Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 286/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Částka 95/1997
Platnost od 28.11.1997
Účinnost od 16.07.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

286

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. prosince 1995 byl ve Varšavě podepsán Dodatkový protokol č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Protokol se v souladu se zněním svého článku 3 odst. 3 předběžně prováděl od 1. ledna 1996 a vstoupil v platnost na základě odstavce 1 téhož článku dnem 16. července 1996.

Český předklad Dodatkového protokolu č. 3 se vyhlašuje současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 3

KE STŘEDOEVROPSKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODU

Představitelé České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky,

- majíce na paměti Deklarace předsedů vlád, podepsané 25. listopadu 1994 v Poznani a 11. září 1995 v Brně,

- znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržní ekonomiky, které vytvoří základ jejich vztahů,

- pevně přesvědčeni, že tento Dodatkový protokol napomůže k posílení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi v oblasti obchodu zemědělskými produkty a potravinami a přispěje k procesu integrace v Evropě,

- v souladu s ustanoveními článku 34, 35, 37 a 39 Středoevropské dohody o volném obchodu,

se dohodli takto:

Článek 1

1. Protokoly 4 až 6 Středoevropské dohody o volném obchodu a Přílohy k nim, provádění v souladu s Dodatkovým protokolem podepsaným dne 29. dubna 1994 v Budapešti, budou zrušeny a od 1. ledna 1996 nahrazeny novými Protokoly 4 až 6 a Přílohami k nim, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatkového protokolu.

Článek 2

Tento Dodatkový protokol bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volným obchodu.

Článek 3

1. Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost dnem, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci Stran Středoevropské dohody o volném obchodu o ukončení postupu nezbytných k tomuto účelu.

2. Depozitář bude notifikovat všem Straním ukončení postupu nezbytných pro vstup tohoto Dodatkového protokolu v platnost.

3. Pokud Strany neobdrží notifikace podle odstavce 2 tohoto článku do 31. prosince 1995, bude tento Dodatkový protokol předběžně prováděn od 1. ledna 1996.

Na důkaz tohoto níže podepsaní zplnomocněnci, byvše k tomu řádně pověřeni, podepsali tento Dodatkový protokol.

Dáno ve Varšavě dne 21. prosince 1995 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, které bude uloženo u vlády Polska. Depozitář zašle ověřené kopie všem Stranám.

Za Českou republiku:
Vladimír Dlouhý v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Maďarskou republiku:
Imre Dunai v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Polskou republiku:
Jaczek Buchacz v. r.
ministr hospodářské spolupráce se zahraničím

Za Slovenskou republiku:
Ján Ducký v. r.
ministr hospodářství

PROTOKOL 4

(k článku 12)

Výměna zemědělských koncesí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice a dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. lednu 1996 zrušena.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Maďarské  republice a dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena na výši stanovenou v teto Příloze.

3. Dovozní cla uplatňována v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Maďarské  republice, uvedené v Příloze Č k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské  republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

5. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 4

01.0108.1315.0123.06
0102.1008.1415.0223.07
0103.1009.0115.0323.08
01.0409.0215.0423.09
01.0609.0315.050709.30
02.0409.0415.060709.40
02.0509.0515.070709.52
02.0609.0615.0807.11
02.0809.0715.090712.30
0301.1009.0815.100712.90
0301.910909.1015.1107.13
0301.920909.201512.2107.14
0301.990909.501512.2908.01
03.0209.1015.1312.07.99
03.031001.1015.1512.08
03.041005.1015.1812.08
03.0510.0615.1912.09
03.0610.0715.2012.11
03.0710.0815.211212.10
05.011102.3015.221212.20
05.021103.1416.031212.30
05.0311.0616.041212.92
05.0412.0116.051212.99
05.0512.021702.2018.05
05.0612.0318.011902.40
05.0712.0418.0219.03
05.0812.05.00.10/118.031905.30
05.0912.06.00.10/1118.041905.40
05.1012.07.102008.191905.90
05.1112.07.202008.202003.20
06.0112.07.302008.302005.70
06.0212.07.402009.112008.11
06.0412.07.502009.19 
0701. 1012.07.602009.20 
0709. 1012.07.922009.30 
08.0212.12.922009.40 
08.0312.12.992101.10 
08.0412.132101.20 
08.0512.142103.10 
0806.2013.0122.01 
0807.2013.0223.01 
0808.2014.0123.02 
0810.4014.0223.03 
0810.9014.0323.04 
08.1214.0423.05 

