Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 220/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb. a č. 131/1997 Sb.

Částka 77/1997
Platnost od 19.09.1997
Účinnost od 01.10.1997
Zrušeno k 01.01.2005 (589/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

220

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 29. srpna 1997,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb. A Č. 131/1997 Sb

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb. a č. 131/1997Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1A01AAléčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)p.o.
1.1A01AA01fluorid sodnýp.o.1.1MG0,90
00211NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMAtbl 250x0.55mgSLOSK
2A01ABprotiinfekční léčiva pro lokální aplikacilok.H
2.1A01AB08neomycinlok.5GM623,90H
78243BYKOMYCIN ORALplv por 10x1.3muBGLD
2.2A01AB10natamycinlok.20MG8,80
88317PIMAFUCINgtt 1x20ml 2.5%YEUNL
3A01ACkortikosteriody pro lokální aplikacilok.L/DER,STO, ORL
3.1A01AC01triamcinolonlok.1GM12,20L/DER,STO, ORL
03613KENALOG IN ORABASEpst 5gm 0.1%BMSGB
3.2A01AC02dexametasonlok.1GM11,95L/DER,STO, ORL
4A02Aadsorbční antacidap.o.
4.1A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)p.o.10DF5,20
00156GASTROGEL SLOVAKOFARMAtbl 50x500mgSLOSK
4.2A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)p.o.50ML12,15
94028ANACID COMPOSITUMsus 10x (2x10ml)GNOCZ
96855MAALOXsus 250ml (pe lahv)RROIRL
99144MAALOXsus 250ml (sklo lahv)RROIRL
99154MAALOXsus 250ml (pe lahv)RRRD
99155MAALOXsus 250ml (sklo lahv)RRRD
99157MAALOXsus 250ml (pe lahv)PIDF
99158MAALOXsus 250ml (sklo lahv)PIDF
5A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůp.o.
5.1A02BA01cimetidinp.o.0.80GM4,30
97976APO-CIMETIDINE 200MGtbl obd 100x200mgAPTCND
97979APO-CIMETIDINE 400MGtbl obd 100x400mgAPTCND
87755CIMETIDINE CADILAtbl obd 100x200 mgCADIND
5.2A02BA02ranitidinp.o.0.30GM4,30
68844APO-RANITIDINEtbl obd 100x150mgAPTCND
68857APO-RANITIDINEtbl obd 60x150mgAPTCND
68858APO-RANITIDINEtbl obd 30x300mgAPTCND
96056RANISANtbl obd 30x150mgPMPCZ
91280RANITAL 150MGtbl obd 30x150mgLEKSLO
76477RANITAL 300MGtbl obd 30x300mgLEKSLO
80541RANITIN 150tbl obd 100x150 mgTRTIND
80542RANITIN 300tbl obd 100x300mgTRTIND
96283ULCOSANtbl obd 30GNOCZ
5.3A02BA03famotidinp.o.40MG4,30
75832APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)tbl obd 100x20mgAPTCND
75833APO-FAMOTIDINE 20MG (BLISTR)tbl obd 100x20mgAPTCND
75836APO-FAMOTIDINE 40MG (LEKOVKA)tbl obd 100x40mgAPTCND
75837APO-FAMOTIDINE 40MG (BLISTR)tbl obd 100x40mgAPTCND
83206FAMOSANtbl obd 10x40mgPMPCZ
96193FAMOSANtbl obd 20x20mgPMPCZ
80537QUAMATEL 20MGtbl obd 28x20mgGEDH
80538QUAMATEL 40MGtbl obd 14x40mgGEDH
67539ULCERAN 40tbl obd 500x40mgMOECY
94207ULFAMIDtbl 20x20mgKRKSLO
98035ULFAMIDtbl 10x40mgKRKSLO
5.4A02BA04nizatidinp.o.0.30GM4,30
5.5A02BA06roxatidinp.o.0.15GM4,30
5.6A02BA07ranitidin bismut citratp.o.0.8GM27,90
6A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůparent.H
6.1A02BA01cimetidinparent.0.80GM37,00H
91782LOCK-2Einj 5x2ml 100mg/1mlCADIND
6.2A02BA02ranitidinparent.0.30GM120,00H
6.3A02BA03famotidinparent.40MG65,65H
7A02BBantiulceróza ze skupiny prostaglandinůp.o.Z
7.1A02BB01misoprostolp.o.0.80MG46,05Z
97404CYTOTECtbl 50x200mgSEAGB
8A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyp.o.L/GIT,INT
8.1A02BC01omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)p.o.20MG44,65L/GIT,INT
8.2A02BC01omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)p.o.20MG39,65L/GIT,INT
12507GASEC-20cps 14x20mgMHACH
53345GASEC-20cps 7x20mgMHACH
53346GASEC-20cps 28x20mgMHACH
56500HELICIDcps 14x20mgLEXCZ
60160ULTOPcps 14x20mgKRKSLO
8.3A02BC02pantoprazolp.o.40MG39,65L/GIT,INT
8.4A02BC03lansoprazolp.o.30MG39,65L/GIT,INT
9A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyparent.H
9.1A02BC01omeprazolparent.20MG195,95H
76644LOSEC 40MG PRO INFUS.inj sic 5x40mgASTS
10A02BXostatní léčiva peptického vředup.o.
10.1A02BXostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)p.o.3DF22,80
10.2A02BX02sukralfátp.o.4GM11,40
91217VENTERtbl 50x1gmKRKSLO
93131VENTERgra 50x2gm 1gm/2gmKRKSLO
10.3A02BX03pirenzepinp.o.0.1GM8,75
93547GASTROZEMtbl 20x25mgALKMAC
91602GASTROZEPINtbl 50 (5x10)x25mgSLOSK
10.4A02BX12bizmut subcitrátp.o.0.48GM23,60
11A02BXostatní léčiva peptického vředuparent.H
11.1A02BX03pirenzepinparent.20MG114,35H
04395GASTROZEPINinj 5x2ml/10mgBOED
12A02DAantiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03Ap.o.
12.1A02DA01silikony (pevné lékové formy)p.o.0.50GM11,15
91846CEOLATtbl 20x80mgKCHD
12.2A02DA01silikony (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM21,00
55950SAB SIMPLEXsus 50x15ml (sacky)PDAD
93500SAB SIMPLEXsus 1x30mlPDAD
93501SAB SIMPLEXsus 4x30mlPDAD
12.3A03AA04mebeverinp.o.0.30GM5,10
12.4A03AA05trimebutinp.o.0.30GM5,10
12.5A03AX58alverinp.o.0.18GM5,10
13A03ABanticholinergika s kvarterní oniovou skupinoup.o.
13.1A03AB03oxyfenonp.o.25MG2,35
00241OXYPHENON LECIVAtbl 30x5mg (lahv)LEXCZ
13.2A03AB06otilonium bromidp.o.0.12GM5,10
13.3A03AB11poldinp.o.12MG2,35
13.4A03AB20trospium chloridp.o.40MG5,10
14A03ADmuskulotropní spasmolytikap.o.
14.1A03AD01papaverinp.o.0.1GM0,70
14.2A03AD02drotaverinp.o.0.1GM5,05
02551NO-SPAtbl 20x40mgCHNH
15A03ADmuskulotropní spasmolytikaparent.
15.1A03AD01papaverinparent.0.1GM16,90
15.2A03AD02drotaverinparent.0.1GM25,90
02552NO-SPAinj 5x2ml/40mgCHNH
16A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinoup.o.
16.1A03BA01atropinp.o.1.5MG0,50
000444ATROPIN SPOFAtbl 20x0.5mgLEXCZ
17A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinouparent.
17.1A03BA01atropin (1 mg a více v 1 ampuli)parent.1.5MG7,55
00394ATROPIN BIOTIKA 1MGinj 10x1ml/1mgHBSSK
17.2A03BA01atropin (do 1mg v 1 ampuli)parent.1.5MG14,65
00392ATROPIN BIOTIKA 0,5MGinj 10x1ml/0,5mgHBSSK
18A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.o.
18.1A03BB01butylskopolaminp.o.60MG14,95
01317BUSCOPANdrg 20x10mgBOED
10154BUSCOLYSINdrg 20x10mgPMMBG
19A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.rect.
19.1A03BB01butylskopolaminp.rect.60MG15,00
06045BUSCOPANsup 6x10mgZDRYU
20A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinouparent.
20.1A03BB01butylskopolaminparent.60MG39,60
03712BUSCOLYSINinj 10x1ml 20mgPMMBG
08667BUSCOLYSINinj 50x20mgPMMBG
08668BUSCOLYSINinj 100x20mgPMMBG
98169BUSCOPANinj 5x1ml/20mgBOED
21A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp,o,
21.1A03DAsyntetická anticholinergika v komb. s analgetiky p.o.2DF3,75
21.2A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy) p.o.2DF3,75
88708ALGIFENtbl 20LEXCZ
21.3A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)p.o.2ML4,10
91981ALGIFENgtt 1x10ml 500mg/mlGNOCZ
22A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp,rect,
22.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyp,rect,2DF10,15
91517ALGIFENsup 5LEXCZ
23A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyparent.
23.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyparent.2DF46,40
88709ALGIFENinj 5x5mlHBSSK
24A03EAspasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinacip,rect,
24.1A03EAantispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.p,rect,2DF9,60
91261SPASMOPANsup 5LEXCZ
25A03FAprokinetika (cisaprid)p,o,L/GIT,INT,PDD,PSY
25.1A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)p.o.30MG43,00L/GIT,INT,PDD,PSY
94898PREPULSIDtbl 30x5mgJANB
25.2A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg v 1 tabletě)p.o.30MG39,95L/GIT,INT,PDD,PSY
25.3A03FA02cisaprid (tekuté lékové formy)p.o.30MG60,00L/GIT,INT,PDD,PSY
93392PREPULSIDsus 1x200mlJANB
93393PREPULSIDsus 1x100mlJANB
26A03FAprokinetika (ostatní)p.o.
26.1A03FA01metoclopramidp.o.30MG3,80
93104DEGANtbl 40x10mgLEKSLO
26.2A03FA03domperidonp.o.30MG3,80
26.3A03FA05alizapridp.o.0.15GM3,80
27A03FAprokinetikap.rect.
27.1A03FA01metoclopramidp.rect.30MG41,25
09519PASPERTIN PRO INFANTIBUSsup 5x10mgKCHD
27.2A03FA02cisapridp.rect.30MG54,65
93391PREPULSIDsup 6x30mgJANB
27.3A03FA03domperidonp.rect.0.12GM41,25
28A03FAprokinetikaparent.O
28.1A03FA01metoclopramidparent.30MG17,85O
93105DEGANinj 50x2ml/10mgLEKSLO
91688PASPERTIN 10inj 5x10ml/50mgKCHD
28.2A03FA05alizapridparent.0.15GM16,85O
29A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůp.o.X
29.1A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16MG1138,00X
98170ZOFRANtbl 10x4mgGLAGB
98171ZOFRANtbl 10x4mgGLAD
29.2A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16MG820,00X
98177ZOFRANtbl 10x8mgGLAGB
29.3A04AA02granisetronp.o.2MG820,00X
29.4A04AA03tropisetronp.o.5MG740,00X
62529NAVOBANcps 5x5mgSANCH
30A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůparent.X
30.1A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)parent.16MG1584,00X
80479ZOFRANinj 5x2ml 2mg/mlGLAI
30.2A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)parent.16MG1440,00X
80480ZOFRANinj 5x4ml 2mg/mlGLAI
30.3A04AA02granisetronparent.3MG961,75X
30.4A04AA03tropisetronparent.5MG850,00X
66849NAVOBANinj 10x5ml/5mgSANCH
96863NAVOBANinj 1x5ml/5mgSANCH
31A04ADrůzná antiemetikap.o.
31.1A04ADrůzná antiemetika (theoklát embraminu)p.o.50MG2,15
88321MEDRINtbl 20x25mgLEXCZ
31.2A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.o.0.1GM3,40
00320THEADRYLtbl 10x100mgLEXCZ
32A04ADrůzná antiemetikap.rect.
32.1A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.rect.0.1GM9,60
00951THEADRYLsup 10x50mgLEXCZ
33A05AAhepatika ze skupiny žlučových kyselinp.o.L/GIT,INF
33.1A05AA01kyselina chenodeoxycholováp.o.1GM21,95L/GIT,INF
85721CHENOFALKcps 100x250mgFAKD
94865CHENOSANcps 50x250mgPMPCZ
33.2A05AA02kyselina ursodeoxycholováp.o.0.75GM31,30L/GIT,INF
91017URSOFALKcps 100x250mgFAKD
97864URSOSANcps 50x250mgPMPCZ
34A05AXostatní hepatikap.o.
34.1A05AXjiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)p.o.3DF1,60
00146FEBICHOLcps 50x100mgSLOSK
34.2A05AX02hymekromonp.o.1.20GM5,65
93157ISOCHOL (DRAZOVKA)drg 30x400mgLEXCZ
97881ISOCHOL (BLISTR 3X10)drg 30x400mgLEXCZ
35A05BAléčiva onemocnění jaterp.o.
35.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)p.o.4DF13,95
35.2A05BAléčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)p.o.0.21GM4,65
35.3A05BA03silymarinp.o.0.21GM5,05
04368FLAVOBIONtbl obd 50x70mgLEXCZ
36A05BAléčiva onemocnění jaterparent.H
36.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)parent.1DF46,50H
92325ESSENTIALE Ninj 5x5mlNATD
36.2A05BA03silymarinparent.0.35GM2093,60H
37A06Aosmoticky působící nevstřebatelné cukryp.o., p.rect.L/GIT,INT,GER
37.1A06AD10kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)p.o.4DF308,80L/GIT,INT,GER, CHI
69482FORTRANSplv 1x4(sacky)BEFF
37.2A06AD11laktulózap.o.6.7GM5,75L/GIT,INT,GER
62563DUPHALACsir 1x200mlSDUNL
62564DUPHALACsir 1x300mlSDUNL
62565DUPHALACsir 1x500mlSDUNL
86612LACTULOSA INFUSIAsir 1x250ml 50%IHOCZ
02816LACTULOSA INFUSIAsir 1x500ml 50%IHOCZ
37.3A06AD12laktitolp.o.10GM5,75L/GIT,INT,GER
37.4A06AG10sorbitol v kombinaci s kont. laxativemp.rect.2DF180,00L/GIT,INT,GER, CHI
92489YALsol 10x67.5mlTRMD
38A07AAstřevní antimykotická léčivap.o.
38.1A07AA02nystatinp.o.1.5MU6,10
01067FUNGICIDIN LECIVAdrg 20x500kuLEXCZ
38.2A07AA03natamycinp.o.0.3GM6,10
39A07EAkortikosteroidy pro rektální aplikacip.rect.
39.1A07EA03prednison (do 10 mg včetně)p.rect.10MG18,00
84000RECTODELTsup 6x5mgTRMD
84001RECTODELTsup 6x10mgTRMD
39.2A07EA03prednison (nad 30mg)p.rect.10MG4,90
84003RECTODELTsup 6x100mgTRMD
39.3A07EA03prednison (od 10 do 30 mg včetně)p.rect.10MG8,65
84002RECTODELTsup 6x30mgTRMD
39.4A07EA06budesonidp.rect.2MG278,20L/GIT,INT
40A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.o.L/GIT,INT
40.1A07EC01sulfasalazinp.o.2GM18,80L/GIT,INT,REV
72968SALAZOPYRIN ENtbl 100x500mgKBPS
02159SULFASALAZINtbl 50x500mgKRKSLO
04304SULFASALAZIN ENtbl 100x500mgKRKSLO
40.2A07EC02mesalazin (potahované tablety)p.o.1.5GM29,60L/GIT,INT
76479ASACOLtbl obd 100x400mgTLTCH
76700ASACOL 4GMenm 1x100ml/4gmTLTCH
96057SALOZINALtbl obd 50x250mgPMPCZ
40.3A07EC02mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)p.o.1.5GM50,00L/GIT,INT
41A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.rect.L/GIT,INT
41.1A07EC02mesalazinp.rect.1.5GM131,00L/GIT,INT
83135PENTASAsup 28x1gmFEIDK
93238SALOFALK 250sup 10x250mgFAKD
93239SALOFALK 250sup 30x250mgFAKD
93770SALOFALK KLYSMENenm 7x60gmFAKD
42A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o.L/PDD,GIT,GER
42.1A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o.2ML3,95L/PDD,GIT,GER
09158HYLAK FORTEgtt 1x30mlMCKD
09159HYLAK FORTEgtt 1x100mlMCKD
42.2A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnoup.o.4DF3,95L/PDD,GIT,GER
43A09AAenzymové přípravkyp.o.

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog po radikálních operacích pro malignitu.

43.1A09AAenzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)p.o.5000FI1,05
04139PANZYNORM FORTEdrg 30KRKSLO
98046PANKREON COMPOSITUMdrg 20KCHD
43.2A09AAmultienzymy (Wobenzym) p.o.6DF19,00P
43.3A09AA02multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně) p.o.5000FI2,30
04316KREONcps 20KCHD
02420PANCREOLAN FORTEtbl ent 30x220mgLEXCZ
43.4A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)p.o.5000FI2,10
08758COMBIZYM COMPOSITUMdrg 20LUID
93662COMBIZYM COMPOSITUMdrg 50LUID
08760COMBIZYM COMPOSITUMdrg 100LUID
68989KREON 25000cps 50KCHD
67418PANCREASE HLcps 100CILCH
21362PANGROL 400tbl obd 48BCED
44A09ACpepsin a kyselinotvorné látkyp.o.
44.1A09AC01pepsin a kyselinotvorné látkyp.o.2DF2,85
00007ACIPEPSOLtbl 20x400mgLEXCZ
45A10Ainsuliny (rozpustné humánní)parent.L/DIA
45.1A10AAinsuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)parent.40U30,60L/DIA
96732HUMULIN R CARTRIDGEinj 5x1.5ml/150utLILF
92608HUMULIN R CARTRIDGEinj 5x3ml/300utLILF
75419INSUMAN HOECHST RAPID OPTIPENinj 5x3ml/300utHOEA
76316VELOSULIN HM 100UT/MLinj 1x10ml/1kuNOODK
45.2A10AAinsuliny (rozpustné humánní, 40 U/ml)parent.40U25,40L/DIA
97520HUMULIN Rinj 1x10ml/400utLILF
99192HUMULIN Rinj 1x10ml/400utLILD
75414INSUMAN HOECHST RAPID 40UT/MLinj 5x10ml/400utHOEA
45.3A10AAinsuliny (rozpustné lisylinsuliny)parent.40U33,80L/DIA
89133HUMALOG 40 IUinj 1x10ml/400utLILF
89134HUMALOG 100 IUinj 1x10ml/1kuLILF
45.4A10AAinsuliny (rozpustné lisylinsuliny, 100 U/ml, cartridge)parent.40U38,40L/DIA
89137HUMALOG CARTRIDGE 100 IUinj 5x1.5ml/150utLILF
46A10Ainsuliny (rozpustné monokomponentní)parent.
46.1A10AAinsuliny (rozpustné monokomponentní)parent.40U13,50
04092ACTRAPID MCinj 1x10ml/400utNOODK
83725INSULIN-MONO Ninj 1x10ml/400utLEXCZ
03992PUR-INSULIN-NEUTRAL LECIVAinj 1x10ml/400utLEXCZ
47A10Ainsuliny (suspenzní humánní)parent.L/DIA
47.1A10AAinsuliny (suspenzní humánní, 100 U/ml, cartridge)parent.40U30,60L/DIA
90979ACTRAPID HM PENFILLinj 5x1.5ml/150utNOODK
76061ACTRAPID HM PENFILLinj 5x3ml/300utNOODK
96709HUMULIN M1(10/90)CARTRIDGEinj 5x1.5ml/150utLILF
92603HUMULIN M1(10/90)CARTRIDGEinj 5x3ml/300utLILF
96710HUMULIN M2(20/80)CARTRIDGEinj 5x1.5ml/150utLILF
92604HUMULIN M2(20/80)CARTRIDGEinj 5x3ml/300utLILF
96711HUMULIN M3(30/70)CARTRIDGEinj 5x1.5ml/150utLILF
92605HUMULIN M3(30/70)CARTRIDGEinj 5x3ml/300utLILF
96712HUMULIN M4(40/60)CARTRIDGEinj 5x1.5ml/150utLILF
92606HUMULIN M4(40/60)CARTRIDGEinj 5x3ml/300utLILF
96713HUMULIN N(NPH)CARTRIDGEinj 5x1.5ml/150utLILF
92607HUMULIN N(NPH)CARTRIDGEinj 5x3ml/300utLILF
99400INSULATARD HM PENFILLinj 5x1.5ml/150utNOODK
99401INSULATARD HM PENFILLinj 5x3ml/300utNOODK
75420INSUMAN HOECHST BASAL OPTIPENinj 5x3ml/300utHOEA
75421INSUMAN HOECHST KOMB T15 OPTIPinj 5x3ml/300utHOEA
75422INSUMAN HOECHST KOMB T25 OPTIPinj 5x3ml/300utHOEA
75423INSUMAN HOECHST KOMB T50 OPTIPinj 5x3ml/300utHOEA
61162MIXTARD 10 PENFILLinj 5x1.5ml/150utNOODK
61169MIXTARD 10 PENFILLinj 5x3ml/300utNOODK
61163MIXTARD 20 PENFILLinj 5x1.5ml/150utNOODK
61168MIXTARD 20 PENFILLinj 5x3ml/300utNOODK
61164MIXTARD 40 PENFILLinj 5x1.5ml/150utNOODK
61167MIXTARD 40 PENFILLinj 5x3ml/300utNOODK
61165MIXTARD 50 PENFILLinj 5x1.5ml/150utNOODK
61166MIXTARD 50 PENFILLinj 5x3ml/300utNOODK
99407MIXTARD 30 HM PENFILLinj 5x1.5ml/150utNOODK
99408MIXTARD 30 HM PENFILLinj 5x3ml/300utNOODK
47.2A10AAinsuliny (suspenzní humánní, 40 U/ml)parent.40U25,40L/DIA
42468HUMULIN Linj 1x10ml 40ut/mlLILF
99313HUMULIN Linj 1x10ml 40ut/mlLILD
78282HUMULIN M1(10/90)inj 1x10mlLILF
99196HUMULIN M1(10/90)inj 1x10mlLILD
78283HUMULIN M2(20/80)inj 1x10mlLILF
99195HUMULIN M2(20/80)inj 1x10mlLILD
78284HUMULIN M3(30/70)inj 1x10mlILF
99187HUMULIN M3(30/70)inj 1x10mlLILD
78285HUMULIN M4/40/60)inj 1x10mlLILF
99206HUMULIN M4(40/60)inj 1x10mlLILD
97521HUMULIN Ninj 1x10ml/400utLILF
99628HUMULIN Ninj 1x10ml/400utLILD
78281HUMULIN Uinj 1x10ml 40ut/mlLILF
99189HUMULIN Uinj 1x10ml 40ut/mlLILD
62967INSULATARD HMinj 1x10ml/400utNOODK
88345INSULIN ACTRAPID HMinj 1x10ml/400utNOODK
75415INSUMAN HOECHST BASAL 40UT/MLinj 5x10ml/400utHOEA
75416INSUMAN HOECHST KOMB TYP 15inj 5x10ml/400utHOEA
75417INSUMAN HOECHST KOMB TYP 25inj 5x10ml/400utHOEA
75418INSUMAN HOECHST KOMB TYP 50inj 5x10ml/400utHOEA
62968MIXTARD 30inj 1x10ml/400utNOODK
88346MONOTARD HMinj 1x10ml/400utNOODK
90980ULTRATARD HMinj 1x10ml/400utNOODK
48A10Ainsuliny (suspenzní monokomponentní)parent.
48.1A10AAinsuliny (suspenzní monokomponentní)parent.40U9,70
83726INSULIN-MONO Dinj 1x10ml/400utLEXCZ
83727INSULIN-MONO IDinj 1x10ml/400utLEXCZ
83728INSULIN-MONO SDinj 1x10ml/400utLEXCZ
04085MONOTARD MCinj 1x10ml/400utNOODK
03990PUR-INSULIN-DEP LECIVAinj 1x10ml/400utLEXCZ
03991PUR-INSULIN-INTERDEP LECIVAinj 1x10ml/400utLEXCZ
04128PUR-INSULIN-SUPERDEP LECIVAinj 1x10ml/400utLEXCZ
49A10BAléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidázp.o.
49.1A10BA02metforminp.o.2GM10,50
56503SIOFOR 500tbl obd 60x500mgBCED
56504SIOFOR 850tbl obd 60x850mgBCED
49.2A10BA03buforminp.o.0.2GM3,80
08498ADEBITtbl 40x50mgCHNH
02558SILUBIN RETARDdrg 60x100mgGRUD
49.3A10BF01akarbozap.o.0.3GM10,50
50A10BBléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočovinyp.o.
50.1A10BB01glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG2,25
91881MANINIL 1tbl 120x1mgBCED
50.2A10BB01glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.10MG0,95
91783BETANASEtbl 10x10x5mgCADIND
91880MANINIL 5tbl 120x5mgBCED
30132GILEMALtbl 28x5mgCHNH
94556GILEMALtbl 120x5mgCHNH
50.3A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7MG1,55
94523GLUCOBENEtbl 120x1.75mgMCKD
56966MANINIL 1.75tbl 120x1.75mg (blistr)BCED
50.4A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7MG0,90
96870GLI-BASANtbl 120x3.5mgSGWD
94525GLUCOBENEtbl 120x3.5mgMCKD
50.5A10BB02chlorpropamidp.o.0.37GM0,80
50.6A10BB03tolbutamidp.o.1.5GM2,55
00120DIRASTANtbl 5x10x500 mgSLOSK
50.7A10BB04glibornuridp.o.38MG4,90
50.8A10BB05tolazamidp.o.1GM2,55
50.9A10BB07glipizidp.o.10MG4,90
88628MINIDIABbl 30x5mgPHAI
93333MINIDIABbl 30x5mgLEXCZ
50.10A10BB08gliquidonp.o.60MG5,95
99336GLURENORMtbl 30x30mgSLOSK
50.11A10BB09gliklazidp.o.0.16GM9,35
04345DIAPREL (DIAMICRON)tbl 60x80mgSVEF
50.12A10BB12glymepiridp.o.2MG6,40
51A11CAvitamin A a jeho derivátyp.o.
51.1A11CA01retinol (vitamin A)p.o.50kU1,05
00347VITAMIN A SLOVAKOFARMAcps 50x30kuSLOSK
52A11CAvitamin A a jeho derivátyparent.
52.1A11CA01retinol (vitamin A)parent.50KU11,25
00396AXEROPHTHOL BIOTIKAinj 5x1ml/50kuBTASK
53A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)p.o.P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencií (především u dialyzovaných nemocných),

b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,

c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,

d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1A11CC04kalcitriolp.o.1RG61,35P
91548ROCALTROLcps 30x0.25rgHLRCH
54A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)p.o.
54.1A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně) p.o.6kU10,75
00679INFADIN RYBI TUKsol 100ml 0.1mg/1mlSLOSK
54.2A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)p.o.6kU0,70
00716INFADINgtt 1x10ml 10mg/1mlSLOSK
54.3A11CC01ergocalciferol (pevné lékové formy)p.o.6kU0,35
00353VITAMIN D SLOVAKOFARMAcps 1x300kuSLOSK
54.4A11CC02dihydrotachysterolp.o.1MG19,40
94445TACHYSTINgtt 20ml 1mg/mlGMDD
54.5A11CC03alfacalciferolp.o.1MG0,70
54.6A11CC05cholecalciferolp.o.0.5MG0,70
55A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)parent.P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1A11CC04kalcitriolparent.1RG170,45P
76423CALCIJEXinj 25x1ml/2rgABBUSA
94426CALCIJEXinj 25x1ml/1rgABBUSA
56A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)parent.
56.1A11CC01ergokalciferolparent.6kU0,80
00405CALCIFEROL BIOTIKA FORTEinj 1x1ml/7.5mgBTASK
57A11DAvitamin B1 a jeho derivátyparent.H
57.1A11DAthiamin (vit. B1), prostýparent.75MG6,10H
57.2A11DA01thiamin (vit. B1)parent.50MG6,10H
92502THIABENEinj 6x2ml/100mgMCKD
00616THIAMIN LECIVAinj 10x2ml/100mgLEXCZ
70478VITAMIN B1-RATIOPHARMinj 6x2ml/100mgMCKD
58A11GAvitamin Cparent.H
58.1A11GA01kyselina askorbová (vitamín C)parent.0.2GM3,80H
92729ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKAinj 5x5ml/500mgHBSSK
59A11HAvitamin B2, B6 a Eparent.H
59.1A11HA02pyridoxin (vitamín B6)parent.0.16GM16,20H
00584PYRIDOXIN LECIVAinj 5x1ml/50mgLEXCZ
21917VITAMIN B6inj 50x2ml/50mgPOLPL
59.2A11HA03tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)parent.0.2GM72,95H
59.3A11HA03tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)parent.0.2GM7,75H
00449EREVIT 300inj 5x1ml/300mgBTASK
59.4A11HA04riboflavin (vitamín B2)parent.20MG6,25H
60A11JAkombinace vitamínůparent.H
60.1A11JAkombinace vitamínůparent.10ML126,90H
94846VITALIPID N ADULTinf 10x10mlKBPS
94847VITALIPID N INFANTinf 10x10mlKBPS
61A12Asoli vápníku včetně kombinací vápníku a fluorup.o.
61.1A12AAvápník (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
99808BIOMIN Hplv 60x3gm(sacky)BMNSK
61.2A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
00064CALCIUM SLOVAKOFARMAtbl 50x500mgSLOSK
61.3A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
62322MAXI-KALZ 500tbl eff 20x500mgASDA
62323MAXI-KALZ 1000tbl eff 10x1000mgASDA
88663TBL. CALCII CARBONICI 0.5 GLOtbl 100GAOCZ
61.4A12AA07chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)p.o.0.2GM0,55
00676CALCIUM CHLORATUMsol 100ml 10%GNOCZ
87100SOLUTIO CALCII CHLORATIsol 1x500ml/500gmPSRCZ
61.5A12AA20vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
84451CALCIUM SUMIVY SLOVAKOFARMAtbl eff 20SLOSK
61.6A12AXvápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)p.o.1DF7,25L/INT,GYN,ORT, REV
60550FLUOCALCICtbl eff 3x20ASDA
61.7A12AXvápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)p.o.1DF4,85L/INT,GYN,ORT, REV
62A12AAsoli vápníkuparent.
62.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)parent.3GM62,05
00407CALCIUM BIOTIKAinj 10x10ml/1gmHBSSK
62.2A12AA07chlorid vápenatý (na obsah vápníku)parent.0.2GM2,75
00409CALCIUM CHLORATUM BIOTIKAinj 5x10ml 10%HBSSK
63A12BAsoli draslíkup.o.
63.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)p.o.1GM20,90
76036TROMCARDIN FORTEtbl obd 100TRMD
88356CARDILANtbl 100SLOSK
63.2A12BAdraslík (na obsah draslíku)p.o.1.5GM2,05
63.3A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)p.o.3GM2,05
64A12BAsoli draslíkuparent.O
64.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkemparent.1DF13,50O
02031TROMCARDINinj 5x10mlTRMD
02132CARDILANinj 10x10mlHBSSK
64.2A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)parent.3GM45,80O
02486KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%inj 5x10ml 7.5%LEXCZ
65A12CCsoli hořčíkup.o.L/INT,NEU,PSY
65.1A12CChořčík (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
99891MAGNESIUM 250MG PHARMAVITtbl eff 20PVIH
65.2A12CC03glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.3A12CC04citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.4A12CC05aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.5A12CC06mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.6A12CC09orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.7A12CC30kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
66A12CCsoli hořčíkuparent.O
66.1A12CC02síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)parent.1GM20,70O
00498MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKAinj 5x10ml 10%HBSSK
66.2A12CC02síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)parent.1GM9,30O
00499MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKAinj 5x10ml 20%HBSSK
67A12CDsoli fluorup.o.
67.1A12CD01fluorid sodnýp.o.88MG3,95
09495OSSIN RETARD DRAGEEStbl obd 100x40mgGRUD
68A14Aanabolické steroidyparent.
68.1A14AB01nandrolonparent.2MG1,80
00609SUPERANABOLONinj 5x1ml/25mgSPXCZ
69A16Aostatní léčiva alimentárního traktuparent.O
69.1A16AA01levokarnitinparent.2GM365,00O
75602L-CARNITIN LEOPOLD 1GMinj 5x5ml/1gmLPDA
69.2A16AX01tioktová kyselinaparent.GM103,65O
86092THIOCTACID 600 Tinj 5x24ml/600mgASDD
70B01AAantithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu Kp.o.
70.1B01AA03warfarinp.o.7.5MG3,55
94113WARFARINtbl 100x3mgORNSF
94114WARFARINtbl 100x5mgORNSF
70.2B01AA08ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.6GM5,25
00256PELENTANETTAEtbl obd 100x75mgLEXCZ
70.3B01AA08ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)p.o.0.6GM6,20
00254PELENTANtbl 10x300mgLEXCZ
71B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)parent.U
71.1B01AB02antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.2.1KU28560,00U
94228ANTITHROMBIN III GRIFOLSinj sic 500ut+10mlGFOE
94229ANTITHROMBIN III GRIFOLSinj sic 1000ut+20mlGFOE
66532KYBERNIN Pinj 1x1ku+20ml aquaBEHA
66533KYBERNIN Pinj 1x500ut+10ml aquaBEHA
85771KYBERNIN Pinj 1x500ut+10ml aquaBEHD
85772KYBERNIN Pinj 1x1ku+20ml aquaBEHD
71.2B01AB02antithrombinparent.2.1KU28560,00U
72B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)parent.O
72.1B01AB01heparinparent.10KU15,70O
74999HEPARIN BIOCHEMIE 25000UTinj 100x5ml/25kuBCAA
93746HEPARIN LECIVAinj 1x10ml/50kuLEXCZ
00477HEPARIN RETARD LECIVAinj 5x1ml/25kuLEXCZ
73B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)p.o.,parent.O
73.1B01AB04dalteparinparent.3KU81,10O
94855FRAGMINinj 10x1ml/10kuPHAS
94856FRAGMINinj 10x4ml/10kuPHAS
73.2B01AB05enoxaparinparent.3KU81,10O
73.3B01AB06nadroparinparent.3KU81,10O
96988FRAXIPARINEinj 10x1ml/25kuCHOF
73.4B01AB07parnaparinparent.3KU81,10O
56535FLUXUM 4250UI AXAinj 6x0.4ml/4250utASWI
76570FLUXUM 3200UT AXAinj 6x0.3ml/3200utASWI
76571FLUXUM 6400UT AXAinj 6x0.6ml/6400utASWI
73.5B01AB11sulodexidparent.600U81,10O
96117VESSEL DUE Finj 10x2ml/600lsuASWI
73.6B01AB11sulodexidp.o.250U13,80L/OPH,INT,NEU, DIA
74B01ACantiagregancia trombocytůp.o.

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,

c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1B01AC05ticlopidinp.o.0.5GM55,00P
74.2B01AC06kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,50
72812ANOPYRIN 30MGtbl 50x30mgSLOSK
72813ANOPYRIN 30MGtbl 20x30mgSLOSK
74.3B01AC06kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,5 g v jedné tabletě včetně)p.o.1DF1,00
74.4B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,60
71960ANOPYRIN 100MGtbl 50x100mgSLOSK
99295ANOPYRIN 100MGtbl 20x100mgSLOSK
74.5B01AC10indobufenp.o.0.3GM15,00P
75B01ACantiagregancia trombocytůparent.H
75.1B01AC07dipyridamolparent.0.2GM229,60H
01500PERSANTINinj 5x2ml/10mgBOED
98377PERSANTINinj 5x2ml/10mgTHMD
98378PERSANTINinj 5x2ml/10mgBNEA
75.2B01AC10indobufenparent.0.3GM91,40H
76B01ADtrombolytikaparent.U

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1B01AD01streptokinázaparent.1.5MU4009,00U
94697KABIKINASEinj sic 1x1.5muKBPS
62461STREPTASEinj sic 1x1.5muBEHD
76.2B01AD02alteplazaparent.0.1GM48234,50U
60384ACTILYSE 20MGinj sic 1x20mg+20mlTHMD
60388ACTILYSE 20MGinj sic 1x20mg+20mlBNED
93649ACTILYSE 20MGinj sic 1x20mg+20mlBOED
60385ACTILYSE 50MGinj sic 1x50mg+50mlTHMD
60389ACTILYSE 50MGinj sic 1x50mg+50mlBNED
93650ACTILYSE 50MGinj sic 1x50mg+50mlBOED
76.3B01AD04urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)parent.3MU76267,30U
97843UKIDANinj 100ku+2ml solv.SROCH
76.4B01AD04urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)parent.3MU43542,15U
76.5B01AD04urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)parent.3MU46386,55U
97844UKIDANinj 500ku+2ml solv.SROCH
77B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinp.o.
77.1B02AA01kyselina aminokaproová p.o.16GM39,75
77.2B02AA02kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně) p.o.2GM41,65
77.3B02AA02kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě) p.o.2GM39,40
97410EXACYLtbl fc 20x500mgSFHF
77.4B02AA03kyselina aminomethylbenzoováp.o.0.25GM20,75
02123PAMBAtbl 10x250mgCWOD
78B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinparent.
78.1B02AA01kyselina aminokaproováparent.16GM66,50
78.2B02AA02kyselina tranexámováparent.2GM65,20
97411EXACYL I.V.inj 5x5ml/500mgSFHF
78.3B02AA03kyselina aminomethylbenzoováparent.0.25GM202,00
69793PAMBAinj 5x5ml/50mgCWOD
79B02ABantifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteinázparent.H
79.1B02AB01aprotininparent.500KU683,50H
02787ANTILYSIN SPOFAinj 5x10ml/100kuSPXCZ
80B02BAvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikap.o.
80.1B02BA01fytomenadionp.o.20MG9,65
00720KANAVITgtt 1x5ml 20mg/mlSLOSK
80.2B02BX01etamsylatp.o.0.75GM30,00L/OPH,HEM
81B02Bvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikaparent.
81.1B02BAmenadiolfosfat sodná sůlparent.10MG14,60
81.2B02BA01fytomenadionparent.20MG15,10
00489KANAVITinj 5x1ml/10mgHBSSK
81.3B02BX01etamsylatparent.0.75GM89,70O/OPH,HEM
02213DICYNONEinj 100x2ml/250mgOMLCH
82B02BBlidský fibrinogenparent.U
82.1B02BB01lidský fibrinogenparent.5GM5922,00U
52772FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MGinj sic 1000mg+50mlIMMA
83B02BClokální hemostatikalok.
83.1B02BClokální hemostatika (rektální lékové formy)lok.1DF5,65
88753SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT KON.)sup 5x2.2gmLEXCZ
83.2B02BClokální hemostatika (pěna)lok.1C23,15
94888HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)ext 1ksHVVCZ
97230HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)ext 20ksHVVCZ
83.3B02BC01absorbovatelná želatinová houbalok.1C23,15
02198GELASPONspn 1ks(8.5x4x1cm)ANWD
83115SPONGOSTAN FILM (200X70X0.5MM)spn 20ksFERDK
83113SPONGOSTAN STANDARDspn 20ks 70x50x10mmFERDK
83114SPONGOSTAN SPECIALspn 20ks 70x50x1mmFERDK
83.4B02BC06thrombin (houba)lok.1DF58,10
84B02BDkoagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)parent.B

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti fakotru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1B02BD02koagulační faktor VIII (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.500U5200,00B
84.2B02BD02koagulační faktor VIIIparent.500U5200,00B
88800PORCINE FACTOR VIII:C (HYATE:C)inj 20ml/400-700utSPYGB
84.3B02BD04koagulační faktor IX (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.350U3360,00B
84.4B02BD04koagulační faktor IXparent.350U3360,00B
84.5B02BD01kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a Xparent.350U3360,00B
94227HEMOFACTOR HTinj sic 1x500ut+solGFOE
85B02BDkoagulační faktory (ostatní koagulační faktory)parent.X
85.1B02BDsrážecí faktoryparent.350U3110,40X
85667FIBROGAMMIN Pinj 1x250ut+1x4mlBEHD
85668FIBROGAMMIN Pinj 1x1.25ku+1x20mlBEHD
85.2B02BD02koagulační faktor VIII s von Wilebrandovým faktoremparent.500U9534,35X
83785HAEMATE Pinj sic 1x250utBEHA
83786HAEMATE Pinj sic 1x500utBEHA
83787HAEMATE Pinj sic 1x1kuBEHA
88335HAEMATE Pinj sic 1x250utBEHD
88336HAEMATE Pinj sic 1x500utBEHD
88337HAEMATE Pinj sic 1x1kuBEHD
85.3B02BD03aktivita obcházející inhibitor faktoru VIIIparent.10KU339500,00X
85.4B02BD05koagulační faktor VIIparent.6KU90000,00X
85.5B02BD08eptakog alfa (aktivovaný)parent.2.5kU1543,25X
89825NOVOSEVEN 1.2MG (60KU)inj sic 1x1.2mg+solNOODK
89826NOVOSEVEN 2.4MG (120KU)inj sic 1x2.4mg+solNOODK
92641NOVOSEVEN 4.8MG (240KU)inj sic 1x4.8mg+solNOODK
86B03AAsoli dvojmocného železap.o.
86.1B03AA02fumarát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM2,80
86.2B03AA02fumarát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM2,80
00677FERRONATsus 1x100ml/3gmGNOCZ
86.3B03AA03glukonát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,45
86.4B03AA03glukonát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,45
86.5B03AA05chlorid železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,45
86.6B03AA05chlorid železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,85
85662FERRO 66gtt 1x20mlPRAD
86.7B03AA07síran železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM1,55
04370FERRONAT RETARDtbl obd 30LEXCZ
86.8B03AA07síran železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,45
87B03ACsoli trojmocného železaparent.O
87.1B03ACželezo trojmocné, parenterální přípravkyparent.0.1GM26,40O
04084FERRUM LEK I.M.inj 50x2ml/100mgLEKSLO
87.2B03AC02hydroxid železitý se sacharózouparent.0.1GM27,75O
02788FERRUM LEK I.V.inj 50x5ml/100mgLEKSLO
87.3B03AC03komplex železo-sorbitol-citronová kyselinaparent.0.1GM26,15O
88B03ADsoli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovoup.o.L/GYN,HEM
88.1B03ADchlorid železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
88.2B03ADglukonat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
97861LOSFERRON FOL BRAUSENTABLETTENtbl eff 30ASDA
88.3B03AD02fumarat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
88.4B03AD03síran železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
89B03AEsoli dvojmocného železa v ostatních kombinacíchp.o.
89.1B03AE01dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12p.o.0.1GM5,45
89.2B03AE02dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminyp.o.0.1GM5,45
89.3B03AE10chlorid železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,45
89.4B03AE10fumarat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,45
89.5B03AE10glukonat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,45
89.6B03AE10různé kombinace bez kyseliny listovép.o.0.1GM2,80
89.7B03AE10síran železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM5,35
96043AKTIFERRIN COMPOSITUMcps 100MCKA
89.8B03AE10síran železnatý/serin (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,45
94584AKTIFERRINcps 50MCKD
89.9B03AE10síran železnatý/serin (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM6,75
99138AKTIFERRINgtt 1x30mlMCKD
90B03BAvitamin B12 a jeho derivátyparent.
90.1B03BA01cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.02MG0,50
00641VITAMIN B12 LECIVA 300RGinj 5x1ml/300rgLEXCZ
90.2B03BA01cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)parent.0.02MG0,20
66997B12 ANKERMANN 1000RGinj 1x5ml 1000rg/mlWGPD
66998B12 ANKERMANN 1000RGinj 5x5ml 1000rg/mlWGPD
92503NEUROBENEinj 6x1ml/1000rgMCKD
09979VITAMIN B12inj 10x1ml/1mgVJPD
23608VITAMIN B12inj 100x1ml/1mgVJPD
66949VITAMIN B12inj 5x2ml/1000rgPOLPL
00643VITAMIN B12 LECIVA 1000RGinj 5x1ml/1000rgLEXCZ
97506VITAMIN B12-RATIOPHARMinj 6x1ml/1000rgMCKD
91B03BBkyselina listová a její derivátyp.o.
91.1B03BB01kyselina listováp.o.10MG1,00
76064ACIDUM FOLICUM LECIVAdrg 30x10mgLEXCZ
92B03XAostatní protianemická léčivaparent.K/P

