Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 317/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb. a č. 220/1997 Sb.

Částka 107/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2005 (589/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

317

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 5. prosince 1997,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb. a č. 220/1997 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb. a č. 220/1997 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1A01AAléčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)p.o.
1.1A01AA01fluorid sodnýp.o.1.1MG0,90
00211NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMAtbl 250x0.55mgSLOSK
2A01ABprotiinfekční léčiva pro lokální aplikacilok.H
2.1A01AB08neomycinlok.5GM623,90H
2.2A01AB10natamycinlok.20MG8,80
3A01ACkortikosteriody pro lokální aplikacilok.L/DER,STO, ORL
3.1A01AC01triamcinolonlok.1GM12,20L/DER,STO, ORL
03613KENALOG IN ORABASEpst 5gm 0.1%BMSGB
3.2A01AC02dexametasonlok.1GM11,95L/DER,STO, ORL
4A02Aadsorbční antacidap.o.
4.1A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)p.o.10DF5,20
00156GASTROGEL SLOVAKOFARMAtbl 50x500mgSLOSK
4.2A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)p.o.50ML12,15
94028ANACID COMPOSITUMsus 10x(2x10ml)GNOCZ
5A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůp.o.
5.1A02BA01cimetidinp.o.0.80GM4,30
5.2A02BA02ranitidinp.o.0.30GM4,30
68857APO-RANITIDINEtbl obd 60x150mgAPTCND
96056RANISANtbl obd 30x150mgPMPCZ
80541RANITIN 150tbl obd 100x150mgTRTIND
80542RANITIN 300tbl obd 100x300mgTRTIND
96283ULCOSANtbl obd 30GNOCZ
5.3A02BA03famotidinp.o.40MG4,30
5.4A02BA04nizatidinp.o.0.30GM4,30
5.5A02BA06roxatidinp.o.0.15GM4,30
5.6A02BA07ranitidin bismut citratp.o.0.8GM30,70
6A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůparent.H
6.1A02BA01cimetidinparent.0.80GM37,00H
6.2A02BA02ranitidinparent.0.30GM70,00H
6.3A02BA03famotidinparent.40MG70,00H
7A02BBantiulceróza ze skupiny prostaglandinůp.o.Z
7.1A02BB01misoprostolp.o.0.80MG46,05Z
97404CYTOTECtbl 50x200rgSEAGB
8A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyp.o.L/GIT,INT
8.1A02BC01omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)p.o.20MG44,65L/GIT,INT
8.2A02BC01omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)p.o.20MG39,65L/GIT,INT
53345GASEC-20cps 7x20mgMHACH
12507GASEC-20cps 14x20mgMHACH
53346GASEC-20cps 28x20mgMHACH
56500HELICIDcps 14x20mgLEXCZ
8.3A02BC02pantoprazolp.o.40MG39,65L/GIT,INT
8.4A02BC03lansoprazolp.o.30MG39,65L/GIT,INT
9A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyparent.H
9.1A02BC01omeprazolparent.20MG195,95H
10A02BXostatní léčiva peptického vředup.o.
10.1A02BXostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)p.o.3DF22,80
10.2A02BX02sukralfátp.o.4GM11,40
10.3A02BX03pirenzepinp.o.0.1GM8,75
93547GASTROZEMtbl 20x25mgALKMAC
91602GASTROZEPINtbl 50(5x10)x25mgSLOSK
10.4A02BX12bizmut subcitrátp.o.0.48GM23,60
11A02BXostatní léčiva peptického vředuparent.H
11.1A02BX03pirenzepinparent.20MG114,35H
12A02DAantiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03Ap.o.
12.1A02DA01silikony (pevné lékové formy)p.o.0.50GM11,15
91846CEOLATtbl 20x80mgKCHD
12.2A02DA01silikony (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM21,00
55950SAB SIMPLEXsus 50x15ml(sacky)PDAD
93500SAB SIMPLEXsus 1x30mlPDAD
93501SAB SIMPLEXsus 4x30mlPDAD
12.3A03AA04mebeverinp.o.0.30GM5,10
12.4A03AA05trimebutinp.o.0.30GM5,10
12.5A03AX58alverinp.o.0.18GM5,10
13A03ABanticholinergika s kvarterní oniovou skupinoup.o.
13.1A03AB03oxyfenonp.o.25MG2,35
00241OXYPHENON LECIVAtbl 30x5mg(lahv.)LEXCZ
13.2A03AB06otilonium bromidp.o.0.12GM5,10
13.3A03AB11poldinp.o.12MG2,35
13.4A03AB20trospium chloridp.o.40MG5,10
14A03ADmuskulotropní spasmolytikap.o.
14.1A03AD01papaverinp.o.0.1GM0,70
14.2A03AD02drotaverinp.o.0.1GM5,05
02551NO-SPAtbl 20x40mgCHNH
15A03ADmuskulotropní spasmolytikaparent.
15.1A03AD01papaverinparent.0.1GM16,90
15.2A03AD02drotaverinparent.0.1GM25,90
02552NO-SPAinj 5x2ml/40mgCHNH
16A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinoup.o.
16.1A03BA01atropinp.o.1.5MG0,50
000444ATROPIN SPOFAtbl 20x0.5mgLEXCZ
17A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinouparent.
17.1A03BA01atropin (1 mg a více v 1 ampuli)parent.1.5MG7,55
00394ATROPIN BIOTIKA 1MGinj 10x1ml/1mgHBSSK
17.2A03BA01atropin (do 1mg v 1 ampuli)parent.1.5MG14,65
00392ATROPIN BIOTIKA 0.5MGinj 10x1ml/0.5mgHBSSK
18A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.o.
18.1A03BB01butylskopolaminp.o.60MG14,95
10154BUSCOLYSINdrg 20x10mgPMMBG
01317BUSCOPANdrg 20x10mgBOED
19A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.rect.
19.1A03BB01butylskopolaminp.rect.60MG15,00
06045BUSCOPANsup 6x10mgZDRYU
20A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinouparent.
20.1A03BB01butylskopolaminparent.60MG39,60
03712BUSCOLYSINinj10x1ml 20mgPMMBG
98169BUSCOPANinj5x1ml/20mgBOED
21A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.o.
21.1A03DAsyntetická anticholinergika v komb. s analgetiky p.o.2DF3,75
21.2A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy) p.o.2DF3,75
88708ALGIFENtbl 20LEXCZ
21.3A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)p.o.2ML4,10
91981ALGIFENgtt 1x10ml 500mg/mlGNOCZ
22A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.rect.
22.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyp.rect.2DF10,15
91517ALGIFENsup 5LEXCZ
23A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyparent.
23.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyparent.2DF46,40
88709ALGIFENinj 5x5mlHBSSK
24A03EASpasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinacip.rect.
24.1A03EAantispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.p.rect.2DF9,60
91261SPASMOPANsup 5LEXCZ
25A03FAprokinetika (cisaprid)p.o.L/GIT,INT,PDD,PSY
25.1A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně) p.o.30MG43,00L/GIT,INT,PDD,PSY
94898PREPULSIDtbl 30x5mgJANB
25.2A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg v 1 tabletě)p.o.30MG39,95L/GIT,INT,PDD,PSY
25.3A03FA02cisaprid (tekuté lékové formy)p.o.30MG60,00L/GIT,INT,PDD,PSY
93392PREPULSIDsus 1x200mlJANB
93393PREPULSIDsus 1x100mlJANB
26A03FAprokinetika (ostatní)p.o.
26.1A03FA01metoclopramidp.o.30MG3,80
03376CERUCALtbl 50x10mgVADD
26.2A03FA03domperidonp.o.30MG3,80
26.3A03FA05alizapridp.o.0.15GM3,80
27A03FAprokinetikap.rect.
27.1A03FA01metoclopramidp.rect.30MG41,25
09519PASPERTIN PRO INFANTIBUSsup 5x10mgKCHD
27.2A03FA02cisapridp.rect.30MG54,65
27.3A03FA03domperidonp.rect.0.12GM41,25
28A03FAprokinetikaparent.O
28.1A03FA01metoclopramidparent.30MG17,85O
91688PASPERTIN 10inj 5x10ml/50mgKCHD
28.2A03FA05alizapridparent.0.15GM16,85O
29A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůp.o.X
29.1A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16MG1138,00X
98171ZOFRANtbl 10x4mgGLAD
29.2A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16MG820,00X
29.3A04AA02granisetronp.o.2MG820,00X
29.4A04AA03tropisetronp.o.5MG740,00X
30A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůparent.X
30.1A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)parent.16MG1584,00X
98214ZOFRANinj 5x2ml/2mg/mlGLAD
30.2A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)parent.16MG1440,00X
30.3A04AA02granisetronparent.3MG961,75X
30.4A04AA03tropisetronparent.5MG850,00X
31A04ADrůzná antiemetikap.o.
31.1A04ADrůzná antiemetika (theoklát embraminu)p.o.50MG2,85
31.2A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.o.0.1GM3,40
00320THEADRYLtbl 10x100mgLEXCZ
32A04ADrůzná antiemetikap.rect.
32.1A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.rect.0.1GM9,60
00951THEADRYLsup 10x50mgLEXCZ
33A05AAhepatika ze skupiny žlučových kyselinp.o.L/GIT,INF
33.1A05AA01kyselina chenodeoxycholováp.o.1GM21,95L/GIT,INF
85721CHENOFALKcps 100x250mgFAKD
94865CHENOSANcps 50x250mgPMPCZ
33.2A05AA02kyselina ursodeoxycholováp.o.0.75GM31,30L/GIT,INF
34A05AXostatní hepatikap.o.
34.1A05AXjiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)p.o.3DF1,60
34.2A05AX02hymekromonp.o.1.20GM5,65
93157ISOCHOL (DRAZOVKA)drg 30x400mgLEXCZ
97881ISOCHOL (BLISTR 3X10)drg 30x400mgLEXCZ
35A05BAléčiva onemocnění jaterp.o.
35.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)p.o.4DF13,95
35.2A05BAléčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)p.o.0.21GM6,60
35.3A05BA03silymarinp.o.0.21GM6,60
04368FLAVOBIONtbl obd 50x70mgLEXCZ
36A05BAléčiva onemocnění jaterparent.H
36.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)parent.1DF46,50H
36.2A05BA03silymarinparent.0.35GM2093,60H
37A06Aosmoticky působící nevstřebatelné cukryp.o., p.rect.L/GIT,INT,GER
37.1A06AD10kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)p.o.4DF308,80L/GIT,INT,GER, CHI
37.2A06AD11laktulózap.o.6.7GM5,40L/GIT,INT,GER, PDD
62563DUPHALACsir 1x200mlSDUNL
62564DUPHALACsir 1x300mlSDUNL
62565DUPHALACsir 1x500mlSDUNL
37.3A06AD12laktitolp.o.10GM5,75 L/GIT,INT,GER
37.4A06AG10sorbitol v kombinaci s kont. laxativemp.rect.2DF180,00L/GIT,INT,GER, CHI
38A07AAstřevní antimykotická léčivap.o.
38.1A07AA02nystatinp.o.1.5MU6,10
01067FUNGICIDIN LECIVAdrg 20x500kuLEXCZ
38.2A07AA03natamycinp.o.0.3GM6,10
39A07EAkortikosteroidy pro rektální aplikacip.rect.
39.1A07EA03prednison (do 10 mg včetně)p.rect.10MG18,00
84000RECTODELTsup 6x5mgTRMD
84001RECTODELTsup 6x10mgTRMD
39.1A07EA03prednison (nad 30mg)p.rect.10MG4,90
84003RECTODELTsup 6x100mgTRMD
39.3A07EA03prednison (od 10 do 30 mg včetně)p.rect.10MG8,65
84002RECTODELTsup 6x30mgTRMD
39.4A07EA06budesonidp.rect.2MG278,20L/GIT,INT
40A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.o.L/GIT,INT
40.1A07EC01sulfasalazinp.o.2GM18,40L/GIT,INT,REV
40.2A07EC02mesalazin (potahované tablety)p.o.1.5GM29,60L/GIT,INT
76479ASACOLtbl obd 100x400mgTLTCH
40.3A07EC02mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)p.o.1.5GM50,00L/GIT,INT
41A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.rect.L/GIT,INT
41.1A07EC02mesalazinp.rect.1.5GM131,00L/GIT,INT
76700ASACOL 4GMenm 1x100ml/4gmTLTCH
83135PENTASAsup 28x1gmFEIDK
93238SALOFALK 250sup 10x250mgFAKD
93770SALOFALK KLYSMENenm 7x60gmFAKD
42A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o.L/PDD,GIT,GER
42.1A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o.2ML3,95L/PDD,GIT,GER
09158HYLAK FORTEgtt 1x30mlMCKD
09159HYLAK FORTEgtt 1x100mlMCKD
42.2A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnoup.o.4DF3,95L/PDD,GIT,GER
43A09AAenzymové přípravkyp.o.

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1A09AAenzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)p.o.5000FI1,05
98046PANKREON COMPOSITUMdrg 20KCHD
43.2A09AAmultienzymy (Wobenzym)p.o.6DF19,00P
43.3A09AA02multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)p.o.5000FI2,30
04316KREONcps 20KCHD
02420PANCREOLAN FORTEtbl ent 30x220mgLEXCZ
43.4A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)p.o.5000FI2,10
68989KREON 25000cps 50KCHD
67418PANCREASE HLcps 100CILCH
21362PANGROL 400tbl obd 48BCED
44A09ACpepsin a kyselinotvorné látkyp.o.
44.1A09AC01pepsin a kyselinotvorné látkyp.o.2DF2,85
00007ACIPEPSOLtbl 20x400mgLEXCZ
45A10Ainsuliny (rozpustné humánní)parent.L/DIA
45.1A10AAinsuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)parent.40U28,60L/DIA
45.2A10AAinsuliny (rozpustné humánní, 40 U/ml)parent.40U25,40L/DIA
97520HUMULIN Rinj 1x10ml/400utLILF
99192HUMULIN Rinj 1x10ml/400utLILD
45.3A10AAinsuliny (rozpustné lisylinsuliny)parent.40U33,80L/DIA
89133HUMALOG 40 IUinj 1x10ml/400utLILF
89134HUMALOG 100 IUinj 1x10ml/1kuLILF
45.4A10AAinsuliny (rozpustné lisylinsuliny, 100 U/ml, cartridge)parent.40U36,40L/DIA
46A10Ainsuliny (rozpustné monokomponentní)parent.
46.1A10AAinsuliny (rozpustné monokomponentní)parent.40U13,50
83725INSULIN-MONO Ninj 1x10ml/400utLEXCZ
03992PUR-INSULIN-NEUTRAL LECIVAinj 1x10ml/400utLEXCZ
47A10Ainsuliny (suspenzní humánní)parent.L/DIA
47.1A10AAinsuliny (suspenzní humánní, 100 U/ml, cartridge)parent.40U28,60L/DIA
47.2A10AAinsuliny (suspenzní humánní, 40 U/ml)parent.40U25,40L/DIA
42468HUMULIN Linj 1x10ml 40ut/mlLILF
99313HUMULIN Linj 1x10ml 40ut/mlLILD
78282HUMULIN M1(10/90)inj 1x10mlLILF
99196HUMULIN M1(10/90)inj 1x10mlLILD
78283HUMULIN M2(20/80)inj 1x10mlLILF
99195HUMULIN M2(20/80)inj 1x10mlLILD
78284HUMULIN M3(30/70)inj 1x10mlLILF
99187HUMULIN M3(30/70)inj 1x10mlLILD
78285HUMULIN M4(40/60)inj 1x10mlLILF
99206HUMULIN M4(40/60)inj 1x10mlLILD
97521HUMULIN Ninj 1x10ml/400utLILF
99628HUMULIN Ninj 1x10ml/400utLILD
78281HUMULIN Uinj 1x10ml 40ut/mlLILF
99189HUMULIN Uinj 1x10ml 40ut/mlLILD
48A10Ainsuliny (suspenzní monokomponentní)parent.
48.1A10AAinsuliny (suspenzní monokomponentní)parent.40U10,70
83726INSULIN-MONO Dinj 1x10ml/400utLEXCZ
83727INSULIN-MONO IDinj 1x10ml/400utLEXCZ
83728INSULIN-MONO SDinj 1x10ml/400utLEXCZ
03990PUR-INSULIN-DEP LECIVAinj 1x10ml/400utLEXCZ
03991PUR-INSULIN-INTERDEP LECIVAinj 1x10ml/400utLEXCZ
04128PUR-INSULIN-SUPERDEP LECIVAinj 1x10ml/400utLEXCZ
49A10BAléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidázp.o.
49.1A10BA02metforminp.o.2GM10,50
56503SIOFOR 500tbl obd 60x500mgBCED
56504SIOFOR 850tbl obd 60x850mgBCED
49.2A10BA03buforminp.o.0.2GM3,80
49.3A10BF01akarbozap.o.0.3GM10,50
50A10BBléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočovinyp.o.
50.1A10BB01glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG2,25
91881MANINIL 1tbl 120x1mgBCED
50.2A10BB01glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.10MG0,95
91783BETANASEtbl 10x10x5mgCADIND
30132GILEMALtbl 28x5mgCHNH
94556GILEMALtbl 120x5mgCHNH
91880MANINIL 5tbl 120x5mgBCED
50.3A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7MG1,55
94523GLUCOBENEtbl 120x1.75mgMCKD
56966MANINIL 1.75tbl 120x1.75mg-blisBCED
50.4A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7MG0,90
96870GLI-BASANtbl 120x3.5mgSGWD
94525GLUCOBENEtbl 120x3.5mgMCKD
50.5A10BB02chlorpropamidp.o.0.37GM0,80
50.6A10BB03tolbutamidp.o.1.5GM2,55
50.7A10BB04glibornuridp.o.38MG4,90
50.8A10BB05tolazamidp.o.1GM2,55
50.9A10BB07glipizidp.o.10MG4,90
50.10A10BB08gliquidonp.o.60MG5,95
50.11A10BB09gliklazidp.o.0.16GM8,50
50.12A10BB12glymepiridp.o.2MG6,40
51A11CAvitamin A a jeho derivátyp.o.
51.1A11CA01retinol (vitamin A)p.o.50kU1,05
00347VITAMIN A SLOVAKOFARMAcps 50x30kuSLOSK
52A11CAvitamin A a jeho derivátyparent.
52.1A11CA01retinol (vitamin A)parent.50KU11,25
00396AXEROPHTHOL BIOTIKAinj 5x1ml/50kuBTASK
53A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)p.o.P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencií (především u dialyzovaných nemocných),

b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,

c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,

d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1A11CC04kalcitriolp.o.1RG61,35P
91548ROCALTROLcps 30x0.25rgHLRCH
54A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)p.o.
54.1A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)p.o.6kU10,75
00679INFADIN RYBI TUKsol 100ml 0.1mg/1mlSLOSK
54.2A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)p.o.6kU0,70
00716INFADINgtt 1x10ml 10mg/1mlSLOSK
54.3A11CC01ergocalciferol (pevné lékové formy)p.o.6kU0,35
00353VITAMIN D SLOVAKOFARMAcps 1x300kuSLOSK
54.4A11CC02dihydro-tachysterolp.o.1MG19,40
54.5A11CC03alfacalciferolp.o.1MG0,70
54.6A11CC05cholecalciferolp.o.0.5MG0,70
55A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)parent.P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1A11CC04kalcitriolparent.1RG170,45P
76423CALCIJEXinj 25x1ml/2rgABBUSA
94426CALCIJEXinj 25x1ml/1rgABBUSA
56A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)parent.
56.1A11CC01ergokalciferolparent.6kU0,80
00405CALCIFEROL BIOTIKA FORTEinj 1x1ml/7.5mgBTASK
57A11DAvitamin B1 a jeho derivátyparent.H
57.1A11DAthiamin (vit. B1), prostýparent.75MG6,10H
57.2A11DA01thiamin (vit. B1)parent.50MG6,10H
58A11GAvitamin Cparent.H
58.1A11GA01kyselina askorbová (vitamín C)parent.0.2GM3,80H
59A11HAvitamin B2, B6 a Eparent.H
59.1A11HA02pyridoxin (vitamín B6)parent.0.16GM16,20H
59.2A11HA03tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)parent.0.2GM72,95H
59.3A11HA03tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)parent.0.2GM7,75H
59.4A11HA04riboflavin (vitamín B2)parent.20MG6,25H
60A11JAkombinace vitamínůparent.H
60.1A11JAkombinace vitamínůparent.10ML126,90H
61A12Asoli vápníku včetně kombinací vápníku a fluorup.o.
61.1A12AAvápník (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
61.2A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
61.3A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
62322MAXI-KALZ 500tbl eff 20x500mgASDA
62323MAXI-KALZ 1000tbl eff 10x1000mgASDA
88663TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLOtbl 100GAOCZ
61.4A12AA07chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)p.o.0.2GM0,55
61.5A12AA20 vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku) p.o.0.5GM3,15
61.6A12AXvápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)p.o.1DF7,25L/INT,GYN,ORT, REV
61.7A12AXvápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)p.o.1DF4,85L/INT,GYN,ORT, REV
62A12AAsoli vápníkuparent.
62.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)parent.3GM62,05
00407CALCIUM BIOTIKAinj 10x10ml/1gmHBSSK
62.2A12AA07chlorid vápenatý (na obsah vápníku)parent.0.2GM2,75
63A12BAsoli draslíkup.o.
63.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)p.o.1GM20,90
63.2A12BAdraslík (na obsah draslíku)p.o.1.5GM2,50
63.3A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)p.o.3GM2,50
91600KALNORMINtbl 30x1gmIDAH
64A12BAsoli draslíkuparent.O
64.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkemparent.1DF13,50O
64.2A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)parent.3GM51,70O
02486KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%inj 5x10ml 7.5%LEXCZ
65A12CCsoli hořčíkup.o.L/INT,NEU,PSY
65.1A12CChořčík (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
99891MAGNESIUM 250MG PHARMAVITtbl eff 20PVIH
65.2A12CC03glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.3A12CC04citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.4A12CC05aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.5A12CC06mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.6A12CC09orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.7A12CC30kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
66A12CCsoli hořčíkuparent.O
66.1A12CC02síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)parent.1GM20,70O
00498MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKAinj 5x10ml 10%HBSSK
66.2A12CC02síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)parent.1GM9,30O
00499MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKAinj 5x10ml 20%HBSSK
67A12CDsoli fluorup.o.
67.1A12CD01fluorid sodnýp.o.88MG3,95
09495OSSIN RETARDDRAGEEStbl obd 100x40mgGRUD
68A14Aanabolické steroidyparent.
68.1A14AB01nandrolonparent.2MG1,80
00609SUPERANABOLONinj 5x1ml/25mgSPXCZ
69A16Aostatní léčiva alimentárního traktuparent.O
69.1A16AA01levokarnitinparent.2GM365,00O
69.2A16AX01tioktová kyselinaparent.0.2GM103,65O
86092THIOCTACID 600 Tinj 5x24ml/600mgASDD
70B01AAantithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu Kp.o.
70.1B01AA03warfarinp.o.7.5MG3,55
70.2B01AA08ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.6GM5,25
00256PELENTANETTAEtbl obd 100x75mgLEXCZ
70.3B01AA08ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)p.o.0.6GM6,20
00254PELENTANtbl 10x300mgLEXCZ
71B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)parent.U
71.1B01AB02antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.2.1KU28560,00U
94228ANTITHROMBIN III GRIFOLSinj sic 500ut+10mlGFOE
94229ANTITHROMBIN III GRIFOLSinj sic 1000ut+20mlGFOE
66533KYBERNIN Pinj 1x500ut+10ml aqBEHA
85771KYBERNIN Pinj 1x500ut+10ml aqBEHD
66532KYBERNIN Pinj 1x1ku+20ml aquaBEHA
85772KYBERNIN Pinj 1x1ku+20ml aquaBEHD
71.2B01AB02antithrombinparent.2.1KU28560,00U
72B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)parent.O
72.1B01AB01heparinparent.10KU15,70O
74999HEPARIN BIOCHEMIE 25000UTinj 100x5ml/25kuBCAA
93746HEPARIN LECIVAinj 1x10ml/50kuLEXCZ
00477HEPARIN RETARD LECIVAinj 5x1ml/25kuLEXCZ
73B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)p.o.,parent.O
73.1B01AB04dalteparinparent.3KU81,10O
73.2B01AB05enoxaparinparent.3KU81,10O
73.3B01AB06nadroparinparent.3KU81,10O
96988FRAXIPARINEinj 10x1ml/25kuCHOF
73.4B01AB07parnaparinparent.3KU81,10O
73.5B01AB11sulodexidparent.600U81,10O
73.6B01AB11sulodexidp.o.250U13,80L/OPH,INT,NEU, DIA
73.7B01AB08reviparinparent.3KU81,10O
74B01ACantiagregancia trombocytůp.o.

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,

c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu). Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1B01AC05ticlopidinp.o.0.5GM55,00P
74.2B01AC06kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,50
72813ANOPYRIN30MGtbl 20x30mgSLOSK
72812ANOPYRIN30MGtbl 50x30mgSLOSK
74.3B01AC06kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,5 g v jedné tabletě včetně)p.o.1DF1,00
74.4B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,60
99295ANOPYRIN100MGtbl 20x100mgSLOSK
71960ANOPYRIN100MGtbl 50x100mgSLOSK
74.5B01AC10indobufenp.o.0.3GM15,00P
75B01ACantiagregancia trombocytůparent.H
75.1B01AC07dipyridamolparent.0.2GM229,60H
75.2B01AC10indobufenparent.0.3GM91,40H
75.3B01AC13abciximabparent.1DF14779,25H
76B01ADtrombolytikaparent.U

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1B01AD01streptokinázaparent.1.5MU3691,20U
94697KABIKINASEinj sic 1x1.5muKBPS
76.2B01AD02alteplazaparent.0.1GM48234,50U
76.3B01AD04urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)parent.3MU76267,30U
76.4B01AD04urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)parent.3MU43542,15U
76.5B01AD04urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)parent.3MU46386,55U
77B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinp.o.
77.1B02AA01kyselina aminokaproováp.o.16GM39,75
77.2B02AA02kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně) p.o.2GM41,65
77.3B02AA02kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)p.o.2GM39,40
97410EXACYLtbl fc 20x500mgSFHF
77.4B02AA03kyselina aminomethylbenzoováp.o.0.25GM20,75
78B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinparent.
78.1B02AA01kyselina aminokaproováparent.16GM66,50
78.2B02AA02kyselina tranexámováparent.2GM65,20
97411EXACYL I.V.inj 5x5ml/500mgSFHF
78.3B02AA03kyselina aminomethylbenzoováparent.0.25GM202,00
79B02ABantifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteinázparent.H
79.1B02AB01aprotininparent.500KU683,50H
80B02BAvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikap.o.
80.1B02BA01fytomenadionp.o.20MG9,65
00720KANAVITgtt 1x5ml 20mg/mlSLOSK
80.2B02BX01etamsylatp.o.0.75GM30,00L/OPH,HEM
81B02Bvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikaparent.
81.1B02BAmenadiolfosfat sodná sůlparent.10MG14,60
81.2B02BA01fytomenadionparent.20MG15,10
00489KANAVITinj 5x1ml/10mgHBSSK
81.3B02BX01etamsylatparent.0.75GM89,70O/OPH,HEM
82B02BBlidský fibrinogenparent.U
82.1B02BB01lidský fibrinogenparent.5GM5922,00 U
52772FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MGinj sic 1000mg+50mlIMMA
83B02BClokální hemostatikalok.
83.1B02BClokální hemostatika (rektální lékové formy)lok.1DF5,65
88753SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)sup 5x2.2gmLEXCZ
83.2B02BClokální hemostatika (pěna)lok.1C23,15
94888HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)ext 1 ksHVVCZ
97230HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)ext 20ksHVVCZ
83.3B02BC01absorbovatelná želatinová houbalok.1C23,15
02198GELASPONspn 1ks(8.5x4x1cm)ANWD
83113SPONGOSTAN STANDARDspn 20ks 70x50x10mmFERDK
83114SPONGOSTAN SPECIALspn 20ks 70x50x1mmFERDK
83115SPONGOSTAN FILM (200X70X0.5MM)spn 20ksFERDK
83.4B02BC06thrombin (houba)lok.1DF58,10
83.5B02BClokální hemostatin (zásip)lok.1GM3,15
84B02BDkoagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)parent.B

