Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 330/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

Částka 110/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 31.12.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

330

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 11. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro čaj, kávu a kávoviny:


ODDÍL 1

ČAJ

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) čajem výrobek rostlinného původu sloužící k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo nápoj připravený z tohoto výrobku,

b) čajem pravým – čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů, nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku Camellia sinennsis (Linaeus) O. Kunze, popřípadě jejich kombinací,

c) zeleným čajem čaj pravý, ve kterém neproběhla fermentace,

d) polofermentovaným čajem (oolongem) čaj pravý, ve kterém proběhla částečná fermentace,

e) černým čajem čaj pravý, ve kterém proběhla plná fermentace,

f) čajovým extraktem výrobek získaný vodní extrakcí čaje sloužící po rozpuštění ve vodě k přípravě nápoje,

g) instantním čajem instantní výrobek, obsahující čajový extrakt a jiné složky, určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě,

h) ovoněným čajem čaj, který absorboval požadované vůně a pachy,

i) ochuceným čajem směs čaje pravého s ochucujícími částmi rostlin uvedenými v příloze č. 2, jejichž obsah nepřesahuje 50 % hmotnosti směsi,

j) aromatizovaným čajem čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci,

k) bylinným čajem čaj z částí bylin nebo jejich směsí uvedených v příloze č. 2 nebo bylin s pravým čajem nebo jejich směsí s ovocem, přičemž obsah bylin musí činit minimálně 50 % hmotnosti,

l) ovocným čajem čaj ze sušeného ovoce a částí sušených rostlin uvedených v příloze č. 2, kde podíl sušeného ovoce je vyšší než 50 % hmotnosti.

§ 2

Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 1.

§ 3

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise2) se

a) čaj pravý označí názvem skupiny,

b) ochucený čaj, bylinný čaj a ovocný čaj označí názvem druhu,

c) výrobky z čaje označí názvem skupiny,

d) u ovocných čajů, bylinných čajů a výrobků z čaje ovocného nebo bylinného uvede upozornění na obsah kofeinu, pokud jej obsahují,

e) při použití třezalky, pohanky, nebo římského kmínu uvede upozornění "u citlivých osob možnost fotosenzibilizace",

f) u aromatizovaného čaje v blízkosti názvu uvede označení "aromatizovaný" a u ovoněného čaje označení "ovoněný".

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 4

Požadavky na jakost

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 5

Technologické požadavky

K výrobě bylinných a ovocných čajů lze použít

a) části rostlin uvedené v příloze č. 2 části A bez omezení,

b) části rostlin uvedené v příloze č. 2 části B do výše 30 % hmotnosti,

c) části rostlin uvedené v příloze č. 2 části C do výše 5 % hmotnosti.

§ 6zrušeno

ODDÍL 2

KÁVA

§ 7

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zelenou kávou – sušená semena kávovníku rodu Coffea zbavená pergamenové slupky,

b) praženou kávou – výrobek získaný pražením zelené kávy,

c) praženou kávou bez kofeinu – výrobek získaný pražením zelené kávy, který obsahuje nejvýše 0,1 % kofeinu v sušině,

d) kávovým extraktem, instantní kávou, rozpustnou kávou, rozpustným kávovým extraktem – výrobek v jakékoliv koncentraci, získaný pražením kávy a následnou extrakcí s použitím vody jako extrakčního prostředí a s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady, obsahující rozpustné a aromatické složky kávy, které mohou obsahovat nerozpustné oleje pocházející z kávy, stopy jiných nerozpustných látek pocházejících z kávy nebo z vody, použité pro extrakci,

e) kávovým extraktem sušeným – kávový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček, kostek nebo v jiné formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 95 % hmotnosti a který nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy,

f) kávovým extraktem ve formě pasty – kávový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti a který nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy,

g) kávovým extraktem ve formě tekuté – kávový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 15 % a nejvýše 55 % hmotnosti a který může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 12 % hmotnosti,

h) kávovým extraktem bez kofeinu – výrobek, který obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu v sušině,

i) příměsí pražené kávy zrnkové – kávová zrna přepražená, černá nebo světlá, která se po rozlomení vyznačují jinou vůní než kávovou.

§ 8

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 5.