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1B03XA01erythropoetinparent.2KU1060,90K/P
85528EPREXinj 6x1ku/0.5ml+strCILCH
85529EPREXinj 6x2ku/0.5ml+strCILCH
85530EPREXinj 6x3ku/0.3ml+strCILCH
85531EPREXinj 6x4ku/0.4ml+strCILCH
85532EPREXinj 6x10ku/ml+strCILCH
93579EPREXinj 6x2ku/mlCILCH
94345EPREXinj 6x4ku/mlCILCH
94346EPREXinj 6x10ku/mlCILCH
96354RECORMONinj 10x1kuBOMA
96355RECORMONinj 10x2kuBOMA
96356RECORMONinj 5x5kuBOMA
56526RECORMON S 1000IUinj sic 10x1ku+solvBOMA
56527RECORMON S 2000IUinj sic 10x2ku+solvBOMA
56528RECORMON S 5000IUinj sic 10x5ku+solvBOMA
56529RECORMON S 10000IUinj sic 10x10ku+solBOMA
93B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)parent.B
93.1B05AA01albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.20GM2880,30B
75089ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVACinf 1x250mlUSOCZ
98147ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVACinj 5x1mlUSOCZ
93787ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVACinf 1x100ml(nts)USOCZ
83789HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinj 1x10ml 20%BEHA
20816HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinf 1x50ml 20%BEHD
83788HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinf 1x50ml 20%BEHA
20821HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinj 1x10ml 20%BEHD
20822HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinf 1x100ml 20%BEHD
83790HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRINGinf 1x100ml 20%BEHA
97907HUMAN-ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.inf 1x250mlGFOE
97908HUMAN-ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.inf 1x500mlGFOE
97909HUMAN-ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.inf 1x150mlGFOE
97910HUMAN-ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.inf 1x100mlGFOE
93.2B05AA01albuminparent.20GM2880,30B
10124HUMAN ALBUMIN 20%inf 1x100mlBTPD
20817HUMAN ALBUMIN 50 DESSAUinf 1x20ml 5%PDED
20818HUMAN ALBUMIN 50 DESSAUinf 1x100ml 5%PDED
20819HUMAN ALBUMIN 50 DESSAUinf 1x250ml 5%PDED
20831HUMAN ALBUMIN 200 DESSAUinf 1x10ml 20%PDED
20832HUMAN ALBUMIN 200 DESSAUinf 1x50ml 20%PDED
20833HUMAN ALBUMIN 200 DESSAUinf 1x100ml 20%PDED
93.3B05AA02ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhradyparent.100ML974,00B
90703STABIL.ROZ.LUD.PLASM.
BIELKOVIN
inf 1x100mlIMASK
90704STABIL.ROZ.LUD.PLASM.
BIELKOVIN
inf 1x250mlIMASK
94B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)parent.O
94.1B05AA05dextran (koncentrace 10%)parent.500ML172,80O
00589RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)inf 1x500ml 10%IHOCZ
00590RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.inf 1x500mlIHOCZ
94.2B05AA05dextran (koncentrace 6%)parent.500ML101,20O
00431DEXTRAN INFUSIA 6% V F 1/1inf 1x500ml (sklo)IHOCZ
94.3B05AA05dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)parent.500ML115,20O
96380TENSITON I.V. (KREVNI EXPANDER)inf 1x500ml (lahev)IHOCZ
94.4B05AA06želatinové přípravkyparent.500ML266,70O
99635GELAFUNDINinf 1x500mlBMED
02536GELIFUNDOLinf 1x500mlBTPD
56063GELIFUNDOLinf 10x500mlBTPD
03622HAEMACCEL 3.5ˇ%inf 1x500mlBEHD
62639HAEMACCEL 3.5ˇ%inf 10x500mlBEHD
94.5B05AA07hydroxyethyl-
škrob
parent.500ML411,00O
75007ELOHAST 6%inf 1x500ml (vak)LPDA
98351ELOHAST 6%inf 1x500ml (sklo)LPDA
98352ELOHAST 6%inf 1x500ml (plast)LPDA
72154HAES-STERIL 6%inf 1x500ml (sklo)FRED
72155HAES-STERIL 6%inf 1x500ml (plast)FRED
95B05BAroztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)parent.O
95.1B05BA03glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML13,00O
62376INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
66872INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIAinf 1x250ml (sklo)IHOCZ
95.2B05BA03glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,60O
7824810% GLUCOSE I.V. INFUSION BAXTERinf 20x500ml (vak)BXTGB
96877GLUCOSE 10 BRAUN (PLASCO LAHV.)inf 1x500ml 10%BMED
95,3B05BA03glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML35,00O
9253010% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x100ml (sklo)SFRI
69747ARDEANUTRISOL G 10inf 1x80mlARDCZ
86524ARDEANUTRISOL G 10inf 40x80mlARDCZ
62374INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNAinf 1x100ml (sklo)IMASK
86346INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIAinf 1x100ml (sklo)IHOCZ
95,4B05BA03glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML5,15O
9254010% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x2000ml (vak)SFRI
95,5B05BA03glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML30,40O
97012DEXTROSE 20% IN WATER-INST.HUM.inf 1x100mlHUAH
55623INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNAinf 1x100ml (sklo)IMASK
95,6B05BA03glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)parent.100ML6,85O
75194GLUCOSE-LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)inf 1x1000ml 20%CLSD
95,7B05BA03glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML12,45O
96872GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)inf 1x250ml 5%BMED
62372INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
95,8B05BA03glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,95O
756155% GLUCOSE I.V.BPinf 1x500ml (vak)BXTGB
69045DEXTROSE 5% IN WATER-HUMANinf 1x500ml (plast)HUAH
97010DEXTROSE 5% IN WATER-HUMANinf 1x500ml (sklo)HUAH
96873GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)inf 1x500ml 5%BMED
83695GLUCOSE I.V. B.P. 50GM/LT COREinf 1x500mlCPLIND
95,9B05BA03glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML27,10O
756135% GLUCOSE I.V. BPinf 1x100ml (vak)BXTGB
96871GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)inf 1x100ml 5%BMED
95,10B05BA03glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML4,10O
925295% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x2000ml (vak)SFRI
83696GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT COREinf 1x1000mlCPLIND
55620INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
95,11B05BA03glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML93,40O
00465GLUCOSUM LECIVA 10%inj 10x10ml 10%LEKCZ
95,12B05BA03glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML101,00O
95,13B05BA03glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML18,60O
86972ARDEANUTRISOL G 33inf 1x250mlARDCZ
55630INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
95.14B05BA03glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML32,40O
55628INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1x100ml (sklo)IMASK
95.15B05BA03glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)parent.100ML8,45O
75199GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)inf 1x1000ml 40%CLSD
75206GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)inf 1x1000ml 40%CLSD
96B05BAroztoky k parenterální výživě (ostatní)parent.H
96.1B05BA01aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)parent.100ML39,65H
98240AMINOPLASMAL 5% Einf 1x500mlBMED
91112NUTRAMIN NEOinf 1x500ml 4%IHOCZ
96.2B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 14%)parent.100ML76,20H
75520AMINOPLASMAL 15%inf 1x1000mlBMED
75521AMINOPLASMAL 15% Einf 1x1000mlBMED
96.3B05BA01aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)parent.100ML82,00H
86510SALVIAMIN 12.5inf 1x500mlCLSD
83078SALVIAMIN 12.5 Einf 1x500mlCLSD
83079SALVIAMIN 12.5 Einf 1x1000mlCLSD
62343VAMIN 18EFinf 12x500mlKBPS
96.4B05BA01aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)parent.100ML49,50H
75378AMINOSTERIL KE 10% ZUCKER-FREEinf 6x1000mlFRED
91293NUTRAMIN NEOinf 1x500ml 8%IHOCZ
86513SALVIAMIN 10inf 1x1000mlCLSD
96.5B05BA02tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)parent.100ML220,80H
75993IVELIP 10%inf 24x100mlCLSD
96321LIPOFUNDIN MCT/LCT 10%inf 1x100mlBMED
96.6B05BA02tukové emulze (nad 10% do 100 ml)parent.100ML200,90H
60105NUTRALIPID P 20% EMULZEinf 1x100mlVUACZ
96.7B05BA02tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)parent.100ML55,55H
75442INTRALIPIDinf 12x500ml 10%KBPS
96.8B05BA02tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)parent.100ML75,90H
92787NUTRALIPID P 20% EMULZEinf 10x500mlVUACZ
96.9B05BA03fruktóza (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML14,80H
69764ARDEANUTRISOL FR 5inf 1x300mlARDCZ
92222ARDEANUTRISOL FR 5inf 12x300mlARDCZ
86463ARDEANUTRISOL FR 5inf 12x400mlARDCZ
86464ARDEANUTRISOL FR 5inf 12x500mlARDCZ
69765ARDEANUTRISOL FR 5inf 1x500mlARDCZ
86459ARDEANUTRISOL FR 5inf 1x400mlARDCZ
96.10B05BA03fruktóza (koncentrace nad 10%)parent.100ML18,15H
86473ARDEANUTRISOL FR 20inf 1x400mlARDCZ
86477ARDEANUTRISOL FR 20inf 12x400mlARDCZ
69771ARDEANUTRISOL FR 20inf 1x500mlARDCZ
86478ARDEANUTRISOL FR 20inf 12x500mlARDCZ
96.11B05BA03fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)parent.100ML15,90H
69767ARDEANUTRISOL FR 10inf 1x300mlARDCZ
86470ARDEANUTRISOL FR 10inf 12x400mlARDCZ
86471ARDEANUTRISOL FR 10inf 12x500mlARDCZ
86466ARDEANUTRISOL FR 10inf 1x400mlARDCZ
69768ARDEANUTRISOL FR 10inf 1x500mlARDCZ
96.12B05BA03sorbitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML6,35H
55610INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
55611INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
96.13B05BA03sorbitol (koncentrace nad 10%)parent.100ML11,25H
68878INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNAinf 1x500ml (sklo)IMASK
85590INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
96.14B05BA03sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)parent.100ML8,90H
68873INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNAinf 1x500ml (sklo)IMASK
85586INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
96.15B05BA03xylitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML17,00H
96.16B05BA03xylitol (koncentrace nad 5%)parent.100ML23,35H
69716ARDEANUTRISOL XY 10inf 1x500mlARDCZ
86224ARDEANUTRISOL XY 10inf 12x500mlARDCZ
96.17B05BA10kombinace bez obsahu aminokyselinparent.100ML13,50H
69639INFUSIO GLYCEROLI C.GLUCOSO ARDinf 1x500mlARDCZ
96.18B05BA10kombinace s obsahem aminokyselinparent.100ML60,00H
72159AMINO-MEL 3.5% Ginf 10x500mlLPDA
72160AMINO-MEL 3.5% Ginf 6x1000mlLPDA
72162AMINO-MEL 5% Ginf 6x1000mlLPDA
72163AMINO-MEL 5% Ginf 10x500mlLPDA
72164AMINO-MEL 5% Ginf 6x900mlLPDA
67225AMINOMEL 10 E SALVIAinf 1000mlCLSD
40178AMINOPLASMAL 10% Einf 1x1000mlBMED
69641ARDEAELYTOSOL ARGEinf 1x250mlARDCZ
69642ARDEAELYTOSOL ARGEinf 1x500mlARDCZ
88988ARDEAELYTOSOL ARGEinf 20x250mlARDCZ
88989ARDEAELYTOSOL ARGEinf 12x500mlARDCZ
69643INFUSIO ARGML ARDEAPHARMAinf 1x250mlARDCZ
69644INFUSIO ARGML ARDEAPHARMAinf 20x250mlARDCZ
80580NUTRAMIN Cinf 1x250mlIHOCZ
91305NUTRAMIN Cinf 1x500mlIHOCZ
91663NUTRAMIN NEO SXinf 1x500ml 4%IHOCZ
91665NUTRAMIN NEO SXinf 1x500ml 8%IHOCZ
96204NUTRAMIN Uinf 1x500mlIHOCZ
60868SALVIAMIN 3 X-Einf 10x500mlCLSD
60869SALVIAMIN 3 X-Einf 6x1000mlCLSD
82930SALVIAMIN HEPARinf 10x500mlCLSD
97B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)parent.O
97.1B05BB01chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)parent.100ML11,80O
976820,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.inf 1x250ml (pe)BMED
62328INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
97.2B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)parent.100ML23,50O
968820,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.inf 1x100ml (sklo)BMED
97.3B05BB01chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)parent.100ML3,90O
92585INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
83698SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.COREinf 1x1000ml 0.9%CPLIND
98B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)parent.H
98.1B05BBroztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytůparent.100ML10,85H
75370ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSEinf 6x1000ml (plast)LPDA
75372ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSEinf 6x1000ml (sklo)LPDA
75374ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSEinf 6x1000ml (plast)LPDA
75356ELO-MEL ISOTONinf 6x1000ml (sklo)LPDA
75358ELO-MEL ISOTONinf 6x1000ml (plast)LPDA
75360ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSEinf 6x1000ml (sklo)LPDA
75362ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSEinf 6x1000ml (plast)LPDA
75364ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)inf 6x1000ml (sklo)LPDA
75366ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)inf 6x1000ml (plast)LPDA
75368ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSEinf 6x1000ml (sklo)LPDA
98.2B05BB01elektrolytyparent.100ML8,25H
31351ACIDIGENinf 1x500mlHUAH
69736ARDEAELYTOSOL H 1/1inf 1x500mlARDCZ
86486ARDEAELYTOSOL H 1/1inf 12x500mlARDCZ
69695ARDEAELYTOSOL RL 1/1inf 1x500mlARDCZ
93527ARDEAELYTOSOL R 1/1inf 1x500mlARDCZ
85112ARDEAELYTOSOL R 1/1inf 12x500mlARDCZ
83701COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.COREinf 1x500mlCPLIND
83702COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.COREinf 1x1000mlCPLIND
98238DARROWS SOLUTIONinf 1x500mlBMED
97013INFUSIO DARROWI-INSTITUTE HUMANinf 1x500mlHUAH
97014INFUSIO HARTMANNI-INSTIT.HUMANinf 1x500mlHUAH
85896INFUSIO DARROWI IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
92599INFUSIO DARROWI IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
92600INFUSIO DARROWI IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
92775INFUSIO DARROWI MEDIEKOS D1/1inf 1x2000ml (vak)MKSCZ
92778INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1inf 1x2000ml (vak)MKSCZ
92801INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1x1000ml (vak)MKSCZ
92802INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1x2000ml (vak)MKSCZ
85887INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
92580INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
92581INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
87250INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1inf 1x500ml (sklo)IHOCZ
70524INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTAinf 1x500mlMVMCZ
70529INFUSIO RINGERI MEDICAMENTAinf 1x500mlMVMCZ
84543INFUSIO RINGER.C.NAT.LACT.
IMUNA
inf 1x1000ml (vak)IMASK
84544INFUSIO RINGER.C.NAT.LACT.
IMUNA
inf 1x2000ml(vak)IMASK
84545INFUSIO RINGER.C.NAT.LACT.
IMUNA
inf 1x3000ml (vak)IMASK
55616INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
55617INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
85578INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
89861INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1inf 1x500ml (sklo)IHOCZ
01695NATRII CHLORIDI 10% MEDVIRinf 1x100mlVYSCZ
66833PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 1x1000mlBXTGB
66833PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 1x1000mlBXTGB
91841PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 10x1000mlBXTGB
96891RINGER'S INJECTION BRAUNinf 1x500mlBMED
96892RINGER'S INJECTION BRAUNinf 1x1000mlBMED
97015RINGER-INSTITUTE HUMANinf 1x500mlHUAH
69438RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)inf 1x1000mlCLSD
69439RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)inf 1x1000mlCLSD
69440RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)inf 1x1000mlCLSD
69442RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)inf 1x1000mlCLSD
96888RINGERLACTAT DAB 7 BRAUNinf 1x500ml (pe)BMED
96889RINGERLACTAT DAB 7 BRAUNinf 1x1000ml (pe)BMED
98.3B05BB02elektrolyty se sacharidyparent.100ML9,45H
69583ARDEAELYTOSOL D 1/2inf 1x500mlARDCZ
69586ARDEAELYTOSOL D 1/3inf 1x500mlARDCZ
69589ARDEAELYTOSOL D 1/5inf 1x500mlARDCZ
69613ARDEAELYTOSOL EL 1/2inf 1x500mlARDCZ
69657ARDEAELYTOSOL F 2/3inf 1x500mlARDCZ
69660ARDEAELYTOSOL F 1/2inf 1x500mlARDCZ
69663ARDEAELYTOSOL F 1/3inf 1x500mlARDCZ
69666ARDEAELYTOSOL F 1/5inf 1x500mlARDCZ
83918ARDEAELYTOSOL H 1/2inf 1x500mlARDCZ
83921ARDEAELYTOSOL H 1/3inf 1x500mlARDCZ
85452ARDEAELYTOSOL H 1/2inf 12x500mlARDCZ
85461ARDEAELYTOSOL H 1/3inf 12x500mlARDCZ
97009DEXTROSE 4.3% IN 0.18% SALINEinf 1x500mlHUAH
86113ELOMEL OP-G6 SALVIAinf 1x1000ml (sklo)CLSD
86115ELOMEL OP-G6 SALVIAinf. 1x1000ml (plast)CLSD
56702INFUSIO F 1/2 INFUSIAinf 1x500ml (sklo)IHOCZ
00671INFUSIO NACL ISOT 1/2C.GLUC.5inf 1x400ml (sklo)IMASK
56706INFUSIO R 1/2 INFUSIAinf 1x500ml (sklo)IHOCZ
62369INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5inf 1x500ml (sklo)IMASK
85566INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5inf 1x1000ml (vak)IMASK
92624INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5inf 1x2000ml (vak)IMASK
92625INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5inf 1x3000ml (vak)IMASK
71732INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVMinf 1x500mlMVMCZ
71733INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVMinf. 1x500mlMVMCZ
98.4B05BB03trometamolparent.100ML23,55H
69698ARDEAELYTOSOL THAM1/1inf 1x500mlARDCZ
85176ARDEAELYTOSOL THAM1/1inf 1x400mlARDCZ
99B05BCroztoky k osmotické diurézeparent.H
99.1B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)parent.100ML12,45H
75517INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x500ml (sklo)IMASK
85598INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
55612INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
55613INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
89155INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIAinf 1x500ml (sklo)IHOCZ
71727INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVMinf 1x500mlMVMCZ
31365MANNISOL A-INSTITUTE HUMANinf 1x500mlHUAH
99.2B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)parent.100ML19,90H
86981ARDEAOSMOSOL MA 10inf 1x250mlARDCZ
90530INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
89154INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIAinf 1x250ml (sklo)IHOCZ
99.3B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)parent.100ML14,95H
75518INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNAinf 1x500ml (sklo)IMASK
44383INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIAinf 1x500ml (sklo)IHOCZ
71728INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVMinf 1x500mlMVMCZ
99.4B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)parent.100ML22,65H
44382INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIAinf 1x250ml (sklo)IHOCZ
80497INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVMinf 1x250 mlMVMCZ
99.5B05BC02karbamidparent.90GM983,50H
100B05Croztoky k irigacilok.H
100.1B05CB01chlorid sodnýlok.1000ML38,15H
100.2B05CX02sorbitollok.1000ML38,15H
100.3B05CX03glycinlok.1000ML54,75H
782301.5% GLYCINE UROLOG.F.IRRIGAT.sol 3x3000mlBXTGB
893041.5% GLYCINE UROLOG.F.IRRIGAT.sol 1x3000mlBXTGB
100.4B05CX10kombinované roztoky k irigacilok.1000ML20,00H
101B05Droztoky k peritoneální dialýzeparent.H
101.1B05Dpřípravky pro peritoneální dialýzuparent.1000ML236,50H
75912DIANEAL 137 (+GLUCOSE 1.36%)sol 1x1500mlBXTGB
75913DIANEAL 137 (+GLUCOSE 1.36%)sol 1x2000mlBXTGB
75914DIANEAL 137 (+GLUCOSE 1.36%)sol 1x2500mlBXTGB
75915DIANEAL 137 (+GLUCOSE 1.36%)sol 1x3000mlBXTGB
75916DIANEAL 137 (+GLUCOSE 1.36%)sol 1x5000mlBXTGB
76612DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)sol 1x1500ml (vak)BXTIRL
76613DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)sol 1x2000ml (vak)BXTIRL
76614DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)sol 1x2500ml (vak)BXTIRL
76615DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)sol 1x3000ml (vak)BXTIRL
76616DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)sol 1x5000ml (vak)BXTIRL
76621DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)sol 1x1500ml (vak)BXTIRL
76622DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)sol 1x2000ml (vak)BXTIRL
76623DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)sol 1x2500ml (vak)BXTIRL
76624DIANEAL PD 4 (+GLUCOSE 2.27%)sol 1x3000ml (vak)BXTIRL
76625DIANEAL PD 4 (+GLUCOSE 2.27%)sol 1x5000ml (vak)BXTIRL
76630DIANEAL PD 4 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x1500ml (vak)BXTIRL
76631DIANEAL PD 4 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x2000ml (vak)BXTIRL
76632DIANEAL PD 4 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x2500ml (vak)BXTIRL
76633DIANEAL PD 4 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x3000ml (vak)BXTIRL
76634DIANEAL PD 4 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x5000ml (vak)BXTIRL
69182PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%sol 1x2000ml (vak)BFFI
85923PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%sol 1x2000ml (vak)BFFI
85925PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%sol 1x2000ml (vak)BFFI
101.2B05DAisotonické roztokyparent.1000ML236,50H
101.3B05DBhypertonické roztokyparent.1000ML236,50H
89266CAPD 2sol 6x1500mlFRED
89267CAPD 2sol 4x2000mlFRED
89268CAPD 2sol 4x2500mlFRED
89269CAPD 2sol 2x5000mlFRED
89275CAPD 3sol 4x2000mlFRED
89277CAPD 3sol 2x5000mlFRED
89282CAPD 4sol 6x1500mlFRED
89283CAPD 4sol 4x2000mlFRED
89284CAPD 4sol 4x2500mlFRED
89285CAPD 4sol 2x5000mlFRED
75921DIANEAL 137 (+GLUCOSE 2.27%)sol 1x1500mlBXTGB
75922DIANEAL 137 (+GLUCOSE 2.27%)sol 1x2000mlBXTGB
75923DIANEAL 137 (+GLUCOSE 2.27%)sol 1x2500mlBXTGB
75924DIANEAL 137 (+GLUCOSE 2.27%)sol 1x3000mlBXTGB
75925DIANEAL 137 (+GLUCOSE 2.27%)sol 1x5000mlBXTGB
75930DIANEAL 137 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x1500mlBXTGB
75931DIANEAL 137 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x2000mlBXTGB
75932DIANEAL 137 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x2500mlBXTGB
75933DIANEAL 137 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x3000mlBXTGB
75934DIANEAL 137 (+GLUCOSE 3.86%)sol 1x5000mlBXTGB
102B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)parent.O
102.1B05XA02hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML127,90O
00524NATRIUM HYDROGENCARBONIC.
LECIVA
inj 6x20ml 4.2%LEXCZ
03569NATRIUM HYDROGENCARBONIC.
LECIVA
inj 5x20ml 4.2%LEXCZ
102.2B05XA02hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)parent.100ML10,40O
31352ALKALIGEN-INSTITUTE HUMANinf 1x400mlHUAH
103B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)parent.H
103.1B05Xpřídavky do i.v. roztokůparent.100ML284,25H
69596ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x300mlARDCZ
69597ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x500mlARDCZ
86797ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x200mlARDCZ
86798ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x250mlARDCZ
86799ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x400mlARDCZ
103.2B05XA01chlorid draselný (koncentrace 7,45%)parent.100ML19,60H
70523INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVMinf 1x250mlMVMCZ
103.3B05XA03chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)parent.100ML24,75H
69727ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85inf 1x200mlARDCZ
103.4B05XA03chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)parent.100ML25,75H
87726ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%inf 1x200mlARDCZ
103.5B05XA04chlorid amonnýparent.100ML11,95H
69576ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1inf 1x500mlARDCZ
86596ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1inf 12x500mlARDCZ
103.6B05XA06fosforečnan draselný, vč. kombinacíparent.100ML53,55H
103.7B05XA30kombinace elektrolytů (stopové prvky)parent.10ML12,85H
72998SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMAinf 1x50mlARDCZ
103.8B05XA31elektrolyty v kombinaci s jinými léčivyparent.100ML130,80H
72997SOLUTIO THOMASI ARDEAPHARMAsol 1x50mlARDCZ
103.9B05XB01chlorid argininu (koncentrace 21%)parent.100ML28,30H
103.10B05XCvitamínyparent.1DF47,60H
97955MULTIBIONTA PRO INFUSIONEinf 15x10mlMECD
103.11B05XXostatní i.v. roztokyparent.100ML7,80H
104B05Zroztoky k hemodialýze a hemofiltracilok.H
104.1B05Zhemodialytika a hemofiltrátylok.1000ML170,00H
69646ARDEADIALYSOL MAX Iinf 1x500mlARDCZ
87560ARDEADIALYSOL MAX Iinf 1x250mlARDCZ
87562ARDEADIALYSOL MAX Iinf 1x300mlARDCZ
87576ARDEADIALYSOL MAX Iinf 1x400mlARDCZ
69649ARDEADIALYSOL MAX IIinf 1x500mlARDCZ
87612ARDEADIALYSOL MAX IIinf 1x250mlARDCZ
87613ARDEADIALYSOL MAX IIinf 1x300mlARDCZ
87614ARDEADIALYSOL MAX IIinf 1x400mlARDCZ
99257DIALYHEM A-1sol 1x10ltIMASK
99258DIALYHEM A-1sol 1x15ltIMASK
68817DIALYHEM A-1sol 1x5ltIMASK
68818DIALYHEM A-2sol 1x5ltIMASK
99260DIALYHEM A-2sol 1x10ltIMASK
99261DIALYHEM A-2sol 1x15ltIMASK
99263DIALYHEM A-3sol 1x10ltIMASK
99264DIALYHEM A-3sol 1x15ltIMASK
68819DIALYHEM A-3sol 1x5ltIMASK
99267DIALYHEM B-I (SLOZKA 1)sol 1x15ltIMASK
69253DIALYHEM B-I (SLOZKA 1)sol 1x5ltIMASK
69255DIALYHEM B-I (SLOZKA 1)sol 1x10ltIMASK
62378DIALYHEM B-I (SLOZKA 2)sol 1x17ltIMASK
68822DIALYHEM B-I (SLOZKA 2)sol 1x5.5ltIMASK
68823DIALYHEM B-I (SLOZKA 2)sol 1x10.5ltIMASK
99270DIALYHEM B-II (SLOZKA 1)sol 1x15ltIMASK
69249DIALYHEM B-II (SLOZKA 1)sol 1x5ltIMASK
69251DIALYHEM B-II (SLOZKA 1)sol 1x10ltIMASK
62381DIALYHEM B-II (SLOZKA 2)sol 1x17ltIMASK
68826DIALYHEM B-II (SLOZKA 2)sol 1x5.5ltIMASK
68827DIALYHEM B-II (SLOZKA 2)sol 1x10.5ltIMASK
71738INFUSIO MAXWELLI DIALYSI I.MVMinf 1x500mlMVMCZ
71739INFUSIO MAXWELLI DIALYSI II.MVMinf 1x500mlMVMCZ
104.2B05ZAhemodialytika, koncentrátylok.1000ML128,60H
75654ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-12sol 1x5ltMDTCZ
75655ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-12sol 1x10ltMDTCZ
75656ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-13sol 1x5ltMDTCZ
75657ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-13sol 1x10ltMDTCZ
80433ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-10sol 1x5ltMDTCZ
80434ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-10sol 1x10ltMDTCZ
80435ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-11sol 1x5ltMDTCZ
80436ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-11sol 1x10ltMDTCZ
84054ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-14sol 1x5ltMDTCZ
84055ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-14sol 1x10ltMDTCZ
84056ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-15sol 1x5ltMDTCZ
84057ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-15sol 1x10ltMDTCZ
96287ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-01sol 1x5ltMDTCZ
96288ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-02sol 1x5ltMDTCZ
96289ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-03sol 1x5ltMDTCZ
96290ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-04sol 1x5ltMDTCZ
96291ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-05sol 1x5ltMDTCZ
96292ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-06sol 1x5ltMDTCZ
96293ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-07sol 1x5ltMDTCZ
96294ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-08sol 1x5ltMDTCZ
96295ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-09sol 1x5ltMDTCZ
96932ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-01sol 1x10ltMDTCZ
96933ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-02sol 1x10ltMDTCZ
96934ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-03sol 1x10ltMDTCZ
96935ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-04sol 1x10ltMDTCZ
96936ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-05sol 1x10ltMDTCZ
96937ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-06sol 1x10ltMDTCZ
96938ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-07sol 1x10ltMDTCZ
96939ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-08sol 1x10ltMDTCZ
96940ACETATOVY HEMODIAL. KONC. AC-09sol 1x10ltMDTCZ
92269BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F31sol 1x5ltMDTCZ
92270BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F31sol 1x10ltMDTCZ
92271BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F32sol 1x5ltMDTCZ
92272BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F32sol 1x10ltMDTCZ
92273BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G24sol 1x5ltMDTCZ
92274BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G24sol 1x10ltMDTCZ
92275BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G25sol 1x5ltMDTCZ
92276BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G25sol 1x10ltMDTCZ
92277BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G26sol 1x5ltMDTCZ
92278BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G26sol 1x10ltMDTCZ
96296BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F01sol 1x5ltMDTCZ
96297BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F02sol 1x5ltMDTCZ
96298BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G03sol 1x5ltMDTCZ
96299BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F04sol 1x5ltMDTCZ
96300BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F05sol 1x5ltMDTCZ
96301BIKARBONATOVY HDK-ALK.BIA-G01sol 1x5ltMDTCZ
96302BIKARBONATOVY HDK-ALK.BIA-F8.4%sol 1x5ltMDTCZ
96941BIKARBONATOVY HDK-ALK.BIA-G01sol 1x10ltMDTCZ
96942BIKARBONATOVY HDK-ALK.BIA-F8.4%sol 1x10ltMDTCZ
96943BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F01sol 1x10ltMDTCZ
96944BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F02sol 1x10ltMDTCZ
96945BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G03sol 1x10ltMDTCZ
96946BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F04sol 1x10ltMDTCZ
96947BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F05sol 1x10ltMDTCZ
98381BIKARBONATOVY HDK-ALK.BIA-F8.4%sol 1x8ltMDTCZ
98382BIKARBONATOVY HDK-ALK.BIA-G01sol 1x8ltMDTCZ
99160BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F06sol 1x5ltMDTCZ
99161BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F06sol 1x10ltMDTCZ
99162BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G07sol 1x5ltMDTCZ
99163BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G07sol 1x10ltMDTCZ
75500BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G12sol 1x5ltMDTCZ
75501BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G12sol 1x10ltMDTCZ
75502BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G14sol 1x5ltMDTCZ
75503BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G14sol 1x10ltMDTCZ
75504BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F09sol 1x5ltMDTCZ
75505BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F09sol 1x10ltMDTCZ
75646BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G15sol 1x5ltMDTCZ
75647BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G15sol 1x10ltMDTCZ
75648BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G13sol 1x5ltMDTCZ
75649BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G13sol 1x10ltMDTCZ
75650BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F11sol 1x5ltMDTCZ
75651BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F11sol 1x10ltMDTCZ
75652BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F08sol 1x5ltMDTCZ
75653BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F08sol 1x10ltMDTCZ
80410BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F10sol 1x5ltMDTCZ
80411BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F10sol 1x10ltMDTCZ
80412BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F17sol 1x5ltMDTCZ
80413BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F17sol 1x10ltMDTCZ
80414BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F18sol 1x5ltMDTCZ
80415BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F18sol 1x10ltMDTCZ
80416BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F19sol 1x5ltMDTCZ
80417BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F19sol 1x10ltMDTCZ
80418BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F20sol 1x5ltMDTCZ
80419BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F20sol 1x10ltMDTCZ
80420BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F30sol 1x5ltMDTCZ
80421BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-F30sol 1x10ltMDTCZ
80422BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G16sol 1x5ltMDTCZ
80423BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G16sol 1x10ltMDTCZ
80424BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G21sol 1x5ltMDTCZ
80425BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G21sol 1x10ltMDTCZ
80426BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G22sol 1x5ltMDTCZ
80427BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G22sol 1x10ltMDTCZ
80428BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G23sol 1x5ltMDTCZ
80429BIKARBONATOVY HDK-KYS.BIK-G23sol 1x10ltMDTCZ
80430BIKARBONATOVY HDK ALKAL.BIA-G02sol 1x5ltMDTCZ
80431BIKARBONATOVY HDK ALKAL.BIA-G02sol 1x8ltMDTCZ
80432BIKARBONATOVY HDK ALKAL.BIA-G02sol 1x10ltMDTCZ
70538HEMODIAL. KONC.HD-O-140MVMsol 1x10ltMVMCZ
70539HEMODIAL.KONC.HD-O-140+G1MVMsol 1x10ltMVMCZ
70543HEMODIAL.KONC.G-140-A+GLMVMsol 1x10ltMVMCZ
70544HEMODIAL KONC.G-140-A MVMsol 1x10ltMVMCZ
70545HEMODIAL.KONC.G-140-
B MVM
sol 1x10ltMVMCZ
70540HEMODIAL.KONC.PGS-21 MVMsol 1x10ltMVMCZ
70541HEMODIAL.KONC.PGS-
21+BI MVM
sol 1x10ltMVMCZ
70542HEMODIAL.KONC.PGS-
21+GL MVM
sol 1x10ltMVMCZ
83811HEMODIAL.KONC.PGS-21 MVMsol 1x5ltMVMCZ
83812HEMODIAL.KONC.PGS-21 MVMsol 1x6ltMVMCZ
83813HEMODIAL.KONC.PGS-21 MVMsol 1x7ltMVMCZ
83814HEMODIAL.KONC.PGS-21 MVMsol 1x8ltMVMCZ
83815HEMODIAL.KONC.PGS-21 MVMsol 1x9ltMVMCZ
83825HEMODIAL.KONC.PGS-
21+GL MVM
sol 1x5ltMVMCZ
83826HEMODIAL.KONC.PGS-
21+GL MVM
sol 1x6ltMVMCZ
83827HEMODIAL.KONC.PGS-
21+GL MVM
sol 1x7ltMVMCZ
83828HEMODIAL.KONC.PGS-
21+GL MVM
sol 1x8ltMVMCZ
83829HEMODIAL.KONC.PGS-
21+GL MVM
sol 1x9ltMVMCZ
83830HEMODIAL.KONC.PGS-
21-BI MVM
sol 1x5ltMVMCZ
83831HEMODIAL.KONC.PGS-
21-BI MVM
sol 1x6ltMVMCZ
83832HEMODIAL.KONC.PGS-
21-BI MVM
sol 1x7ltMVMCZ
83833HEMODIAL.KONC.PGS-
21-BI MVM
sol 1x8ltMVMCZ
83834HEMODIAL.KONC.PGS-
21-BI MVM
sol 1x9ltMVMCZ
83835HEMODIAL.KONC.G-140-
A MVM
sol 1x5ltMVMCZ
83836HEMODIAL.KONC.G-140-
A MVM
sol 1x6ltMVMCZ
83837HEMODIAL.KONC.G-140-
A MVM
sol 1x7ltMVMCZ
83838HEMODIAL.KONC.G-140-
A MVM
sol 1x8ltMVMCZ
83839HEMODIAL.KONC.G-140-
A MVM
sol 1x9ltMVMCZ
83840HEMODIAL.KONC.G-140-
B MVM
sol 1x5ltMVMCZ
83841HEMODIAL.KONC.G-140-
B MVM
sol 1x6ltMVMCZ
83842HEMODIAL.KONC.G-140-
B MVM
sol 1x7ltMVMCZ
83843HEMODIAL.KONC.G-140-
B MVM
sol 1x8ltMVMCZ
83844HEMODIAL.KONC.G-140-
B MVM
sol 1x9ltMVMCZ
83845HEMODIAL.KONC.G-140-A+GL MVMsol 1x5ltMVMCZ
83846HEMODIAL.KONC.G-140-A+GL MVMsol 1x6ltMVMCZ
83847HEMODIAL.KONC.G-140-A+GL MVMsol 1x7ltMVMCZ
83848HEMODIAL.KONC.G-140-A+GL MVMsol 1x8ltMVMCZ
83849HEMODIAL.KONC.G-140-A+GL MVMsol 1x9ltMVMCZ
83850HEMODIAL.KONC.HD-O-140+GL MVMsol 1x5ltMVMCZ
83851HEMODIAL.KONC.HD-O-140+GL MVMsol 1x6ltMVMCZ
83852HEMODIAL.KONC.HD-O-140+GL MVMsol 1x7ltMVMCZ
83853HEMODIAL.KONC.HD-O-140+GL MVMsol 1x8ltMVMCZ
83854HEMODIAL.KONC.HD-O-140+GL MVMsol 1x9ltMVMCZ
83855HEMODIAL.KONC.HD-O-
140 MVM
sol 1x5ltMVMCZ
83856HEMODIAL.KONC.HD-O-
140 MVM
sol 1x6ltMVMCZ
83857HEMODIAL.KONC.HD-O-
140 MVM
sol 1x7ltMVMCZ
83858HEMODIAL.KONC.HD-O-
140 MVM
sol 1x8ltMVMCZ
83859HEMODIAL.KONC.HD-O-
140 MVM
sol 1x9ltMVMCZ
105C01AAkardioglykosidy z náprstníkup.o.
105.1C01AA02acetyldigoxinp.o.0.5MG0,85
105.2C01AA04digitoxinp.o.0.1MG0,85
105.3C01AA05digoxinp.o.0.25MG0,85
00705DIGOXINgtt 1x10ml 0.5mg/mlGNOCZ
83318DIGOXIN 0.125 LECIVAtbl 30x0.125mgLEXCZ
03542DIGOXIN 0.250 LECIVAtbl 30x0.25mgLEXCZ
105.4C01AA08metildigoxinp.o.0.2MG0,85
106C01AAkardioglykosidy z náprstníkuparent.
106.1C01AA05digoxinparent.0.25MG5,35
00435DIGOXIN SPOFAinj 10x2ml/0.5mgSPXCZ
106.2C01AA08metildigoxinparent.0.2MG4,95
106.3C01AC01g-strofantinparent.0.25MG24,00
107C01BAantiarytmika, třída Iap.o.
107.1C01Bipratropiump.o.30MG55,00
88433ITROPtbl fc 20x10mgBOED
107.2C01BAdetajmii bitartrasp.o.75MG15,60
23113TACHMALCORdrg 50x25mgVADD
107.3C01BA01chinidinp.o.1.2GM20,20
107.4C01BA01chinidin (retardované lékové formy)p.o.1.2GM27,90
02606KINIDIN DURULEStbl ret 100x200mgASTS
107.5C01BA02prokainamidp.o.3GM39,50
62311APO-PROCAINAMIDE 250MGcps 100x250mgAPTCND
107.6C01BA03disopyramidp.o.0.4GM12,65
107.7C01BA08prajmalinp.o.30MG14,35
90992NEO-GILURYTMALtbl obd 50x20mgGIUD
108C01BAantiarytmika, třída Iaparent.O
108.1C01Bipratropiumparent.3MG800,90O
88432ITROPinj 5x1ml/0.5mgBOED
108.2C01BA02prokainamidparent.3GM248,20O
108.3C01BA03disopyramidparent.0.4GM248,20O
108.4C01BA05ajmalinparent.0.3GM248,20O
99356GILURYTMAL 10 I.V.inj 5x10ml/50mgGIUD
109C01BBantiarytmika, třída Ibp.o.
109.1C01BB02mexiletinp.o.0.8GM10,45
91178KATENcps 100x100mgSLOSK
93311KATEN RETARDtbl 50x400mgSLOSK
109.2C01BB03tocainidp.o.1.2GM10,45
110C01BBantiarytmika, třída Ibparent.O/INT,KAR
110.1C01BB01lidokainparent.1ML1,25O/INT,KAR
110.2C01BB02mexiletinparent.0.8GM359,70O/INT,KAR
04100MEXITILinj 5x10ml 250mgBOED
110.3C01BB03tocainidparent.1.2GM359,70O/INT,KAR
111C01BCantiarytmika, třída Icp.o.
111.1C01BC03propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)p.o.0.3GM12,95
91276PROLEKOFENtbl fc 50x150mgLEKSLO
91277PROLEKOFENtbl fc 50x300mgLEKSLO
111.2C01BC03propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM17,60
76761RYTMONORM 10MGtbl obd 500x10mgKNOD
112C01BCantiarytmika, třída Icparent.O/INT,KAR
112.1C01BC03propafenonparent.0.3GM150,95O/INT,KAR
91275PROLEKOFENinj 10x10ml/35mgLEKSLO
112.2C01BC07lorcainidparent.0.2GM142,20O/INT,KAR
113C01BDantiarytmika, třída IIIp.o.
113.1C01BD01amiodaronp.o.0.2GM5,80
80156CORDARONEtbl 60x200mgKRKSLO
96599SEDACORON 200MGtbl 50x200mgEBWA
114C01BDantiarytmika, třída III a adenosinparent.O/INT,KAR
114.1C01BD01amiodaronparent.0.2GM25,05O/INT,KAR
96600SEDACORONinj 5x3ml/150mgEBWA
114.2C01BD02bretylium tosilátparent.100MG142,20O/INT,KAR
114.3C01EB10adenosinparent.15MG698,60O/INT,KAR
91615ADENOCORinj 6x2ml/6mgSWIF
115C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)parent.O
115.1C01CA03norepinefrinparent.6MG68,30O
00536NORADRENALIN LECIVAinj 5x1ml/1mgLEXCZ
115.2C01CA04dopaminparent.0.5GM111,90O
04380TENSAMINinj 10x5mlLEXCZ
116C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)parent.H
116.1C01CA02isoprenalinparent.90MG15978,40H
31300ISUPRELinj 50x1ml/0.2mgSWIF
116.2C01CA05norfenefrinparent.25MG24,30H
09450NOVADRAL PRO INFUSIONEinj 5x5ml 1ml/10mgGODD
116.3C01CA07dobutaminparent.0.5GM692,60H
97532DOBUTREXinj sic 1x250mgLILF
116.4C01CA09metaraminolparent.50MG195,65H
01818ARAMINEinj 1x10ml 10mg/mlMSDNL
116.5C01CA10metoxaminparent.30MG41,85H
116.6C01CA11mepenterminparent.30MG104,00H
116.7C01CA17midodrinparent.7.5MG85,35H
117C01CEléčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázyparent.X
117.1C01CE01amrinonparent.0.5GM4228,65X
91980WINCORAMinj 10x20ml 5mg/mlSWIF
118C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůp.o.
118.1C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)p.o.5MG2,20
86677NIT-RETtbl 50x2.5mgSLOSK
118.2C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)p.o.5MG4,15
94692NITRO MACK RETARD 2.5MGcps 30x2.5mgSLOSK
118.3C01DA02glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,55
99304NITRO MACK RETARD 5MGcps 30x5mgSLOSK
118.4C01DA08isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG4,85
60328APO-ISDN 5MGtbl 100x5mgAPTCND
60327APO-ISDN 10MGtbl 100x10mgAPTCND
61495CARDIKET RETARD 20tbl ret 20x20mgSWPD
91482CARDIKET RETARD 20tbl ret 50x20mgSWPD
91483CARDIKET RETARD 20tbl ret 100x20mgSWPD
91599ISO MACK RETARD 20MGcps 30x20mgSLOSK
61458ISOSTENASE 20cps ret 50x20mgAZUD
61459ISOSTENASE 20cps ret 100x20mgAZUD
97865MAYCOR RETARD 20MGcps 30x20mgCCSCZ
78806WESORBIDE 10MGtbl 100x10mgHKPHKJ
78807WESORBIDE 20MGtbl 100x20mgHKPHKJ
118.5C01DA08isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)p.o.60MG5,00
91591CARDIKET RETARD 120cps ret 20x120mgSWPD
91592CARDIKET RETARD 120cps ret 50x120mgSWPD
94299ISO MACK RETARDcps 50x120mgMACD
118.6C01DA08isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG3,15
97720APO-ISDN 30MGtbl 100x30mgAPTCND
97866MAYCOR RETARD 40MGcps 30x40mgCCSCZ
99302ISO MACK RETARD 40MGcps 30x40mgSLOSK
99303ISO MACK RETARD 60MGcps 20x60mgSLOSK
118.7C01DA14isosorbid mononitrátp.o.40MG3,70
61467ISMN AL 20tbl 100x20mgAPAD
92568ISMN AL 20tbl 60x20mgAPAD
61469ISMN AL 40tbl 100x40mgAPAD
92569ISMN AL 40tbl 60x40mgAPAD
87184MONO MACK 20MGtbl 30x20mgICSCZ
87185MONO MACK 40MGtbl 30x40mgICSCZ
96191MONOSAN 40MGtbl 30x40mgPMPCZ
76400SORBIMON 20MGtbl 20x20mgMCKD
76401SORBIMON 20MGtbl 50x20mgMCKD
76402SORBIMON 20MGtbl 100x20mgMCKD
76403SORBIMON 40MGtbl 20x40mgMCKD
76404SORBIMON 40MGtbl 50x40mgMCKD
76405SORBIMON 40MGtbl 100x40mgMCKD
119C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůparent.H
119.1C01DA02glycerol trinitrátparent.2.5MG15,45H
04348NITRO-MACKinj 10x5ml/5mgMACD
94559PERLINGANIT ROZTOKinf 10x10ml/10mgSWPD
97184PERLINGANIT ROZTOKinf 1x50ml/50mgSWPD
119.2C01DA08isosorbid dinitrátparent.20MG116,70H
120C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůspr.
120.1C01DA02glycerol trinitrátspr.5DF2,65
60032MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAYspr 1x11.8gm (14.5ml)PDAD
120.2C01DA08isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)spr.20MG12,65
85719ISOKET SPRAYspr 1x12.7gm (15ml)SWPD
87713ISO MACK (1.25MG/DAVKA)aer dos 20ml/200davMACD
121C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůsublng.
121.1C01DA02glycerol trinitrátsublng.2.5MG4,05
00231NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMAtbl 20x0.5mgSLOSK
121.2C01DA08isosorbid dinitrátsublng.20MG3,10
122C01DXostatní vazodilatanciap.o.
122.1C01DX03oxifedrinp.o.40MG4,90
122.2C01DX12molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG7,20
76154CORVATONtbl 30x2mgHBSSK
86440MOLSIHEXAL 1MGtbl 60x1mgHEXD
83473MOLSIHEXAL 2MGtbl 30x2mgHEXD
83662MOLSIHEXAL 2MGtbl 50x2mgHEXD
83663MOLSIHEXAL 2MGtbl 100x2mgHEXD
86441MOLSIHEXAL 2MGtbl 60x2mgHEXD
122.3C01DX12molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG4,05
76155CORVATON FORTEtbl 30x4mgHBSSK
83474MOLSIHEXAL 4MGtbl 30x4mgHEXD
83664MOLSIHEXAL 4MGtbl 50x4mgHEXD
83665MOLSIHEXAL 4MGtbl 100x4mgHEXD
86442MOLSIHEXAL 4MGtbl 60x4mgHEXD
122.4C01DX12molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.6MG9,75
60446CORVATON RETARDtbl ret 30x8mgHOED
83475MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 100x8mgHEXD
83666MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 50x8mgHEXD
86432MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 30x8mgHEXD
86443MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 60x8mgHEXD
122.5C01DX17trimetazidinp.o.40MG8,20
65319PREDUCTALtbl obd 60x20mgSVEF
123C01DXostatní vazodilatanciaparent.H
123.1C01DX03oxifedrinparent.40MG14,10H
123.2C01DX12molsidominparent.6MG107,80H
76158CORVATONinj 10x1ml/2mgHBSSK
124C01EAprostaglandinyparent.X
124.1C01EA01alprostadilparent.0,5MG3442,50X
92305ALPROSTANinf 10x0.2 ml/100mgLEXCZ
70426KARONinj 0.2ml/100rg+solLEXCZ
61219PROSTIN VRinj 1x1ml/0.5mgUPJB
124.2C01EA01alprostadil (vázaný na cyklodextrin)parent.20RG765,90X
91731PROSTAVASINinj sic 10x20rgSWPD
125C02antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretikyp.o.
125.1C02AB01methyldopa (levotočivá)p.o.1GM6,65
83410ALDOMETtbl obd 50x250mgMSDNL
68571DOPAGENtbl obd 50x250mgANNIRL
125.2C02AC01klonidinp.o.0.45MG15,20
83722CATAPRESAN DEPOT PERLONGETTENcps ret 60x0.25mgBOED
125.3C02AC02guanfacinp.o.3MG15,20
125.4C02AC05moxonidinp.o.0.3MG15,20
84560CYNT 0.2tbl obd 30x0.2mgBLLD
84561CYNT 0.3tbl obd 30x0.3mgBLLD
44131CYNT 0.3tbl 100x0.3mgLILD
44132CYNT 0.4tbl 100x0.4mgLILD
84562CYNT 0.4tbl obd 30x0.4mgBLLD
125.5C02LA51reserpin a diuretikap.o.1DF0,75
02629CRYSTEPINdrg 30LEXCZ
125.6C02LB01methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3DF5,05
125.7C02LB01methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.2DF3,50
126C02Aantihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptoryparent.H
126.1C02AC01klonidinparent.0.45MG71,70H
92074CATAPRESANinj 5x1ml/0.15mgBOED
127C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryp.o.
127.1C02CAmetazosinp.o.20MG6,10
77344KENOSIN 10MGtbl 30x10mgGNOCZ
127.2C02CA01prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.5MG7,05
23338ADVERSUTEN-1tbl 50x1mgVADD
94315DEPRAZOLIN MITEtbl 10x1mgLEXCZ
127.3C02CA01prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,55
88173DEPRAZOLINtbl 30x2mgLEXCZ
127.4C02CA06urapidilp.o.50MG10,30
128C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryparent.O
128.1C02CA06urapidilparent.50MG219,20O
90763EBRANTIL I.V.25inj 5x5ml/25mgBGLD
90765EBRANTIL I.V.50inj 5x10ml/50mgBGLD
129C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilatacip.o.
129.1C02DB01dihydralazinp.o.75MG1,15
00110DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMAtbl 50x25mgSLOSK
129.2C02DB03endralazinp.o.10MG9,65
129.3C02DC01minoxidilp.o.20MG20,60L/INT,KAR
130C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilataciparent.H
130.1C02DA01diazoxidparent.300MG290,50H
03451HYPERSTATinj 1x20ml/300mgSCHUSA
130.2C02DB01dihydralazinparent.25MG35,50H
90484NEPRESOLinj 5x25mg+solv.CGCCH
130.3C02DD01nitroprusid sodnýparent.50MG286,70H
03983NIPRIDEinj 5x50mg+2ml solHLRCH
131C03AAthiazidová diuretikap.o.
131.1C03AA03hydrochloro-thiazidp.o.25MG0,40
00168HYDROCHLOROTHIAZID LECIVAtbl 20x25mgLEXCZ
132C03Bsulfonamidová diuretika a antihypertenzivap.o.
132.1C03BAmetipamidp.o.2.5MG1,05
94810HYPOTYLINtbl 30x2.5mgLEXCZ
132.2C03BA04chlortalidonp.o.25MG0,50
04252URANDILtbl 30x50mg (lahv.)LEXCZ
132.3C03BA10xipamidp.o.20MG1,05
132.4C03BA11indapamidp.o.2.5MG1,05
96696INDAPcps 30x2.5mgPMPCZ
132.5C03Bcikletaninp.o.50MG1,05
133C03CAkličková diuretikap.o.
133.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)p.o.40MG0,90
96736APO-FUROSEMIDE 20MGtbl 100x20mgAPTCND
96738APO-FUROSEMIDE 80MGtbl 100x80mgAPTCND
86717FURANTHRILtbl 50x40mgPMMBG
96375FUROMEXtbl 100x40mgORNSF
98219FURONtbl 50x40mgMCKD
02079FUROSEMID SLOVAKOFARMAtbl 2x10x40mgSLOSK
97935FURSEMIDtbl 100x40mgBLUCHO
133.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)p.o.40MG1,20
02785FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTEtbl 10x250mgSLOSK
133.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG0,90
133.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.15MG1,20
134C03CAkličková diuretikaparent.O
134.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)parent.40MG15,60O
86903FURANTHRILinj 50x2ml/20mgPMMBG
86904FURANTHRILinj 100x2ml/20mgPMMBG
08984FURANTRALinj 25x2ml/20mgPWOPL
02133FUROSEMID BIOTIKAinj 5x2ml/20mgBTASK
75072FUROSEMID-RATIOPHARMinj 5x2ml/20mgMCKD
134.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)parent.40MG6,95O
99333FUROSEMID BIOTIKA FORTEinj 10x10ml/125mgHBSSK
134.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG15,60O
134.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.15MG6,75O
134.5C03Ckyselina etakrynováparent.50MG556,10O
01822EDECRINinj sic 1x50mgMSDNL
83579EDECRINinj sic 1x50mgMSDCH
135C03Dkalium šetřící diuretikap.o.
135.1C03DA01spironolaktonp.o.75MG4,75
69464SPIRO 50 VON CTtbl obd 50x50mgCTAD
69466SPIRO 100 VON CTtbl obd 50x100mgCTAD
76914URACTONEtbl 10x100mgSPAI
76915URACTONEtbl 20x100mgSPAI
96361XENALON-50tbl obd 20x50mgMHACH
96362XENALON-100tbl obd 20x100mgMHACH
135.2C03DB01amiloridp.o.10MG1,25
87662AMICLARANtbl 50x5mgSLOSK
135.3C03DB02triamterenp.o.100MG1,25
136C03EAkombinace thiazidových a kalium šetřících diuretikp.o.
136.1C03EAstředně silná diuretika a kalium šetřící látkyp.o.1DF1,30
88518AMICLOTONtbl 30SLOSK
136.2C03EA01hydrochlorothiazid a kalium šetřící látkyp.o.0.5DF0,70
55924AMILORID HCT ALtbl 30APAD
83716AMILORID HCT ALtbl 20APAD
83717AMILORID HCT ALtbl 50APAD
83718AMILORID HCT ALtbl 100APAD
70515APO-AMILZIDE 5/50MGtbl 100x5mg/50mgAPTCND
60194AQUARETICtbl 30AZUD
60195AQUARETICtbl 50AZUD
60196AQUARETICtbl 100AZUD
92621AQUARETICtbl 20AZUD
76380RHEFLUINtbl 30LEXCZ
136.3C03EA14spironolakton/
butizid
p.o.1DF10,00
137C04ABperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazoluparent.O
137.1C04AB01fentolaminparent.10MG21,40O
01511REGITINinj 5x1ml 10mgCGCCH
137.2C04AB02tolazolinparent. 75MG98,40O
00440DIVASCOLinj 10x1ml/10mgSPXCZ
138C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovép.o.
138.1C04AC01kyselina nikotinováp.o.0.2GM0,45
138.2C04ADetophyllinp.o.0.3GM1,75
00243OXYPHYLLINtbl 50x100mgSLOSK
138.3C04AD02xantinol nikotinátp.o.0.9GM5,20
02673XANIDILtbl 30x150mgLEXCZ
75028XANIDIL RETARDtbl ret 20x500mgLEXCZ
138.4C04AD03pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM9,70
04184AGAPURINdrg 60x100mgSLOSk
138.5C04AD03pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)p.o.1GM8,65
96180AGAPURIN 600 RETARDtbl obd 20x600mgSLOSK
138.6C04AD03pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM9,20
92352AGAPURIN RETARDtbl obd 50x400mgSLOSK
92353AGAPURIN RETARDtbl obd 100x400mgSLOSK
87661AGAPURIN RETARDtbl obd 20x400mgSLOSK
74961AZUPENTAT 400 RETARDtbl obd 20x400mgAZUD
74962AZUPENTAT 400 RETARDtbl obd 50x400mgAZUD
89990PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 20x400mgAPAD
89991PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 50x400mgAPAD
89992PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 100x400mgAPAD
88935TRENTAL 400tbl obd 20x400mgHBSSK
88938TRENTAL 400tbl obd 100x400mgHBSSK
139C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovéparent.
139.1C04AColamini nicotinasparent.0.9GM20,50
139.2C04ADetophyllin/
theophyllin
parent.0.3GM12,65
00541OXYPHYLLINinj 5x2mlHBSSK
139.3C04AD02xantinol nikotinátparent.0.9GM4,35
139.4C04AD03pentoxifyllinparent.0.3GM29,20
140C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o.
140.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyp.o.3MG1,70
140.2C04AE02nicergolinp.o.30MG8,70
140.3C04AE51hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinacep.o.2ML1,70
88088ERSILANgtt 50mlGNOCZ
141C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent.
141.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyparent.3MG59,00
00432DH-ERGOTOXIN LECIVAinj 5x1ml/0.3mgLEXCZ
142C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.
142.1C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.3DF5,40
142.2C04AX02fenoxybenzaminp.o.30MG15,90
142.3C04AX19sulkotidilp.o.0.3GM5,40
142.4C04AX20buflomedilp.o.0.6GM5,40
142.5C04AX21naftidrofurylp.o.0.2GM5,40
97026ENELBIN RETARDtbl obd 50x100mgLEXCZ
143C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.
143.1C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.2DF15,20
143.2C04AX11bencyklanparent.0.6GM52,70
143.3C04AX21naftidrofurylparent.0.2GM52,70
98049ENELBINinj 10x5ml/40mgLEXCZ
144C05ADantihemorhoidalia obsahující lokální anestetikalok.
144.1C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.2C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)lok.1GM0,55
144.3C05AD01lidokain (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.4C05AD01lidokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,55
144.5C05AD04cinchokain (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.6C05AD04cinchokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,60
00832AVIRIL Hung 1x30gmLEXCZ
145C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použitílok.
145.1C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)lok.1GM0,80
01966KETAZON Hung 1x20gm 5%LEXCZ
146C05BAlokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použitílok.
146.1C05BApřípravky s heparinem k zevnímu použitílok.1GM0,85
146.2C05BA01organo-heparinoidylok.1GM0,85
86044HEPARIN AL GEL 30000gel 1x100gmAPAD
86042HEPARIN AL SALBE 30000ung 1x100gmAPAD
03575HEPAROID LECIVAung 1x30gmLEXCZ
72931THROMBAREDUCT 60000ung 1x200gmAZUD
147C05CAkapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidůp.o.
147.1C05CAbioflavonoidy (hydroxyethyl-rutosid)p.o.0.9GM6,90
147.2C05CAbioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)p.o.3DF1,30
04361ANAVENOLdrg 60x32mgLEXCZ
96303ASCORUTINtbl obd 50SLOSK
147.3C05CAbioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)p.o.2ML2,70
02635ANAVENOLgtt 1x25mlGNOCZ
147.4C05CAbioflavonoidy (tribenosid)p.o.0.6GM6,90
147.5C05CA04troxerutinp.o.0.9GM6,90
04336CILKANOLcps 30x300mgLEXCZ
147.6C05CA53diosmin, kombinacep.o.2DF6,90
148C05jiné kapiláry stabilizující látkyp.o.
148.1C05BX01jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)p.o.0.75GM6,90
148.2C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)p.o.60MG5,90
94708AESCINtbl obd 30x20mgPOLPL
94327YELLONcps 30x20mgSLOSK
149C05jiné kapiláry stabilizující látkyparent.H
149.1C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)parent.5MG55,50H
02842REPARILinj sic 5x5mg+5mlMAUD
09622REPARILinj sic 30x5mg+5mlMAUD
149.2C05BB02polidokanol (do 0.5% včetně)parent.1ML13,75O
08510AETHOXYSKLEROL 0.5%inj 5x2ml 0.5%KRSD
08512AETHOXYSKLEROL 0.5%inj 1x30ml 0.5%KRSD
149.3C05BB02polidokanol (od 0.5 do 1% včetně)parent.1ML15,85O
20033AETHOXYSKLEROL 1%inj 5x2ml 1%KRSD
20034AETHOXYSKLEROL 1%inj 1x30ml 1%KRSD
149.4C05BB02polidokanol (od 1 do 3% včetně)parent.1ML17,50O
08511AETHOXYSKLEROL 2%inj 5x2ml 2%KRSD
02529AETHOXYSKLEROL 3%inj 5x2ml 3%KRSD
149.5C05BB02polidokanol (více než 3%)parent.1ML19,25O
90799AETHOXYSKLEROL 4%inj 5x2ml 4%KRSD
150C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)p.o.L/KAR,INT
150.1C07AA07sotalolp.o.0.16GM6,50L/KAR,INT
83481SOTAHEXALtbl 20x160mgHEXD
83670SOTAHEXALtbl 50x160mgHEXD
83671SOTAHEXALtbl 100x160mgHEXD
83480SOTAHEXAL MITEtbl 20x80mgHEXD
83668SOTAHEXAL MITEtbl 50x80mgHEXD
83669SOTAHEXAL MITEtbl 100x80mgHEXD
67342SOTALEXtbl 30x160mgBRID
67343SOTALEX MITEtbl 30x80mgBRID
86641SOTALEX MITEtbl 50x80mgBRID
151C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)p.o.
151.1C07AAmetipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.10MG0,30
02484TRIMEPRANOLtbl 50x40mgSLOSK
151.2C07AAmetipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)p.o.10MG0,60
02483TRIMEPRANOLtbl 50x10mgSLOSK
151.3C07AA02oxprenololp.o.0.1GM2,60
151.4C07AA03pindololp.o.15MG2,60
96757APO-PINDOL 5tbl 100x5mgAPTCND
96759APO-PINDOL 10tbl 100x10mgAPTCND
96761APO-PINDOL 15tbl 100x15mgAPTCND
151.5C07AA05propranololp.o.0.16GM2,60
151.6C07AA12nadololp.o.0.16GM2,60
151.7C07AA16tertatololp.o.5MG2,60
151.8C07AA17bopindololp.o.1MG4,40
151.9C07AA23penbutololp.o.40MG2,60
151.10C07AA27kloranololp.o.20MG2,60
152C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivityparent.O
152.1C07AAmetipranololparent.10MG64,10O
85886TRIMEPRANOLinj 10x1ml/1mgHBSSK
152.2C07AAtalinololparent.50MG101,40O
20405CORDANUMinj 10x5 ml/10mgVADD
152.3C07AA02oxprenololparent.0.1GM101,40O
152.4C07AA03pindololparent.15MG101,40O
152.5C07AA07sotalolparent.0.16GM895,20O
91614DAROBinj 5x4ml/40mgKNOD
67341SOTALEX I.V.inj 5x4ml/40mgBRID
153C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitoup.o.
153.1C07AB02metoprololp.o.0.15GM2,60
96753APO-METOPROLOL 50tbl 100x50mgAPTCND
96755APO-METOPROLOL 100tbl 100x100mgAPTCND
74954METOPROLOL 100 STADAtbl 20x100mgSTDD
74956METOPROLOL 200 STADAtbl ret 50x200mgSTDD
62491METOPROLOL DH 50MG DIAG HUMANtbl 100x50mgGNSGB
62493METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMANtbl100x100mgGNSGB
60039VASOCARDIN (BLISTRY 5X10)tbl 50x100mgSLOSK
153.2C07AB03atenololp.o.75MG3,60
83643ATEHEXAL 50tbl obd 50x50mgHEXD
83644ATEHEXAL 50tbl obd 100x50mgHEXD
83646ATEHEXAL 100tbl obd 30x100mgHEXD
83647ATEHEXAL 100tbl obd 50x100mgHEXD
83648ATEHEXAL 100tbl obd 100x100mgHEXD
62857ATENOBENE 50MGtbl obd 50x50mgMCKD
62860ATENOBENE 100MGtbl obd 50x100mgMCKD
89255ATENOLOL AL 50tbl obd 30x50mgAPAD
89256ATENOLOL AL 50tbl obd 50x50mgAPAD
89257ATENOLOL AL 50tbl obd 100x50mgAPAD
89258ATENOLOL AL 100tbl obd 30x100mgAPAD
89259ATENOLOL AL 100tbl obd 50x100mgAPAD
89260ATENOLOL AL 100tbl obd 100x100mgAPAD
80437BETASYN 50tbl obd 100x50mgTRMD
89768BETASYN 50tbl obd 30x50mgTRMD
80438BETASYN 100tbl obd 100x100mgTRMD
89769BETASYN 100tbl obd 30x100mgTRMD
61487BLOCOTENOL 25tbl obd 50x25mgAZUD
72987CATENOL 50tbl 100x50mgCADIND
72988CATENOL 100tbl 100x100mgCADIND
96445COROTENOL 100tbl obd 30x100mgMHACH
65388TENORMINtbl obd 28x50mgZNCGB
65389TENORMINtbl obd 28x100mgZNCGB
153.3C07AB04acebutololp.o.0.4GM6,00
75939ACECOR 400MGtbl obd 30x400mgSPAI
80058SECTRAL 400tbl obd 30x400mgRROF
153.4C07AB05betaxololp.o.20MG6,00
153.5C07AB07bisoprololp.o.10MG6,00
96475LOKREN 20MGtbl fc 28x20mgLSYF
153.6C07AB08celiprololp.o.0.2GM6,00
153.7C07AB12nebivololp.o.5MG6,00
154C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitouparent.O
154.1C07AB02metoprololparent.0.15GM1430,25O
154.2C07AB03atenololparent.75MG2046,35O
65387TENORMINinj 10x10ml/5mgZNCGB
154.3C07AB04acebutololparent.0.4GM1430,25O
155C07AGalfa, beta-blokátoryp.o.L/KAR,INT
155.1C07AG01labetalolp.o.0.6GM18,05L/KAR,INT
87669TRANDATEtbl 250x200mgGLAGB
155.2C07AG02karvedilolp.o.37.5MG30,00L/KAR,INT
156C07AGalfa, beta-blokátoryparent.H
156.1C07AG01labetalolparent.0.6GM959,40H
87508TRANDATEinj 5x20ml/100mgGLAGB
157C07Fbeta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivyp.o.
157.1C07BB03atenolol a thiazidyp.o.1DF4,50
157.2C07CA17bopindolol a thiazidyp.o.1DF4,50
157.3C07FAbeta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.p.o.0.5DF0,60
04367TRIMECRYTONtbl 30 (lekovka)LEXCZ
76981TRIMECRYTONtbl 30 (blistr)LEXCZ
158C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyp.o.
158.1C08CA01amlodipinp.o.5MG13,50L/INT,KAR
158.2C08CA02felodipinp.o.5MG10,30
158.3C08CA03isradipinp.o.5MG10,30
62524LOMIRtbl 30x2.5mgSANCH
83370LOMIR SRO RETARDcps ret 30x5mgSANCH
158.4C08CA05nifedipinp.o.30MG2,00
91634CORDAFENtbl obd 50x10mgPOLPL
88754CORDIPINtbl 50x10mgKRKSLO
91199CORINFARdrg 100x10mgVADD
97771NIFESANtbl obd 50x10mgPMPCZ
158.5C08CA05nifedipin (retadrované lékové formy s obsahem 20 mg) p.o.30MG2,15
93460CORDIPIN RETARDtbl ret 30x20mgKRKSLO
98043CORINFAR RETARDdrg 30x20mgVADD
98044CORINFAR RETARDdrg 50x20mgVADD
98045CORINFAR RETARDdrg 100x20mgVADD
94129DEPIN-E RETARDtbl ret 100x20mgCADIND
91692NIFECARD RETARDtbl ret 30x20mgLEKSLO
65381NIFEHEXAL 20 RETARDtbl obd 50x20mgHEXD
65382NIFEHEXAL 20 RETARDtbl obd 100x20mgHEXD
158.6C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)p.o.30MG1,65
65384NIFEHEXAL 40RETARDtbl obd 50x40mgHEXD
65385NIFEHEXAL 40RETARDtbl obd 100x40mgHEXD
83667NIFEHEXAL 40RETARDtbl ret 20x40mgHEXD
158.7C08CA06nimodipinp.o.0.3GM172,80X
97031NIMOTOPtbl 42x30mgBAYD
97032NIMOTOPtbl 126x30mgBAYD
88860NIMOTOP Stbl 100x30mgBAYD
158.8C08CA07nisoldipinp.o.20MG10,30
158.9C08CA08nitrendipinp.o.20MG10,30
158.10C08CA09lacidipinp.o.4MG12,50L/INT,KAR
158.11C08CX01mibefradilp.o.50MG13,50L/INT,KAR
159C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyparent.H
159.1C08CA03isradipinparent.5MG3204,50H
96533LOMIR I.V.inj 5x10ml 0.1mg/mlSANCH
159.2C08CA05nifedipinparent.30MG3204,50H
91541ADALAT PRO INFUS.inf 1x50ml/5mgBAYD
159.3C08CA06nimodipinparent.50MG3779,00X
88858NIMOTOP Sinf 1x50ml/10mgBAYD
94535NIMOTOP Sinf 5x50ml/10mgBAYD
160C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyp.o.
160.1C08DA01verapamilp.o.0.24GM5,25
77034VERAPAMIL AL 40tbl obd 50x40mgAPAD
77035VERAPAMIL AL 40tbl obd 100x40mgAPAD
77036VERAPAMIL AL 80tbl obd 50x80mgAPAD
77037VERAPAMIL AL 80tbl obd 100x80mgAPAD
86045VERAPAMIL AL 120tbl obd 50x120mgAPAD
86046VERAPAMIL AL 120tbl obd 100x120mgAPAD
160.2C08DA01verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)p.o.0.24GM6,30
93679LEKOPTIN RETARDtbl obd 20x240mgLEKSLO
160.3C08DA02gallopamilp.o.0.1GM5,25
161C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyparent.H
161.1C08DA01verapamilparent.0.24GM318,00H
62236FLAMON 5inj 50x2ml/5mgMHACH
09210LEKOPTINinj 50x2ml/5mgLEKSLO
162C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyp.o.
162.1C08DB01diltiazemp.o.0.24GM5,40
93186BLOCALCINtlb 50x60mgLCMCZ
93711DIACORDIN 60tbl 50x60mgLEXCZ
94314DIACORDIN 90 RETARDtbl obd 30x90mgLEXCZ
94321BLOCALCIN 90 RETARDtbl ret 30x90mgLCMCZ
162.2C08DB01diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)p.o.0.24GM5,45
76736DIACORDIN 120 RETARDtbl ret 30x120mgLEXCZ
163C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyparent.H
163.1C08DB01diltiazemparent.25MG330,15H
93135DILZEM PARENTERALinj sic 5x25mg+5mlGODD
99136DILZEM PARENTERALinj sie 5x100mg+solGODD
164C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymup.o.
164.1C09AA01kaptopril (do 25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50MG6,75
97873ALKADILtbl 40x25mgALKMAC
96903APO-CAPTOtbl 100x12.5mgAPTCND
56195CAPOTENtbl 30x25mgBMSAUS
56196CAPOTENtbl 90x25mgBMSAUS
56197CAPOTENtbl 100x25mgBMSAUS
56199CAPOTENtbl 100x50mgBMSAUS
60242CAPOTENtbl 30x25mgBMSGB
80033CAPOTENtbl 100x25mgBMSGB
91021CAPOTENtbl 90x25mgBMSGB
56200CAPOTEN 12.5MGtbl 90x12.5mgBMSAUS
90975KATOPILtbl 40x25mgGLNYU
31385TENSIOMIN 12.5MGtbl 30x12.5mgEGIH
31215TENSIOMIN 25MGtbl 30x25mgEGIH
164.2C09AA01kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)p.o.50MG5,70
56198CAPOTENtbl 90x50mgBMSAUS
80034CAPOTENtbl 100x50mgBMSGB
91022CAPOTENtbl 90x50mgBMSGB
90976KATOPILtbl 40x50mgGLNYU
31216TENSIOMIN 50MGtbl 20x50mgEGIH
164.3C09AA02enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG6,75
55637ENALAPRIL LACHEMA 5tbl 100x5mgLCMCZ
85927ENALAPRIL LACHEMA 5tbl 20x5mgLCMCZ
62596ENAP 5tbl 20x5mgKRKSLO
164.4C09AA02enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG5,70
55638ENALAPRIL LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
92576ENALAPRIL LACHEMA 10tbl 20x10mgLCMCZ
94178ENAP 10tbl 20x10mgKRKSLO
164.5C09AA02enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.10MG4,50
55639ENALAPRIL LACHEMA 20tbl 100x20mgLCMCZ
85928ENALAPRIL LACHEMA 20tbl 20x20mgLCMCZ
94179ENAP 20tbl 20x20mgKRKSLO
164.6C09AA03lisinoprilp.o.10MG9,00
164.7C09AA04perindoprilp.o.4MG10,30
66375PRESTARIUM (COVERSYL)tbl 30x4mgSVEF
164.8C09AA05ramiprilp.o.2.5MG10,30
62431TRITACE 1.25cps 20x1.25mgHOED
62642TRITACE 1.25cps 28x1.25mgHOED
62643TRITACE 1.25cps 50x1.25mgHOED
62432TRITACE 2.5cps 20x2.5mgHOED
62645TRITACE 2.5cps 28x2.5mgHOED
62646TRITACE 2.5cps 50x2.5mgHOED
62433TRITACE 5cps 20x5mgHOED
62648TRITACE 5cps 28x5mgHOED
62649TRItACE 5cps 50x5mgHOED
164.9C09AA06quinaprilp.o.15MG10,30
62383ACCUPRO 5tbl obd 30x5mgLEXCZ
94959ACCUPRO 10tbl obd 30x10mgGODD
99254ACCUPRO 10tbl obd 30x10mgLEXCZ
62530ACCUPRO 20tbl obd 30x20mgLEXCZ
94960ACCUPRO 20tbl obd 30x20mgGODD
164.10C09AA07benazeprilp.o.7.5MG10,30
164.11C09AA08cilazaprilp.o.2.5MG10,30
164.12C09AA10trandolaprilp.o.2MG10,30
83730GOPTEN 2MGcps 28x2mgKNOD
164.13C09AA11spiraprilp.o.6MG10,30
164.14C09AA12delaprilp.o.30MG10,30
164.15C09AA13moexiprilp.o.15MG10,30
165C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymuparent.H
165.1C09AA02enalaprilátparent.1.25MG27,35H
62597ENAP I.V.inj 5x1ml/1.25mgKRKSLO
166C09BAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretikyp.o.
166.1C09BA01kaptopril a diuretikap.o.1DF6,95
166.2C09BA02enalapril a diuretikap.o.1DF7,35
60148ENAP Htbl 20KRKSLO
166.3C09BA06quinapril a diuretikap.o.1DF6,95
76708ACCUZIDEtbl obd 30GODD
166.4C09BA07benazepril a diuretikap.o.1DF6,95
166.5C09Btrandolapril/
verapamil
p.o.1DF16,60
167C09CAantagonisté angiotensinu IIp.o.Z
167.1C09CA01losartanp.o.50MG39,75Z
84019COZAAR 50MGtbl obd 28x50mgMSDNL
168C10AAhypolipidemika ze skupiny statinůp.o.P