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti fakotru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX. eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1B02BD02koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.500U5200,00B
84.2B02BD02koagulační faktor VIII (středně čištěný)parent.500U5200,00B
88800PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)inj 20ml/400-700utSPYGB
84.3B02BD04koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.350U3360,00B
84.4B02BD04koagulační faktor IX (středně čištěný)parent.350U3360,00B
83781FAKTOR IX P BEHRING 300UTinj sic 300ut+10mlBEHA
83782FAKTOR IX P BEHRING 600UTinj sic 600ut+20mlBEHA
83783FAKTOR IX P BEHRING 1200UTinj sic 1.2ku+30mlBEHA
84.5B02BD01kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a Xparent.350U3360,00B
94227HEMOFACTOR HTinj sic 1x500ut+solGFOE
84.6B02BD02koagulační faktor VIII (vysoce čištěný z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.5000U6250,00B
89027IMMUNATE STIM PLUS 250inj sic 1x250ut+solIMMA
89028IMMUNATE STIM PLUS 500inj sic 1x500ut+solIMMA
89029IMMUNATE STIM PLUS 1000inj sic 1x1ku+solv.IMMA
84.7B02BD02koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)parent.500U6250,00 B
84.8B02BD04koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.350U4270,00B
84.9B02BD04koagulační faktor IX (vysoce čištěný)parent.350U4270,00B
85B02BDkoagulační faktory (ostatní koagulační faktory)parent.X
85.1B02BDsrážecí faktoryparent.350U3110,40X
85667FIBROGAMMIN Pinj 1x250ut+1x4mlBEHD
85668FIBROGAMMIN Pinj 1x1.25ku+1x20mlBEHD
85.2B02BD02koagulační faktor VIII středně čištěný s von Wilebrandovým faktoremparent.500U9534,35X
85.3B02BD03aktivita obcházející inhibitor faktoru VIIIparent.10KU339500,00X
85.4B02BD05koagulační faktor VIIparent.6KU90000,00X
85.5B02BD08eptakog alfa (aktivovaný)parent.2.5kU1543,25X
89825NOVOSEVEN 1.2MG(=60KU)inj sic 1x1.2mg+solNOODK
89826NOVOSEVEN 2.4MG(=120KU)inj sic 1x2.4mg+solNOODK
92641NOVOSEVEN 4.8MG(=240KU)inj sic 1x4.8mg+solNOODK
85.6B02BD08koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Wilebrandovým faktoremparent.500U8750.00X
86B03AAsoli dvojmocného železap.o.
86.1B03AA02fumarát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM2,80
86.2B03AA02fumarát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM2,80
00677FERRONATsus 1x100ml/3gmGNOCZ
86.3B03AA03glukonát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,45
86.4B03AA03glukonát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,45
86.5B03AA05chlorid železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,45
86.6B03AA05chlorid železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,85
86.7B03AA07síran železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM1,55
86.8B03AA07síran železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,45
87B03ACsoli trojmocného železaparent.O
87.1B03ACželezo trojmocné, parenterální přípravkyparent.0.1GM26,40O
04084FERRUMLEK I.M.inj 50x2ml/100mgLEKSLO
02788FERRUMLEK I.V.inj 50x5ml/100mgLEKSLO
87.2B03AC02hydroxid železitý se sacharózouparent.0.1GM27,75O
87.3B03AC03komplex železo-sorbitol-citronová kyselinaparent.0.1GM26,15O
88B03ADsoli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovoup.o.L/GYN,HEM
88.1B03ADchlorid železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
88.2B03ADglukonat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
97861LOSFERRON FOL BRAUSENTABLETTENtbl eff 30ASDA
88.3B03AD02fumarat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
88.4B03AD03síran železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
89B03AEsoli dvojmocného železa v ostatních kombinacíchp.o.
89.1B03AE01dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12p.o.0.1GM5,45
89.2B03AE02dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminyp.o.0.1GM5,45
89.3B03AE10chlorid železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,45
89.4B03AE10fumarat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,45
89.5B03AE10glukonat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,45
89.6B03AE10různé kombinace bez kyseliny listovép.o.0.1GM2,80
89.7B03AE10síran železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,35
96043AKTIFERRIN COMPOSITUMcps 100MCKA
89.8B03AE10síran železnatý/serin (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,45
94584AKTIFERRINcps 50MCKD
89.9B03AE10síran železnatý/serin (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM6,75
99138AKTIFERRINgtt 1x30mlMCKD
90B03BAvitamin B12 a jeho derivátyparent.
90.1B03BA01cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.02MG0,50
00641VITAMIN B12 LECIVA 300RGinj 5x1ml/300rgLEXCZ
90.2B03BA01cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)parent.0.02MG0,20
66997B12 ANKERMANN 1000RGinj 1x5ml 1000rg/mlWGPD
66998B12 ANKERMANN 1000RGinj 5x5ml 1000rg/mlWGPD
92503NEUROBENEinj 6x1ml/1000rgMCKD
09979VITAMIN B12inj 10x1ml/1mgVJPD
23608VITAMIN B12inj 100x1ml/1mgVJPD
66949VITAMIN B12inj 5x2ml/1000rgPOLPL
00643VITAMIN B12 LECIVA 1000RGinj 5x1ml/1000rgLEXCZ
97506VITAMIN B12-RATIOPHARMinj 6x1ml/1000rgMCKD
91B03BBkyselina listová a její derivátyp.o.
91.1B03BB01kyselina listováp.o.10MG1,15
76064ACIDUM FOLICUM LECIVAdrg 30x10mgLEXCZ
92B03XAostatní protianemická léčivaparent.K/P

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1B03XA01erythropoetinparent.2KU1060,90K/P
85528EPREXinj 6x1ku/0.5ml+strCILCH
85529EPREXinj 6x2ku/0.5ml+strCILCH
85530EPREXinj 6x3ku/0.3ml+strCILCH
85531EPREXinj 6x4ku/0.4ml+strCILCH
85532EPREXinj 6x10ku/ml+strCILCH
93579EPREXinj 6x2ku/mlCILCH
94345EPREXinj 6x4ku/mlCILCH
94346EPREXinj 6x10ku/mlCILCH
96354RECORMONinj 10x1kuBOMA
96355RECORMONinj 10x2kuBOMA
96356RECORMONinj 5x5kuBOMA
56526RECORMON S 1000IUinj sic 10x1ku+solvBOMA
56527RECORMON S 2000IUinj sic 10x2ku+solvBOMA
56528RECORMON S 5000IUinj sic 10x5ku+solvBOMA
56529RECORMON S 10000IUinj sic 10x10ku+solBOMA
93B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)parent.B
93.1B05AA01albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.20GM2880,30B
75089ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVACinf 1x250mlUSOCZ
93787ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVACinf 1x100ml(nts)USOCZ
98147ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVACinj 5x1mlUSOCZ
20821HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinj 1x10ml 20%BEHD
20816HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinf 1x50ml 20%BEHD
20822HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinf 1x100ml 20%BEHD
83789HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinj 1x10ml 20%BEHA
83788HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinf 1x50ml 20%BEHA
83790HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinf 1x100ml 20%BEHA
97907HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.inf 1x250mlGFOE
97908HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.inf 1x500mlGFOE
97909HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.inf 1x50mlGFOE
97910HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.inf 1x100mlGFOE
93.2B05AA01albuminparent.20GM2880,30B
10124HUMAN ALBUMIN 20%inf 1x100mlBTPD
20817HUMAN ALBUMIN 50 DESSAUinf 1x20ml 5%PDED
20818HUMAN ALBUMIN 50 DESSAUinf 1x100ml 5%PDED
20819HUMAN ALBUMIN 50 DESSAUinf 1x250ml 5%PDED
20831HUMAN ALBUMIN 200 DESSAUinf 1x10ml 20%PDED
20832HUMAN ALBUMIN 200 DESSAUinf 1x50ml 20%PDED
20833HUMAN ALBUMIN 200 DESSAUinf 1x100ml 20%PDED
93.3B05AA02ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhradyparent.100ML974,00B
94B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)parent.O
94.1B05AA05dextran (koncentrace 10%)parent.500ML172,80O
00589RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)inf1x500ml 10%IHOCZ
00590RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.inf1x500mlIHOCZ
94.2B05AA05dextran (koncentrace 6%)parent.500ML101,20O
00431DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1inf 1x500ml(sklo)IHOCZ
94.3B05AA05dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)parent.500ML115,20O
96380TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)inf 1x500ml(lahev)IHOCZ
94.4B05AA06želatinové přípravkyparent.500ML266,70O
94.5B05AA07hydroxyethylškrobparent.500ML411,00O
95B05BAroztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)parent.O
95.1B05BA03glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML13,00O
62376INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
66872INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIAinf 1x250ml (sklo)IHOCZ
95.2B05BA03glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,60O
7824810% GLUCOSE I.V. INFUSION BAXTERinf 20x500ml (vak)BXTGB
96877GLUCOSE 10 BRAUN (PLASCO LAHV.)inf 1x500ml 10%BMED
95.3B05BA03glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML35,00O
9253010% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x100ml (sklo)SFR
69747ARDEANUTRISOL G 10inf 1x80mlARDCZ
86524ARDEANUTRISOL G 10inf 40x80mlARDCZ
62374INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNAinf 1x100ml (sklo)IMASK
86346INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIAinf 1x100ml (sklo)IHOCZ
95.4B05BA03glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML5,15O
9254010% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x2000ml(vak)SFRI
95.5B05BA03glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML30,40O
97012DEXTROSE 20% IN WATER-INST.HUM.inf 1x100mlHUAH
55623INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNAinf 1x100ml (sklo)IMASK
95.6B05BA03glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)parent.100ML6,85O
75194GLUCOSE-LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)inf 1x1000ml 20%CLSD
95.7B05BA03glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML12,45O
96872GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)inf1x250ml5%BMED
62372INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf1x250ml(sklo)IMASK
95.8B05BA03glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,95O
756155% GLUCOSE I.V.BPinf 1x500ml (vak)BXTGB
69045DEXTROSE 5% IN WATER-HUMANinf 1x500ml (plast)HUAH
97010DEXTROSE 5% IN WATER-HUMANinf 1x500ml (sklo)HUAH
96873GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)inf 1x500ml 5%BMED
83695GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT COREinf 1x500mlCPLIND
95.9B05BA03glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML27,10O
756135% GLUCOSE I.V.BPinf1x100ml(vak)BXTGB
96871GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)inf1x100ml5%BMED
95.10B05BA03glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML4,10O
925295% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x2000ml (vak)SFRI
83696GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT COREinf 1x1000mlCPLIND
55620INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
95.11B05BA03glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML93,40O
00465GLUCOSUM LECIVA 10%inj 10x10ml 10%LEXCZ
95.12B05BA03glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML101,00O
95.13B05BA03glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML18,60O
86972ARDEANUTRISOL G 33inf 1x250mlARDCZ
55630INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
95.14B05BA03glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML32,40O
55628INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1x100ml (sklo)IMASK
95.15B05BA03glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)parent.100ML8,45O
75199GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)inf 1x1000ml 40%CLSD
75206GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)inf 1x1000ml 40%CLSD
96B05BAroztoky k parenterální výživě (ostatní)parent.H
96.1B05BA01aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)parent.100ML39,65H
96.2B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 14%)parent.100ML76,20H
96.3B05BA01aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)parent.100ML82,00H
96.4B05BA01aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)parent.100ML49,50H
96.5B05BA02tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)parent.100ML220,80H
96.6B05BA02tukové emulze (nad 10% do 100 ml)parent.100ML200,90H
96.7B05BA02tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)parent.100ML55,55H
96.8B05BA02tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)parent.100ML75,90H
96.9B05BA03fruktóza (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML14,80H
96.10B05BA03fruktóza (koncentrace nad 10%)parent.100ML18,15H
96.11B05BA03fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)parent.100ML15,90H
96.12B05BA03sorbitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML6,35H
96.13B05BA03sorbitol (koncentrace nad 10%)parent.100ML11,25H
96.14B05BA03sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)parent.100ML8,90H
96.15B05BA03xylitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML17,00H
96.16B05BA03xylitol (koncentrace nad 5%)parent.100ML23,35H
96.17B05BA10kombinace bez obsahu aminokyselinparent.100ML13,50H
96.18B05BA10kombinace s obsahem aminokyselinparent.100ML60,00H
97B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)parent.O
97.1B05BB01chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)parent.100ML11,80O
976820.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.inf 1x250ml (pe)BMED
62328INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
97.2B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)parent.100ML23,50O
968820.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.inf 1x100ml (sklo)BMED
97.3B05BB01chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)parent.100ML3,90O
92585INFUSIONATR.CHLOR.ISOT.
IMUNA
inf 1x3000ml (vak)IMASK
83698SODIUMCHLORIDE I.V.B.P.COREinf 1x1000ml 0.9%CPLIND
98B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)parent.H
98.1B05BBroztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytůparent.100ML10,85H
98.2B05BB01elektrolytyparent.100ML8,25H
98.3B05BB02elektrolyty se sacharidyparent.100ML9,45H
98.4B05BB03trometamolparent.100ML23,55H
99B05BCroztoky k osmotické diurézeparent.H
99.1B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)parent.100ML12,45H
99.2B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)parent.100ML19,90H
99.3B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)parent.100ML14,95H
99.4B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)parent.100ML22,65H
99.5B05BC02karbamidparent.90GM983,50H
100B05Croztoky k irigacilok.H
100.1B05CB01chlorid sodnýlok.1000ML38,15H
100.2B05CX02sorbitollok.1000ML38,15H
100.3B05CX03glycinlok.1000ML54,75H
100.4B05CX10kombinované roztoky k irigacilok.1000ML20,00H
101B05Droztoky k peritoneální dialýzeparent.H
101.1B05Dpřípravky pro peritoneální dialýzuparent.1000ML236,50H
101.2B05DAisotonické roztokyparent.1000ML236,50H
101.3B05DBhypertonické roztokyparent.1000ML236,50H
102B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)parent.O
102.1B05XA02hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML127,90O
00524NATRIUMHYDROGENCARBONIC. LECIVAinj 6x20ml 4.2%LEXCZ
03569NATRIUMHYDROGENCARBONIC. LECIVAinj 5x20ml 4.2%LEXCZ
102.2B05XA02hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)parent.100ML10,40O
31352ALKALIGEN-INSTITUTE HUMANinf 1x400mlHUAH
103B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)parent.H
103.1B05Xpřídavky do i.v. roztokůparent.100ML284,25H
103.2B05XA01chlorid draselný (koncentrace 7,45%)parent.100ML19,60H
103.3B05XA03chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)parent.100ML24,75H
103.4B05XA03chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)parent.100ML25,75H
103.5B05XA04chlorid amonnýparent.100ML11,95H
103.6B05XA06fosforečnan draselný, vč. kombinacíparent.100ML53,55H
103.7B05XA30kombinace elektrolytů (stopové prvky)parent.10ML12,85H
103.8B05XA31elektrolyty v kombinaci s jinými léčivyparent.100ML130,80H
103.9B05XB01chlorid argininu (koncentrace 21%)parent.100ML28,30H
103.10B05XCvitaminyparent.1DF47,60H
103.11B05XXostatní i.v. roztokyparent.100ML7,80H
104B05Zroztoky k hemodialýze a hemofiltracilok.H
104.1B05Zhemodialytika a hemofiltrátylok.1000ML170,00H
104.2B05ZAhemodialytika, koncentrátylok.1000ML128,60H
105C01AAkardioglykosidy z náprstníkup.o.
105.1C01AA02acetyldigoxinp.o.0.5MG1,05
105.2C01AA04digitoxinp.o.0.1MG1,05
105.3C01AA05digoxinp.o.0.25MG1,05
00705DIGOXINgtt 1x10ml 0.5mg/mlGNOCZ
03542DIGOXIN 0.250 LECIVAtbl 30x0.25mgLEXCZ
83318DIGOXIN 0.125 LECIVAtbl 30x0.125mgLEXCZ
105.4C01AA08metildigoxinp.o.0.2MG1,05
106C01AAkardioglykosidy z náprstníkuparent.
106.1C01AA05digoxinparent.0.25MG5,35
00435DIGOXIN SPOFAinj 10x2ml/0.5mgSPXCZ
106.2C01AA08metildigoxinparent.0.2MG4,95
106.3C01AC01g-strofantinparent.0.25MG24,00
107C01BAantiarytmika, třída Iap.o.
107.1C01Bipratropiump.o.30MG55,00
107.2C01BAdetajmii bitartrasp.o.75MG15,60
107.3C01BA01chinidinp.o.1.2GM20,20
107.4C01BA01chinidin (retardované lékové formy)p.o.1.2GM27,90
02606KINIDIN DURULEStbl ret 100x200mgASTS
107.5C01BA02prokainamidp.o.3GM39,50
107.6C01BA03disopyramidp.o.0.4GM12,65
107.7C01BA08prajmalinp.o.30MG14,35
108C01BAantiarytmika, třída Iaparent.O
108.1C01Bipratropiumparent.3MG800,90O
108.2C01BA02prokainamidparent.3GM248,20O
108.3C01BA03disopyramidparent.0.4GM248,20O
108.4C01BA05ajmalinparent.0.3GM248,20O
99356GILURYTMAL 10 I.V.inj 5x10ml/50mgGIUD
109C01BBantiarytmika, třída Ibp.o.
109.1C01BB02mexiletinp.o.0.8GM10,45
91178KATENcps 100x100mgSLOSK
93311KATEN RETARDtbl 50x400mgSLOSK
109.2C01BB03tocainidp.o.1.2GM10,45
110C01BBantiarytmika, třída Ibparent.O/INT,KAR
110.1C01BB01lidokainparent.1ML1,25O/INT,KAR
110.2C01BB02mexiletinparent.0.8GM359,70O/INT,KAR
04100MEXITILinj 5x10ml 250mgBOED
110.3C01BB03tocainidparent.1.2GM359,70O/INT,KAR
111C01BCantiarytmika, třída Icp.o.
111.1C01BC03propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)p.o.0.3GM12,95
111.2C01BC03propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM17,60
76761RYTMONORM 10MGtbl obd 500x10mgKNOD
112C01BCantiarytmika, třída Icparent.O/INT,KAR
112.1C01BC03propafenonparent.0.3GM150,95O/INT,KAR
91275PROLEKOFENinj 10x10ml/35mgLEKSLO
112.2C01BC07lorcainidparent.0.2GM142,20O/INT,KAR
113C01BDantiarytmika, třída IIIp.o.
113.1C01BD01amiodaronp.o.0.2GM5,10
96599SEDACORON 200MGtbl 50x200mgEBWA
114C01BDantiarytmika, třída III a adenosinparent.O/INT,KAR
114.1C01BD01amiodaronparent.0.2GM22,00O/INT,KAR
96600SEDACORONinj 5x3ml/150mgEBWA
114.2C01BD02bretylium tosilátparent.100MG142,20O/INT,KAR
114.3C01EB10adenosinparent.15MG698,60O/INT,KAR
115C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)parent.O
115.1C01CA03norepinefrinparent.6MG68,30O
00536NORADRENALIN LECIVAinj 5x1ml/1mgLEXCZ
115.2C01CA04dopaminparent.0.5GM111,90O
116C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)parent.H
116.1C01CA02isoprenalinparent.90MG15978,40H
116.2C01CA05norfenefrinparent.25MG24,30H
116.3C01CA07dobutaminparent.0.5GM692,60H
116.4C01CA09metaraminolparent.50MG195,65H
116.5C01CA10metoxaminparent.30MG41,85H
116.6C01CA11mepenterminparent.30MG104,00H
116.7C01CA17midodrinparent.7.5MG85,35H
117C01CEléčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázyparent.X
117.1C01CE01amrinonparent.0.5GM4228,65X
91980WINCORAMinj 10x20ml 5mg/mlSWIF
118C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůp.o.
118.1C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)p.o.5MG2,20
86677NIT-RETtbl 50x2.5mgSLOSK
118.2C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)p.o.5MG4,15
94692NITRO MACK RETARD 2.5MGcps 30x2.5mgSLOSK
118.3C01DA02glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,55
99304NITRO MACK RETARD 5MGcps 30x5mgSLOSK
118.4C01DA08isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG4,85
118.5C01DA08isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)p.o.60MG5,00
118.6C01DA08isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG3,15
118.7C01DA14isosorbid mononitrátp.o.40MG3,70
119C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůparent.H
119.1C01DA02glycerol trinitrátparent.2.5MG15,45H
119.2C01DA08isosorbid dinitrátparent.20MG116,70H
120C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůspr.
120.1C01DA02glycerol trinitrátspr.5DF2,65
60032MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAYspr 1x11.8gm=14.5mlPDAD
120.2C01DA08isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)spr.20MG12,65
121C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůsublng.
121.1C01DA02glycerol trinitrátsublng.2.5MG4,05
00231NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMAtbl 20x0.5mgSLOSK
121.2C01DA08isosorbid dinitrátsublng.20MG3,10
122C01DXostatní vazodilatanciap.o.
122.1C01DX03oxifedrinp.o.40MG4,90
122.2C01DX12molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG7,20
86440MOLSIHEXAL 1MGtbl 60x1mgHEXD
83473MOLSIHEXAL 2MGtbl 30x2mgHEXD
83662MOLSIHEXAL 2MGtbl 50x2mgHEXD
86441MOLSIHEXAL 2MGtbl 60x2mgHEXD
83663MOLSIHEXAL 2MGtbl 100x2mgHEXD
122.3C01DX12molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG4,05
83474MOLSIHEXAL 4MGtbl 30x4mgHEXD
83664MOLSIHEXAL 4MGtbl 50x4mgHEXD
86442MOLSIHEXAL 4MGtbl 60x4mgHEXD
83665MOLSIHEXAL 4MGtbl 100x4mgHEXD
122.4C01DX12molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.6MG9,75
60446CORVATON RETARDtbl ret 30x8mgHOED
83666MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 50x8mgHEXD
86432MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 30x8mgHEXD
86443MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 60x8mgHEXD
83475MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 100x8mgHEXD
122.5C01DX17trimetazidinp.o.40MG8,20
123C01DXostatní vazodilatanciaparent.H
123.1C01DX03oxifedrinparent.40MG14,10H
123.2C01DX12molsidominparent.6MG107,80H
124C01EAprostaglandinyparent.X
124.1C01EA01alprostadilparent.0,5MG3442,50X
92305ALPROSTANinf 10x0.2ml/100rgLEXCZ
70426KARONinj 0.2ml/100rg+solLEXCZ
61219PROSTIN VRinj 1x1ml/0.5mgUPJB
124.2C01EA01alprostadil (vázaný na cyklodextrin)parent.20RG765,90X
91731PROSTAVASINinj sic 10x20rgSWPD
125C02antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretikyp.o.
125.1C02AB01methyldopa (levotočivá)p.o.1GM6,65
68571DOPAGENtbl obd 50x250mgANNIRL
125.2C02AC01klonidinp.o.0.45MG15,20
125.3C02AC02guanfacinp.o.3MG15,20
125.4C02AC05moxonidinp.o.0.3MG15,20
125.5C02LA51reserpin a diuretikap.o.1DF1,60
125.6C02LB01methyldopa/
hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)
p.o.3DF5,05
125.7C02LB01methyldopa/
hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)
p.o.2DF3,50
126C02Aantihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptoryparent.H
126.1C02AC01klonidinparent.0.45MG71,70H
127C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryp.o.
127.1C02CAmetazosinp.o.20MG6,10
127.2C02CA01prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.5MG7,05
23338ADVERSUTEN-1tbl 50x1mgVADD
94315DEPRAZOLIN MITEtbl 10x1mgLEXCZ
127.3C02CA01prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,55
88173DEPRAZOLINtbl 30x2mgLEXCZ
127.4C02CA06urapidilp.o.50MG10,30
128C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryparent.O
128.1C02CA06urapidilparent.50MG219,20O
90763EBRANTIL I.V.25inj 5x5ml/25mgBGLD
90765EBRANTIL I.V.50inj 5x10ml/50mgBGLD
129C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilatacip.o.
129.1C02DB01dihydralazinp.o.75MG1,15
00110DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMAtbl 50x25mgSLOSK
129.2C02DB03endralazinp.o.10MG9,65
129.3C02DC01minoxidilp.o.20MG20,60L/INT,KAR
130C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilataciparent.H
130.1C02DA01diazoxidparent.300MG290,50H
130.2C02DB01dihydralazinparent.25MG35,50H
130.3C02DD01nitroprusid sodnýparent.50MG286,70H
131C03AAthiazidová diuretikap.o.
131.1C03AA03hydrochlorothiazidp.o.25MG0,80
00168HYDROCHLOROTHIAZID LECIVAtbl 20x25mgLEXCZ
132C03Bsulfonamidová diuretika a antihypertenzivap.o.
132.1C03BAmetipamidp.o.2.5MG1,05
94810HYPOTYLINtbl 30x2.5mgLEXCZ
132.2C03BA04chlortalidonp.o.25MG0,50
132.3C03BA10xipamidp.o.20MG1,05
132.4C03BA11indapamidp.o.2.5MG1,05
132.5C03Bcikletaninp.o.50MG1,05
133C03CAkličková diuretikap.o.
133.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)p.o.40MG0,90
86717FURANTHRILtbl 50x40mgPMMBG
96375FUROMEXtbl 100x40mgORNSF
98219FURONtbl 50x40mgMCKD
02079FUROSEMID SLOVAKOFARMAtbl 2x10x40mgSLOSK
97935FURSEMIDtbl 100x40mgBLUCHO
133.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)p.o.40MG1,20
02785FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTEtbl 10x250mgSLOSK
133.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG0,90
133.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.15MG1,20
134C03CAkličková diuretikaparent.O
134.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)parent.40MG15,60O
08984FURANTRALinj 25x2ml/20mgPWOPL
02133FUROSEMID BIOTIKAinj 5x2ml/20mgBTASK
75072FUROSEMID-RATIOPHARMinj 5x2ml/20mgMCKD
134.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)parent.40MG6,95O
99333FUROSEMID BIOTIKA FORTEinj 10x10ml/125mgHBSSK
134.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG15,60O
134.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.15MG6,75O
134.5C03Ckyselina etakrynováparent.50MG556,10O
135C03Dkalium šetřící diuretikap.o.
135.1C03DA01spironolaktonp.o.75MG4,75
135.2C03DB01amiloridp.o.10MG1,25
87662AMICLARANtbl 50x5mgSLOSK
135.3C03DB02triamterenp.o.100MG1,25
136C03EAkombinace thiazidových a kalium šetřících diuretikp.o.
136.1C03EAstředně silná diuretika a kalium šetřící látkyp.o.1DF1,30
136.2C03EA01hydrochlorothiazid a kalium šetřící látkyp.o.0.5DF0,70
83716AMILORID HCT ALtbl 20APAD
55924AMILORID HCT ALtbl 30APAD
83717AMILORID HCT ALtbl 50APAD
83718AMILORID HCT ALtbl 100APAD
70515APO-AMILZIDE 5/50MGtbl 100x5mg/50mgAPTCND
92621AQUARETICtbl 20AZUD
60194AQUARETICtbl 30AZUD
60195AQUARETICtbl 50AZUD
60196AQUARETICtbl 100AZUD
76380RHEFLUINtbl 30LEXCZ
136.3C03EA14spironolakton/
butizid
p.o.1DF10,00
137C04ABperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazoluparent.O
137.1C04AB01fentolaminparent.10MG21,40O
01511REGITINinj 5x1ml 10mgCGCCH
137.2C04AB02tolazolinparent.75MG98,40O
138C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovép.o.
138.1C04AC01kyselina nikotinováp.o.0.2GM0,45
138.2C04ADetophyllinp.o.0.3GM1,75
138.3C04AD02xantinol nikotinátp.o.0.9GM5,20
138.4C04AD03pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM9,70
04184AGAPURINdrg 60x100mgSLOSK
138.5C04AD03pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)p.o.1GM8,65
96180AGAPURIN 600 RETARDtbl obd 20x600mgSLOSK
138.6C04AD03pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM9,20
74961AZUPENTAT 400 RETARDtbl obd 20x400mgAZUD
74962AZUPENTAT 400 RETARDtbl obd 50x400mgAZUD
89990PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 20x400mgAPAD
89991PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 50x400mgAPAD
89992PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 100x400mgAPAD
139C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovéparent.
139.1C04AColamini nicotinasparent.0.9GM20,50
139.2C04ADetophyllin/
theophyllin
parent.0.3GM12,65
139.3C04AD02xantinol nikotinátparent.0.9GM4,35
139.4C04AD03pentoxifyllinparent.0.3GM29,95
31409TRENTALinj 10x15ml/300mgHOED
140C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o.
140.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyp.o.3MG1,85
91032SECATOXIN FORTEgtt 1x25ml/62.5mgGNOCZ
140.2C04AE02nicergolinp.o.30MG8,70
140.3C04AE51hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinacep.o.2ML1,85
141C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent.
141.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyparent.3MG59,00
00432DH-ERGOTOXIN LECIVAinj 5x1ml/0.3mgLEXCZ
142C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.
142.1C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.3DF5,40
142.2C04AX02fenoxybenzaminp.o.30MG15,90
142.3C04AX19sulkotidilp.o.0.3GM5,40
142.4C04AX20buflomedilp.o.0.6GM5,40
142.5C04AX21naftidrofurylp.o.0.2GM5,40
97026ENELBIN RETARDtbl obd 50x100mgLEXCZ
143C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.
143.1C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.2DF15,20
143.2C04AX11bencyklanparent.0.6GM52,70
143.3C04AX21naftidrofurylparent.0.2GM52,70
98049ENELBINinj 10x5ml/40mgLEXCZ
144C05ADantihemorhoidalia obsahující lokální anestetikalok.
144.1C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.2C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)lok.1GM0,70
144.3C05AD01lidokain (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.4C05AD01lidokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,70
144.5C05AD04cinchokain (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.6C05AD04cinchokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,70
00832AVIRIL Hung 1x30gmLEXCZ
145C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použitílok.
145.1C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)lok.1GM0,80
01966KETAZON Hung 1x20gm 5%LEXCZ
146C05BAlokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použitílok.
146.1C05BApřípravky s heparinem k zevnímu použitílok.1GM0,85
146.2C05BA01organo-heparinoidylok.1GM0,85
86042HEPARIN AL SALBE 30000ung 1x100gmAPAD
86044HEPARIN AL GEL 30000gel 1x100gmAPAD
03575HEPAROID LECIVAung 1x30gmLEXCZ
72931THROMBAREDUCT 60000ung 1x200gmAZUD
147C05CAkapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidůp.o.
147.1C05CAbioflavonoidy