§ 9

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise2) se na obalu výrobku dále uvede

a) název druhu a podskupiny; u kávového extraktu sušeného se název podskupiny neuvádí,

b) u kávového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz "s . . .", "konzervovaný . . .", "s přídavkem . . .", nebo "pražený s . . ." obsahující název použité skupiny přírodního sladidla podle zvláštního právního předpisu;3) tento výraz se uvede u názvu výrobku "kávový extrakt ve formě tekuté" nebo "kávový extrakt tekutý",

c) "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán po pražení,

d) "aromatizováno" v případě, že káva byla aromatizována,

e) u kávového extraktu ve formě pasty a kávového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi kávy, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku,

f) u názvu druhu a podskupiny výrobku podle přílohy č. 5 výraz "bez kofeinu", pokud obsah kofeinu v sušině výrobků na bázi kávy nepřesáhne 0,3 % u kávového extraktu a 0,1 % u pražené kávy.

(2) Kávový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi kávy činí více než 25 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem "koncentrovaný".

(3) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 10

Požadavky na jakost

(1) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 6.

(2) Pražená káva a kávový extrakt nesmí obsahovat jakýkoliv přídavek kávoviny.

ODDÍL 3

KÁVOVINY A JEJICH SMĚSI

§ 10a

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kávovinami – výrobky získané pražením různých částí rostlin bohatých na sacharidy,

b) praženou čekankou (cikorkovou kávovinou) – výrobek získaný z kořenů čekanky obecné (Cichorium intybus L.), které nebyly použity ve formě "witloof" (salátové čekanky), dostatečně čistý, suchý, pražený s přídavkem nebo bez přídavku malých množství potravinářských olejů nebo tuků, přírodních sladidel a melasy; může obsahovat stopy nerozpustných látek, které nepochází z cikorky,

c) obilnou kávovinou – výrobek vyrobený z praženého ječmene, žita, nebo pšenice,

d) sladovou kávovinou – výrobek vyrobený ze sladovaného a praženého ječmene, žita, nebo pšenice,

e) fíkovou kávovinou – výrobek vyrobený z fíkových plodů,

f) směsí kávovin – směs z kávovin a dalších surovin, včetně pražené kávy mleté,

g) kávovinovým extraktem – výrobek získaný extrakcí kávovin za použití vody jako extrakčního prostředí, s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady,

h) cikorkovým extraktem, rozpustnou cikorkou, instantní cikorkou – výrobek získaný extrakcí z pražené čekanky, kdy se jako extrakční médium použije jen voda a kdy je vyloučen jakýkoli proces hydrolýzy zahrnující přidávání kyseliny nebo zásady,

i) cikorkovým extraktem sušeným – cikorkový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček, kostek nebo v jiné formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 95 % hmotnosti; výrobek může obsahovat jiné látky, než které pocházejí z extrakce cikorky, v množství nejvýše 1 % hmotnosti,

j) cikorkovým extraktem ve formě pasty – cikorkový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti; výrobek může obsahovat jiné látky, než které pocházejí z extrakce cikorky, v množství nejvýše 1 % hmotnosti,

k) cikorkovým extraktem ve formě tekuté – cikorkový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 25 % a nejvýše 55 % hmotnosti a který může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 35 % hmotnosti,

l) instantní směsí kávovin – výrobek získaný smícháním jednotlivých extraktů nebo společnou extrakcí směsi kávovin, popřípadě ve směsi s kávou,

m) instantním kávovinovým výrobkem – výrobek obsahující kávovinový extrakt a jiné složky, určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě.

§ 10b

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8.

§ 10c

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise2) se na obalu výrobku dále uvede

a) hmotnostní procento obsahu kávy nebo kávového extraktu u kávovin ve směsi s kávou a u kávovinových extraktů,

b) u cikorkového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz "s . . .", "konzervovaný . . .", "s přídavkem . . .", nebo "pražený s . . ." obsahující název použité skupiny přírodního sladidla podle zvláštního právního předpisu;3) tento výraz se uvede u názvu výrobku "cikorkový extrakt ve formě tekuté" nebo "cikorkový extrakt tekutý",

c) "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán po pražení,

d) u cikorkového extraktu ve formě pasty a cikorkového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi cikorky, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku,

e) u výrobků podle § 10a písm. h) označení "cikorkový extrakt", "rozpustná cikorka", nebo "instantní cikorka".