/I CN KÓD
/II CN KÓD

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 4

KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
0102.90151103.19152008.926
0103.91101103.21152008.994
0103.92151103.29152009.604
0105.1191104.11152009.7012
0105.1991104.12152101.3014
0105.91101104.19152102.307
0105.99101104.21150709.205
02.01251104.22150709.7010
02.02251104.23150710.227
02.03251104.29150710.297
0207.21281104.30150710.307
0207.41281105.10150710.407
0207.50101108.14140710.907
02.09201108.19140807.109
0210.11201108.20140809.108
0210.122011.09140809.309
0210.192012.1050810.309
0210.20201517.10200811.109
0210.90201517.90200909.304
0301.9351602.10150909.404
0402.10371602.20151001.9015
0402.21371602.31151602.3915
0402.91371904.9071602.4215
0402.99371905.1071602.4915
0404.10141905.2071602.5018
0404.90142001.10151702.1020
0704.20102001.20151702.6030
0704.90102002.101117.0314
0705.19102002.901117.0412
0705.21102005.10151806.1012
0705.29102005.20201806.2010
0706.10102005.30171902.1120
0708.20102005.40151902.1920
0708.90102005.5172104.104
10.02152005.5972104.204
10.03182005.6052106.107
10.04152005.80152202.1019
1101152008.4042202.9010
1102.10152008.506  
1102.20152008.606  
1102.90152008.706  
1103.12152008.806  
1103.13152008.917  

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 4

KódCelní sazby
%
KvótaKódCelní sazby
%
Kvóta
  Česká r. Slov.r.  Česka r.Slov. r.
0207101128  0207398315  
0207101528  0207398515  
0207101928  0402.2937  
0207103115  0403.1015400 t100 t
0207103915  04.060200 t300 t
0207105115  0603.900  
0207105515  0701.901010.000 t10.000 t
0207105915  1005.9015  
0207107115  11.0756000 t4000 t
0207107915  1205009015  
0207109015  1206009120  
0207.2215  1206009920  
0207.2315  1207.910  
0207391120  1212911020  
0207391320  12129190l0  
0207391520  1512.1115  
0207391720  1512.1920  
0207392120  1514.1015  
0207392320  1514.9020  
0207392520  1516.1014  
0207392720  1516.2011  
0207393115  160115600 t400 t
0207393315  ex160100910  
0207393515  1602.4115  
0207393715  1602901015  
0207394115  160290310  
0207394315  1602905115  
0207394515  1602906115  
0207394715  1602906915  
0207395115  1602907215  
0207395315  1602907415  
0207395515  1602907615  
0207395715  1602907815  
0207396115  160290995  
0207396315  1702.3040  
0207396515  1702.4040  
0207396715  1702.500  
0207397115  1806.3110  
0207397315  1806.3210  
0207397515  1806.9010  
0207397715  1902.2020  
0207398115  2003.100  
2004.1020  2006009115  
2004901015  2006009915  
2004903015  2102.107  
2004905015  2102.207  
2004909115  21.05151500 t250 t
200600100  2106.905  
2006003115  22.03109000 hl6000 hl
2006003515  22.041018000 hl12000 hl
2006003815  2208.90302500 hl2500 hl