(hydroxyethylrutosid)
p.o.0.9GM7,25
147.2C05CAbioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)p.o.3DF1,30
147.3C05CAbioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)p.o.2ML2,70
147.4C05CAbioflavonoidy (tribenosid)p.o.0.6GM7,25
147.5C05CA04troxerutinp.o.0.9GM7,25
04336CILKANOLcps 30x300mgLEXCZ
147.6C05CA53diosmin, kombinacep.o.2DF7,25
148C05jiné kapiláry stabilizující látkyp.o.
148.1C05BX01jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)p.o.0.75GM6,90
148.2C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)p.o.60MG5,90
94708AESCINtbl obd 30x20mgPOLPL
94327YELLONcps 30x20mgSLOSK
149C05jiné kapiláry stabilizující látkyparent.H
149.1C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)parent.5MG55,50H
149.2C05BB02polidokanol (do 0.5% včetně)parent.1ML13,75H
149.3C05BB02polidokanol (od 0.5 do 1% včetně)parent.1ML15,85O
149.4C05BB02polidokanol (od 1 do 3% včetně)parent.1ML17,50O
149.5C05BB02polidokanol (více než 3%)parent.1ML19,25O
150C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)p.o.L/KAR,INT
150.1C07AA07sotalolp.o.0.16GM6,50L/KAR,INT
83480SOTAHEXAL MITEtbl 20x80mgHEXD
83668SOTAHEXAL MITEtbl 50x80mgHEXD
83669SOTAHEXAL MITEtbl 100x80mgHEXD
83481SOTAHEXALtbl 20x160mgHEXD
83670SOTAHEXALtbl 50x160mgHEXD
83671SOTAHEXALtbl 100x160mgHEXD
67342SOTALEXtbl 30x160mgBRID
67343SOTALEX MITEtbl 30x80mgBRID
86641SOTALEX MITEtbl 50x80mgBRID
151C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)p.o.
151.1C07AAmetipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.10MG0,30
02484TRIMEPRANOLtbl 50x40mgSLOSK
151.2C07AAmetipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)p.o.10MG0,60
02483TRIMEPRANOLtbl 50x10mgSLOSK
151.3C07AA02oxprenololp.o.0.1GM2,60
151.4C07AA03pindololp.o.15MG2,60
151.5C07AA05propranololp.o.0.16GM2,60
151.6C07AA12nadololp.o.0.16GM2,60
151.7C07AA16tertatololp.o.5MG2,60
151.8C07AA17bopindololp.o.1MG4,40
151.9C07AA23penbutololp.o.40MG2,60
151.10C07AA27kloranololp.o.20MG2,60
152C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivityparent.O
152.1C07AAmetipranololparent.10MG64,10O
85886TRIMEPRANOLinj 10x1ml/1mgHBSSK
152.2C07AAtalinololparent.50MG101,40O
152.3C07AA02oxprenololparent.0.1GM101,40O
152.4C07AA03pindololparent.15MG101,40O
152.5C07AA07sotalolparent.0.16GM895,20O
153C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitoup.o.
153.1C07AB02metoprololp.o.0.15GM2,60
153.2C07AB03atenololp.o.75MG3,60
83643ATEHEXAL 50tbl obd 50x50mgHEXD
83644ATEHEXAL 50tbl obd 100x50mgHEXD
83646ATEHEXAL 100tbl obd 30x100mgHEXD
83647ATEHEXAL 100tbl obd 50x100mgHEXD
83648ATEHEXAL 100tbl obd 100x100mgHEXD
62857ATENOBENE 50MGtbl obd 50x50mgMCKD
62860ATENOBENE 100MGtbl obd 50x100mgMCKD
89255ATENOLOL AL 50tbl obd 30x50mgAPAD
89256ATENOLOL AL 50tbl obd 50x50mgAPAD
89257ATENOLOL AL 50tbl obd 100x50mgAPAD
89258ATENOLOL AL 100tbl obd 30x100mgAPAD
89259ATENOLOL AL 100tbl obd 50x100mgAPAD
89260ATENOLOL AL 100tbl obd 100x100mgAPAD
89769BETASYN 100tbl obd 30x100mgTRMD
80438BETASYN 100tbl obd 100x100mgTRMD
61487BLOCOTENOL 25tbl obd 50x25mgAZUD
72987CATENOL 50tbl 100x50mgCADIND
72988CATENOL 100tbl 100x100mgCADIND
96445COROTENOL 100tbl obd 30x100mgMHACH
65387TENORMINinj 10x10ml/5mgZNCGB
153.3C07AB04acebutololp.o.0.4GM6,00
153.4C07AB05betaxololp.o.20MG6,00
153.5C07AB07bisoprololp.o.10MG6,00
153.6C07AB08celiprololp.o.0.2GM6,00
153.7C07AB12nebivololp.o.5MG6,00
154C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitouparent.O
154.1C07AB02metoprololparent.0.15GM1430,25O
154.2C07AB03atenololparent.75MG2046,35O
65387TENORMINinj 10x10ml/5mgZNCGB
154.3C07AB04acebutololparent.0.4GM1430,25O
155C07AGalfa, beta-blokátoryp.o.L/KAR,INT
155.1C07AG01labetalolp.o.0.6GM18,05L/KAR,INT
87669TRANDATEtbl 250x200mgGLAGB
155.2C07AG02karvedilol (do 6,25mg v 1 tabletě včetně)p.o.37.5MG73,00L/KAR,INT
155.3C07AG02karvedilol (nad 6,25mg v 1 tabletě)p.o.37.5MG30,00L/KAR,INT
156C07AGalfa, beta-blokátoryparent.H
156.1C07AG01labetalolparent.0.6GM959,40 H
157C07Fbeta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivyp.o.
157.1C07BB03atenolol a thiazidyp.o.1DF4,50
157.2C07CA17bopindolol a thiazidyp.o.1DF4,50
157.3C07FAbeta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.p.o.0.5DF0,60
04367TRIMECRYTONtbl 30(lekovka)LEXCZ
76981TRIMECRYTONtbl 30(blistr)LEXCZ
158C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyp.o.
158.1C08CA01amlodipinp.o.5MG13,50L/INT,KAR
158.2C08CA02felodipinp.o.5MG10,30
158.3C08CA03isradipinp.o.5MG10,30
158.4C08CA05nifedipinp.o.30MG2,00
91634CORDAFENtbl obd 50x10mgPOLPL
91199CORINFARdrg 100x10mgVADD
97771NIFESANtbl obd 50x10mgPMPCZ
87164SPONIF 10tbl obd 50x10mgSLOSK
158.5C08CA05nifedipin (retadrované lékové formy s obsahem 20 mg)p.o.30MG2,15
98043CORINFAR RETARDdrg 30x20mgVADD
98044CORINFAR RETARDdrg 50x20mgVADD
98045CORINFAR RETARDdrg 100x20mgVADD
94129DEPIN-E RETARDtbl ret 100x20mgCADIND
91692NIFECARD RETARDtbl ret 30x20mgLEKSLO
65381NIFEHEXAL 20 RETARDtbl obd 50x20mgHEXD
65382NIFEHEXAL 20 RETARDtbl obd 100x20mgHEXD
158.6C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)p.o.30MG1,65
65384NIFEHEXAL 40RETARDtbl obd 50x40mgHEXD
65385NIFEHEXAL 40RETARDtbl obd 100x40mgHEXD
83667NIFEHEXAL 40RETARDtbl ret 20x40mgHEXD
158.7C08CA06nimodipinp.o.0.3GM172,80X
158.8C08CA07nisoldipinp.o.20MG10,30
158.9C08CA08nitrendipinp.o.20MG10,30
158.10C08CA09lacidipinp.o.4MG12,50L/INT,KAR
158.11C08CX01mibefradilp.o.50MG13,50L/INT,KAR
159C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyparent.H
159.1C08CA03isradipinparent.5MG3204,50H
159.2C08CA05nifedipinparent.30MG3204,50H
159.3C08CA06nimodipinparent.50MG3779,00X
160C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyp.o.
160.1C08DA01verapamilp.o.0.24GM5,25
77034VERAPAMIL AL 40tbl obd 50x40mgAPAD
77035VERAPAMIL AL 40tbl obd 100x40mgAPAD
77036VERAPAMIL AL 80tbl obd 50x80mgAPAD
77037VERAPAMIL AL 80tbl obd 100x80mgAPAD
86045VERAPAMIL AL 120tbl obd 50x120mgAPAD
86046VERAPAMIL AL 120tbl obd 100x120mgAPAD
160.2C08DA01verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)p.o.0.24GM6,30
93679LEKOPTIN RETARDtbl obd 20x240mgLEKSLO
160.3C08DA02gallopamilp.o.0.1GM5,25
161C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyparent.H
161.1C08DA01verapamilparent.0.24GM318,00H
162C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyp.o.
162.1C08DB01diltiazemp.o.0.24GM5,40
93186BLOCALCINtbl 50x60mgLCMCZ
94321BLOCALCIN 90RETARDtbl ret 30x90mgLCMCZ
93711DIACORDIN 60tbl 50x60mgLEXCZ
94314DIACORDIN 90RETARDtbl obd 30x90mgLEXCZ
162.2C08DB01diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)p.o.0.24GM5,45
76736DIACORDIN 120 RETARDtbl ret 30x120mgLEXCZ
163C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyparent.H
163.1C08DB01diltiazemparent.25MG330,15H
164C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymup.o.
164.1C09AA01kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50MG5,50
164.2C09AA01kaptopril (od 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50MG5,00
164.3C09AA02enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG6,05
83505EDNYT 2.5MGtbl 28x2.5mgGEDH
83507EDNYT 5MGtbl 28x5mgGEDH
83509EDNYT 10MGtbl 28x10mgGEDH
164.4C09AA02enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG5,15
55637ENALAPRIL LACHEMA 5tbl 100x5mgLCMCZ
55638ENALAPRIL LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
164.5C09AA02enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.10MG4,05
83511EDNYT 20MGtbl 28x20mgGEDH
55639ENALAPRIL LACHEMA 20tbl 100x20mgLCMCZ
164.6C09AA03lisinoprilp.o.10MG9,00
164.7C09AA04perindoprilp.o.4MG10,30
164.8C09AA05ramiprilp.o.2.5MG10,30
164.9C09AA06quinaprilp.o.15MG10,30
164.10C09AA07benazeprilp.o.7.5MG10,30
164.11C09AA08cilazaprilp.o.2.5MG10,30
164.12C09AA10trandolaprilp.o.2MG10,30
164.13C09AA11spiraprilp.o.6MG10,30
164.14C09AA12delaprilp.o.30MG10,30
164.15C09AA13moexiprilp.o.15MG10,30
164.16C09AA01kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)p.o.50MG4,70
165C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymuparent.H
165.1C09AA02enalaprilátparent.1.25MG27,35H
166C09BAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretikyp.o.
166.1C09BA01kaptopril a diuretikap.o.1DF6,10
166.2C09BA02enalapril a diuretikap.o.1DF6,10
60148ENAP Htbl 20KRKSLO
166.3C09BA06quinapril a diuretikap.o.1DF6,95
166.4C09BA07benazepril a diuretikap.o.1DF6,95
166.5C09Btrandolapril/
verapamil
p.o.1DF16,60
167C09CAantagonisté angiotensinu IIp.o.Z
167.1C09CA01losartanp.o.50MG39,75Z
84019COZAAR 50MGtbl obd 28x50mgMSDNL
168C10AAhypolipidemika ze skupiny statinůp.o.P

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,

b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1C10AA01simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG39,60P
168.2C10AA01simvastatin (od 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG31,50P
168.3C10AA02lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.30MG39,60P
168.4C10AA02lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.30MG31,50P
168.5C10AA03pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.20MG44,00P
86039LIPOSTAT 10MGtbl 30x10mgBMSI
168.6C10AA03pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.20MG35,00P
86040LIPOSTAT 20MGtbl 30x20mgBMSI
1687 C10AA04fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.40MG37,40P
168.8C10AA04fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.40MG29,75P
168.9C10AA01simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.15MG23,65P
169C10Ahypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupinp.o.
169.1C10ABetofylin klofibrátp.o.0.5GM5,65
169.2C10AB02bezafibrátp.o.0.6GM13,50
169.3C10AB04gemfibrozilp.o.1.2GM13,50
96574GEVILONtbl obd 30x450mgLEXCZ
67026IPOLIPIDcps 50MOECY
76221IPOLIPIDcps 100MOECY
76222IPOLIPIDcps 250MOECY
169.4C10AB05fenofibrátp.o.0.3GM13,50
169.5C10AB05fenofibrát (mikronisované lékové formy)p.o.0.3GM22,30
169.6C10AB08ciprofibrátp.o.0.1GM10,00
169.7C10AD06acipimoxp.o.500MG13,50
170C10AChypolipidemika ze skupiny pryskyřicp.o.P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.
170.1C10AC01cholestyraminp.o.14GM35,45P
03599QUESTRAN LIGHTplv 50x4gmBMSD
94031VASOSAN Pplv 1x400gmFOPD
94033VASOSAN Splv 1x400gmFOPD
170.2C10AC02colestipolp.o.20GM67,50P
171D01AAantimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotiklok.
171.1D01AA01nystatinlok.1GM1,40
01069FUNGICIDIN LECIVAung 1x10gmLEXCZ
171.2D01AA02natamycinlok.1GM2,00
172D01ACantimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolulok.
172.1 D01AC01klotrimazollok.1GM2,00
86262CANESTENcrm 1x20gmLEXCZ
65484CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1x20gm 1%APAD
86397CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1x50gm 1%APAD
93483CLOTRIMAZOLUM POLFAcrm 20gm 1%POLPL
172.2D01AC02mikonazollok.1GM2,00
172.3D01AC03ekonazollok.1GM4,00
172.4D01AC03ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)lok.1GM5,00
172.5D01AC05isokonazollok.1ML2,00
172.6D01AC08ketokonazollok.1GM2,00
172.7D01AC10bifonazollok.1GM6,00
172.8D01AC11oxikonazollok.1GM2,00
172.9D01AC12fenticonazollok.1GM2,00
172.10D01AC20kombinacelok.1GM2,00
172.11D01AC51clotrimazol/urealok.1GM2,00
172.12D01AC60bifonazol, kombinacelok.1GM20,00
173D01AEantimykotika pro lokální podání ostatních skupinlok.
173.1D01AEjiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)lok.1ML1,00
173.2D01AE04kyselina undecylenoválok.1GM0,85
00871MYKOSEPTINung 1x30gmLEXCZ
173.3D01AE14ciclopiroxlok.1GM4,00
173.4D01AE15terbinafinlok.1GM4,00
173.5D01AE16amorolfinlok.1GM4,00
173.6D01AE18tolnaftatlok.1GM2,00
173.7D01AE19tolciklátlok.1GM2,00
173.8D01AE20kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)lok.1GM2,00
173.9D01AE20kombinace antimykotik (ostatní kombinace)lok.1GM2,00
174D01BAantimykotika pro celkové podáníp.o.P
Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:
a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),
b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).
174.1D01BA01griseofulvinp.o.0.5GM6,20
01606GRICINtbl 100x125mgVADD
174.2D01BA02terbinafinp.o.0.25GM71,50P
175D02ABemolliencia obsahující oxid zinečnatýlok.
175.1D02ABpřípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)lok.1GM0,70
88597TEKUTY PUDR AA 100GM GLOsus 1x100gmGAOCZ
88598TEKUTY PUDR S MENTOLEMsus 1x116gmGAOCZ
00909UNGUENTUM ZINCI OXYDATI SLOVAK.ung 1x20gmSLOSK
176D02ACemolliencia obsahující měkký parafin a tukové produktylok.L/DER,PDD
176.1D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 500 ml v 1 balení včetně)lok.1ML0,80L/DER,PDD
07399BALMANDOL OLEJole 1x225mlSEGCH
60404BALNEUM HERMALliq 1x200mlHEMD
60408BALNEUM HERMAL Fliq 1x200mlHEMD
60078LINOLA-FETT OLBADole 1x250mlWOLD
89996LINOLA-FETT OLBADole 1x200mlWOLD
89997LINOLA-FETT OLBADole 1x400mlWOLD
60079LINOLA-FETT OLBADole 1x500mlWOLD
176.2D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 500 ml v 1 balení)lok.1ML0,60L/DER,PDD
176.3D02AC01měkký parafin a tukové produkty (do 500 gm v 1 balení včetně)lok.1GM0,80L/DER,PDD
176.4D02AC01měkký parafin a tukové produkty (nad 500 gm v 1 balení)lok.1GM0,60L/DER,PDD
176.5D02AE01měkký parafin a tukové produkty s obsahem močovinylok.1ML0,60L/DER,PDD
177D02AXjiná emolliencia a protektivalok.
177.1D02AXjiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)lok.1GM1,75
00891POLYSANpst 1x50gmSLOSK
177.2D02AXjiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)lok.1GM0,65
04192POLYSANpst 1x650gmSLOSK
88603POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLOung 1x900gmGAOCZ
177.3D03AXjiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)lok.1ML0,50
177.4D03AX02dextranomerlok.1GM4,00
178D03BAproteolytické enzymylok.P

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

a) léčba bércových vředů,

b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,

c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1D03BAproteolytické enzymy (chymotrypsin)lok.1GM81,10P
178.2D03BAproteolytické enzymy (kolagenáza)lok.1GM19,00P
178.3D03BAproteolytické enzymy (plasmin/
deoxiribonukleáza)
lok.1GM15,00P
42262FIBROLANung 1x25gmPDAD
62518FIBROLANung 1x50gmPDAD
42261FIBROLANung 1x100gmPDAD
178.4D03BAproteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)lok.1GM29,50P
179D05AAantipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitaminu Dlok.

Léčbu deriváty vitaminu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1D05AAdehty (odbarvený dehet)lok.1GM1,25
179.2D05AAdehtylok.1GM0,75
92428BALSAMUM VISNEVSKI CSCsus 1x600gmCSPCZ
92430BALSAMUM VISNEVSKI CSCsus 1x3kgCSPCZ
00859ICHTOXYLung 1x30gmLEXCZ
00860ICHTOXYLung 1x1000gmLEXCZ
00889PITYOLung 1x30gmLEXCZ
00894SALOXYLung 1x30gmLEXCZ
00895SALOXYLung 1x1000gmLEXCZ
85950SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUIDsus 1x1000gmHEOCZ
86399SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUIDsus 1x1000gmPSRCZ
92553SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.sus 1x400gmTAUCZ
92554SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.sus 1x800gmTAUCZ
05595UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%ung 1x1000gm 10%LEXCZ
05868UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%ung 1x900gm 10%LEXCZ
83870UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVMung 1x1kgMVMCZ
83871UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVMung 1x1kgMVMCZ
85331UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%ung 1x20gm 10%LEXCZ
92547UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUSung 1x400gmTAUCZ
92548UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUSung 1x800gmTAUCZ
179.3D05AD02methoxalen (0,15 % koncentrace)lok.1ML4,20
179.4D05AC01dithranollok.1GM4,00
179.5D05AX02kalcipotriollok.1GM12,00P
179.6D05AX04tacalcitollok.1GM12,00P
180D05BBretinoidy pro celkové podáníp.o.P

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

180.1D05BB01etretinátp.o.35MG86,20P
180.2D05BB02acitretinp.o.35MG86,20P
76660NEOTIGASON ROCHE 10MGcps 30x10mgHLRCH
76661NEOTIGASON ROCHE 25MGcps 30x25mgHLRCH
180.3D05BA02methoxalenp.o.10MG3,95L/DER
181D06AXantibiotika k zevnímu použitílok.
181.1D06AAtetracyklin a derivátylok.1GM3,00
181.2D06AXneomycin/
bacitracin (k přípravě roztoku)
lok.1ML3,55
181.3D06AXneomycin/
bacitracin (zásyp do 2 g včetně)
lok.1GM14,00
181.4D06AXneomycin/
bacitracin (zásyp nad 2 g)
lok.1GM2,50
181.5D06AXneomycin/
bacitracin (mast)
lok.1GM2,50
181.6D06AXprimycinlok.1GM2,50
181.7D06AX02chloramfenikollok.1GM2,95
03015CHLORAMPHENICOL LECIVAung 1x10gm 1%LEXCZ
181.8D06AX09mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)lok.1GM8,50
181.9D06AX09mupirocin (nad 5 g v jednom balení)lok.1GM5,30
182D06BAsulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podánílok.L/DER,CHI
182.1D06BAsulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1GM1,10L/DER,CHI
182.2D06BAsulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1GM1,00L/DER,CHI
182.3D06BA01sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1GM1,20L/DER,CHI
62229DERMAZINcrm 1x50gm 1%LEKSLO
182.4D06BA01sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1GM1,15L/DER,CHI
80128DERMAZINcrm 1x250gm 1%LEKSLO
182.5D06BA01sulfadiazin stříbrnýlok.100CM221,45L/DER,CHI
55952IALUGEN PLUSext 5 (10x10cm)IBSCH
76906IALUGEN PLUSext 10 (10x10cm)IBSCH
182.6D06BA02sulfathiazollok.1GM0,90
182.7D06BA03mafenidlok.1GM1,00L/DER,CHI
183D07AAkortikosteroidy třídy I, slabě účinnélok.
183.1D07AA02hydrokortisonlok.1GM2,55
00858HYDROCORTISONLECIVAung 1x10gm 1%LEXCZ
01958HYDROCORTISONLECIVAung 1x50gm 1%LEXCZ
183.2D07AA03prednisolonlok.1GM3,50
184D07ABkortikosteroidy třídy II, středně účinnélok.
184.1D07AB01klobetazonlok.1GM3,50
184.2D07AB02hydrokortison butyrátlok.1GM3,50
184.3D07AB03flumetasonlok.1GM3,50
184.4D07AB07fluprednidenlok.1GM3,50
184.5D07AB09triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM2,25
02828TRIAMCINOLONLECIVAcrm 1x10gm 0.1%LEXCZ
02829TRIAMCINOLONLECIVAung 1x10gm 0.1%LEXCZ
184.6D07AB09triamcinolon (lékové formy lotia)lok.1ML2,65
02826TRIAMCINOLONlot 1x15gmGNOCZ
184.7D07AB09triamcinolon (lékové formy spreje)lok.1GM0,75
02488TRIAMCINOLONspr 1x55.8gmGNOCZ
184.8D07AB09triamcinolon (lékové formy tinktury)lok.1ML1,00
184.9D07AB19dexamethason acetátlok.1GM1,50
185D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)lok.
185.1D07AC01betamethason dipropionátlok.1GM2,55
185.2D07AC01betamethason valerátlok.1GM3,35
185.3D07AC02fluklorolonlok.1GM3,50
185.4D07AC04fluocinolonlok.1GM3,00
04156GELARGINgel 1x25gmLEXCZ
42182FLUCINARgel 15gm 0.025%POLPL
03388FLUCINARung 1x15gm 0.025%PWJPL
185.5D07AC06diflukortolonlok.1GM3,50
185.6D07AC08fluocinonidlok.1GM3,00
185.7D07AC09budesonidlok.1GM3,25
185.8D07AC12halometasonlok.1GM3,35
185.9D07AC17flutikasonlok.1GM3,50
186D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)lok.L/DER,ALG,PDD
186.1D07AC13mometazonlok.1GM6,85L/DER,ALG,PDD
94004ELOCOMung 1x15gm 0.1%ESXCH
94006ELOCOMcrm 1x15gm 0.1%ESXCH
186.2D07AC18prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)lok.1GM6,85L/DER,ALG,PDD
186.3D07AC18prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)lok.1GM6,00L/DER,ALG,PDD
187D07ADkortikosteroidy třídy IV, vysoce účinnélok.L/DER
187.1D07AD01klobetasollok.1GM4,50L/DER
187.2D07AD02halcinonidlok.1ML4,90L/DER
97019BETACORTONliq 1x25mlSEGCH
188D07BBkortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptikylok.
188.1D07Bprednisolon/
cloroxin
lok.1GM3,80
188.2D07BBflumethason pivalat/kyselina salicyloválok.1GM3,00
188.3D07BB01flumetason a antiseptikalok.1GM4,50
188.4D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)lok.1GM0,90
02975TRIAMCINOLONspm 40gmGNOCZ
188.5D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)lok.1GM0,60
02825TRIAMCINOLON COMPOSITUMspr 51.4gmGNOCZ
188.6D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)lok.1ML1,30
02827TRIAMCINOLONtct 1x10mlGNOCZ
188.7D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM1,85
04178TRIAMCINOLON E LECIVAung 1x20gmLEXCZ
189D07Xkortikosteroidy, jiné kombinacelok.
189.1D07XA01hydrokortisonlok.1ML2,00
189.2D07XA02prednisolon/
kyselina salicylová
lok.1ML1,55
189.3D07XB01flumetasonlok.1GM4,50
189.4D07XB02triamcinolonlok.1GM1,85
189.5D07XCdiflucortolon/
isoconasol
lok.1GM2,80
189.6D07XC01betamethason (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM2,80
85864BELOSALICung 1x30gmBLUCHO
189.7D07XC01betamethason (lékové formy tinktur)lok.1ML2,80
189.8D07XDhalcinonid/
kyselina salicylová
lok.1ML4,30
189.9D07XDhalcinonid/
močovina
lok.1GM4,30
189.10D07XA01hydrocortison/
natamycin/
neomycin
lok.1GM2,00
189.11D07XA01hydrocortison/
natamycin/
neomycin
lok.1ML2,00
190D08Aantiseptika a desinficiencialok.
190.1D08AC02chlorhexidinlok.1000ML182,80
190.2D08ADkyselina boritá (lékové formy mastí)lok.1GM0,65
05579UNGUENTUM ACIDIBORICILECIVAung 1x1000gm 3%LEXCZ
00905UNGUENTUM ACIDIBORICISLOVAKung 1x20gm 3%SLOSK
84467UNGUENTUM ACIDIBORICI10% CSCung 1x1000gmCSPCZ
92479UNGUENTUM ACIDIBORICI10% TAU.ung 1x400gmTAUCZ
92480UNGUENTUM ACIDIBORICI10% TAU.ung 1x800gmTAUCZ
190.3D08ADkyselina boritá (lékové formy roztoků)lok.10GM1,35
84469SOLUTIO JARISCH CSCliq 1x1000gmCSPCZ
92555SOLUTIO JARISCH TAURUSsol 1x500gmTAUCZ
92556SOLUTIO JARISCH TAURUSsol 1x1000gmTAUCZ
92780SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMAsol 1x500gmPSRCZ
92781SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMAsol 1x1000gmPSRCZ
190.4D08AG02polyvidon-jód (do 200 ml roztoku v jednom balení včetně)lok.1ML1,00
190.5D08AG02polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)lok.1GM2,00
190.6D08AHkloroxinlok.1GM0,75
190.7D08AJbromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,35
190.8D08AJbromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,30
190.9D08AJchlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,30
191D08AXjiná antiseptika a desinficiencialok.H
191.1D08AXhexamidin/
chlorhexidin
lok.1ML124,15H
191.2D08AXnoxytiolinlok.2.5GM503,40H
191.3D08AXnoxytiolin/
tetrakain
lok.2.5GM503,40H
191.4D08AXtaurolidinlok.1GM96,65H
192D10Alokálně podávaná léčiva k léčbě aknelok.
192.1D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)lok.1GM4,20
98205LOCACIDcrm 1x30gm 0.05%PFBF
03740RETIN Acrm 1x30gm 0.05%CILCH
97573RETIN Acrm 1x30gm 0.025%CILCH
192.2D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)lok.1GM4,50
192.3D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)lok.1ML4,20
192.4D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)lok.1ML4,50
192.5D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)lok.1GM1,50
192.6D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)lok.1ML0,40
192.7D10AE01benzoyl peroxid (koncentrace 20%)lok.1ML2,60
192.8D10AF01klindamycinlok.1ML2,00
192.9D10AF02 erythromycin (lékové formy krémů a mastí) lok.1GM2,00
192.10D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků)lok.1ML2,00
192.11D10AF52erythromycin v kombinacilok.1ML2,00
192.12D10AX03kyselina azelaoválok.1GM2,00
193D10Bcelkově podávaná léčiva k léčbě aknép.o.X
193.1D10BA01isotretinoinp.o.30MG94,95X
91843ROACCUTANE ROCHEcps 30x20mgHLRCH
194D11AXjiná dermatologikalok.L/DER
194.1D11AXcelulóza (lékové formy zásypů)lok.1GM10,00L/DER
194.2D11AXfluorouracil (lékové formy roztoků)lok.1ML10,00L/DER
194.3D11AXfluorouracil (lékové formy mastí)lok.1GM13,70L/DER,ONK
03739EFUDIXung 1x20gm 5%HLRCH
195G01AAvaginálně podávaná antimykotika a antibiotikavag.

