Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 121/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Částka 42/1997
Platnost od 29.05.1997
Účinnost od 25.04.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

121

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 1997 byl v Praze podepsán Prováděcí protokol na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy ze dne 22. listopadu 1977.1)

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 48 dnem podpisu.

Do textu Protokolu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy ze dne 22. listopadu 1977 byla vyhlášena pod č. 37/1979 Sb.

Přesunout nahoru