Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 296/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

Částka 98/1997
Platnost od 12.12.1997
Účinnost od 12.12.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

296

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. listopadu 1997,

kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) potravinami určenými k přímé spotřebě potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo studeném stavu, a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou nebo studenou tekutinou,

b) patogenním agens (činitelem) původce onemocnění z potravin (bakterie, viry, plísně, paraziti a toxiny bakterií a plísní).

§ 2

Pro účely výkonu státního dozoru se jako epidemiologicky rizikové skupiny potravin vybírají potraviny určené k přímé spotřebě, které

a) neprocházejí při výrobě technologickým postupem, který patogenní agens ničí nebo odstraňuje,

b) procházejí technologickým postupem, který nezaručuje úplné zničení nebo odstranění patogenního agens,

c) procházejí fázovými technologickými postupy, které patogenní agens zprvu ničí, avšak následně při konečném zpracování nevylučují riziko opětovné kontaminace patogenním agens.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
PhDr. Stráský v. r.

Přesunout nahoru