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,

b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1G01AA01nystatinvag.100KU1,00
195.2G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)vag.25MG4,60
02047PIMAFUCINtbl vag 20x25mg+aplYEUNL
195.3G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)vag.25MG7,65
78213PIMAFUCINglo vag 3x100mgYEUNL
195.4G01AA10klindamycinvag.1GM13,10P
196G01AFvaginálně podávané imidazolové derivátyvag.
196.1G01AFderiváty imidazoluvag.0.1GM6,50
196.2G01AF01metronidazolvag.0.5GM3,80
196.3G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, do 100 mg včetně)vag.0.1GM8,75
62862CANDIBENE(FUNGIZID-RATIOPHARM)tbl vag 6x100mgMCKD
93484CLOTRIMAZOLUM POLFAtbl vag 6x100mgPOLPL
196.4G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, nad 100 mg)vag.0.1GM13,75
62863CANDIBENE(FUNGIZID-RATIOPHARM)tbl vag 3x200mgMCKD
196.5G01AF02Iklotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM13,10
68917JENAMAZOL 2%crm vag 20gm+aplik.VJPD
196.6G01AF04mikonazolvag.0.1GM8,75
196.7G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM13,10
196.8G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.0.1GM35,05
196.9G01AF11ketoconazolvag.0.4GM13,75
196.10G01AF12fenticonazolvag.0.1GM13,75
196.11G01AF17oxikonazolvag.0.6GM82,90
196.12G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.80MG13,10
196.13G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.80MG35,05
197G01AXvaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptikavag.
197.1G01AXlaktobacillusvag.1DF10,50
197.2G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)vag.1DF22,00
197.3G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)vag.5GM45,00
197.4G01AXnitrofurantoinvag.0.2GM2,05
03629FURANTOIN LECIVAtbl vag 30x100mgLEXCZ
197.5G01AXpolykresolvag.1GM1,15
197.6G01AX05nifuratelp.o.0.6GM41,60L/GYN,URN
197.7G01AX11polyvidon-jód (vaginální čípky)vag.0.2GM8,75
197.8G01AX11polyvidon-jód (vaginální gel)vag.0.2GM6,40
197.9G01AX12ciklopiroxvag.1GM6,40
197.10G01Asulfathiazolvag.1DF6,75
197.11G01AXjiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)vag.1DF6,30
198G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůp.o.
198.1G02AB02ergotové alkaloidyp.o.0.2MG1,15
00710CORNUTAMINgtt 10ml (0.25mg/ml)GNOCZ
198.2G02AB03ergometrinp.o.0.2MG1,15
199G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůparent.
199.1G02AB01methylergometrinparent.0.2MG10,40
00509METHYLERGOMETRIN SPOFAinj 5x1ml/0.2mgSPXCZ
199.2G02AB03ergometrinparent.0.2MG9,60
200G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůp.o.H
200.1G02AD02dinoprostonp.o.0.5MG97,50H
201G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůvag.K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1G02AD02dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)vag.1DF951,70K/P
201.2G02AD02dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)vag.1DF464,35K/P
91607PROSTIN E2tbl vag 4x3mgUPJB
201.3G02AD02dinoproston (od 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)vag.1DF1176,60K/P
94406PROSTIN E2gel vag 1x3gm/1mgUPJB
202G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůparent.K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1G02AD01dinoprostparent.25MG666,80K/P
202.2G02AD02dinoprostonparent.0.5MG412,80K/P
67188PROSTIN E2 SS 1MG/MLinj 1x0.75mlUPJB
67189PROSTIN E2 SS 10MG/MLinj 1x0.5mlUPJB
202.3G02AD04karboprostparent.0.25MG691,10K/P
202.4G02AD05sulprostonparent.0.5MG666,80K/P
203G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikp.o.P

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1G02CAhexoprenalinp.o.1.5MG11,05P
203.2G02CA01ritodrinp.o.40MG23,80P
203.3G02CA03fenoterolp.o.20MG23,80P
21391PARTUSISTENtbl 50x5mgBOED
204G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikparent.U/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba porodní dystokie,

c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1G02CAhexoprenalinparent.25RG46,40U/P
204.2G02CA01ritodrinparent.40MG46,40U/P
204.3G02CA03fenoterolparent.0.5MG46,40U/P
03399PARTUSISTENinf 25x10ml/0.5mgBOED
205G02CBinhibitory prolaktinup.o.
205.1G02CBterguridp.o.1MG4,35
91979MYSALFONtbl obd 30x0.5mgLEXCZ
205.2G02CB01bromokriptinp.o.5MG2,55
205.3G02CB02lisuridp.o.0.6MG2,55
205.4G02CB03kabergolinp.o.70RG27,70Z
205.5G02CB04quinagolidp.o.75RG27,70Z
206G03Bandrogenyp.o.L/END,ONK,GYN,SEX
206.1G03BA03testosteronp.o.0.12GM30,10L/END,ONK,GYN, SEX
80218UNDESTORcps 60x40mgORGNL
206.2G03BB01mesterolonp.o.50MG20,50L/END,ONK,GYN, SEX
207G03Bandrogenyparent.L/END,ONK,GYN,SEX
207.1G03BA03testosteronparent.18MG11,15L/END,ONK,GYN, SEX
00373AGOVIRIN-DEPOTinj 5x2ml/50mgBTASK
208G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyp.o.P

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1G03CAmestranolp.o.0.15MG3,85P
21105MESTRANOLtbl 20x50rgVJPD
208.2G03CApřírodní konj. estrogenyp.o.1.25MG9,00P
208.3G03CA03estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2MG9,00P
208.4G03CA03estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.2MG5,80P
208.5G03CA03estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG5,80P
208.6G03CA03estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG9,00P
208.7G03CA03estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG13,50P
208.8G03CA03estradiol (lékové formy gelů)transd.1,5MG6,00P
208.9G03CA03estradiolvag.25RG6,00P
208.10G03CA04estriolp.o.2MG8,25P
208.11G03CA04estriol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.2MG3,25P
208.12G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)vag.0.2MG6,00P
208.13G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)vag.0.2MG1,35P
209G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyparent.
209.1G03CA03estradiolparent.1MG4,40
00364AGOFOLLINinj 5x1ml/5mgBTASK
209.2G03CA03estradiol valeratparent.1MG2,50
209.3G03CA04estriolparent.2MG4,40
210G03Dprogestinyp.o.L/GYN,URN,END,INT, SEX
210.1G03DA02medroxyprogesteronp.o.5MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
91231PROVERAtbl 24x5mgUPJB
210.2G03DA04progesteronp.o.0.3GM17,80L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.3G03DB01dydrogesteronp.o.10MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.4G03DC02norethisteronp.o.5MG2,85L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.5G03DC03lynestrenolp.o.5MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.6G03DC05tibolonp.o.2.5MG34,00Z
211G03Dprogestinyparent.L/GYN,URN,SEX
211.1G03DA03hydroxyprogesteronparent.10MG1,65L/GYN,URN,SEX
211.2G03DA04progesteron (depotní lékové formy)parent.5MG4,05L/GYN,URN,SEX
211.3G03DA04progesteronparent.5MG1,15L/GYN,URN,SEX
02094AGOLUTINinj 5x2ml/60mgBTASK
212G03Eandrogeny a ženské pohlavní hormonyparent.L/GYN,END,SEX
212.1G03EA02testosteron a estrogenparent.1DF23,40L/GYN,END,SEX
00464FOLIVIRINinj 5x2mlBTASK
212.2G03EA03prasteron enantat/estradiol valeratparent.1DF75,00L/GYN,END,SEX
213G03Fprogestiny a estrogenyp.o.P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1G03FA01norethisteron a estrogenp.o.1DF9,50P
213.2G03FA01norethisteron a estrogentransd.50RG9,50P
213.3G03FBgestageny a estrogeny, sekvenční přípravkyp.o.0.75DF5,20P
213.4G03FB05norethisteron a estrogenp.o.1DF7,55P
213.5G03HB01cyproteron/
estradiol
p.o.0.75DF8,15P
75013CLIMENdrg 1x21(11 + 10)SAGD
83374CLIMENdrg 3x21(11 + 10)SAGD
214G03GAgonadotrofin (choriový)parent.L/GYN,END,PDD,SEX
214.1G03GA01choriový gonadotrofin (do 500 U v 1 ampuli včetně)parent.250U23,15L/GYN,END,PDD, SEX
10809PREGNYLinj 3x500ut+solv.ORGNL
214.2G03GA01choriový gonadotrofin (od 500 U do 1500 U v 1 ampuli včětně)parent.250U15,00L/GYN,END,PDD, SEX
00563PRAEDYNinj 5x1.5ku+5x2mlLEXCZ
214.3G03GA01chonový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli)parent.250U11.15L/GYN,END,POD, SEX
02966PRAEDYNinj sic 5x3ku+solLEXCZ
96314PREGNYLinj 3x5000ut+solv.ORGNL
215G03GAgonadotrofin (lidský)parent.Z
215.1G03GA02gonadotrofin lidskýparent.75U367,40Z
96324HUMEGON 75UTinj 10x75ut+solv.ORGNL
97397HUMEGON 150UTinj 10x150ut+solv.ORGNL
70522PERGOGREEN 75inj sic 1x75ut+1mlLSECH
83166PERGOGREEN 75inj sic 10x75ut+1mlLSECH
83167PERGOGREEN 75inj sic 10x75ut+1mlSROI
97845PERGONAL 75inj sic 1+solv.LSECH
97857PERGONAL 75inj sic 10+solv.LSECH
215.2G03GA04urofollitrofinparent.75U367,40Z
215.3G03GA05folitrofin betaparent.75U450,00Z
216G03GBsyntetické stimulátory ovulacep.o.L/GYN,END,SEX
216.1G03GB02klomifenp.o.9MG1,35L/GYN,END,SEX
83672CLOMHEXAL 50tbl 10x50mgHEXD
02628GRAVOSANtbl 30x50mgLEXCZ
217G03HAantiandrogenyp.o.L/PSY,END,URN,GYN, SEX
217.1G03HA01cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM250,20L/PSY,END,URN, GYN,SEX
77006ANDROCUR 10MGtbl 15x10mgSAGD
77007ANDROCUR 10MGtbl (3x15)=45x10mgSAGD
217.2G03HA01cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM87,55L/PSY,END,URN, GYN,SEX
97862ANDROCURtbl 20x50mgSAGD
03783ANDROCURtbl 50x50mgSAGD
218G03HAantiandrogenyparent.L/PSY,SEX
218.1G03HA01cyproteronparent.0.1GM142,00L/PSY,SEX
23342ANDROCUR-DEPOTinj 3x3ml/300mgSAGD
219G03XAantigonadotrofiny a podobná léčivap.o.L/GYN,END,HEM,ALG, SEX
219.1G03XA01danazolp.o.0.6GM87,75L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67528ANARGIL 200MGcps 100x200mgMOECY
67529ANARGIL 200MGcps 200x200mgMOECY
219.2G03XA02gestrinonp.o.0.7MG48,45L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
220G04ABchinolonová chemoterapeutika močových infekcíp.o.
220.1G04AB01kyselina nalidixováp.o.4GM7,90
220.2G04AB03kyselina pipemidováp.o.0.8GM20,00
220.3G04AB04kyselina oxolinováp.o.1GM7,90
91101DESUROLtbl 50x250mgLEXCZ
221G04ACnitrofuranová chemoterapeutika močových infekcíp.o.
221.1G04AC01nitrofurantoinp.o.0.2GM1,90
90510FURANTOIN LECIVAtbl ent 20x100mgLEXCZ
221.2G04AC02nifurtinolp.o.0.16GM1,90
222G04BCrozpouštědla močových kamenůp.o.
222.1G04BCrozpouštědla močových kamenůp.o.10GM6,15
02150ALKALITgra 1x200gmIHOCZ
223G04BDspasmolytika močových cestp.o.L/URN,GYN,SEX
223.1G04BD02flavoxatp.o.0.8GM14,00L/URN,GYN,SEX
223.2G04BD04oxybutyninp.o.15MG14,00L/URN,GYN,SEX
04365CYSTRIN 5MGtbl obd 100x5mgLOYSF
66791DITROPANtbl 30x5mgMDDF
223.3G04BD06propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG14,00L/URN,GYN,SEX PDD
223.4G04BD06propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.15MG12,15L/URN,GYN,SEX
224G04BXjiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostatyp.o.L/URN
224.1G04BXdoxazosinp.o.4MG23,10L/URN
224.2G04BXterazosinp.o.5MG23,10L/URN
224.3G04BXextrakt Pyg. africanum v komb.p.o.2DF20,60L/URN
224.4G04BXmepartricinp.o.150KU27,75L/URN
224.5G04BX02alfuzosinp.o.7.5MG27,75L/URN
224.6G04BX02alfuzosin (SR nebo retardované formy)p.o.10MG27,75L/URN
224.7G04BX04finasteridp.o.5MG27,75L/URN
224.8G04BX07extrakt Pyg. africanump.o.2DF20,60L/URN
224.9G04BX08tamsulosinp.o.0.4MG27,75L/URN
224.10G04BX09extrakt Serenoa repensp.o.320MG20,60L/URN
75843CAPISTAN 160MGcps 60x160mgPFBF
225H01Ahormony předního laloku hypofýzyparent.
225.1H01AA02tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)parent.0.25MG62,45L/END
225.2H01AC01somatropinparent.2U782,75L/J5
86419SAIZENinj sic 1x4ut+1mlSROMEX
91584SAIZENinj sic 1x4ut+1mlSROCH
61227SAIZEN 10inj sic 1x10ut+5mlSROCH
226H01BAvasopresin a jeho derivátyparent.H
226.1H01BA02desmopresinparent.4RG84,30H
226.2H01BA04terlipresinparent.1DF61,80H
226.3H01BA05ornipresinparent.5U28,20H
227H01BAvasopresin a jeho derivátylok.
227.1H01BA02desmopresin (nasálně)lok.25RG21,10
02634ADIURETIN SDgtt nas 1x5ml/0.5mgFRLCZ
228H01BBoxytocin a jeho derivátyparent.H
228.1H01BB02oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)parent.15U41,10H
228.2H01BB02oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)parent.15U18,20H
229H01CAhormon uvolňující gonadotrofinlok.Z
229.1H01CA01gonadorelin (nasálně)lok.1.2MG203,40Z
86238KRYPTOCURinh sol 1x10gm+pumpHOED
86239KRYPTOCURinh sol 2x10gm+pumpHOED
230H01CBsomatostatin a jeho derivátyparent.X
230.1H01CB01somatostatinparent.6MG8240,00X
230.2H01CB02oktreotidparent.1MG5166,60X
93864SANDOSTATINinj 5x1ml/0.05mgSANCH
93865SANDOSTATINinj 5x1ml/0.1mgSANCH
93866SANDOSTATINinj 5x1ml/0.5mgSANCH
93867SANDOSTATINinj 5x1ml/1mg-lahv.SANCH
230.3H01CB03lantreotidparent.2,14MG2265,70X
231H02AAmineralokortikoidyp.o.
231.1H02AA02fludrokortisonp.o.0.1MG4,75
23865FLUDROCORTISONtbl 100x0.1mgSQHD
232H02ABglukokortikoidyp.o.
232.1H02AB01betamethasonp.o.1.5MG3,50
232.2H02AB02dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)p.o.1.5MG9,90
67218FORTECORTIN 4tbl 30x4mgMECD
83994FORTECORTIN 4tbl 20x4mgMECD
232.3H02AB02dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)p.o.1.5MG3,50
00105DEXAMETHAZONLECIVAtbl 20x0.5mg-lahv.LEXCZ
86698DEXAMETHAZONLECIVAtbl 20x0.5mg-blistrLEXCZ
232.4H02AB04methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)p.o.7.5MG3,50
232.5H02AB04methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)p.o.7.5MG5,55
232.6H02AB07prednisonp.o.10MG2,55
232.7H02AB08triamcinolonp.o.7.5MG2,75
232.8H02AB09hydrokortisonp.o.30MG7,75
232.9H02AB10kortisonp.o.37.5MG5,95
233H02ABglukokortikoidyparent.O
233.1H02ABmazipredonparent.30MG17,95O
233.2H02AB01betamethason (depotní lékové formy)parent.0.4MG4,35O
233.3H02AB02dexamethason (40 mg v jedné ampuli)parent.1.5MG24,50O
99479FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)inj 1x5ml/40mgMECD
233.4H02AB02dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.5MG2,70O
84090DEXAMEDinj 10x2ml/8mgMOECY
233.5H02AB04methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)parent.20MG34,00O
233.6H02AB04methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.20MG15,60O
233.7H02AB04methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.20MG25,55O
233.8H02AB06prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.10MG18,90O
233.9H02AB06prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.10MG13,25O
233.10H02AB08triamcinolonparent.7.5MG11,60O
233.11H02AB09hydrokortisonparent.30MG10,55O
234H03AAhormony štítné žlázyp.o.
234.1H03AAhormony štítné žlázyp.o.1DF2,40
234.2H03AA01levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,45
85602ELTROXINtbl 1000x0.1mgGLAD
97186EUTHYROX 100tbl 100x100rgMECD
62191EUTHYROX 150tbl 100x150rgMECD
77587L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIEtbl 100x100rgBCED
96146L-THYROXINE 100 HENNINGtbl 100x100rgHNBD
96150L-THYROXINE 150 HENNINGtbl 100x150rgHNBD
234.3H03AA01levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)p.o.0.15MG2,00
62190EUTHYROX 50tbl 100x50rgMECD
77584L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIEtbl 100x50rgBCED
234.4H03AA02liothyronin sodnýp.o.0.06MG4,10
234.5H03AA03kombinace levothyroxinu a liothyroninup.o.1DF2,70
234.6H03CAjódová terapiep.o.200RG1,95
235H03Bthyreostatikap.o.
235.1H03BA02propylthiouracilp.o.0.1GM7,45
235.2H03BB01karbimazolp.o.15MG0,95
00066CARBIMAZOL SLOVAKOFARMAtbl 100x5mgSLOSK
235.3H03BB02thiamazolp.o.10MG2,30
235.4H03BC01perchlorát draselnýp.o.0.2GM1,70
236H03Bthyreostatikaparent.H
236.1H03BB02thiamazolparent.10MG4,85H
237H04AAglukagon a jeho derivátyparent.L/DIA
237.1H04AA01glukagonparent.1MG320,20L/DIA
90511GLUCAGONinj sic 1x10mg+solLILUSA
97533GLUCAGONinj sic 1x1mg+solLILD
97534GLUCAGONinj sic 1x10mg+solLILD
237.2H04AA01glukagon (ve formě hypokit)parent.1MG905,70L/DIA
83741GLUCAGEN 1MG HYPOKITinj sic 1mg+strik.NOODK
238H05BAkalcitonininhal.L/INT,GYN,ORT,END
238.1H05BA01kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)inhal.200U297,00L/INT,GYN,ORT, END
78279MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)spr 1x14x50utSANCH
238.2H05BA01kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)inhal.200U263,00L/INT,GYN,ORT, END
78280MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)spr 1x14x100utSANCH
239H05BAkalcitoninparent.L/INT,GYN,ORT,END
239.1H05BA01kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100U120,80L/INT,GYN,ORT, END
89017UCECAL 50 I.U.inj 5x1ml/50utUCBB
239.2H05BA01kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100U178,40L/INT,GYN,ORT, END
89222UCECAL 100 I.U.inj 5x1ml/100utUCBB
239.3H05BA03kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100U120,80L/INT,GYN,ORT, END
239.4H05BA03kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100U178,40L/INT,GYN,ORT, END
240J01AAtetracyklinová antibiotikap.o.
240.1J01AA02doxycyklinp.o.0.1GM4,10
90986DEOXYMYKOINtbl 10x100mgLEXCZ
97654DOXYBENE 100MGcps 10x100mgMCKD
97509DOXYCYCLIN-RATIOPHARM 100cps 10x100mgMCKD
12705DOXYHEXAL SFinj 2x5ml/100mgHEXD
12706DOXYHEXAL SFinj 5x5ml/100mgHEXD
12735DOXYHEXAL 200 TABStbl 10x200mgHEXD
12736DOXYHEXAL 200 TABStbl 20x200mgHEXD
12741DOXYHEXAL TABStbl 10x100mgHEXD
12742DOXYHEXAL TABStbl 20x100mgHEXD
240.2J01AA04lymecyklinp.o.0.6GM4,10
240.3J01AA06oxytetracyklinp.o.1GM4,10
240.4J01AA07tetracyklinp.o.1GM4,10
240.5J01AA08minocyklinp.o.0.2GM4,10
241J01AAtetracyklinová antibiotikaparent.K
241.1J01AA02doxycyklinparent.0.1GM96,80K
94790VIBRAMYCINinj sic 1x200mgPFIB
241.2J01AA09rolitetracyklinparent.0.35GM96,80K
242J01BAamfenikolová antibiotikap.o.
242.1J01BA01chloramfenikolp.o.3GM25,30
71951CHLORAMPHENICOL LECIVAcps 30x250mgLEXCZ
243J01BAamfenikolová antibiotikaparent.K
243.1J01BA01chloramfenikolparent.3GM206,45K
97390CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUABinj sic 1x1gmVUACZ
243.2J01BA02thiamphenikolparent.1.5GM180,35K
244J01CAaminopenicilinová antibiotikap.o.
244.1J01CA01ampicilin (pevné lékové formy)p.o.2GM17,00
96893APO-AMPI 250MGcps 100x250mgAPTCND
96895APO-AMPI 500MGcps 100x500mgAPTCND
60916AMPICILIN 250 LECIVAcps 20x250mgLEXCZ
60917AMPICILIN 250 LECIVAcps 30x250mgLEXCZ
60920AMPICILIN 500 LECIVAcps 20x500mgLEXCZ
60921AMPICILIN 500 LECIVAcps 30x500mgLEXCZ
71996AMPICILIN Kcps 24x500mgKRKSLO
244.2J01CA01ampicilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM20,70
84508AMPICILIN 250 LECIVAsir sic 1x5gm/100mlLEXCZ
244.3J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy)p.o.1GM10,35
244.4J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy)p.o.1GM13,35
244.5J01CA06bakampicilinp.o.1.2GM17,00
245J01CAaminopenicilinová antibiotikaparent.K
245.1J01CA01ampicilinparent.2GM28,20K
60248PENTREXYLinj sic 50x250mgBMSI
246J01CAacylureidová antibiotikaparent.U/ATB
246.1J01CA09azlocilinparent.12GM1.046,30U/ATB
246.2J01CA12piperacilinparent.14GM1500,35U/ATB
93546ISIPENinj 1x2gmKRKSLO
12336PIPRAKSinj sic 1x2gm+10mlECZTR
94252PIPRILinj sic 1x4gmLEDUSA
246.3J01CA13tikarcilinparent.15GM2026,35U/ATB
247J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyp.o.
247.1J01CE02fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)p.o.2GM21,50
66359OSPEN 1000tbl obd12x1000kuBCAA
66360OSPEN 1500tbl obd12x1500kuBCAA
69468PENBENEtbl obd30x1muMCKD
69467PENICILLIN V 1 MEGA VON CTtbl obd10x1muCTAD
247.2J01CE02fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)p.o.2GM20,45
56831OSPEN 500tbl obd 12x500kuBCAA
84626V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMAtbl 30x250mg-lekov.SLOSK
84627V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMAtbl 30x500mg-lekov.SLOSK
92805V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMAtbl 30x250mg-blistrSLOSK
92806V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMAtbl 30x500mg-blistrSLOSK
247.3J01CE06penamecilinp.o.1.05GM15,50
247.4J01CE10benzathin fenoxymethylpenicilinp.o.2GM32,20
247.5J01CE02fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml včetně)p.o.2GM69.50
98281INFECTOCILLIN 250 SIRUPgra sus 1x75mlINFD
247.6J01CE02fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml)p.o.2GM26.90
248J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyparent.K
248.1J01CE01benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)parent.3.6GM140,90K
02136PENICILINGDRASEL.SOL BIOTIKAinj sic 10x500kuBTASK
01093PENICILINGDRASEL.SOL BIOTIKAinj sic 10x1muBTASK
248.2J01CE01benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)parent.3.6GM52,50K
93405PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKAinj sic 10x5muBTASK
248.3J01CE08benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)parent.2.0MU82,30K
248.4J01CE08benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)parent.2.0MU33,70K
248.5J01CE09prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)parent.2MU75,10K
248.6J01CE09prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)parent.2MU34,70K
248.7J01CE30kombinaceparent.0.5DF10,40K
249J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyp.o.
249.1J01CF02cloxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM29,40
249.2J01CF02cloxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM40,90
249.3J01CF04oxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM29,40
02677OXACILIN 250 LECIVAcps 60x250mgLEXCZ
76201PROSTAPHLIN 500MGcps 40x500mgBMSI
60247PROSTAPHLIN 500MGcps 100x500mgBMSI
60437PROSTAPHLIN 500MGcps 100x500mgBMSUSA
249.4J01CF04oxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM40,90
02999OXACILINplv sus 80ml 4.84gmGNOCZ
250J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyparent.K
250.1J01CF04oxacilinparent.2GM84,60K
92359PROSTAPHLIN 1000MGinj sic 1x1000mgBMSI
251J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s penicilinyp.o.
251.1J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1GM41,80
251.2J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)p.o.1GM52,00
251.3J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)p.o.1GM42,00
96416AMOKSIKLAV FORTEplv sus 1x100mlLEKSLO
251.4J01CR04sultamicilin (pevné lékové formy)p.o.1.5GM104,80
251.5J01CR04sultamicilin (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM137,70
251.6J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg v 1 tabletě)p.o.1GM38,00
252J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinůparent.U/ATB
252.1J01CR01ampicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1,5GM214,60U/ATB
252.2J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1GM113,80U/ATB
97659AUGMENTIN I.V.inj 10x600mgLEXCZ
97660AUGMENTIN I.V.inj 5x1.2gmLEXCZ
252.3J01CR03tikarcilin a inhibitor beta-laktamázyparent.15GM1862,60U/ATB
252.4J01CR05piperacilin a inhibitor beta-laktamázyparent.14GM2026,35U/ATB
252.5J01CR50kombinace penicilinůparent.3DF73,45U
252.6J01DAcefoperazon a inhibitor beta-laktamázyparent.2GM406,10U/ATB
253J01DAcefalosporinová antibiotikap.o.
253.1J01DA01cefalexin (pevné lékové formy)p.o.2GM39,00
67208CEPHABENE 500MGtbl obd 10x500mgMCKD
67209CEPHABENE 500MGtbl obd 20x500mgMCKD
67211CEPHABENE 1000MGtbl obd 10x1000mgMCKD
67212CEPHABENE 1000MGtbl obd 20x1000mgMCKD
83719CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMANcps 30x250mgGNSGB
83720CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMANcps 30x500mgGNSGB
98015CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMANcps 100x250mgGNSGB
98017CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMANcps 100x500mgGNSGB
66357OSPEXIN 1000MGtbl obd 12x1000mgBCAA
253.2J01DA01cefalexin (tekuté lékové formy)p.o.2GM44,80
66354OSPEXIN 250MG/5MLgra sus1x60mlBCAA
66355OSPEXIN 375MG/5MLgra sus1x60mlBCAA
253.3J01DA06cefuroxim axetil (pevné lékové formy)p.o.1GM117,00
253.4J01DA06cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)p.o.1GM132,00
253.5J01DA08cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.5GM98,00
253.6J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)p.o.1.5GM132,00
253.7J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)p.o.1.5GM121,00
253.8J01DA09cefadroxil (pevné lékové formy)p.o.2GM56,25
253.9J01DA09cefadroxil (tekuté lékové formy)p.o.2GM75,55
253.10J01DA23cefiximp.o.0.4GM117,00ATB
253.11J01DA26cefetametp.o.1GM110,00ATB
253.12J01DA33cefpodoximp.o.0.4GM117,00ATB
253.13J01DA39ceftibutenp.o.0.4GM117,00ATB
253.14J01DA08cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)p.o.1.5GM95,00
254J01DAcefalosporinová antibiotikaparent.U/ATB

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog

a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,

b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),

c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1J01DA03cefalotinparent.4GM192,65U
254.2J01DA04cefazolinparent.3GM192,65U
76039KEFZOLinj sic 1x1gmLILE
83111ORIZOLINinj sic 1x1000mgCADIND
254.3J01DA05cefoxitinparent.6GM959,30U/ATB
254.4J01DA06cefuroximparent.4GM509,10U/ATB
254.5J01DA07cefamandolparent.6GM629,80U/ATB
254.6J01DA10cefotaximparent.6GM629,80U/ATB
254.7J01DA11ceftazidimparent.6GM1872,80U/ATB
254.8J01DA12cefsulodinparent.6GM629,80U/ATB
254.9J01DA13ceftriaxonparent.2GM900,20ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
254.10J01DA22ceftizoximparent.4GM629,80U/ATB
254.11J01DA30cefapirinparent.4GM199,20U/ATB
254.12J01DA32cefoperazonparent.6GM1836,75U/ATB
254.13J01DA37cefpiromparent.4GM1743,20U/ATB
255J01DFmonobaktámová antibiotikaparent.U/ATB
255.1J01DF01aztreonamparent.4GM1450,40U/ATB
86412AZACTAMinj sic 1x1gmBMSI
256J01DHkarbapenemová antibiotikaparent.U/ATB
256.1J01DH02meropenemparent.2GM2492,60U/ATB
83487MERONEM500MG I.V.inj sic 10x500mgZNCGB
83488MERONEM500MG I.M.inj sic 1x500mg+solZNCGB
256.2J01DH51imipenem a inhibitor enzymuparent.2GM2492,60U/ATB
257J01EBkrátkodobě působící sulfonamidyp.o.
257.1J01EA01trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.4GM13,20
257.2J01EA01trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.4GM10,20
257.3J01EB05sulfafurazolp.o.4GM13,95
00313SULFISOXAZOL LECIVAtbl 20x500mg-blistrLEXCZ
01178SULFISOXAZOL LECIVAtbl 20x500mg-lahv.LEXCZ
258J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemp.o.
258.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.92GM16,40
258.2J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)p.o.1.92GM7,30
75022COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 10x960mgAPAD
97868ORIPRIMtbl 2x10x480mgCADIND
87758ORIPRIMtbl 10x10x480mgCADIND
258.3J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,60
98100BERLOCID 240sus 1x100mlBCED
258.4J01EE03sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM7,10
258.5J01EE03sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,60
258.6J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM7,10
258.7J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,60
258.8J01EE05sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM7,10
259J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemparent.K
259.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprimparent.1.92GM109,10K
91281PRIMOTREN I.V.inj 10x5mlLEKSLO
260J01FAmakrolidová antibiotikap.o.
260.1J01FA01erythromycin (pevné lékové formy)p.o.1GM20,55
72544ERYCcps 24x250mgBOLH
260.2J01FA01erythromycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM54,35
97507ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5MLplv sus 1x60mlMCKD
97508ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5MLplv sus 1x100mlMCKD
55585MEROMYCIN 200MG/5MLplv sus 1x100mlMCKD
260.3J01FA02spiramycinp.o.3GM68,80
260.4J01FA05oleandomycinp.o.1GM19,65
260.5J01FA06roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM49,75
260.6J01FA06roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM43,00
260.7J01FA07josamycin (pevné lékové formy)p.o.2GM43,00
260.8J01FA07josamycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM54,35
260.9J01FA09klarithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.5GM68,80
260.10J01FA09klarithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.5GM79,60
260.11J01FA10azithromycin (pevné lékové formy do 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)p.o.0.25GM94,60
260.12J01FA10azithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.25GM102,85
260.13J01FA13dirythromycinp.o.0.5GM68,80
260.14J01FA10azithromycin (pevné lékové formy nad 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)p.o.0.25GM89,90
260.15J01RAkombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)p.o.5DF32,90
261J01FAmakrolidová antibiotikaparent.K
261.1J01FA01erythromycinparent.1GM808,00K
261.2J01FA02spiramycinparent.3GM1278,55K
78174ROVAMYCINE 1.5MUinj sic 1x1.5muSPCF
262J01FFlinkosamidová antibiotikap.o.ATB
262.1J01FF01klindamycin (pevné lékové formy)p.o.1.2GM70,10ATB
91193DALACIN Ccps 100x150mgUPJB
94574KLIMICINcps 16x150mgLEKSLO
262.2J01FF01klindamycin (tekuté lékové formy)p.o.1.2GM167,70ATB
262.3J01FF02linkomycin (pevné lékové formy)p.o.1.8GM27,50ATB
262.4J01FF02linkomycin (tekuté lékové formy)p.o.1.8GM167,70ATB
263J01FFlinkosamidová antibiotikaparent.U/ATB
263.1J01FF01klindamycinparent.1.8GM661,35U/ATB
98212DALACIN C PHOSPHATEinj 3x6ml 900mgUPJB
263.2J01FF02linkomycinparent.1.8GM52,85U/ATB
264J01GAstreptomycin a jeho derivátyparent.
264.1J01GA01streptomycinparent.1GM87,00
21694STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1GMinj sic 1x1gm+solv.GRUD
265J01GBaminoglykosidová antibiotikaparent.U/ATB
265.1J01GB01tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM44,85U
265.2J01GB01tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,55U
265.3J01GB03gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM46,20U
96330GENTAMICIN BELUPOinj 10x2ml/40mgBLUCHO
265.4J01GB03gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM24,25U
96331GENTAMICIN BELUPOinj 10x2ml/80mgBLUCHO
265.5J01GB03gentamicin (lékové formy pěny)lok.130MG2.467,30 U/ATB
265.6J01GB03gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)imp.1DF156,40 U/ATB
265.7J01GB05neomycinparent.1GM125,90 U/ATB
265.8J01GB06amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1GM861,30 U/ATB
265.9J01GB06amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1GM466,40 U/ATB
265.10J01GB07netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.35GM531,85 U/ATB
265.11J01GB07netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.35GM311,50 U/ATB
266J01MAfluorované chinolonyp.o.
266.1J01MA01ofloxacinp.o.0.4GM30,00
266.2J01MA02ciprofloxacinp.o.1GM37,50
87104CIFLOXINALtbl obd 10x250mgPMPCZ
87105CIFLOXINALtbl obd 20x250mgPMPCZ
266.3J01MA03pefloxacinp.o.0.8GM30,00
266.4J01MA04enoxacinp.o.0.8GM24,70
266.5J01MA06norfloxacinp.o.0.8GM24,70
266.6J01MA07lomefloxacinp.o.0.8GM30,00
266.7J01MA08fleroxacinp.o.0.4GM30,00
266.8J01MA09sparfloxacinp.o.0.2GM90,00ATB
267J01MAfluorované chinolonyparent.U/ATB
267.1J01MA01ofloxacinparent.0.4GM209,20U/ATB
267.2J01MA02ciprofloxacinparent.0.5GM224,20U/ATB
96040CIPRINOLinj 5x10ml/100mgKRKSLO
267.3J01MA03pefloxacinparent.0.8GM95,15U/ATB
267.4J01MA08fleroxacinparent.0.4GM209,20U/ATB
268J01XAostatní antibiotikaparent.U/ATB
268.1J01XA01vankomycinparent.2GM1708,00U/ATB
76214LYPHOCINinf sic 10x1gmLYPUSA
268.2J01XA02teikoplaninparent.0.4GM3575,00U/ATB
268.3J01XB01kolistinparent.3MU111,00U/ATB
268.4J01XB02polymyxinparent.0.15GM105,45U/ATB
269J01XBpolymyxinová antibiotikap.o.U/ATB
269.1J01XB01kolistinp.o.3MU45,50U/ATB
01832COLIMYCINEtbl 50x1.5muRBEF
86794COLIMYCINEtbl 50x1.5muPROF
270J01XDimidazolová chemoterapeutikaparent.U
270.1J01XD01metronidazolparent.1.5 GM180,95U
270.2J01XD03ornidazolparent.1 GM47,80U
96404AVRAZORinj 5x3ml/500mgLEXCZ
271J02AAantimykotická antibiotikaparent.U
271.1J02AA01amfotericinparent.35MG290,60U
71969AMPHOTERICIN Binj sic 1x50mgSQHD
272J02ABimidazolová antimykotikap.o.
272.1J02AB02ketokonazolp.o.0.2GM28,00
04243NIZORALtbl 10x200mgJANB
88192NIZORALtbl 30x200mgJANB
273J02ABimidazolová antimykotikaparent.U
273.1J02AB01mikonazolparent.1GM480,40U
04159DAKTARINinj 5x20ml/200mgJANB
274J02ACtriazolová antimykotikap.o.P

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:

a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,

b) recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,

b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,

c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

274.1J02AC01flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)p.o.0.2GM446,60P
94381DIFLUCANcps 28x100mgPFIF
274.2J02AC01flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)p.o.0.2GM446,60P
274.3J02AC01flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)p.o.0.15GM380,70P
274.4J02AC02itrakonazolp.o.0.2GM122,20P
274.5J02AC02itrakonazol (do 400 mg v jednom balení včetně)p.o.0.2GM157,30P
274.6J02AX01flucytosinp.o.10GM877,90P
275J02ACtriazolová antimykotikaparent.U/P

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1J02AC01flukonazolparent.0.2GM1154,90U/P
96548DIFLUCAN I.V.inf 1x100ml 2mg/mlPFIF
275.2J02AX01flucytosinparent.10GM2.773,00U/P
276J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyp.o.

