Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 334/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky

Částka 111/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 31.12.1997
Zrušeno k 01.05.2004 (76/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

334

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 12. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky:


ODDÍL 1

PŘÍRODNÍ SLADIDLA

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) přírodními sladidly ve vodě rozpustné sladce chutnající látky na bázi přírodních sacharidů, zejména sacharózy, dextrózy, fruktózy, laktózy,

b) cukrem sacharóza upravená zejména do krystalů, moučky, kostek, homolí, popřípadě doplněná přídatnými látkami, látkami určenými k aromatizaci nebo kořením,

c) tekutými výrobky z cukru výrobky na bázi vodných roztoků sacharózy.

§ 2

Členění na skupiny a podskupiny

Členění na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 1.

§ 3

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštní vyhlášce1) se označí

a) cukr skupinou a podskupinou, kromě tekutých výrobků z cukru,

b) tekuté výrobky z cukru podskupinou, obsahem sušiny a invertního cukru v sušině,

c) ostatní přírodní sladidla obsahující jiný sacharid než sacharózu názvem skupiny nebo podskupiny, které odpovídají názvu tohoto sacharidu (např. dextróza, fruktóza, laktóza).

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 4

Požadavky na jakost

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 5

Technologické požadavky

Cukr nesmí být podroben modření.

§ 6

Uvádění do oběhu

(1) Cukr, s výjimkou cukru moučky, se skladuje při teplotě nejvýše 30 oC a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.

(2) Cukr moučka se skladuje při teplotě nejvýše 30 °C při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 65 %.

(3) Tekuté výrobky z cukru se skladují při teplotě nejvýše 25 oC.

(4) Cukr extra bílý, cukr bílý a cukr polobílý se uvádí do oběhu ve spotřebitelských obalech o hmotnosti 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg.

ODDÍL 2

MED

§ 7

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) medem potravina přírodního sacharidového charakteru, která je vytvořena společenstvím včel ze sesbíraných sladkých šťáv květů rostlin (nektar) nebo ze sekretů živých částí rostlin nebo na živých částech rostlin se vyskytujících (medovice) a které včely sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají zrát v plástech,

b) medem květovým med pocházející zejména z nektaru květů,

c) medem medovicovým med získaný převážně ze sekretů živých částí rostlin nebo na živých částech rostlin se vyskytujících,

d) medem smíšeným med pocházející ze snůšky nektarového a medovicového původu bez výrazné převahy jednoho druhu,

e) vytočeným medem med získaný odstřeďováním odvíčkovaných plástů,

f) plástečkovým medem med zavíčkovaný a uložený včelami do čerstvě postavených bezplodových plástů a prodávaný v uzavřených celých plástech nebo dílech takových plástů,

g) lisovaným medem med získaný lisováním plástů bez plodu za použití mírného tepla,

h) vykapaným medem med získaný vykapáním odvíčkovaných plástů bez plodu.

§ 8

Členění na skupiny

(1) Med se člení na skupiny

a) květový,

b) medovicový,

c) smíšený.

(2) Rozdělení dle způsobu získávání

a) vytočený med,

b) plástečkový med,

c) lisovaný med,

d) vykapaný med.

§ 9

Označování

(1) Med musí být označen živočišným druhem včely. Toto označení nemusí být uvedeno, pokud se jedná o živočišný druh včely medonosné.

(2) Med se označuje názvem druhu a skupiny. U medu květového se dále může uvést i název jednodruhový nebo směsný.

(3) Med se dále označuje způsobem získávání. V případě, že se jedná o med vytočený, nemusí být způsob získávání uveden.

(4) Jako pastový med se označí med, který byl po získání technologicky upraven do pastovité konzistence a který je tvořen směsí jemných krystalů.

(5) Jako med s plástečky se označí med, který obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu.

(6) Med z dovozu balený do spotřebitelských obalů v tuzemsku musí být označen vždy zemí původu, a to i v případě směsí tuzemského a dovezeného medu.

(7) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulce C.

§ 10

Požadavky na jakost

(1) Do medu nesmí být přidány žádné látky, které by změnily přirozené složení medu, a žádná z jeho základních složek z něj nesmí být odňata.