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,

b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1C10AA01simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) p.o.15MG39,60P
168.2C10AA01simvastatin (od 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně) p.o.15MG31,50P
168.3C10AA02lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně) p.o.30MG39,60P
168.4C10AA02lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě) p.o.30MG31,50P
168.5C10AA03pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) p.o.20MG44,00P
86039LIPOSTAT 10MGtbl 30x10mgBMSI
168.6C10AA03pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.20MG35,00P
86040LIPOSTAT 20MGtbl 30x20mgBMSI
168.7C10AA04fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.40MG37,40P
65335LESCOL 20MGcps 28x20mgSANCH
168.8C10AA04fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.40MG29,75P
65336LESCOL 40MGcps 28x40mgSANCH
168.9C10AA01simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.15MG23,65P
169C10Ahypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupinp.o.
169.1C10ABetofylin klofibrátp.o.0.5GM5,65
96357DUOLIP FORTE 500tbl 30x500mgMCKA
96992DUOLIP FORTE 500tbl 100x500mgMCKA
169.2C10AB02bezafibrátp.o.0.6GM13,50
93560BEZAMIDINtbl 50x200mgKRKSLO
21569REGADRIN Bdrg 50x200mgBCED
83130REGADRIN Bdrg 100x200mgBCED
169.3C10AB04gemfibrozilp.o.1.2GM13,50
96574GEVILONtbl obd 30x450mgLEXCZ
169.4C10AB05fenofibrátp.o.0.3GM13,50
85813LIPANTHYLcps 50x100mgFFRF
97669LIPANTHYL 100cps 50x100mgLCMCZ
169.5C10AB05fenofibrát (mikronisované lékové formy)p.o.0.3GM22,30
76502LIPANTHYL 200 Mcps 30x200mgFFRF
92327LIPANTHYL 200 Mcps 30x200mgLCMCZ
169.6C10AB08ciprofibrátp.o.0.1GM10,00
84430LIPANORcps 30x100mgSWIF
169.7C10AD06acipimoxp.o.500MG13,50
170C10AChypolipidemika ze skupiny pryskyřicp.o.P

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,

b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1C10AC01cholestyraminp.o.14GM35,45P
03599QUESTRAN LIGHTplv 50x4gmBMSD
94031VASOSAN Pplv 1x400gmFOPD
94033VASOSAN Splv 1x400gmFOPD
170.2C10AC02colestipolp.o.20GM67,50P
94764COLESTIDplv 50x5gmUPJB
171D01AAantimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotiklok.
171.1D01AA01nystatinlok.1GM1,40
01069FUNGICIDIN LECIVAung 1x10gmLEXCZ
171.2D01AA02natamycinlok.1GM2,00
172D01ACantimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolulok.
172.1D01AC01klotrimazollok.1GM2,00
86262CANESTENcrm 1x20gmLEXCZ
65484CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1x20gm 1%APAD
86397CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1x50gm 1%APAD
93483CLOTRIMAZOLUM POLFAcrm 20gm 1%POLPL
172.2D01AC02mikonazollok.1GM2,00
172.3D01AC03ekonazollok.1GM4,00
172.4D01AC03ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)lok.1GM5,00
62665PEVARYLpst 1x30gm 1%CILCH
172.5D01AC05isokonazollok.1ML2,00
172.6D01AC08ketokonazollok.1GM2,00
172.7D01AC10bifonazollok.1GM6,00
172.8D01AC11oxikonazollok.1GM2,00
172.9D01AC12fenticonazollok.1GM2,00
172.10D01AC20kombinacelok.1GM2,00
172.11D01AC51clotrimazol/urealok.1GM2,00
172.12D01AC60bifonazol, kombinacelok.1GM20,00
173D01AEantimykotika pro lokální podání ostatních skupinlok.
173.1D01AEjiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)lok.1ML1,00
02772MYCO-DECIDINliq 25mlGNOCZ
00799NITROFUNGINliq 1x25mlGNOCZ
173.2D01AE04kyselina undecylenoválok.1GM0,85
00871MYKOSEPTINung 1x30gmLEXCZ
173.3D01AE14ciclopiroxlok.1GM4,00
76150BATRAFENcrm 1x20gmHBSSK
76152BATRAFENliq 1x20mgHBSSK
06291BATRAFEN ROZTOKsol 1x20ml 1%HOED
173.4D01AE15terbinafinlok.1GM4,00
173.5D01AE16amorolfinlok.1GM4,00
173.6D01AE18tolnaftatlok.1GM2,00
173.7D01AE19tolciklátlok.1GM2,00
173.8D01AE20kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)lok.1GM2,00
173.9D01AE20kombinace antimykotik (ostatní kombinace)lok.1GM2,00
02353HEXADECYLspr 1x70mlGNOCZ
174D01BAantimykotika pro celkové podáníp.o.P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),

b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1D01BA01griseofulvinp.o.0.5GM6,20
01606GRICINtbl 100x125mgVADD
174.2D01BA02terbinafinp.o.0.25GM71,50P
62387LAMISILtbl 14x125mgSANCH
62388LAMISILtbl 14x250mgSANCH
175D02ABemolliencia obsahující oxid zinečnatýlok.
175.1D02ABpřípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)lok.1GM0,70
88597TEKUTY PUDR AA 100GM GLOsus 1x100gmGAOCZ
88598TEKUTY PUDR S MENTOLEMsus 1x116gmGAOCZ
00909UNGUENTUM ZINCI OXYDATI SLOVAKung 1x20gmSLOSK
176D02ACemolliencia obsahující měkký parafin a tukové produktylok.L/DER,PDD
176.1D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 500 ml v 1 balení včetně)lok.1ML0,80L/DER,PDD
07399BALMANDOL OLEJole 1x225mlSEGCH
60404BALNEUM HERMALliq 1x200mlHEMD
60408BALNEUM HERMAL Fliq 1x200mlHEMD
60078LINOLA-FETT OLBADole 1x250mlWOLD
60079LINOLA-FETT OLBADole 1x500mlWOLD
89996LINOLA-FETT OLBADole 1x200mlWOLD
89997LINOLA-FETT OLBADole 1x400mlWOLD
176.2D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 500 ml v 1 balení)lok.1ML0,60L/DER,PDD
176.3D02AC01měkký parafin a tukové produkty (do 500 gm v 1 balení včetně)lok.1GM0,80L/DER,PDD
60406BALNEUM HERMALliq 2x500ml (1000ml)HEMD
60410BALNEUM HERMAL Fliq 2x500ml (1000ml)HEMD
176.4D02AC01měkký parafin a tukové produkty (nad 500 gm v 1 balení)lok.1GM0,60L/DER,PDD
176.5D02AE01měkký parafin a tukové produkty s obsahem močovinylok.1ML0,60L/DER,PDD
97152EXCIPIAL U LIPOLOTIOlot 1x200mlSEGCH
97153EXCIPIAL U HYDROLOTIOlot 1x200mlSEGCH
177D02AXjiná emolliencia a protektivalok.
177.1D02AXjiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)lok.1GM1,75
00891POLYSANpst 1x50gmSLOSK
177.2D02AXjiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)lok.1GM0,65
04192POLYSANpst 1x650gmSLOSK
88603POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLOung 1x900gmGAOCZ
177.3D03AXjiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)lok.1ML0,50
177.4D03AX02dextranomerlok.1GM4,00
178D03BAproteolytické enzymylok.P

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

a) léčba bércových vředů,

b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,

c) ošetřování nekrotických ran a dekubitu.

178.1D03BAproteolytické enzymy (chymotrypsin)lok.1GM50,00P
178.2D03BAproteolytické enzymy (kolagenáza)lok.1GM19,00P
178.3D03BAproteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)lok.1GM15,00P
42261FIBROLANung 1x100gmPDAD
42262FIBROLANung 1x25gmPDAD
62518FIBROLANung 1x50gmPDAD
178.4D03BAproteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)lok.1GM29,50P
179D05AAantipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitaminu Dlok.

