Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Částka 1/1997
Platnost od 15.01.1997
Účinnost od 16.07.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. srpna 1995 byl ve Varšavě podepsán Dodatkový protokol č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.1)

Protokol se na základě svého článku 3 odst. 3 prozatímně prováděl od 1. ledna 1996 a vstoupil v platnost podle téhož článku odst. 1 dnem 16. července 1996.

Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 2

ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Představitelé České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky,

- majíce na zřeteli Deklaraci předsedu vlád z 25. listopadu 1994 v Poznani,

- znovu potvrzujíce svůj závazek principům tržní ekonomiky, jež tvoří základy jejich vztahů,

- pevně přesvědčeni, že tento Dodatkový protokol podpoří prohloubení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě,

- v souladu s příslušnými ustanoveními článku 34, 35, 37 a 39 Středoevropské dohody o volném obchodu,

se dohodli takto:

Článek 1

1. Protokoly 1 až 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, uplatněné v souladu s Dodatkovým protokolem, podepsaným dne 29. dubna 1994 v Budapešti, budou zrušeny a od 1. ledna 1996 nahrazeny novými Protokoly 1 až 3, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatkového protokolu.

2. Přílohy k Protokolům 1 až 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu se nemění.

Článek 2

TTento Dodatkový protokol tvoří nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 3

1. Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost dnem, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran Středoevropské dohody o volném obchodu o ukončení procedur nezbytných k tomuto účelu.

2. Depozitář bude notifikovat všem Smluvním stranám ukončení procedur nezbytných pro vstup tohoto Dodatkového protokolu v platnost.

3. Pokud Strany neobdrží notifikace podle odstavce 2 tohoto článku do 31. prosince 1995, bude tento Dodatkový protokol prozatímně prováděn od 1. ledna 1996.

Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocněnci, byvše řádně k tomu pověřeni, podepsali tento Dodatkový protokol.

Dáno ve Varšavě dne 18. srpna 1995 v jednom původním vyhotovení v anglickém jazyce, které bude uloženo u vlády Polska. Depozitář předá ověřené kopie všem Stranám.

Za Českou republiku:
Vladimír Dlouhý v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Maďarskou republiku:
Imre Dunai v. r ministr
průmyslu a obchodu

Za Polskou republiku:
Jaczek Buchacz v. r.
ministr hospodářské spolupráce se zahraničím

Za Slovenskou republiku:
Jan Ducký v. r.
ministr hospodářství

PROTOKOL 1

(uváděný v odstavci 2 článku 3)

ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ

A

MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.

2. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a ve Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.

4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,

- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,

- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,

- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

6. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze G tohoto Protokolu.

7. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách H a J tohoto Protokolu.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze K tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

10. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze M tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,

-- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,

- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,

- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

PROTOKOL 2

(uváděný v odstavci 2 článku 3)

ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ

A

POLSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.

2. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v České republice a ve Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.

4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,

- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,

- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,

- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,

- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

6. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze G tohoto Protokolu.

7. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách H a J tohoto Protokolu.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze K tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

10. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedení v Přílohách M a N tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla,

- 1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla,

- 1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla,

- 1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla,

- 1. ledna 2001 - na 1/7 základního cla,

- 1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.

PROTOKOL 3

(uváděný v odstavci 2 článku 3)

ZRUŠENÍ CEL MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU

A

POLSKOU REPUBLIKOU

1. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.

2. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu - s výjimkou položek níže uvedených - budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,

- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,

- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,

- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

Číselné označení položek výjimek:

480252016480252016520166016480522481012996 481930870332
480253480523481091481940870333
480260480529481099481960870422
480411480530481620482010870423
480419480570994481710482020870432
480421480580038481720482030870490
480429480580995481730482090870530
480431480810481810870321871200022
480439480820481820870322871200998
480441480830481830870323 
480442481011027481910870324 
480449481012011481920870331 

V případě výjimek dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,

- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,

- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,

- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,

- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

6. Než budou dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze G, plně odstraněna, Maďarská republika vyhlásí, počínajíc dnem vstupu v platnost Dohody, každoročně bezcelní kvóty nad limity uvedené v této Příloze.

7. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze H tohoto Protokolu.

8. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách J a K tohoto Protokolu.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.

10. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze M tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

11. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze N tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,

- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,

- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,

- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,

- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

12. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Přílohách O a P tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla,

- 1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla,

- 1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla,

- 1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla,

- 1. ledna 2001 - na 1/7 základního cla,

- 1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.

13. Než budou dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze Q tohoto Protokolu, plně odstraněna, Polská republika vyhlásí, počínajíc dnem vstupu v platnost Dohody, bezcelní kvóty nad limity uvedené v této Příloze.

Poznámky pod čarou

1) Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 21. prosince 1992 byla vyhlášena pod č. 54/1995 Sb.
Dodatkový protokol ke Středoevropské dohodě o volném obchodu týkající se změn Protokolů 1 — 6 ze dne 29. dubna 1994 byl vyhlášen pod č. 111/1996 Sb.

Přesunout nahoru