(2) Med nesmí

a) mít jakékoliv cizí příchutě a pachy,

b) začít kvasit nebo pěnit,

c) být zahřát do takové míry, že jeho přirozené enzymy jsou zničeny anebo se stanou neaktivní,

d) mít uměle změněnou kyselost.

(3) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 11

Uvádění do oběhu

Med se skladuje v suchých prostorách při teplotě nejvýše do 25 oC a relativní vlhkosti nejvýše 70 %.

ODDÍL 3

NEČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY

§ 12

Pro účely této vyhlášky se rozumějí

a) nečokoládovými cukrovinkami (dále jen "cukrovinky") potraviny, jejichž základní složku tvoří přírodní nebo náhradní sladidla a které obsahují nejvýše 5 % kakaových součástí v přepočtu na sušinu,

b) karamelami cukrovinky tvárlivé konzistence, do určité míry žvýkavé, s různou příchutí,

c) nečokoládovým dražé cukrovinky tužší až tvrdé konzistence s různými vložkami, s nábalem cukru,

d) želé cukrovinky s konzistencí gelu vzniklou přídavkem želírujících látek, jako zejména pektinu, agaru, škrobu nebo želatiny,

e) nečokoládovými pochoutkami cukrovinky obsahující sóju nebo arašídy ve tvaru tabulek, tyčinek nebo řezů,

f) gumovitými cukrovinkami cukrovinky gumovitého charakteru různých tvarů a chutí,

g) rahatem škrobové želé různých tvarů obalených směsí práškového cukru a škrobu,

h) tureckým medem šlehaný cukrosirupový roztok s bílkem, popřípadě s přídavkem suchých skořápkových plodů,

i) chalvou šlehaná kandytová hmota s pěnotvornou látkou pastovité konzistence, popřípadě s přídavkem suchých skořápkových plodů a tuku,

j) lékořicovými cukrovinkami cukrovinky ze směsi cukru, bonbonářského sirupu a mouky, popřípadě dalších surovin, jejichž charakteristickou složku tvoří výtažek z lékořice,

k) fondánovými cukrovinkami cukrovinky polotuhé až tuhé konzistence z cukerné hmoty, popřípadě s přídavkem dalších látek s jemnou krystalickou strukturou,

l) komprimáty cukrovinky vyráběné lisováním ochucených a obarvených práškovitých směsí zejména ve tvaru čoček nebo tablet,

m) žvýkačkou cukrovinka výrazně gumovité až tažné konzistence s různými příchutěmi,

n) dropsy cukrovinky neplněné z kandytové hmoty složené převážně z cukrů a škrobového sirupu, různě tvarované, různé barvy a chuti, tvrdé konzistence,

o) roksy cukrovinky tvrdé konzistence podobné dropsům, ve tvaru špalíčků, tyčinek nebo lízátek, které mohou mít na průřezu barevné obrazce z ochucených kandytových hmot,

p) furé cukrovinky z kandytové hmoty, na povrchu matné, sklovité, tvrdé konzistence obsahující uvnitř minimálně 13 % polotuhé nebo tekuté náplně,

r) pěnovými cukrovinkami cukrovinky lehčené pěnovité, mírně gumovité, žvýkavé konzistence, s jemnými částicemi směsi práškového cukru a škrobu.

§ 13

Členění na skupiny a podskupiny

Členění na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 4.

§ 14

Označování

Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 2.

§ 15

Požadavky na jakost

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 1.

§ 16zrušeno

ODDÍL 4

KAKAOVÝ PRÁŠEK A SMĚSI KAKAA S CUKREM

§ 17

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kakaovými boby fermentovaná a sušená semena kakaovníku ( Theobroma cacao L.),

b) kakaovou drtí kakaové boby pražené nebo nepražené po vyčištění, zbavené slupek a klíčků, obsahující nejvýše 5 % zbytků slupek nebo klíčků a nejvýše popela 10 % hmotnostních v přepočtu na tukuprostou sušinu,

c) kakaovou hmotou kakaová drť mechanicky zpracovaná na jemnou pastu bez snížení obsahu přirozeného tuku,

d) kakaovým tukem tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí nevyhovující požadavkům stanoveným pro kakaové máslo,

e) kakaovým máslem tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí odpovídající požadavkům uvedeným v příloze č. 6 tabulce 2,

f) kakaovým práškem (dále jen "kakaem") potravina získaná z pražených kakaových bobů, z nichž byl částečně odstraněn kakaový tuk,

g) směsí kakaa s cukrem potravina získaná mechanickým smísením nebo instantizací kakaového prášku s cukrem v určitém poměru.

