Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Částka 6/1997
Platnost od 27.02.1997
Účinnost od 01.09.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 14.08.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 14.08.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Cílem právní úpravy je zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, oxidu olova, kadmia a jeho sloučenin, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.06.2019 pod číslem 146/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Novela zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu.

Poslední změna: 08.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb

Zákon zpracovává dílčí změny zákona o technických požadavcích na výrobky a stavebního zákona. 

Poslední změna: 26.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Adaptace nařízení EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 265/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Návrh se předkládá v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh. Se zavedením samostatného právního rámce pro implementaci legislativy EU v oblasti technických požadavků na výrobky, vytvářené podle zásad tzv. Nového legislativního rámce, je třeba odpovídající ustanovení vyjmout ze zákona č. 22/1997 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2016 pod číslem 91/2016 Sb. s účinností od 15.04.2016

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Stávající nařízení vlády bylo zrušeno od 1. dubna 2015, z toho důvodu byl zpracován návrh nového nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2015 pod číslem 55/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro upravuje otázku technických požadavků na tyto zdravotnické prostředky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2015 pod číslem 56/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Nařízení vlády upravuje technické požadavky související se zdravotnickými prostředky a nahrazuje předcházející nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky zrušené zákonem č. 268/2014 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2015 pod číslem 54/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015