(2) Označení podle odstavce 1 písm. e) se u výrobku ve formě pasty doplní výrazem "pasta" nebo "ve formě pasty" a u výrobku ve formě tekuté výrazem "tekutý" nebo "ve formě tekuté".

(3) Cikorkový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi cikorky činí více než 45 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem "koncentrovaný".

(4) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 10d

Požadavky na jakost

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 9.


§ 11

Přechodné ustanovení

Označení čaje, kávy a kávovin balených v období od 1. ledna 1998 do 31. března 1998 se posuzuje jen v rozsahu § 6 zákona.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 3 a 9, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1998.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 91/2000 Sb. Čl. II

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 78/2003 Sb. Čl. II

1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze provádět nejpozději do 30. dubna 2004.


Ministr:
Ing. Lux v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění na druhy a skupiny

DruhSkupina
čaj pravýzelený čaj
polofermentovaný čaj
černý čaj
ochucený čaj
bylinný čaj
ovocný čaj
výrobky z čaječajový extrakt
instantní čaj

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Seznam rostlin a jejich částí pro výrobu ovocných a bylinných čajů

A) Části rostlin, které lze použít bez omezení

1.ArtyčokCynara scolymus L. C. cardunculus L.květní lůžko řapík
2.BorůvkaVaccinium myrtillus L.plod
3.ČajovníkCamellia sinennsis L.list sušený nebo fermentovaný
4.ČekankaCichorium intybus L.nať, kořen
5.DobromyslOriganum vulgare L.nať
6.FenyklFoeniculum vulgare Mill.plod
7.GranátovníkPunica granatum L.plod
8.HeřmánekMatricaria chamomilla L.květ
9.Heřmánek římskýAnthemis nobilis L.květ
10.HluchavkaLamium album L.květ, nať
11.IbišekHibiscus sabdariffa L.květ
12.JahodaFragaria vesca L.list
13.JeřabinaSorbus aucuparia L.plod
14.LípaTilia platyphyllos Scopoli, Tilia cordata Miller, Tillia euchlora Kochkvět
15.MalinaRubus idaeus L.listy
16.MátaMentha sp.list, nať
17.MatéIlex paraguayensis St.-Hi.list
18.MateřídouškaThymus serpyllum L.nať
19.MeduňkaMelissa officinalis. L.nať, list
20.OstružinaRubus fructicosus L.list
21.RakytníkHippophae rhamnoides L.plod
22.RooibosAspalathus linearisnať
23.RůžeRosa centifolia L. Rosa gallica L.korunní lístek
24.ŠípekRosa sp. L.plod
25.RybízRibes nigrum L.list, plod
26.Svatojánský chlébCeratonia siliqua L.plod
27.Ostatní nejmenované sušené ovoce a jádra skořápkového ovoce

B) Části rostlin, které lze použít do výše 30 % hmotnosti

1.BorůvkaVaccinium myrtillus L.list, nať
2.BřízaBetula pendula Roth. B. pubescens Ehrh.list
3.Celík (zlatobýl)Solidago virgaurea L., S. gigantea Ait., S. canadensis L.nať
4.ChmelHumulus lupulus L.šištice
5.CitronCitrus limon (L.) Burm.oplodí
6.Černý bezSambucus nigra L.květ, plod
7.ČernuchaNigella sativa L.semeno
8.Fazolové luskyPhaseolus vulgaris L.oplodí
9.JasmínJasminum grandiflorum L.list, květ
10.JestřabinaGalega officinalis L.nať
11.KlanopraškaSchizandra chinensis MICHX.plod, nať
12.Kmín římskýCuminum cyminum L.plod
13.KokoškaCapsella bursa-pastoris L.nať
14.KonopiceGaleopsis sp. div.nať
15.KontryhelAlchemilla sp. div.nať
16.KopřivaUrtica dioica L.list, nať
17.LenLinum usitatissimum L.semeno
18.LichořeřišniceTropaeolum majus L.nať, plod
19.LomikámenSaxifraga granulata L.nať
20.LžičníkCochlearia officinalis L.nať
21.MaceškaViola tricolor L., V. arvensis MURRAYkvět, nať
22.MěsíčekCalendula officinalis L.květ
23.OvesAvena sativa L.nať, plod
24.PískaviceTrigonella foenumgraecum L.semeno
25.PomerančCitrus aurantium L. ssp. aurantium Englerlist, oplodí, květ
26.PopenecGlechoma hederacea L.nať
27.ProskurníkAlthaea officinalis L.kořen, list, květ
28.SedmikráskaBellis perennis L.květ
29.SezamSezamum indicum L.semeno
30.SlézMalva silvestris L., M. neglecta L., M. mauritiana L.květ, list
31.SmetánkaTaraxacum officinale Web.kořen, nať, list
32.SporýšVerbena officinalis L.nať
33.TrnkaPrunus spinosa L.květ, plod
34.TruskavecPolygonum aviculare L.nať
35.VoňatkaCymbopogon nardus (L.), W. Watslist
36.VřesCalluna vulgaris (L.) Hill.nať, květ
37.ŽenšenPanax ginseng C. A. Meyerkořen
38.Ostatní nejmenovaná sušená zelenina a nejmenované koření.