Léčbu deriváty vitaminu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1D05AAdehty (odbarvený dehet)lok.1GM1,25
179.2D05AAdehtylok.1GM0,75
92428BALSAMUM VISNEVSKI CSCsus 1x600gmCSPCZ
92430BALSAMUM VISNEVSKI CSCsus 1x3kgCSPCZ
00859ICHTOXYLung 1x30gmLEXCZ
00860ICHTOXYLung 1x1000gmLEXCZ
00889PITYOLung 1x30gmLEXCZ
00894SALOXYLung 1x30gmLEXCZ
00895SALOXYLung 1x1000gmLEXCZ
92553SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.sus 1x400gmTAUCZ
92554SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.sus 1x800gmTAUCZ
86399SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUIDsus 1x1000gmPSRCZ
83870UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVMung 1x1kgMVMCZ
83871UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVMung 1x1kgMVMCZ
92547UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUSung 1x400gmTAUCZ
92548UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUSung 1x800gmTAUCZ
05595UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%ung 1x1000gm 10%LEXCZ
05868UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%ung 1x900gm 10%LEXCZ
85331UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%ung 1x20gm 10%LEXCZ
179.3D05AD02methoxalen (0,15 % koncentrace)lok.1ML4,20
90618OXSORALENliq 1x50ml 0.15%GERA
179.4D05AC01dithranollok.1GM4,00
179.5D05AX02kalcipotriollok.1GM12,00P
180D05BBretinoidy pro celkové podáníp.o.P

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

180.1D05BB01etretinátp.o.35MG86,20P
180.2D05BB02acitretinp.o.35MG86,20P
76660NEOTIGASON ROCHE 10MGcps 30x10mgHLRCH
76661NEOTIGASON ROCHE 25MGcps 30x25mgHLRCH
180.3D05BA02methoxalenp.o.10MG3,95L/DER
03733OXSORALENcps 50x10mgGERA
181D06AXantibiotika k zevnímu použitílok.
181.1D06AAtetracyklin a derivátylok.1GM3,00
181.2D06AXneomycin/
bacitracin (k přípravě roztoku)
lok.1ML3,55
181.3D06AXneomycin/
bacitracin (zásyp do 2 g včetně)
lok.1GM14,00
01062FRAMYKOINplv ads 1x2gmIHOCZ
181.4D06AXneomycin/
bacitracin (zásyp nad 2 g)
lok.1GM2,20
181.5D06AXneomycin/
bacitracin (mast)
lok.1GM2,50
74987BANEOCINung 1x20gmBCAA
01066FRAMYKOINung 1x10gmLEXCZ
181.6D06AXprimycinlok.1GM2,50
181.7D06AX02chloramfenikollok.1GM2,95
03015CHLORAMPHENICOL LECIVAung 1x10gm 1%LEXCZ
181.8D06AX09mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)lok.1GM8,50
181.9D06AX09mupirocin (nad 5 g v jednom balení)lok.1GM5,30
182D06BAsulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podánílok.L/DER,CHI
182.1D06BAsulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1GM1,10L/DER,CHI
182.2D06BAsulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1GM1,00L/DER,CHI
182.3D06BA01sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1GM1,20L/DER,CHI
62229DERMAZINcrm 1x50gm 1%LEKSLO
182.4D06BA01sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1GM1,15L/DER,CHI
80128DERMAZINcrm 1x250gm 1%LEKSLO
182.5D06BA01sulfadiazin stříbrnýlok.100CM221,45L/DER,CHI
55952IALUGEN PLUSext 5 (10x10cm)IBSCH
76906IALUGEN PLUSext 10 (10x10cm)IBSCH
76907IALUGEN PLUSext 30 (10x10cm)IBSCH
182.6D06BA02sulfathiazollok.1GM0,90
182.7D06BA03mafenidlok.1GM1,00L/DER,CHI
183D07AAkortikosteroidy třídy I, slabě účinnélok.
183.1D07AA02hydrokortisonlok.1GM1,80
00858HYDROCORTISON LECIVAung 1x10gm 1%LEXCZ
01958HYDROCORTISON LECIVAung 1x50gm 1%LEXCZ0
183.2D07AA03prednisolonlok.1GM3,50
184D07ABkortikosteroidy třídy II, středně účinnélok.
184.1D07AB01klobetazonlok.1GM3,50
184.2D07AB02hydrokortison butyrátlok.1GM3,50
09305LOCOID 0.1%crm 1x30gm 0.1%YEUNL
09310LOCOID 0.1%ung 1x30gm 0.1%YEUNL
09307LOCOID 0.1% LOTIONlot 1x30mlYEUNL
62047LOCOID LIPOCREAMcrm 1x30gm 0.1%YEUNL
184.3D07AB03flumetasonlok.1GM3,50
184.4D07AB07fluprednidenlok.1GM3,50
184.5D07AB09triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM1,70
184.6D07AB09triamcinolon (lékové formy lotia)lok.1ML2,65
02826TRIAMCINOLONlot 1x15gmGNOCZ
184.7D07AB09triamcinolon (lékové formy spreje)lok.1GM0,75
02488TRIAMCINOLONspr 1x55.8gmGNOCZ
184.8D07AB09triamcinolon (lékové formy tinktury)lok.1ML1,00
184.9D07AB19dexamethason acetátlok.1GM1,50
01965DEXAMETHAZON LECIVAung 1x10gm 0.025%LEXCZ
02415DEXAMETHAZON LECIVAcrm 10gm 0.01%LEXCZ
185D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)lok.
185.1D07AC01betamethason dipropionátlok.1GM2,55
80204BELODERMung 1x30gm 0.05%BLUCHO
80206BELODERMcrm 1x30gm 0.05%BLUCHO
02833BETNOVATEung 1x15gm 0.1%GLAGB
02834BETNOVATEcrm 1x15gm 0.1%GLAGB
98032DIPROSONEung 1x30gmSCHB
98034DIPROSONEcrm 1x30gmSCHB
88489KUTERIDcrm 20gmLEKSLO
88495KUTERIDung 20gmLEKSLO
185.2D07AC01betamethason valerátlok.1GM3,35
185.3D07AC02fluklorolonlok.1GM3,50
185.4D07AC04fluocinolonlok.1GM3,00
04156GELARGINgel 1x25gmLEXCZ
03388FLUCINARung 1x15gm 0.025%PWJPL
42182FLUCINARgel 15gm 0.025%POLPL
97900SYNALARgel 1x30gmICIGB
97901SYNALARung 1x30gmICIGB
97902SYNALARcrm 1x30gmICIGB
185.5D07AC06diflukortolonlok.1GM3,50
185.6D07AC08fluocinonidlok.1GM3,00
185.7D07AC09budesonidlok.1GM3,25
99656APULEINliq 1x30mlGEDH
185.8D07AC12halometasonlok.1GM3,35
185.9D07AC17flutikasonlok.1GM3,50
186D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)lok.L/DER,ALG,PDD
186.1D07AC13mometazonlok.1GM6,85L/DER,ALG,PDD
94004ELOCOMung 1x15gm 0.1%ESXCH
94006ELOCOMcrm 1x15gm 0.1%ESCCH
186.2D07AC18prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)lok.1GM6,85L/DER,ALG,PDD
83154DERMATOPcrm 1x10gm 2.5mg/gmHBSSK
83156DERMATOPung 1x10gm 2.5mg/gmHBSSK
186.3D07AC18prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)lok.1GM6,00L/DER,ALG,PDD
187D07ADkortikosteroidy třídy IV, vysoce účinnélok.L/DER
187.1D07AD01klobetasollok.1GM4,50L/DER
06060DERMOVATEung 1x25gm 0.05%GLAGB
187.2D07AD02halcinonidlok.1ML4,90L/DER
97019BETACORTONliq 1x25mlSEGCH
188D07BBkortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptikylok.
188.1D07Bprednisolon/
cloroxin
lok.1GM3,80
188.2D07BBflumethason pivalat/kyselina salicyloválok.1GM3,00
188.3D07BB01flumetason a antiseptikalok.1GM4,50
03405LORINDEN Cung 15gmPOLPL
188.4D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)lok.1GM0,90
02975TRIAMCINOLONspm 40gmGNOCZ
188.5D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)lok.1GM0,60
02825TRIAMCINOLON COMPOSITUMspr 51.4gmGNOCZ
188.6D07BB03 triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)lok.1ML1,30
189.3D07XB01flumetasonlok.1GM4,50
09297LOCACORTEN TARung 1x60gmCGCCH
189.4D07XB02triamcinolonlok.1GM1,40
189.5D07XCdiflucortolon/
isoconasol
lok.1GM2,80
189.6D07XC01betamethason (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM2,80
85864BELOSALICung 1x30gmBLUCHO
189.7D07XC01betamethason (lékové formy tinktur)lok.1ML2,80
189.8D07XDhalcinonid/
kyselina salicylová
lok.1ML4,30
189.9D07XDhalcinonid/
močovina
lok.1GM4,30
97021BETACORTONcrm 1x20gmSEGCH
97156BETACORTON FETTCREMEcrm 1x20gmSEGCH
97023BETACORTON Sliq 2x25mlSEGCH
189.10D07XA01hydrocortison/
natamycin/
neomycin
lok.1GM2,00
189.11D07XA01hydrocortison/
natamycin/
neomycin
lok.1ML2,00
190D08Aantiseptika a desinficiencialok.
190.1D08AC02chlorhexidinlok.1000ML182,80
190.2D08ADkyselina boritá (lékové formy mastí)lok.1GM0,65
84467UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% CSCung 1x1000gmCSPCZ
92479UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.ung 1x400gmTAUCZ
92480UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.ung 1x800gmTAUCZ
05579UNGUENTUM ACIDI BORICI LECIVAung 1x1000gm 3%LEXCZ
00905UNGUENTUM ACIDI BORICI SLOVAKung 1x20gm 3%SLOSK
190.3D08ADkyselina boritá (lékové formy roztoků)lok.10GM1,35
84469SOLUTIO JARISCH CSCliq 1x1000gmCSPCZ
92780SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMAsol 1x500gmPSRCZ
92781SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMAsol 1x1000gmPSRCZ
92555SOLUTIO JARISCH TAURUSsol 1x500gmTAUCZ
92556SOLUTIO JARISCH TAURUSsol 1x1000gmTAUCZ
190.4D08AG02polyvidon-jód (do 200 ml roztoku v jednom balení včetně)lok.1ML1,00
62318BETADINE (CHIRURG.)liq 1x120mlEGIH
02981JODISOLliq 1x80gmLDNCZ
96605JODISOLspr 1x75gm+rozpras.LDNCZ
190.5D08AG02polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)lok.1GM2,00
190.6D08AHkloroxinlok.1GM0,75
190.7D08AJbromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,35
190.8D08AJbromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,30
00739AJATIN TINCTURAtct 1x50ml 1%SLOSK
190.9D08AJchlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,30
00814SEPTONEXtct 1x50ml 1%SLOSK
191D08AXjiná antiseptika a desinficiencialok.H
191.1D08AXhexamidin/
chlorhexidin
lok.1ML124,15H
191.2D08AXnoxytiolinlok.2.5GM503,40H
191.3D08AXnoxytiolin/
tetrakain
lok.2.5GM503,40H
191.4D08AXtaurolidinlok.1GM96,65H
93242TAUROLINgel 1x50gm/1.75gmGSOCH
192D10Alokálně podávaná léčiva k léčbě aknelok.
192.1D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)lok.1GM4,20
98205LOCACIDcrm 1x30gm 0.05%PFBF
03740RETIN Acrm 1x30gm 0.05%CILCH
97573RETIN Acrm 1x30gm 0.025%CILCH
192.2D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)lok.1GM4,50
192.3D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)lok.1ML4,20
192.4D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)lok.1ML4,50
192.5D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)lok.1GM1,50
98208ECLARAN 5gel 1x45gmPFBF
192.6D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)lok.1ML0,40
91816INOXITANlot 100ml 50mg/mlGNOCZ
192.7D10AE01benzoyl peroxid (koncentrace 20%)lok.1ML2,60
192.8D10AF01klindamycinlok.1ML2,00
192.9D10AF02erythromycin (lékové formy krémů a mastí)lok.1GM2,00
192.10D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků)lok.1ML2,00
75285ERYFLUIDsol 1x100mlPFBF
192.11D10AF52erythromycin v kombinacilok.1ML2,00
192.12D10AX03kyselina azelaoválok.1GM2,00
193D10Bcelkově podávaná léčiva k léčbě aknép.o.X
193.1D10BA01isotretinoinp.o.30MG94,95X
11685ROACCUTANE ROCHEcps 30x10mgHLRCH
91843ROACCUTANE ROCHEcps 30x20mgHLRCH
D11AXjiná dermatologikalok.L/DER
194.1D11AXcelulóza (lékové formy zásypů)lok.1GM10,00L/DER
194.2D11AXfluorouracil (lékové formy roztoků)lok.1ML10,00L/DER
194.3D11AXfluorouracil (lékové formy mastí)lok.1GM13,70L/DER,ONK
03739EFUDIXung 1x20gm 5%HLRCH
195G01AAvaginálně podávaná antimykotika a antibiotikavag.

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,

b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1G01AA01nystatinvag.100KU1,00
195.2G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)vag.25MG4,60
02047PIMAFUCINtbl vag 20x25mg+aplYEUNL
195.3G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)vag.25MG7,65
78213PIMAFUCINglo vag 3x100mgYEUNL
195.4G01AA10klindamycinvag.1GM13,10P
196G01AFvaginálně podávané imidazolové derivátyvag.
196.1G01AFderiváty imidazoluvag.0.1GM6,50
196.2G01AF01metronidazolvag.0.5GM3,80
02430ENTIZOLtbl vag 10x500mgPOLPL
66787MEDAZOLtbl vag 10BLUCHO
196.3G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, do 100 mg včetně)vag.0.1GM8,75
62862CANDIBENE (FUNGIZID-RATIOPHARM)tbl vag 6x100mgMCKD
93484CLOTRIMAZOLUM POLFAtbl vag 6x100mgPOLPL
196.4G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, nad 100 mg)vag.0.1GM13,75
62863CANDIBENE (FUNGIZID-RATIOPHARM)tbl vag 3x200mgMCKD
196.5G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM13,10
68917JENAMAZOL 2%crm vag 20gm+aplik.VJPD
196.6G01AF04mikonazolvag.0.1GM8,75
196.7G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM13,10
196.8G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.0.1GM35,05
06095GYNO-PEVARYL 50glo vag 15x50mgCILCH
06096GYNO-PEVARYL 150glo vag 3x150mgCILCH
62250GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACKsup vag 3+crm 15gmCILCH
196.9G01AF11ketoconazolvag.0.4GM13,75
196.10G01AF12fenticonazolvag.0.1GM13,75
196.11G01AF17oxikonazolvag.0.6GM82,90
99250GYNO-MYFUNGARtbl vag 1x600mgLEXCZ
196.12G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.80MG13,10
196.13G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.80MG35,05
197G01AXvaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptikavag.
197.1G01AXlaktobacillusvag.1DF10,50
197.2G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)vag.1DF22,00
197.3G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)vag.5GM45,00
197.4G01AXnitrofurantoinvag.0.2GM2,05
03629FURANTOIN LECIVAtbl vag 30x100mgLEXCZ
197.5G01AXpolykresolvag.1GM1,15
197.6G01AX05nifuratelp.o.0.6GM41,60L/GYN,URN
197.7G01AX11polyvidon-jód (vaginální čípky)vag.0.2GM8,75
197.8G01AX11polyvidon-jód (vaginální gel)vag.0.2GM6,40
94623BETADINEgel vag 1x100gm+aplMUPCH
197.9G01AX12ciklopiroxvag.1GM6,40
76153BATRAFENcrm vag 40gm+6xapl.HBSSK
198G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůp.o.
198.1G02AB02ergotové alkaloidyp.o.0.2MG1,15
00710CORNUTAMINgtt 10ml (0.25mg/ml)GNOCZ
198.2G02AB03ergometrinp.o.0.2MG1,15
199G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůparent.
199.1G02AB01methylergo-metrinparent.0.2MG10,40
00509METHYLERGOMETRIN SPOFAinj 5x1ml/0.2mgSPXCZ
199.2G02AB03ergometrinparent.0.2MG9,60
200G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůp.o.H
200.1G02AD02dinoprostonp.o.0.5MG97,50H
86287PROSTIN E2tbl 10x0.5mgUPJGB
201G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůvag.K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1G02AD02dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)vag.1DF951,70K/P
201.2G02AD02dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)vag.1DF464,35K/P
91607PROSTIN E2tbl vag 4x3mgUPJB
201.3G02AD02dinoproston (od 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)vag.1DF1176,60K/P
94406PROSTIN E2gel vag 1x3gm/1mgUPJB
202G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůparent.K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1G02AD01dinoprostparent.25MG666,80K/P
202.2G02AD02dinoprostonparent.0.5MG412,80K/P
67188PROSTIN E2 SS 1MG/MLinj 1x0.75mlUPJB
67189PROSTIN E2 SS 10MG/MLinj 1x0.5mlUPJB
202.3G02AD04karboprostparent.0.25MG691,10K/P
202.4G02AD05sulprostonparent.0.5MG666,80K/P
203G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikp.o.P

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1G02CAhexoprenalinp.o.1.5MG11,05P
75173GYNIPRAL 0.5MGtbl 20x0.5mgHNPA
203.2G02CA01ritodrinp.o.40MG23,80P
06318PRE-PARtbl 100x10mgBLUCHO
203.3G02CA03fenoterolp.o.20MG23,80P
21391PARTUSISTENtbl 50x5mgBOED
204G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikparent.U/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba porodní dystokie,

c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1G02CAhexoprenalinparent.25RG46,40U/P
75464GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR.INF.inf 5x5ml/25rgHNPA
204.2G02CA01ritodrinparent.40MG46,40U/P
204.3G02CA03fenoterolparent.0.5MG46,40U/P
03399PARTUSISTENinf 25x10ml/0.5mgBOED
205G02CBinhibitory prolaktinup.o.
205.1G02CBterguridp.o.1MG4,35
91979MYSALFONtbl obd 30x0.5mgLEXCZ
205.2G02CB01bromokriptinp.o.5MG2,55
205.3G02CB02lisuridp.o.0.6MG2,55
04372LYSENYL FORTEtbl 30x0.2mg-lekov.LEXCZ
83321LYSENYL FORTEtbl 30x0.2mg-blistrLEXCZ
205.4G02CB03kabergolinp.o.70RG27,70Z
205.5G02CB04quinagolidp.o.75RG27,70Z
206G03Bandrogenyp.o.L/END,ONK,GYN,SEX
206.1G03BA03testosteronp.o.0.12GM30,10L/END,ONK,GYN, SEX
80218UNDESTORcps 60x40mgORGNL
206.2G03BB01mesterolonp.o.50MG20,50L/END,ONK,GYN, SEX
207G03Bandrogenyparent.L/END,ONK,GYN,SEX
207.1G03BA03testosteronparent.18MG11,15L/END,ONK,GYN, SEX
00373AGOVIRIN-DEPOTinj 5x2ml/50mgBTASK
208G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyp.o.P

Estradiol. léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Estriol. léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1G03CAmestranolp.o.0.15MG3,85P
21105MESTRANOLtbl 20x50rgVJPD
208.2G03CApřírodní konj. estrogenyp.o.1.25MG9,00P
09467OESTROFEMINAL 1.25cps 21x1.25mgMACD
208.3G03CA03estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2MG9,00P
96491ESTROFEMtbl 28x2mgNOODK
56204ESTROFEMtbl 3x28(=84)x2mgNOODK
208.4G03CA03estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.2MG5,80P
208.5G03CA03estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG5,80P
208.6G03CA03estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG9,00P
89857CLIMARAemp tts 4x3.9mgSAGD
93630ESTRADERM TTS 50pla 6x4mgCGCCH
208.7G03CA03estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG13,50P
93631ESTRADERM TTS 100emp tts 6x8mgCGCCH
208.8G03CA03estradiol (lékové formy gelů)transd.1,5MG6,00P
76922OESTROGELgel 1x80gmLBE F
208.9G03CA03estradiolvag.25RG6,00P
208.10G03CA04estriolp.o.2MG8,25P
09497OVESTINtbl 30x1mgORGNL
31315OVESTINtbl 30x2mgORGNL
208.11G03CA04estriol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.2MG3,25P
97170OVESTINcrm 15gm+aplikatorORGNL
208.12G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)vag.0.2MG6,00P
208.13G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)vag.0.2MG1,35P
97590ORTHO-GYNEST Dsup vag 6CILCH
209G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyparent.
209.1G03CA03estradiolparent.1MG4,40
00364AGOFOLLINinj 5x1ml/5mgBTASK
209.2G03CA03estradiol valeratparent.1MG2,50
00529NEOFOLLINinj 5x1ml/5mgBTASK
209.3G03CA04estriolparent.2MG4,40
210G03Dprogestinyp.o.L/GYN,URN,END,INT, SEX
210.1G03DA02medroxypro-gesteronp.o.5MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
91231PROVERAtbl 24x5mgUPJB
210.2G03DA04progesteronp.o.0.3GM17,80L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.3G03DB01dydrogesteronp.o.10MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.4G03DC02norethisteronp.o.5MG2,85L/GYN,URN,END, INT,SEX
01939NORETHISTERON SLOVAKOFARMAtbl 30x5mgSLOSK
210.5G03DC03lynestrenolp.o.5MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
41322ORGAMETRILtbl 30x5mgORGNL
210.6G03DC05tibolonp.o.2.5MG34,0CZ
96226LIVIALtbl 1x28ORGNL
211G03Dprogestinyparent.L/GYN,URN,SEX
211.1G03DA03hydroxypro-gesteronparent.10MG1,65L/GYN,URN,SEX
211.2G03DA04progesteron (depotní lékové formy)parent.5MG4,05L/GYN,URN,SEX
211.3G03DA04progesteronparent.5MG1,15L/GYN,URN,SEX
02094AGOLUTINinj 5x2ml/60mgBTASK
212G03Eandrogeny a ženské pohlavní hormonyparent.L/GYN,END,SEX
212.1G03EA02testosteron a estrogenparent.1DF23,40L/GYN,END,SEX
00464FOLIVIRINinj 5x2mlBTASK
212.2G03EA03prasteron enantat/estradiol valeratparent.1DF75,00L/GYN,END,SEX
213G03Fprogestiny a estrogenyp.o.P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1G03FA01norethisteron a estrogenp.o.1DF9,50P
56203KLIOGESTtbl 3x28NOODK
96490KLIOGESTtbl obd 1x28NOODK
213.2G03FA01norethisteron a estrogentransd.50RG9,50P
213.3G03FBgestageny a estrogeny, sekvenční přípravkyp.o.0.75DF5,20P
67424CYCLO-MENORETTEtbl obd 21WYED
67425CYCLO-MENORETTEtbl obd 3x21 (63)WYED
89782KLIMONORMdrg 3x21 (63)VJPD
213.4G03FB05norethisteron a estrogenp.o.1DF7,55P
213.5G03HB01cyproteron/
estradiol
p.o.0.75DF8,15P
75013CLIMENdrg 1x21 (11 + 10)SAGD
83374CLIMENdrg 3x21 (11 + 10)SAGD
214G03GAgonadotrofin (choriový)parent.L/GYN,END,PDD,SEX
214.1G03GA01choriový gonadotrofin (do 500 U v 1 ampuli včetně)parent.250U25,15L/GYN,END,PDD, SEX
10809PREGNYLinj 3x500ut+solv.ORGNL
214.2G03GA01choriový gonadotrofin (nad 500 U v 1 ampuli)parent.250U11,15L/GYN,END,PDD, SEX
00563PRAEDYNinj 5x1.5ku+5x2mlLEXCZ
02966PRAEDYNinj sic 5x3ku+solLEXCZ
96314PREGNYLinj 3x5000ut+solv.ORGNL
215G03GAgonadotrofin (lidský)parent.Z
215.1G03GA02gonadotrofin lidskýparent.75U367,40Z
96324HUMEGON 75UTinj 10x75ut+solv.ORGNL
97397HUMEGON 150UTinj 10x150ut+solv.ORGNL
70522PERGOGREEN 75inj sic 1x75ut+1mlLSECH
83166PERGOGREEN 75inj sic 10x75ut+1mlLSECH
83167PERGOGREEN 75inj sic 10x75ut+1mlSROI
97845PERGONAL 75inj sic 1+solv.LSECH
97857PERGONAL 75inj sic 10+solv.LSECH
215.2G03GA04urofollitrofinparent.75U367,40Z
94394METRODIN 75inj sic 10x75ut+solLSECH
99629METRODIN 75inj sic 1x75ut+solv.LSECH
216G03GBsyntetické stimulátory ovulacep.o.L/GYN,END,SEX
216.1G03GB02klomifenp.o.9MG1,35L/GYN,END,SEX
83672CLOMHEXAL 50tbl 10x50mgHEXD
02628GRAVOSANtbl 30x50mgLEXCZ
217G03HAantiandrogenyp.o.L/PSY,END,URN,GYN, SEX
217.1G03HA01cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM250,20L/PSY,END,URN, GYN,SEX
77006ANDROCUR 10MGtbl 15x10mgSAGD
77007ANDROCUR 10MGtbl (3x15) 45x10mgSAGD
217.2G03HA01cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM87,55L/PSY,END,URN, GYN,SEX
03783ANDROCURtbl 50x50mgSAGD
97862ANDROCURtbl 20x50mgSAGD
218G03HAantiandrogenyparent.L/PSY,SEX
218.1G03HA01cyproteronparent.0.1GM142,00L/PSY,SEX
23342ANDROCUR-DEPOTinj 3x3ml/300mgSAGD
219G03XAantigonadotrofiny a podobná léčivap.o.L/GYN,END,HEM,ALG, SEX
219.1G03XA01danazolp.o.0.6GM87,75L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67528ANARGIL 200MGcps 100x200mgMOECY
67529ANARGIL 200MGcps 200x200mgMOECY
219.2G03XA02gestrinonp.o.0.7MG48,45L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
220G04ABchinolonová chemoterapeutika močových infekcíp.o.
220.1G04AB01kyselina nalidixováp.o.4GM7,90
220.2G04AB03kyselina pipemidováp.o.0.8GM20,00
220.3G04AB04kyselina oxolinováp.o.1GM7,90
91101DESUROLtbl 50x250mgLEXCZ
221G04ACnitrofuranová chemoterapeutika močových infekcíp.o.
221.1G04AC01nitrofurantoinp.o.0.2GM1,90
90510FURANTOIN LECIVAtbl ent 20x100mgLEXCZ
221.2G04AC02nifurtinolp.o.0.16GM1,90
222G04BCrozpouštědla močových kamenůp.o.
222.1G04BCrozpouštědla močových kamenůp.o.10GM6,15
02150ALKALITgra 1x200gmIHOCZ
223G04BDspasmolytika močových cestp.o.L/URN,GYN,SEX
223.1G04BD02flavoxatp.o.0.8GM15,15L/URN,GYN,SEX
223.2G04BD04oxybutyninp.o.15MG15,15L/URN,GYN,SEX
89784CYSTRIN 3MGtbl obd 30x3mgLOYSF
89785CYSTRIN 3MGtbl obd 100x3mgLOYSF
04365CYSTRIN 5MGtbl obd 100x5mgLOYSF
66791DITROPANtbl 30x5mgMDDF
223.3G04BD06propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG15,15L/URN,GYN,SEX PDD
92255MICTONETTENdrg 30x5mgAPGD
223.4G04BD06propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.15MG12,15L/URN,GYN,SEX
66817MICTONORMdrg 50x15mgAPGD
66818MICTONORMdrg 100x15mgAPGD
92254MICTONORMdrg 30x15mgAPGD
224G04BXjiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostatyp.o.L/URN
224.1G04BXdoxazosinp.o.4MG23,10 L/URN
92281CARDURA 4MGtbl 30x4mgPFIUSA
224.2G04BXterazosinp.o.5MG23,10L/URN
76487HYTRIN 5MGtbl 28x5mgABBGB
224.3G04BXextrakt Pyg. africanum v komb.p.o.4DF23,10L/URN
224.4G04BXmepartricinp.o.150KU27,75L/URN
224.5G04BX02alfuzosinp.o.7.5MG27,75L/URN
69021XATRAL 2.5MGtbl obd 30x2.5mgLSYF
224.6G04BX02alfuzosin (SR nebo retardované forny)p.o.10MG27,75L/URN
83093XATRAL 5-SRtbl obd 56x5mgLSYF
83750XATRAL 5-SRtbl obd 28x5mgLSYF
224.7G04BX04finasteridp.o.5MG27,75L/URN
224.8G04BX07extrakt Pyg. africanump.o.2DF23,10L/URN
42212TADENAN 50MGcps 30DEBF
224.9G04BX08tamsulosinp.o.0.4MG27,75L/URN
224.10G04BX09extrakt Serenoa repensp.o.320MG23,10L/URN
98186CAPISTANtbl 60PFBF
75843CAPISTAN 160MGcps 60x160mgPFBF
225H01Ahormony předního laloku hypofýzyparent.
225.1H01AA02tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)parent.0.25MG62,45L/END
01524SYNACTHENinj 10x1ml/0.25mgCGCCH
225.2H01AC01somatropinparent.2U782,75L/J5
96132NORDITROPIN PENSET 12UTinj sic 1x12ut+solv.NOODK
96133NORDITROPIN PENSET 24UTinj sic 1x24ut+solv.NOODK
61227SAIZEN 10inj sic 1x10ut+5mlSROCH
86419SAIZENinj sic 1x4ut+1mlSROMEX
91584SAIZENinj sic 1x4ut+1mlSROCH
56362ZOMACTON 12inj sic 5x12ut+solv.FEID
226H01BAvasopresin a jeho derivátyparent.H
226.1H01BA02desmopresinparent.4RG84,30H
04070ADIURETIN SDinj 5x1ml/4rgFRLCZ
226.2H01BA04terlipresinparent.1DF61,80H
03648REMESTYPinj 5x2ml/0.2mgFRLCZ
226.3H01BA05ornipresinparent.5U28,20H
227H01BAvasopresin a jeho derivátylok.
227.1H01BA02desmopresin (nasálně)lok.25RG21,10
02634ADIURETIN SDgtt nas 1x5ml/0.5mgFRLCZ
228H01BBoxytocin a jeho derivátyparent.H
228.1H01BB02oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)parent.15U41,10H
00543OXYTOCIN FERRING-LECIVAinj 5x2ml/2utFRLCZ
228.2H01BB02oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)parent.15U18,20H
00544OXYTOCIN FERRING-LECIVAinj 5x1ml/5utFRLCZ
229H01CAhormon uvolňující gonadotrofinlok.Z
229.1H01CA01gonadorelin (nasálně)lok.1.2MG203,40Z
86238KRYPTOCURinh sol 1x10gm+pumpHOED
86239KRYPTOCURinh sol 2x10gm+pumpHOED
230H01CBsomatostatin a jeho derivátyparent.X
230.1H01CB01somatostatinparent.6MG8240,00X
66824SOMATOSTATINinj sic 1x3mg+solv.UCBB
92109SOMATOSTATINinj sic 1x250rg+1mlUCBB
83084SOMATOSTATIN 6MGinj sic 1x6mg+solv.UCBB
230.2H01CB02oktreotidparent.1MG5166,60X
93864SANDOSTATINinj 5x1ml/0.05mgSANCH
93865SANDOSTATINinj 5x1ml/0.1mgSANCH
93866SANDOSTATINinj 5x1ml/0.5mgSANCH
93867SANDOSTATINinj 1x5ml/1mg-lahv.SANCH
230.3H01CB03lantreotidparent.2,14MG2033,90X
231H02AAmineralokortikoidyp.o.
231.1H02AA02fludrokortisonp.o.0.1MG4,75
23865FLUDROCORTISONtbl 100x0.1mgSQHD
232H02ABglukokortikoidyp.o.
232.1H02AB01betamethasonp.o.1.5MG3,50
232.2H02AB02dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)p.o.1.5MG9,90
67218FORTECORTIN 4tbl 30x4mgMECD
83994FORTECORTIN 4tbl 20x4mgMECD
232.3H02AB02dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)p.o.1.5MG3,50
00105DEXAMETHAZON LECIVAtbl 20x0.5mg-lahv.LEXCZ
86698DEXAMETHAZON LECIVAtbl 20x0.5mg-blistrLEXCZ
232.4H02AB04methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)p.o.7.5MG3,50
232.5H02AB04methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)p.o.7.5MG5,55
232.6H02AB07prednisonp.o.10MG1,70
00269PREDNISON 5 LECIVAtbl 20x5mgLEXCZ
02963PREDNISON 20 LECIVAtbl 20x20mg(blistr)LEXCZ
232.7H02AB08triamcinolonp.o.7.5MG2,15
00332TRIAMCINOLON LECIVAtbl 20x4mgLEXCZ
93268TRICORTtbl 100x4mgCADIND
232.8H02AB09hydrokortisonp.o.30MG7,75
77002CORTEF 20MGtbl 100x20mgUPJUSA
76205HYDROCORTISON 10MG JENAPHARMtbl 20x10mgVJPD
232.9H02AB10kortisonp.o.37.5MG5,95
80588CORTISON CIBA 25MGtbl 100x25mgCGCCH
233H02ABglukokortikoidyparent.O
233.1H02ABmazipredonparent.30MG17,95O
02125DEPERSOLONinj 3x1ml/30mgGEDH
233.2H02AB01betamethason (depotní lékové formy)parent.0.4MG4,35O
78257DIPROPHOSinj 5x1mlSCHF
89870DIPROPHOSinj 1x1mlSCHB
233.3H02AB02dexamethason (40 mg v jedné ampuli)parent.1.5MG24,50O
99479FORTECORTIN MONO 40 (AMPULE)inj 1x5ml/40mgMECD
233.4H02AB02dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně) parent.1.5MG2,70O
233.5H02AB04methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně) parent.20MG34,00O
233.6H02AB04methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli) parent.20MG15,60O
233.7H02AB04methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně) parent.20MG25,55O
40536DEPO-MEDROLinj 1x5ml 40mg/mlUPJB
09711SOLU-MEDROLinj sic 1x500mg+8mlUPJB
233.8H02AB06prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.10MG18,90O
09705SOLU-DECORTIN H 50inj sic 1x50mg+1mlMECD
233.9H02AB06prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.10MG13,25O
09707SOLU-DECORTIN H 250inj sic 1x250mg+2mlMECD
233.10H02AB08triamcinolonparent.7.5MG11,60O
08006KENALOG 10inj 1x5ml/50mgLEXCZ
02126KENALOG 40inj 1x5ml/200mgLEXCZ
62921TRICORTinj 6x1ml/10mgCADIND
62922TRICORT-40inj 6x1ml/40mgCADIND
233.11H02AB09hydrokortisonparent.30MG10,55O
00484HYDROCORTISON SOLUBILE VUABinj 1x100mgVUACZ
03950SOLU-CORTEFinj sic 1x100mgUPJB
234H03AAhormony štítné žlázyp.o.
234.1H03AAhormony štítné žlázyp.o.1DF2,40
61160JODTHYROXtbl50MECD
61161JODTHYROXtbl100MECD
234.2H03AA01levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,45
85602ELTROXINtbl 1000x100rgGLAD
97186EUTHYROX 100tbl 100x100rgMECD
62191EUTHYROX 150tbl 100x150rgMECD
77587L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIEtbl 100x100rgBCED
96146L-THYROXINE 100 HENNINGtbl 100x100rgHNBD
96150L-THYROXINE 150 HENNINGtbl 100x150rgHNBD
234.3H03AA01levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)p.o.0.15MG2,00
62190EUTHYROX 50tbl 100x50rgMECD
77584L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIEtbl 100x50rgBCED
234.4H03AA02liothyronin sodnýp.o.0.06MG4,10
09805TERTROXINtbl 100x0.2mgGLAGB
234.5H03AA03kombinace levothyroxinu a liothyroninup.o.1DF2,70
03875THYREOTOMtbl 60x50rgBCED
03876THYREOTOM FORTEtbl 60x150rgBCED
234.6H03CAjódová terapiep.o.200RG1,95
61158JODID 100tbl 100MECD
61159JODID 200tbl 100MECD
235H03Bthyreostatikap.o.
235.1H03BA02propylthiouracilp.o.0.1GM7,45
09576PROPYCIL 50tbl 20x50mgKCHD
09577PROPYCIL 50tbl 100x50mgKCHD
235.2H03BB01karbimazolp.o.15MG0,95
00066CARBIMAZOL SLOVAKOFARMAtbl 100x5mgSLOSK
235.3H03BB02thiamazolp.o.10MG2,30
06073FAVISTANtbl 20x20mgASDD
235.4H03BC01perchlorát draselnýp.o.0.2GM1,70
88637TBL.KALII PERCHLORICI 0.2 GLOtbl 200GAOCZ
236H03Bthyreostatikaparent.H
236.1H03BB02thiamazolparent.10MG4,85H
20617FAVISTANinj 10x1ml/40mgASDD
237H04AAglukagon a jeho derivátyparent.L/DIA
237.1H04AA01glukagonparent.1MG320,20L/DIA
90511GLUCAGONinj sic 1x10mg+solLILUSA
97533GLUCAGONinj sic 1x1mg+solLILD
97534GLUCAGONinj sic 1x10mg+solLILD
237.2H04AA01glukagon (ve formě hypokit)parent.1MG905,70L/DIA
83741GLUCAGEN 1MG HYPOKITinj sic 1mg+strik.NOODK
238H05BAkalcitonininhal.L/INT,GYN,ORT,END
238.1H05BA01kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)inhal.200U297,00L/INT,GYN,ORT, END
78279MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)spr 1x14x50utSANCH
238.2H05BA01kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)inhal.200U263,00L/INT,GYN,ORT, END
78280MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)spr 1x14x100utSANCH
239H05BAkalcitoninparent.L/INT,GYN,ORT,END
239.1H05BA01kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100U120,80L/INT,GYN,ORT, END
89017UCECAL 50 I.U.inj 5x1ml/50utUCBB
239.2H05BA01kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100U178,40L/INT,GYN,ORT, END
62384MIACALCICinj 5x1ml/100utSANCH
89222UCECAL 100 I.U.inj 5x1ml/100utUCBB
239.3H05BA03kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100U120,80L/INT,GYN,ORT, END
239.4H05BA03kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100U178,40L/INT,GYN,ORT, END
240J01AAtetracyklinová antibiotikap.o.
240.1J01AA02doxycyklinp.o.0.1GM4,10
90986DEOXYMYKOINtbl 10x100mgLEXCZ
97654DOXYBENE 100MGcps 10x100mgMCKD
97509DOXYCYCLIN-RATIOPHARM 100cps 10x100mgMCKD
12741DOXYHEXAL TABStbl 10x100mgHEXD
12742DOXYHEXAL TABStbl 20x100mgHEXD
12735DOXYHEXAL 200 TABStbl 10x200mgHEXD
12736DOXYHEXAL 200 TABStbl 20x200mgHEXD
240.2J01AA04lymecyklinp.o.0.6GM4,10
240.3J01AA06oxytetracyklinp.o.1GM4,10
240.4J01AA07tetracyklinp.o.1GM4,10
240.5J01AA08minocyklinp.o.0.2GM4,10
241J01AAtetracyklinová antibiotikaparent.K
241.1J01AA02doxycyklinparent.0.1GM96,80K
94790VIBRAMYCINinj sic 1x200mgPFIB
241.2J01AA09rolitetracyklinparent.0.35GM96,80K
242J01BAamfenikolová antibiotikap.o.
242.1J01BA01chloramfenikolp.o.3GM25,30
71951CHLORAMPHENICOL LECIVAcps 30x250mgLEXCZ
243J01BAamfenikolová antibiotikaparent.K
243.1J01BA01chloramfenikolparent.3GM206,45K
97390CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUABinj sic 1x1gmVUACZ
243.2J01BA02thiamphenikolparent.1.5GM180,35K
244J01CAaminopenicilinová antibiotikap.o.
244.1J01CA01ampicilin (pevné lékové formy)p.o.2GM17,00
96893APO-AMPI 250MGcps 100x250mgAPTCND
96895APO-AMPI 500MGcps 100x500mgAPTCND
60916AMPICILIN 250 LECIVAcps 20x250mgLEXCZ
60917AMPICILIN 250 LECIVAcps 30x250mgLEXCZ
60920AMPICILIN 500 LECIVAcps 20x500mgLEXCZ
60921AMPICILIN 500 LECIVAcps 30x500mgLEXCZ
71996AMPICILIN Kcps 24x500mgKRKSLO
244.2J01CA01ampicilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM20,70
244.3J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy)p.o.1GM10,35
66828AMOCLEN 250cps 30x250mgLEXCZ
66829AMOCLEN 500cps 30x500mgLEXCZ
77063APO-AMOXI 250MGcps 100x250mgAPTCND
77065APO-AMOXI 500MGcps 100x500mgAPTCND
77066APO-AMOXI 500MGcps 500x500mgAPTCND
62050DUOMOX 500tbl 20x500mgYEUNL
62051DUOMOX 750tbl 20x750mgYEUNL
62052DUMOX 1000tbl 20x1000mgYEUNL
66368OSPAMOX 500MGtbl obd 12x500mgBCAA
66369OSPAMOX 750MGtbl obd 12x750mgBCAA
66370OSPAMOX 1000MGtbl obd 12x1000mgBCAA
244.4J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy)p.o.1GM13,35
84510AMOCLEN 250sir sic 1x5gm/100mlLEXCZ
66367OSPAMOX 375MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
244.5J01CA06bakampicilinp.o.1.2GM17,00
245J01CAaminopenicilinová antibiotikaparent.K
245.1J01CA01ampicilinparent.2GM28,20K
84508AMPICILIN 250 LECIVAsir sic 1x5gm/100mlLEXCZ
60248PENTREXYLinj sic 50x250mgBMSI
246J01CAacylureidová antibiotikaparent.U/ATB
246.1J01CA09azlocilinparent.12GM1.046,30U/ATB
246.2J01CA12piperacilinparent.14GM1500,35U/ATB
93546ISIPENinj 1x2gmKRKSLO
94252PIPRILinj sic 1x4gmLEDUSA
246.3J01CA13tikarcilinparent.15GM2026,35U/ATB
247J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyp.o.
247.1J01CE02fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)p.o.2GM21,50
66359OSPEN 1000tbl obd 12x1000kuBCAA
66360OSPEN 1500tbl obd 12x1500kuBCAA
69467PENICILLIN V 1 MEGA VON CTtbl obd 10x1muCTAD
69468PENICILLIN V 1 MEGA VON CTtbl obd 30x1muCTAD
247.2J01CE02fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě) p.o.2GM20,45
56831OSPEN 500tbl obd 12x500kuBCAA
02191V-PENICILIN SLOVAKOFARMAtbl 30x400kuSLOSK
84626V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMAtbl 30x250mg-lekov.SLOSK
84627V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMAtbl 30x500mg-lekov.SLOSK
92805V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMAtbl 30x250mg-blistrSLOSK
92806V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMAtbl 30x500mg-blistrSLOSK
247.3J01CE06penamecilinp.o.1.05GM15,50
56442PENCLENtbl 30x350mg-blistrSLOSK
247.4J01CE10benzathin fenoxymethylpenicilinp.o.2GM32,20
76213OSPEN 750sir 60ml 750mg/5mlKRKSLO
248J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyparent.K
248.1J01CE01benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)parent.3.6GM140,90K
01093PENICILIN G DRASEL.SOLBIOTIKAinj sic 10x1muBTASK
02136PENICILIN G DRASEL.SOLBIOTIKAinj sic 10x500kuBTASK
248.2J01CE01benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)parent.3.6GM52,50K
93405PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKAinj sic 10x5muBTASK
248.3J01CE08benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)parent.2.0MU82,30K
01089PENDEPONinj 10x600kuBTASK
248.4J01CE08benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)parent.2.0MU33,70K
86433RETARPEN 1.2MUinj sic 10x1.2muBCAA
86434RETARPEN 1.2MUinj sic 100x1.2muBCAA
86435RETARPEN 2.4MUinj sic 10x2.4muBCAA
86436RETARPEN 2.4MUinj sic 100x2.4muBCAA
248.5J01CE09prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)parent.2MU75,10K
01101PROKAIN PENICILIN G BIOTIKAinj 10x600kuBTASK
248.6J01CE09prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)parent.2MU34,70K
55495PROKAIN PENICILIN G BIOTIKAinj 50x600kuBTASK
55497PROKAIN PENICILIN G BIOTIKAinj 50x1.5muBTASK
248.7J01CE30kombinaceparent.0.5DF10,40K
02723PENDEPON COMPOSITUMinj 10x1.5muBTASK
249J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyp.o.
249.1J01CF02cloxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM29,40
249.2J01CF02cloxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM40,90
249.3J01CF04oxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM29,40
02677OXACILIN 250 LECIVAcps 60x250mgLEXCZ
60247PROSTAPHLIN 500MGcps 100x500mgBMSI
60437PROSTAPHLIN 500MGcps 100x500mgBMSUSA
76201PROSTAPHLIN 500MGcps 40x500mgBMSI
249.4J01CF04oxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM40,90
02999OXACILINplv sus 80ml 4.84gmGNOCZ
250J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyparent.K
250.1J01CF04oxacilinparent.2GM84,60K
60243PROSTAPHLIN 250MGinj sic 50x250mgBMSUSA
60245PROSTAPHLIN 500MGinj sic 50x500mgBMSUSA
92357PROSTAPHLIN 250MGinj sic 50x250mgBMSI
92358PROSTAPHLIN 500MGinj sic 50x500mgBMSI
92359PROSTAPHLIN 1000MGinj sic 1x1000mgBMSI
251J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s penicilinyp.o.
251.1J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)p.o.1GM43,45
85524AMOKSIKLAVtbl obd 21x375mgLEKSLO
85525AMOKSIKLAVtbl obd 21x625mgLEKSLO
94935AMOKSIKLAVtbl obd 16x625mgLEKSLO
251.2J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)p.o.1GM61,70
74991AMOKSIKLAVplv sus 1x100mlLEKSLO
97658AUGMENTIN 156MG/5MLsir sic 1x100mlLEXCZ
251.3J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)p.o.1GM46,70
96416AMOKSIKLAV FORTEplv sus 1x100mlLEKSLO
83739AUGMENTIN 312MG/5MLsir sic 1x100mlLEXCZ
251.4J01CR04sultamicilin (pevné lékové formy)p.o.1.5GM104,80
251.5J01CR04sultamicilin (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM137,70
252J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinůparent.U/ATB
252.1J01CR01ampicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1,5GM214,60U/ATB
75048UNASYNinj 1x1.5gmPFITR
252.2J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1GM113,80U/ATB
72972AMOKSIKLAV 1.2GMinj sic 5x1.2gmLEKSLO
72973AMOKSIKLAV 600MGinj sic 5x600mgLEKSLO
97659AUGMENTIN I.V.inj 10x600mgLEXCZ
97660AUGMENTIN I.V.inj 5x1.2gmLEXCZ
252.3J01CR03tikarcilin a inhibitor beta-laktamázyparent.15GM1862,60U/ATB
252.4J01CR05piperacilin a inhibitor beta-laktamázyparent.14GM2026,35U/ATB
252.5J01CR50kombinace penicilinůparent.3DF73,45U
252.6J01DAcefoperazon a inhibitor beta-laktamázyparent.2GM406,10U/ATB
253J01DAcefalosporinová antibiotikap.o.
253.1J01DA01cefalexin (pevné lékové formy)p.o.2GM39,00
93666CEFACLENtbl obd 30x500mgSLOSK
55778CEFACLEN 250cps 20x250mgSLOSK
55779CEFACLEN 250cps 30x250mgSLOSK
55781CEFACLEN 500cps 20x500mgSLOSK
55782CEFACLEN 500cps 30x500mgSLOSK
93667CEFACLEN PRO INFANTIBUStbl obd 30x250mgSLOSK
67208CEPHABENE 500MGtbl obd 10x500mgMCKD
67209CEPHABENE 500MGtbl obd 20x500mgMCKD
67211CEPHABENE 1000MGtbl obd 10x1000mgMCKD
67212CEPHABENE 1000MGtbl obd 20x1000mgMCKD
83719CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMANcps 30x250mgGNSGB
83720CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMANcps 30x500mgGNSGB
98015CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMANcps 100x250mgGNSGB
98017CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMANcps 100x500mgGNSGB
06158ORACEFcps 16x500mgKRKSLO
66357OSPEXIN 1000MGtbl obd 12x1000mgBCAA
253.2J01DA01cefalexin (tekuté lékové formy)p.o.2GM44,80
66354OSPEXIN 250MG/5MLgra sus1x60mlBCAA
66355OSPEXIN 375MG/5MLgra sus1x60mlBCAA
253.3J01DA06cefuroxim axetil (pevné lékové formy)p.o.1GM121,05
253.4J01DA06cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)p.o.1GM161,00
253.5J01DA08cefaklor (pevné lékové formy)p.o.1.5GM100,85
99231CECLORcps 15x250mgLILCH
99235CECLORcps 15x250mgLILI
99236CECLORcps 15x500mgLILI
99240CECLORcps 15x500mgLILCH
56962CECLORcps 21x250mgLILCH
56963CECLORcps 21x500mgLILCH
69474CECLOR RETARD 375MGtbl obd 10x375mgLILI
69475CECLOR RETARD 750MGtbl obd 10x750mgLILI
253.6J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)p.o.1.5GM134,15
99216CECLORsus 60ml 125mg/5mlLILI
99217CECLORsus 75ml 125mg/5mlLILCH
99221CECLORsus 75ml 125mg/5mlLILI
253.7J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)p.o.1.5GM126,75
99214CECLORsus 60ml 250mg/5mlLILI
99222CECLORsus 75ml 250mg/5mlLILCH
99226CECLORsus 75ml 250mg/5mlLILI
253.8J01DA09cefadroxil (pevné lékové formy)p.o.2GM48,90
253.9J01DA09cefadroxil (tekuté lékové formy)p.o.2GM75,55
71971DURACEFsus 60ml 250mg/5mlBRII
253.10J01DA23cefiximp.o.0.4GM121,05ATB
253.11J01DA26cefetametp.o.1GM110,00ATB
62506GLOBOCEF 500MGtbl obd 14x500mgHLRCH
253.12J01DA33cefpodoximp.o.0.4GM121,05ATB
253.13J01DA39ceftibutenp.o.0.4GM121,05ATB
254J01DAcefalosporinová antibiotikaparent.U/ATB

