Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 24/1997 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení §1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-24
Čísloč. 24/1997 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení §1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb.
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 2 zákona č. 173/1990 Sb. a části ust. § 1 odst. 2 č. 232/1991 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-24" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 2 zákona č. 173/1990 Sb. a části ust. § 1 odst. 2 č. 232/1991 Sb.">
Nález č. 24/1997 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 24/1997 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-24]Nález č. 24/1997 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 24/1997 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 24/1997 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-24]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 24/1997 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-24 Nález č. 24/1997 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 24/1997 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 24/1997 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-24


Zpět na předpis