Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka 16/1997
Platnost od 28.03.1997
Účinnost od 01.04.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
48 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 48/1997 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o očkování proti onemocnění COVID-19 a o změně zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Obsahem zákona je úprava úhrady aplikace očkování proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 z veřejného zdravotního pojištění, úhrady distribuce tohoto očkování opět ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění a zajištění úhrady očkovacích látek proti zmíněné nemoci na náklady státního rozpočtu, a to pro všechny pojištěnce účastné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky.

Poslední změna: 23.11.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Cílem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je umožnit úhradu antigenních testů prováděných za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, jež stanoví vyjmenovaným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb povinnost provést preventivní vyšetření u svých zaměstnanců a pacientů, resp. uživatelů služeb, pomocí zmíněných testů.

Poslední změna: 19.11.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela má za cíl učinit paušál k dani z příjmu více atraktivní tím, že zavede její spojení s platbami na veřejné pojistné.

Poslední změna: 19.11.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. 

Poslední změna: 16.11.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

Vyhláška stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro rok 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.10.2020 v částce č. 173 pod číslem 428/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a některé související zákony

Návrh komplexně upravuje řadu problémů vzešlých během aplikační praxe jednotlivých právních předpisů, kdy má především zlepšit postavení pacientů, postavení dětí či ochranu osobních údajů uchovávaných v Národním zdravotnickém informačním systému.  

Poslední změna: 15.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění, a zákon o správních poplatcích

Cílem novely je úprava oblastí rozhodování o nároku pojištěnce, oblasti stomatologie a ortodoncie a oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků.

Poslední změna: 02.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a některé další zákony

Novela přináší dvě zásadní změny. První z nich spočívá ve zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku („bývalé“ kojenecké ústavy), které existují jako zařízení upravené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Druhou zásadní oblastí, do které nová právní úprava zasahuje je oblast služeb pro
rodiny s dětmi s vážným zdravotním znevýhodněním. 

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Senátní návrh zákona o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

Zákonem se zřizuje Česká komora porodních asistentek, samosprávná stavovská organizace.

Návrh neprošel 23.07.2020 (Návrh senátního návrhu vzat zpět před projednáním)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

Zákonem se zřizuje Česká komora porodních asistentek, samosprávná stavovská organizace.

Návrh neprošel 24.06.2020 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon reaguje na trvalou integraci seniorních zaměstnanců do zaměstnaneckých struktur a jejich udržení v režimu řádného zaměstnání. 

Poslední změna: 08.06.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela ruší povinnost rodičů novorezných dětí do 8 dní splnit svou svou oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně a nahlásit narození dítěte, které se stává pojištěncem pojišťovny matky, případně otce, pokud matka není zdravotně pojištěná. 

Poslední změna: 01.06.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Novela zákon o ochraně veřejného zdraví zakotvuje povinnosti pro subjekty nakládající s potravinami, stanoví povinnost určit referenční laboratoř v oblasti problematik Ministerstva zdravotnictví, upravuje podmínky nutnosti přiložené dokumentace při prodeji použitého zboží pro děti do 3. let věku, stanoví nové faktory v oblasti hygienických požadavků na vodu a upravuje podmínky kontrol provádění pracovnělékařských prohlídek.  

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.04.2020 pod číslem 205/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a některé další zákony

Cílem novely zákona je, aby v případě pachatelek závažné trestné činnosti bylo možné přistoupit k omezení jejich osobní svobody i po dobu těhotenství a mateřství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.04.2020 pod číslem 165/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela má zajistit pro konkrétního pacienta dostupnost léčivých přípravků důležitých pro poskytování zdravotní péče. 

Poslední změna: 22.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Cílem novely je postavit zdravotní služby prováděné v dětských domovech pro děti do tří let věku z úhradového hlediska na roveň zdravotním službám prováděným zdravotnickou záchrannou službou při poskytování přednemocniční neodkladné zdravotní péče.

Poslední změna: 20.01.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.10.2019 pod číslem 269/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

Cílem navržené úpravy je stanovit hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro rok 2020.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.10.2019 pod číslem 268/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Zákon zakotvuje nadstavbovou funkcionalitu systému povinné elektronické preskripce – tzv. lékový záznam pacienta. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.10.2019 pod číslem 262/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

Adaptace ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 do českého právního řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 45/2019 Sb. s účinností od 01.03.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela zákona reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/15, kterým byla zrušena ta ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, která určovala, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zjišťuje průzkumem trhu zdravotní pojišťovna.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 282/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

Vyhláška stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2019, které respektuje dohody uzavřené v dohodovacím řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.09.2018 pod číslem 201/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

Vyhláška stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2018.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.10.2017 pod číslem 353/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Jedná se o změny převážně legislativně technického charakteru.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslankyně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a další související zákony

Novela ruší maximální výše vypláceného rodičovského příspěvku v částce 11 500 Kč měsíčně.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon rozšiřuje seznam osob, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, o studenty v doktorském studijním programu v prezenční formě studia, kteří nepřesáhli standardní dobu studia.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela rozšiřuje seznam léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti pneumokokovým onemocněním hrazených z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům ve věku nad 65 let.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Snížení spoluúčasti pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva, na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.09.2017 pod číslem 290/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Návrh se týká zejména úprav v oblasti rodičovského příspěvku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2017 pod číslem 200/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona o zahraniční službě

Zakotvení specifik organizace a výkonu zahraniční služby, úprava konzulární služby a konzulární ochrany.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 150/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Novela zajišťuje adaptaci nařízení EU. Dále řeší hrozbu akutní nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.03.2017 pod číslem 66/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

Cílem navržené úpravy je stanovit hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.10.2016 pod číslem 348/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Cílem nové právní úpravy je omezit počet cizinců pobývajících na území České republiky, kteří by nebyli kryti soukromým zdravotním pojištěním za účelem úhrady poskytnutých zdravotních služeb. Zároveň by rozsah zdravotního pojištění měl odpovídat rozsahu, jakým jsou kryty úhrady za poskytnuté zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění.

Návrh neprošel 23.05.2016 (Projednáno vládou, zamítnuto)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016
Návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., zákon č. 326/1999 Sb., a zákon č. 221/2003 Sb. ...

Zajištění transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady k završení tvorby legislativy ve vztahu k budování společného evropského azylového systému.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.12.2015 pod číslem 314/2015 Sb. s účinností od 18.12.2015
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2016

Cílem navržené úpravy je stanovit hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2016.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.10.2015 pod číslem 273/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Návrhem se v souladu s Programovým prohlášením vlády České republiky a Koaliční smlouvou mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 zapracovává problematika posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 200/2015 Sb. s účinností od 01.09.2015
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou má dojít ke zrušení spoluúčasti občanů na hrazení zdravotní péče formou regulačních poplatků.

Návrh neprošel 07.04.2015 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela upravuje podmínky hrazení lázeňské léčebně rehabilitační péče ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.01.2015 pod číslem 1/2015 Sb. s účinností od 06.01.2015
Návrh vyhlášky o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Tímto návrhem je reagováno zejména na nález Ústavního soudu, co se týče rozdělení podmínek pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče do zákonné a podzákonné úpravy. Obsahem tohoto návrhu jsou tedy ryze odborná kritéria, která se nijak významně od stávající právní úpravy neliší.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.01.2015 pod číslem 2/2015 Sb. s účinností od 06.01.2015