Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 260/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb.

Částka 88/1997
Platnost od 21.10.1997
Účinnost od 01.01.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

260

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 30. září 1997,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., a podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se částka "2500 Kč" nahrazuje částkou "3000 Kč".

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se částka "3000 Kč" nahrazuje částkou "3500 Kč".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:
Gruša v. r.

Přesunout nahoru