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,

b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),

c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1J01DA03cefalotinparent.4GM192,65U
254.2J01DA04cefazolinparent.3GM192,65U
76039KEFZOLinj sic 1x1gmLILE
83111ORIZOLINinj sic 1x1000mgCADIND
85510VULMIZOLINinj sic 50x1gmBTASK
91148VULMIZOLINinj sic 10x1gmBTASK
254.3J01DA05cefoxitinparent.6GM959,30U/ATB
91562MEFOXINinj 1x1gmVUACZ
254.4J01DA06cefuroximparent.4GM509,10U/ATB
76366ZINNATtbl fc 10x125mgGLAI
76367ZINNATtbl fc 10x250mgGLAI
76368ZINNATtbl fc 10x500mgGLAI
76360ZINACEF AD INJ.inj sic 1x1.5gmGLAI
83042ZINACEF AD INJ.inj sic 1x750mg+6mlGLAI
254.5J01DA07cefamandolparent.6GM629,80U/ATB
254.6J01DA10cefotaximparent.6GM629,80U/ATB
94177CEFOTAXIMEinj 1x2gmLEKSLO
254.7J01DA11ceftazidimparent.6GM1872,80U/ATB
55867KEFADIM 1GMinj sic 1x1gmLILE
55868KEFADIM 2GMinj sic 1x2gmLILE
68900KEFADIM 1GMinj 1x2gmLILUSA
76353FORTUMinj 1x1gmGLAI
76354FORTUMinj 1x2gmGLAI
76355FORTUMinj 1x500mgGLAI
83038FORTUMinj 1x500mg+5ml solGLAI
83039FORTUMinj 1x1gm+10ml solvGLAI
89867FORTUMinf 1x2gmGLAI
254.8J01DA12cefsulodinparent.6GM629,80U/ATB
254.9J01DA13ceftriaxonparent.2GM900,20ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
80662LENDACIN 1GMinj sic 5x1gmLEKSLO
80663LENDACIN 250MGinj sic 5x250mgLEKSLO
254.10J01DA22ceftizoximparent.4GM629,80U/ATB
254.11J01DA30cefapirinparent.4GM199,20U/ATB
86415CEFATREXYLinj sic 1x1gmBRII
254.12J01DA32cefoperazonparent.6GM1836,75U/ATB
75039CEFOBIDinj sic 1x1gmPFITR
254.13J01DA37cefpiromparent.4GM1743,20U/ATB
86598CEFROM 2GMinj sic 1x2gmROUF
255J01DFmonobaktámová antibiotikaparent.U/ATB
255.1J01DF01aztreonamparent.4GM1450,40U/ATB
86412AZACTAMinj sic 1x1gmBMSI
256J01DHkarbapenemová antibiotikaparent.U/ATB
256.1J01DH02meropenemparent.2GM2492,60U/ATB
83487MERONEM 500MG I.V.inj sic 10x500mgZNCGB
83488MERONEM 500MG I.V.inj sic 1x500mg+solZNCGB
256.2J01DH51imipenem a inhibitor enzymuparent.2GM2492,60U/ATB
12091TIENAM I.M.inj sic 1x500/500mgMSDCH
91091TIENAM-ZIENAM I.V.inj sic 5x500/500mgMSDCH
257J01EBkrátkodobě působící sulfonamidyp.o.
257.1J01EA01trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.4GM13,20
62325TRIPRIM 100MGtbl 10x100mgMCKA
76513TRIPRIM 100MGtbl 20x100mgMCKA
257.2J01EA01trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.4GM10,20
62324TRIPRIM 200MGtbl 10x200mgMCKA
76510TRIPRIM 200MGtbl 20x200mgMCKA
257.3J01EB05sulfafurazolp.o.4GM13,95
00313SULFISOXAZOL LECIVAtbl 20x500mg blistrLEXCZ
01178SULFISOXAZOL LECIVAtbl 20x500mg lahv.LEXCZ
258J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemp.o.
258.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.92GM16,40
258.2J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)p.o.1.92GM7,30
75022COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 10x960mgAPAD
96469ORIBACTtbl 20x480mgORNSF
87758ORIPRIMtbl 10x10x480mgCADIND
97868ORIPRIMtbl 2x10x480mgCADIND
98104PRIMOTRENtbl 20x480mgLEKSLO
258.3J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,60
12139BERLOCID 240gra sus 50gm/4.8gmBCED
98100BERLOCID 240sus 1x100mlBCED
258.4J01EE03sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy) p.o.1.92GM7,10
258.5J01EE03sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy) p.o.1.92GM23,60
258.6J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy) p.o.1.92GM7,10
258.7J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy) p.o.1.92GM23,60
258.8J01EE05sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy) p.o.1.92GM7,10
259J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemparent.K
259.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprimparent.1.92GM109,10K
91281PRIMOTREN I.V.inj 10x5mlLEKSLO
260J01FAmakrolidová antibiotikap.o.
260.1J01FA01erythromycin (pevné lékové formy)p.o.1GM20,55
72544ERYCcps 24x250mgBOLH
260.2J01FA01erythromycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM54,35
97507ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5MLplv sus 1x60mlMCKD
97508ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5MLplv sus 1x100mlMCKD
260.3J01FA02spiramycinp.o.3GM68,80
260.4J01FA05oleandomycinp.o.1GM19,65
260.5J01FA06roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM49,75
65366RULID 50MGtbl obd 10x50mgLEXCZ
65367RULID 100MGtbl obd 10x100mgLEXCZ
260.6J01FA06roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM43,00
96452RULID 150MGtbl obd 20x150mgLEXCZ
96731RULID 150MGtbl obd 10x150mgLEXCZ
55467RULID 150MGtbl obd 10x300mgLEXCZ
260.7J01FA07josamycin (pevné lékové formy)p.o.2GM43,00
260.8J01FA07josamycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM54,35
260.9J01FA09klarithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.5GM68,80
83613KLACID 250MGtbl obd 14x250mgABBCH
83614KLACID 250MGtbl obd 10x250mgABBCH
83615KLACID 250MGtbl obd 10x250mgABBI
260.10J01FA09klarithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.5GM79,60
75184KLACID 125MG/5MLgra sus1x60mlABBI
80481KLACID 125MG/5MLgra sus1x100mlABBI
260.11J01FA10azithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.25GM94,60
93590SUMAMEDcps 6x250mgPLICHO
96813SUMAMEDtbl 3x500mgPLICHO
96819SUMAMEDtbl 6x125mgPLICHO
260.12J01FA10azithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.25GM102,85
96811SUMAMEDsir 20ml 100mg/5mlPLICHO
96812SUMAMED FORTEsir 20ml 200mg/5mlPLICHO
260.13J01FA13dirythromycinp.o.0.5GM68,80
261J01FAmakrolidová antibiotikaparent.K
261.1J01FA01erythromycinparent.1GM808,00K
261.2J01FA02spiramycinparent.3GM1278,55K
78174ROVAMYCINE 1.5MUinj sic 1x1.5muSPCF
262J01FFlinkosamidová antibiotikap.o.ATB
262.1J01FF01klindamycin (pevné lékové formy)p.o.1.2GM70,10ATB
03365DALACIN Ccps 16x150mgUPJB
83458DALACIN Ccps 16x300mgUPJB
91193DALACIN Ccps 100x150mgUPJB
94574KLIMICINcps 16x150mgLEKSLO
262.2J01FF01klindamycin (tekuté lékové formy)p.o.1.2GM167,70ATB
262.3J01FF02linkomycin (pevné lékové formy)p.o.1.8GM27,50ATB
262.4J01FF02linkomycin (tekuté lékové formy)p.o.1.8GM167,70ATB
09284LINCOCINsir 60ml 250mg/5mlUPJB
263J01FFlinkosamidová antibiotikaparent.U/ATB
263.1J01FF01klindamycinparent.1.8GM661,35U/ATB
98212DALACIN C PHOSPHATEinj 3x6ml 900mgUPJB
263.2J01FF02linkomycinparent.1.8GM52,85U/ATB
83593MEDOGLYCIN 600MGinj 100x2ml/600mgMOECY
264J01GAstreptomycin a jeho derivátyparent.
264.1J01GA01streptomycinparent.1GM87,00
21694STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1GMinj sic 1x1gm+solv.GRUD
265J01GBaminoglykosidová antibiotikaparent.U/ATB
265.1J01GB01tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM44,85U
265.2J01GB01tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,55U
265.3J01GB03gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM46,20U
96330GENTAMICIN BELUPOinj 10x2ml/40mgBLUCHO
265.4J01GB03gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM24,25U
96331GENTAMICIN BELUPOinj 10x2ml/80mgBLUCHO
265.5J01GB03gentamicin (lékové formy pěny)lok.130MG2.467,30U/ATB
94197GARAMYCIN SCHWAMM (10X10X0.5CM)spn 1x130mgESXCH
265.6J01GB03gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)imp.1DF156,40U/ATB
91142SEPTOPAL-20ER-MINIKETTEimp 5x20MECD
91145SEPTOPAL-20ER-MINIKETTEimp 1x20MECD
265.7J01GB05neomycinparent.1GM125,90U/ATB
93684BYKOMYCINinj sic 20x325kuBGLD
265.8J01GB06amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1GM861,30U/ATB
03951AMIKINinj 1x2ml/100mgBMSI
07511AMIKACIN GALENIKAinj 10x2ml 100mgGLNYU
265.9J01GB06amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1GM466,40U/ATB
03952AMIKINinj 1x2ml/500mgBMSI
265.10J01GB07netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.35GM531,85U/ATB
76494NETROMYCINE 50MG/2MLinj 1x2ml/50mgSCHB
265.11J01GB07netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.35GM311,50U/ATB
83736NETROMYCINE 400MG/2MLinj 1x2ml/400mgSCHB
266J01MAfluorované chinolonyp.o.
266.1J01MA01ofloxacinp.o.0.4GM30,00
55636OFLOXIN 200tbl obd 10x200mgLEXCZ
266.2J01MA02ciprofloxacinp.o.1GM37,50
87104CIFLOXINALtbl obd 10x250mgPMPCZ
87105CIFLOXINALtbl obd 20x250mgPMPCZ
96039CIPRINOL 500tbl obd 10x500mgKRKSLO
266.3J01MA03pefloxacinp.o.0.8GM30,00
94156ABAKTALtbl obd 10x400mgLEKSLO
266.4J01MA04enoxacinp.o.0.8GM24,70
266.5J01MA06norfloxacinp.o.0.8GM24,70
44087GYRABLOCK 400tbl obd 30x400mgMOECY
44088GYRABLOCK 400tbl obd 50x400mgMOECY
44089GYRABLOCK 400tbl obd 100x400mgMOECY
44090GYRABLOCK 400tbl obd 500x400mgMOECY
44091GYRABLOCK 400tbl obd 1000x400mgMOECY
67015GYRABLOCK 400tbl obd 14x400mgMOECY
93465NOLICINtbl 20x400mgKRKSLO
266.6J01MA07lomefloxacinp.o.0.8GM30,00
266.7J01MA08fleroxacinp.o.0.4GM30,00
266.8J01MA09sparfloxacinp.o.0.2GM90,00ATB
267J01MAfluorované chinolonyparent.U/ATB
267.1J01MA01ofloxacinparent.0.4GM209,20U/ATB
267.2J01MA02ciprofloxacinparent.0.5GM224,20U/ATB
96040CIPRINOLinj 5x10ml/100mgKRKSLO
267.3J01MA03pefloxacinparent.0.8GM95,15U/ATB
94155ABAKTALinj 10x5ml/400mgLEKSLO
267.4J01MA08fleroxacinparent.0.4GM209,20U/ATB
268J01XAostatní antibiotikaparent.U/ATB
268.1J01XA01vankomycinparent.2GM1928,00U/ATB
92289EDICIN 0.5GMinj sicc. 1x500mgLEKSLO
92290EDICIN 1GMinj sicc. 1x1gmLEKSLO
76214LYPHOCINinf sic 10x1gmLYPUSA
97880VANCOCIN CPinj sic 1x500mgLILD
89142VANCOLEDinj sic 10x500mgLEDUSA
268.2J01XA02teikoplaninparent.0.4GM3575,00U/ATB
71991TARGOCIDinj 1x200mgMDDGB
71992TARGOCIDinj 1x400mgMDDGB
268.3J01XB01kolistinparent.3MU111,00U/ATB
270.1J01XD01metronidazolparent.1.5GM180,95U
270.2J01XD03ornidazolparent.1GM47,80U
96404AVRAZORinj 5x3ml/500mgLEXCZ
271J02AAantimykotická antibiotikaparent.U
271.1J02AA01amfotericinparent.35MG290,60U
71969AMPHOTERICIN Binj sic 1x50mgSQHD
272J02ABimidazolová antimykotikap.o.
272.1J02AB02ketokonazolp.o.0.2GM28.00
04243NIZORALtbl 10x200mgJANB
88192NIZORALtbl 30x200mgJANB
273J02ABimidazolová antimykotikaparent.U
273.1J02AB01mikonazolparent.1GM480,40U
04159DAKTARINinj 5x20ml/200mgJANB
274J02ACtriazolová antimykotikap.o.P

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:

a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,

b) recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,

b) težké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,

c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

274.1J02AC01flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)p.o.0.2GM446,60P
94381DIFLUCANcps 28x100mgPFIF
274.2J02AC01flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu) p.o.0.2GM380,70P
274.3J02AC01flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně) p.o.0.15GM380,70P
93860DIFLUCANcps 1x150mgPFIF
274.4J02AC02itrakonazolp.o.0.2GM122,20P
94897SPORANOXcps 15x100mgJANB
274.5J02AC02itrakonazol (do 400 mg v jednom balení včetně)p.o.0.2GM157,30P
93321SPORANOXcps 4x100mgJANB
274.6J02AX01flucytosinp.o.10GM877,90P
275J02ACtriazolová antimykotikaparent.U/P

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1J02AC01flukonazolparent.0.2GM1154,90U/P
96548DIFLUCAN I.V.inf 1x100ml 2mg/mlPFIF
275.2J02AX01flucytosinparent.10GM2.773,00U/P
276J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyp.o.

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1J04AB02rifampicinp.o.0.6GM13,40
96780ARFICINcps 100x300mgBLUCHO
93922BENEMICINcps 100x300mgPOLPL
11038TUBOCINcps 100x150mgPMMBG
11039TUBOCINcps 100x300mgPMMBG
276.2J04AB04rifabutinp.o.0.15GM128,60P
277J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyparent.
277.1J04AB03rifamycinparent.0.6GM250,00
277.2J04AB30kapreomycinparent.1GM565,80
98383CAPASTATinj sic 5x1gmLILF
278J04AChydrazidy k léčbě tuberkulózyp.o.
278.1J04AC01isoniazidp.o.0.3GM0,90
03303NIDRAZIDtbl 250x100mgLEXCZ
279J04AKdalší léčiva k léčbě tuberkulózyp.o.
279.1J04AK01pyrazinamidp.o.1.5GM8,90
75508TISAMIDtbl 100x500mgORNSF
279.2J04AK02ethambutolp.o.1.2GM12,35
03023SURALtbl 100x400mgCHNH
280J04BAchemoterapeutika k léčbě lepryp.o.
280.1J04BA02dapsonp.o.50MG1,30
93821DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FERtbl 100x100mgSPCF
281J05Aantivirotikap.o.P

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,

d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

281.1J05ABbrivudinp.o.0.5GM469,40P
281.2J05AB01acyklovirp.o.4GM469,40P
84127HERPESIN 200tbl 25x200mgLCMCZ
84128HERPESIN 400tbl 25x400mgLCMCZ
67323ZOVIRAXtbl 35x800mgBWEGB
88303ZOVIRAXtbl 25x200mgBWEGB
96448ZOVIRAXtbl 70x400mgBWEGB
281.3J05AB05zidovudinp.o.1.5GM701,00P
96179AZITIDIN 100tbl 50x100mgLCMCZ
281.4J05AB07didanosinp.o.0.4GM241,85P
281.5J05AB08zalcitabinp.o.2.25MG247,30P
66734HIVID 0.75MGtbl obd 100x0.75mgHLRCH
281.6J05AB09famcyklovirp.o.0.75GM469,40P
281.7J05AB10lamivudinp.o.0.3GM253,70P
56451EPIVIR PERORALNI ROZTOKsol 1x240ml 10mg/mlGLAGB
281.8J05AB11valacyklovirp.o.3GM469,40P
87205VALTREXtbl obd 42x500mgBWEGB
281.9J05AX05inosin pranobexp.o.1GM32,90P
88174ISOPRINOSINEtbl 5x10 (50)x500mgEWOCH
281.10J05AE01saquinavirp.o.1MG701,00P
281.11J05AE03ritonavirp.o.1MG701,00P
281.12J05AEindavirp.o.1MG701,00P
282J05ABantivirotika ze skupiny nukloeosidůparent.U/P

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,

b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

282.1J05AB01acyklovirparent.4GM1587,60U/P
93260HERPESIN 250inj sic 10x250mgLCMCZ
282.2J05AB05zidovudinparent.1GM2811,50U/P
86100RETROVIR I.V. PRO INFUS.inf 5x20ml/200mgBWEGB
282.3J05AB06gancyklovirparent.0.5GM2005,80U/P
94244CYMEVENEinj sic 1x500mgSYNCH
282.4J05AD01foskarnetparent.6.5GM3075,20U/P
62698FOSCAVIR 24MG/ML I.V.inf 1x250ml 24mg/mlASTS
283J06AAimunitní séraparent.K/P

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostiridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1J06AAsérum proti stafylokokovým infekcímparent.plněK/P
01199STASEA SEVACinj 1x5000utSEVCZ
283.2J06AA01sérum proti záškrtuparent.plněK/P
283.3J06AA03sérum proti hadímu jeduparent.plněK/P
01206VENISE SEVACinj1x10ml/10kuSEVCZ
83330IPSER EUROPE PASTEUR (ANTIVEN.)inj1x5mlPMXF
283.4J06AA04sérum proti botulinuparent.plněK/P
01190BOSEA SEVACinj 1x35mlSEVCZ
283.5J06AA05sérum proti plynaté snětiparent.plněK/P
01195GASEA SEVACinj 1x20ml/25kuSEVCZ
283.6J06AA06sérum proti vztekliněparent.plněK/P
94015SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEURinj 1x5ml 200ut/mlPMXF
284J06BAimunoglobuliny, normální lidsképarent.
284.1J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaciparent.1DF53,50O
03540HISTAGA (HISTAGLOBULIN)lyo 3x2ml+3x2ml solIMASK
68828NORGA IMUNAinj 1x1.9mlIMASK
68829NORGA IMUNAinj 10x1.9mlIMASK
01263NORGA I.M.SEVACinj 10x1.9mlSEVCZ
284.2J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.1GM1137,00B
03833IVEGA (IMUNOGLOBUL. LIDSKY I.V.)inj sic 500mg bilk.IMASK
62553INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x50mlBTPD
62554INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x100mlBTPD
62555INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x200mlBTPD
56054NIGA SEVACinj sic 1x5gm+solv.SEVCZ
99819NIGA SEVACinj sic 1x500mg+solSEVCZ
99820NIGA SEVACinj sic 1x1gm+solv.SEVCZ
62463VENIMMUNinj sic 1x5gm+solv.BEHD
284.3J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaciparent.1GM1137,00B
284.4J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)parent.1GM2000,00U
285J06BBspecifické imunoglobulinyparent.K

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

a) neočkované těhotné ženy,

b) novorozenec po kontaktu s varicellou,

c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,

d) varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,

b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1J06BBprotiencefalický globulinparent.1ML332,30K
95082FSME-BULIN I.M.inj 1x1mlIMMA
95083FSME-BULIN I.M.inj 1x2mlIMMA
95084FSME-BULIN I.M.inj 1x5mlIMMA
285.2J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)parent.250RG1440,25K
93505RHEGA I.M.SEVACinj 1x1.75ml/100rgSEVCZ
285.3J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)parent.250RG1110,00K
80529HUMAN ANTI-D IMMUNEGLOB.GRIFOLSinj sic 1x250rg+2mlGFOE
02445RHEGA I.M.SEVACinj 1x2.5ml/250rgSEVCZ
285.4J06BB02imunoglobulin proti tetanuparent.plněB
80530HUMAN ANTITETANUS IMMMUNEGLOB.inj sic 1x250ut+2mlGFOE
80531HUMAN ANTITETANUS IMMMUNEGLOB.inj sic 1x500ut+2mlGFOE
83607TETABULINinj 250ut/mlIMMA
88069TEGA IMUNAinj 1x2ml/250utIMASK
285.5J06BB03imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparuparent.1KU34566,40K/P
97894VARITECT(R)inj 1x5mlBTPD
97895VARITECT(R)inj 1x20mlBTPD
97896VARITECT(R)inj 1x50mlBTPD
285.6J06BB04imunoglobulin proti hepatitidě Bparent.plněK
94265AUNATIVinj 1x5mlKBPS
97897HEPATECT(R)inj 1x2mlBTPD
97898HEPATECT(R)inj 1x10mlBTPD
285.7J06BB09imunoglobulin proti cytomegalovirové infekciparent.1GM5070,55U/P
99646CMVVEGA I.V.inj sic 500mg bilk.IMASK
94862CYTOTECTinj 1x10ml 100mg/mlBTPD
94863CYTOTECTinj 1x20ml 100mg/mlBTPD
94864CYTOTECTinf 1x50ml 100mg/mlBTPD
286J07AMočkovací látky proti tetanuparent.K
286.1J07AM01tetanový toxoidparent.plněK
69795ALTEANA S IMUNAinj 10x0.5mlIMASK
69796ALTEANA S IMUNAinj 10x1mlIMASK
69797ALTEANA S IMUNAinj 10x5mlIMASK
69798ALTEANA S IMUNAinj 50x0.5mlIMASK
69799ALTEANA S IMUNAinj 50x1mlIMASK
83622ALTEANA SEVACinj 10x0.5mlSEVCZ
83443TETAVAXinj 1x0.5ml-strik.PMXF
83444TETAVAXinj 20x0.5ml-strik.PMXF
83445TETAVAXinj 1x10ml.PMXF
83447TETAVAXinj 10x20mlPMXF
83525 TETAVAXinj 20x0.5ml-ampulePMXF
83526 TETAVAXinj 10x10mlPMXF
287J07ANočkovací látky proti tuberkulózeparent.H
287.1J07AN01tuberkulosa, živé atenuované mykobakteriumparent.1DF183,00H
66857BCG-VACCINE 500 BEHRINGlyo 50x0.1ml+50mlBEHA
76189BCG-VACCINE 500 BEHRINGlyo 50x0.1ml+50mlBEHD
76027LYOPHILIZED B.C.G.VACCINElyo 10x10davek+sol.PMXF
76028LYOPHILIZED B.C.G.VACCINElyo 10x20davek+sol.PMXF
288J07AXjiné bakteriální očkovací látkyparent.K
288.1J07AXjiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)parent.plněK
94269POLYSTAFANA SEVACinj 10x0.5mlSEVCZ
288.2J07AXjiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)parent.1DF26,75K
01212ADNEXBA SEVAC S.C.inj 12x0.5mlSEVCZ
288.3J07AXjiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcina)parent.1DF210,75K
07388PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAEinj 10x0.3mlSEVCZ
289J07BGočkovací látky proti vztekliněparent.K
289.1J07BG01inaktivovaný celý virus vzteklinyparent.plněK
66854MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.lyo 1davka+1ml solvPMXF
75379RABIPUR (PCEC RABIES VACCINE)inj sic 1x2.5ut+1mlBEHD
90996RABIPUR (PCEC RABIES VACCINE)inj sic 5x2.5ut+1mlBEHD
93706VERORABinj sic 1dav.+0.5mlPMXF
290L01AAalkylační cytostatikap.o.
290.1L01AA01cyklofosfamidp.o.0.1GM5,85
94174CYCLOPHOSPHAMIDtbl 50x50mgFAOSF
290.2L01AA02chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG4,60
290.3L01AA02chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG3,80
290.4L01AA03melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG4,40
02050ALKERANtbl obd 25x2mgBWEGB
290.5L01AA03melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG2,95
290.6L01AA08prednimustinp.o.1MG3,70
291L01AAalkylační cytostatikaparent.B/ONK,HEM
291.1L01AA01cyklofosfamidparent.10MG3,85B
94546CYCLOPHOSPHAMIDE 200MGinj 10x200mgFAOSF
87127ENDOXANinj sic 1x500mgASDD
87128ENDOXANinj sic 1x1gmASDD
291.2L01AA03melfalanparent.1MG12,90B/ONK,HEM
291.3L01AA05chlormethinparent.1MG35,00B/ONK,HEM
291.4L01AA06ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,65B/ONK,HEM
44000HOLOXAN 200MGinj sic 10x200mgASDD
70467HOLOXAN 500MGinj sic 1x500mgASDD
291.5L01AA06ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,45B/ONK,HEM
70468HOLOXAN 1GMinj sic 1x1gmASDD
70469HOLOXAN 2GMinj sic 1x2gmASDD
291.6L01AC01thiotepaparent.1MG21,80B/ONK,HEM
292L01ABalkylsulfatyp.o.L/ONK,HEM
292.1L01AB01busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG15,20L/ONK,HEM
93587MYLERANtbl 25x0.5mgBWEGB
292.2L01AB01busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.1MG5,00L/ONK,HEM
21157MYLERANtbl 100x2mgBWEGB
293L01ADnitrosomočovinyp.o.L/ONK,HEM
293.1L01AD02lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG5,85L/ONK,HEM
60270CEENU LOMUSTINE (CCNU)cps 20x10mgBMSUSA
293.2L01AD02lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1MG4,55L/ONK,HEM
60272CEENU LOMUSTINE (CCNU)cps 20x100mgBMSUSA
293.3L01AD02lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG6,15L/ONK,HEM
03735LOMUSTINEcps 6BMSUSA
60271CEENU LOMUSTINE (CCNU)cps 20x40mgBMSUSA
294L01ADnitrosomočovinyparent.B/ONK,HEM
294.1L01AD01karmustinparent.1MG10,15B/ONK,HEM
80470BICNU (CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)inj sic 1x100mg+3mlBMSD
83482BICNU (CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)inj sic 1x100mg+3mlBMSUSA
294.2L01AD04streptozocinparent.10MG15,15B/ONK,HEM
295L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovép.o.
295.1L01BA01metotrexátp.o.1MG1,20
91065METHOTREXAT LACHEMA 2.5tbl 100x2.5mgLCMCZ
91922METHOTREXAT LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
296L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovéparent.B
296.1L01BA01metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG8,85B
91025METHOTREXAT LACHEMA 5inj 10x2ml/5mgLCMCZ
296.2L01BA01metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.10MG4,75B
93965METHOTREXAT LACHEMA 1000inj 10x20ml/1000mgLCMCZ
296.3L01BA01metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG3,15B
93963METHOTREXAT LACHEMA 20inj 10x2ml/20mgLCMCZ
93964METHOTREXAT LACHEMA 50inj 10x5ml/50mgLCMCZ
87564METHOTREXAT LACHEMA 50inj sic 10x50mgLCMCZ
87761METHOTREXAT LACHEMA 500inj sic 10x500mgLCMCZ
83484METHOTREXAT LEDERLEinf 1x20ml/500mgLEDD
297L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůp.o.L/ONK,HEM
297.1L01BB02merkaptopurinp.o.10MG6,35L/ONK,HEM
94241PURI-NETHOLtbl 25x50mgBWEGB
297.2L01BB03tioguaninp.o.10MG9,55L/ONK,HEM
03736LANVIStbl 25x40mgBWEGB
298L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůparent.B/ONK,HEM
298.1L01BB04cladribinparent.1MG1199,00B/ONK,HEM
44013LEUSTATINinj 1x10ml/10mgOBIUSA
44014LEUSTATINinj 7x10ml/10mgOBIUSA
298.2L01BB05fludarabinparent.1MG139,20B/ONK,HEM
77008FLUDARA I.V.inj sic 5x50mgSAGD
299L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinup.o.L/ONK,HEM
299.1L01BCazaribinp.o.1MG8,70L/ONK,HEM
299.2L01BC02fluorouracilp.o.10MG1,45L/ONK,HEM
10407FTORAFURcps 100x400mgMDXSU
300L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinuparent.B/ONK,HEM
300.1L01BC01cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,30B/ONK,HEM
02532ALEXAN (AMPULE)inj 30x2ml/40mgMACD
87829ALEXAN (AMPULE)inj 10x5ml/100mgMACD
99483ALEXAN (LAHVICKY)inj 10x5ml/100mgMACD
99484ALEXAN (LAHVICKY)inj 30x2ml/40mgMACD
08796CYTOSAR 100MGinj sic 1x100mg+5mlUPJB
300.2L01BC01cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,10B/ONK,HEM
96990ALEXAN (LAHVICKY)inj 1x20ml/1000mgMACD
62814ALEXAN 1000MG AD INFUS.inf 1x20mlMACD
85837CYTOSAR 500MGinj sic 500mg+10mlUPJB
65423CYTOSAR 1GMinj sic 1x1000mgUPJB
300.3L01BC02fluorouracilparent.10MG2,90B/ONK,HEM
841195-FU LEDERLEinj 1x20ml/1gmLEDD
86070FLUORO-URACILinj 5x5ml/250mgHLRCH
300.4L01BC05gemcitabinparent.1MG6,30B/ONK,HEM
84335GEMZAR 200MGinj sic 1x200mgLILF
84336GEMZAR 1GMinj sic 1x1gmLILF
301L01CAvinka alkaloidy a jejich derivátyparent.B/ONK,HEM
301.1L01CA01vinblastinparent.1MG27,15B/ONK,HEM
85518VELBEinj sic 1x10mgLILF
301.2L01CA02vinkristinparent.1MG186,80B/ONK,HEM
74990CITOMID 1MGinj sic 1x1mg+10mlLMRMEX
301.3L01CA04vinorelbinparent.1MG110,75B/ONK,HEM
98203NAVELBINEinj 10x5ml/50mgPFBF
302L01CBpodofylotoxinové derivátyp.o.L/ONK,HEM
302.1L01CB01etoposidp.o.1MG4,00L/ONK,HEM
86416VEPESIDcps 20x50mgBMSD
86417VEPESIDcps 10x100mgBMSD
303L01CBpodofylotoxinové derivátyparent.B/ONK,HEM
303.1L01CB01etoposidparent.1MG4,25B/ONK,HEM
78088ETOPOSIDE PIERRE FABREinj 5x5ml/100mgPFBF
86418VEPESIDinj 10x5ml/100mgBMSD
303.2L01CB02teniposidparent.1MG6,45B/ONK,HEM
86409VUMONinj 10x5ml/50mgBMSD
304L01CDtaxanyparent.X
304.1L01CD01paclitaxelparent.1MG191,30X
44134TAXOLinj 1x17ml/100mgBMSI
76204TAXOLinj 1x5ml/30mgBMSI
92494TAXOLinj 10x5ml/30mgBMSI
304.2L01CD02docetaxelparent.1MG387,60X
56479TAXOTERE 20MGinf 0.5ml/20mg+solvRROCND
85984TAXOTERE 20MGinf 0.5ml/20mg+solvRROF
92742TAXOTERE 20MGinf 0.5ml/20mg+solvRROGB
56480TAXOTERE 80MGinf 2ml/80mg+solvRROCND
85985TAXOTERE 80MGinf 2ml/80mg+solvRROF
92743TAXOTERE 80MGinf 2ml/80mg+solvRROGB
305L01DAaktinomycinyparent.B/ONK,HEM
305.1L01DA01daktinomycinparent.1MG680,10B/ONK,HEM
21055LYOVAC COSMEGENinj sic 1x0.5mgMSDUSA
306L01DBantracykliny a jejich derivátyp.o.X
306.1L01DB06idarubicinp.o.1MG303,40X
78812ZAVEDOS 5MGcps 1x5mgFARI
78813ZAVEDOS 10MGcps 1x10mgFARI
78814ZAVEDOS 25MGcps 1x25mgFARI
307L01DBantracykliny a jejich derivátyparent.B/ONK,HEM
307.1L01DB01doxorubicinparent.1MG39,70B/ONK,HEM
94567RASTOCINinj 10x10mgPLICHO
307.2L01DB02daunorubicinparent.1MG21,45B/ONK,HEM
96122DAUNOBLASTINAinj sic. 1/20mg+solFARI
307.3L01DB03epirubicinparent.1MG47,90B/ONK,HEM
94373FARMORUBICIN RAPID DISSOLUTIONinj 1x50mgPHAI
307.4L01DB04aklarubicinparent.1MG19,65B/ONK,HEM
307.5L01DB05zorubicinparent.1MG19,65B/ONK,HEM
307.6L01DB06idarubicinparent.1MG770,85B/ONK,HEM
307.7L01DB07mitoxantronparent.1MG40,00B/ONK,HEM
94831REFADORinj 1x15ml 2mg/mlSPXCZ
308L01DCostatní cytotoxická antibiotikaparent.B/ONK,HEM
308.1L01DC01bleomycinparent.1MG59,25B/ONK,HEM
03404BLEOCINinj 1x15mgNKUJ
308.2L01DC03mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG86,60B/ONK,HEM
10630MITOMYCIN C KYOWAinj sic 10x2mgKYAJ
308.3L01DC03mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)parent.1MG69,30B/ONK,HEM
83440MITOMYCIN C KYOWAinj sic 5x20mgKYAJ
309L01XAplatinová cytostatikaparent.B/ONK,HEM
309.1L01XA01cisplatinaparent.1MG8,00B/ONK,HEM
96453PLATIDIAMinj 10x10mg/20mlLCMCZ
96454PLATIDIAMinj 5x25mg/50mlLCMCZ
96455PLATIDIAMinj 1x50mg/100mlLCMCZ
309.2L01XA02karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG6,35B/ONK,HEM
75010CYCLOPLATINinj 1x5ml/50mgLCMCZ
90777CYCLOPLATIN 50inj sic 10x50mgLCMCZ
309.3L01XA02karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.1MG4,00B/ONK,HEM
75011CYCLOPLATINinj 1x15ml/150mgLCMCZ
75012CYCLOPLATINinj 1x45ml/450mgLCMCZ
60924CYCLOPLATINinj 1x60ml/600mgLCMCZ
93665CYCLOPLATIN 200inj sic 5x200mgLCMCZ
310L01XBmethylhydrazinová cytostatikap.o.L/ONK,HEM
310.1L01XB01prokarbazinp.o.10MG2,50L/ONK,HEM
01814NATULANcps 50x50mgHLRCH
311L01XXostatní cytostatikap.o.L/ONK,HEM,URN
311.1L01XX05hydroxy-močovinap.o.0.1GM2,35L/ONK,HEM,URN
95122LITALIRcps 100x500mgBMSD
311.2L01XX11estramustinp.o.10MG4,10L/ONK,HEM,URN
08921ESTRACYTcps 100x140mgKBPS
311.3L01XX14tretinoinp.o.10MG107,25L/ONK,HEM,URN
84009VESANOIDcps 100x10mgHLRCH
312L01XXostatní cytostatikaparent.B/ONK,HEM

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1L01XX01amsakrinparent.1MG29,00B/ONK,HEM
93503AMSIDYLinj 6x85mg/1.7ml+soGODD
312.2L01XX02 asparaginázaparent.1MG2848,40B/P
94058ERWINASEinj sic 20x10kuPOTGB
92117KIDROLASEinj sic 10x10kuRBEF
312.3L01XX11estramustinparent.1MG1,30B/ONK,HEM,URN
40624ESTRACYT 300MGinj sic 10x300mg+solPHAS
312.4L01XX13dakarbazinparent.10MG8,10B/ONK,HEM
88440DACARBAZIN LACHEMA 100inj sic 10x100mgLCMCZ
88441DACARBAZIN LACHEMA 200inj sic 10x200mgLCMCZ
312.5L01XX17topotekanparent.1MG3136,70X
313L02AAestrogenyp.o.L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
313.1L02AA01diethylstilbestrolp.o.10MG3,40L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.2L02AA03ethinylestradiolp.o.1MG4,15L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
87548TURISTERONdrg 21x1mgVJPD
313.3L02AA04fosfestrolp.o.0.1GM3,40L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314L02AAestrogenyparent.B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1L02AApolyestradioli phosphasparent.1MG3,55B/ONK,HEM, URN,SEX
88381ESTRADURINinj sic 10x80mg+2mlKBPS
314.2L02AA01diethylstilbestrolparent.10MG6,70B/ONK,HEM, URN,SEX
314.3L02AA04fosfestrolparent.0.1GM4,90B/ONK,HEM, URN,SEX
315L02ABprogestinyp.o.L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
315.1L02AB01megestrolp.o.10MG3,15L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
86059MEGACEtbl100x160mgBMSD
86211MEGACEtbl100x40mgBMSD
315.2L02AB02medroxy-progesteronp.o.10MG2,00L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
88429FARLUTALtbl 30x500mgFARI
91618PROVERAtbl 20x500mgUPJGB
316L02ABprogestinyparent.L/ONK,GYN,SEX
316.1L02AB02medroxy-progesteronparent.10MG3,35L/ONK,GYN,SEX
90993DEPO-PROVERA 500inj 1x3.3ml/500mgUPJB
85678FARLUTAL DEPOTinj 1x2.5ml/500mgPHAI
316.2L02AB03gestonoronparent.1MG1,15L/ONK,GYN,SEX
317L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyinhal.Z
317.1L02AE01buserelininhal.1MG229,85Z
90966SUPREFACT NASALsol nas 4x10gm/10mgHOED
318L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyparent.K/P

Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:

a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.