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 4

KódCelní sazby
%
KvótaKódCelní sazby
%
Kvóta
  Česká r.Slov. r.  Česká r.Slov. r.
02071001928  1702.5040  
02071002815  18063101410  
02071003715  18063102310  
02071004615  18063199920  
02071005515  18063201710  
0207.2215  18063202610  
0201.2315  18063299220  
02073901820  18069001710  
02073902715  18069002610  
02073903615  18069099220  
02073904515  1902.2020  
02073905415  2003.1022  
0402.2937  2004.1020  
0403.10153 200 t300 t20049000715  
04.060100 t400 t20.0615  
ex0406100160  ex200600100  
0603.900  2102.107  
0701.901010000 t10000 t2102200140  
1005.9015  2102200237  
11.0756000 t4000 t2102209997  
12.05.00.90*0  21.0515200 t50 t
12.06.00.91*0  2102200237  
1206.00.99*0  2102209997  
1207.910  21.0515200 t50 t
12129120*10  21069001725  
12129180*20  2106900260  
1512.1115  21069099225  
1512.1920  22.031030000 hl20000 hl
1514.1015  22.04104000 hl6000 hl
1514.9020  2208.50302500 hl2500 hl
1516100172,5  2208.9030/**/**
1516100268      
1516109928      
1516.207      
160115      
ex1601000260-100 t    
ex1601000350-/*    
1602.4115      
ex1602410040600 t-    
1602.9015      
1702.3040      
1702.4040      

/* kvóta je společná s položkou 1601.00026
/** kvóta je společná s položkou 2208.50

PROTOKOL 5

(k článku 12)

Výměna zemědělských koncesí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Polské  republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské  republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. lednu 1996 zrušena.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Polské  republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské  republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena na výši stanovenou v této Příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Polské  republice, uvedené v Příloze Č k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské  republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské  republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

5. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

6. Česká republika a Polská republika nebudou uplatňovat vývozní podpory na cukr (HS kód 1701) při jeho vývozu z České  republiky do Polské  republiky a naopak.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 5

01.0107.141207.3016.03
01021008.011207.4016.04
01031008.021207.5016.05
01.0408.031207.601702.20
01.0608.041207.9218.01
02.0408.051207.9918.02
02.0508.06.2012.0818.03
02.0608072012.0918.04
02.080808.2012.1118.05
0301.100810.401212.101902.40
0301.910810.901212.2019.03
0301.9208.121212.301905.30
0301.9908.131212.921905.40
03.0208.141212.991905.90
03.0309.0112.132003.20
03.0409.0212.142005.70
03.0509.0313.012008.11
03.0609.0413.022008.19
03.0709.0514.012008.20
05.0109.0614.022008.30
05.0209.0714.032009.11
05.0309.0814.042009.19
05.040909.1015.012009.20
05.050909.2015.022009.30
05.060909.5015.032009.40
05.0709.1015.042101.10
05.081001.1015.052101.20
05.0910.05.1015.062103.10
05.1010.0615.0722.01
05.1110.0715.0823.01
06.0110.0815.0923.02
06.021102.3015.1023.03
06.041103.1415.1123.04
0701.1011.061512.2123.05
0709.1012.011512.2923.06
0709.3012.0215.1323.07
0709.4012.0315.1523.08
0709.5212.0415.1823.09
07.1112050010/I15.19 
0712.3012060010/II15.20 
0712.901207.1015.21 
07.131207.201.5.22 