h) kakaovým prachem drobné částice kakaových bobů získané po mechanickém oddělení zbytků slupek, obsahující nejméně 20 % hmotnostních tuku v přepočtu na sušinu,

i) kakaovými výlisky kakaová drť nebo kakaová hmota zpracovaná do formy výlisků, obsahující nejméně 20 % hmotnostních kakaového másla v přepočtu na sušinu a nejvýše 9 % hmotnostních vody,

j) kakaovými výlisky se sníženým obsahem tuku výlisky obsahující nejméně 8 % hmotnostních kakaového másla v přepočtu na sušinu.

§ 18

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 6, tabulce 1.

§ 19

Označování

(1) Kakao se označí názvem skupiny, směsi kakaa s cukrem názvem podskupiny.

(2) Přípustné záporné odchylky od hmotnosti jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulce 3.

§ 20

Požadavky na jakost

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulkách 1 a 2.

§ 21zrušeno

ODDÍL 5

ČOKOLÁDA A ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY

§ 22

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) čokoládou potravina vyrobená z kakaových součástí, přírodních nebo náhradních sladidel, mléčných výrobků, popřípadě z dalších složek, přídatných látek nebo látek určených k aromatizaci,

b) čokoládovými cukrovinkami potraviny, u kterých podíl kakaových součástí činí nejméně 5 % v přepočtu na sušinu,

c) kakaovou součástí kakaová drť, kakaová hmota, kakaový prášek kakaový tuk, kakaové máslo, kakaový prach nebo kakaové výlisky,

d) polevou potravina, kde došlo k částečné nebo úplné záměně kakaového másla jiným rostlinným tukem.

§ 23

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8.

§ 24

Označování

(1) U čokolád se v názvu výrobku uvede vždy

a) druh i skupina,

b) název složky, která výrobek charakterizuje, jako zejména mandle, lískové ořechy, sušené ovoce,

c) u čokoládových polev název skupiny, popřípadě podskupiny.

(2) U čokoládových cukrovinek se v názvu výrobku uvede druh a podskupina nebo skupina a podskupina.

(3) Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 3.

§ 25

Požadavky na jakost

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulkách 2 a 3.

§ 26

Uvádění do oběhu

Čokoláda a čokoládové cukrovinky se uvádějí do oběhu při teplotě do 25 °C.


§ 27

Přechodné ustanovení

Označení přírodních sladidel, medu, nečokoládových cukrovinek, kakaového prášku a směsi kakaa s cukrem, čokolády a čokoládových cukrovinek balených v období od 1. ledna 1998 do 31. března 1998 se posuzuje pouze podle § 6 zákona.

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 3, 9, 14, 19 a 24, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1998.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 94/2000 Sb. Čl. II

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

druhskupinapodskupina
cukrcukr extra bílýkrystal, krupice, moučka
cukr bílý
cukr polobílý
cukr moučka s obsahem protihrudkujících látek
tvarovaný cukr (kostky, bridž, homole)
cukr s přísadami
přírodní cukr
kandys
tekuté výrobky z cukrutekutý cukr
tekutý invertní cukr
sirup z invertního cukru
karamel
ostatní přírodní sladidladextróza, fruktóza a dalšídextróza monohydrát
dextróza bezvodá
glukózový sirup
sušený glukózový sirup

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

1. Cukr

skupinasacharóza
polarimetricky
% hm.
invertní
cukr
% hm.
ztráta
sušením
% hm.
popel
konduktometricky
% hm.
barva v roztoku při 420 nm IU
nejméněnejvýšenejvýšenejvýšenejvýše
cukr extra bílý99,70,040,10,0122,5
cukr bílý99,70,040,10,0445
cukr polobílý99,50,100,10,10150
cukr moučka s obsahem protihrudkujících látek nejvýše 3 %96,70,100,20,04-
tvarovaný cukr99,50,100,250,04150
cukr s přísadami85,0-1,2--
přírodní cukr97,50,091,40,8-
kandys98,5-1,00,45-
U skupin cukr extra bílý, cukr bílý, cukr polobílý obsah nerozpustných látek nejvýše 50 mg/kg.