b) léčba karcinomu prostaty,

c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,

d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,

e) pubertas precox,

f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1L02AE01buserelinparent.1MG273,65K/P
90961SUPREFACTinj 2x5.5ml/5.5mgHOED
318.2L02AE01buserelin (depotní lékové formy)parent.1MG2077,15K/P
75018SUPREFACT DEPOTimp 2x3.3mg+aplik.HOED
318.3L02AE02leuprorelinparent.1MG273,65K/P
318.4L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy)parent.1MG1852,35K/P
76553LUCRIN DEPOT 3.75MGinj sic 1+solv+str.ABBE
318.5L02AE03goserelin (depotní lékové formy)parent.1MG1944,45K/P
12320ZOLADEX 10.8MG DEPOTinj 1x10.8mgZNCGB
65386ZOLADEX DEPOTinj 1x3.6mgZNCGB
318.6L02AE04triptorelinparent.1MG273,65K/P
318.7L02AE04triptorelin (depotní lékové formy)parent.1MG1901,50K/P
96107DECAPEPTYL DEPOTinj sic 3.75mg+2mlFEID
319L02BAantiestrogenyp.o.
319.1L02BA01tamoxifenp.o.10MG3,45
67039TAMIFEN 10tbl 30x10mgMOECY
44056TAMOXIFEN EBEWE 10tbl 30x10mgEBWA
44057TAMOXIFEN EBEWE 20tbl 30x20mgEBWA
44058TAMOXIFEN EBEWE 30tbl 30x30mgEBWA
44059TAMOXIFEN EBEWE 40tbl 30x40mgEBWA
88392TAMOXIFEN LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
71958ZITAZONIUM 10MGtbl 30x10mgEGIH
71959ZITAZONIUM 10MGtbl 10x10mgEGIH
31243ZITAZONIUM 20MGtbl 60x20mgEGIH
44144ZITAZONIUM 20MGtbl 30x20mgEGIH
44146ZITAZONIUM 30MGtbl 30x30mgEGIH
31384ZITAZONIUM 40MGtbl 30x40mgEGIH
320L02BBantiandrogenyp.o.L/ONK,URN,SEX
320.1L02BB01flutamidp.o.10MG1,35L/ONK,URN,SEX
55953FLUTACAN 250MGtbl 100x250mgLOYSF
320.2L02BB02nilutamidp.o.1MG0,70L/ONK,URN,SEX
94820ANANDRONtbl 90x50mgROUF
320.3L02BB03bicalutamidp.o.50MG101,25L/ONK,URN,SEX
321L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonůp.o.L/ONK,END
321.1L02BG01aminogluthetimidp.o.10MG0,70L/ONK,END
07510ORIMETENtbl 100x250mgCGCCH
322L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonůparent.X
322.1L02BG02formestanparent.250MG4103,40X
92361LENTARON DEPOT 250MG I.M.inj sic 1x250mg+2mlCGCCH
323L03AAcytokinyparent.X
323.1L03AA01interleukin 2parent.1MG8006,85X
323.2L03AA02filgrastimparent.1MG14664,95X
69026NEUPOGENinj 5x1mlHLRCH
98297NEUPOGENinj 5x1.6mlHLRCH
323.3L03AA03molgramostimparent.1MG15801,45X
72549LEUCOMAXinj sic 0.3mg+1mlSANCH
96865LEUCOMAXinj sic 0.15mg+1mlSANCH
96866LEUCOMAXinj sic 0.4mg+1mlSANCH
323.4L03AA10lenograstimparent.1MG18193,20X
12953GRANOCYTE 34lyo 5x33.6mu+solv.RROF
323.5L03AA04interferon alfaparent.1MU263,45X
76997ALPHAFERON 3MUlyo 1x3mu+solv.CFDKOR
80514HEBERON ALFA Rinj sic 1x3muHBCC
83942HEBERON ALFA Rinj sic 25x3muHBCC
89225ROFERON Ainj 1x3ml/18muHLRCH
25776WELLFERONinj 1x1ml/5muBWEGB
93101WELLFERONinj 1x1ml/10muBWEGB
323.6L03AA08interferon gammaparent.1MU1566,45X
70481IMUKINinj 6x0.5ml/0.1mgBOED
86712IMUKINinj 6x0.5ml/0.1mgBNEA
323.7L03AA11interferon betaparent.1MU330,15X
87312BETAFERONinj sic 15+15x2mlSAGD
324L03AXostatní imunostimulační léčivalok., p.o.L/ALG
324.1L03AXsměs bakteriálních lyzátůlok.1BA75%L/ALG
324.2L03AXsměs bakteriálních lyzátůp.o.1BA75%
324.3L03AXvaccin. staphyl. phagolys.lok.1ML37,35L/ALG
94631STAVA-NASALgtt 10x5mlBIUCZ
325L03AXostatní imunostimulační léčivaparent.O
325.1L03Adialyzát leukocytůparent.1DF1011,05O/ALG,IMU
56930IMMODIN SEVACinj sic 1x2ml+solv.SEVCZ
97146IMMODIN SEVACinj sic 5x2ml+solv.SEVCZ
325.2L03Athymostimulinparent.1MG42,60Z
69041TP-1 SERONOinj sic 1x50mg+solSROCH
325.3L03AXbac. propionibacterii acnesparent.1MG74,50O/ONK
97886CORYNEBACTERIUM PARVUMinj lyo 1x7mgSVYCZ
325.4L03AXlaktobacillus acidophilusparent.3DF639,80O/GYN
86711SOLCOTRICHOVACinj 3x0.5mlSOCCH
325.5L03AXvaccin. staphyl. phagolys.parent.1DF74,65O
94026STAVAinj 10x2mlBIUCZ
325.6L03AX03BCG vakcínaparent.1MG44,35O/ONK,URN
68908IMMUCYST BCG IMMUNOTHERAPEUT.inj sic 3x27mg+1mlCNGCND
326L04AAselektivní imunosupresivní léčivap.o.P

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplatnacích,

b) léčba myelodysplaastického sysndromu nereagující na standardní léčbu,

c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,

d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,

e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,

f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),

g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,

h) systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,

i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1L04AA01cyklosporinp.o.1MG1,40P
94052CONSUPRENsol 1x50ml 100mg/mlGNOCZ
92572CONSUPREN 25MGcps 50x25mgGNOCZ
92573CONSUPREN 50MGcps 50x50mgGNOCZ
92574CONSUPREN 100MGcps 50x100mgGNOCZ
84044SANDIMMUN NEORAL 25MGcps 50x25mgSANCH
84045SANDIMMUN NEORAL 50MGcps 50x50mgSANCH
84046SANDIMMUN NEORAL 100MGcps 50x100mgSANCH
84047SANDIMMUN NEORAL 100MG/MLsol 1x50ml 100mg/mlSANCH
326.2L04AA06mophetil mycophenolátp.o.10MG2,70P
55681CELLCEPTcps 100x250mgHLRCH
327L04AAselektivní imunosupresivní léčivaparent.U/J10
327.1L04AAantilymfocytární IGparent.10MG106,25U/J10
88460ATG-FRESENIUSinj 1x5ml/100mgFRED
88461ATG-FRESENIUSinj 1x10ml/200mgFRED
327.2L04AAantithymocytární IGparent.1MG124,25U/J10
91244THYMOGLOBULINEinj sic 1x25mg+5mlPMXF
327.3L04AA01cyklosporinparent.1MG2,70U/J10
88514SANDIMMUN KONZENTRATinf 10x5ml 50mg/1mlSANCH
95041SANDIMMUN KONZENTRATinf 10x1ml 50mg/1mlSANCH
327.4L04AA02muromonab-CD3parent.1MG1250,00U/J10
96997CEDETRIN-T (MONOK.PROTIL.A1-CD3)inj 10x3.2mlEXBCZ
328L04AXostatní imunosupresivap.o.L/J10,REV,HEM
328.1L04AX01azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG1,60L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER
31396IMURANtbl obd 100x25mgBWEGB
328.2L04AX01azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.10MG1,15L/J10,REV,HEM NEU,POH,DER
02418IMURANtbl obd 100x50mgBWEGB
329L04AXostatní imunosupresivaparent.U/J10
329.1L04AX01azathioprinparent.1MG10,05U/J10
02016IMURANinj sic 1x50mg+2mlBWEGB
330M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůp.o.
330.1M01AAbutylpyrazolidinyp.o.3DF3,40
00179KETAZONdrg 20x250mgLEXCZ
330.2M01AA05klofezonp.o.0.6GM3,40
331M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůparent.
331.1M01AAbutylpyrazolidinyparent.1DF7,05
00490KETAZONinj 5x5ml/1gmLEXCZ
332M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.o.
332.1M01ABderiváty kyseliny octovép.o.70MG1,80
88917REPANIDALcps 30x35mgLEXCZ
332.2M01AB01indometacinp.o.0.1GM3,00
77078APO-INDOMETHACIN 50MGcps 100x50mgAPTCND
97713APO-INDOMETHACIN 25MGcps 100x25mgAPTCND
67403INDOBENE 50MGcps 20x50mgMCKD
67404INDOBENE 50MGcps 50x50mgMCKD
02630INDRENcps 30x25mgLEXCZ
332.3M01AB02sulindacp.o.0.4GM5,20
332.4M01AB03tolmetinp.o.0.7GM5,20
332.5M01AB05diklofenakp.o.0.1GM5,20
96740APO-DICLO 25MGtbl ent 100x25mgAPTCND
96742APO-DICLO 50MGtbl ent 100x50mgAPTCND
55586DICLOFENAC 25 LECIVAtbl obd 30x25mgLEXCZ
67277DICLOFENAC 50 STADAtbl obd 20x50mgSTDD
67278DICLOFENAC 50 STADAtbl obd 50x50mgSTDD
67279DICLOFENAC 50 STADAtbl obd 100x50mgSTDD
83764DICLOFENAC 100 STADA RETARDtbl ret 50x100mgSTDD
92487DICLOFENAC 100 STADA RETARDtbl ret 20x100mgSTDD
92488DICLOFENAC 100 STADA RETARDtbl ret 100x100mgSTDD
89024DICLOFENAC AL 50tbl obd 20x50mgAPAD
89025DICLOFENAC AL 50tbl obd 50x50mgAPAD
89026DICLOFENAC AL 50tbl obd 100x50mgAPAD
75631DICLOFENAC AL RETARDtbl obd 20x100mgAPAD
75632DICLOFENAC AL RETARDtbl obd 50x100mgAPAD
75633DICLOFENAC AL RETARDtbl obd 100x100mgAPAD
97596DICLOREUMtbl ret 20x100mgASWI
97599DICLOREUMtbl obd 30x50mgASWI
66954MONOFLAM 25MGtbl obd 100x25mgLICD
66951MONOFLAM 50MGtbl obd 20x50mgLICD
66953MONOFLAM 50MGtbl obd 50x50mgLICD
66955MONOFLAM 50MGtbl obd 100x50mgLICD
67505MONOFLAM RETARDcps ret 20x100mgLICD
67506MONOFLAM RETARDcps ret 50x100mgLICD
67507MONOFLAM RETARDcps ret 100x100mgLICD
96398OLFEN 25tbl obd 30x25mgMHACH
75461REWODINA RETARDtbl obd 50x100mgVADD
75462REWODINA RETARDtbl obd 100x100mgVADD
98144VERAL 25MGtbl 30x25mgSLOSK
83518VERAL 50MGtbl ent 20x50mgSLOSK
83519VERAL 50MGtbl ent 50x50mgSLOSK
332.6M01AB05diklofenak (draselná sůl)p.o.0.1GM8,80
332.7M01AB06alclofenakp.o.1.25GM5,20
332.8M01AB09lonazolakp.o.0.6GM5,20
332.9M01AB16aceklofenakp.o.0.2GM5,20
332.10M01AB55diklofenak/
misoprostol (na obsah diklofenaku)
p.o.0.1GM30,00Z
333M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.rect.
333.1M01AB01indometacinp.rect.0.1GM3,15
96329INDOMETACINsup 10x100mgBLUCHO
333.2M01AB03tolmetinp.rect.0.7GM11,50
333.3M01AB05diklofenakp.rect.0.1GM11,50
91969DICLOBERL 50sup 10x50mgBCED
97631DICLOREUMsup 10x50mgASWI
97632DICLOREUMsup 10x100mgASWI
66956MONOFLAM 50MGsup 10x50mgLICD
66957MONOFLAM 100MGsup 10x100mgLICD
96402OLFEN 50cps rec 10x50mgMHACH
96403OLFEN 100cps rec 5x100mgMHACH
76912REWODINA 50sup 10x50mgVADD
76913REVODINA 100sup 10x100mgVADD
333.4M01AB09lonazolakp.rect.0.6GM11,50
334M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovéparent.
334.1M01AB01indometacinparent.0.1GM10,00
334.2M01AB05diklofenakparent.0.1GM13,20
76727DICLO 75 VON CTinj 5x2ml/75mgCTAD
76728DICLO 75 VON CTinj 30x2ml/75mgCTAD
94632VERALinj 5x3mlLEXCZ
335M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.o.
335.1M01AC01piroxikamp.o.20MG2,55
97710APO-PIROXICAM 20cps 100x20mgAPTCND
97711APO-PIROXICAM 10cps 100x10mgAPTCND
71947ARTHREMIN 20cps 30x20mgLEXCZ
91721ARTHREMIN 10cps 30x10mgLEXCZ
67174PIROX 10tbl 20x10mgCTAD
68581PIROX 10tbl 50x10mgCTAD
67175PIROX 20tbl 20x20mgCTAD
68582PIROX 20tbl 50x20mgCTAD
335.2M01AC02tenoxikamp.o.20MG2,55
335.3M01AC06meloxikamp.o.15MG8,80
336M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.rect.
336.1M01AC01piroxikamp.rect.20MG11,50
67172PIROX 20sup 10x20mgCTAD
67173PIROX 20sup 50x20mgCTAD
336.2M01AC02tenoxikamp.rect.20MG11,50
336.3M01AC06meloxikamp.rect.15MG11,50
337M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůparent.
337.1M01AC01piroxikamparent.20MG12,10
67171PIROX 20 VON CTinj 30x1ml/20mgCTAD
89853PIROX 20 VON CTinj 5x1ml/20mgCTAD
337.2M01AC02tenoxikamparent.20MG12,10
338M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.o.
338.1M01AE01ibuprofenp.o.1.2GM3,45
97989APO-IBUPROFEN 400MGtbl 100x400mgAPTCND
83721IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMANtbl obd 30x400mgGNSGB
98321IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMANtbl obd 250x400mgGNSGB
98324IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMANtbl obd 250x600mgGNSGB
338.2M01AE01ibuprofen (lékové formy sirupu)p.o.1.2GM20,00
338.3M01AE02naproxen (pevné lékové formy)p.o.0.5GM5,20
338.4M01AE02naproxen (tekuté lékové formy)p.o.0.5GM13,45
31373NAPROSYNsus 1x100ml 25mg/mlKRKSLO
338.5M01AE03ketoprofenp.o.0.15GM5,20
76655KETONALcps 25x50mgLEKSLO
76653KETONAL FORTEtbl obd 20x100mgLEKSLO
76654KETONAL RETARDtbl ret 20x150mgLEKSLO
338.6M01AE07suprofenp.o.0.4GM5,20
338.7M01AE08pirprofenp.o.0.8GM5,20
338.8M01AE09flurbiprofenp.o.0.2GM5,20
338.9M01AE10indoprofenp.o.0.6GM5,20
338.10M01AE11kyselina tiaprofenováp.o.0.6GM8,80
96484SURGAMtbl 20x300mgLEXCZ
338.11M01AG02kyselina tolfenámováp.o.0.3GM5,20
339M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.rect.
339.1M01AE01ibuprofenp.rect.1.2GM11,50
67504IBUPROF VON CTsup 10x500mgCTAD
339.2M01AE02naproxenp.rect.0.5GM11,50
67105NAPROXEN 250 VON CTsup 10x250mgCTAD
67107NAPROXEN 500 VON CTsup 10x500mgCTAD
339.3M01AE03ketoprofenp.rect.0.15GM11,50
76652KETONALsup 12x100mgLEKSLO
67639KETOPROFEN VON CTsup 10x100mgCTAD
67640KETOPROFEN VON CTsup 50x100mgCTAD
06171PROFENID 100MGsup 12SPCF
339.4M01AE11kyselina tiaprofenováp.rect.0.6GM11,50
340M01Aprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátůparent.
340.1M01AE01ibuprofenparent.1.2GM20,20
340.2M01AE02naproxenparent.0.5GM20,20
62598NAPROSYNinj 5x5ml/500mgKRKSLO
340.3M01AE03ketoprofenparent.0.15GM20,20
76657KETONAL I.M.inj 10x2ml/100mgLEKSLO
340.4M01AGetofenamatparent.1GM20,20
341M01AXostatní protizánětlivá léčivap.o.L/REV
341.1M01AX01nabumetonp.o.1GM29,25L/REV
83731RELIFEXtbl obd 20x500mgLEXCZ
341.2M01AX04azapropazonp.o.0.75GM5,20
341.3M01AX05glukosamin sulfatp.o.1.5GM11,70L/REV
341.4M01AX13proquazonp.o.0.9GM5,20
341.5M01AX17nimesulid (pevné lékové formy)p.o.0.2GM14,65L/REV
341.6M01AX17nimesulid (tekuté lékové formy)p.o.0.2GM20,00L/REV,PDD
341.7M01AX17nimesulidp.rect.0.2GM14,65L/REV
342M01CBléčiva obsahující zlatoparent.L/REV
342.1M01CB01aurothiomalát sodnýparent.2.4MG6,40L/REV
02780TAUREDONinj 10x0.5ml/50mgBGLD
02781TAUREDONinj 10x0.5ml/20mgBGLD
343M01Cpenicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09p.o., parent.

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součást léčby primární osteoarthrózy kolenních klobů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1M01CC01penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.5GM32,65
66755METALCAPTASEtbl obd 50x150mgKNOD
343.2M01CC01penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.5GM23,50
09738TROLOVOLtbl obd 100x300mgASDD
92732TROLOVOLtbl obd 50x300mgASDD
343.3M09AX01kyselina hyaluronováparent.3.6MG200,00P
343.4M09AX02chondroitin sulfatp.o.1.6GM20,00L/REV
344M02AAnesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podánílok.
344.1M02AAprotizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použitílok.1GM1,00
344.2M02AAketofenylbutazonlok.1GM1,00
00865KETAZON 10%ung 1x20gmLEXCZ
344.3M02AA05benzydaminlok.1GM1,00
344.4M02AA06etofenamátlok.1GM1,00
344.5M02AA07piroxikamlok.1GM1,00
84448REUMADORgel 1x58gmSLOSK
344.6M02AA10ketoprofenlok.1GM1,00
344.7M02AA13ibuprofenlok.1GM1,00
75289DOLGITcrm 1x100gm/5gmDLRD
344.8M02AA15diklofenaklok.1GM1,00
70423ARTHREX CELLUGELgel 1x50gmSGWD
55478DICLOFENAC LECIVAgel 1x35gm 1%LEXCZ
76910FLECTOR EP GELgel 1x60gmIBSCH
76911FLECTOR EP GELgel 1x100gmIBSCH
96397OLFENgel 50gmMHACH
76777VERALgel 1x55gmSLOSK
344.9M02AA15diklofenak (transdermální lékové formy)transd.2DF5,20
344.10M02AA17kyselina niflumoválok.1GM1,00
98246NIFLUGEL 2.5%gel 1x60gm 2.5%UPSF
98244NIFLURILcrm 1x60gmUPSF
344.11M02AA21tolectinlok.1GM1,00
344.12M02AA23indomethacinlok.1GM1,00
96395BONIDONgel 50gmMHACH
67408INDOBENEgel 1x50gmMCKD
67409INDOBENEgel 1x100gmMCKD
88595INDOMETACINOVY GEL 1% GLOgel 1x50gmGAOCZ
66959VONUM CUTANung 1x75gmLICD
345M02ACderiváty kyseliny salicylové k lokálnímu podánílok.
345.1M02ACpřípravky s deriváty kyseliny salicylovélok.1GM1,00
03574RHEUMOSINung 1x30gmLEXCZ
346M02AXjiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podánílok.
346.1M02AXjiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.lok.1GM1,00
83872UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVMung 1x1kgMVMCZ
83873UNGUENTUM CAMPHORATUM 20% MVMung 1x1kgMVMCZ
91114VIPROSAL Bung 1x50gmTALEST
91764YELLONgel 1x50gmSLOSK
346.2M02AX10různélok.1GM0,40
00803PAIN EXPELLERliq 1x50mlGNOCZ
00830APHLOXpst 1x200gmLEXCZ
347M03AAsvalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidůparent.H
347.1M03AA01alkuroniumparent.20MG65,00H
347.2M03AA02tubokurarinparent.30MG57,10H
87718TUBOCURARINinj 25x1.5ml/15mgORNSF
348M03ABsvalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinuparent.H
348.1M03ABdecamethoniumparent.10MG24,30H
00577PROCURANinj 10x2ml/4mgSPXCZ
348.2M03AB01suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.100MG55,00H
97386SUCCINYLCHOLINJODID VUABinj 1x100mgVUACZ
348.3M03AB01suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.100MG31,20H
97387SUCCINYLCHOLINJODID VUABinj 1x250mgVUACZ
349M03ACsvalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátůparent.H
349.1M03AC01pankuroniumparent.10MG116,20H
02783PAVULON 4MG (2ML)inj 50x2ml/4mgORKNL
349.2M03AC02gallaminparent.100MG44,10H
349.3M03AC03vekuroniumparent.10MG116,20H
94108NORCURONinj 25x4mg+1ml solvGEDH
349.4M03AC04atrakuriumparent.50MG147,85H
86760TRACRIUMinj 5x2.5ml/25mgBWEGB
86761TRACRIUMinj 5x5ml/50mgBWEGB
97376TRACRIUMinj 2x25ml/250mgBWEGB
349.5M03AC06pipekuroniumparent.10MG105,85H
350M03AXostatní svalová relaxanciaparent.X
350.1M03AX01botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)parent.100U10350,00X
350.2M03AX01botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)parent.100U2318,55X
97456DYSPORTinj sic 2x500utSPYGB
351M03BXjiná centrálně působící svalová relaxanciap.o.L/NEU,ORT,REV
351.1M03BXtetrazepamp.o.0.1GM15,00L/NEU,ORT,REV
351.2M03BX01baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.50MG10,20
40274BACLOFENtbl 50x10mgPOLPL
351.3M03BX01baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.50MG6,45
40275BACLOFENtbl 50x25mgPOLPL
351.4M03BX02tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.12MG27,60L/NEU,ORT,REV
62523SIRDALUDtbl 20x2mgSANCH
351.5M03BX02tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.12MG20,40L/NEU,ORT,REV
91284SIRDALUDtbl 30x4mgSANCH
351.6M03BX04tolperisonp.o.200MG2,55
351.7M03BX04tolperisonparent.200MG8,40
352M03CApřímo působící svalová relaxanciaparent.T
352.1M03CA01dantrolenparent.0.1GM7484,60T
91583DANTROLENinj sic 3x12x20mg+solvRHAD
353M04AAantiuratika inhibující tvorbu kyseliny močovép.o.
353.1M04AA01allopurinolp.o.0.4GM3,50
96332ALOPURINOL BELUPOtbl 100x100mgBLUCHO
97981APO-ALLOPURINOL 100MGtbl 100x100mgAPTCND
67216PURINOL 100MGtbl 100x100mgMCKA
67217PURINOL 300MGtbl 30x300mgMCKA
354M04ABantiuratika zvyšující vylučování kyseliny močovép.o.
354.1M04AB02sulfinpyrazonp.o.0.3GM5,20
354.2M04AB03benzbromaronp.o.0.1GM1,90
11854DESURICtbl 60x100mgSWIF
355M04ACléčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatup.o.
355.1M04AC01kolchicinp.o.1MG5,85
62380COLCHICUM-DISPERTtbl obd 50x500rgKCHD
356M05BAbisfosfonátyp.o.P

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

a) osteoporotické patologické zlomeniny,

b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),

c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,

d) hyperkalcémie provázejícící zhoubné nádory s kostními metastázámi nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1M05BA02kyselina klodronováp.o.1.6GM308,90P
94460BONEFOS 400MGcps 100x400mgLOYSF
93985LODRONATcps 60x500mgBOMA
356.2M05BA04kyselina alendronováp.o.10MG54,70P
84736FOSAMAX 10MGtbl 28x10mgMSDI
357M05BAbisfosfonátyparent.O/P

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

a) osteoporotické patologické zlomeniny,

b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),

c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,

d) hyperkalcémie provázejícící zhoubné nádory s kostními metastázámi nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1M05BA02kyselina klodronováparent.1.5GM3173,60O/P
94548BONEFOSinj 5x5ml 60mg/mlSTFSF
93972LODRONATinj 5x10mlBOMA
357.2M05BA03kyselina pamidronováparent.60MG3173,60O/P
358N01AAinhalační anestetika ze skupiny etherůinhal.H
358.1N01AA01ether pro anestézii (diethylether)inhal.100GM15,80H
00736AETHER PRO NARCOSIinh 200gmSYTCZ
359N01ABinhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíkůinhal.H
359.1N01AB01halotaninhal.100ML287,80H
75284NARCOTANliq 1x250mlLEXCZ
359.2N01AB06isofluraninhal.100ML2343,15H
360N01AFinjkeční anestetika ze skupiny barbiturátůparent.H
360.1N01AF01metohexitalparent.0.5GM145,90H
360.2N01AF03thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.5GM52,00H
97388THIOPENTAL VUABinj sic 1x500mgVUACZ
360.3N01AF03thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.0.5GM30,20H
97389THIOPENTAL VUABinj sic 1x1gmVUACZ
361N01AHopioidní anestetika (fentanyl)parent.O
361.1N01AH01fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)parent.1MG112,25O
01449FENTANYLinj 50x10ml/0.5mgJANB
361.2N01AH01fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)parent.1MG169,00O
76526FENTANYLinj 5x2ml/0.1mgJANB
76527FENTANYLinj 50x2ml/0.1mgJANB
362N01AHopioidní anestetika (ostatní)parent.H
362.1N01AH02alfentanylparent.1.5MG52,75H
87721RAPIFENinj 5x2mlJANB
87723RAPIFENinj 5x10mlJANB
362.2N01AH03sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)parent.0.6MG1435,80H
93701SUFENTA I.V.inj 5x2ml/10rgJANB
362.3N01AH03sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)parent.0.6MG767,70H
93702SUFENTA FORTE I.V.inj 5x5ml/250rgJANB
362.4N01AH03sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)parent.0.6MG1255,65H
85526SUFENTA FORTE I.V.inj 5x1ml/50rgJANB
93703SUFENTA I.V.inj 5x10ml/50rgJANB
362.5N01AH51fentanyl v kombinacíchparent.4ML39,10H
363N01AXostatní celková anestetikaparent.O
363.1N01AX03ketamin (koncetrace do 1% včetně)parent.100ML231,80O
87779NARKAMONinj 10x10ml 1%LEXCZ
363.2N01AX03ketamin (koncentrace nad 1%)parent.10ML113,00O
87814CALYPSOLinj 5x10ml/500mgGEDH
87780NARKAMONinj 5x2ml 5%LEXCZ
363.3N01AX04propanididparent.1GM32,85O
363.4N01AX07etomidátparent.50MG167,40O
23511RADENARCONinj 10x10ml/20mgVADD
363.5N01AX10propofolparent.10ML126,70O
76089DIPRIVAN 1%inj 5x20ml 10mg/mlZNCGB
76091DIPRIVAN 1% PRO INFUS.Inf 1x50ml 10mg/mlZNCGB
75180RECOFOL 10MG/MLinj 5x20ml/200mgLOYSF
364N01BAlokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoovéparent.O
364.1N01BAestery aminobenzoové kyselinyparent.100ML13,50O
364.2N01BA02prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,30O
00564PROCAIN LECIVA 1%inj 10x5ml 1%LEXCZ
00565PROCAIN LECIVA 1%inj 10x10ml 1%LEXCZ
364.3N01BA02prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,55O
69669INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.2% ARDinj 1x80ml 0.2%ARDCZ
69670INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.2% ARDinj 1x250ml 0.2%ARDCZ
69671INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.2% ARDinj 1x500ml 0.2%ARDCZ
69672INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.5% ARDinj 1x80ml 0.5%ARDCZ
69673INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.5% ARDinj 1x250ml 0.5%ARDCZ
69674INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.5% ARDinj 1x500ml 0.5%ARDCZ
69676INJECTIO PROCAIN.CHLOR 1% ARDinj 1x250ml 1%ARDCZ
69677INJECTIO PROCAIN.CHLOR 1% ARDinj 1x500ml 1%ARDCZ
86437INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.2% ARDinj 40x80ml 0.2%ARDCZ
86444INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.2% ARDinj 20x250ml 0.2%ARDCZ
86445INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.2% ARDinj 12x500ml 0.2%ARDCZ
86447INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.5% ARDinj 20x250ml 0.5%ARDCZ
86448INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.5% ARDinj 12x500ml 0.5%ARDCZ
86450INJECTIO PROCAIN.CHLOR 1% ARDinj 20x250ml 1%ARDCZ
86451INJECTIO PROCAIN.CHLOR 1% ARDinj 12x500ml 1%ARDCZ
89212INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.2% ARDinj 1x200ml 0.2%ARDCZ
89213INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.2% ARDinj 20x200ml 0.2%ARDCZ
89214INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.5% ARDinj 1x200ml 0.5%ARDCZ
89215INJECTIO PROCAIN.CHLOR 0.5% ARDinj 20x200ml 0.5%ARDCZ
89216INJECTIO PROCAIN.CHLOR 1% ARDinj 1x200ml 1%ARDCZ
89217INJECTIO PROCAIN.CHLOR 1% ARDinj 20x200ml 1%ARDCZ
01691PROCAINII HYDROCHL. 0.2% MEDVIRinj 1x200mlVYSCZ
365N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůlok.O
365.1N01BBtrimekainlok.1GM1,10O
02684MESOCAINgel 1x20gmSLOSK
365.2N01BB02lidokainlok.1ML8,75O
62392INSTILLAGELgel 10x6ml (strik.)FAPD
62393INSTILLAGELgel 10x11ml (strik.)FAPD
365.3N01BB02lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)lok.1GM2,15O
366N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůparent.O
366.1N01BBtrimekain (koncentrace 0,5%)parent.1ML0,70O
69704INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 0.5% ARDinj 1x80ml 0.5%ARDCZ
69705INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 0.5% ARDinj 1x250ml 0.5%ARDCZ
69706INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 0.5% ARDinj 1x500ml 0.5%ARDCZ
86452INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 0.5% ARDinj 40x80ml 0.5%ARDCZ
86453INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 0.5% ARDinj 20x250ml 0.5%ARDCZ
86454INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 0.5% ARDinj 12x500ml 0.5%ARDCZ
366.2N01BBtrimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,40O
00502MESOCAINinj 10x10ml 1%LEXCZ
366.3N01BBtrimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,75O
69707INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 1% ARD.inj 1x80ml 1%ARDCZ
69708INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 1% ARD.inj 1x250ml 1%ARDCZ
69709INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 1% ARD.inj 1x500ml 1%ARDCZ
86455INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 1% ARD.inj 40x80ml 1%ARDCZ
86456INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 1% ARD.inj 20x250ml 1%ARDCZ
86457INJECTIO TRIMECAIN.CHL. 1% ARD.inj 12x500ml 1%ARDCZ
366.4N01BBtrimekain (koncentrace 2%)parent.1ML1,25O
00503MESOCAINinj 10x5ml 2%LEXCZ
366.5N01BBtrimekain/
adrenalin
parent.1ML2,40O
366.6N01BB01bupivakainparent.1ML3,60O
366.7N01BB01bupivakain (lékové formy spinal)parent.1ML49,90O
366.8N01BB02lidokainparent.1ML1,25O
366.9N01BB03mepivakainparent.1ML3,60O
366.10N01BB08artikainparent.1ML4,25O
366.11N01BB08artikain (lékové formy hyperbar)parent.110,45O
91234ULTRACAIN HYPERBAR 5%inj 10x2ml/100mgHOED
366.12N01BB51bupivakain/
adrenalin
parent.1ML3,90O
02434MARCAINE-ADRENALINEinj 5x20ml 0.5%ASTS
02499MARCAINE-ADRENALINEinj 5x20ml 0.25%ASTS
366.13N01BB52lidokain/
adrenalin
parent.1ML2,40O
366.14N01BB58artikain/
adrenalin
parent.1ML4,25O
93109SUPRACAIN 4%inj 10x2mlLEXCZ
87571ULTRACAIN 2%inj 5x5mlHOED
367N01BXostatní lokální anestetikalok.O
367.1N01BX01ethylchloridlok.100ML95,50O
02088CHLORAETHYLspr 1x100mlLZKCZ
368N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůp.o.
368.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM100,00
94309MST CONTINUStbl 60x10mgNPPGB
80405VENDAL RETARDtbl fc 30x10mgLARD
368.2N02AA01morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM67,00
94310MST CONTINUStbl 60x30mgNPPGB
94311MST CONTINUStbl 60x60mgNPPGB
80406VENDAL RETARDtbl fc 30x30mgLARD
80407VENDAL RETARDtbl fc 30x60mgLARD
368.3N02AA01morfin (100 a více mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM63,00
94312MST CONTINUStbl 60x100mgNPPGB
80408VENDAL RETARDtbl fc 30x100mgLARD
80409VENDAL RETARDtbl fc 30x200mgLARD
368.4N02AA08dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.24GM67,90
80451DHC CONTINUS 60MGtbl 56x60mgNPPGB
80452DHC CONTINUS 90MGtbl 56x90mgNPPGB
368.5N02AA08dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)p.o.0.24GM57,85
80453DHC CONTINUS 120MGtbl 56x120mgNPPGB
369N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůparent.O
369.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.30MG14,50O
01125MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10x1ml/10mgHBSSK
369.2N02AA01morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.30MG8,75O
01127MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10x2ml/20mgHBSSK
370N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůp.o.
370.1N02AB02pethidinp.o.0.4GM37,70
01116DOLSINgtt 1x10ml/500mgSLOSK
371N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůparent.O
371.1N02AB02pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.4GM52,10O
02715DOLSINinj 10x1ml 5%HBSSK
371.2N02AB02pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM32,85O
02716DOLSINinj 10x2ml 5%HBSSK
371.3N02AC03piritramidparent.45MG26,40O
02637DIPIDOLORinj 25x2ml/15mgGEDH
372N02ACanalgetika ze skupupiny difenylpropylaminových derivátůp.o.
372.1N02AC05benzitramidp.o.10MG13,00
03362BURGODINtbl 25x5mgJANB
373N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůp.o.
373.1N02AD01pentazocinp.o.0.2GM23,65
08968FORTRALtbl 100x50mgKRKSLO
374N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůparent.O
374.1N02AD01pentazocinparent.0.2GM92,40O
08966FORTRALinj 10x1ml/30mgKRKSL
375N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.o., subling.
375.1N02AE01buprenorfinsublng.1.2MG112,95
87652TEMGESICtbl sig 100BOMA
375.2N02AX01tilidinp.o.0.2GM12,15
03558VALORONgtt 10ml 10%GNOCZ
375.3N02AX02tramadol (pevné neretardované a tekuté lékové formy)p.o.0.3GM41,35
67568MABRON 50MGcps 10x50mgMOECY
67569MABRON 50MGcps 20x50mgMOECY
84376PROTRADONcps 20x50mgPMPCZ
84747TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMAcps 10x50mgSLOSK
84748TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMAcps 20x50mgSLOSK
04306TRAMALcps 20x50mgGRUD
04311TRAMALgtt 1x10ml/1gmGRUD
83094TRAMALcps 20x50mgLEXCZ
83095TRAMALgtt 1x10ml/1gmLEXCZ
375.4N02AX02tramadol (pevné retardované lékové formy)p.o.0.3GM42,40
43711TRAMAL RETARD 100tbl obd 10x100mgLEXCZ
376N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.rect., parent.O
376.1N02AE01buprenorfinparent.1.2MG279,15O
88384TEMGESICinj 10x1ml/324rgBOMA
88385TEMGESICinj 100x1ml/324rgBOMA
376.2N02AF01butorfanolparent.12MG70,80O
88739BEFORALinj 5x1ml/2mgLEXCZ
376.3N02AF02nalbufinparent.80MG70,80O
376.4N02AX01tilidinparent.0.2GM16,75O
376.5N02AX02tramadolp.rect.0.3GM61,30
06201TRAMALsup 5x100mgGRUD
83096TRAMALsup 5x100mgLEXCZ
376.6N02AX02tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.3GM124,80O
06200TRAMAL 50inj 5x1ml/50mgGRUD
83097TRAMAL 50inj 5x1ml/50mgLEXCZ
376.7N02AX02tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.3GM63,55O
76389TRAMADOL STADAinj 5x2ml/100mgSTDD
83098TRAMAL 100inj 5x2ml/100mgLEXCZ
90719TRAMAL 100inj 5x2ml/100mgGRUD
377N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůp.o.
377.1N02BA01kyselina acetylsalicylováp.o.3GM5,85
00011ACYLPIRINtbl 10x500mgSLOSK
70487APO-ASA 325MGtbl obd 100x325mgAPTCND
377.2N02BA02aloxiprin p.o.3GM5,85
377.3N02BA03cholin salicylát p.o.3GM8,85
377.4N02BA11diflunisal p.o.0.75GM5,85
377.5N02BA13lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně) p.o.3GM8,85
377.6N02BA13lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě) p.o.3GM5,85
378N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůparent.
378.1N02BAlysin salicylátparent.3GM42,45
96573DOLOROSANinj 5x5ml/750mgLEXCZ
378.2N02BA04salicylát sodnýparent.3GM36,45
00527NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKAinj 10x10ml 10%HBSSK
378.3N02BA13lysin acetylsalicylátparent.3GM42,75
379N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.o.
379.1N02BE01paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,45
97656PARALEN PRO INFANTIBUStbl 20x125mgLEXCZ
379.2N02BE01paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)p.o.3GM5,85
83608APO-ACETAMINOPHEN 500MGtbl 100x500mgAPTCND
71997PARACETAMOL Ktbl 10x500mgKRKSLO
03837PARALENtbi 10x500mgLEXCZ
84749MEDIPYRIN 500tbi 10x500mgSLOSK
94975MEXALEN 500MGtbi 20x500mgMCKD
379.3N02BE01paracetamol (tekuté lékové formy)p.o.3GM8,85
380N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.rect.
380.1N02BE01paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)p.rect.3GM93,05
67226EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MGsup 10x150mgUPSF
67230EFFERALGAN NOURRISSON 80MGsup 10x80mgUPSF
91249PARALEN PRO INFANTIBUSsup 5x100mgLEXCZ
380.2N02BE01paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)p.rect.3GM27,60
67233DAFALGAN ADULTE 600MGsup 10x600mgUPSF
94982MEXALENsup 6x1000mgMCKD
04343PARALENsup 5x500mgLEXCZ
381N02Bostatní analgetikaparent.O
381.1N02BBmetamizol (nad 1 g v 1 ampuli)parent.3GM17,75O
62813NOVALGINinj 5x5mi/2500mgHOED
381.2N02BBmetamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)parent.3GM42,80O
62437NOVALGINinj 10x2ml/1000mgHOED
381.3N02BBaminophenazon v kombinacíchparent.1DF6,75O
00457EUNALGITinj 5x2mlLEXCZ
381.4N02BE05propacetamolparent.1GM42,80O
85999PRO-DAFALGAN 2GMinj sic 8x2gm+soiv.UPSF
382N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o.
382.1N02CA01dihydroergotaminp.o.4MG1,25
91031CLAVIGRENIN FORTEgtt 1x25ml/125mgGNOCZ
382.2N02CA07lisuridp.o..075MG0,75
382.3N02CA52ergotamin, kombinacep.o.4DF9,60
00130ERGOFEINdrg 10LEXCZ
383N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent.
383.1N02CA01dihydroergotaminparent.4MG116,50
90795DIHYDERGOTinj 5x1ml 1mg/mlSANCH
384N02Cjiná antimigrenikap.o.
384.1N02CC01sumatriptanp.o.0.1GM150,00
384.2N02CXoxetoronp.o.0.12GM6,00
384.3N02CXpipethiadenp.o.3DF3,00
94583MIGRENALtbl 50x1mgLEXCZ
384.4N02CX01pizotifenp.o.1.5MG6,00
385N03AAantiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůp.o.
385.1N03AAfenobarbital pseudonorefedr.p.o.0.1GM2,10
03726FALI-LEPSINtbl 80x100mgCMSD
385.2N03AA02fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM6,30
68578PHENAEMALETTENtbl 50x15mgDETD
385.3N03AA02fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM2,35
68579PHENAEMAL 0.1tbl 50x100mgDETD
385.4N03AA03primidon (pevné lékové formy)p.o.1.25GM5,00
86621MYSOLINEtbl 100x250mgZNCGB
385.5N03AA03primidon (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM46,55
66562LISKANTINsus 1x150ml/3.75gmDETD
83437LISKANTINsus 1x250ml/6.25gmDETD
86623MYSOLINEsus 250ml 250mg/5mlZNCGB
386N03AAantiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůparent.O
386.1N03AA02fenobarbitalparent.0.1GM125,50O
66845GARDENALinj sic 1x40mg+solvSPCF
387N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůp.o.
387.1N03AB02fenytoinp.o.0.3GM2,35
62234EPILAN D GEROTtbl 100x100mgGERA
00297SODANTONtbl 20x100mgSLOSK
387.2N03AB04mefenytoinp.o.0.4GM2,35
387.3N03AB52fenytoin, kombinacep.o.3DF1,95
00291SANEPILtbl 20SLOSK
388N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůparent.O
388.1N03AB02fenytoinparent.0.3GM128,30O
03300EPANUTINinj 5x5ml/250mgPDAGB
66564PHENHYDANinj 5x5ml/250mgDETD
389N03ADantiepileptika ze skupiny sukcinimidůp.o.
389.1N03AD01ethosuximid (pevné lékové formy)p.o.1.25GM16,75
93710SUXILEPcps 120x250mgVJPD
389.2N03AD01ethosuximid (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM24,25
68585PETNIDANsir 1x150ml/7.5gmDETD
02035SUXILEPgtt 50gm 50%GMDD
389.3N03AD03mesuximidp.o.0.9GM25,35
390N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůp.o.
390.1N03AE01klonazepam (tekuté lékové formy)p.o.8MG37,90
03029RIVOTRILgtt 10ml 25mgHLRCH
390.2N03AE01klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.8MG30,40
03031RIVOTRILtbl 50x0.5mgHLRCH
390.3N03AE01klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.8MG16,10
03878ANTELEPSINtbl 50x1mgVADD
03032RIVOTRILtbl 30x2mgHLRCH
391N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůparent.O
391.1N03AE01klonazepamparent.8MG244,00O
03636RIVOTRILinj 25x1mg/1ml+solHLRCH
392N03AFantiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidup.o.
392.1N03AF01karbamazepin (pevné lékové formy)p.o.1GM12,65
62309APO-CARBAMAZEPINE 200MGtbl 100x200mgAPTCND
03417BISTONtbl 50x200mgSLOSK
02355FINLEPSINtbl 50x200mgVADD
392.2N03AF01karbamazepin (retardované pevné lékové formy)p.o.1GM18,50
92039TEGRETOL CRtbl obd 50x200mgCGCCH
93619TEGRETOL CRtbl obd 30x400mgCGCCH
71954TIMONIL RETARDtbl 50x150mgDETD
75293TIMONIL RETARDtbl 100x150mgDETD
60164TIMONIL RETARDtbl 50x300mgDETD
60165TIMONIL RETARDtbl 100x300mgDETD
60166TIMONIL RETARDtbl 50x600mgDETD
392.3N03AF01karbamazepin (tekuté lékové formy)p.o.1GM43,50
12197TEGRETOL 2%sir 1x100ml 2%CGCCH
72993TEGRETOL 2%sir 1x250ml 2%CGCCH
392.4N03AF02oxcarbazepinp.o.1GM11,35
393N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)p.o.
393.1N03AG01valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.5GM21,40
08768CONVULEXcps 100x150mgGERA
61183ORFIRIL 150drg 50x150mgDETD
61186ORFIRIL 150drg 100x150mgDETD
393.2N03AG01valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)p.o.1.5GM16,00
08769CONVULEXcps 100x300mgGERA
75296CONVULEXcps 100x500mgGERA
93334EVERIDENtbl 100x300mgSLOSK
61187ORFIRIL 300drg 100x300mgDETD
61185ORFIRIL 600drg 50x600mgDETD
393.3N03AG01valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)p.o.1.5GM28,95
62705ORFIRIL 300 RETARDdrg ret 100x300mgDETD
393.4N03AG01valproová kyselina (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM25,55
08770CONVULEXgtt 100ml 300mg/mlGERA
394N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)p.o.L/NEU,PSY
394.1N03AG02valpromidp.o.1.5GM29,05L/PSY,NEU
80151DEPAMIDEtbl obd 30x300mgSWIF
93255DIPROZIN 300MGdrg 100x300mgPLICHO
394.2N03AG04vigabatrinp.o.2GM148,85L/PSY,NEU
80370SABRILtbl obd 100x500mgMDDGB
395N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselinparent.K
395.1N03AG01valproová kyselinaparent.1.5GM1718,75K
84386DEPAKINEinj sic 4x0.4gm+4mlSWIF
396N03AXostatní antiepileptikap.o.L/PSY,NEU
396.1N03AX03sultiamp.o.0.4GM17,40L/PSY,NEU
55852OSPOLOTtbl obd 50x200mgDETD
396.2N03AX09lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM572,00L/PSY,NEU
84511LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.ctb 30x5mgBWEGB
396.3N03AX09lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM194,55L/PSY,NEU
68800LAMICTALtbl 30x25mgBWEGB
68801LAMICTALtbl 30x50mgBWEGB
68802LAMICTALtbl 30x100mgBWEGB
84512LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.ctb 30x25mgBWEGB
84513LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW.ctb 30x100mgBWEGB
396.4N03AX10felbamatp.o.2.4GM333,00L/PSY,NEU
396.5N03AX12gabapentinp.o.1.8GM145,20L/PSY,NEU
84396NEURONTIN 100MGcps 20x100mgPDAD
84398NEURONTIN 100MGcps 100x100mgPDAD
84399NEURONTIN 300MGcps 50x300mgPDAD
84400NEURONTIN 300MGcps 100x300mgPDAD
84401NEURONTIN 400MGcps 50x400mgPDAD
84402NEURONTIN 400MGcps 100x400mgPDAD
397N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůp.o.
397.1N04AAhydrochlorid diethaziniap.o.0.25GM5,10
00102DEPARKINdrg 50x50mgLEXCZ
397.2N04AA02biperidenp.o.10MG18,50
20054AKINETONtbl 50x2mgKNOD
397.3N04AA03metixenp.o.40MG18,50
397.4N04AA04procyklidinp.o.25MG8,75
398N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůparent.O
398.1N04AA02biperidenparent.10MG58,75O
20056AKINETON PRO INFUS.inj 5x1ml/5mgKNOD
398.2N04AA08dexetimidparent.0.12MG1,75O
399N04ACantiparkinsonika ze skupiny esterů tropinup.o.
399.1N04AC01benzatropinp.o.2MG0,45
96751APO-BENZTROPINE 2MGtbl 100x2mgAPTCND
400N04BAantiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátůp.o.
400.1N04BA01levodopap.o.3.5GM25,20
400.2N04BA02levodopa/
karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)
p.o.0.6GM35,40
88498NAKOM MITEtbl 100x125mgLEKSLO
08000SINEMET CRtbl obd 100x125mgMSDNL
400.3N04BA02levodopa/
karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)
p.o.0.6GM20,90
03591NAKOMtbl 100x275mgLEKSLO
400.4N04BA02levodopa/
benserazid
p.o.0.6GM25,20
12095MADOPAR 250 ROCHEtbl 30x250mgLEXCZ
401N04BBantiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátůp.o.L/NEU,PSY,GER
401.1N04BB01amantadinp.o.0.2GM4,35L/NEU,PSY,GER
02871VIREGYT-Kcps 50x100mgEGIH
402N04BDantiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAOp.o.L/NEU,PSY,GER
402.1N04BD01selegilinp.o.5.0MG8,40L/NEU,PSY,GER
31036JUMEXtbl 50x5mgCHNH
92500SEPATREM 5tbl 50x5mgLEXCZ
92501SEPATREM 10tbl 50x10mgLEXCZ
403N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůp.o.
403.1N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM9,30
02114PLEGOMAZINdrg 50x25mgEGIH
403.2N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM5,00
62313PLEGOMAZINdrg 30x100mgEGIH
403.3N05AA01chlorpromazin (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM64,20
403.4N05AA02levomepromazinp.o.0.3GM14,50
02429TISERCINtbl obd 50x25mgEGIH
403.5N05AA03promazinp.o.0.3GM13,80
404N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůparent.O
404.1N05AA01chlorpromazinparent.0.1GM21,30O
404.2N05AA02levomepromazinparent.0.1GM33,35O
01845TISERCINinj 10x1ml/25mgEGIH
405N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinup.o.
405.1N05AB03perfenazinp.o.30MG1,80
00262PERFENAZIN LECIVAtbl obd 50x8mgLEXCZ
405.2N05AB04prochlorperazinp.o.0.1GM8,45
00274PROCHLORPERAZIN LECIVAtbl 20x10mgLEXCZ
405.3N05AB06trifluoperazinp.o.20MG7,15
405.4N05AB08thioproperazinp.o.75MG6,85
406N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinuparent.O
406.1N05AB02flufenazinparent.1MG4,10O
03514MODITEN DEPOTinj 5x1ml/25mgBTASK
407N05ACneuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinup.o.L/NEU,PSY,GER
407.1N05AC01periciazin (tekuté lékové formy)p.o.50MG53,40L/NEU,PSY,GER
01559NEULEPTILgtt1x125ml 4%RROF
98066NEULEPTILgtt1x30ml 4%RROF
407.2N05AC01periciazin (pevné lékové formy)p.o.50MG6,85L/NEU,PSY,GER
98067NEULEPTILtbl obd 50x25mgRROF
407.3N05AC02thioridazinp.o.0.3GM9,80
00324THIORIDAZIN 25 LECIVAdrg 50x25mgLEXCZ
00325THIORIDAZIN 100 LECIVAdrg 20x100mgLEXCZ
408N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonup.o.
408.1N05AD01haloperidol (pevné lékové formy)p.o.8MG6,20
98291APO-HALOPERIDOLtbl 100x1mgAPTCND
67110HALOPER 2MG VON CTtbl 50x2mgCTAD
67111HALOPER 5MG VON CTtbl 50x5mgCTAD
67112HALOPER 10MG VON CTtbl 20x10mgCTAD
67113HALOPER 10MG VON CTtbl 100x10mgCTAD
408.2N05AD01haloperidol (tekuté lékové formy)p.o.8MG8,70
408.3N05AD02trifluperidol (tekuté lékové formy)p.o.2MG7,90
408.4N05AD02trifluperidol (pevné lékové formy)p.o.2MG4,00
408.5N05AD03melperonp.o.0.3GM28,33
409N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonuparent.O
409.1N05AD01haloperidol (depotní lékové formy)parent.3.3MG7,60O
12061HALOPERIDOL DECANOATinj 5x1ml/50mgGEDH
409.2N05AD01haloperidolparent.8MG14,75O
02538HALOPERIDOLinj 5x1ml/5mgGEDH
409.3N05AD02trifluperidolparent.2MG5,65O
409.4N05AD03melperonparent.0.3GM57,30O
409.5N05AD08droperidolparent.25MG57,30O
01443DEHYDROBENZPERIDOLinj 50x10ml/25mgJANB
85551DEHYDROBENZPERIDOLinj 5x2ml/5mgJANB
410N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenup.o.
410.1N05AFoxyprotepinp.o.20MG18,70
87611MECLOPINtbl 50x5mgLEXCZ
410.2N05AF01flupentixolp.o.6MG17,90
88143FLUANXOL 1MGdrg 100x1mgLUNDK
410.3N05AF03chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM27,00
00082MINITHIXENdrg 50x5mgLEXCZ
410.4N05AF03chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM6,75
75428CHLORPROTHIXEN 50 LECIVAtbl obd 30x50mgLEXCZ
410.5N05AF03chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM10,35
75433CHLORPROTHIXEN 15 LECIVAtbl obd 30x15mgLEXCZ
410.6N05AF05zuklopenthixolp.o.30MG17,90
88480CISORDINOL (CLOPIXOL)tbl obd 50x10mgLUNDK
88482CISORDINOL (CLOPIXOL)tbl obd 50x25mgLUNDK
411N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenuparent.O
411.1N05AFoxyprotepinparent.1MG2,20O
88379MECLOPINinj 5x1ml/25mgSPXCZ
411.2N05AF01flupentixolparent.4MG17,65O
91830FLUANXOL DEPOTinj 10x2ml/40mgLUNDK
411.3N05AF03chlorprothixenparent.50MG3,10O
411.4N05AF05zuklopenthixolparent.30MG106,00O
93252CISORDINOL-ACUTARDinj 10x1ml/50mgLUNDK
93253CISORDINOL-ACUTARDinj 10x2ml/100mgLUNDK
411.5N05AF05zuklopenthixol (depotní formy)parent.15MG13,70O
86901CISORDINOL DEPOTinj 10x1ml/200mgLUNDK
412N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůp.o.
412.1N05AG02pimozidp.o.4MG11,40
98120ORAPtbl 75x1mgJANB
02757ORAP FORTEtbl 20x4mgJANB
412.2N05AG03penfluridolp.o.6MG6,65
09684SEMAPtbl 12x20mgJANB
413N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůparent.O
413.1N05AG01fluspirilenparent.0.7MG13,50O
09164IMAPinj 1x6ml/12mgJANB
98114IMAPinj 3x1ml/2mgJANB
414N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůp.o.L/PSY
414.1N05AH01loxapinp.o.0.1GM53,40L/PSY
414.2N05AH02klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM80,05L/PSY
03617LEPONEXtbl 50x25mgSANCH
414.3N05AH02klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM58,30L/PSY
75299ALEMOXANtbl 100x50mg-blistrVADD
414.4N05AH02klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM62,00L/PSY
02970LEPONEXtbl 50x100mgSANCH
414.5N05AH05olanzapinp.o.10MG145,00L/PSY
415N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůparent.H
415.1N05AH02klozapinparent.0.3GM88,20H
44280CLOZAPIN INJEKCEinj 50x2ml/50mgSANCH
416N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůp.o.L/PSY,NEU
416.1N05AL01sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.8GM70,00
89921DOGMATIL 50MGcps 30x50mgEGJF
416.2N05AL01sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.8GM25,15L/PSY,NEU
89923DOGMATIL 200MGtbl 12x200mgEGJF
07387PROSULPINtbl 30x200mgPMPCZ
416.3N05AL03tiapridp.o.0.4GM34,00
91116TIAPRIDALtbl 20x100mgLSYF
417N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůparent.O/PSY,NEU
417.1N05AL01sulpiridparent.0.8GM79,35O/PSY,NEU
89922DOGMATIL 100inj 6x2ml/100mgEGJF
417.2N05AL03tiapridparent.0.4GM75,40O
91117TIAPRIDALinj 12x2ml/100mgLSYF
418N05ANlithiump.o.
418.1N05AN01lithiump.o.1GM2,45
02481LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMAtbl 100x300mgSLOSK
04385CONTEMNOLtbl 100x500mgSLOSK
419N05AXostatní antipsychotikap.o.L/PSY
419.1N05AX08risperidonp.o.6MG151,80L/PSY
75900RISPERDAL 1MGtbl obd 20x1mgJANB
75901RISPERDAL 1MGtbl obd 60x1mgJANB
75902RISPERDAL 2MGtbl obd 20x2mgJANB
75903RISPERDAL 2MGtbl obd 60x2mgJANB
75904RISPERDAL 3MGtbl obd 20x3mgJANB
75905RISPERDAL 3MGtbl obd 60x3mgJANB
75906RISPERDAL 4MGtbl obd 20x4mgJANB
75907RISPERDAL 4MGtbl obd 60x4mgJANB
419.2N05AE03sertindolp.o.1DF130,00L/PSY
13039SERDOLECT 4MGtbl obd 30x4mgLUNDK
420N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.o.

