Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 315/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže

Částka 106/1997
Platnost od 23.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 08.03.2005 (108/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

315

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 3. prosince 1997,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, se mění takto:

1. § 1 odst. 1 písm. b) zní:

"b) do II. kategorie domovy, které nesplňují některý z požadavků uvedených pod písmenem a).".

2. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Žákům středních odborných škol, speciálních středních odborných škol, gymnázií a speciálních gymnázií (dále jen "střední odborná škola a gymnázium") se poskytuje ubytování v domově II. kategorie za úhradu 500 Kč až 800 Kč měsíčně a v domově I. kategorie za úhradu 800 Kč až 1200 Kč měsíčně.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:

Gruša v. r.

Přesunout nahoru