C) Části rostlin, které lze použít do výše 5 % hmotnosti

1.Harphagophytum procumbens (BURCHELI) DC.kořen
2.Andělíka lékařskáArchangelica officinalis HOFFM.kořen, plod
3.Badyáník pravýIllicium verum HOOKplod
4.BazalkaOcimum basilicum L.nať
5.Bedrník většíPimpinella major (L.) HUDS.kořen
6.Benedikt lékařskýConicus benediktus L.nať
7.BlahoviěníkEucalyptus sp.list
8.BorovicePinus sp.jehlice, vrcholky, větve
9.Borovice klečPinus mugo ssp. pumilio (HAENKE) FRANCOjehlice, vrcholky, větve
10.BrusinkaVaccinium vitis idaea L.list
11.CelerApium graveolens L.plod
12.ColaCola acuminata (Beauv.) Schott et End. a C. nitida (Vent.) Schott et E.semeno
13.Cípek objímavýRuscus aculeatus L.nať
14.Divizna sápovitáVerbascum phlomoides L.květ
15.Divizna velkokvětáVerbascum densiflorum BERTOL.květ
16.Dub letníQuerrcus robur L.kůra
17.Dub zimníQuerrcus petraea (MATTUSCH.) LIEBL.kůra
18.Galgán lékařskýAlpinia officinarum HANCEkořen
19.Hadí kořen většíBistorta major S. F GRAYkořen
20.HořecGentiana sp.kořen
21.Chaluha bublinatáFuccus vesiculosus L.stélka
22.ChrpaCentaurea cyanus (L.) MILLERkvět
23.Jablečník obecnýMarrubium vulgare L.nať
24.Jalovec obecnýJuniperus communis L.dřevo, plod
25.JehliceOnonis sp.kořen
26.Jetel červenýTrifolium pratense L.květ
27.Jetel bílýTrifolium repens L.květ
28.Jitrocel indickýPlantago ovata FORSK.semeno
29.Jitrocel kopinatýPlantago repens L.list, nať
30.JmelíViscum sp.nať
31.Kardamon léčivýEletaria cardamomum (L.) WHITE et MASONplod, semeno
32.Komonice lékařskáMelilotus officinalis (L.) PALLASnať
33.KosatecIris germanica L, I. pallida Lam, florentina L.kořen
34.Kramerie trojmužnáKrameria triandra RUIZ et PAVkořen
35.Kuklík městskýGeum urbanum L.kořen
36.KukuřiceZea mays L.blizna
37.KurkumaCurcuma sp.kořen
38.Lékořice lysáGlycyrrhiza glabra L.kořen
39.Levandule lékařskáLavandula angustifolia MILLERkvět
40.Libeček lékařskýLevisticum officinale KOCHkořen
41.Líska obecnáCorylus avellana L.list
42.LopuchArctium sp.kořen
43.Marsdenie kondurangováMarschenia condurango REICHB.kůra
44.Mořinka vonnáGalium odoratum (L.) SCOPnať
45.Mochna husíPotentilla anserina L.nať
46.Mochna nátržníkPotentilla erecta(L.) RÄUSCHELkořen
47.MučenkaPassiflora sp.nať
48.Muškátovník vonnýMyristica fragrans HOUTplod, semeno, oplodí
49.Mydlice lékařskáSaponaria officinalis L.kořen
50.MyrtovníkCommiphora sp.klejopryskyřice
51.OlivovníkOlea europaea L.list