Bodové hodnocení bílých cukrů

cukr extra bílýcukr bílý
celkový počet bodů nejvýše8-
z toho:
popel - body nejvýše6-
barva v roztoku - body nejvýše3-
typová řada - body nejvýše412

Jeden bod odpovídá:

a) 0,0018 % obsahu popela určeného konduktometricky dle metody ICUMSA

b) 7,5 jednotek ICUMSA (IU) pro barvu v roztoku

c) 0,5 jednotek barevné typy dle metody Brunswick

Dělení podle tvaru a velikosti částic sacharózy:

a) cukr krystal je volně sypká směs krystalů stejnoměrného zrnění,

b) cukr krupice je volně sypká směs menších nebo rozdrcených krystalů stejnoměrného zrnění,

c) cukr moučka je volně sypká směs jemně drcených krystalů,

d) přírodní cukr je sypká, zrnitá světležlutá až světlehnědá hmota, na omak mírně lepkavá,

e) kandys je směs velkých krystalů a srostlic, bílé, žluté až hnědé barvy.

Třídění dle velikosti částic sacharózy

délka strany oka síta v mmpodíl % hmotnostní
cukr krystalcukr krupicecukr moučka
2,00 - 0,40nejméně 70
0,80 - 0,16
nad 1,00
nejméně 70
nejvýše 5
0,80 - 0,40nejvýše 5
pod 0,40nejméně 95

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

- pro cukr a ostatní přírodní sladidla kromě tekutých výrobků

deklarovaná hmotnost v ghmotnostní odchylka v %
do 50- 10
větší než 50 do 250- 4
větší než 250 do 500- 3
větší než 500 do 1000- 2
nad 1000- 1

2. Tekuté výrobky z cukru

sušina refraktometricky % hm. nejméněinvertní cukr v sušině % hm.pHpopel
konduktometricky
v sušině
% hm.
nejméně
barva roztoku
při 420 nm IU
nejvýše
tekutý cukr62nejvýše 30,145
tekutý invertní cukr62více než 3 nejvýše 500,4-
sirup z invertního cukru62více než 500,4-
karamel73nejméně 504 - 6--

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

- pro tekuté výrobky z cukru

deklarovaná hmotnost v ghmotnostní odchylka v %
do 300- 5
větší než 300 do 1000- 4
nad 1000- 3

3. Ostatní přírodní sladidla

a) Dextróza

dextróza (D-glukóza)
% hmot. sušiny
nejméně
sušina % hmot.
nejméně
sulfátový popel
% hmot. sušiny
nejvýše
dextróza monohydrát99,590,00,25
dextróza bezvodá99,598,00,25

b) Fruktóza

ztráta sušením
% nejvýše
popel konduktometricky
% nejvýše
barva roztoku při
420 nm (I U) nejvýše
pH
fruktóza0,50,1304,5 - 7,0

c) Glukózový sirup

sušina % hmot.dextrózový ekvivalent vyjádřený jako
D-glukóza v % hmot. sušiny
sulfátový popel
% hmot. sušiny
glukózový sirupnejméně 70nejméně 20nejvýše 1,0

d) Sušený glukózový sirup

sušina % hmot.dextrózový ekvivalent vyjádřený jako D-glukóza v % hmot. sušinysulfátový popel
% hmot. sušiny
sušený glukózový sirupnejméně 93nejméně 20nejvýše 1,0

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost

A) Smyslové požadavky

medkonzistence a vzhledchuťbarva
květovýmírně až silně viskózní, tekutá, částečně až plně krystalickávýrazně sladká až škrablavávodově čistá až s nazelenalým nádechem, slabě žlutá až zlatavě žlutá
medovicovýmírně až silně viskózní, tekutá, částečně až plně krystalickásladká, popřípadě kořeněná až mírně škrablavátmavohnědá s nádechem do červenohněda
smíšenýmírně až silně viskózní, tekutá, částečně až plně krystalickásladkájantarová až tmavě hnědá

Poznámka:

Pro určení skupiny a původu medu je rozhodující mikroskopický obraz zastoupení pylových zrn, medovicových prvků a elektrolytická konduktivita.