/I CN KÓD
/II CN KÓD

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 5

KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
0102.90150809.30917.0314
0103.91100810.30917.0412
0103.92150811.1091806.1012
0105.1190909.3041806.2010
0105.1990909.4041902.1120
0105.91101001.90151902.1920
0105.991010.02151904.907
02.012510.03181905.107
02.022510.04151905.207
02.032511.01152001.1015
0207.21281102.10152001.2015
0207.41281102.201520.02.1011
0207.50101102.90152002.9011
02.09201103.12152005.1015
02.10.11201103.13152005.2020
0210.12201103.19152005.3017
0210.19201103.21152005.4015
0210.20201103.29152005.517
0210.902011.04.11152005.597
0301.9351104.12152005.605
0402.10371104.19152005.8015
0402.21371104.21152008.404
0402.91371104.22152008.506
0402.99371104.23152008.606
0404.10141104.29152008.706
0404.90141104.30152008.806
0704.20101105.10152008.917
0704.90101108.14142008.926
0705.19101108.19142008.994
0705.21101108.20142009.604
0705.291011.09142101.3014
0706.101012.1052102.307
07.08.201015.17.102021.04.104
0708.90101517.90202104.204
0709.2051602.10152106.107
0709.70101602.20152202.1019
0710.2271602.31152202.9010
0710.2971602.3915  
0710.3071602.4215  
0710.4071602.4915  
0710.9071602.5018  
0807.1091702.1020  
0809.1081702.6030  

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 5

KódCelní sazby
%
Kvóta
  Česká republikaSlovenska republika
0207.10.1128  
0207.10.1528  
0207.10.1928  
0207.10.3115  
0207.10.3915  
0207.10.5115  
0207.10.5515  
0207.10.5915  
0207.10.7115  
0207.10.7915  
0207.10.9015  
0207.2215  
0207.2315  
0207.3110  
0207.39.1128  
0207.39.1328  
0207.39.1528  
0207.39.1728  
0207.39.2128  
0207.39.2328  
0207.39.2528  
0207.39.2728  
0207.39.3115  
0207.39.3315  
0207.39.3515  
0207.39.3715  
0207.39.4115  
0207.39.4315  
0207.39.4515  
0207.39.4715  
0207.39.5115  
0207.39.5315  
0207.39.5515  
0207.39.5715  
0207.39.6115  
0207.39.6315  
0207.39.6515  
0207.39.6715  
0207.39.7115  
0207.39.7315  
0207.39.7515  
0207.39.7715  
0207.39.8115  
0207.39.8315  
0207.39.8515  
0207.39.9010  
0207.42.1015  
0207.42.1115  
0207.42.2115  
0207.42.3115  
0207.42.4115  
0207.42.5115  
0207.42.5915  
0207.42.7115  
0207.42.905  
0207.4315  
0401.1020  
0401.2020  
0401.3020  
0402.2910  
0403.1020  
0403.9020  
040530  
0406.108  
0406.208  
0406.308  
0406.408  
0406.905  
0407.00.3018  
0407.00.9018  
041010  
0603.100  
0603.900  
0701901015 25000 t
0701.90.510  
0701.90.590  
0701909015 /*
07020  
0703.105  
0703.205  
0703.905  
0704.10.107  
0704.10.900  
0705.11.105  
0705.11.900  
0706.900  
070700100  
070700150  
070700200  
0707002510  
0707003010  
070700350  
070700400  
0707009010  
0708.1010  
0709.510  
0709.600  
0709.900  
0710.100  
0710.215  
0710.800  
0712.105  
0712.200  
0806.100  
0808101010  
0808105110  
0808105310  
0808105910  
080810610  
080810630  
080810690  
080810710  
080810730  
080810790  
0808109210  
0808109410  
0808109810  
080920110  
080920190  
080920210  
080920290  
080920310  
080920390  
080920418  
080920490  
080920510  
080920590  
080920610  
080920690  
080920710  
080920790  
080940100  
080940200  
080940308  
080940400  
080940900  
081010105  
0810.10.900  
0810.200  
081120115  
081120195  
081120315  
081120395  
081120515  
0811.20.590  
0811.20.900  
0811.900  
1005.900  
1103.11.9020  
1105.205  
1107.105  
1107.205  
1205.00.9015  
1206.00.910  
1206.00.990  
1212.91.1020  
1212.91.9010  
1512.1110  
1512.1920  
1514.1010  
1514.9020  
1516.1010  
1516.2010  
16.0115  
1602.4115  
1602901015  
1602.90.310  
1602905115  
1602906115  
1602906915  
1602907215  
1602907415  
1602907615  
1602907815  
160290995  
1701.1140  
1701.1240  
1701.9140  
1701.9940  
1702.3040  
1702.4040  
1702.500  
1806.3110  
1806.3210  
1806.9010  
1901.100  
1901.208  
1901.908  
1902.2020  
1902.3020  
1904.100  
2001.900  
2003.100  
2004.105  
2004.9010  
2005.90.100  
2005.90.300  
2005.90.500  
2005.90.6010  
2005.90.7010  
2005.90.8010  
2006.00.100  
2006003115  
2006003515  
2006003815  
2006009115  
2006009915  
2007.1020  
2007.910  
2007.99.100  
2007.99.200  
2007.99.3120  
2007.99.3320  
2007.99.350  
2007.99.390  
2007.99.510  
2007.99.5520  
2007.99.5820  
2007999120  
2007999320  
2007999820  
2009.5010  
2009.800  
2009.90.1110  
2009.90.1910  
2009.90.210  
2009.90.290  
2009.90.3110  
2009.90.3910  
2009.90.410  
2009.90.490  
2009.90.510  
2009.90.590  
2009.90.710  
2009.90.730  
2009.90.790  
200990920  
200990940  
200990950  
200990960  
200990970  
200990980  
2103.200  
2103.30.100  
2103.30.905  
2103.90.100  
2103.90.900  
210515  
2106.905  
22.08 2000 hl2000 hl
2208.1012,5  
2208.2012,5  
2208.305  
2208.407,5  
2208.9028  
22090  
24.02 50 t50 t
2402.1026  
2402.2032.5  
2402.9032.5  
24.03 /**/**
24.03.1013  
24.03.9113  
24.03.9913  