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1J04AB02rifampicinp.o.0.6GM13,40
96780ARFICINcps 100x300mgBLUCHO
93922BENEMICINcps 100x300mgPOLPL
11038TUBOCINcps 100x150mgPMMBG
11039TUBOCINcps 100x300mgPMMBG
276.2J04AB04rifabutinp.o.0.15GM128,60P
277J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyparent.
277.1J04AB03rifamycinparent.0.6GM250,00
277.2J04AB30kapreomycinparent.1GM565,80
98383CAPASTATinj sic 5x1gmLILF
278J04AChydrazidy k léčbě tuberkulózyp.o.
278.1J04AC01isoniazidp.o.0.3GM0,90
03303NIDRAZIDtbl 250x100mgLEXCZ
279J04AKdalší léčiva k léčbě tuberkulózyp.o.
279.1J04AK01pyrazinamidp.o.1.5GM8,90
279.2J04AK02ethambutolp.o.1.2GM12,35
03023SURALtbl 100x400mgCHNH
280J04BAchemoterapeutika k léčbě lepryp.o.
280.1J04BA02dapsonp.o.50MG1,30
93821DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FERtbl 100x100mgSPCF
281J05Aantivirotikap.o.P

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,

d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

281.1J05ABbrivudinp.o.0.5GM469,40P
281.2J05AB01acyklovirp.o.4GM469,40P
84127HERPESIN200tbl 25x200mgLCMCZ
84128HERPESIN400tbl 25x400mgLCMCZ
281.3J05AB05zidovudinp.o.1.5GM701,00P
281.4J05AB07didanosinp.o.0.4GM241,85P
281.5J05AB08zalcitabinp.o.2.25MG247,30P
281.6J05AB09famcyklovirp.o.0.75GM469,40P
281.7J05AB10lamivudinp.o.0.3GM253,70P
281.8J05AB11valacyklovirp.o.3GM469,40P
281.9J05AX05inosin pranobexp.o.1GM32,90P
281.10J05AE01saquinavirp.o.1MG701,00P
281.11JG5AEG3ritonavirp.o.1MG701,00P
281.12JG5AEindavirp.o.1MG701,00P
282JG5ABantivirotika ze skupiny nukloeosidůparent.U/P

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,

b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

282.1J05AB01acyklovirparent.4GM1587,60U/P
93260HERPESIN 250inj sic 10x250mgLCMCZ
282.2J05AB05zidovudinparent.1GM2811,50U/P
282.3J05AB06gancyklovirparent.0.5GM2005,80U/P
282.4J05AD01foskarnetparent.6.5GM3075,20U/P
283J06AAimunitní séraparent.K/P

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí. Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu. Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou. Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostiridiových infekcí. Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1J06AAsérum proti stafylokokovým infekcímparent.plněK/P
01194STASEA SEVACinj. 1x5000utSEVCZ
283.2J06AA01sérum proti záškrtuparent.plněK/P
283.3J06AA03sérum proti hadímu jeduparent.plněK/P
83330IPSER EUROPE PASTEURinj. 1x5mlPMXF
01206VENISE SEVACinj. 1x10ml/10kuSEVCZ
283.4J06AA04sérum proti botulinuparent.plněK/P
01190BOSEA SEVACinj. 1x35mlSEVCZ
283.5J06AA05sérum proti plynaté snětiparent.plněK/P
01194GASEA SEVACinj. 1x20ml/25kuSEVCZ
283.6J06AA06sérum proti vztekliněparent.plněK/P
94015SERUM ANTIRAB. 1000 U.I.PASTEURinj 1x5ml 200ut/mlPMXF
284J06BAimunoglobuliny, normální lidsképarent.
284.1J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaciparent.1DF53,50 O
284.2J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.1GM1137,00B
99819NIGA SEVACinj sic 1x500mg+solSEVCZ
99820NIGA SEVACinj sic 1x1gm+solv.SEVCZ
56054NIGA SEVACinj sic 1x5gm+solv.SEVCZ
62463VENIMMUNinj sic 1x5gm+solv.BEHD
284.3J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaciparent.1GM1137,00B
62553INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x50mlBTPD
62554INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x100mlBTPD
62555INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x200mlBTPD
03833IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.)inj sic 500mg bilk.IMASK
284.4J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)parent.1GM2000,00U
285J06BBspecifické imunoglobulinyparent.K

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

a) neočkované těhotné ženy,

b) novorozenec po kontaktu s varicellou,

c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,

d) varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,

b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1J06BBprotiencefalický globulinparent.1ML332,30K
285.2J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)parent.250RG1440,25K
285.3J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)parent.250RG1110,00K
285.4J06BB02imunoglobulin proti tetanuparent.plněB
80530HUMAN ANTITETANUS IMMMUNEGLOB.inj sic 1x250ut+2mlGFOE
80531HUMAN ANTITETANUS IMMMUNEGLOB.inj sic 1x500ut+2mlGFOE
83607TETABULINinj 250ut/mlIMMA
88069TEGA IMUNAinj 1x2ml/250utIMASK
285.5J06BB03imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparuparent.1KU34566,40K/P
285.6J06BB04imunoglobulin proti hepatitidě Bparent.plněK
94265AUNATIVinj.1x5mlKBPS
01194HEPATECT (R)inj.1x2mlBTPD
01194HEPATECT (R)inj.1x10mlBTPD
285.7J06BB09imunoglobulin proti cytomegalovirové infekciparent.1GM5070,55U/P
286J07AMočkovací látky proti tetanuparent.K
286.1J07AM01tetanový toxoidparent.plněK
83622ALTEANA SEVACinj 10x0.5mlSEVCZ
69795ALTEANA S IMUNAinj 10x0.5mlIMASK
69796ALTEANA S IMUNAinj 10x1mlIMASK
69797ALTEANA S IMUNAinj 10x5mlIMASK
69798ALTEANA S IMUNAinj 50x0.5mlIMASK
69799ALTEANA S IMUNAinj 50x1mlIMASK
83443TETAVAXinj 1x0.05ml-strik.PMXF
83444TETAVAXinj 20x0.5ml-strik.PMXF
83445TETAVAXinj 1x10mlPMXF
83447TETAVAXinj 10x20mlPMXF
83525TETAVAXinj 20x0.5ml-ampulePMXF
83526TETAVAXinj 10x10mlPMXF
287J07ANočkovací látky proti tuberkulózeparent.H
287.1J07AN01tuberkulosa, živé atenuované mykobakteriumparent.1DF183,00H
288J07AXjiné bakteriální očkovací látkyparent.K
288.1J07AXjiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)parent.plněK
94269POLYSTAFANA SEVACinj 10x0.5mlSEVCZ
288.2J07AXjiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)parent.1DF26,75K
288.3J07AXjiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)parent.1DF210,75O
289J07BGočkovací látky proti vztekliněparent.K
289.1J07BG01inaktivovaný celý virus vzteklinyparent.plněK
66854MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.lyo 1davka+1ml solvPMXF
75379RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)inj sic 1x2.5ut+1mlBEHD
90996RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)inj sic 5x2.5ut+1mlBEHD
93706VERORABinj sic 1dav.+0.5mlPMXF
290L01AAalkylační cytostatikap.o.
290.1L01AA01cyklofosfamidp.o.0.1GM5,85
94174CYCLOPHOSPHAMIDtbl 50x50mgFAOSF
290.2L01AA02chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG4,60
290.3L01AA02chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG3,80
290.4L01AA03melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG4,40
290.5L01AA03melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG2,95
290.6L01AA08prednimustinp.o.1MG3,70
291L01AAalkylační cytostatikaparent.B/ONK,HEM
291.1L01AA01cyklofosfamidparent.10MG3,85B
94546CYCLOPHOSPHAMIDE 200MGinj 10x200mgFAOSF
87127ENDOXANinj sic 1x500mgASDD
87128ENDOXANinj sic 1x1gmASDD
291.2L01AA03melfalanparent.1MG12,90B/ONK,HEM
291.3L01AA05chlormethinparent.1MG35,00B/ONK,HEM
291.4L01AA06ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,65B/ONK,HEM
291.5L01AA06ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,45B/ONK,HEM
291.6L01AC01thiotepaparent.1MG21,80B/ONK,HEM
292L01ABalkylsulfatyp.o.L/ONK,HEM
292.1L01AB01busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG15,20L/ONK,HEM
93587MYLERANtbl 25x0.5mgBWEGB
292.2L01AB01busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.1MG5,00L/ONK,HEM
21157MYLERANtbl 100x2mgBWEGB
293L01ADnitrosomočovinyp.o.L/ONK,HEM
293.1L01AD02lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG5,85L/ONK,HEM
293.2L01AD02lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1MG4,55L/ONK,HEM
293.3L01AD02lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG6,15L/ONK,HEM
03735LOMUSTINEcps 6BMSUSA
294L01ADnitrosomočovinyparent.B/ONK,HEM
294.1L01AD01karmustinparent.1MG10,15B/ONK,HEM
80470BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)inj sic 1x100mg+3mlBMSD
83482BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)inj sic 1x100mg+3mlBMSUSA
294.2L01AD04streptozocinparent.10MG15,15B/ONK,HEM
295L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovép.o.
295.1L01BA01metotrexátp.o.1MG1,20
91065METHOTREXAT LACHEMA 2.5tbl 100x2.5mgLCMCZ
91922METHOTREXAT LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
296L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovéparent.B
296.1L01BA01metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG8,85B
91025METHOTREXAT LACHEMA 5inj 10x2ml/5mgLCMCZ
296.2L01BA01metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.10MG4,75B
93965METHOTREXAT LACHEMA 1000inj 10x20ml/1000mgLCMCZ
296.3L01BA01metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG3,15B
87564METHOTREXAT LACHEMA 50inj sic 10x50mgLCMCZ
87761METHOTREXAT LACHEMA 500inj sic 10x500mgLCMCZ
93963METHOTREXAT LACHEMA 20inj 10x2ml/20mgLCMCZ
93964METHOTREXAT LACHEMA 50inj 10x5ml/50mgLCMCZ
83484METHOTREXAT LEDERLEinf 1x20ml/500mgLEDD
297L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůp.o.L/ONK,HEM
297.1L01BB02merkaptopurinp.o.10MG6,35L/ONK,HEM
94241PURI-NETHOLtbl 25x50mgBWEGB
297.2L01BB03tioguaninp.o.10MG9,55L/ONK,HEM
298L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůparent.B/ONK,HEM
298.1L01BB04cladribinparent.1MG1199,00B/ONK,HEM
298.2L01BB05fludarabinparent.1MG139,20B/ONK,HEM
77008FLUDARA I.V.inj sic 5x50mgSAGD
299L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinup.o.L/ONK,HEM
299.1L01BCazaribinp.o.1MG8,70L/ONK,HEM
299.2L01BC02fluorouracilp.o.10MG1,45L/ONK,HEM
10407FTORAFURcps 100x400mgMDXSU
300L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinuparent.B/ONK,HEM
300.1L01BC01cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,30B/ONK,HEM
300.2L01BC01cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,10B/ONK,HEM
300.3L01BC02fluorouracilparent.10MG2,90B/ONK,HEM
841195-FU LEDERLEinj 1x20ml/1gmLEDD
300.4L01BC05gemcitabinparent.1MG6,30B/ONK,HEM
301L01CAvinka alkaloidy a jejich derivátyparent.B/ONK,HEM
301.1L01CA01vinblastinparent.1MG27,15B/ONK,HEM
301.2L01CA02vinkristinparent.1MG186,80B/ONK,HEM
74990CITOMID 1MGinj sic 1x1mg+10mlLMRMEX
301.3L01CA04vinorelbinparent.1MG110,75B/ONK,HEM
302L01CBpodofylotoxinové derivátyp.o.L/ONK,HEM
302.1L01CB01etoposidp.o.1MG4,00L/ONK,HEM
86416VEPESIDcps 20x50mgBMSD
86417VEPESIDcps 10x100mgBMSD
303L01CBpodofylotoxinové derivátyparent.B/ONK,HEM
303.1L01CB01etoposidparent.1MG4,25B/ONK,HEM
78088ETOPOSIDE PIERRE FABREinj 5x5ml/100mgPFBF
86418VEPESIDinj 10x5ml/100mgBMSD
303.2L01CB02teniposidparent.1MG6,45B/ONK,HEM
304L01CDtaxanyparent.X
304.1L01CD01paclitaxelparent.1MG191,30X
44134TAXOLinj 1x17ml/100mgBMSI
76204TAXOLinj 1x5ml/30mgBMSI
92494TAXOLinj 10x5ml/30mgBMSI
304.2L01CD02docetaxelparent.1MG335,30X
305L01DAaktinomycinyparent.B/ONK,HEM
305.1L01DA01daktinomycinparent.1MG680,10B/ONK,HEM
21055LYOVAC COSMEGENinj sic 1x0.5mgMSDUSA
306L01DBantracykliny a jejich derivátyp.o.X
306.1L01DB06idarubicinp.o.1MG303,40X
78812ZAVEDOS 5MGcps 1x5mgFARI
78813ZAVEDOS 10MGcps 1x10mgFAEI
78814ZAVEDOS 25MGcps 1x25mgFARI
307L01DBantracykliny a jejich derivátyparent.B/ONK,HEM
307.1L01DB01doxorubicinparent.1MG39,70B/ONK,HEM
12663DOXORUBICIN EBEWE 10MGinj 1x5ml/10mgEBWA
12664DOXORUBICIN EBEWE 50MGinj 1x25ml/50mgEBWA
94567RASTOCINinj 10x10mgPLICHO
307.2L01DB02daunorubicinparent.1MG21,45B/ONK,HEM
307.3L01DB03epirubicinparent.1MG47,90B/ONK,HEM
307.4L01DB04aklarubicinparent.1MG19,65B/ONK,HEM
307.5L01DB05zorubicinparent.1MG19,65B/ONK,HEM
307.6L01DB06idarubicinparent.1MG770,85B/ONK,HEM
307.7L01DB07mitoxantronparent.1MG40,00B/ONK,HEM
308L01DCostatní cytotoxická antibiotikaparent.B/ONK,HEM
308.1L01DC01bleomycinparent.1MG59,25B/ONK,HEM
03404BLEOCINinj 1x15mgNKUJ
308.2L01DC03mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG86,60B/ONK,HEM
308.3L01DC03mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)parent.1MG69,30B/ONK,HEM
309L01XAplatinová cytostatikaparent.B/ONK,HEM
309.1L01XA01cisplatinaparent.1MG8,00B/ONK,HEM
96453PLATIDIAMinj 10x10mg/20mlLCMCZ
96454PLATIDIAMinj 5x25mg/50mlLCMCZ
96455PLATIDIAMinj 1x50mg/100mlLCMCZ
309.2L01XA02karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG6,35B/ONK,HEM
309.3L01XA02karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.1MG4,00B/ONK,HEM
310L01XBmethylhydrazinová cytostatikap.o.L/ONK,HEM
310.1L01XB01prokarbazinp.o.10MG2,50L/ONK,HEM
01814NATULANcps 50x50mgHLRCH
311L01XXostatní cytostatikap.o.L/ONK,HEM,URN
311.1L01XX05hydroxymočovinap.o.0.1GM2,35L/ONK,HEM,URN
95122LITALIRcps 100x500mgBMSD
311.2L01XX11estramustinp.o.10MG4,10L/ONK,HEM,URN
311.3L01XX14tretinoinp.o.10MG107,25L/ONK,HEM,URN
312L01XXostatní cytostatikaparent.B/ONK,HEM

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1L01XX01amsakrinparent.1MG29,00B/ONK,HEM
312.2L01XX02asparaginázaparent.1MG2848,40B/P
312.3L01XX11estramustinparent.1MG1,30B/ONK,HEM,URN
312.4L01XX13dakarbazinparent.10MG8,10B/ONK,HEM
88440DACARBAZINLACHEMA 100inj sic 10x100mgLCMCZ
88441DACARBAZINLACHEMA 200inj sic 10x200mgLCMCZ
312.5L01XX17topotekanparent.1MG3136,70X
313L02AAestrogenyp.o.L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
313.1L02AA01diethylstilbestrolp.o.10MG3,40L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.2L02AA03ethinylestradiolp.o.1MG4,15L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
87548TURISTERONdrg 21x1mgVJPD
313.3L02AA04fosfestrolp.o.0.1GM3,40L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314L02AAestrogenyparent.B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1L02AApolyestradioli phosphasparent.1MG3,55B/ONK,HEM, URN,SEX
88381ESTRADURINinj sic 10x80mg+2mlKBPS
314.2L02AA01diethylstilbestrolparent.10MG6,70B/ONK,HEM, URN,SEX
314.3L02AA04fosfestrolparent.0.1GM4,90B/ONK,HEM, URN,SEX
315L02ABprogestinyp.o.L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
315.1L02AB01megestrolp.o.10MG3,15L/ONK,HEM,URN
GYN,SEX
315.2L02AB02medroxyproges-
teron
p.o.10MG2,00L/ONK,HEM,URN
GYN,SEX
88429FARLUTALtbl 30x500mgFARI
91618PROVERAtbl 20x500mgUPJGB
316L02ABprogestinyparent.L/ONK,GYN,SEX
316.1L02AB02medroxyproges-
teron
parent.10MG3,35L/ONK,GYN,SEX
90993DEPO-PROVERA 500inj 1x3.3ml/500mgUPJB
85678FARLUTAL DEPOTinj 1x2.5ml/500mgPHAI
316.2L02AB03gestonoronparent.1MG1,15L/ONK,GYN,SEX
317L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyinhal.Z
317.1L02AE01buserelininhal.1MG229,85Z
90966SUPREFACT NASALsol nas 4x10gm/10mgHOED
318L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyparent.K/P

Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:

a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.

b) léčba karcinomu prostaty,

c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,

d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,

e) pubertas precox,

f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1L02AE01buserelinparent.1MG273,65K/P
90961SUPREFACTinj 2x5.5ml/5.5mgHOED
318.2L02AE01buserelin (depotní lékové formy)parent.1MG2077,15K/P
318.3L02AE02leuprorelinparent.1MG273,65K/P
318.4L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy)parent.1MG1852,35K/P
318.5L02AE03goserelin (depotní lékové formy)parent.1MG1944,45K/P
318.6L02AE04triptorelinparent.1MG273,65K/P
318.7L02AE04triptorelin (depotní lékové formy)parent.1MG1901,50K/P
319L02BAantiestrogenyp.o.
319.1L02BA01tamoxifen (do 20mg v 1 tabletě včetně)p.o.10MG3,45
67039TAMIFEN 10tbl 30x10mgMOECY
44056TAMOXIFEN EBEWE 10tbl 30x10mgEBWA
44057TAMOXIFEN EBEWE 20tbl 30x20mgEBWA
88392TAMOXIFEN LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
71959ZITAZONIUM 10MGtbl 10x10mgEGIH
71958ZITAZONIUM 10MGtbl 30x10mgEGIH
44144ZITAZONIUM 20MGtbl 30x20mgEGIH
31243ZITAZONIUM 20MGtbl 60x20mgEGIH
319.2L02BA01tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)p.o.10MG2,50
44058TAMOXIFEN EBEWE 30tbl 30x30mgEBWA
44059TAMOXIFEN EBEWE 40tbl 30x40mgEBWA
320L02BBantiandrogenyp.o.L/ONK,URN,SEX
320.1L02BB01flutamid10MG1,35L/ONK,URN,SEX
55953FLUTACAN 250MGtbl 100x250mgLOYSF
320.2L02BB02nilutamidp.o.1MG0,70L/ONK,URN,SEX
320.3L02BB03bicalutamidp.o.50MG101,25L/ONK,URN,SEX
321L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonůp.o.L/ONK,END
321.1L02BG01aminogluthetimidp.o.10MG0,70L/ONK,END
07510ORIMETENtbl 100x250mgCGCCH
322L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonůparent.X
322.1L02BG02formestanparent.250MG4103,40X
92361LENTARON DEPOT 250MG I.M.inj sic 1x250mg+2mlCGCCH
323L03AAcytokinyparent.X
323.1L03AA01interleukin 2parent.1MG8006,85X
323.2L03AA02filgrastimparent.1MG14664,95X
323.3L03AA03molgramostimparent.1MG15801,45X
323.4L03AA10lenograstimparent.1MG18193,20X
323.5L03AA04interferon alfaparent.1MU263,45X
76997ALPHAFERON 3MUlyo 1x3mu+solv.CFDKOR
83942HEBERON ALFA Rinj sic 25x3muHBCC
89225ROFERON Ainj 1x3ml/18muHLRCH
323.6L03AA08interferon gammaparent.1MU1566,45X
323.7L03AA11interferon beta (1a i 1b)parent.1MU330,15X
324L03AXostatní imunostimulační léčivalok., p.o.L/ALG
324.1L03AXsměs bakteriálních lyzátůlok.1BA75%L/ALG
324.2L03AXsměs bakteriálních lyzátůp.o.1BA75%
324.3L03AXvaccin. staphyl. phagolys.lok.1ML37,35L/ALG
94631STAVA-NASALgtt 10x5mlBIUCZ
325L03AXostatní imunostimulační léčivaparent.O
325.1L03Adialyzát lidských leukocytůparent.1DF1011,05O/ALG,IMU
56930IMMODIN SEVACinj sic 1x2ml+solv.SEVCZ
97146IMMODIN SEVACinj sic 5x2ml+solv.SEVCZ
325.2L03Athymostimulinparent.1MG42,60Z
325.3L03AXbac. propionibacterii acnesparent.1MG74,50O/ONK
325.4L03AXlaktobacillus acidophilusparent.3DF639,80O/GYN
325.5L03AXvaccin. staphyl. phagolys.parent.1DF74,65O
325.6L03AX03BCG vakcínaparent.1MG44,35O/ONK,URN
325.7L03AXdialyzát vepřových leukocytůp.o.50%O/ALG,IMU
326L04AAselektivní imunosupresivní léčivap.o.P

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplatnacích,

b) léčba myelodysplaastického sysndromu nereagující na standardní léčbu,

c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,

d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,

e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,

f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),

g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,

h) systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,

i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1L04AA01cyklosporinp.o.1MG1,40P
94052CONSUPRENsol 1x50ml 100mg/mlGNOCZ
92572CONSUPREN 25MGcps 50x25mgGNOCZ
92573CONSUPREN 50MGcps 50x50mgGNOCZ
92574CONSUPREN 100MGcps 50x100mgGNOCZ
326.2L04AA06mophetil mycophenolátp.o.10MG2,70P
327L04AAselektivní imunosupresivní léčivaparent.U/J10
327.1L04AAantilymfocytární IGparent.10MG106,25U/J10
327.2L04AAantithymocytární IGparent.1MG124,25U/J10
327.3L04AA01cyklosporinparent.1MG2,70U/J10
95041SANDIMMUN KONZENTRATinf 10x1ml 50mg/1mlSANCH
88514SANDIMMUN KONZENTRATinf 10x5ml 50mg/1mlSANCH
327.4L04AA02muromonab-CD3parent.1MG1250,00U/J10
328L04AXostatní imunosupresivap.o.L/J10,REV,HEM
328.1L04AX01azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG1,60L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER
31396IMURANtbl obd 100x25mgBWEGB
328.2L04AX01azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.10MG1,15L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER
02418IMURANtbl obd 100x50mgBWEGB
329L04AXostatní imunosupresivaparent.U/J10
329.1L04AX01azathioprinparent.1MG10,05U/J10
02016IMURANinj sic 1x50mg+2mlBWEGB
330M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůp.o.
330.1M01AAbutylpyrazolidinyp.o.3DF3,40
00179KETAZONdrg 20x250mgLEXCZ
330.2M01AA05klofezonp.o.0.6GM3,40
331M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůparent.
331.1M01AAbutylpyrazolidinyparent.1DF7,05
00490KETAZONinj 5x5ml/1gmLEXCZ
332M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.o.
332.1M01ABderiváty kyseliny octovép.o.70MG1,80
332.2M01AB01indometacinp.o.0.1GM3,60
77078APO-INDOMETHACIN 50MGcps 100x50mgAPTCND
97713APO-INDOMETHACIN 25MGcps 100x25mgAPTCND
67403INDOBENE 50MGcps 20x50mgMCKD
67404INDOBENE 50MGcps 50x50mgMCKD
02630INDRENcps 30x25mgLEXCZ
332.3M01AB02sulindacp.o.0.4GM5,20
332.4M01AB03tolmetinp.o.0.7GM5,20
332.5M01AB05diklofenakp.o.0.1GM5,20
332.6M01AB05diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)p.o.0.1GM5,75
332.7M01AB06alclofenakp.o.1.25GM5,20
332.8M01AB09lonazolakp.o.0.6GM5,20
332.9M01AB16aceklofenakp.o.0.2GM5,20
332.10M01AB55diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)p.o.0.1GM30,00Z
333M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.rect.
333.1M01AB01indometacinp.rect.0.1GM3,15
96329INDOMETACINsup 10x100mgBLUCHO
333.2M01AB03tolmetinp.rect.0.7GM11,50
333.3M01AB05diklofenakp.rect.0.1GM11,50
333.4M01AB09lonazolakp.rect.0.6GM11,50
334M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovéparent.
334.1M01AB01indometacinparent.0.1GM11,15
91579METINDOLinj 10x2ml/60mgPOLPL
334.2M01AB05diklofenakparent.0.1GM13,20
335M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.o.
335.1M01AC01piroxikamp.o.20MG2,55
97711APO-PIROXICAM 10cps 100x10mgAPTCND
97710APO-PIROXICAM 20cps 100x20mgAPTCND
91721ARTHREMIN 10cps 30x10mgLEXCZ
71947ARTHREMIN 20cps 30x20mgLEXCZ
67174PIROX 10tbl 20x10mgCTAD
68581PIROX 10tbl 50x10mgCTAD
67175PIROX 20tbl 20x20mgCTAD
68582PIROX 20tbl 50x20mgCTAD
335.2M01AC02tenoxikamp.o.20MG2,55
335.3M01AC06meloxikamp.o.15MG14,65L/ORT,REV
335.4M01AC01piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)p.o.20MG5,75
336M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.rect.
336.1M01AC01piroxikamp.rect.20MG11,50
67172PIROX 20sup 10x20mgCTAD
336.2M01AC02tenoxikamp.rect.20MG11,50
336.3M01AC06meloxikamp.rect.15MG11,50
337M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůparent.
337.1M01AC01piroxikamparent.20MG12,10
89853PIROX 20 VON CTinj 5x1ml/20mgCTAD
337.2M01AC02tenoxikamparent.20MG12,10
338M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.o.
338.1M01AE01ibuprofenp.o.1.2GM3,45
97989APO-IBUPROFEN 400MGtbl 100x400mgAPTCND
83721IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMANtbl obd 30x400mgGNSGB
98321IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMANtbl obd 250x400mgGNSGB
98324IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMANtbl obd 250x600mgGNSGB
338.2M01AE01ibuprofen (lékové formy sirupu)p.o.1.2GM20,00
338.3M01AE02naproxen (pevné lékové formy)p.o.0.5GM5,20
338.4M01AE02naproxen (tekuté lékové formy)p.o.0.5GM13,45
338.5M01AE03ketoprofenp.o.0.15GM5,20
338.6M01AE07suprofenp.o.0.4GM5,20
338.7M01AE08pirprofenp.o.0.8GM5,20
338.8M01AE09flurbiprofenp.o.0.2GM5,20
338.9M01AE10indoprofenp.o.0.6GM5,20
338.10M01AE11kyselina tiaprofenováp.o.0.6GM8,80
338.11M01AG02kyselina tolfenámováp.o.0.3GM5,20
339M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.rect.
339.1M01AE01ibuprofenp.rect.1.2GM11,50
67504IBUPROF VON CTsup 10x500mgCTAD
339.2M01AE02naproxenp.rect.0.5GM11,50
339.3M01AE03ketoprofenp.rect.0.15GM11,50
339.4M01AE11kyselina tiaprofenováp.rect.0.6GM11,50
340M01Aprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátůparent.
340.1M01AE01ibuprofenparent.1.2GM20,20
340.2M01AE02naproxenparent.0.5GM20,20
62598NAPROSYNinj 5x5ml/500mgKRKSLO
340.3M01AE03ketoprofenparent.0.15GM20,20
340.4M01AGetofenamatparent.1GM20,20
341M01AXostatní protizánětlivá léčivap.o.L/REV
341.1M01AX01nabumetonp.o.1GM29,25L/REV
83731RELIFEXtbl obd 20x500mgLEXCZ
341.2M01AX04azapropazonp.o.0.75GM5,20
341.3M01AX05glukosamin sulfatp.o.1.5GM11,70 L/REV
341.4M01AX13proquazonp.o.0.9GM5,20
341.5M01AX17nimesulid (pevné lékové formy)p.o.0.2GM14,65 L/REV
341.6M01AX17nimesulid (tekuté lékové formy)p.o.0.2GM20,00 L/REV,PDD
341.7M01AX17nimesulidp.rect.0.2GM14,65 L/REV
342M01CBléčiva obsahující zlatoparent.L/REV
342.1M01CB01aurothiomalát sodnýparent.2.4MG6,40L/REV
02780TAUREDONinj 10x0.5ml/50mgBGLD
02781TAUREDONinj 10x0.5ml/20mgBGLD
343M01Cpenicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09p.o., parent.