B) Fyzikální a chemické požadavky druh medu

druh medu
požadavekkvětovýmedovicovýsmíšený
obsah popela v % nejvýše0,61,01,0
sacharidy redukující jako invertní cukr v % nejméně65,060,060,0
sacharóza zdánlivá v % nejvýše5,0 *10,010,0
obsah vody v % nejvýše20,020,020,0
kyselost (mekv/kg) nejvýše40,040,040,0
hydroxymethylfurfural v mg/kg nejvýše40,040,040,0
obsah ve vodě nerozpustných látek** v % nejvýše0,100,100,10
elektrolytická konduktivita v mS. m-1nejvýše 5590 - 13050 - 105

* U medu květového jednodruhového akátového z trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) může být zdánlivá sacharóza nejvýše 10,0%.

** U medu lisovaného se toleruje nejvýše 0,50% ve vodě nerozpustných látek.

C) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

hmotnostní interval v g hmotnostní odchylka v %
do 100 -8
větší než 100 do 250 -5
větší než 250 do 500 -3
nad 500 -1

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění nečokoládových cukrovinek na skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Nečokoládové cukrovinkykaramelytukové s jádrovinami s ovocnou příchutí
mléčné, kakaové nebo kávové
podle druhu vložky (cukrová, želé, jádroviny,
sušené ovoce nebo přeslazené, marcipán a
další)
nečokoládové dražé
želé
gumovité
rahat
chalva
turecký med
lékořicové cukrovinky
pěnové cukrovinky (marshmallow)
nečokoládové pochoutkys přísadami plněné
komprimáty
žvýkačkybalonkové (bubble gum)
plátkové
dražované
dropsy
roksy
furés tukovou náplní
s cukernou (sirupovou) náplní
pasty nebo pomazánkyzejména lískooříškové, mandlové, arašídové nebo kokosové

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Tabulka 1

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

skupinavlhkost nejvýše v % hmotnostiobsah popela nejvýše v % hmotnosti
karamely-2.0*)
nečokoládové dražé-2.5*)
želé222,0**)
nečokoládové pochoutky-3.0**)
gumovité cukrovinky222.0**)
rahat, chalva202.0**)
turecký med82.0*)
lékořicové výrobky194.0**)
pěnové252.5**)
fondánové121.5**)
komprimáty s glukózou7
ostatní33.0**)
Žvýkačky:při 105°Cpři 900°C
ovocné balonkové7,510.0**)
dražované7,57.0**)
plátkové7,57.0**)
dropsy:
lité a liisované kandyty52.0**)
protahované62.0**)
roksy6,02.0**)
furé-2.0*)
pomazánky nebo pasty2,03.0**)

Poznámka:

*) obsah popela v původním vzorku

**) Obsah popela v sušin

U výrobku balených do sáčků může být podíl drobné tříště nejvýše

dropsy a furé 2% hmot

komprimáty 5% hmot

Tabulka 2

Přípustné záporné hmotnostní odchylky

hmotnostní intervalhmotnostní odchylky
do 105 g-10%
od více jak 105 - 150 g-8%
od více jak 150 - 250 g-5%
od více jak 250 - 500 g-3%
od více jak 500 - 1000 g-2%
nad 1000 g (k rozvažování)-1%

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Tabulka 1

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Kakaový prášek nebo kakaokakaový prášek
odtučněný kakaový prášek
Směs kakaa s cukremsměs kakaa s cukremslazený kakaový prášek
slazená kakaová směs
slazená směs s kakaovou chutí
čokoláda k přípravě nápoje
směs odtučněného kakaového prášku s cukremslazený odtučněný kakaový prášek
slazená směs kakaového prášku se sníženým obsahem tuku
slazená směs s kakaovou chutí se sníženým obsahem tuku
čokoláda k přípravě nápoje se sníženým obsahem tuku