/* kvóta je společná s položkou 0701.90.10
/** kvóta je společná s položkou 2402

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 5

KódCelní sazby
%
Kvóta
0207.10.1128Česká republikaSlovenska republika
0207.10.1528  
0207.10.1928  
0207.10.3115  
0207.10.3915  
0207.10.5115  
0207.10.5515  
0207.10.5915  
0207.10.7115  
0207.10.7915  
0207.10.9015  
0207.2215  
0207.2315  
0207.3110  
0207.39.1128  
0207.39.1328  
0207.39.1528  
0207.39.1728  
0207.39.2128  
0207.39.2328  
0207.39.2528  
0207.39.2728  
0207.39.3115  
0207.39.3315  
0207.39.3515  
0207.39.3715  
020739.4115  
0207.39.4315  
0207.39.4515  
0207.39.4715  
0207.39.5115  
0207.39.5315  
0207.39.5515  
0207.39.5715  
0207.39.6115  
0207.39.6315  
0207.39.6515  
0207.39.6715  
0207.39.7115  
0207.39.7315  
0207.39.7515  
0207.39.7715  
0207.39.8115  
0207.39.8315  
0207.39.8515  
0207.39.9010  
0207.42.1015  
0207.42.1115  
0207.42.2115  
0207.42.3115  
0207.42.4115  
0207.42.5115  
0207.42.5915  
0207.42.7115  
0207.42.905  
0207.4315  
0401.1020  
0401.2020  
0401.3020  
0402.2910  
0403.1020  
0403.9020  
040530  
0406.108  
0406.208  
0406.308  
0406.408  
0406.905  
0407.00.3018  
0407.00.9018  
041010  
0603.100  
0603.900  
0701.90.510  
0701.90.590  
07020  
0703.105  
0703.205  
0703.905  
0704.10.107  
0704.10.900  
0705.11.105  
0705.11.900  
0706.900  
0707001110  
0707001190  
07070019010  
07070090010  
0708.1010  
0709.510  
0709.600  
0709.900  
0710.100  
0710.215  
0710.800  
0712.105  
0712.200  
0806.100  
0808101010  
0808103110  
0808103310  
0808103910  
0808105110  
0808105310  
0808105910  
0808108110  
080810.8120  
080810.8310  
080810.8320  
080810.8910  
080810.8920  
080920208  
080920400  
080920600  
080920800  
080940118  
080940190  
080940900  
081010105  
081010900  
0810.200  
081120115  
081120195  
081120315  
081120395  
081120515  
0811.20.590  
0811.20.900  
0811.900  
1005.900  
1103.11.9020  
1105.205  
1107.105  
1107.205  
1205.00.9015  
1206.00.910  
1206.00.990  
1212.91.1020  
1212.91.9010  
1512.1110  
1512.1920  
1514.1010  
1514..9020  
1516.1010  
1516.2010  
16.0115  
1602.4115  
1602901015  
1602.90.310  
1602905115  
1602906115  
1602906915  
1602907115  
1701.1140  
1701.1240  
1701.1240  
1701.9140  
1701.9940  
1702.3040  
1702.4040  
1702.500  
1806.3110  
1806.3210  
1806.9010  
1901.100  
1901.208  
1901.908  
1902.2020  
1902.3020  
1904.100  
2001.900  
2003.100  
2004.105  
2004.9010  
2005.90.100  
2005.90.300  
2005.90.500  
2005.90.6010  
2005.90.7010  
2005.90.8010  
2006.00.100  
2006003115  
2006003915  
2006009015  
2007.1020  
2007.910  
2007.99.100  
2007.99.200  
2007.99.3120  
2007.99.3320  
2007.99.350  
2007.99.390  
2007.99.510  
2007.99.5520  
2007.99.5820  
2007999120  
2007999920  
2009.5010  
2009.800  
2009.90.1110  
2009.90.1910  
2009.90.210  
2009.90.290  
2009.90.3110  
2009.90.3910  
2009.90.410  
2009.90.490  
2009.90.510  
2009.90.590  
2009.90.710  
2009.90.730  
2009.90.790  
200990910  
200990930  
200990990  
2103200  
210330100  
210330905  
210390100  
210390300  
210390900  
210515  
2106905  
22032160 000 hl40 000 hl
2204 6 000 hl15 000 hl
22041011115 min 21 ECU/hl  
22042110115 min 21 ECU/hl  
22042110915 min 21 ECU/hl  
22042121015 min 12,5 ECU/hl  
22042123015 min 12,5 ECU/hl  
22042125015 min 12,5 ECU/hl  
22042129015 min 12,5 ECU/hl  
22042131015 min 12,5 ECU/hl  
22042133015 min 12,5 ECU/hl  
22042135015 min 12,5 ECU/hl  
22042139015 min 12,5 ECU/hl  
22042141015 min 12,5 ECU/hl  
22042149015 min 12,5 ECU/hl  
22042151015 min 12,5 ECU/hl  
22042159015 min 12,5 ECU/hl  
22042190037,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
22042910112,5 min 21 ECU/hl  
22042921012,5 min 2,5 ECU/hl  
22042923012,5 min 2,5 ECU/hl  
22042925012,5 min 2,5 ECU/hl  
22042929012,5 min 2,5 ECU/hl  
22042931012,5 min 3,5 ECU/hl  
22042933012,5 min 3,5 ECU/hl  
22042935012,5 min 3,5 ECU/hl  
22042939012,5 min 3,5 ECU/hl  
22042941012,5 min 10,5 ECU/hl  
22042945012,5 min 10,5 ECU/hl  
22042949012,5 min 10,5 ECU/hl  
22042951012,5 min 10,5 ECU/hl  
22042955012,5 min 10,5 ECU/hl  
22042959015 min 10,5 ECU/hl  
22042990037,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
  
2208 250 hl250 hl
2208.1022,5 + 1,25 ECU
%/hl
  
2208201237,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
2208201437,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
2208202637,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
2208202837,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
2208204037,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
  
2208206237,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
  
2208206437,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
  
2208208637,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
  
2208208837,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
  
2208301142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
2208301942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU
%/hl
  
