Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb.

Částka 40/1997
Platnost od 27.05.1997
Účinnost od 27.05.1997
Zrušeno k 01.07.2000 (62/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 7. května 1997,

kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb., se mění takto:

Dosavadní přílohy A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G se nahrazují novými přílohami A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.


Příloha A/I k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu

ČÁST I

Neautomatické licence

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2701černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
- původem z Polské republiky a Ukrajiny
2 000 000tuna

Příloha A/II k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu

ČÁST II

Automatické licence

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
0102 90 05 až 79ostatní živý hovězí dobytektuna
0201hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazenétuna
0202
0203vepřové maso čerstvé,chlazené i zmrazenétuna
0207maso a jedlé droby drůbeže a čísla 0105, čerstvé,chlazené nebo zmrazenétuna
0401mléko a smetana nezahuštěná ani neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidlatuna
0402mléko a smetana zahuštěná nebo obsahující přídavek cukru nebo jiných sladideltuna
0403 10jogurtytuna
0405 10máslotuna
0406sýry (bez tvarohu)tuna
0407 00 3010skořápková vejce čerstvá z domácí drůbežekusy
0408ptačí vejce,bez skořápek,a žloutky,čerstvé,sušené vařené ve vodě nebo v páře,tvarované,zmrazené
nebo jinak konzervované též s příd.cukru neb jin. sladidel
tuna
0701 90 10brambory k výrobě škrobutuna
0701 90 59rané brambory od 16.5. do 30.6.tuna
0701 90 90brambory ostatnítuna
0702 00 35 10rajčata čerstvá nebo chlazená od 16.8. do 30.9.tuna
0702 00 40 10rajčata čerstvá nebo chlazená od 1.10. do 15.10.
0704 90 10zelí čerstvé nebo chlazené, bílé a červenétuna
0706 10 00 10mrkev (bez brukve) čerstvá nebo chlazená od 1.8. do 30. 11.tuna
0808 10 51 až 98jablka čerstvátuna
0809 10 40 90meruňky od 15.7. do 31. 7.tuna
0809 10 50 10meruňky od 1. 8. do 11. 8.
1001pšenice a sourežtuna
1002 00 00žitotuna
1003 00ječmentuna
1101 00pšeničná mouka nebo mouka ze souržituna
1105mouka, krupice, vločky, granule,pelety a prášek z brambortuna
1108škrob a inulintuna
1205 00 90semena řepky ostatnítuna
1514řepkový olej nebo hořčičný olej a jejich frakce též rafinované ale chemicky neupravenétuna
1516tuky a oleje živoč.nebo rostlin.a jejich frakcetuno
1517margariny; směsi nebo přípravky pokrmových živočišných nebo rostl.tuků nebo olejů nebo frakcí
různých tuků nebo olejů této kapitoly
tuna
1701třtinový nebo řepný cukr a chem. čistá sacharozatuna
1702 30 až 1702 40glukoza, glukozový sirup a isoglukozatuna
1703melasytuna
1902 11 00 až 1902 30těstovinytuna
2005 90 75kyselé zelítuna
2009 70jablečné šťávahl
2102 10droždí (aktivní)kg
2105 00zmrzlina,eskymo a pod.výrobky též s obsahem kakaakg
2202nealkoholické nápojehl
2207etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol. nebo více;ethylalkohol
a ost. destiláty denaturované s jakýmkoliv obsahem alkoholu
hl
2208etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty,
likéry a jiné lihové nápoje
hl
TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
2402doutníky (též s odříznutými konci),doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekkusy
2403ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák,
tabákové výtažky a tresti
kg
NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE
2523 29 00 10šedý cementtuna
2523 90 90 10
2702hnědé uhlí, též aglomerované a paliva z něj vyrobenátuna
2704 00koks a polokokstuna
2709 00 90 10ropatuna
Benziny:tuna
2710 00 11určené pro specifické zpracování
2710 00 15určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 11
pro jiné účely:
speciální druhy benzinů:
2710 00 21lakový benzin (White spirit)
2710 00 25ostatní:
2710 00 25 10technický
2710 00 25 90ostatní
Motorové benziny:
2710 00 26Letecký benzintuna
Automobilový benzintuna
nepřesahujícím 0,013 g/litr (bezolovnatý):
2710 00 27s oktanovým číslem nižším než 95
2710 00 29s oktanovým číslem 95 nebo vyšším,ale nižším než 98
2710 00 32s oktanovým číslem 98 nebo vyšším převyšujícím 0,013 g/litr (olovnatý):
2710 00 34s oktanovým číslem nižším než 98
2710 00 36s oktanovým číslem 98 nebo vyšším
2710 00 37Palivo pro tryskové motory benzinového typutuna
2710 00 39Ostatní benziny:tuna
2710 00 39 10technické benziny
2710 00 39 20ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota
2710 00 39 90ostatní
Střední oleje:tuna
2710 00 41určené pro specifické zpracování :
2710 00 41 10petroleje určené pro specicifické zpracování
2710 00 41 90ostatní
2710 00 45určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41:
2710 00 45 10petroleje určené pro chemické zpracování jiné než v podpoložce 2710 00 41
2710 00 45 90ostatní
Pro jiné účelytuna
Kerosen:
2710 00 51palivo pro tryskové motory
2710 00 55ostatní
2710 00 59ostatní:
2710 00 59 10* Střední oleje pro výrobu bionafty jiné než petroleje, pro výrobu bionafty
* Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
2710 00 59 20* Střední oleje pro topné účely
* Ropné dest. z primár. destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely*
Směsi paliv a maziv používané pro topné účely*
Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
2710 00 59 90Ostatní
Těžké oleje:
Plynové olejetuna
2710 00 61určené pro specifické zpracování
2710 00 65určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 27100061
pro jiné účely:
2710 00 66s obsahem síry nepřesahujícím 0,05% hmotnostních:
2710 00 66 30* Plynové oleje pro topné účely
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
* Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