Tabulka 2

Chemické požadavky na jakost kakaového másla

podíl látek
nezmýdelnitelných
petroeterem
nejvýše
obsah volných mastných
kyselin vyjádřených
jako kyselina olejová
nejvýše
Lisované kakaové máslo0,35 %1,75 %
Expelerované kakaové máslo0,50 %1,75 %
Rafinované kakaové máslo*)0,50 %1,75 %

*) množství tuků ze slupek a klíčků nesmí přesáhnout podíl vyšší, než se vyskytuje v celém kakaovém bobu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Tabulka 1 - Kakaový prášek

obsah kakaového másla v sušině v %obsah vlhkosti v % nejvýše
kakaový prášek
(kakao)
nejméně 20,09,0
kakaový prášek
odtučněný
nejméně 8,0
nejvýše 20,0
9,0

Tabulka 2 - Směsi kakaa s cukrem

obsah kakaového prášku *)
v sušině v % hmotnosti
obsah sacharózy v % hmotnosti
slazený kakaový prášeknejméně 32,0nejvýše 68,0
slazená kakaová směsnejméně 20,0nejvýše 80,0
slazená směs s kakaovou chutínejvýše 20,0nejméně 80,0 **)
čokoláda k přípravě nápojenejméně 25,0nejvýše 75,0
slazený odtučněný kak. prášeknejméně 32,0nejvýše 68,0
slazená směs kakaového prášku se
sníženým obsahem tuku
nejméně 20,0nejvýše 80,0
slazená směs s kakaovou chutí se
sníženým obsahem tuku
nejvýše 20,0nejméně 80,0 **)
čokoláda k přípravě nápoje se
sníženým obsahem tuku
nejméně 25,0nejvýše 75,0

*) v případě směsí odtučněného kakaového prášku s cukrem - obsah odtučněného kakaového prášku v sušině

**) přičemž sacharóza může být částečně nahrazena jinými složkami

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění čokolád a čokoládových cukrovinek na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Čokoládaneslazená (bez cukru)bez přísad, plněná, nebo s přísadami
hořká
na vaření
hořkomléčná
mléčná
mléčná s vysokým obsahem mléka
mléčná s odstředěným mlékem
smetanová
bílá
hořká se sníženým obsahem sacharózy
mléčná se sníženým obsahem sacharózy
rýže, vločky nebo další tvarypodle skupiny čokolády
figurky
speciality
čokoládová poleva hořká nebo tmavá
čokoládová poleva hořkomléčná
čokoládová poleva mléčná
čokoládová poleva mléčná s odstředěným mlékem
čokoládová poleva mléčná s vysokým obsahem mléka
čokoládová poleva velmi světlá
čokoládová poleva bílá
čokoládová poleva hořká se sníženým obsahem sacharózy
čokoládová poleva mléčná se sníženým obsahem sacharózy
Čokoládové cukrovinkypolevycukrářská, tmavá nebo hořká, mléčná nebo světlá
formovanéformované v různých tvarech z čokoládových polev s různými náplněmi (tukovými, krémovými, likérovými a dalšími)
máčené nebo polomáčenérůzné druhy vloček (želé, fondan, vylehčené hmoty pěnou a další), máčené čokoládovými polevami
dezertyjednodruhové dezertní směsi
nugátypodle druhu přísady uvádějící charakter
čokoládové dražépodle druhu vloček
čokoládové pochoutkys přísadami
plněné
sezónní výrobkyz mléčné čokolády
z hořké čokolády
čokoládové pasty nebo čokoládové pomazánkyzejména lískooříškové, mandlové, arašídové nebo kokosové

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Tabulka 1

Fyzikální a chemické požadavky na jakost čokolád a čokoládových polev v hmotnostních % vztažených na sušinu