52.Oman pravýInula helenium L.kořen
53.OřešákJuglans regia L.list
54.Ostropestřec mariánskýSilybum mariannum(L.) GAERTN.plod
55.Ostrožka polníConsolida regalis S. F. GRAYkvět
56.PelargoniePelargonium sp.list
57.Pelyněk ČernobýlArtemisia vulgaris L.nať
58.Pelyněk pravýArtemisia absinthiumnať
59.PetrželPetroselinum sativum Hoffm.plod
60.Petržel kadeřaváPetroselinum crispum (MILL.) NYM ex A. W. HILLkořen
61.PivoňkaPaeonia officinalis L.korunní lístek
62.Plicník lékařskýPulmonaria officinalis L.list, nať
63.Podběl obecnýTussilago farfara L.list
64.PohankaFagopyrum aesculentum Moench, tatricum (L.) Gaertn.nať, plod
65.PrhaArnica sp.květ, kořen
66.PrůtržníkHerniaria sp.nať
67.Prvosenka jarníPrimula veris L.kořen, květ
68.Prvosenka vyššíPrimula elatior (L.)Hillkořen, květ
69.Přeslička rolníEquisetum arvense L.nať
70.Pukléřka islandskáCetraria islandica (L.) ACHstélka
71.Puškvorec obecnýAcorus calamus L.kořen
72.Pýr plazivýElytrigia repens (L.) DESV.kořen
73.Rdesno blešníkPersicaria lapathifolia(L.)S. F GRAYnať
74.Rdesno peprníkPersicaria hydropiper(L.)SPACHnať
75.Rmenec sličnýCamaemelum nobile(L.) ALLkvět
76.RosnatkaDrosera sp.nať
77.Rozmarýna lékařskáRosmarinus officinalis L.list
78.Rozrazil lékařskýVeronica officinalis L.nať
79.Řebříček obecnýAchillea millefolium L.nať, květ
80.Řecký horský čajSideritis scardica Griseb.nať
81.ŘepíkAgrimonia sp.nať
82.ŘimbabaChrysanthemum parthenium(L.) BERNH.nať
83.SlunečniceHelianthus annuus L.jazykový květ
84.Smil písečnýHelichrysum arenarium L. MOENCHkvět
85.SmrkPicea sp.jehlice, vrcholky, větve
86.Srdečník obecnýLeonurus cardiac L.nať
87.SvětlíkEuphrasia sp.nať
88.Šalvěj lékařskáSalvia officinalis L.list, nať
89.TopolPopulus sp.pupen
90.Topolovka růžováAlcea rosea L. cv. nigrakvět
91.Toten lékařskýSanguisorba officinalis L.květ
92.Trnovník bílýRobinia pseudo-arabica L.květ
93.TrubkovecOrthosiphon sp.list
94.Třapatka nachováEchinacea angustifolia DCnať, kořen
95.TřezalkaHypericum sp.nať
96.Tužebník jilmovýFilipoendula uimaria(L.)MAXIMkvět, nať
97.TymiánThymus zygis L.nať
98.Vachta trojlistáMenyanthes trifoliata L.list
99.Vilín viržinskýHamamelis virginiana L.list
100.Violka trojbarevnáViola tricolor L.nať
101.Vítod senegaPolygala senega L.kořen
102.VrbaSalix sp.kůra
103.VrbovkaEpilobium sp.nať
104.Yzop lékařskýHyssopus officinalis L.nať
105.Zeměžluč hořkáCentarium erythraea RAFNnať

