Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Částka 6/1997
Platnost od 27.02.1997
Účinnost od 01.09.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
14 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 22/1997 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, poplatků za přístup do databáze a poplatků za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Návrh zákona stanoví povinnost orgánu veřejné správy umožnit bezplatný přístup k ČSN normám v případě, že se tato stane na základě legislativní činnosti tohoto orgánu obecně závaznou.

Poslední změna: 24.11.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Novela zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu.

Poslední změna: 19.11.2020 (Prezident republiky zákon podepsal)
Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů

Zákonem se implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 do vnitrostátního právního řádu. 

Poslední změna: 31.08.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Cílem novely je zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, šestimocného chromu a kadmia, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.08.2020 v částce č. 138 pod číslem 344/2020 Sb. s účinností od 01.04.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Cílem právní úpravy je zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, oxidu olova, kadmia a jeho sloučenin, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.06.2019 pod číslem 146/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb

Zákon zpracovává dílčí změny zákona o technických požadavcích na výrobky a stavebního zákona. 

Poslední změna: 26.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Adaptace nařízení EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 265/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Návrh se předkládá v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh. Se zavedením samostatného právního rámce pro implementaci legislativy EU v oblasti technických požadavků na výrobky, vytvářené podle zásad tzv. Nového legislativního rámce, je třeba odpovídající ustanovení vyjmout ze zákona č. 22/1997 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2016 pod číslem 91/2016 Sb. s účinností od 15.04.2016
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Nařízení vlády upravuje technické požadavky související se zdravotnickými prostředky a nahrazuje předcházející nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky zrušené zákonem č. 268/2014 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2015 pod číslem 54/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Stávající nařízení vlády bylo zrušeno od 1. dubna 2015, z toho důvodu byl zpracován návrh nového nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2015 pod číslem 55/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro upravuje otázku technických požadavků na tyto zdravotnické prostředky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2015 pod číslem 56/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015