Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Částka 11/1997
Platnost od 07.03.1997
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Parlament České republiky vyslovil souhlas podle článku 39 odst. 4 Ústavy České republiky s prohlášením, jímž se odvolává výhrada ve smyslu článku 28 odst. 1 k článku 20 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 odst. 1 a 22 odst. 1 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, sjednané v New Yorku dne 10. prosince 1984, vyhlášené pod č. 143/1988 Sb.1)

Prezident republiky výhradu k článku 20, která byla učiněna při podpisu Úmluvy a potvrzena při její ratifikaci dne 7. července 1988, odvolal s prohlášením, "že Česká republika v souladu s článkem 21 odst. 1 Úmluvy uznává příslušnost Výboru přijímat a posuzovat oznámení jednoho státu o tom, že jiný stát neplní své závazky podle této Úmluvy. Dále Česká republika prohlásila, že v souladu s článkem 22 odst. 1 Úmluvy uznává příslušnost Výboru přijímat a posuzovat oznámení od jednotlivců, či jejich jménem, podléhajících jeho jurisdikci, kteří si stěžují, že se stali oběťmi porušení ustanovení této Úmluvy některým státem, smluvní stranou této Úmluvy".

Listina o odvolání výhrady s prohlášením byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 3. září 1996.

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení ze dne 10. prosince 1984 je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách ve smyslu článku 10 Ústavy České republiky.

Dne 22. února 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, depozitáři Úmluvy, sukcesi České republiky do Úmluvy s účinností od 1. ledna 1993.

Poznámky pod čarou

1) Výhrada k článku 30 odst. 1 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984, učiněná při podpisu Úmluvy a její ratifikaci dne 7. července 1988, byla Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 26. dubna 1991 odvolána.

Přesunout nahoru