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součást léčby primární osteoarthrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1M01CC01penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.5GM32,65
66755METALCAPTASEtbl obd 50x150mgKNOD
343.2M01CC01penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.5GM23,50
92732TROLOVOLtbl obd 50x300mgASDD
09738TROLOVOLtbl obd 100x300mgASDD
343.3M09AX01kyselina hyaluronováparent.3.6MG200,00P
343.4M09AX02chondroitin sulfatp.o.1.6GM20,00L/REV
344M02AAnesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podánílok.
344.1M02AAprotizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použitílok.1GM1,00
344.2M02AAketofenylbutazonlok.1GM1,00
344.3M02AA05benzydaminlok.1GM1,00
344.4M02AA06etofenamátlok.1GM1,00
344.5M02AA07piroxikamlok.1GM1,00
344.6M02AA10ketoprofenlok.1GM1,00
344.7M02AA13ibuprofenlok.1GM1,00
344.8M02AA15diklofenaklok.1GM1,00
344.9M02AA15diklofenak (transdermální lékové formy)transd.2DF5,20
344.10M02AA17kyselina niflumoválok.1GM1,00
344.11M02AA21tolectinlok.1GM1,00
344.12M02AA23indomethacinlok.1GM1,00
67408INDOBENEgel 1x50gmMCKD
67409INDOBENEgel 1x100gmMCKD
88595INDOMETACINOVY GEL 1% GLOgel 1x50gmGAOCZ
66959VONUM CUTANung 1x75gmLICD
345M02ACderiváty kyseliny salicylové k lokálnímu podánílok.
345.1M02ACpřípravky s deriváty kyseliny salicylovélok.1GM1,00
03574RHEUMOSINung 1x30gmLEXCZ
346M02AXjiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podánílok.
346.1M02AXjiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.lok.1GM1,00
83872UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVMung 1x1kgMVMCZ
83873UNGUENTUM CAMPHORATUM 20% MVMung 1x1kgMVMCZ
91114VIPROSAL Bung 1x50gmTALEST
91764YELLONgel 1x50gmSLOSK
346.2M02AX10různélok.1GM0,40
347M03AAsvalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidůparent.H
347.1M03AA01alkuroniumparent.20MG65,00H
347.2M03AA02tubokurarinparent.30MG57,10H
348M03ABsvalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinuparent.H
348.1M03ABdecamethoniumparent.10MG24,30H
348.2M03AB01suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.100MG55,00H
348.3M03AB01suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.100MG31,20H
349M03ACsvalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátůparent.H
349.1M03AC01pankuroniumparent.10MG116,20H
349.2M03AC02gallaminparent.100MG44,10H
349.3M03AC03vekuroniumparent.10MG116,20H
349.4M03AC04atrakuriumparent.50MG118,50H
349.5M03AC06pipekuroniumparent.10MG105,85H
349.6M03AC10mivacuroniumparent.10MG132,55H
350M03AXostatní svalová relaxanciaparent.X
350.1M03AX01botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)parent.100U8950,00X
350.2M03AX01botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)parent.100U2318,55X
97456DYSPORTinj sic 2x500utSPYGB
351M03BXjiná centrálně působící svalová relaxanciap.o.L/NEU,ORT,REV
351.1M03BXtetrazepamp.o.0.1GM18,00L/NEU,ORT,REV
351.2M03BX01baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.50MG10,20
40274BACLOFENtbl 50x10mgPOLPL
351.3M03BX01baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.50MG6,45
40275BACLOFENtbl 50x25mgPOLPL
351.4M03BX02tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.12MG27,60L/NEU,ORT,REV
351.5M03BX02tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.12MG20,40L/NEU,ORT,REV
351.6M03BX04tolperisonp.o.200MG2,55
351.7M03BX04tolperisonparent.200MG8,40
352M03CApřímo působící svalová relaxanciaparent.T
352.1M03CA01dantrolenparent.0.1GM7484,60T
91583DANTROLENinj sic 3x12x20mg+soRHAD
353M04AAantiuratika inhibující tvorbu kyseliny močovép.o.
353.1M04AA01allopurinolp.o.0.4GM3,50
96332ALOPURINOL BELUPOtbl 100x100mgBLUCHO
97981APO-ALLOPURINOL 100MGtbl 100x100mgAPTCND
67216PURINOL 100MGtbl 100x100mgMCKA
67217PURINOL 300MGtbl 30x300mgMCKA
354M04ABantiuratika zvyšující vylučování kyseliny močovép.o.
354.1M04AB02sulfinpyrazonp.o.0.3GM5,20
354.2M04AB03benzbromaronp.o.0.1GM1,90
11854DESURICtbl 60x100mgSWIF
355M04ACléčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatup.o.
355.1M04AC01kolchicinp.o.1MG5,85
62380COLCHICUM-DISPERTtbl obd 50x500rgKCHD
356M05BAbisfosfonátyp.o.P

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog: a) osteoporotické patologické zlomeniny,

všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),

c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,

d) hyperkalcémie provázejícící zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1M05BA02kyselina klodronováp.o.1.6GM232,35P
94460BONEFOS 400MGcps 100x400mgLOYSF
356.2M05BA04kyselina alendronováp.o.10MG54,70P
357M05BAbisfosfonátyparent.O/P

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog: a) osteoporotické patologické zlomeniny,

všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),

Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,

d) hyperkalcémie provázejícící zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1M05BA02kyselina klodronováparent.1.5GM2402,60O/P
94548BONEFOSinj 5x5ml 60mg/mlSTFSF
357.2M05BA03kyselina pamidronováparent.60MG2402,60O/P
358N01AAinhalační anestetika ze skupiny etherůinhal.H
358.1N01AA01ether pro anestézii (diethylether)inhal.100GM15,80H
359N01ABinhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíkůinhal.H
359.1N01AB01halotaninhal.100ML287,80H
359.2N01AB06isofluraninhal.100ML2343,15H
360N01AFinjkeční anestetika ze skupiny barbiturátůparent.H
360.1N01AF01metohexitalparent.0.5GM145,90H
360.2N01AF03thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.5GM52,00H
360.3N01AF03thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.0.5GM30,20H
361N01AHopioidní anestetika (fentanyl)parent.O
361.1N01AH01fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)parent.1MG112,25O
01449FENTANYLinj 50x10ml/0.5mgJANB
361.2N01AH01fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)parent.1MG169,00O
76526FENTANYLinj 5x2ml/0.1mgJANB
76527FENTANYLinj 50x2ml/0.1mgJANB
362N01AHopioidní anestetika (ostatní)parent.H
362.1N01AH02alfentanylparent.1.5MG52,75H
362.2N01AH03sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)parent.0.6MG1435,80H
362.3N01AH03sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)parent.0.6MG767,70H
362.4N01AH03sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)parent.0.6MG1255,65H
362.5N01AH51fentanyl v kombinacíchparent.4ML39,10H
362.6N01AH06remifentanylparent.1MG270,35H
363N01AXostatní celková anestetikaparent.O
363.1N01AX03ketamin (koncetrace do 1% včetně)parent.100ML231,80O
87779NARKAMONinj 10x10ml 1%LEXCZ
363.2N01AX03ketamin (koncentrace nad 1%)parent.10ML113,00O
87780NARKAMONinj 5x2ml 5%LEXCZ
87814CALYPSOLinj 5x10ml/500mgGEDH
363.3N01AX04propanididparent.1GM32,85O
363.4N01AX07etomidátparent.50MG167,40O
363.5N01AX10propofolparent.10ML126,70O
364N01BAlokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoovéparent.O
364.1N01BAestery aminobenzoové kyselinyparent.100ML13,50O
364.2N01BA02prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,30O
00564PROCAINLECIVA1%inj 10x5ml 1%LEXCZ
00565PROCAINLECIVA1%inj 10x10ml 1%LEXCZ
364.3N01BA02prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,55O
69669INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1x80ml 0.2%ARDCZ
69670INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1x250ml 0.2%ARDCZ
69671INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1x500ml 0.2%ARDCZ
69672INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1x80ml 0.5%ARDCZ
69673INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1x250ml 0.5%ARDCZ
69674INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1x500ml 0.5%ARDCZ
69676INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARDinj 1x250ml 1%ARDCZ
69677INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARDinj 1x500ml 1%ARDCZ
86437INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 40x80ml 0.2%ARDCZ
86444INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 20x250ml 0.2%ARDCZ
86445INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 12x500ml 0.2%ARDCZ
86447INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 20x250ml 0.5%ARDCZ
86448INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 12x500ml 0.5%ARDCZ
86450INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARDinj 20x250ml 1%ARDCZ
86451INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARDinj 12x500ml 1%ARDCZ
89212INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1x200ml 0.2%ARDCZ
89213INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 20x200ml 0.2%ARDCZ
89214INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1x200ml 0.5%ARDCZ
89215INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 20x200ml 0.5%ARDCZ
89216INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARDinj 1x200ml 1%ARDCZ
89217INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARDinj 20x200ml 1%ARDCZ
01691PROCAINII HYDROCHL.0.2% MEDVIRinj 1x200mlVYSCZ
365N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůlok.O
365.1N01BBtrimekainlok.1GM1,10O
02684MESOCAINgel 1x20gmSLOSK
365.2N01BB02lidokainlok.1ML8,75O
365.3N01BB02lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)lok.1GM2,15O
366N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůparent.O
366.1N01BBtrimekain (koncentrace 0,5%)parent.1ML0,70O
69704INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1x80ml 0.5%ARDCZ
69705INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1x250ml 0.5%ARDCZ
69706INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1x500ml 0.5%ARDCZ
86452INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 40x80ml 0.5%ARDCZ
86453INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 20x250ml 0.5%ARDCZ
86454INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 12x500ml 0.5%ARDCZ
366.2N01BBtrimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,40O
00502MESOCAINinj 10x10ml 1%LEXCZ
366.3N01BBtrimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,75O
69707INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1x80ml 1%ARDCZ
69708INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1x250ml 1%ARDCZ
69709INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1x500ml 1%ARDCZ
86455INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 40x80ml 1%ARDCZ
86456INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 20x250ml 1%ARDCZ
86457INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 12x500ml 1%ARDCZ
366.4N01BBtrimekain (koncentrace 2%)parent.1ML1,25O
00503MESOCAINinj 10x5ml 2%LEXCZ
366.5N01BBtrimekain/
adrenalin
parent.1ML2,40O
366.6N01BB01bupivakainparent.1ML3,60O
366.7N01BB01bupivakain (lékové formy spinal)parent.1ML49,90O
366.8N01BB02lidokainparent.1ML1,25O
366.9N01BB03mepivakainparent.1ML3,60O
366.10N01BB08artikainparent.1ML4,25O
366.11N01BB08artikain (lékové formy hyperbar)parent.1ML10,45O
366.12N01BB51bupivakain/
adrenalin
parent.1ML3,90O
366.13N01BB52lidokain/
adrenalin
parent.1ML2,40O
366.14N01BB58artikain/
adrenalin
parent.1ML4,25O
367N01BXostatní lokální anestetikalok.O
367.1N01BX01ethylchloridlok.100ML95,50O
02088CHLORAETHYLspr 1x100mlLZKCZ
368N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůp.o.
368.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM100,00
368.2N02AA01morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM67,00
94311MST CONTINUStbl 60x60mgNPPGB
368.3N02AA01morfin (100 a více mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM63,00
94312MST CONTINUStbl 60x100mgNPPGB
80409VENDAL RETARDtbl fc 30x200mgLARD
368.4N02AA08dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.24GM67,90
368.5N02AA08dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)p.o.0.24GM57,85
369N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůparent.O
369.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.30MG14,50O
01125MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10x1ml/10mgHBSSK
369.2N02AA01morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.30MG8,75O
01127MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10x2ml/20mgHBSSK
370N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůp.o.
370.1N02AB02pethidinp.o.0.4GM37,70
01116DOLSINgtt 1x10ml/500mgSLOSK
371N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůparent.O
371.1N02AB02pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.4GM52,10O
02715DOLSINinj 10x1ml 5%HBSSK
371.2N02AB02 pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM32,85O
02716DOLSINinj 10x2ml 5%HBSSK
371.3N02AC03piritramidparent.45MG26,40O
372N02ACanalgetika ze skupupiny difenylpropylaminových derivátůp.o.
372.1N02AC05benzitramidp.o.10MG13,00
03362BURGODINtbl 25x5mgJANB
373N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůp.o.
373.1N02AD01pentazocinp.o.0.2GM23,65
08968FORTRALtbl 100x50mgKRKSLO
374N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůparent.O
374.1N02AD01pentazocinparent.0.2GM92,40O
08966FORTRALinj 10x1ml/30mgKRKSLO
375N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.o., subling.
375.1N02AE01buprenorfinsublng.1.2MG112,95
375.2N02AX01tilidinp.o.0.2GM12,15
375.3N02AX02tramadolp.o.0.3GM35,00
83094TRAMALcps 20x50mgLEXCZ
83095TRAMALgtt 1x10ml/1gmLEXCZ
376N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.rect., parent.O
376.1N02AE01buprenorfinparent.1.2MG279,15O
376.2N02AF01butorfanolparent.12MG70,80O
376.3N02AF02nalbufinparent.80MG70,80O
376.4N02AX01tilidinparent.0.2GM16,75O
376.5N02AX02tramadolp.rect.0.3GM61,30
06201TRAMALsup 5x100mgGRUD
83096TRAMALsup 5x100mgLEXCZ
376.6N02AX02tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.3GM124,80O
83097TRAMAL 50inj 5x1ml/50mgLEXCZ
376.7N02AX02tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.3GM63,55O
83098TRAMAL 100inj 5x2ml/100mgLEXCZ
377N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůp.o.
377.1N02BA01kyselina acetylsalicylováp.o.3GM5,85
00011ACYLPYRINtbl 10x500mgSLOSK
377.2N02BA02aloxiprinp.o.3GM5,85
377.3N02BA03cholin salicylátp.o.3GM8,85
377.4N02BA11diflunisalp.o.0.75GM5,85
377.5N02BA13lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,85
377.6N02BA13lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.3GM5,85
378N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůparent.
378.1N02BAlysin salicylátparent.3GM42,45
378.2N02BA04salicylát sodnýparent.3GM36,45
00527NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKAinj 10x10ml 10%HBSSK
378.3N02BA13lysin acetylsalicylátparent.3GM42,75
379N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.o.
379.1N02BE01paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,45
97656PARALEN PRO INFANTIBUStbl 20x125mgLEXCZ
379.2N02BE01paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)p.o.3GM5,05
83608APO-ACETAMINOPHEN 500MGtbl 100x500mgAPTCND
71997PARACETAMOL Ktbl 10x500mgKRKSLO
03837PARALENtbl 10x500mgLEXCZ
379.3N02BE01paracetamol (tekuté lékové formy)p.o.3GM8,85
380N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.rect.
380.1N02BE01paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)p.rect.3GM93,05
91249PARALEN PRO INFANTIBUSsup 5x100mgLEXCZ
67226EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MGsup 10x150mgUPSF
67230EFFERALGAN NOURRISSON 80MGsup 10x80mgUPSF
380.2N02BE01paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)p.rect.3GM27,60
67233DAFALGAN ADULTE 600MGsup 10x600mgUPSF
53169EFFERALGAN ADULTE 600MGsup 10x600mgUPSF
94982MEXALENsup 6x1000mgMCKD
04343PARALENsup 5x500mgLEXCZ
381N02Bostatní analgetikaparent.O
381.1N02BBmetamizol (nad 1 g v 1 ampuli)parent.3GM17,75O
62813NOVALGINinj 5x5ml/2500mgHOED
381.2N02BBmetamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)parent.3GM42,80O
62437NOVALGINinj 10x2ml/1000mgHOED
381.3N02BBaminophenazon v kombinacíchparent.1DF6,75O
381.4N02BE05propacetamolparent.1GM42,80O
382N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o.
382.1N02CA01dihydroergotaminp.o.4MG1,25
382.2N02CA07lisuridp.o..075MG0,75
382.3N02CA52ergotamin, kombinacep.o.4DF9,60
00130ERGOFEINdrg 10LEXCZ
383N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent.
383.1N02CA01dihydroergotaminparent.4MG116,50
90795DIHYDERGOTinj 5x1ml 1mg/mlSANCH
384N02Cjiná antimigrenikap.o.
384.1N02CC01sumatriptanp.o.0.1GM150,00
384.2N02CXoxetoronp.o.0.12GM6,00
384.3N02CXpipethiadenp.o.3DF3,00
94583MIGRENALtbl 50x1mgLEXCZ
384.4N02CX01pizotifenp.o.1.5MG6,00
385N03AAantiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůp.o.
385.1N03AAfenobarbital pseudonorefedr.p.o.0.1GM2,10
385.2N03AA02fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM6,30
68578PHENAEMALETTENtbl 50x15mgDETD
385.3N03AA02fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM2,35
68579PHENAEMAL 0.1tbl 50x100mgDETD
385.4N03AA03primidon (pevné lékové formy)p.o.1.25GM5,00
385.5N03AA03primidon (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM46,55
386N03AAantiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůparent.O
386.1N03AA02fenobarbitalparent.0.1GM125,50O
66845GARDENALinj sic 1x40mg+solvSPCF
84449LUMINALinj 5x1ml/219mgDETD
387N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůp.o.
387.1N03AB02fenytoinp.o.0.3GM2,35
62234EPILAN D GEROTtbl 100x100mgGERA
00297SODANTONtbl 20x100mgSLOSK
387.2N03AB04mefenytoinp.o.0.4GM2,35
387.3N03AB52fenytoin, kombinacep.o.3DF1,95
388N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůparent.O
388.1N03AB02fenytoinparent.0.3GM128,30O
03300EPANUTINinj 5x5ml/250mgPDAGB
66564PHENHYDANinj 5x5ml/250mgDETD
389N03ADantiepileptika ze skupiny sukcinimidůp.o.
389.1N03AD01ethosuximid (pevné lékové formy)p.o.1.25GM16,75
93710SUXILEPcps 120x250mgVJPD
389.2N03AD01ethosuximid (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM24,25
68585PETNIDANsir 1x150ml/7.5gmDETD
02035SUXILEPgtt 50gm 50%GMDD
389.3N03AD03mesuximidp.o.0.9GM25,35
390N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůp.o.
390.1N03AE01klonazepam (tekuté lékové formy)p.o.8MG37,90
03029RIVOTRILgtt 10ml 25mgHLRCH
390.2N03AE01klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.8MG30,40
390.3N03AE01klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.8MG16,10
03878ANTELEPSINtbl 50x1mgVADD
391N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůparent.O
391.1N03AE01klonazepamparent.8MG244,00O
03636RIVOTRILinj 25x1mg/1ml+solHLRCH
392N03AFantiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidup.o.
392.1N03AF01karbamazepin (pevné lékové formy)p.o.1GM12,65
62309APO-CARBAMAZEPINE 200MGtbl 100x200mgAPTCND
03417BISTONtbl 50x200mgSLOSK
02355FINLEPSINtbl 50x200mgVADD
392.2N03AF01karbamazepin (retardované pevné lékové formy)p.o.1GM18,50
92039TEGRETOL CRtbl obd 50x200mgCGCCH
392.3N03AF01karbamazepin (tekuté lékové formy)p.o.1GM43,50
12197TEGRETOL 2%sir 1x100ml 2%CGCCH
392.4N03AF02oxcarbazepinp.o.1GM11,35
393N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)p.o.
393.1N03AG01valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.5GM21,40
08768CONVULEXcps 100x150mgGERA
61183ORFIRIL 150drg 50x150mgDETD
61186ORFIRIL 150drg 100x150mgDETD
393.2N03AG01valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)p.o.1.5GM16,00
08769CONVULEXcps 100x300mgGERA
75296CONVULEXcps 100x500mgGERA
92587DEPAKINE CHRONO 500MG(PULENE)tbl ret 30x500mgSWIF
61187ORFIRIL 300drg 100x300mgDETD
61185ORFIRIL 600drg 50x600mgDETD
393.3N03AG01valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)p.o.1.5GM31,50
62705ORFIRIL 300 RETARDdrg ret 100x300mgDETD
393.4N03AG01valproová kyselina (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM25,55
08770CONVULEXgtt 100ml 300mg/mlGERA
394N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)p.o.L/NEU,PSY
394.1N03AG02valpromidp.o.1.5GM29,05L/PSY,NEU
80151DEPAMIDEtbl obd 30x300mgSWIF
93255DIPROZIN 300MGdrg 100x300mgPLICHO
394.2N03AG04vigabatrinp.o.2GM148,85L/PSY,NEU
395N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselinparent.K
395.1N03AG01valproová kyselinaparent.1.5GM1718,75K
84386DEPAKINEinj sic 4x0.4gm+4mlSWIF
396N03AXostatní antiepileptikap.o.L/PSY,NEU
396.1N03AX03sultiamp.o.0.4GM17,40L/PSY,NEU
396.2N03AX09lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM572,00L/PSY,NEU
396.3N03AX09lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM194,55L/PSY,NEU
68802LAMICTALtbl 30x100mgBWEGB
84513LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEWctb 30x100mgBWEGB
396.4N03AX10felbamatp.o.2.4GM365,95L/PSY,NEU
396.5N03AX12gabapentinp.o.1.8GM145,20L/PSY,NEU
397N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůp.o.
397.1N04AAhydrochlorid diethazinia0.25GM5,10
397.2N04AA02biperidenp.o.10MG14,40
20054AKINETONtbl 50x2mgKNOD
397.3N04AA03metixenp.o.40MG18,50
397.4N04AA04procyklidinp.o.25MG8,75
398N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůparent.O
398.1N04AA02biperidenparent.10MG58,75O
20056AKINETON PRO INFUS.inj 5x1ml/5mgKNOD
398.2N04AA08dexetimidparent.0.12MG1,75O
399N04ACantiparkinsonika ze skupiny esterů tropinup.o.
399.1N04AC01benzatropinp.o.2MG0,45
96751APO-BENZTROPINE 2MGtbl 100x2mgAPTCND
400N04BAantiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátůp.o.
400.1N04BA01levodopap.o.3.5GM25,20
400.2N04BA02levodopa/
karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)
p.o.0.6GM35,40
400.3N04BA02levodopa/
karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)
p.o.0.6GM20,90
03591NAKOMtbl 100x275mgLEKSLO
400.4N04BA02levodopa/
benserazid
p.o.0.6GM25,20
12095MADOPAR 250 ROCHEtbl 30x250mgLEXCZ
400.5N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy)p.o.0.6GM25,30
94843SINEMET CRtbl obd 100x250mgMSDNL
401N04BBantiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátůp.o.L/NEU,PSY,GER
401.1N04BB01amantadinp.o.0.2GM4,35L/NEU,PSY,GER
02871VIREGYT-Kcps 50x100mgEGIH
402N04BDantiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAOp.o.L/NEU,PSY,GER
402.1N04BD01selegilinp.o.5.0MG6,50L/NEU,PSY,GER
92500SEPATREM 5tbl 50x5mgLEXCZ
92501SEPATREM 10tbl 50x10mgLEXCZ
403N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůp.o.
403.1N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM9,30
02114PLEGOMAZINdrg 50x25mgEGIH
403.2N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM5,00
62313PLEGOMAZINdrg 30x100mgEGIH
403.3N05AA01chlorpromazin (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM64,20
403.4N05AA02levomepromazinp.o.0.3GM14,50
403.5N05AA03promazinp.o.0.3GM13,80
404N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůparent.O
404.1N05AA01chlorpromazinparent.0.1GM22,35O
00560PLEGOMAZINinj 10x5ml/25mgEGIH
00561PLEGOMAZINinj 10x2ml/50mgEGIH
404.2N05AA02levomepromazinparent.0.1GM33,35O
405N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinup.o.
405.1N05AB03perfenazinp.o.30MG1,80
00262PERFENAZIN LECIVAtbl obd 50x8mgLEXCZ
405.2N05AB04prochlorperazinp.o.0.1GM8,45
405.3N05AB06trifluoperazinp.o.20MG7,15
405.4N05AB08thioproperazinp.o.75MG6,85
406N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinuparent.O
406.1N05AB02flufenazinparent.1MG4,10O
03514MODITEN DEPOTinj 5x1ml/25mgBTASK
407N05ACneuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinup.o.L/NEU,PSY,GER
407.1N05AC01periciazin (tekuté lékové formy)p.o.50MG53,40L/NEU,PSY,GER
407.2N05AC01periciazin (pevné lékové formy)p.o.50MG6,85L/NEU,PSY,GER
407.3N05AC02thioridazinp.o.0.3GM9,80
00324THIORIDAZIN 25 LECIVAdrg 50x25mgLEXCZ
00325THIORIDAZIN 100 LECIVAdrg 20x100mgLEXCZ
408N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonup.o.
408.1N05AD01haloperidol (pevné lékové formy)p.o.8MG6,20
98291APO-HALOPERIDOLtbl 100x1mgAPTCND
67110HALOPER 2MG VON CTtbl 50x2mgCTAD
67111HALOPER 5MG VON CTtbl 50x5mgCTAD
67112HALOPER 10MG VON CTtbl 20x10mgCTAD
67113HALOPER 10MG VON CTtbl 100x10mgCTAD
408.2N05AD01haloperidol (tekuté lékové formy)p.o.8MG8,70
408.3N05AD02trifluperidol (tekuté lékové formy)p.o.2MG7,90
408.4N05AD02trifluperidol (pevné lékové formy)p.o.2MG4,00
408.5N05AD03melperonp.o.0.3GM28,33
409N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonuparent.O
409.1N05AD01haloperidol (depotní lékové formy)parent.3.3MG7,60O
12061HALOPERIDOL DECANOATinj 5x1ml/50mgGEDH
409.2N05AD01haloperidolparent.8MG14,75O
02538HALOPERIDOLinj 5x1ml/5mgGEDH
409.3N05AD02trifluperidolparent.2MG5,65O
409.4N05AD03melperonparent.0.3GM57,30O
409.5N05AD08droperidolparent.25MG57,30O
410N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenup.o.
410.1N05AFoxyprotepinp.o.20MG18,70
410.2N05AF01flupentixolp.o.6MG17,90
410.3N05AF03chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM27,00
00082MINITHIXENdrg 50x5mgLEXCZ
410.4N05AF03chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM6,75
75428CHLORPROTHIXEN 50 LECIVAtbl obd 30x50mgLEXCZ
410.5N05AF03chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM10,35
75433CHLORPROTHIXEN 15 LECIVAtbl obd 30x15mgLEXCZ
410.6N05AF05zuklopenthixolp.o.30MG17,90
411N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenuparent.O
411.1N05AFoxyprotepinparent.1MG2,35O
88379MECLOPINinj 5x1ml/25mgSPXCZ
411.2N05AF01flupentixolparent.4MG17,65O
411.3N05AF03chlorprothixenparent.50MG3,10O
411.4N05AF05zuklopenthixolparent.30MG106,00O
411.5N05AF05zuklopenthixol (depotní formy)parent.15MG13,70O
412N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůp.o.
412.1N05AG02pimozidp.o.4MG11,40
98120ORAPtbl 75x1mgJANB
02757ORAP FORTEtbl 20x4mgJANB
412.2N05AG03penfluridolp.o.6MG6,65
413N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůparent.O
413.1N05AG01fluspirilenparent.0.7MG13,50O
09164IMAPinj 1x6ml/12mgJANB
98114IMAPinj 3x1ml/2mgJANB
414N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůp.o.L/PSY
414.1N05AH01loxapinp.o.0.1GM53,40L/PSY
414.2N05AH02klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM80,05L/PSY
03617LEPONEXtbl 50x25mgSANCH
414.3N05AH02klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM58,30L/PSY
75299ALEMOXANtbl 100x50mg-blistrVADD
414.4N05AH02klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM62,00L/PSY
02970LEPONEXtbl 50x100mgSANCH
414.5N05AH05olanzapinp.o.10MG175,00L/PSY
415N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůparent.H
415.1N05AH02klozapinparent.0.3GM88,20H
416N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůp.o.L/PSY,NEU
416.1N05AL01sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.8GM70,00
DOGMATIL 50MGcps 30x50mgEGJF
416.2N05AL01sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.8GM25,15L/PSY,NEU
DOGMATIL 200MGtbl 12x200mgEGJF
PROSULPINtbl 30x200mgPMPCZ
416.3N05AL03tiapridp.o.0.4GM34,00
417N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůparent.O/PSY,NEU
417.1N05AL01sulpiridparent.0.8GM79,35O/PSY,NEU
DOGMATIL 100inj 6x2ml/100mgEGJF
417.2N05AL03tiapridparent.0.4GM75,40O
418N05ANlithiump.o.
418.1N05AN01lithiump.o.1GM2,45
02481LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMAtbl 100x300mgSLOSK
04385CONTEMNOLtbl 100x500mgSLOSK
419N05AXostatní antipsychotikap.o.L/PSY
419.1N05AX08risperidonp.o.6MG151,80L/PSY
75900RISPERDAL 1MGtbl obd 20x1mgJANB
75901RISPERDAL 1MGtbl obd 60x1mgJANB
75902RISPERDAL 2MGtbl obd 20x2mgJANB
75903RISPERDAL 2MGtbl obd 60x2mgJANB
75904RISPERDAL 3MGtbl obd 20x3mgJANB
75905RISPERDAL 3MGtbl obd 60x3mgJANB
75906RISPERDAL 4MGtbl obd 20x4mgJANB
75907RISPERDAL 4MGtbl obd 60x4mgJANB
419.2N05Asertindolp.o.1DF130,00L/PSY
420N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.o.

