Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 319/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína

Částka 108/1997
Platnost od 17.12.1997
Účinnost od 17.12.1997
Zrušeno k 01.01.1998
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

319

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 1997,

kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. g) zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

U zboží čísla 2204 celního sazebníku - víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, vinný mošt, jiný než čísla 2009 celního sazebníku, se uplatňuje sazba dovozního cla 25 % pro celní kvótu 200 000 hektolitrů.

§ 2

Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro zboží vymezené v § 1 a za podmínek zde vymezených nepoužijí celní sazby stanovené v celním sazebníku.1)


§ 3

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1997.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství:

Ing. Lux v. r.

Ministr financí:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 301/1996 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

Přesunout nahoru