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1N05BAtofisopamp.o.0.15GM0,60
420.2N05BA01diazepamp.o.10MG0,60
02476DIAZEPAM SLOVAKOFARMAtbl 20x2mgSLOSK
02477DIAZEPAM SLOVAKOFARMAtbl 20x5mgSLOSK
02478DIAZEPAM SLOVAKOFARMAtbl 20x10mgSLOSK
420.3N05BA02chlordiazepoxidp.o.30MG0,60
420.4N05BA03medazepamp.o.20MG0,60
420.5N05BA04oxazepamp.o.50MG0,60
420.6N05BA05klorazepát draselnýp.o.20MG0,60
420.7N05BA06lorazepamp.o.2.5MG0,60
420.8N05BA08bromazepamp.o.10MG0,60
420.9N05BA09klobazamp.o.20MG0,60
420.10N05BA11prazepamp.o.30MG0,60
420.11N05BA12alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)p.o.1MG0,60
420.12N05BA12alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)p.o.1MG2,55P
86656NEUROL 1.0tbl 30x1mgLEXCZ
421N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.rect.L/NEU,PSY,PDD
421.1N05BA01diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)p.rect.10MG115,45L/NEU,PSY,PDD
69417DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBEenm 5x2.5ml/5mgDETD
421.2N05BA01diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)p.rect.10MG70,60L/NEU,PSY,PDD
69418DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBEenm 5x2.5ml/10mgDETD
422N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinuparent.
422.1N05BA01diazepamparent.10MG7,95
96610APAURINinj 10x2ml/10mgKRKSLO
30362SEDUXENinj 5x2ml/10mgGEDH
422.2N05BA05klorazepát draselnýparent.20MG15,00
423N05BXostatní anxiolytikap.o.
423.1N05BB01hydroxyzinp.o.75MG0,60
423.2N05BC01meprobamatp.o.1.2GM0,60
423.3N05BX01mefenoxalonp.o.1.2GM15,50
03645DIMEXOLtbl 30x200mgLEKCZ
85656DORSIFLEXtbl 30x200mgLEKSLO
424N05CAhypnotika ze skupiny barbiturátůparent.H
424.1N05CA01pentobarbitalparent.0.1GM23,85H
83810NEMBUTALinj 1x2ml/100mgABBUSA
425N05CDhypnotika ze skupiny benzodiazepinůparent.O
425.1N05CD03flunitrazepamparent.1MG6,50O
90559ROHYPNOLinj 5x1ml+5x1ml solLEXCZ
425.2N05CD08midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG126,20O
93113DORMICUMinj 10x1ml/5mgHLRCH
425.3N05CD08midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)parent.15MG83,85O
62486DORMICUMinj 25x3ml/15mgHLRCH
426N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůp.o.
426.1N06AA01desipraminp.o.0.1GM18,50
60438PETYLYLdrg 50x25mg(blistr)VADD
426.2N06AA02imipraminp.o.0.1GM10,25
00200MELIPRAMINdrg 50x25mgEGIH
426.3N06AA04klomipraminp.o.0.1GM18,30
08557ANAFRANILdrg 30x25mgCGCCH
93828ANAFRANIL SR GEIGY 75tbl obd 20x75mgCGCCH
20857HYDIPHENdrg 50x25mgVADD
426.4N06AA05opipramolp.o.0.15GM12,30
426.5N06AA07lofepraminp.o.105MG18,50
91553TYMELYT 70MGtbl obd 50x70mgLUNDK
426.6N06AA08dibenzepinp.o.0.3GM18,50
02641NOVERIL 240tbl 20x240mgWANCH
426.7N06AA09amitriptylinp.o.75MG1,85
426.8N06AA10nortriptylinp.o.75MG10,45
12343NORTRILEN 25MGtbl 50x25mgLUNDK
426.9N06AA16dosulepinp.o.150MG8,85
03851PROTHIADEN 10tbl obd 50x10mgLEXCZ
04207PROTHIADEN 25drg 30x25mgLEXCZ
77047PROTHIADEN 75tbl obd 30x75mgLEXCZ
426.10N06AA21maprotilinp.o.100MG14,20
03792LUDIOMILdrg 30x25mgCGCCH
04257LUDIOMIL 75drg 20x75mgCGCCH
67088MAPROTILIN 25 VON CTtbl obd 20x25mgCTAD
67089MAPROTILIN 25 VON CTtbl obd 100x25mgCTAD
67090MAPROTILIN 50 VON CTtbl obd 20x50mgCTAD
67091MAPROTILIN 50 VON CTtbl obd 100x50mgCTAD
67092MAPROTILIN 75 VON CTtbl obd 20x75mgCTAD
67093MAPROTILIN 75 VON CTtbl obd 100x75mgCTAD
426.11N06AA22venlafaxinp.o.100MG26,50
427N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůparent.O
427.1N06AA01desipraminparent.0.1GM98,65O
427.2N06AA02imipraminparent.0.1GM47,60O
01477MELIPRAMINinj 10x2ml/25mgEGIH
427.3N06AA04klomipraminparent.0.1GM98,65O
02884ANAFRANILinj 10x2ml 25mgCGCCH
427.4N06AA08dibenzepinparent.0.3GM98,65O
427.5N06AA09amitriptylinparent.75MG20,05O
427.6N06AA21maprotilinparent.100MG111,80O
94560LUDIOMILinj 10x5ml/25mgCGCCH
428N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninup.o.L/PSY,SEX
428.1N06AB03fluoxetinp.o.20MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
92346DEPREXcps 30x20mgLEXCZ
13022PORTALcps 14x20mgLEKSLO
13023PORTALcps 28x20mgLEKSLO
428.2N06AB04citalopramp.o.20MG29,50 L/PSY,SEX
428.3N06AB05paroxetinp.o.20MG29,50 L/PSY,SEX
428.4N06AB06sertralinp.o.50MG29,50 L/PSY,SEX
428.5N06AB08fluvoxaminp.o.100MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
429N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninuparent.O/PSY,SEX
429.1N06AB04citalopramparent.20MG255,60O/PSY,SEX
60113SEROPRAMinf 10x1ml/40mgLUNDK
430N06Aostatní antidepresivap.o.L/PSY,SEX,NEU
430.1N06AF01isocarbaxazidp.o.15MG4,40L/PSY,SEX,NEU
430.2N06AF04tranylcyprominp.o.10MG5,15L/PSY,SEX,NEU
01381PARNATEtbl 50x10mgSKFGB
430.3N06AG02moklobemidp.o.0.3GM25,70L/PSY,SEX,NEU
85901AURORIX 300MGtbl obd 30x300mgHLRCH
430.4N06AX03mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG19,50L/PSY,SEX,NEU
67353MIANSERIN 10 VON CTtbl obd 20x10mgCTAD
67354MIANSERIN 10 VON CTtbl obd 100x10mgCTAD
430.5N06AX03mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.60MG15,50L/PSY,SEX,NEU
430.6N06AX05trazodonp.o.0.3GM14,55L/PSY,SEX,NEU
430.7N06AX09viloxazinp.o.0.2GM14,55L/PSY,SEX,NEU
430.8N06AX14tianeptinp.o.37.5MG22,20L/PSY,SEX,NEU
431N06BAcentrálně působící stimulanciap.o.L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1N06BA04methylphenidatp.o.30MG9,55L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328RITALINtbl 30x10mgCGCCH
432N06BXostatní psychostimulancia a nootropikap.o.
432.1N06BX02pyritinol (pevné lékové formy)p.o.0.3GM8,00
432.2N06BX02pyritinol (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM20,00
432.3N06BX03piracetam (pevné lékové formy)p.o.2.4GM8,00
56779GERATAM 800MGtbl obd 60x800mgUCBB
96718OIKAMIDcps 60x400mgPLICHO
66646PIRACETAM AL 800tbl obd 30x800mgAPAD
66647PIRACETAM AL 800tbl obd 50x800mgAPAD
66648PIRACETAM AL 800tbl obd 100x800mgAPAD
432.4N06BX03piracetam (tekuté lékové formy)p.o.2.4GM20,00
88156NOOTROPIL 20% ORALsol 1x125ml 20%UCBB
04289NOOTROPIL 33% ORALsol 1x125ml 33%UCBB
432.5N06BX17vinpocetinp.o.15MG6,00
432.6N06BX19extrakty z Ginkgo bilobap.o.120MG6,00
433N06BXostatní psychostimulancia a nootropikaparent.H
433.1N06BX01meklofenoxatparent.0.5GM85,45H
03643CETREXINinj sic 5x250mg+solLEXCZ
433.2N06BX02pyritinolparent.0.3GM85,45H
433.3N06BX03piracetamparent.6GM69,40H
96719OIKAMIDinj 10x5ml/1gmPLICHO
91210PYRAMENinj 50x5ml 200mg/mlPMMBG
91211PYRAMENinj 100x5ml 1000mgPMMBG
433.4N06BX17vinpocetinparent.15MG29,15H
04062CAVINTONinj 10x2ml/10mgGEDH
434N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyp.o.
434.1N07AA01neostigminp.o.60MG15,55
00318SYNTOSTIGMINtbl 20x15mgSLOSK
434.2N07AA02pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.180MG28,00
01335KALYMINtbl obd 50x10mgVADD
434.3N07AA02pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.180MG17,20
01356MESTINONdrg 20x60mgHLRCH
434.4N07AA03distigminp.o.5MG6,00
02130UBRETIDtbl 50x5mgHNPA
02360UBRETIDtbl 20x5mgHNPA
434.5N07AA30ambenoniump.o.60MG18,45
435N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyparent.
435.1N07AA01neostigminparent.2MG18,45
00612SYNTOSTIGMINinj 10x1ml/0.5mgHBSSK
435.2N07AA02pyridostigminparent.10MG122,50
01468KALYMIN MITEinj 10x1ml/1mgVADD
435.3N07AA03distigminparent.0.25MG5,75
02135UBRETIDinj 25x1ml/0.5mgHNPA
436N07CAléčiva s antivertiginózním účinkemp.o.
436.1N07CAjiné piperazinové derivátyp.o.3DF4,90
436.2N07CA01betahistinp.o.24MG11,65
88529BETASERCtbl 100x8mgSDUNL
436.3N07CA02cinarizinp.o.90MG1,90
99884CINARIZIN FORTEtbl 50x75mgLEKSLO
97899CINNABENEcps 50x75mgMCKA
436.4N07CA03flunarizinp.o.10MG4,90
437N07XXostatní léčiva nervové soustavyparent.X
437.1N07XX01tirilazadparent.150MG5256,90X
83502FREEDOX TMinf 1x100ml/150mgUPJB
438P01ABchemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátůp.o.
438.1P01AB01metronidazolp.o.2GM13,60
30218KLIONtbl 20x250mgGEDH
438.2P01AB01metronidazolp.rect.2GM10,60
42279METRONIDAZOL POLFAsup 10x1gmPOLPL
438.3P01AB02tinidazolp.o.2GM13,60
438.4P01AB03ornidazolp.o.1.5GM22,50
91132AVRAZORtbl 6x500mgLEXCZ
439P01BAantimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátůp.o.

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

a) systémový lupus erythematodes,

b) revmatoidní arthritis,

c) juvenilní chronická arthritis,

d) diskoidní forma lupus erythematodes.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1P01BA01chlorochinp.o.0.5GM2,40
00098DELAGILtbl 30x250mgIDAH
439.2P01BA02hydroxychlo-rochinp.o.0.4GM18,10P
439.3P01BA05meflochinp.o.1GM385,40P
97582LARIAM ROCHEtbl 8x250mgHLRCH
440P01BDantimalarika ze skupiny diaminopyrimidinůp.o.
440.1P01BD01pyrimethaminp.o.75MG7,80
440.2P01BD51pyrimethamin, kombinacep.o.75MG65,50
83737FANSIDARtbl 9HLRCH
441P01CXostatní léčiva k léčbě protozoózparent.X
441.1P01CX01pentamidin isethionátparent.0.28GM1112,50X
97578PENTACARINAT 300inj sic 1x300mgRBEF
442P02CAanthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátůp.o.
442.1P02CA01mebendazolp.o.0.2GM15,30
02639VERMOXtbl 6x100mgJANB
83746WORMINtbl 6x100mg(strip)CADIND
83747WORMINtbl 6x100mg(blistr)CADIND
83748WORMINtbl 144x100mg-blistrCADIND
91781WORMINtbl 144x100mg-stripCADIND
442.2P02CA02tiabendazolp.o.3GM128,30
442.3P02CA03albendazolp.o.0.4GM66,00
88300ZENTELsus 20ml/400mgSKFF
91146ZENTELtbl obd 2x200mgSKFF
443P02CBanthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátůp.o.
443.1P02CB01piperazinp.o.2GM3,60
00165HELMIRAZINtbl 50x300mgSLOSK
444P02CEanthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátůp.o.
444.1P02CE01levamizolp.o.0.15GM22,50
04030DECARIStbl 2x50mgGEDH
445P02CXostatní anthelmintikap.o.
445.1P02CX01pyrviniump.o.0.3GM16,65
02139PYRVINIUMsus 1x100mlGNOCZ
446P02DAanticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylovép.o.
446.1P02DA01niklosamidp.o.2GM145,50
02969YOMESANtbl 4x500mgBAYD
447P03ABektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčivlok.
447.1P03AB02lindan (lékové formy gelu)lok.1GM2,60
447.2P03AB02lindan (lékové formy lotia)lok.1ML1,10
62364JACUTINlot 1x100mlHEMD
62365JACUTINlot 1x1000mlHEMD
97547JACUTINlot 1x200mlHEMD
92765SKABICIDlot 1x100gmAVECZ
447.3P03AB02lindan (lékové formy spreje)lok.1ML1,20
448P03ACektoparazitika ze skupiny pyrethrinůlok.
448.1P03ACesdepallethrinlok.1ML1,20
76126SPREGALspr 1x160gmSCTF
448.2P03AC04permerthrinlok.1ML1,20
449R01ACprotialergická léčiva k lokálnímu podánílok.L/ALG,TRN,ORL
449.1R01AC01kyselina kromoglikoválok.40MG14,95L/ALG,TRN,ORL
83761CROMOBENEspr nas 1x15mlMCKD
83652CROMOHEXALspr nas 1x15mlHEXD
86429CROMOHEXALspr nas 1x30mlHEXD
449.2R01AC02levokabastinlok.0.6MG20,00L/ALG,TRN,ORL
450R01ADkortikosteroidy k lokálnímu podánílok.L/ALG,TRN,ORL
450.1R01AD01beclomethasonlok.0.4MG4,25
12830BECONASEspr nas 200x50rgGLAGB
10165BECONASE NASALaer 200x50rgGLAGB
450.2R01AD04flunisolidlok.0.15MG8,90L/ALG,TRN,ORL
62532SYNTARIS NASALaer 20ml 0.25mg/mlSYNCH
450.3R01AD05budesonidlok.0.3MG8,90L/ALG,TRN,ORL
450.4R01AD08flutikasonlok.0.3MG20,00L/ALG,TRN,ORL
76352FLIXONASE AQ.NASAL SPRAYspr nas 1x120davekGLAE
451R03ACinhalační selektivní beta-2 sympatomimetikainhal.
451.1R03ACfenoterol/
cromoglykat
inhal.0.6MG28,05L/ALG,TRN
94415DITECaer dos 10mlBNEA
94416DITECaer dos 10mlBOED
451.2R03AC02salbutamol (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG3,20
89016SALAMOL INHALERaer dos 200x100rgGNOCZ
91081SALBUTAMOL POLFAaer 10ml/200x0.1mgPOLPL
451.3R03AC02salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.8MG7,40
83046VENTODISKSinh plv 15x8x200rgGLAF
83047VENTODISKSinh plv 15x8x400rgGLAF
451.4R03AC02salbutamol (lékové formy roztoku)inhal.10MG5,70
451.5R03AC03terbutalin (lékové formy aerosolu)inhal.2MG3,60
451.6R03AC03terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.2MG7,40
451.7R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.6MG2,80
02863BEROTEC 200 DOSIER AEROSOLaer 1x15ml (21gm)BOED
92588BEROTEC 200 DOSIER AEROSOLaer 1x10ml (14gm)BOED
451.8R03AC04fenoterol (lékové formy roztoku)inhal.4MG21,10
451.9R03AC04fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.6MG7,40
451.10R03AC06hexoprenalin (lékové formy aerosolu)inhal.1.5MG2,80
451.11R03AC12salmeterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.1MG21,10L/ALG,TRN
451.12R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.1MG21,10L/ALG,TRN
451.13R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.24RG21,10L/ALG,TRN
452R03AKinhalační sympatomimetika a jiná antiastmatikainhal.
452.1R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)inhal.6DF4,90
87899BERODUALaer dos 15ml/300dfBOED
452.2R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)inhal.4ML21,10
452.3R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.3DF13,30
453R03BAinhalační kortikosteroidyinhal.
453.1R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG6,60
80532ALDECINaer dos 200x50rgSCHB
12827BECLAZONE 50RGaer dos 200x50rgGNOCZ
12828BECLAZONE 100RGaer dos 200x100rgGNOCZ
12829BECLAZONE 250RGaer dos 200x250rgGNOCZ
94331BECLOMET 250RGaer 1x12.5ml/200dfORNSF
453.2R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG v 1 dávce včetně)inhal.0.8MG21,25
453.3R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)inhal.0.8MG19,10
453.4R03BA02budesonid (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG12,40
453.5R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)inhal.0.8MG21,25
453.6R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)inhal.0.8MG19,10
453.7R03BA03flunisolid (lékové formy aerosolu)inhal.1MG12,40
453.8R03BA03flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.1MG21,25
453.9R03BA05flutikason (lékové formy aerosolu)inhal.0.6MG12,40
453.10R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně)inhal.0.6MG21,25
453.11R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG)inhal.0.6MG19,10
454R03BBinhalační anticholinergikainhal.
454.1R03BB01bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)inhal.0.12MG7,20
80103ATROVENTaer dos 15ml (21gm)BOED
454.2R03BB01bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.12MG2,30
75847ATROVENT INHALETTENcps inh 100x0.2mgBOED
454.3R03BB01bromid ipratropia (lékové formy roztoku)inhal.4ML35,10L/ALG,TRN,ORL
92351ATROVENT 0.025%inh sol 1x20mlBOED
455R03BCinhalační protialergická léčivainhal.
455.1R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)inhal.40MG56,80
69462CROMO VON CT DOSIERAEROSOLaer dos 1x10mlCTAD
92438CROMOGEN 1MGinh aer dos 200x1mgGNOCZ
92439CROMOGEN 5MGinh aer dos 112x5mgGNOCZ
66769DNCG-STADAaer dos 1x10mlSTDD
76564INTAL INHALERinh dos 112x5mgFISGB
455.2R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci) inhal.80MG22,15
68835CROMOLYNinh cps 50ORNSF
02540INTALcps 30x20mgFISGB
90538INTALcps 30 (3x10)x20mgLEXCZ
455.3R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)inhal.80MG13,80
455.4R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)lok.40MG19,55
455.5R03BC03nedokromilinhal.8MG33,20L/ALG,TRN
56242TILADE MINTaer 2x112davekFISGB
455.6R03BC01kyselina kromoglykováp.o.80MG6.50P
93797NALCROMcps 100x100mgFISGB
456R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikap.o.
456.1R03CA02efedrinp.o.50MG1,45
00126EPHEDRIN SLOVAKOFARMAtbl 20x25mgSLOSK
456.2R03CB03orciprenalinp.o.60MG6,70
457R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikaparent.O
457.1R03CA01epinefrinparent.0.5MG3,40O
00362ADRENALIN LECIVAinj 5x1ml/1mgLEXCZ
457.2R03CA02efedrinparent.50MG5,40O
00447EPHEDRIN BIOTIKAinj 10x1ml/50mgHBSSK
457.3R03CB03orciprenalinparent.0.5MG5,40O
458R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikap.o.
458.1R03CC02salbutamol (pevné lékové formy)p.o.12MG4,85
91085SALBUTAMOL POLFAtbl 30x4mgPOLPL
458.2R03CC02salbutamol (tekuté lékové formy)p.o.12MG13,40
458.3R03CC03terbutalinp.o.15MG4,80
458.4R03CC05hexoprenalinp.o.1.5MG4,80
458.5R03CC08prokaterol (pevné lékové formy)p.o.0.1MG5,05
458.6R03CC08prokaterol (tekuté lékové formy)p.o.0.1MG18,30
458.7R03CC13klenbuterol (pevné lékové formy)p.o.0.04MG6,85
23366CONTRASPASMINtbl 50x0.02mgVADD
91845SPIROPENTtbl 20x0.02mgBOED
458.8R03CC13klenbuterol (tekuté lékové formy)p.o.0.04MG34,55
86889SPIROPENTsir 1x100mlBOED
459R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikaparent.O
459.1R03CC03terbutalinparent.0.5MG17,30O
80134BRICANYLinj 10x1ml/0.5mgEGIH
459.2R03CC05hexoprenalinparent.5RG16,45O
460R03Dostatní antiastmatika k celkovému podáníp.o.
460.1R03DA04teofylinp.o.0.4GM4,70
86720AFONILUM SR 375MGcps 50x375mgKNOD
86721AFONILUM SR 375MGcps 100x375mgKNOD
98064SPOPHYLLIN RETARD 250MGtbl ret 50x250mgSLOSK
99137SPOPHYLLIN RETARD 100MGtbl ret 50x100mgSLOSK
94191TEOTARDcps ret 40x350mgKRKSLO
61238THEOPLUStbl ret 30x300mgPFBF
460.2R03DA05aminofylinp.o.0.6GM7,25
03873PHAROPHYLLINtbl 50x100mgCWOD
00316SYNTOPHYLLINdrg 50x100mgSLOSK
460.3R03DA05aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)p.o.0.6GM11,15
97502EUPHYLLIN CR 150cps 50x150mgCCSCZ
460.4R03DA05aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)p.o.0.6GM8,35
97503EUPHYLLIN CR 250cps 50x250mgCCSCZ
460.5R03DA05aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)p.o.0.6GM7,50
91741AMINOPHYLLINUM RETARDtbl ret 20x350mgLEKSLO
76430EUPHYLLIN CR 350cps 50x350mgCCSCZ
460.6R03DC01zafirlukastp.o.40MG49,70Z
12329ACCOLATE 20tbl obd 28x20mgZNCGB
12330ACCOLATE 20tbl obd 56x20mgZNCGB
12331ACCOLATE 40tbl obd 28x40mgZNCGB
12332ACCOLATE 40tbl obd 56x40mgZNCGB
461R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůp.rect.
461.1R03DA05aminofylinp.rect.0.6GM6,50
03353SYNTOPHYLLINsup 10 (neo)LECCZ
462R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůparent.O
462.1R03DA05aminofylinparent.0.6GM28,20O
96371AMINOPHYLLINUM I.V.inj 50x10ml/250mgLEKSLO
00610SYNTOPHYLLINinj 5x10ml/240mgHBSSK
463R05CBmukolytikap.o.
463.1R05CBprednoxdiazinp.o.300MG2,00
463.2R05CB01acetylcysteinp.o.0.5GM7,40
83632ACC 200cps 50x200mgHEXD
83633ACC 200cps 100x200mgHEXD
83467ACC LONGtbl eff 10x600mgHEXD
83634ACC LONGtbl eff 20x600mgHEXD
83635ACC LONGtbl eff 50x600mgHEXD
83636ACC LONGtbl eff 100x600mgHEXD
72949ACETYLCYSTEIN AL 200tbl eff 50x200mgAPAD
72950ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 10x600mgAPAD
72951ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 20x600mgAPAD
72952ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 50x600mgAPAD
463.3R05CB02bromhexin (pevné lékové formy)p.o.24MG2,00
463.4R05CB02bromhexin (tekuté lékové formy)p.o.24MG3,30
463.5R05CB03karbocystein (pevné lékové formy)p.o.1.5GM15,25
463.6R05CB03karbocystein (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM21,90
96449FENORINsir 125ml 50mg/mlLEKSLO
463.7R05CB06ambroxol (pevné lékové formy)p.o.0.15GM9,40
78278AMBROSANtbl 20x30mgPMPCZ
96192AMBROSANtbl 30x30mgPMPCZ
43947AMBROXOL AL 75 RETARDcps ret 20x75mgAPAD
43948AMBROXOL AL 75 RETARDcps ret 50x75mgAPAD
43949AMBROXOL AL 75 RETARDcps ret 100x75mgAPAD
43950AMBROXOL AL 30 TABLETTENtbl 20x30mgAPAD
43951AMBROXOL AL 30 TABLETTENtbl 50x30mgAPAD
43952AMBROXOL AL 30 TABLETTENtbl 100x30mgAPAD
97453SOLVOLANtbl 20x30mgKRKSLO
463.8R05CB06ambroxol (tekuté lékové formy)p.o.0.15GM12,35
94920AMBROBENE 7.5MG/MLsol 1x100mlMCKD
56461MUCOSOLVANsol 1x50mlBOED
97394MUCOSOLVAN 15MG/2MLsol 1x50mlGNOCZ
464R05CBmukolytikainhal.