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1N05BAtofisopamp.o.0.15GM0,60
420.2N05BA01diazepamp.o.10MG0,60
02476DIAZEPAM SLOVAKOFARMAtbl 20x2mgSLOSK
02477DIAZEPAM SLOVAKOFARMAtbl 20x5mgSLOSK
02478DIAZEPAM SLOVAKOFARMAtbl 20x10mgSLOSK
420.3N05BA02chlordiazepoxidp.o.30MG0,60
420.4N05BA03medazepamp.o.20MG0,60
420.5N05BA04oxazepamp.o.50MG0,60
420.6N05BA05klorazepát draselnýp.o.20MG0,60
420.7N05BA06lorazepamp.o.2.5MG0,60
420.8N05BA08bromazepamp.o.10MG0,60
420.9N05BA09klobazamp.o.20MG0,60
420.10N05BA11prazepamp.o.30MG0,60
420.11N05BA12alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)p.o.1MG0,60
420.12N05BA12alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)p.o.1MG2,55P
421N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.rect.L/NEU,PSY,PDD
421.1N05BA01diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)p.rect.10MG115,45L/NEU,PSY,PDD
69417DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBEenm 5x2.5ml/5mgDETD
421.2N05BA01diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)p.rect.10MG70,60L/NEU,PSY,PDD
69418DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBEenm 5x2.5ml/10mgDETD
422N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinuparent.
422.1N05BA01diazepamparent.10MG7,95
96610APAURINinj 10x2ml/10mgKRKSLO
30362SEDUXENinj 5x2ml/10mgGEDH
422.2N05BA05klorazepát draselnýparent.20MG15,00
423N05BXostatní anxiolytikap.o.
423.1N05BB01hydroxyzinp.o.75MG0,60
423.2N05BC01meprobamatp.o.1.2GM0,60
423.3N05BX01mefenoxalonp.o.1.2GM15,50
03645DIMEXOLtbl 30x200mgLEXCZ
424N05CAhypnotika ze skupiny barbiturátůparent.H
424.1N05CA01pentobarbitalparent.0.1GM23,85H
425N05CDhypnotika ze skupiny benzodiazepinůparent.O
425.1N05CD03flunitrazepamparent.1MG6,50O
90559ROHYPNOLinj 5x1ml+5x1ml solLEXCZ
425.2N05CD08midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG126,20O
425.3N05CD08midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)parent.15MG83,85O
426N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůp.o.
426.1N06AA01desipraminp.o.0.1GM18,50
426.2N06AA02imipraminp.o.0.1GM10,25
426.3N06AA04klomipraminp.o.0.1GM18,30
426.4N06AA05opipramolp.o.0.15GM12,30
426.5N06AA07lofepraminp.o.105MG18,50
426.6N06AA08dibenzepinp.o.0.3GM18,50
426.7N06AA09amitriptylinp.o.75MG1,85
426.8N06AA10nortriptylinp.o.75MG10,45
426.9N06AA16dosulepinp.o.150MG8,85
03851PROTHIADEN 10tbl obd 50x10mgLEXCZ
04207PROTHIADEN 25drg 30x25mgLEXCZ
77047PROTHIADEN 75tbl obd 30x75mgLEXCZ
426.10N06AA21maprotilinp.o.100MG14,20
426.11N06AA22venlafaxinp.o.75MG29,00L/NEU,PSY,SEX
427N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůparent.O
427.1N06AA01desipraminparent.0.1GM98,65O
427.2N06AA02imipraminparent.0.1GM47,60O
427.3N06AA04klomipraminparent.0.1GM98,65O
427.4N06AA08dibenzepinparent.0.3GM98,65O
427.5N06AA09amitriptylinparent.75MG28,45O
04079AMITRIPTYLIN LECIVAinj 10x2ml/20mgLEXCZ
427.6N06AA21maprotilinparent.100MG111,80O
428N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninup.o.L/PSY,SEX
428.1N06AB03fluoxetinp.o.20MG19,50
92346DEPREXcps 30x20mgLEXCZ
428.2N06AB04citalopramp.o.20MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
428.3N06AB05paroxetinp.o.20MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
428.4N06AB06sertralinp.o.50MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
428.5N06AB08fluvoxaminp.o.100MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
429N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninuparent.O/PSY,SEX
429.1N06AB04citalopramparent.20MG255,60O/PSY,SEX
60113SEROPRAMinf 10x1ml/40mgLUNDK
430N06Aostatní antidepresivap.o.L/PSY,SEX,NEU
430.1N06AF01isocarbaxazidp.o.15MG4,40L/PSY,SEX,NEU
430.2N06AF04tranylcyprominp.o.10MG5,15L/PSY,SEX,NEU
430.3N06AG02moklobemidp.o.0.3GM25,70L/PSY,SEX,NEU
85901AURORIX 300MGtbl obd 30x300mgHLRCH
430.4N06AX03mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG19,50L/PSY,SEX,NEU
430.5N06AX03mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.60MG15,50L/PSY,SEX,NEU
430.6N06AX05trazodonp.o.0.3GM14,55L/PSY,SEX,NEU
430.7N06AX09viloxazinp.o.0.2GM14,55L/PSY,SEX,NEU
430.8N06AX14tianeptinp.o.37.5MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
431N06BAcentrálně působící stimulanciap.o.L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1N06BA04methylphenidatp.o.30MG9,55L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328RITALINtbl 30x10mgCGCCH
432N06BXostatní psychostimulancia a nootropikap.o.
432.1N06BX02pyritinol (pevné lékové formy)p.o.0.3GM8,00
432.2N06BX02pyritinol (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM20,00
432.3N06BX03piracetam (pevné lékové formy)p.o.2.4GM8,00
56779GERATAM 800MGtbl obd 60x800mgUCBB
96718OIKAMIDcps 60x400mgPLICHO
66646PIRACETAM AL 800tbl obd 30x800mgAPAD
66647PIRACETAM AL 800tbl obd 50x800mgAPAD
66648PIRACETAM AL 800tbl obd 100x800mgAPAD
432.4N06BX03piracetam (tekuté lékové formy)p.o.2.4GM20,00
88156NOOTROPIL 20% ORALsol1x125ml 20%UCBB
04289NOOTROPIL 33% ORALsol1x125ml 33%UCBB
432.5N06BX17vinpocetinp.o.15MG6,00
432.6N06BX19extrakty z Ginkgo bilobap.o.120MG6,00
433N06BXostatní psychostimulancia a nootropikaparent.H
433.1N06BX01meklofenoxatparent.0.5GM85,45H
433.2N06BX02pyritinolparent.0.3GM85,45H
433.3N06BX03piracetamparent.6GM69,40H
433.4N06BX17vinpocetinparent.15MG29,15H
434N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyp.o.
434.1N07AA01neostigminp.o.60MG15,55
434.2N07AA02pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.180MG28,00
01335KALYMINtbl obd 50x10mgVADD
434.3N07AA02pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.180MG17,20
434.4N07AA03distigminp.o.5MG6,00
434.5N07AA30ambenoniump.o.60MG18,45
435N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyparent.
435.1N07AA01neostigminparent.2MG18,45
435.2N07AA02pyridostigminparent.10MG122,50
01468KALYMIN MITEinj 10x1ml/1mgVADD
435.3N07AA03distigminparent.0.25MG5,75
436N07CAléčiva s antivertiginózním účinkemp.o.
436.1N07CAjiné piperazinové derivátyp.o.3DF4,90
436.2N07CA01betahistinp.o.24MG11,65
88529BETASERCtbl 100x8mgSDUNL
436.3N07CA02cinarizinp.o.90MG1,90
436.4N07CA03flunarizinp.o.10MG4,90
437N07XXostatní léčiva nervové soustavyparent.X
437.1N07XX01tirilazadparent.150MG5256,90X
83502FREEDOX TMinf 1x100ml/150mgUPJB
438P01ABchemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátůp.o.
438.1P01AB01metronidazolp.o.2GM13,60
438.2P01AB01metronidazolp.rect.2GM10,60
438.3P01AB02tinidazolp.o.2GM13,60
438.4P01AB03ornidazolp.o.1.5GM22,50
91132AVRAZORtbl 6x500mgLEXCZ
439P01BAantimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátůp.o.

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

a) systémový lupus erythematodes,

b) revmatoidní arthritis,

c) juvenilní chronická arthritis,

d) diskoidní forma lupus erythematodes.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1P01BA01chlorochinp.o.0.5GM2,40
00098DELAGILtbl 30x250mgIDAH
439.2P01BA02hydroxychlo-rochinp.o.0.4GM18,10P
439.3P01BA05meflochinp.o.1GM385,40P
440P01BDantimalarika ze skupiny diaminopyrimidinůp.o.
440.1P01BD01pyrimethaminp.o.75MG7,80
02443DARAPRIMtbl 30x25mgBWEGB
440.2P01BD51pyrimethamin, kombinacep.o.75MG65,50
441P01CXostatní léčiva k léčbě protozoózparent.X
441.1P01CX01pentamidin isethionátparent.0.28GM1112,50X
97578PENTACARINAT 300inj sic 1x300mgRBEF
442P02CAanthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátůp.o.
442.1P02CA01mebendazolp.o.0.2GM15,30
442.2P02CA02tiabendazolp.o.3GM128,30
442.3P02CA03albendazolp.o.0.4GM66,00
88300ZENTELsus 20ml/400mgSKFF
91146ZENTELtbl obd 2x200mgSKFF
443P02CBanthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátůp.o.
443.1P02CB01piperazinp.o.2GM3,60
00165HELMIRAZINtbl 50x300mgSLOSK
444P02CEanthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátůp.o.
444.1P02CE01levamizolp.o.0.15GM22,50
04030DECARIStbl 2x50mgGEDH
445P02CXostatní anthelmintikap.o.
445.1P02CX01pyrviniump.o.0.3GM16,65
02139PYRVINIUMsus 1x100mlGNOCZ
446P02DAanticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylovép.o.
446.1P02DA01niklosamidp.o.2GM145,50
02969YOMESANtbl 4x500mgBAYD
447P03ABektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčivlok.
447.1P03AB02lindan (lékové formy gelu)lok.1GM2,60
447.2P03AB02lindan (lékové formy lotia)lok.11,10
62364JACUTINlot 1x100mlHEMD
97547JACUTINlot 1x200mlHEMD
62365JACUTINlot 1x1000mlHEMD
92765SKABICIDlot 1x100gmAVECZ
447.3P03AB02lindan (lékové formy spreje)lok.1ML1,20
448P03ACektoparazitika ze skupiny pyrethrinůlok.
448.1P03ACesdepallethrinlok.1ML1,20
76126SPREGALspr 1x160gmSCTF
448.2P03AC04permerthrinlok.1ML1,20
449R01ACprotialergická léčiva k lokálnímu podánílok.L/ALG,TRN,ORL
449.1R01AC01kyselina kromoglikoválok.40MG14,95L/ALG,TRN,ORL
83761CROMOBENEsprnas1x15mlMCKD
83652CROMOHEXALsprnas1x15mlHEXD
86429CROMOHEXALsprnas1x30mlHEXD
449.2R01AC02levokabastinlok.0.6MG11,05L/ALG,TRN,ORL
449.3R01AC03azelastinlok.0.56MG11,05L/ALG,TRN,ORL
450R01ADkortikosteroidy k lokálnímu podánílok.L/ALG,TRN,ORL
450.1R01AD01beclomethasonlok.0.4MG4,25
12830BECONASEspr nas 200x50rgGLAGB
10165BECONASE NASALaer 200x50rgGLAGB
450.2R01AD04flunisolidlok.0.15MG8,90L/ALG,TRN,ORL
450.3R01AD05budesonidlok.0.3MG8,90L/ALG,TRN,ORL
450.4R01AD08flutikasonlok.0.3MG20,00L/ALG,TRN,ORL
451R03ACinhalační selektivní beta-2 sympatomimetikainhal.
451.1R03ACfenoterol/
cromoglykat
inhal.0.6MG28,05L/ALG,TRN
451.2R03AC02salbutamol (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG3,20
91081SALBUTAMOL POLFAaer 10ml/200x0.1mgPOLPL
451.3R03AC02salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.8MG7,40
83047VENTODISKSinh plv 15x8x400rgGLAF
451.4R03AC02salbutamol (lékové formy roztoku)inhal.10MG11,40
94814VENTOLIN SOL.AD RESPIR.inh 1x20ml/120mgGLAGB
451.5R03AC03terbutalin (lékové formy aerosolu)inhal.2MG3,60
451.6R03AC03terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.2MG7,40
451.7R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.6MG2,80
451.8R03AC04fenoterol (lékové formy roztoku)inhal.4MG25,20
451.9R03AC04fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.6MG7,40
451.10R03AC06hexoprenalin (lékové formy aerosolu)inhal.1.5MG2,80
451.11R03AC12salmeterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.1MG21,10L/ALG,TRN
451.12R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.1MG21,10L/ALG,TRN
451.13R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.24RG21,10L/ALG,TRN
452R03AKinhalační sympatomimetika a jiná antiastmatikainhal.
452.1R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)inhal.6DF4,90
87899BERODUALaer dos 15ml/300dfBOED
452.2R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)inhal.4ML21,10
452.3R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.3DF13,30
453R03BAinhalační kortikosteroidyinhal.
453.1R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG6,60
80532ALDECINaer dos 200x50rgSCHB
12827BECLAZONE 50RGaer dos 200x50rgGNOCZ
12828BECLAZONE 100RGaer dos 200x100rgGNOCZ
12829BECLAZONE 250RGaer dos 200x250rgGNOCZ
94331BECLOMET 250RGaer 1x12.5ml/200dfORNSF
453.2R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG v 1 dávce včetně)inhal.0.8MG21,25
453.3R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)inhal.0.8MG19,10
453.4R03BA02budesonid (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG12,40
453.5R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)inhal.0.8MG21,25
453.6R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)inhal.0.8MG19,10
453.7R03BA03flunisolid (lékové formy aerosolu)inhal.1MG12,40
453.8R03BA03flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.1MG21,25
453.9R03BA05flutikason (lékové formy aerosolu)inhal.0.6MG12,40
453.10R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně)inhal.0.6MG21,25
453.11R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG)inhal.0.6MG19,10
454R03BBinhalační anticholinergikainhal.
454.1R03BB01bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)inhal.0.12MG7,20
80103ATROVENTaer dos 15ml(21gm)BOED
454.2R03BB01bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.12MG2,30
75847ATROVENT INHALETTENcps inh 100x0.2mgBOED
454.3R03BB01bromid ipratropia (lékové formy roztoku)inhal.4ML35,10L/ALG,TRN,ORL
92351ATROVENT 0.025%inh sol 1x20mlBOED
455R03BCinhalační protialergická léčivainhal.
455.1R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)inhal.40MG56,80
02540INTALcps 30x20mgFISGB
69462CROMO VON CT DOSIERAEROSOLaer dos 1x10mlCTAD
92438CROMOGEN 1MGinh aer dos 200x1mgGNOCZ
92439CROMOGEN 5MGinh aer dos 112x5mgGNOCZ
66769DNCG-STADAaer dos 1x10mlSTDD
76564INTAL INHALERinh dos 112x5mgFISGB
455.2R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.80MG22,15
68835CROMOLYNinh cps 50ORNSF
90538INTALcps 30(3x10)x20mgLEXCZ
455.3R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)inhal.80MG13,80
455.4R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)lok.40MG19,55
455.5R03BC03nedokromilinhal.8MG33,20L/ALG,TRN
455.6R03BC01kyselina kromoglykováp.o.80MG6,50P

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797NALCROMcps 100x100mgFISGB
456R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikap.o.
456.1R03CA02efedrinp.o.50MG1,45
00126EPHEDRIN SLOVAKOFARMAtbl 20x25mgSLOSK
456.2R03CB03orciprenalinp.o.60MG6,70
457R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikaparent.O
457.1R03CA01epinefrinparent.0.5MG3,40O
00362ADRENALIN LECIVAinj 5x1ml/1mgLEXCZ
457.2R03CA02efedrinparent.50MG5,40O
457.3R03CB03orciprenalinparent.0.5MG5,40O
457.4R03CA01epinefrin (lékové formy autoinjektoru)parent.1DF700,00P

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

458R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikap.o.
458.1R03CC02salbutamol (pevné lékové formy)p.o.12MG4,85
91085SALBUTAMOL POLFAtbl 30x4mgPOLPL
458.2R03CC02salbutamol (tekuté lékové formy)p.o.12MG13,40
458.3R03CC03terbutalinp.o.15MG4,80
458.4R03CC05hexoprenalinp.o.1.5MG4,80
458.5R03CC08prokaterol (pevné lékové formy)p.o.0.1MG5,05
458.6R03CC08prokaterol (tekuté lékové formy)p.o.0.1MG18,30
458.7R03CC13klenbuterol (pevné lékové formy)p.o.0.04MG6,85
458.8R03CC13klenbuterol (tekuté lékové formy)p.o.0.04MG34,55
459R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikaparent.O
459.1R03CC03terbutalinparent.0.5MG17,30O
80134BRICANYLinj 10x1ml/0.5mgEGIH
459.2R03CC05hexoprenalinparent.5RG16,45O
460R03Dostatní antiastmatika k celkovému podáníp.o.
460.1R03DA04teofylinp.o.0.4GM4,70
460.2R03DA05aminofylinp.o.0.6GM6,00
00316SYNTOPHYLLINdrg 50x100mgSLOSK
460.3R03DA05aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)p.o.0.6GM11,15
97502EUPHYLLIN CR 150cps 50x150mgCCSCZ
460.4R03DA05aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)p.o.0.6GM8,35
97503EUPHYLLIN CR 250cps 50x250mgCCSCZ
460.5R03DA05aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)p.o.0.6GM6,00
91741AMINOPHYLLINUM RETARDtbl ret 20x350mgLEKSLO
460.6R03DC01zafirlukastp.o.40MG49,70
461R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůp.rect.
461.1R03DA05aminofylinp.rect.0.6GM6,50
03353SYNTOPHYLLINsup 10 (neo)LECCZ
462R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůparent.O
462.1R03DA05aminofylinparent.0.6GM28,20O
00610SYNTOPHYLLINinj 5x10ml/240mgHBSSK
463R05CBmukolytikap.o.
463.1R05CBprednoxdiazinp.o.300MG2,00
463.2R05CB01acetylcysteinp.o.0.5GM7,40
83632ACC 200cps 50x200mgHEXD
83633ACC 200cps 100x200mgHEXD
83467ACC LONGtbl eff 10x600mgHEXD
83634ACC LONGtbl eff 20x600mgHEXD
83635ACC LONGtbl eff 50x600mgHEXD
83636ACC LONGtbl eff 100x600mgHEXD
72949ACETYLCYSTEIN AL 200tbl eff 50x200mgAPAD
72950ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 10x600mgAPAD
72951ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 20x600mgAPAD
72952ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 50x600mgAPAD
463.3R05CB02bromhexin (pevné lékové formy)p.o.24MG2,00
463.4R05CB02bromhexin (tekuté lékové formy)p.o.24MG3,30
463.5R05CB03karbocystein (pevné lékové formy)p.o.1.5GM15,25
463.6R05CB03karbocystein (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM21,90
463.7R05CB06ambroxol (pevné lékové formy)p.o.0.15GM8,00
463.8R05CB06ambroxol (tekuté lékové formy)p.o.0.15GM12,35
464R05CBmukolytikainhal.

