Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 167/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Částka 59/1997
Platnost od 18.07.1997
Účinnost od 18.07.1997
Zrušeno k 01.05.2002 (114/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. července 1997,

kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Ministerstvo financí stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:


Čl. I

Ve vyhlášce Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, se § 10 doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) V mimořádných případech stanovených vládou nebo obcí pro organizace, jichž je obec zřizovatelem nebo zakladatelem, lze poskytovat dary též jiným fyzickým a právnickým osobám. Na tyto dary se nevztahuje omezení podle odstavce 3.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Přesunout nahoru