Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 316/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999

Částka 106/1997
Platnost od 23.12.1997
Účinnost od 23.12.1997
Zrušeno k 28.04.2000 (109/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

316

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 28. listopadu 1997,

kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země:


§ 1

Celkové roční množství látek, včetně látek obsažených ve výrobcích, které může být vyrobeno nebo dovezeno pro účely zajištění základní potřeby1) v oblasti ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu, bezpečnosti jaderných zařízení, výzkumu a vývoje (včetně laboratorního použití), pro roky 1998 a 1999, je uvedeno s rezervou v příloze této vyhlášky.


§ 2

Dnem 31. prosince 1997 se zrušuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 277/1995 Sb., kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Skalický v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 6 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.


Příloha k vyhlášce č. 316/1997 Sb.

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které lze vyrobit nebo dovézt pro účely zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999

Část I

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění ochrany zdraví a života lidí lze vyrobit nebo dovézt:

a) v kalendářním roce 1998:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-1125 000
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-1218 000
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-11350
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-11418 000

b) v kalendářním roce 1999:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-1120 000
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-1215 000
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-11350
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-11415 000

Část II

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění obrany a bezpečnosti státu lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
bromtrifluormethanCF3BrHALON-13013 500
dibromtetrafluorethanC2F4Br2HALON-24021 500
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-121 500
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-114350

Část III

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění bezpečnosti leteckého provozu lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
chlorbromdifluormethanCF2BrClHALON-1211250
bromtrifluormethanCF3BrHALON-1301150
dibromtetrafluorethanC2F4Br2HALON-2402200
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-11350
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-11450

Část IV

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění bezpečnosti jaderných zařízení lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
bromtrifluormethanCF3BrHALON-1301100
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-113150

Část V

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely výzkumu a vývoje, včetně laboratorního použití, lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-11100
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-12100
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-11312 700
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-114100
chlorpentafluorethanC2F5ClCFC-115100
tetrachlormethanCCl4-500
1, 1, 1-trichlorethan
(methylchloroform)
C2H3Cl3-150

Část VI

Rezerva

K množství látek stanovenému v částech I. až V., které pokrývá nezbytná plánovatelná užití, se připočítává rezerva pro případy mimořádného použití v celkové výši 15 000 kg látek na jednotlivý kalendářní rok.

2) Látky částí A a B přílohy zákona č. 86/1995 Sb.

Přesunout nahoru