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajištující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1R05CB01acetylcysteininhal.1.6GM50,60
464.2R05CB02bromhexininhal.24MG3,55
464.3R05CB05mesnainhal.600MG43,80
03614MISTABRONsol 6x3ml/600mgUCBB
464.4R05CB13alfadornázainhal.2.5MG1225,05P
77521PULMOZYME 2500UT (2.5MG)inh sol 6x2.5mlHLRCH
465R05CBmukolytikaparent.
465.1R05CB01acetylcysteinparent.0.5GM6,35
02206BRONCHOLYSINinj 5x5ml/1gmLEXCZ
465.2R05CB02bromhexinparent.24MG41,30
465.3R05CB06ambroxolparent.0.15GM231,20
94916AMBROBENEinj 5x2ml/15mgMCKD
465.4R05CA03guaifenesinparent.0.9GM16,95
03565GUAJACURANinj 5x20ml/1gmLEXCZ
92347GUAJACURAN 5%inj 6x20ml/1gmLEXCZ
466R05DAantitusika ze skupiny derivátů opioidůp.o.
466.1R05DA01ethylmorfinp.o.50MG9,80
00118DIOLANtbl 10x15mgSLOSK
00119DIOLANtbl 10x30mgSLOSK
466.2R05DA04kodeinp.o.0.1GM9,80
00088CODEIN SLOVAKOFARMAtbl 10x15mgSLOSK
00090CODEIN SLOVAKOFARMAtbl 10x30mgSLOSK
466.3R05DA08folkodinp.o.50MG3,75
00219NEOCODINtbl 20x20mgSLOSK
466.4R05DA09dextro-methorphanp.o.90MG3,75
466.5R05DA20kombinace antitusikp.o.3DF3,75
467R05DBantitusika chemicky blízká lokálním anestetikůmp.o., p.rect., parent.
467.1R05DBdropropizinp.o.25MG1,80
04212DITUSTATgtt 1x10mlGNOCZ
467.2R05DB13butamirát (pevné lékové formy)p.o.25MG5,95
66846SINECOD 50MG DEPOTtbl obd 10x50mgZYMCH
467.3R05DB13butamirát (tekuté lékové formy)p.o.25MG9,00
94859TUSSINgtt 1x10mlGNOCZ
467.4R05DB03klobutinolparent.120MG114,60H
02872SILOMATinj 5x2ml/20mgBOED
467.5R05DB05pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)p.rect.100MG149,80L/PDD
92252SEDOTUSSIN 8MG BABIESsup 6x8mgUCBB
467.6R05DB05pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)p.rect.100MG68,20L/PDD
92253SEDOTUSSIN 20MG CHILDRENsup 6x20mgUCBB
468R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůp.o.
468.1R06AAembraminp.o.50MG1,35
468.2R06AA02difenhydraminp.o.0.2GM9,50
468.3R06AA04klemastinp.o.2MG7,90
02005TAVEGYLtbl 20x1mgSANCH
468.4R06AA07difenylpyralinp.o.10MG7,90
468.5R06AA52difenhydramin, kombinacep.o.0.2GM9,50
469R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůparent.O
469.1R06AA04klemastinparent.2MG33,55O
02559TAVEGYLinj 5x2ml/2mgSANCH
470R06ABantihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminůp.o.
470.1R06AB03dimetinden (pevné lékové formy)p.o.4MG8,70
60135FENISTIL RETARDtbl ret 20x2.5mgZYMCH
470.2R06AB03dimetinden (tekuté lékové formy)p.o.4MG9,50
470.3R06AB56dexbromfeniramin, kombinacep.o.2DF8,70
471R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinup.o.
471.1R06AD02prometazin (pevné lékové formy)p.o.25MG4,95
00276PROTHAZINdrg 20x25mgRPGD
471.2R06AD02prometazin (tekuté lékové formy)p.o.25MG9,50
471.3R06AD03thiethylperazinp.o.13MG4,65
09844TORECANdrg 50x6.5mgKRKSLO
471.4R06AD03thiethylperazinp.rect.13MG23,70
09847TORECANsup 6x6.5mgKRKSLO
472R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinuparent.O
472.1R06AD02prometazinparent.25MG7,15O
87916PHENERGANinj 5x2ml/50mgSPCF
472.2R06AD03thiethylperazinparent.13MG28,40O
91836TORECANinj 5x1ml/6.5mgKRKSLO
473R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíp.o.
473.1R06AE06oxatomidp.o.60MG7,20
473.2R06AE07cetirizin (pevné lékové formy)p.o.10MG9,50
473.3R06AE07cetirizin (tekuté lékové formy)p.o.10MG9,50
473.4R06AKkombinace antihistaminikp.o.2DF1,10
473.5R06AXbisulepinp.o.4MG3,10
02479DITHIADENtbl 20x2mgLEXCZ
473.6R06AX01bamipinp.o.0.1GM6,20
473.7R06AX02cyproheptadin (pevné lékové formy)p.o.12MG6,20
473.8R06AX02cyproheptadin (tekuté lékové formy)p.o.12MG9,50
473.9R06AX09azatadinp.o.2MG6,20
473.10R06AX11astemizol (pevné lékové formy)p.o.10MG8,00
473.11R06AX11astemizol (tekuté lékové formy)p.o.10MG9,50
473.12R06AX12terfenadinp.o.0.12GM8,00
84130LOTANAX 60tbl 20x60mgLEXCZ
87117TERFENADIN 60 STADAtbl 20x60mgSTDD
87118TERFENADIN 60 STADAtbl 50x60mgSTDD
473.13R06AX13loratadin (pevné lékové formy)p.o.10MG9,50
473.14R06AX13loratadin (tekuté lékové formy)p.o.10MG9,50
473.15R06AX17ketotifen (pevné lékové formy)p.o.2MG8,00
473.16R06AX17ketotifen (tekuté lékové formy)p.o.2MG9,50
473.17R06AX18akrivastinp.o.24MG8,00
474R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíparent.O
474.1R06AXbisulepinparent.4MG25,70O
04071DITHIADENinj 10x2ml/1mgLEXCZ
474.2R06AXmedosulepin/
vápník
parent.2DF31,50O
00508METHIADEN CALCIUMinj 5x10mlLECCZ
475R07AAplicní surfaktantyparent.T
475.1R07AA01kolfosceril palmitátparent.108MG13638,10T
475.2R07AA02přirozené fosfolipidy (telecího původu)parent.1DF13638,10T
475.3R07AA02přirozené fosfolipidy (vepřového původu)parent.160MG20548,15T
87226CUROSURFsus 2x1.5ml/120mgCHSI
476S01AAantibiotika k lokálnímu podánílok.
476.1S01AAazidamfenikollok.1ML2,85
90770OPHTHALMO-AZAPHENICOLgtt oph 1x10mlGNOCZ
476.2S01AAneomycin/
bacitracin/
hydrokortison
lok.1GM4,25
01077OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUMung oph 1x5gmLEXCZ
476.3S01AAneomycin/
polymyxin/
fenylefrin
lok.1ML21,10
476.4S01AApolymyxin/
neomycin/
gramicidin
lok.1ML21,10
476.5S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních kapek)lok.1ML2,85
476.6S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních mastí)lok.1GM3,50
03016OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIVung oph 1x5gm 1%LEXCZ
476.7S01AA11gentamicinlok.1ML2,85
476.8S01AA12tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1ML2,85
476.9S01AA12tobramycin (lékové formy očních mastí)lok.1GM2,85
476.10S01AA20antibiotika v kombinaci s jinými léčivylok.1ML2,85
476.11S01AA30neomycin/
bacitracin
lok.1GM3,85
01076OPHTHALMO-FRAMYKOINung oph 1x5gmLEXCZ
477S01ABchemoteraputika k lokálnímu podánílok.
477.1S01ABsulfathiazollok.1GM3,50
477.2S01AB04sulfacetamidlok.1ML6,35
93577SULPHACETAMIDgtt oph 12x0.5mlPOLPL
478S01ADantivirotika k lokálnímu podánílok.L/OPH
478.1S01AD02trifluorothimidinlok.1GM93,00L/OPH
478.2S01AD03acyklovirlok.1GM93,00L/OPH
478.3S01AD04trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)lok.1ML62,15L/OPH
65513TRIHERPINEgtt oph 1x5mlCBVCH
479S01AXostatní antiinfektivalok.L/OPH
479.1S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML1,80
00802OPHTHALMO-SEPTONEXgtt oph 1x10mlGNOCZ
479.2S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM2,85
479.3S01AX13ciprofloxacinlok.1ML39,15L/OPH
480S01BAkortikosteroidy k lokálnímu podánílok.
480.1S01BA01dexamethason (lékové formy očních kapek)lok.1ML3,05
93718DEXAMETHASONE POLFAsus oph 10ml 0.1%POLPL
480.2S01BA01dexamethason (lékové formy očních mastí)lok.1GM3,70
480.3S01BA02hydrokortisonlok.1GM4,00
02668OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVAung oph 1x5gm 0.5%LEXCZ
480.4S01BA03kortisonlok.1ML21,10
480.5S01BA04prednizolon (lékové formy očních kapek)lok.1ML21,10
12487PREDNI-POSgtt oph 1x5ml/25mgURSD
66521ULTRACORTENOLgtt oph 1x5ml 0.5%CBVCH
480.6S01BA04prednizolon (lékové formy očních mastí)lok.1GM21,10
480.7S01BA07fluorometholonlok.1ML21,10
481S01BCnesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podánílok.
481.1S01BCalkylazulenylok.1GM2,75
00874OPHTHALMO-AZULENung oph 1x5gmLEXCZ
481.2S01BC02oxyfenbutazonlok.1GM15,00
481.3S01BC03diklofenaklok.1ML48,90L/OPH
66525NACLOFgtt oph 1x5mlCBVCH
481.4S01BC04flurbiprofenlok.1ML48,90L/OPH
93680OCUFLURgtt oph 5mlALLIRL
482S01CAkortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podánílok.L/OPH
482.1S01CAchloramfenikol/
dexamethason
lok.1ML21,10L/OPH
482.2S01CAgentamicin/
betamethason (lékové formy očních kapek)
lok.1ML12,50L/OPH,ORL
91712GARASONEgtt oph 1x5mlSCHB
482.3S01CAgentamicin/
betamethason (lékové formy očních mastí)
lok.1GM15,90L/OPH,ORL
91711GARASONEung oph 1x5gmSCHB
482.4S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)lok.1ML21,10L/OPH
482.5S01CA01dexamet./
neomycin/
polymyxin (lékové formy očních mastí)
lok.1GM21,10L/OPH
482.6S01CA01oxytetracyklin/
dexamethason
lok.1GM21,10L/OPH
482.7S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML21,10L/OPH
482.8S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM21,10L/OPH
482.9S01CA07fluorometolon a antiinfektivalok.1ML21,10L/OPH
482.10S01CA07fluorometolon a antiinfektivalok.1GM21,10L/OPH
483S01EAlokální sympatomimetika k léčbě glaukómulok.L/OPH
483.1S01EA01epinefrinlok.0.2ML6,00L/OPH
09108GLAUCON 2%gtt oph 1x10ml 2%ALCUSA
483.2S01EA02dipivefrinlok.0.2ML6,50L/OPH
93612D-EPIFRINgtt oph 1x10mlALLD
483.3S01EA04klonidinlok.1ML13,10L/OPH
484S01EBlokální parasympatomimetika k léčbě glaukómulok.L/OPH
484.1S01EB01pilokarpin (lékové formy gelu)lok.1GM40,00
91606PILOGEL HSgel oph 1x5gmALCUSA
484.2S01EB01pilokarpin (lékové formy olejových očních kapek)lok.1ML17,05
03865PILOCARPIN ANKERPHARM 2%gtt ole oph 1x10mlANWD
484.3S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek)lok.1ML11,80
04146PILOCARPIN ANKERPHARM 2%gtt oph 1x10mlANWD
484.4S01EB02karbachol (koncentrace do 1% včetně)lok.1ML9,10L/OPH
20932JESTRYL VISKOSgtt oph 1x10ml 1%ANWD
484.5S01EB02karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)lok.1ML6,20L/OPH
02233ISOPTO-CARBACHOLgtt oph 15ml/1.5%ACUUSA
484.6S01EB02karbachol (koncentrace nad 1,5%)lok.1ML6,75L/OPH
02609ISOPTO-CARBACHOLgtt oph 1x15ml/3%ACUUSA
484.7S01EB06neostigminlok.1ML14,20L/OPH
485S01ECinhibitory karboanhydrázy k celkovému podáníp.o.
485.1S01EC01acetazolamidp.o.0.75GM4,55
00113DILURANtbl 20x250mgLEXCZ
485.2S01EC01acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)p.o.0.75GM30,00
485.3S01EC02diklofenamidp.o.0.1GM8,40
486S01EDlokální beta-blokátory k léčbě glaukómulok.
486.1S01ED01timolol (koncentrace do 0,25% včetně)lok.1ML18,50
70474ARUTIMOL 0.25%gtt oph 3x5mlANWD
76186ARUTIMOL 0.25%gtt oph 1x5mlANWD
93294OCUPRES-Egtt oph 5ml 0.25%CADIND
96021OFTENSIN 0.25%gtt oph 1x5mlPOLPL
96022OFTENSIN 0.25%gtt oph 1x10mlPOLPL
87113TIMOLOL-POS 0.25%gtt oph 1x5mlURSD
98210TIMOPTOL (LAHV.PE)gtt oph 5ml 0.25%LEXCZ
486.2S01ED01timolol (koncentrace nad 0,25%)lok.1ML21,00
70475ARUTIMOL 0.5%gtt oph 3x5mlANWD
76187ARUTIMOL 0.5%gtt oph 1x5mlANWD
77052APO-TIMOP 0.5%gtt oph 1x10mlAPTCND
83025APO-TIMOP 0.5%gtt oph 1x5mlAPTCND
93293OCUPRES-Egtt oph 5ml 0.50%CADIND
96019OFTENSIN 0.5%gtt oph 1x5mlPOLPL
96020OFTENSIN 0.5%gtt oph 1x10mlPOLPL
87114TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 1x5mlURSD
98211TIMOPTOL (LAHV.PE)gtt oph 5ml 0.50%LEXCZ
486.3S01ED02betaxolollok.1ML34,00L/OPH
486.4S01ED03levobunolollok.1ML34,00L/OPH
486.5S01ED04metipranolollok.1ML13,50
487S01Fmydriatika a cykloplegikalok.O/OPH
487.1S01FA04cyklopentolátlok.1ML35,90O/OPH
03319CYCLOGYL 1%gtt oph 1x15ml 1%ALCUSA
487.2S01FA06tropikamidlok.1ML10,45O/OPH
21155MYDRUMgtt oph 10ml 0.5%ANWD
487.3S01FB01fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)lok.1ML41,25O/OPH
488S01Gdekongestanty a antialergikalok.L/OPH,ALG
488.1S01GA52tetryzolin/
antihistaminikum
lok.1ML5,35L/OPH,ALG
21521PROTHANONgtt oph 10mlGMDD
488.2S01GXantazolin/
tetryzolin
lok.1ML5,35L/OPH,ALG
488.3S01GX01kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)lok.1ML6,60L/OPH,ALG
68575CROMOHEXALgtt oph 1x10ml 2%HEXD
488.4S01GX01kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)lok.1ML5,55L/OPH,ALG,ORL
83651CROMOHEXAL COMBIoph 10ml+nas 15mlHEXD
488.5S01GX02levokabastinlok.1ML20,00L/OPH,ALG
488.6S01GX05lodoxamidlok.1ML20,00L/OPH,ALG
489S01HAlokální místní anestetikalok.L/OPH
489.1S01HAmístní anestetikalok.1ML1,15L/OPH
489.2S01HA02oxybuprokainlok.1ML13,80L/OPH
66524NOVESIN 0.4%gtt oph 1x10mlCBVCH
490S01jiná oftalmologikalok.
490.1S01XAtolazolin (koncentrace 10%)lok.1GM15,25L/OPH
490.2S01XA20umělé slzy a jiné indiferentní přípravkylok.1ML2,75
04179LACRISYNgtt oph 1x10mlGNOCZ
490.3S01KA01kyselina hyaluronoválok.1ML1557,45Z
31339IALinj 1x2ml/20mgFIDI
491S02CAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.L/ORL
491.1S02CAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.1ML31,90L/ORL
78169CLENIGEN OTOgtt oto 1x10mlCHSI
88519OTOSPORINgtt oto 1x5mlBWEGB
491.2S03AA03polymyxin Blok.1ML2,50L/ORL
02830POLYMYXIN Bgtt oto 10ml 100kuGNOCZ
492V01AAextrakty alergenůp.o.L/ALG
492.1V01AAextrakty alergenů (bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)p.o.1BA442,60L/ALG
97141H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+Msol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
97144H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP-PNEUsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98390H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98393H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98396H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCDsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98402H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PNsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98405H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.Isol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98408H-AL BACT.SEVAC P.O.STA+NEIS.Psol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98411H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCDsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.2V01AAextrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)p.o.1BA919,00L/ALG
97139H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+Msol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
97142H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEUsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
97145H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98081H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol od 10pnu 3x9mlSEVCZ
98391H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98394H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCDsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98397H-AL BACT.SEVAC P.O.SM.PROTIAKNsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98400H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PNsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98403H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.Isol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98406H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.Psol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98409H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCDsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98454H-AL MYCO SEVAC P.O.SMES KANDIDsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98460H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMOVsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
492.3V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)p.o.1BA843,00L/ALG
98444H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.sol 5000pnu 1x9mlSEVCZ
98450H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXTsol 5000pnu 1x9mlSEVCZ
98453H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCUsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.4V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)p.o.1BA1757,70L/ALG
98442H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.sol od 0.5pnu 6x9mlSEVCZ
98443H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.sol od 0.05pnu 6x9SEVCZ
98446H-AL INS.SEVAC P.O.VOSI EXTR.sol od 0.05pnu 6x9SEVCZ
98448H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXTsol od 0.5pnu 6x9mlSEVCZ
98449H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXTsol od 0.05pnu 6x9SEVCZ
98451H-AL INS.SEVAC P.O.SMES ROZTOCUsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98452H-AL INS.SEVAC P.O.SMES ROZTOCUsol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
492.5V01AA extrakty alergenů (z plísní, individuální alergeny) p.o.1BA876,00L/ALG
492.6V01AAextrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergeny)p.o.1BA827,10L/ALG
492.7V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)p.o.1BA281,00L/ALG
98414H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98432H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.8V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)p.o.1BA997,60L/ALG
98412H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98413H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98415H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98416H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZsol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98430H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR. sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98431H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
492.9V01AAextrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)p.o.1BA491,80L/ALG
98081H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol od 10pnu 3x9mlSEVCZ
98465H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNAsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98468H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98471H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98474H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98477H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98480H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.Psol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98483H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.Nsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98486H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART.Msol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98489H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIXsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98492H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AGsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
98495H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV IIsol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.10V01AAextrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergeny)p.o.1BA897,50L/ALG
98463H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNAsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98464H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNAsol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98466H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98467H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98469H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98470H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98472H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98473H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98475H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.sol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98476H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.sol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98478H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.Psol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98479H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.Psol od 1pnu 6x9mlSEVCZ
98481H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.Nsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98484H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART.Msol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98487H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIXsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98490H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AGsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
98493H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV IIsol od 0.1pnu 6x9mlSEVCZ
492.11V01AAextrakty alergenů, jinde nezařazenép.o.1BA50 %L/ALG
493V01AAextrakty alergenůintrader.O/ALG
493.1V01AAextrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)intrader.1BA137,70L/ALG
98502D-AL BACTO SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98504D-AL BACTO SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98506D-AL DUSTS SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98508D-AL DUSTS SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98510D-AL MYCO SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98512D-AL MYCO SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98514D-AL MITES SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98516D-AL MITES SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98518D-AL POLLENS SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98520D-AL POLLENS SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98523D-AL INSECTS SEVACinj 5ml od 0.5pnuUSOCZ
98524D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHUinj po 5 mlUSOCZ
494V01AAextrakty alergenůPRICK testO/ALG
494.1V01AAextrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)PRICK test1BA534,50L/ALG
69225SOLUPRICK SQ (DIAG.)sol 1x3mlEASA
494.2V01AAextrakty alergenů (diagnostické, kontrola)PRICK test1BA372,20L/ALG
69224SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLAsol 2x3mlEASA
494.3V01AAextrakty alergenů (diagnostické, souprava)PRICK test1BA539,50L/ALG
494.4V01AAextrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazenéPRICK test1BA50 %L/ALG
495V01AAextrakty alergenůparent.L/ALG
495.1V01AAextrakty alergenů (bakteriální indiviuální dle rozpisu lékaře)parent.1BA982,60L/ALG
495.2V01AAextrakty alergenů (bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)parent.1BA580,90L/ALG
495.3V01AAextrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)parent.1BA1194,30L/ALG
99667H-AL BACT.SEVAC INJ.STAPH.AUR.inj 5x10mlUSOCZ
99670H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCDinj 5x10mlUSOCZ
99671H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCDinj 6x10mlUSOCZ
99673H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKNinj 5x10mlUSOCZ
99674H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKNinj 6x10mlUSOCZ
99676H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES DCDinj 5x10mlUSOCZ
99727H-AL MYCO .SEVAC INJ.SM.KANDIDAinj 5x10mlUSOCZ
99730H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.VENK.inj 5x10mlUSOCZ
99733H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.DOMOVinj 5x10mlUSOCZ
495.4V01AAextrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)parent.1BA927,70L/ALG
495.5V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)parent.1BA764,30L/ALG
99711H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.inj 1x5000pnuUSOCZ
99714H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.inj 1x5000pnuUSOCZ
99723H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXTinj 1x5000pnu 1:1USOCZ
99726H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCUinj 1x10000pnuUSOCZ
495.6V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)parent.1BA1711,30L/ALG
99709H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.inj 6x10mlUSOCZ
99710H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.inj 7x10mlUSOCZ
99712H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.inj 6x10mlUSOCZ
99713H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.inj 7x10mlUSOCZ
99715H-AL INS.SEVAC KOMARIinj 6x10mlUSOCZ
99716H-AL INS.SEVAC KOMARIinj 7x10mlUSOCZ
99721H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXTinj 6x10ml 1:1USOCZ
99722H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXTinj 7x10ml 1:1USOCZ
99724H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCUinj 5x10mlUSOCZ
99725H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCUinj 6x10mlUSOCZ
495.7V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)parent.1BA1327,70L/ALG
99806H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 10000pnu/5mlSEVCZ
495.8V01AAextrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)parent.1BA491,80L/ALG
83556H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 100pnu/1mlSEVCZ
83557H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 1000pnu/3mlSEVCZ
99804H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 100pnu/3mlSEVCZ
99805H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCUinj 1000pnu/5mlSEVCZ
495.9V01AAextrakty alergenů (z plísní dle rozpisu lékaře, individuální alergeny)parent.1BA708,10L/ALG
495.10V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncetrace)parent.1BA379,40L/ALG
99684H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.inj 10000pnu 1:1USOCZ
99696H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACHinj 1x10000pnuUSOCZ
495.11V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)parent.1BA997,60L/ALG
99679H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.inj 6x10mlUSOCZ
99680H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.inj 7x10mlUSOCZ
99681H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.inj 1x10000pnuUSOCZ
99682H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.inj 6x10ml 1:1USOCZ
99683H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.inj 7x10ml 1:1USOCZ
99694H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACHinj 6x10mlUSOCZ
99695H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACHinj 7x10mlUSOCZ
495.12V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)parent.1BA295,10L/ALG
99803H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOHinj 10000pnu/5mlSEVCZ
495.13V01AAextrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)parent.1BA42,20L/ALG
83552H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.inj 100pnu/1mlSEVCZ
83553H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.inj 1000pnu/3mlSEVCZ
495.14V01AAextrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)parent.1BA445,10L/ALG
99755H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 1x10000pnuUSOCZ
99780H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P.inj 1x10000pnuUSOCZ
99784H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.Ninj 1x10000pnuUSOCZ
99788H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AGinj 1x10000pnuUSOCZ
99792H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.Minj 1x10000pnuUSOCZ
99796H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV IIinj 1x10000pnuUSOCZ
99800H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.inj 1x10000pnuUSOCZ
495.15V01AAextrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)parent.1BA43,60L/ALG
99756H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 10-100pnu/10mlUSOCZ
495.16V01AAextrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)parent.1BA850,00L/ALG
99740H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNAinj 5x10mlUSOCZ
99741H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNAinj 6x10mlUSOCZ
99742H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNAinj 4x10mlUSOCZ
99744H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNinj 5x10mlUSOCZ
99745H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNinj 6x10mlUSOCZ
99746H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNinj 4x10mlUSOCZ
99748H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.inj 5x10mlUSOCZ
99749H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.inj 6x10mlUSOCZ
99750H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.inj 4x10mlUSOCZ
99752H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 3x5ml+2x10mlUSOCZ
99753H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 3x5ml+3x10mlUSOCZ
99754H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.inj 1x5+3x10mlUSOCZ
99773H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV Iinj 5x10mlUSOCZ
99774H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV Iinj 6x10mlUSOCZ
99775H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV Iinj 4x10mlUSOCZ
99777H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.Pinj 5x10mlUSOCZ
99778H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.Pinj 6x10mlUSOCZ
99779H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.Pinj 4x10mlUSOCZ
99781H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.Ninj 5x10mlUSOCZ
99782H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.Ninj 6x10mlUSOCZ
99783H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.Ninj 4x10mlUSOCZ
99785H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AGinj 5x10mlUSOCZ
99786H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AGinj 6x10mlUSOCZ
99787H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AGinj 4x10mlUSOCZ
99789H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.Minj 5x10mlUSOCZ
99790H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.Minj 6x10mlUSOCZ
99791H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.Minj 4x10mlUSOCZ
99793H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV IIinj 5x10mlUSOCZ
99794H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV IIinj 6x10mlUSOCZ
99795H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV IIinj 4x10mlUSOCZ
99797H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.inj 5x10mlUSOCZ
99798H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.inj 6x10mlUSOCZ
99799H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.inj 4x10mlUSOCZ
495.17V01AAextrakty alergenů (z pylů individuální alergeny dle rozpisu lékaře)parent.1BA513,00L/ALG
495.18V01AAextrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)parent.1BA434,90L/ALG
99812H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.inj 25000pnu/5mlSEVCZ
99818H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.inj 25000pnu/5mlSEVCZ
99824H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNIinj 25000pnu/5mlSEVCZ
99830H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV Iinj 25000pnu/5mlSEVCZ
495.19V01AAextrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)parent.1BA88,10L/ALG
83554H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.inj 250pnu/1mlSEVCZ
83555H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.inj 2500pnu/3mlSEVCZ
83558H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.inj 250pnu/1mlSEVCZ
83559H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.inj 2500pnu/3mlSEVCZ
83560H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNIinj 250pnu/1mlSEVCZ
83561H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNIinj 2500pnu/3mlSEVCZ
83562H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV Iinj 250pnu/1mlSEVCZ
83563H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV Iinj 2500pnu/3mlSEVCZ
495.20V01AAextrakty alergenů, jinde nezařazenéparent.1BA50 %L/ALG
496V03Avšechny jiné terapeutické přípravkylok.
496.1V03Aantistafylokokový fág. lyzátlok.20ML253,00
86170STAFAL SEVACsus 1x10mlSEVCZ
497V03ABantidotaparent.K
497.1V03ABdeferaxaminparent.1GM410,20K
01445DESFERALinj sic 10x500mgCGCCH
497.2V03ABtrimedoxim + atropin parent.plněK
497.3V03ABobedoxim parent.plněK
497.4V03AB03edetáty parent.plněK
497.5V03AB06thiosulfát parent.plněK
497.6V03AB08dusitan sodný parent.plněK
497.7V03AB14protaminparent.1ML5,55K
85787PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKAinj 5x5ml/50mg 1%GLNYU
497.8V03AB15naloxonparent.0.4MG12,10K
88866INTRENONinj 10x1ml/400rgLEXCZ
94763NALOXONE POLFAinj 10x1ml/0.4mgPOLPL
497.9V03AB16ethanol (koncentrace 10%)parent.100ML19,90K
497.10V03AB19fysostigminparent.1MG10,55K
00557PHYSOSTIGMIN SPOFAinj 10x1ml/1mgSPXCZ
497.11V03AB24digitalisový antitoxinparent.80MG33477,20K
497.12V03AB25flumazenilparent.0.5MG795,70K
93214ANEXATEinj 5x5ml/0.5mgHLRCH
498V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyp.o.
498.1V03AF03kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG139,15
96963CALCIUMFOLINAT-
EBEWE
cps 20x15mgEBWA
84124LEUCOVORINtbl 10x15mgLEDD
498.2V03AF03kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.60MG123,80
96964CALCIUMFOLINAT-
EBEWE
cps 20x100mgEBWA
499V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyparent.B/ONK,HEM
499.1V03AF01mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.2GM30,55B/ONK,HEM
72562UROMITEXAN 200MGinj 15x2ml/200mgASDD
499.2V03AF01mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM50,85B/ONK,HEM
75274UROMITEXAN 400MGinj 15x4ml/400mgASDD
499.3V03AF02dexrazoxanparent.0.5GM4491,80B/ONK,HEM
96542CARDIOXANEinj sic 1x500mgCNCNL
499.4V03AF03kalcium folinátparent.60MG239,60B/ONK,HEM
88636LEUCOVORIN CA LACHEMA 10inj sic 10x10mgLCMCZ
12441LEUCOVORIN CA LACHEMA 20inj 10x2ml/20mgLCMCZ
75004LEUCOVORIN CA LACHEMA 25inj sic 1x25mgLCMCZ
91561LEUCOVORIN CA LACHEMA 25inj sic 10x25mgLCMCZ
12442LEUCOVORIN CA LACHEMA 50inj 5x5ml/50mgLCMCZ
500V03AKtkáňová lepidlalok.X
500.1V03AKtkáňová lepidlalok.1ML3568,70X
87632BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLOglu 1x0.5mlBEHD
87633BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLOglu 1x1mlBEHD
87634BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLOglu 1x3mLBEHD
90502TISSUCOL KITkit 1x0.5mlIMMA
90503TISSUCOL KITkit 1x1mlIMMA
90504TISSUCOL KITkit 1x2mlIMMA
90505TISSUCOL KITkit 1x5mlIMMA
500.2V03AKtkáňová lepidlalok.1C2166,00X
74980TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)spn 1x1ksHNPA
89822TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)spn 1x1ksHNPA
501V04CDtesty sekrece hormonů hypofýzyp.o.K/END
501.1V04CD01metyraponp.o.3GM433,55K/END
01359METOPIRONEcps 50x250mgCGCCH
502V04CFtuberkulinový testparent.H
502.1V04CF01tuberkulinparent.0.6RG202,05H
68918TUBERCULIN PPD RT 23,SSIinj 10x1.5ml/0.6rgSSTDK
68919TUBERCULIN PPD RT 23,SSIinj 1x5ml/2rgSSTDK
68920TUBERCULIN PPD RT 23,SSIinj 10x5ml/2rgSSTDK
503V04CLtesty pro alergické chorobyintrader.O/ALG
503.1V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny)intrader.1BA207,90O/ALG
84294D-AL POLLENS SEVAC PRICK TEST Ikit 17x3ml/3000pnuSEVCZ
84296D-AL SEVAC PRICK TESTsol 1x3ml/3000pnuSEVCZ
84298D-AL INSECTS SEVAC PRICK TESTsol 500pnu vc.+kom.SEVCZ
84299D-AL INSECTS SEVAC PRICK TESTsol 500pnu vosaSEVCZ
84302D-AL DUSTS SEVAC PRICK TESTsol 1000pnuSEVCZ
84303D-AL DUSTS SEVAC PRICK TESTsol red. 1:1SEVCZ
84304D-AL SEVAC PRICK TESTsol 1x3ml/30000pnuSEVCZ
84307D-AL MYCO SEVAC PRICK TESTsol 1000pnuSEVCZ
84310D-AL FOODS SEVAC PRICK TESTsol red. 1:1SEVCZ
503.2V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)intrader.1BA534,50L/ALG
69219ALK WASSERIG SQ (DIAG.) 100KU/MLlyo 5x4.5ml+solv.EASA
504V04CXjiná diagnostikap.o.
504.1V04CXjiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)p.o.1DF1,25
91134CONTRATINgra 60x2gmIHOCZ
504.2V04Ddiagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO2)p.o.1DF10,00
505V04CXjiná diagnostikaintrader.O
505.1V04CXjiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)intrader.1ML130,00O
94513IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.inj 8x1mlSEVCZ
505.2V04CXjiná diagnostika (sulfanum ceruleum)subkut.50MG245,50O
90636PATENTBLAU Vinj 1x2ml/50mgBGLD
506V04CXjiná diagnostikaparent.O
506.1V04CG03histaminparent.10MG10,30O
00479HISTAMIN SPOFA 1% AD DIAGNOSIMinj 10x1ml/10mgSPXCZ
506.2V04CG30kofein a benzoát sodnýparent.0.1GM5,10O
00416COFFEINUM NATRIUM BENZ.LECIVAinj 10x1ml 10%LEXCZ
506.3V04CH01inulinparent.5GM500,55O
03709INUTESTinj 4x20ml/5gmLAEA
506.4V04CJ02protirelinparent.0.2MG239,30O
91950TRH BERLIN-CHEMIEinj sic 1x0.2mgBCED
506.5V04CK01sekretinparent.29RG941,00O
88438SEKRETOLIN DIAGNOSTIKUMinj sic 1x29rg+10mlHOED
506.6V04CM01gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)parent.0.1MG230,80O
506.7V04CM01gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)parent.0.1MG504,00O
88455GNRH SERONO SEU RELISORM Linj 1x100rg+solv.SROD
97829RELISORM L 100inj sic 1x100rg+solvLSECH
506.8V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)parent.1ML35,35O
506.9V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)parent.1ML131,35O
90567FLUORESCITEinj 12x2ml 25%ALCUSA
506.10V04CE01galaktózaparent.1DF906,25O
68662ECHOVIST-300gra 2x3gm+solv+mandrSAGD
507V06CAvýživa bez fenylalaninup.o.L/J4
507.1V06CAvýživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)p.o.1GM8,55L/J4
91926LOFENALACplv 1x454gmMJOUSA
94078SINFEMIXplv 1x250gmIMASK
507.2V06CAvýživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)p.o.1GM4,15L/J4
88063SINFENALplv 1x250gmIMASK
507.3V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)p.o.1GM12,75L/J4
03969P-AMplv 5x400gmSHSD
90989P-AMplv 1x400gmSHSD
75662P-AM 1plv 1x400gmSHSD
75663P-AM 1plv 5x400gmSHSD
75664P-AM 2plv 1x400gmSHSD
75665P-AM 2plv 5x400gmSHSD
75666P-AM 3plv 1x400gmSHSD
75667P-AM 3plv 5x400gmSHSD
75668P-AM 4plv 1x400gmSHSD
75669P-AM 4plv 5x400gmSHSD
83123PKU 1plv po 2x500gmMLPD
83124PKU 2plv po 2x500gmMLPD
83125PKU 3plv po 2x500gmMLPD
507.4V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)p.o.1GM24,50L/J4
68847ANALOG PKUplv 6x400gmSGRGB
94414ANALOG PKUplv 1x400gmSGRGB
508V06DAkombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamínyp.o.H
508.1V06DAsacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.80GM89,40H
98000PRECITENE MCT 50 HIMBEERplv 6x80gmWAND
97998PRECITENE MCT 50 ORANGEplv 6x80gmWAND
98002PRECITENE MCT 50 OXTAILplv 6x80gmWAND
97892PRECITENE MCT 50 VANILLEplv 6x80gmWAND
508.2V06DAsacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.500ML77,05H
91568FRESUBIN NUSSGESCHMACKsol 1x500mlFRED
91569FRESUBIN NUSSGESCHMACKsol 12x500mlFRED
91564FRESUBIN SCHOKOLADEN-GESCHMACKsol 1x500mlFRED
91565FRESUBIN SCHOKOLADEN-GESCHMACKsol 12x500mlFRED
91566FRESUBIN VANILLEGESCHMACKsol 12x500mlFRED
91567FRESUBIN VANILLEGESCHMACKsol 1x500mlFRED
509V06DBkombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamínyp.o.H
509.1V06DBtuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.100GM71,25H
75153FANTOMALTplv 1x400gmNUTNL
72887ISOCALplv 1x425gmBMSUSA
98325ISOCALplv 1x425gmMJONL
509.2V06DBtuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.500ML81,20H
75583ENSURE PLUSsol 1x500mlABBCH
75584ENSURE VANILLAsol 1x250mlABBCH
61455NUTRISON STANDARDsol 1x500mlNUTNL
92332SALVIMULSIN STANDARD BANANEsol 1x500mlCLSD
92335SALVIMULSIN STANDARD KAFFEEsol 1x500mlCLSD
92341SALVIMULSIN STANDARD KAKAOsol 1x500mlCLSD
92329SALVIMULSIN STANDARD NEUTRALsol 1x500mlCLSD
92338SALVIMULSIN STANDARD VANILLEsol 1x500mlCLSD
510V06DDaminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o.L/J7
510.1V06DDaminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o.5DF101,45L/J7
88115KETOSTERILtbl obd 100FRED
511V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamínyp.o.L/J11
511.1V06DEnáhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mlékap.o.100GM26,05L/J11
98301ENFALAC PRAEMATURE FORMULAplv 1x400gmMJONL
511.2V06DEnáhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózyp.o.100GM30,25L/J11
61450NUTRILON LOW-LACTOSEplv 1x400gmNUTNL
511.3V06DEnáhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzátyp.o.100GM20,00 L/J11
511.4V06DEnáhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózyp.o.100GM55,00L/J11
512V06DFnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o.L/J11
512.1V06Dnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o.100GM31,75L/J11
75946ISOMILplv 1x400gmABBUSA
95183PROSOBEEplv 1x400gmMJONL
513V06DXjiné kombinace přípravků pro výživup.o.L/J11
513.1V06DXMCT olejp.o.100ML115,05L/J11
83535MCT OILsol 1x946mlMJOUSA
95198MCT OILsol 1x946mlBMSUSA
514V07ABrozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztokůparent.
514.1V07ABvoda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML2,60
00383AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 10x2mlBTASK
514.2V07ABvoda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML3,35
00387AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 10x10mlBTASK
00388AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 50x10mlBTASK
55807AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 100x10mlBTASK
83699WATER FOR INJECTION B.P.COREinj 50x5mlCPLIND
83700WATER FOR INJECTION B.P.COREinj 50x10mlCPLIND
514.3V07ABvoda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahviparent.100ML12,45
00657AQUA PRO INJECTIONE IMUNAinf 1x400mlIMASK
53363AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x250ml (sklo)IHOCZ
53364AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x500ml (sklo)IHOCZ
66642AQUA PRO INJECTIONE CIVsol 1x500mlCIVCZ
67802AQUA PRO INJECTIONE IMUNAinf 1x500mlIMASK
69788AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x300mlARDCZ
69789AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x500mlARDCZ
70528AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTAinf 1x500mlMVMCZ
89245AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x400mlARDCZ
91876AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x500mlIHOCZ
92782AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x1000ml (vak)MKSCZ
92783AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x2000ml (vak)MKSCZ
515V08Arozpustné nefrotropní RTG kontrastní látkyp.o.K
515.1V08AA05kyselina ioxitalamováp.o.10ML57,45K
93497TELEBRIX GASTROsol 1x100mlBGLD
515.2V08AB04iopamidolp.o.10ML57,45K
516V08AArozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látkyparent.K
516.1V08Ameglumin amidotrizoátparent.10ML75,20K
516.2V08AA03iodamid (koncentrace 300 mg I/ml)parent.10ML42,00K
516.3V08AA03iodamid (koncentrace 380 mg I/ml)parent.10ML46,00K
516.4V08AA03iodamid (koncentrace 410 mg I/ml)parent.10ML89,40K
516.5V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg I/ml)parent.10ML43,20K
92348TELEBRIX N 300inj 6x20mlLEXCZ
516.6V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg I/ml a více)parent.10ML49,90K
92349TELEBRIX N 350inj 6x20mlLEXCZ
92350TELEBRIX N 380inj 6x20mlLEXCZ
96587TELEBRIX N 380inj 10x20mlLEXCZ
517V08ABrozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látkyparent.K

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intrathekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1V08AB02iohexol (koncentrace 180 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML248,85K
87801OMNIPAQUE 180inj 10x10mlNYIN
87802OMNIPAQUE 180inj 10x15mlNYIN
517.2V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg I/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML214,70K
04337OMNIPAQUE 240inj 25x20mlNYIN
87602OMNIPAQUE 240inj 6x20mlNYIN
517.3V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg I/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML297,30K
94219OMNIPAQUE 240inj 10x10mlNYIN
517.4V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML165,15K
04338OMNIPAQUE 240inj 10x50mlNYIN
04339OMNIPAQUE 240inj 6x200mlNYIN
517.5V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg I/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML249,60K
04328OMNIPAQUE 300inj 6x20mlNYIN
04329OMNIPAQUE 300inj 25x20mlNYIN
517.6V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML345,60K
94220OMNIPAQUE 300inj 10x10mlNYIN
517.7V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML192,00K
04330OMNIPAQUE 300inj 10x50ml (sklo)NYIN
62466OMNIPAQUE 300inj 10x50ml (pp)NYIN
87600OMNIPAQUE 300inj 10x100mlNYIN
517.8V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg I/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML278,85K
04332OMNIPAQUE 350inj 6x20mlNYIN
04333OMNIPAQUE 350inj 25x20mlNYIN
517.9V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML214,50K
87603OMNIPAQUE 350inj 10x50ml (sklo)NYIN
62467OMNIPAQUE 350inj 10x50ml (pp)NYIN
04335OMNIPAQUE 350inj 10x100mlNYIN
75261OMNIPAQUE 350inj 6x200mlNYIN
517.10V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg I/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML255,10K
88645HEXABRIX 320(HEXABRIX 85)inj 20mlBGLD
517.11V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML201,25K
517.12V08AB04iopamidol (koncentrace 200 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML261,15K
88657IOPAMIRO 200inj 1x10mlBCC
71989IOPAMIRO 200inj 5x10mlBCC
517.13V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML322,80K
88654IOPAMIRO 300inj 1x10mlBCCI
71993IOPAMIRO 300inj 5x10mlBCCI
517.14V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg I/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML200,20K
88655IOPAMIRO 300inj 1x30mlBCCI
97773IOPAMIRO 300inj 10x30mlBCCI
517.15V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML182,70K
88656IOPAMIRO 300inj 1x50mlBCCI
71994IOPAMIRO 300inj 1x100mlBCCI
517.16V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML394,10K
88658IOPAMIRO 370inj 1x10mlBCCI
517.17V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg I/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML242,20K
88659IOPAMIRO 370inj 1x30mlBCCI
517.18V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML195,00K
88660IOPAMIRO 370inj 1x50mlBCCI
71988IOPAMIRO 370inj 1x100mlBCCI
517.19V08AB05iopromid (koncentrace 240 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML165,15K
93623ULTRAVIST-240inj 1x50mlSAGD
77015ULTRAVIST-240inj 10x50mlSAGD
517.20V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg I/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML249,60K
77024ULTRAVIST-300inj 10x20mlSAGD
517.21V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML192,00K
77016ULTRAVIST-300inj 10x50mlSAGD
93627ULTRAVIST-300inj 1x50mlSAGD
77017ULTRAVIST-300inj 10x100mlSAGD
93628ULTRAVIST-300inj 1x100mlSAGD
517.22V08AB05iopromid (koncentrace 370 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML223,30K
93624ULTRAVIST-370inj 1x50mlSAGD
77018ULTRAVIST-370inj 10x50mlSAGD
77019ULTRAVIST-370inj 10x100mlSAGD
93625ULTRAVIST-370inj 1x100mlSAGD
77020ULTRAVIST-370inj 10x200mlSAGD
93626ULTRAVIST-370inj 1x200mlSAGD
517.23V08AB06iotrolan (koncentrace 240 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML462,70K/P
96349ISOVIST 240inj 1x10ml 240mg/mlSAGD
517.24V08AB06iotrolan (koncentrace 300 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML575,30K/P
96351ISOVIST 300inj 1x10ml 300mg/mlSAGD
517.25V08AB07ioversol (koncentrace 160 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML128,65K
68772OPTIRAY 160inj 10x50mlMMED
517.26V08AB07ioversol (koncentrace 240 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML165,15K
98298OPTIRAY 240inj 10x50mlMMED
68922OPTIRAY 240inj 10x100mlMMED
517.27V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg I/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML345,60K
92365OPTIRAY 300inj 10x10mlMMED
517.28V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg I/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML249,60K
68923OPTIRAY 300inj 10x20mlMMED
517.29V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML192,00K
68850OPTIRAY 300inj 10x50mlMMED
92366OPTIRAY 300inj 10x75mlMMED
92367OPTIRAY 300inj 10x100mlMMED
92368OPTIRAY 300inj 10x150mlMMED
92369OPTIRAY 300inj 10x200mlMMED
517.30V08AB07ioversol (koncentrace 320 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML201,25K
68773OPTIRAY 320inj 10x50mlMMED
517.31V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg I/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML278,85K
92370OPTIRAY 350inj 10x30mlMMED
517.32V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML214,50K
68851OPTIRAY 350inj 10x50mlMMED
68925OPTIRAY 350inj 10x100mlMMED
92371OPTIRAY 350inj 10x200mlMMED
517.33V08AB10iomeprol (koncentrace 150 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML124,80K
517.34V08AB10iomeprol (koncentrace 200 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML147,65K
517.35V08AB10iomeprol (koncentrace 250 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML169,55K
517.36V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg I/ml, do 30 ml v ampuli)parent.10ML249,60K
517.37V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML192,00K
517.38V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg I/ml, do 30 ml v ampuli)parent.10ML278,85K
517.39V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML214,50K
517.40V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg I/ml, do 30 ml v ampuli)parent.10ML307,80K
517.41V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML236,75K
518V08ACrozpustné hepatotropní RTG kontrastní látkyparent.K
518.1V08ACkyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg I/ml)parent.10ML75,95K
518.2V08ACkyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg I/ml)parent.10ML38,25K
518.3V08AC04adipiodonparent.10ML40,25K
03394ENDOBIL PRO INF. I. V.inf 100mlBCCI
519V08ADnerozpustné RTG kontrastní látkyparent.K
519.1V08ADiopydol + iopyronparent.10ML307,60K
519.2V08AD01ethylestery jodovaných mastných kyselinparent.10ML448,85K
03552LIPIODOL ULTRA-FLUIDinj 5x5mlBGLD
520V08BARTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatýp.o.K
520.1V08BAsíran barnatýp.o.100GM33,35K
06303MICROPAQUEsus 1x2000mlGUED
94370PRONTOBARIO 60%sus 1x5ltBCCI
520.2V08BAsíran barnatý (lékové formy pro CT)p.o.7.5GM165,55K
520.3V08BAsíran barnatý (lékové formy kolon)p.o.100GM44,40K
91066MICROPAQUE COLONplv 1x800gmGUED
520.4V08BAsíran barnatý (lékové formy pasty)p.o.100GM84,10K
62535PRONTOBARIO ESOFAGOsus 6x250ml (tuba)BCCI
520.5V08BAsíran barnatý (lékové formy HD)p.o.100GM38,10K
06304MICROPAQUE H.D. ORALplv 1x416gmGUED
521V08CAparamagnetické kontrastní látkyparent.K
521.1V08CA01dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML2024,00K
75659MAGNEVISTinj 1x5mlSAGD
75660MAGNEVISTinj 1x10mlSAGD
521.2V08CA01dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1882,35K
96352MAGNEVISTinj 1x20mlSAGD
96353MAGNEVISTinj 10x20mlSAGD
521.3V08CA03gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML2024,00K
55822OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x5mlNYIN
78815OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x10mlNYIN
521.4V08CA03gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1882,35K
78816OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x15mlNYIN
78817OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x20mlNYIN

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.


Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

Přesunout nahoru