Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 236/1997 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997

Částka 81/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 01.10.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

236

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 14. září 1997

o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

(1) Dnem 15. října 1997 se vydávají do oběhu bankovky po 100 Kč vzoru 1997.

(2) Bankovky po 100 Kč vzoru 1997 se od bankovek po 100 Kč vzoru 19931) a od bankovek po 100 Kč vzoru 19952) liší použitým bankovkovým papírem, provedením ochranné soutiskové značky, letopočtem vydání bankovky a velikostí grafického symbolu.

§ 2

(1) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek po 100 Kč vzoru 1997 je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce 6 mm.

(2) Ochranná soutisková značka u bankovek po 100 Kč vzoru 1997 má v průhledu proti světlu podobu písmen "ČR" umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě fialové a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě tmavě zelenošedé a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky.

(3) Letopočet vydání bankovky na lícní straně je vytištěn tiskem z plochy v barvě fialové, je umístěn v levé dolní části tiskového obrazce lícní strany bankovky a je vyznačen číslem "1997". V podtisku pod číslicemi letopočtu chybí fialová barva.

(4) Grafický symbol na rubové straně bankovky je výrazně větší než u bankovek po 100 Kč vzoru 1995.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška České národní banky č. 158/1993 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.

2) Vyhláška České národní banky č. 65/1995 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995.

Přesunout nahoru