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajištující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1R05CB01acetylcysteininhal.1.6GM50,60
464.2R05CB02bromhexininhal.24MG3,55
464.3R05CB05mesnainhal.600MG43,80
03614MISTABRONsol 6x3ml/600mgUCBB
464.4R05CB13alfadornázainhal.2.5MG1225,05P
465R05CBmukolytikaparent.
465.1R05CB01acetylcysteinparent.0.5GM6,35
02206BRONCHOLYSINinj 5x5ml/1gmLEXCZ
465.2R05CB02bromhexinparent.24MG41,30
465.3R05CB06ambroxolparent.0.15GM231,20
465.4R05CA03guaifenesinparent.0.9GM16,95
465.5R05CB06ambroxol (koncentrát k infuzi)parent.1DF351,70H
466R05DAantitusika ze skupiny derivátů opioidůp.o.
466.1R05DA01ethylmorfinp.o.50MG9,80
466.2R05DA04kodeinp.o.0.1GM10,60
00088CODEIN SLOVAKOFARMAtbl 10x15mgSLOSK
00090CODEIN SLOVAKOFARMAtbl 10x30mgSLOSK
56992CODEIN SLOVAKOFARMA 15MGtbl 10x15mg-blistrSLOSK
56993CODEIN SLOVAKOFARMA 30MGtbl 10x30mg-blistrSLOSK
466.3R05DA08folkodinp.o.50MG3,75
466.4R05DA09dextromethorphanp.o.90MG3,75
466.5R05DA20kombinace antitusikp.o.3DF3,75
467R05DBantitusika chemicky blízká lokálním anestetikůmp.o., p.rect., parent.
467.1R05DBdropropizinp.o.25 MG1,80
467.2R05DB13butamirát (pevné lékové formy)p.o.25 MG5,95
66846SINECOD 50MG DEPOTtbl obd 10x50mgZYMCH
467.3R05DB13butamirát (tekuté lékové formy)p.o.25MG9,00
94859TUSSINgtt 1x10mlGNOCZ
467.4R05DB03klobutinolparent.120MG114,60H
467.5R05DB05pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)p.rect.100MG149,80L/PDD
467.6R05DB05pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)p.rect.100MG68,20L/PDD
468R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůp.o.
468.1R06AAembraminp.o.50MG1,35
468.2R06AA02difenhydraminp.o.0.2GM9,50
468.3R06AA04klemastinp.o.2MG7,90
02005TAVEGYLtbl 20x1mgSANCH
468.4R06AA07difenylpyralinp.o.10MG7,90
468.5R06AA52difenhydramin, kombinacep.o.0.2GM9,50
469R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůparent.O
469.1R06AA04klemastinparent.2MG33,55O
02559TAVEGYLinj 5x2ml/2mgSANCH
470R06ABantihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminůp.o.
470.1R06AB03dimetinden (pevné lékové formy)p.o.4MG8,70
60135FENISTIL RETARDtbl ret 20x2.5mgZYMCH
470.2R06AB03dimetinden (tekuté lékové formy)p.o.4MG9,50
470.3R06AB56dexbromfeniramin, kombinacep.o.2DF8,70
471R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinup.o.
471.1R06AD02prometazin (pevné lékové formy)p.o.25MG4,95
00276PROTHAZINdrg 20x25mgRPGD
471.2R06AD02prometazin (tekuté lékové formy)p.o.25MG9,50
471.3R06AD03thiethylperazinp.o.13MG4,65
471.4R06AD03thiethylperazinp.rect.13MG23,70
472R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinuparent.O
472.1R06AD02prometazinparent.25MG7,15O
87916PHENERGANinj 5x2ml/50mgSPCF
472.2R06AD03thiethylperazinparent.13MG28,40O
473R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíp.o.
473.1R06AE06oxatomidp.o.60MG7,20
473.2R06AE07cetirizin (pevné lékové formy)p.o.10MG9,50
473.3R06AE07cetirizin (tekuté lékové formy)p.o.10MG9,50
473.4R06AE07kombinace antihistaminikp.o.2DF1,10
473.5R06AXbisulepinp.o.4MG3,40
02479DITHIADENtbl 20x2mgLEXCZ
473.6R06AX01bamipinp.o.0.1GM6,20
473.7R06AX02cyproheptadin (pevné lékové formy)p.o.12MG6,20
473.8R06AX02cyproheptadin (tekuté lékové formy)p.o.12MG9,50
473.9R06AX09azatadinp.o.2MG6,20
473.10R06AX11astemizol (pevné lékové formy)p.o.10MG8,00
473.11R06AX11astemizol (tekuté lékové formy)p.o.10MG9,50
473.12R06AX12terfenadinp.o.0.12GM8,00
473.13R06AX13loratadin (pevné lékové formy)p.o.10MG9,50
473.14R06AX13loratadin (tekuté lékové formy)p.o.10MG9,50
473.15R06AX17ketotifen (pevné lékové formy)p.o.2MG8,00
473.16R06AX17ketotifen (tekuté lékové formy)p.o.2MG9,50
473.17R06AX18akrivastinp.o.24MG8,00
473.18R06AX25mizolastinp.o.10MG9,50
474R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíparent.O
474.1R06AXbisulepinparent.4MG25,70O
04071DITHIADENinj 10x2ml/1mgLEXCZ
474.2R06AXmedosulepin/
vápník
parent.2DF31,50O
475R07AAplicní surfaktantyparent.T
475.1R07AA01kolfosceril palmitátparent.108MG13638,10T
475.2R07AA02přirozené fosfolipidy (telecího původu)parent.1DF13638,10T
475.3R07AA02přirozené fosfolipidy (vepřového původu)parent.160MG20548,15T
87226CUROSURFsus 2x1.5ml/120mgCHSI
476S01AAantibiotika k lokálnímu podánílok.
476.1S01AAazidamfenikollok.1ML2,85
90770OPHTHALMO-AZAPHENICOLgtt oph 1x10mlGNOCZ
476.2S01AAneomycin/
bacitracin/
hydrokortison
lok.1GM5,50
476.3S01AAneomycin/
polymyxin/
fenylefrin
lok.1ML21,10
476.4S01AApolymyxin/
neomycin/
gramicidin
lok.1ML21,10
476.5S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních kapek)lok.1ML2,85
476.6S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních mastí)lok.1GM4,55
476.7S01AA11gentamicinlok.1ML2,85
476.8S01AA12tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1ML2,85
476.9S01AA12tobramycin (lékové formy očních mastí)lok.1GM2,85
476.10S01AA20antibiotika v kombinaci s jinými léčivylok.1ML2,85
476.11S01AA30neomycin/
bacitracin
lok.1GM5,00
S01ABchemoteraputika k lokálnímu podánílok.
477.1S01ABsulfathiazollok.1GM3,50
477.2S01AB04sulfacetamidlok.1ML6,35
93577SULPHACETAMIDgtt oph 12x0.5mlPOLPL
478S01ADantivirotika k lokálnímu podánílok.L/OPH
478.1S01AD02trifluorothimidinlok.1GM93,00L/OPH
478.2S01AD03acyklovirlok.1GM93,00L/OPH
478.3S01AD04trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)lok.1ML62,15L/OPH
65513TRIHERPINEgtt oph 1x5mlCBVCH
479S01AXostatní antiinfektivalok.L/OPH
479.1S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML1,80
00802OPHTHALMO-SEPTONEXgtt oph 1x10mlGNOCZ
479.2S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM3,95
00876OPHTHALMO-SEPTONEXung oph 1x5gmLEXCZ
479.3S01AX13ciprofloxacinlok.1ML39,15L/OPH
480S01BAkortikosteroidy k lokálnímu podánílok.
480.1S01BA01dexamethason (lékové formy očních kapek)lok.1ML3,05
93718DEXAMETHASONE POLFAsus oph 10ml 0.1%POLPL
480.2S01BA01dexamethason (lékové formy očních mastí)lok.1GM3,70
480.3S01BA02hydrokortisonlok.1GM4,95
480.4S01BA03kortisonlok.1ML21,10
480.5S01BA04prednizolon (lékové formy očních kapek)lok.1ML21,10
480.6S01BA04prednizolon (lékové formy očních mastí)lok.1GM21,10
480.7S01BA07fluorometholonlok.1ML21,10
481S01BCnesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podánílok.
481.1S01BCalkylazulenylok.1GM3,55
00874OPHTHALMO-AZULENung oph 1x5gmLEXCZ
481.2S01BC02oxyfenbutazonlok.1GM15,00
481.3S01BC03diklofenaklok.1ML48,90L/OPH
481.4S01BC04flurbiprofenlok.1ML48,90L/OPH
482S01CAkortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podánílok.L/OPH
482.1S01CAchloramfenikol/
dexamethason
lok.1ML21,10L/OPH
482.2S01CAgentamicin/
betamethason (lékové formy očních kapek)
lok.112,50L/OPH,ORL
91712GARASONEgtt oph 1x5mlSCHB
482.3S01CAgentamicin/
betamethason (lékové formy očních mastí)
lok.1GM15,90L/OPH,ORL
91711GARASONEung oph 1x5gmSCHB
482.4S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)lok.1ML21,10L/OPH
482.5S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)lok.1GM21,10L/OPH
482.6S01CA01oxytetracyklin/
dexamethason
lok.1GM21,10L/OPH
482.7S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML21,10L/OPH
482.8S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM21,10L/OPH
482.9S01CA07fluorometolon a antiinfektivalok.1ML21,10L/OPH
482.10S01CA07fluorometolon a antiinfektivalok.1GM21,10L/OPH
483S01EAlokální sympatomimetika k léčbě glaukómulok.L/OPH
483.1S01EA01epinefrinlok.0.2ML6,00L/OPH
09108GLAUCON 2%gtt oph 1x10ml 2%ALCUSA
483.2S01EA02dipivefrinlok.0.2ML6,50L/OPH
483.3S01EA04klonidinlok.1ML13,10L/OPH
484S01EBlokální parasympatomimetika k léčbě glaukómulok.L/OPH
484.1S01EB01pilokarpin (lékové formy gelu)lok.1GM40,00
91606PILOGEL HSgel oph 1x5gmALCUSA
484.2S01EB01pilokarpin (lékové formy olejových očních kapek)lok.1ML17,05
03865PILOCARPIN ANKERPHARM 2%gtt ole oph 1x10mlANWD
484.3S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek)lok.1ML11,80
04146PILOCARPIN ANKERPHARM 2%gtt oph 1x10mlANWD
484.4S01EB02karbachol (koncentrace do 1% včetně)lok.1ML9,10L/OPH
484.5S01EB02karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)lok.1ML6,20L/OPH
484.6S01EB02karbachol (koncentrace nad 1,5%)lok.1ML6,75L/OPH
484.7S01EB06neostigminlok.1ML14,20L/OPH
485S01ECinhibitory karboanhydrázy k celkovému podáníp.o.
485.1S01EC01acetazolamidp.o.0.75GM5,50
00113DILURANtbl 20x250mgLEX
485.2S01EC01acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)p.o.0.75GM30,00
485.3S01EC02diklofenamidp.o.0.1GM8,40
485.4S01EC03dorzolamidlok.1ML68,00L/OPH
486S01EDlokální beta-blokátory k léčbě glaukómulok.
486.1S01ED01timolol (koncentrace do 0,25% včetně)lok.1ML16,50
93294OCUPRES-Egtt oph 5ml 0.25%CAD
96021OFTENSIN 0.25%gtt oph 1x5mlPOL
96022OFTENSIN 0.25%gtt oph 1x10mlPOL
486.2S01ED01timolol (koncentrace nad 0,25%)lok.1ML19,00
93293OCUPRES-Egtt oph 5ml 0.50%CAD
96020OFTENSIN 0.5%gtt oph 1x10mlPOL
87114TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 1x5mlURS
486.3S01ED02betaxolollok.1ML34,00L/OPH
486.4S01ED03levobunolollok.1ML34,00L/OPH
486.5S01ED04metipranolollok.1ML13,50
487S01Fmydriatika a cykloplegikalok.O/OPH
487.1S01FA04cyklopentolátlok.1ML35,90O/OPH
487.2S01FA06tropikamidlok.1ML10,45O/OPH
21155MYDRUMgtt oph 10ml 0.5%ANWD
487.3S01FB01fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)lok.1ML41,25O/OPH
488S01Gdekongestanty a antialergikalok.L/OPH,ALG
488.1S01GA52tetryzolin/
antihistaminikum
lok.1ML5,35L/OPH,ALG
488.2S01GXantazolin/
tetryzolin
lok.1ML5,35L/OPH,ALG
488.3S01GX01kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)lok.1ML6,60L/OPH,ALG
68575CROMOHEXALgtt oph 1x10ml 2%HEXD
488.4S01GX01kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)lok.1ML5,55L/OPH,ALG,ORL
83651CROMOHEXAL COMBIoph 10ml+nas 15mlHEXD
488.5S01GX02levokabastinlok.1ML20,00L/OPH,ALG
488.6S01GX05lodoxamidlok.1ML20,00L/OPH,ALG
489S01HAlokální místní anestetikalok.L/OPH
489.1S01HAmístní anestetikalok.1ML1,15L/OPH
489.2S01HA02oxybuprokainlok.1ML13,80L/OPH
66524NOVESIN 0.4%gtt oph 1x10mlCBVCH
490S01jiná oftalmologikalok.
490.1S01XAtolazolin (koncentrace 10%)lok.1GM15,25L/OPH
490.2S01XA20umělé slzy a jiné indiferentní přípravkylok.1ML2,75
04179LACRISYNgtt oph 1x10mlGNOCZ
490.3S01KA01kyselina hyaluronoválok.1ML1557,45Z
491S02CAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.L/ORL
491.1S02CAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.1ML31,90L/ORL
491.2S03AA03polymyxin Blok.1ML2,50L/ORL
02830POLYMYXIN Bgtt oto 10ml 100kuGNOCZ
491.3S02BAkortikosteroidy a antiifektivita v kombinacilok.1GM23,45L/ORL
492V01AAextrakty alergenůp.o.L/ALG
492.1V01AAextrakty alergenů (bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)p.o.1BA442,60L/ALG
97141H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+Msol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
97144H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEUsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98390H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98393H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98396H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCDsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98402H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PNsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98405H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.Isol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98408H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.Psol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98411H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCDsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.2V01AAextrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)p.o.1BA919,00L/ALG
97139H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+Msol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
97142H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEUsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
97145H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98391H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98394H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCDsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98397H-AL BACT.SEVAC P.O.SM.PROTIAKNsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98400H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PNsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98403H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.Isol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98406H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.Psol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98409H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCDsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98454H-AL MYCO SEVAC P.O.SMES KANDIDsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98460H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMOVsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98457H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.VENK.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
492.3V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)p.o.1BA843,00L/ALG
98444H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.sol 5000pnu 1x9mlSEVCZ
98450H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXTsol 5000pnu 1x9mlSEVCZ
98453H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCUsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.4V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)p.o.1BA1757,70L/ALG
98442H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.sol od 0.5pnu 6x9mlSEVCZ
98443H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.sol od 0.05pnu 6x9SEVCZ
98446H-AL INS.SEVAC P.O.VOSI EXTR.sol od 0.05pnu 6x9SEVCZ
98448H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXTsol od 0.5pnu 6x9mlSEVCZ
98449H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXTsol od 0.05pnu 6x9SEVCZ
98451H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCUsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98452H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCUsol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
492.5V01AAextrakty alergenů (z plísní, individuální alergeny)p.o.1BA876,00L/ALG
492.6V01AAextrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergeny)p.o.1BA827,10L/ALG
492.7V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)p.o.1BA281,00L/ALG
98414H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98432H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.8V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)p.o.1BA997,60L/ALG
98412H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98413H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98415H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98416H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZsol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98430H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98431H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
492.9V01AAextrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)p.o.1BA491,80L/ALG
98081H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol od 10pnu 3x9mlSEVCZ
98465H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNAsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98468H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98471H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98474H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98477H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98480H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.Psol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98483H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.Nsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98486H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART.Msol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98489H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIXsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98492H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AGsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98495H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV IIsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.10V01AAextrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergeny)p.o.1BA897,50L/ALG
98463H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNAsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98464H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNAsol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98466H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98467H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98469H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98470H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98472H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98473H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98475H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98476H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98478H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.Psol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98479H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.Psol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98481H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.Nsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98484H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART.Msol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98487H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIXsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98490H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AGsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98493H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV IIsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
492.11V01AAextrakty alergenů (standardizované,úvodní dávka)p.o.1DF75 %L/ALG
492.12V01AAextrakty alergenů (standardizované,udržovací dávka dávka)p.o.1DF75 %L/ALG
493V01AAextrakty alergenůintrader.O/ALG
493.1V01AAextrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)intrader.1BA137,70O/ALG
98502D-AL BACTO SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98504D-AL BACTO SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98506D-AL DUSTS SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98508D-AL DUSTS SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98510D-AL MYCO SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98512D-AL MYCO SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98514D-AL MITES SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98516D-AL MITES SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98518D-AL POLLENS SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98520D-AL POLLENS SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98523D-AL INSECTS SEVACinj 5ml od 0.5pnuUSOCZ
98524D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHUinj po 5mlUSOCZ
494V01AAextrakty alergenůPRICK testO/ALG
494.1V01AAextrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)PRICK test1BA534,50O/ALG
53625ALYOSTAL PRICKsol 1x1mlSLGF
53626ALYOSTAL PRICKsol 1x3mlSLGF
69225SOLUPRICK SQ (DIAG.)sol 1x3mlEASA
494.2V01AAextrakty alergenů (diagnostické, kontrola)PRICK test1BA372,20O/ALG
69224SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLAsol 2x3mlEASA
494.3V01AAextrakty alergenů (diagnostické, souprava)PRICK test1BA539,50O/ALG
494.4V01AAextrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazenéPRICK test1BA50 %O/ALG
495V01AAextrakty alergenůparent.L/ALG
495.1V01AAextrakty alergenů (bakteriální indiviuální dle rozpisu lékaře)parent.1BA982,60L/ALG
495.2V01AAextrakty alergenů (bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)parent.1BA580,90L/ALG
495.3V01AAextrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)parent.1BA1194,30L/ALG
99667H-AL BACT.SEVAC INJ.STAPH.AUR.inj 5x10mlUSOCZ
99670H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCDinj 5x10mlUSOCZ
99671H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCDinj 6x10mlUSOCZ
99673H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKNinj 5x10mlUSOCZ
99674H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKNinj 6x10mlUSOCZ
99676H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES DCDinj 5x10mlUSOCZ
99727H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.KANDIDAinj 5x10mlUSOCZ
99730H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.VENK.inj 5x10mlUSOCZ
99733H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.DOMOVinj 5x10mlUSOCZ
495.4V01AAextrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)parent.1BA927,70L/ALG
495.5V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)parent.1BA764,30L/ALG
99711H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.inj 1x5000pnuUSOCZ
99714H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.inj 1x5000pnuUSOCZ
99726H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCUinj 1x10000pnuUSOCZ
495.6V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)parent.1BA1711,30L/ALG
99709H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.inj 6x10mlUSOCZ
99710H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.inj 7x10mlUSOCZ
99712H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.inj 6x10mlUSOCZ
99713H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.inj 7x10mlUSOCZ
99715H-AL INS.SEVAC KOMARIinj 6x10mlUSOCZ
99716H-AL INS.SEVAC KOMARIinj 7x10mlUSOCZ
99721H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXTinj 6x10ml 1:1USOCZ
99722H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXTinj 7x10ml 1:1USOCZ
99724H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCUinj 5x10mlUSOCZ
99725H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCUinj 6x10mlUSOCZ
99723H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXTinj 1x5000pnu 1:1USOCZ
495.7V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)parent.1BA1327,70L/ALG
99806H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 10000pnu/5mlSEVCZ
495.8V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)parent.1BA491,80L/ALG
83556H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 100pnu/1mlSEVCZ
83557H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 1000pnu/3mlSEVCZ
99804H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 100pnu/3mlSEVCZ
99805H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 1000pnu/5mlSEVCZ
495.9V01AAextrakty alergenů (z plísní dle rozpisu lékaře, individuální alergeny)parent.1BA708,10L/ALG
495.10V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncetrace)parent.1BA379,40L/ALG
99684H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.inj 10000pnu 1:1USOCZ
99696H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACHinj 1x10000pnuUSOCZ
495.11V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)parent.1BA997,60L/ALG
99679H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.inj 6x10mlUSOCZ
99680H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.inj 7x10mlUSOCZ
99681H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.inj 1x10000pnuUSOCZ
99682H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.inj 6x10ml 1:1USOCZ
99683H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.inj 7x10ml 1:1USOCZ
99694H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACHinj 6x10mlUSOCZ
99695H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACHinj 7x10mlUSOCZ
495.12V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)parent.1BA295,10L/ALG
99803H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.inj 10000pnu/5mlSEVCZ
495.13V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)parent.1BA42,20L/ALG
83552H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.inj 100pnu/1mlSEVCZ
83553H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.inj 1000pnu/3mlSEVCZ
495.14V01AAextrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)parent.1BA445,10L/ALG
99755H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 1x10000pnuUSOCZ
99780H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.Pinj 1x10000pnuUSOCZ
99784H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.Ninj 1x10000pnuUSOCZ
99788H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AGinj 1x10000pnuUSOCZ
99792H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.Minj 1x10000pnuUSOCZ
99796H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV IIinj 1x10000pnuUSOCZ
99800H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.inj 1x10000pnuUSOCZ
495.15V01AAextrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)parent.1BA43,60L/ALG
99756H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 10-100pnu/10mlUSOCZ
495.16V01AAextrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)parent.1BA850,00L/ALG
99740H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNAinj 5x10mlUSOCZ
99741H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNAinj 6x10mlUSOCZ
99742H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNAinj 4x10mlUSOCZ
99744H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNinj 5x10mlUSOCZ
99745H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNinj 6x10mlUSOCZ
99746H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNinj 4x10mlUSOCZ
99748H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.inj 5x10mlUSOCZ
99749H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.inj 6x10mlUSOCZ
99750H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.inj 4x10mlUSOCZ
99752H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 3x5ml+2x10mlUSOCZ
99753H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 3x5ml+3x10mlUSOCZ
99754H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 1x5+3x10mlUSOCZ
99773H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV Iinj 5x10mlUSOCZ
99774H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV Iinj 6x10mlUSOCZ
99775H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV Iinj 4x10mlUSOCZ
99777H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.Pinj 5x10mlUSOCZ
99778H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.Pinj 6x10mlUSOCZ
99779H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.Pinj 4x10mlUSOCZ
99781H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.Ninj 5x10mlUSOCZ
99782H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.Ninj 6x10mlUSOCZ
99783H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.Ninj 4x10mlUSOCZ
99785H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AGinj 5x10mlUSOCZ
99786H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AGinj 6x10mlUSOCZ
99787H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AGinj 4x10mlUSOCZ
99789H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.Minj 5x10mlUSOCZ
99790H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.Minj 6x10mlUSOCZ
99791H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.Minj 4x10mlUSOCZ
99793H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV IIinj 5x10mlUSOCZ
99794H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV IIinj 6x10mlUSOCZ
99795H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV IIinj 4x10mlUSOCZ
99797H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.inj 5x10mlUSOCZ
99798H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.inj 6x10mlUSOCZ
99799H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.inj 4x10mlUSOCZ
495.17V01AAextrakty alergenů (z pylů individuální alergeny dle rozpisu lékaře)parent.1BA513,00L/ALG
495.18V01AAextrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)parent.1BA434,90L/ALG
99812H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.inj 25000pnu/5mlSEVCZ
99818H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.inj 25000pnu/5mlSEVCZ
99824H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNIinj 25000pnu/5mlSEVCZ
99830H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV Iinj 25000pnu/5mlSEVCZ
495.19V01AAextrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)parent.1BA88,10L/ALG
83554H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.inj 250pnu/1mlSEVCZ
83555H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.inj 2500pnu/3mlSEVCZ
83558H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.inj 250pnu/1mlSEVCZ
83559H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.inj 2500pnu/3mlSEVCZ
83560H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNIinj 250pnu/1mlSEVCZ
83561H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNIinj 2500pnu/3mlSEVCZ
83562H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV Iinj 250pnu/1mlSEVCZ
83563H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV Iinj 2500pnu/3mlSEVCZ
495.20V01AAextrakty alergenů (standardizované,
úvodní dávka)
parent.1DF75 %L/ALG
495.21V01AAextrakty alergenů (standardizované,
údržovací dávka)
parent.1DF75 %L/ALG
496V03Avšechny jiné terapeutické přípravkylok.
496.1V03Aantistafylokokový fág. lyzátlok.20ML253,00
86170STAFAL SEVACsus 1x10mlSEVCZ
497V03ABantidotaparent.K
497.1V03ABdeferaxaminparent.1GM410,20K
497.2V03ABtrimedoxim + atropinparent.plněK
497.3V03ABobedoximparent.plněK
497.4V03AB03edetátyparent.plněK
497.5V03AB06thiosulfátparent.plněK
497.6V03AB08dusitan sodnýparent.plněK
497.7V03AB14protaminparent.1ML5,55K
85787PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKAinj 5x5ml/50mg 1%GLNYU
497.8V03AB15naloxonparent.0.4MG12,10K
497.9V03AB16ethanol (koncentrace 10%)parent.100ML19,90K
497.10V03AB19fysostigminparent.1MG10,55K
497.11V03AB24digitalisový antitoxinparent.80MG33477,20K
497.12V03AB25flumazenilparent.0.5MG795,70K
498V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyp.o.
498.1V03AF03kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG139,15
96963CALCIUMFOLINAT-EBEWEcps 20x15mgEBWA
498.2V03AF03kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.60MG123,80
96964CALCIUMFOLINAT-EBEWEcps 20x100mgEBWA
499V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyparent.B/ONK,HEM
499.1V03AF01mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.2GM30,55B/ONK,HEM
499.2V03AF01mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM50,85B/ONK,HEM
499.3V03AF02dexrazoxanparent.0.5GM4491,80B/ONK,HEM
499.4V03AF03kalcium folinátparent.60MG239,60B/ONK,HEM
88636LEUCOVORIN CA LACHEMA 10inj sic 10x10mgLCMCZ
12441LEUCOVORIN CA LACHEMA 20inj 10x2ml/20mgLCMCZ
75004LEUCOVORIN CA LACHEMA 25inj sic 1x25mgLCMCZ
91561LEUCOVORIN CA LACHEMA 25inj sic 10x25mgLCMCZ
12442LEUCOVORIN CA LACHEMA 50inj 5x5ml/50mgLCMCZ
500V03AKtkáňová lepidlalok.X
500.1V03AKtkáňová lepidlalok.1ML3568,70X
87632BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLOglu 1x0.5mlBEHD
87633BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLOglu 1x1mlBEHD
87634BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLOglu 1x3mlBEHD
90502TISSUCOL KITkit 1x0.5mlIMMA
90503TISSUCOL KITkit 1x1mlIMMA
90504TISSUCOL KITkit 1x2mlIMMA
90505TISSUCOL KITkit 1x5mlIMMA
500.2V03AKtkáňová lepidlalok.1C2166,00X
89822TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)spn 1x1ksHNPA
74980TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)spn 1x1ksHNPA
501V04CDtesty sekrece hormonů hypofýzyp.o.K/END
501.1V04CD01metyraponp.o.3GM433,55K/END
01359METOPIRONEcps 50x250mgCGCCH
502V04CFtuberkulinový testparent.H
502.1V04CF01tuberkulinparent.0.6RG202,05H
503V04CLtesty pro alergické chorobyintrader.O/ALG
503.1V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny)intrader.1BA207,90O/ALG
84296D-AL SEVAC PRICK TESTsol 1x3ml/3000pnuSEVCZ
84298D-AL INSECTS SEVAC PRICK TESTsoi 500pnu vc.+kom.SEVCZ
84299D-AL INSECTS SEVAC PRICK TESTsol 500pnu vosaSEVCZ
84302D-AL DUSTS SEVAC PRICK TESTsol 1000pnuSEVCZ
84303D-AL DUSTS SEVAC PRICK TESTsol red. 1:1SEVCZ
84304D-AL SEVAC PRICK TESTsol 1x3ml/30000pnuSEVCZ
84307D-AL MYCO SEVAC PRICK TESTsol 1000pnuSEVCZ
84310D-AL FOODS SEVAC PRICK TESTsol red. 1:1SEVCZ
503.2V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)intrader.1BA534,50L/ALG
69219ALK WASSERIG SQ (DIAG.) 100KU/MLlyo 5x4.5ml+solv.EASA
84309D-AL FOODS SEVAC PRICK TESTsol 1000pnuSEVCZ
504V04CXjiná diagnostikap.o.
504.1V04CXjiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)p.o.1DF1,25
91134CONTRATINgra 60x2gmIHOCZ
504.2V04Ddiagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO2)p.o.1DF10,00
505V04CXjiná diagnostikaintrader.O
505.1V04CXjiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)intrader.1ML130,00O
94513IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.inj 8x1mlSEVCZ
505.2V04CXjiná diagnostika (sulfanum ceruleum)subkut.50MG245,50O
90636PATENTBLAU Vinj 1x2ml/50mgBGLD
506V04CXjiná diagnostikaparent.O
506.1V04CG03histaminparent.10MG10,30O
506.2V04CG30kofein a benzoát sodnýparent.0.1GM5,10O
00416COFFEINUM NATRIUM BENZ.LECIVAinj 10x1ml 10%LEXCZ
506.3V04CH01inulinparent.5GM500,55O
506.4V04CJ02protirelinparent.0.2MG239,30O
506.5V04CK01sekretinparent.29RG941,00O
506.6V04CM01gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)parent.0.1MG230,80O
506.7V04CM01gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)parent.0.1MG504,00O
506.8V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)parent.1ML35,35O
506.9V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)parent.1ML131,35O
506.10V04CE01galaktózaparent.1DF906,25O
507V06CAvýživa bez fenylalaninup.o.L/J4
507.1V06CAvýživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)p.o.1GM8,55L/J4
91926LOFENALACplv 1x454gmMJOUSA
94078SINFEMIXplv 1x250gmIMASK
507.2V06CAvýživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)p.o.1GM4,15L/J4
88063SINFENALplv 1x250gmIMASK
507.3V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)p.o.1GM12,75L/J4
03969P-AMplv 5x400gmSHSD
90989P-AMplv 1x400gmSHSD
75662P-AM 1plv 1x400gmSHSD
75663P-AM 1plv 5x400gmSHSD
75664P-AM 2plv 1x400gmSHSD
75665P-AM 2plv 5x400gmSHSD
75666P-AM 3plv 1x400gmSHSD
75667P-AM 3plv 5x400gmSHSD
75668P-AM 4plv 1x400gmSHSD
75669P-AM 4plv 5x400gmSHSD
83123PKU 1plv po 2x500gmMLPD
83124PKU 2plv po 2x500gmMLPD
83125PKU 3plv po 2x500gmMLPD
507.4V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)p.o.1GM24,50L/J4
68847ANALOG PKUplv 6x400gmSGRGB
94414ANALOG PKUplv 1x400gmSGRGB
53290P-AM MATERNALplv 6x500mgSHSD
508V06DAkombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamínyp.o.H
508.1V06DAsacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.80GM89,40H
508.2V06DAsacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.500ML77,05H
509V06DBkombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamínyp.o.H
509.1V06DBtuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.100GM71,25H
509.2V06DBtuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.500ML81,20H
510V06DDaminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o.L/J7
510.1V06DDaminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o.5DF101,45L/J7
88115KETOSTERILtbl obd 100FRED
511V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamínyp.o.L/J11
511.1V06DEnáhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mlékap.o.100GM26,05L/J11
98301ENFALAC PRAEMATURE FORMULAplv 1x400gmMJONL
511.2V06DEnáhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózyp.o.100GM30,25L/J11
61450NUTRILON LOW-LACTOSEplv 1x400gmNUTNL
511.3V06DEnáhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzátyp.o.100GM20,00L/J11
511.4V06DEnáhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózyp.o.100GM55,00L/J11
512V06DFnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o.L/J11
512.1V06Dnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o.100GM31,75L/J11
75946ISOMILplv 1x400gmABBUSA
95183PROSOBEEplv 1x400gmMJONL
513V06DXjiné kombinace přípravků pro výživup.o.L/J11
513.1V06DXMCT olejp.o.100ML115,05L/J11
83535MCT OILsol1x946mlMJOUSA
95198MCT OILsol1x946mlBMSUSA
514V07ABrozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztokůparent.
514.1V07ABvoda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML2,60
00383AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 10x2mlBTASK
514.2V07ABvoda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně) parent.10ML3,35
00387AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 10x10mlBTASK
00388AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 50x10mlBTASK
55807AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 100x10mlBTASK
83699WATER FOR INJECTION B.P.COREinj 50x5mlCPLIND
83700WATER FOR INJECTION B.P.COREinj 50x10mlCPLIND
514.3V07ABvoda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi parent.100ML12,45
00657AQUA PRO INJECTIONE IMUNAinf 1x400mlIMASK
66642AQUA PRO INJECTIONE CIVsol 1x500mlCIVCZ
67802AQUA PRO INJECTIONE IMUNAinf 1x500mlIMASK
69788AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x300mlARDCZ
69789AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x500mlARDCZ
70528AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTAinf 1x500mlMVMCZ
89245AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x400mlARDCZ
91876AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x500mlIHOCZ
92782AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x1000ml (vak)MKSCZ
92783AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x2000ml (vak)MKSCZ
53364AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x500mlIHOCZ
53363AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x250mlIHOCZ
515V08Arozpustné nefrotropní RTG kontrastní látkyp.o.K
515.1V08AA05kyselina ioxitalamováp.o.10ML57,45K
93497TELEBRIX GASTROsol 1x100mlBGLD
515.2V08AB04iopamidolp.o.10ML57,45K
516V08AArozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látkyparent.K
516.1V08Ameglumin amidotrizoátparent.10ML75,20K
516.2V08AA03iodamid (koncentrace 300 mg I/ml)parent.10ML42,00K
516.3V08AA03iodamid (koncentrace 380 mg I/ml)parent.10ML46,00K
516.4V08AA03iodamid (koncentrace 410 mg I/ml)parent.10ML89,40K
516.5V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg I/ml)parent.10ML43,20K
92348TELEBRIX N 300inj 6x20mlLEXCZ
516.6V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg I/ml a více)parent.10ML49,90K
92349TELEBRIX N 350inj 6x20mlLEXCZ
92350TELEBRIX N 380inj 6x20mlLEXCZ
96587TELEBRIX N 380inj 10x20mlLEXCZ
517V08ABrozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látkyparent.K

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intrathekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1V08AB02iohexol (koncentrace 180 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML248,85K
87801OMNIPAQUE 180inj 10x10mlNYIN
87802OMNIPAQUE 180inj 10x15mlNYIN
517.2V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg I/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML214,70K
04337OMNIPAQUE 240inj 25x20mlNYIN
87602OMNIPAQUE 240inj 6x20mlNYIN
517.3V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg I/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML297,30K
94219OMNIPAQUE 240inj 10x10mlNYIN
517.4V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML165,15K
04338OMNIPAQUE 240inj 10x50mlNYIN
04339OMNIPAQUE 240inj 6x200mlNYIN
517.5V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg I/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML249,60K
04328OMNIPAQUE 300inj 6x20mlNYIN
04329OMNIPAQUE 300inj 25x20mlNYIN
517.6V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML345,60K
94220OMNIPAQUE 300inj 10x10mlNYIN
517.7V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML192,00K
04330OMNIPAQUE 300inj 10x50ml (sklo)NYIN
62466OMNIPAQUE 300inj 10x50ml (pp)NYIN
87600OMNIPAQUE 300inj 10x100mlNYIN
517.8V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg I/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML278,85K
04332OMNIPAQUE 350inj 6x20mlNYIN
04333OMNIPAQUE 350inj 25x20mlNYIN
517.9V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML214,50K
87603OMNIPAQUE 350inj 10x50ml (sklo)NYIN
62467OMNIPAQUE 350inj 10x50ml (pp)NYIN
04335OMNIPAQUE 350inj 10x100mlNYIN
75261OMNIPAQUE 350inj 6x200mlNYIN
517.10V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg I/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML255,10K
517.11V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML201,25K
517.12V08AB04iopamidol (koncentrace 200 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML261,15K
517.13V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML322,80K
517.14V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg I/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML200,20K
517.15V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML182,70K
517.16V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML394,10K
517.17V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg I/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML242,20K
517.18V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML195,00 K
517.19V08AB05iopromid (koncentrace 240 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML165,15 K
517.20V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg I/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML249,60K
517.21V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML192,00 K
517.22V08AB05iopromid (koncentrace 370 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML223,30 K
517.23V08AB06iotrolan (koncentrace 240 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML462,70K/P
517.24V08AB06iotrolan (koncentrace 300 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML575,30K/P
517.25V08AB07ioversol (koncentrace 160 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML128,65 K
517.26V08AB07ioversol (koncentrace 240 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML165,15 K
517.27V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML345,60K
517.28V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg I/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML249,60K
517.29V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML192,00 K
517.30V08AB07ioversol (koncentrace 320 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML201,25 K
517.31V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg I/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML278,85K
517.32V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML214,50 K
517.33V08AB10iomeprol (koncentrace 150 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML124,80 K
517.34V08AB10iomeprol (koncentrace 200 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML147,65 K
517.35V08AB10iomeprol (koncentrace 250 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML169,55 K
517.36V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg I/ml, do 30 ml v ampuli)parent.10ML249,60K
517.37V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML192,00K
517.38V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg I/ml, do 30 ml v ampuli)parent.10ML278,85K
517.39V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML214,50K
517.40V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg I/ml, do 30 ml v ampuli)parent.10ML307,80K
517.41V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML236,75K
518V08ACrozpustné hepatotropní RTG kontrastní látkyparent.K
518.1V08ACkyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg I/ml)parent.10ML75,95K
518.2V08ACkyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg I/ml)parent.10ML38,25K
518.3V08AC04adipiodonparent.10ML40,25K
03394ENDOBIL PRO INF. I. V.inf 100mlBCCI
519V08ADnerozpustné RTG kontrastní látkyparent.K
519.1V08ADiopydol + iopyronparent.10ML307,60K
519.2V08AD01ethylestery jodovaných mastných kyselinparent.10ML448,85K
03552LIPIODOL ULTRA-FLUIDinj 5x5mlBGLD
520V08BARTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatýp.o.K
520.1V08BAsíran barnatýp.o.100GM33,35K
06303MICROPAQUEsus 1x2000mlGUED
94370PRONTOBARIO 60%sus 1x5ltBCCI
520.2V08BAsíran barnatý (lékové formy pro CT)p.o.7.5GM165,55K
520.3V08BAsíran barnatý (lékové formy kolon)p.o.100GM44,40K
91066MICROPAQUE COLONplv 1x800gmGUED
520.4V08BAsíran barnatý (lékové formy pasty)p.o.100GM84,10K
62535PRONTOBARIO ESOFAGOsus 6x250ml (tuba)BCCI
520.5V08BAsíran barnatý (lékové formy HD)p.o.100GM38,10K
06304MICROPAQUE H.D. ORALplv 1x416gmGUED
521V08CAparamagnetické kontrastní látkyparent.K
521.1V08CA01dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML2024,00K
521.2V08CA01dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1882,35K
521.3V08CA03gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML2024,00K
55822OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x5mlNYIN
78815OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x10mlNYIN“
521.4V08CA03gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1882,35K
78816OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x15mlNYIN
78817OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x20mlNYIN

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

Přesunout nahoru