2208303142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
2208303942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU
%/hl
  
2208305142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
2208305942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU
%/hl
  
2208308142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
  
2208308942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU
%/hl
  
2208401040 min 6,25 ECU/hl + 0,65 ECU
%/hl
  
2208409040 min 4,5 ECU/hl + 0,45ECU
%/hl
  
2208.9052,5 + 1,25 ECU
%/hl
  
22090  
2402 50 t50 t
2402. 1027,5  
2402.2045 min 4,5 ECU/1000 ks  
2402.9045  
24.03 /*/*
2403.1060  
2403.9127.5 min 0,565 ECU/kg  
24039910032,5  
24039990027,5 min 0,565 ECU/kg  

/* kvóta společná s položkou 2402

PROTOKOL 6

(k článku 12)

Výměna zemědělských koncesí mezi Maďarskou republikou na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. lednu 1996 zrušena.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena na výši stanovenou v této Příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

5. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 6

01.0108.0312.081902.40
0102.1008.0412.0919.03
0103.1008.0512.111905.30
01.040806.201212.101905.40
01.060807.201212.201905.90
02.040808.201212.302003.20
02.050810.401212.922005.70
02.060810.901212.992008.11
02.0808.1212.132008.19
0301.1008.1312.142008.20
0301.9108.1413.012008.30
0301.9209.0113.022009.11
0301.9909.0214.012009.19
03.0209.0314.022009.20
03.0309.0414.032009.30
03.0409.0514.042009.40
03.0509.0615.012101.10
03.0609.0715.022101.20
03.0709.0815.032103.10
05.010909.1015.0422.01
05.020909.2015.0523.01
05.030909.5015.0623.02
05.0409.1015.0723.03
05.051001.1015.0823.04
05.061005.1015.0923.05
05.0710.0615.1023.06
05.0810.0715.1123.07
05.0910.081512.2123.08
05.101102.301512.2923.09
05.111103.1415.13 
06.0111.0615.15 
06.0212.0115.18 
06.0412.0215.19 
0701.1012.0315.20 
0709.1012.0415.21 
0709.3012050010 /I15.22 
0709.4012060010 /II16.03 
0709.521207.1016.04 
07.111207.2016.05 
0712.301207.301702.20 
0712.901207.4018.01 
07.131207.5018.02 
07.141207.6018.03 
08.011207.9218.04 
08.021207.9918.05 

/I CN kód
/II CN kód

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 6

KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
0102.90150809.3091602.5018
0103.91100810.3091602.9015
0103.92150811.1091702.1020
0105.1190909.3041702.6030
0105.1990909.40417.0314
0105.91101001.901517.0412
0105.991010.02151806.1012
02.012510.03181806.2010
02.022510.04151902.1120
02.032511.01151902.1920
0207.21281102.10151904.907
0207.41281102.20151905.107
0207.50101102.90151905.207
0209201103.12152001.1015
0210.11201103.13152001.2015
0210.12201103.19152002.1011
0210.19201103.21152002.9011
0210.20201103.29152005.1015
0210.90201104.11152005.2020
0301.9351104.12152005.3017
0402.10371104.19152005.4015
0402.21371104.21152005.517
0402.91371104.22152005.597
0402.99371104.23152005.605
0404.10141104.29152005.8015
0404.90141104.30152008.404
0704.20101105.10152008.506
0704.90101108.14142008.606
0705.19101108.19142008.706
0705.21101108.20142008.806
0705.291011.09142008.917
0706.101012.1052008.926
0708.201012129120*102008.994
0708.90101517.10202009.604
0709.2051517.90202009.7012
0709.701016.01152101.3014
0710.2271602.10152102.307
0710.2971602.20152104.104
0710.3071602.31152104.204
0710.4071602.39152106.107
0710.9071602.41152202.1019
0807.1091602.42152202.9010
0809.1081602.4915  