VýrobekObsah kakaového máslaObsah tukuprosté kakaové sušinyObsah celkové kakaové sušinyObsah mléčného tukuObsah tukuprosté mléčné sušinyObsah celkového tukuObsah sacharozy včetně náhr. cukrů
Neslazená čokoláda≥ 50 ≤58
Čokoláda hořká≥ 18≥ 14≥ 35
Čokoláda na vaření≥ 18≥ 12≥ 30
Hořko-mléčná čokoláda≥ 10≥ 40≥ 7
Mléčná čokoláda≥ 2.5≥ 25≥ 3.5≥ 10.5≥ 25≤ 55
Mléčná čokoláda s vysokým obsahem mléka≥ 2.5≥ 20≥ 5≥ 15≥ 25≤ 55
Mléčná čokoláda s odstře- děným mlékem≥ 2.5≥ 25≥ 0.5≥ 14≥ 25≤ 55
Smetanová čokoláda≥ 2.5≥ 25≥ 7≥ 3 ≤14≥ 25≤ 55
Bílá čokoláda≥ 18≤ 0.5≥ 18≥ 3≥ 15≥ 25≤ 55
hořká čokoláda se snížených obsahem≥ 18≥ 14≥ 35
sacharózy
Mléčná čokoláda se sníženým obsahem sacharózy≥ 2.5≥ 25≥ 3.5≥ 10.5≥ 25≤ 55
Čokoládová rýže, čokoládové vločky≥ 12≥ 14≥ 32≤ 55
Mléčná rýže, mléčné čokoládové vločky≥ 2.5≥ 20≥ 3.5≥ 10.5≥ 12≤ 66
Hořká čokoládová poleva≤ 31≥ 2.5≥ 35
Hořko-mléčná čokoládová poleva≥ 10≥ 35≥ 4
Mléčná čokoládová poleva≥ 2.5≥ 25≥ 3.5≥ 10. 5≥ 31≤ 55
Mléčná čokoládová poleva s odstředěným mlékem≥ 2.5≥ 25≤ 0.5≥ 14≥ 31≤ 55
Mléčná čokoládová poleva s vysokým obsahem mléka≥ 2.5≥ 20≥ 5≥ 15≥ 25≤ 55
Velmi světlá čokoládová poleva≥ 1≥ 20≥ 5≥ 15≥ 31≤ 55
Čokoládová poleva≤ 0.5
bílá
Mléčná čokoládová poleva se sníženým obsahem sacharózy≥ 2.5≥ 25≥ 3.5≥ 10.5≥ 25≤ 55
Hořká čokoládová poleva se sníženým obsahem sacharózy≥ 18≥ 14≥ 25

Poznámka:

1) Kávová čokoláda obsahuje nejméně 1,5 % mleté pražené kávy nebo odpovídající množství rozpustné kávy.

2) Ostatní čokolády s přísadami, jako např. mandlemi, oříšky, arašídy, kokosem obsahují nejméně 5 % přísad.

3) Čokoláda s přídavkem proslazeného nebo sušeného ovoce, jádrovin a dalších složek obsahuje nejméně 60% čokoládové polevy z celkové hmotnosti výrobku.

4) U plněné čokolády tvoří poleva nejméně 25% hmotnosti výrobku.

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na čokoládové cukrovinky

skupinapodíl čokoládové polevy v % z hmotnosti výrobkuobsah popela v % nejvýše
formované cukrovinky35 - 653,0
čokoládové dražé20 - 753,0
máčené cukrovinky15 - 503,0
polomáčené cukrovinky7 - 253,0
nugáty7 - 253,0

Poznámka:

Za čokoládové cukrovinky se považují i kombinované dezertní směsi a sezonní výrobky, složené z čokoládových i nečokoládových cukrovinek, kde podíl čokoládové polevy je nejméně 7% z celkové hmotnosti výrobku.

Tabulka 3

Přípustné záporné hmotnostní odchylky

druh výrobkuhmotnostní intervalhmotnostní odchylky
čokoládado50g-10 %
větší než 50 do 100 g-5 %
větší než 100 do 250 g-3 %
větší než 250 do 500 g-2 %
větší než 500 do 1000 g-1 %
čokoládové cukrovinky a čokoládové tyčinkydo 105 g-10 %
větší než 105 do 150 g-8 %
větší než 150 do 250 g-5 %
větší než 250 do 500 g-3 %
větší než 500 do 1000 g-2 %
nad 1000 g-1 %
Přesunout nahoru