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Smyslové požadavky na jakost čaje

vzhledbarvavůně a chuť
čaj pravý před spařenímsvinuté čajové listy, nebo jejich části a části stonku u ochucených a aromatizovaných čajů s částmi rostlin jiných než z čajovníkupodle druhu čaje světle zelená s odstíny šedé u zeleného čaje, hnědá až černá u čaje fermentovaného, učaje aromatizovaného nebo ochuceného s částmi rostlin jiné barvytypické pro surovinu, čisté bez cizích pachů, případně ovlivněná použitou částí jiných rostlin
nálev čirý, nebo s mírnou opalescencí až mírným zákalem
po spařenícharakteristická, mírně natrpklá
barva světle zelená s odstíny žluté, červené až tmavě hnědé v závislosti na použitém druhu čaje
bylinné a ovocné čaje před přípravoujsou tvořeny z různých částí rostlinčásti rostlin barevně odlišné, typické pro použité suroviny a způsob zpracovánítypická po použité surovině, čistá, bez cizích pachů
nálev, odvar nebo macerát čirý s mírnou opalescencí až mírným zákalem v zavislosti na použité surovině a způsobu přípravycharakteristické po použitých surovinách bez cizich pachů a příchutí
po přípravě
čajové extraktyviskozní tekutina, čirá až opalizující nebo zakalená se sedimentemtypická po použité suroviněčistá, aromatická, typická pro použitou surovinu

Fyzikální a chemické požadavky na jakost čaje

znakčaj černýinstantní
celkový popel % hmotnosti nejvýše8,020
vlhkost % hmotnosti nejvýše-6,0
vodní extrakt % hmotnosti nejméně25-
úbytek hmotnosti sušením při 103°C % hmotnosti nejvýše10,0-

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení čaje

druhhmotnost baleníodchylka hmotnosti
čaj pravýdo 50 g- 5,0 %
bylinný čajdo 100 g- 3,0 %
ovocný čajdo 250 g- 2,0 %
výrobky z čajenad 250 g- 1,0 %
ochucený čaj

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
kávapraženázrnková mletá
instantní kávaextraktsušená
pasta nebo ve formě pasty
tekutá nebo ve formě tekuté
rozpustná káva
kávový extrakt
rozpustný kávový extrakt

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy

Smyslové požadavky na jakost kávy

druh - skupina - podskupinavzhledbarvavůněchuť
pražená káva zrnkovápražená kávová zrna matná až s vyloučeným olejem na povrchu*)kávově hnědákávová
pražená káva mletájednotně mletákávově hnědákávová
kávový nálevčistá kávová až výrazně ostrávelmi jemná až výrazně ostrá kávová, hořká, nakyslá
kávový extrakt (nálev)čistá kávová až výrazně ostrá, karamelovávelmi jemná až výrazně ostrá kávová, hořká, nakyslá, karamelová

*) pražená káva zrnková může obsahovat max. 2,4 % příměsí

Fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy

druh - skupina - podskupinaobsah kofeinu v sušině v %vodný extrakt v sušině % nejméněvlhkost v % nejvíce
Pražená kávanejméně 0,6225
pražená káva bez kofeinunejvíce 0,1195
kávový extrakt rozpustný, instantnínejméně 2,5-5
kávový extrakt rozpustný, instantní bez kofeinunejvíce 0,3-5

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení kávy a kávovin

DruhBaleníOdchylka hmotnosti
Káva praženádo 10 g-10%
11 - 150 g-3%
151 - 250 g-2%
nad 250 g-1%
Ochucené instantní kávy nebo kávoviny a jejich směsido 20 g- l0 %
21 - 100 g-5%
101 - 500 g-3%
501 - 1000 g-1%

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění kávovin na druhy, skupiny a podskupiny


druhskupinapodskupina
kávoviny pražené instantní nebo rozpustné jednodruhové směsi s kávou směsi s jinými složkami

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

Smyslové požadavky na jakost kávovin


druh - skupina - podskupinavzhledbarvavůněchuť
kávovinazdravá, čistá, odpovídající použité suroviněhnědá až tmavě hnědá, popřípadě se světlejšími částicemi surovinykávovinová
kávovinový nálevjiskrný nebo lehce zakalenýkávovinová, částečně karamelová typická po suroviněkávovinová, částečně karamelová typická po surovině

Fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

druh - skupina - podskupinavodný extrakt v sušině % nejméněvlhkost % nejvýšepopel v sušině % nejvýšeminerální příměsi (písek) % nejvýše
kávovinová směs461061
cikorková kávovina601063
obilná kávovina25572,5
fíková kávovina501852,5
kávovinový extrakt s výjimkou cikorkového extraktu-6--

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".

2) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.

3) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

Přesunout nahoru