*CN kód platný od 1. 1. 1996

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 6

Hs Kódcelní sazby
%
kvóta
0207.1028 
0207.2228 
0207.2328 
0207.3128 
0207.3928 
0207.4228 
0207.4328 
04060300 t
040720 
0603.1017 
0603.9015 
0701.901040000 t
0702.00.1501*10 
0702.00.1502*17 
0702.00.20*17 
0702.00.25*30 
0702.00.30*30 
0702.00.35*30 
0702.00.40*30 
0702.00.4501*30 
0702.00.4502*10 
0702.00.50*10 
0703.101010000 t
0704.1023 
0705.1110 
0706.9015 
0707.00.1001*10 
0707.00.1002*24 
0707.00.1501*24 
0707.00.1502*30 
0707.00.20*30 
0707.00.25*30 
0707.00.30*30 
0707.00.35*30 
0707.00.4001*30 
0707.00.4002*10 
0707.00.9001*10 
0707.00.9002*24 
0707.00.9003*30 
0708.1015 
0710.21101500 t
0712.10 a 0712.20101400 t
0808.101020000 t
0810.1015 
0810.2015 
0811.2020 
0811.9020 
1005.900 
1105.2010 
1205.00.90*0 
1206.00.91*0 
1206.00.99*0 
1212.9110 
1512.1115 
1512.19.91*20 
1514.1015 
1514.9020 
1516.100 
1516.200 
1701.123510000 t
1702.3030 
1702.4030 
1702.5030 
1702.9030 
1806.3101410 
1806.3102310 
1806.3199923 
1806.32.01710 
1806.32.02610 
1806.32.99223 
1806.90.01710 
1806.90.02610 
1806.90.99223 
1901.100 
1901.2020 
1901.9020 
1902.2023 
1902.3023 
1904.1023 
2001.9020 
2003.1020 
2004.1022 
2004.9022 
2005.9020 
2006.0020 
2007.1020 
2007.91.01610 
2007.91.99120 
2007.99.01010 
2007.99.99520 
2009.5025 
2009.8025 
2009.9025 
2103.2020 
2103.3020 
2103.9020 
210515 
22031514000 hl
220750 % MFN1400 hl
220850 % MFN42000 hl
220920 
2401.10.02250 % MFN700 t

* CN kód platný od 1. 1. 1996

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 6

HS Kódcelní sazby
%
kvóta
0207.1028 
0207.2228 
0207.2328 
0207.3128 
0207.3928 
0207.4228 
0207.4328 
04060300 t
040720 
0603.1017 
0603.9015 
0701.901015000 t
0702.00.10.1*10 
0702.00.10.9*20 
0702.00.90.0*25 
0703.101010000 t
0704.1023 
0705.1110 
0706.9015 
0707.00.11.1*10 
0707.00.11.9*24 
0707.00.19*30 
0707.00.90*30 
0708.1015 
0710.21101500 t
0806.1010 
0808.101020000 t
0810.1015 
0810.2015 
0811.2020 
0811.9020 
1005.900 
1105.2010 
1205.00.90*0 
1206.00.91*0 
1206.00.99*0 
1212.9110 
1512.1110 
1512.19.91*20 
1514.1015 
1514.9020 
1516.100 
1516.200 
1701.123510000 t
1702.3030 
1702.4030 
1702.5030 
1702.9030 
1806.3123 
1806.3223 
1806.9023 
1901.100 
1901.2020 
1901.9020 
1902.2023 
1902.3023 
1904.1023 
2001.9015 
2003.1015 
2004.1022 
2004.9022 
2005.9015 
2006.0020 
2007.1020 
2007.9120 
2007.9920 
2009.5025 
2009.8025 
2009.9025 
2103.2020 
2103.3020 
2103.9020 
210515 
220450 % MFN minus 2 ECU/hl140000 hl
220550 % MFN minus 2 ECU/hl42000 hl
220850 % MFN1400 hl
220920 
2401.1050 % MFN700 t

* CN Kód

Přesunout nahoru