Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim

Částka 7/1997
Platnost od 27.02.1997
Účinnost od 05.12.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. prosince 1996 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" Usnesení č. 5/1996, kterým se prodlužuje zákaz použití globální záruky, vydaný usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim".1)

Usnesení č. 5/1996 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 5. prosince 1996 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku. Usnesení bude prováděno od 1. února 1997 po dobu šesti měsíců.

Do textu usnesení lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu financí - Generálním ředitelství cel, oblastních celních úřadech a celních úřadech.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena pod č. 179/1996 Sb.
Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS-ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II ze dne 5. července 1996 byla vyhlášena pod č. 211/1996 Sb.

Přesunout nahoru