Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 243/1997 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 82/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 30.09.1997
Zrušeno k 10.03.1998 (30/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

243

ZÁKON

ze dne 12. června 1997,

kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb., se mění takto:

§ 4 písm. f) zní:

"f) cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, mimo výcvik a zkoušení psů norníků v umělých norách, používat jiných živých zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov anebo příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody; způsoby výcviku a zkoušení psů norníků v umělých norách, při kterých může dojít k přímému kontaktu se zvěří, stanoví ministerstvo vyhláškou,".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zeman v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru