Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 230/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky

Částka 81/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 30.09.1997
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

230

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 1997,

kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. g) zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:


Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky, se písmena a), b) a c) vypouštějí.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena a) až f).


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí:
Ing. Pilip v. r.

Přesunout nahoru