Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o koncovém bodu telekomunikačních sítí

Částka 45/1997
Platnost od 12.06.1997
Účinnost od 01.07.1997
Zrušeno k 19.07.2000 (195/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 27. května 1997

o koncovém bodu telekomunikačních sítí

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Tato vyhláška vymezuje podrobnosti o koncovém bodu1) telekomunikačních sítí.2)

(2) Nevztahuje se na koncové body při šíření rozhlasového a televizního vysílání a na koncové body mobilních účastnických stanic.

§ 2

(1) Koncové body telekomunikační sítě jsou součástí této sítě.

(2) Technologické řešení koncových bodů u účastníka se volí podle druhu a technologického řešení připojovaného účastnického telekomunikačního zařízení.3)

(3) Koncovým bodem pro připojení účastnického telekomunikačního zařízení vybaveného schválenou zástrčkou4) je schválená účastnická zásuvka5) umístěná u účastníka.

(4) Pokud není účastnické telekomunikační zařízení vybaveno schválenou zástrčkou, je koncovým bodem telekomunikační sítě

a) kabelový závěr nebo

b) účastnický rozváděč nebo

c) svorkovnice nebo

d) soustřeďovací bod

umístěný v objektu nebo na pozemku, jehož je účastník vlastníkem nebo uživatelem.

(5) Umístění, technologické řešení a vzájemné propojení koncových bodů telekomunikačních sítí zřizovaných a provozovaných na základě pověření5) provádějí ve vzájemné dohodě organizace spojů zřizující a provozující tyto sítě.

(6) Koncový bod telekomunikační sítě se zřizuje a umisťuje tak, aby umožňoval

a) připojení telekomunikačního zařízení nebo vzájemné propojení telekomunikačních sítí,

b) provádění prací a měření,

c) provádění kontroly.

§ 3

(1) Provádění prací (zřizování, změny, obnova a údržba) v koncovém bodu telekomunikačních sítí zřizovaných a provozovaných na základě pověření přísluší pouze právnickým osobám, kterým bylo vydáno pověření k montáži a údržbě telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě.

(2) Připojování zařízení ke koncovým bodům telekomunikačních sítí uvedených v odstavci 1 mohou provádět právnické osoby, kterým bylo vydáno pověření k montáži a údržbě telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě, i fyzické a právnické osoby, kterým bylo vydáno povolení k montáži a údržbě telekomunikačních zařízení mimo jednotnou telekomunikační síť.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy koncovým bodem telekomunikační sítě uvedené v odstavci 1 je schválená účastnická zásuvka.

(4) V případě, kdy se z telekomunikační sítě uvedené v odstavci 1 přenáší signál k účastnické zásuvce prostřednictvím vedení, které není ve vlastnictví příslušné organizace spojů (např. domovní vedení), řeší tato organizace spojů údržbu a odstraňování závad na tomto vedení v dohodě s jeho vlastníkem.

§ 4

(1) Koncový bod telekomunikační sítě zřizované a provozované na základě pověření, zřízený podle dřívějších předpisů, se považuje za koncový bod odpovídající této vyhlášce.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy účastník uplatní požadavek na připojení vlastního účastnického telekomunikačního zařízení vybaveného schválenou zástrčkou.

§ 5

Umístění, technologické řešení a propojení koncových bodů telekomunikačních sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť6) se sítí zřizovanou a provozovanou na základě pověření provádí fyzická nebo právnická osoba provozující tuto síť ve vzájemné dohodě s příslušnou organizací spojů.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.


Ministr:

Ing. Říman v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

2) § 1 odst. 4 písm. b) zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

4) § 4 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

5) § 2 odst. 3 zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

6) § 2 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

Přesunout nahoru