Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 233/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka 81/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 01.10.1997
Zrušeno k 01.07.2000 (62/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

233

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 18. září 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb., č. 156/1996 Sb. a č. 115/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V příloze B/I se vypouští tyto položky:

„7204železné a ocelové odpady vč. přetavených a šrot700 000 tuna
7404 00 2620 30 00měděné odpady a měděný šrot24 600 tuna
7602 00 2620 40 00hliníkové odpady a hliníkový šrot16 000 tuna
7802 00 2620 20 00olověné odpady a olověný šrot4000 tuna“.

2. V příloze B/II se za položky 7201, 7206 surové železo a ocel v ingotech nebo jiných základních tvarech doplňují tyto položky:

„7204železné a ocelové odpady vč. přetavených a šrottuna
7404 00 2620 30 00měděné odpady a měděný šrottuna
7602 00 2620 40 00hliníkové odpady a hliníkový šrottuna
7802 00 2620 20 00olověné odpady a olověný šrottuna“.

3. V příloze D část I se v položce 2902 20 za slovo "Benzen" vkládá pomlčka a připojují se slova "pouze DOVOZ".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.


Ministr:

JUDr. Kühnl v. r.

Přesunout nahoru