Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim

Částka 7/1997
Platnost od 27.02.1997
Účinnost od 05.12.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. prosince 1996 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" Usnesení č. 5/1996, kterým se prodlužuje zákaz použití globální záruky, vydaný usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim".1)

Usnesení č. 5/1996 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 5. prosince 1996 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku. Usnesení bude prováděno od 1. února 1997 po dobu šesti měsíců.

Do textu usnesení lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu financí - Generálním ředitelství cel, oblastních celních úřadech a celních úřadech.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena pod č. 179/1996 Sb.
Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS-ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II ze dne 5. července 1996 byla vyhlášena pod č. 211/1996 Sb.

Přesunout nahoru