* Topné oleje velmi lehké
2710 00 66 50* Motorové nafty (s výjimkou bionafty),
* Plynové oleje pro pohon vznětových motorů
* Plyn.oleje pro výrobu bionafty
* Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či
polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotř. daních
* Ropné destiláty z
primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako
suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřeb. daních
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo
ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
2710 00 66 90Ostatní
2710 00 67s obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, ale nepřesahujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 00 67 30* Plynově oleje pro topně účely
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
* Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
* Topné oleje velmi lehké
2710 00 67 50* Motorové nafty ( s vyjímkou bionafty)
* Plynově oleje pro pohon vznětových motorů
* Plynové oleje pro výrobu bionafty
* Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřeb. daních
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
2710 00 67 90Ostatní
2710 00 68s obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 00 68 30* Plynové oleje pro topné účely
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
* Topné oleje velmi lehké
2710 00 68 50* Motorové nafty (s vyjímkou bionafty)
*Plynové oleje pro pohon vznětových motorů
* Plynové oleje pro výrobu bionafty
* Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotř. daních
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotř. daních
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřeb. daních
2710 00 68 90Ostatní
Topné olejetuna
2710 00 71určené pro specifické zpracování
2710 00 72určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 71
Pro jiné účelytuna
2710 00 74s obsahem síry nepřesahujícím 1% hmotnostní:
2710 00 74 10* Destilující při 350 C v rozmezí 20-85 % objemových a současně odpovídají ustanovení doplňkové poznámky (1) e) a g) ke kapitole 27 celního sazebníku (HS)
* Topné oleje velmi lehké
* Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
* Upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
2710 00 74 90Ostatní
2710 00 76s obsahem síry převyšujícím 1% hmotnostní, ale nepřesahujícím 2% hmotnostní:
2710 00 76 10* Destilující při 350 C v rozmezí 20-85 % objemových a současně odpovídají ustanovení doplňkové
pozn., (l) e) a g) ke kapitole 27 cel.sazebníku (HS) * Topné oleje velmi lehké * Směsi paliv a maziv
používané pro topné účely * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny
používané pro topné účely *Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako
vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
2710 00 76 90Ostatní
2710 00 77s obsahem síry převyšujícím 27% hmotnostní, ale nepřesahujícím 2,8% hmotnostních
2710 00 77 10* Destilující při 350 C v rozmezí 20 % - 85 % obj. a současně odpovídají ustanovení dopl.pozn. (1) e) a g) ke kapitolu 27 cel.sazebníku (HS)
* Topné oleje velmi lehké
* Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Ropné destiláty z primár. destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
* Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
2710 00 77 90Ostatní
2710 00 78s obsahem síry převyšujícím 2,8% hmotnostních
2710 00 78 10* Destilující při 350 C v rozmezí 20 - 85% obj. a současně odpovídají ustanovení dopl. pozn. (1) e) a g) ke kapitole 27 cel. sazebníku (HS)
* Topné oleje velmi lehké
* Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Ropné destiláty z primár. destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
* Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
2710 00 78 90Ostatní
Mazací oleje, ostatní olejetuna
2710 00 81určené pro specifické zpracování
2710 00 83určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 81
2710 00 85určené k vytváření směsí podle podmínek doplňující poznámky 6 této kapitoly
Pro jiné účelytuna
2710 00 94používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje
2710 00 98ostatní mazací oleje a ostatní oleje
2711 11 00zemní plyn zkapalněnýtis.t
2711 21 00zemní plyn v plyném stavutis.m3
2716 00 00elektrická energieMWh
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮM. ODVĚTVÍ
3102 30ledek amonný (dusičňan amonný)tuna
3505 10dextriny a jiné modifikované škrobytuna
ODPADY PAPÍRU
sběrový papír tuna
4707 10 00
4707 20 00
4707 30 10
4707 30 90
4707 90 10
4707 90 90
DRAHÉ KOVY
7102diamanty též opracované ale nemontované nezasazenéctm
7103drahokamy a polodrahokamyctm
OBECNÉ KOVY ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7204Železné ocelové odpady vč. přetavených a šrot tuna
Odpady měděné, hliníkové a olověnétuna
7404 00, 2620 30 00
7602 00, 2620 40 00
7802 00 00, 2620 20 00
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla válcovanétuna
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 19 10
7225 30 00
Plechy za tepla válcovanétuna
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7208 90 90
7211 13 00
7225 20 20
7225 20 90
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7226 19 30
7226 94 80
7226 99 20
7226 99 80
Plechy a svitky za studena válcovanétuna
7209 15 00
7209 16 90
7209 17 90
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 90
7209 27 90
7209 28 90
7209 90 10
7209 90 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7211 90 19
7225 19 90
7225 50 00
7226 92 10
Svitky a plechy pro elektrotechnické účelytuna
7209 16 10
7209 17 10
7209 18 10
7209 26 10
7209 27 10
7209 28 10
7225 11 00
7226 11 10
Pozinkované plechytuna
7210 30 10
7210 30 90
7210 41 10
7210 41 90
7210 49 10
7210 49 90
7212 20 11
7212 20 19
7212 30 11
7212 30 19
7225 91 10
7225 91 90
7225 92 10
7225 92 90
7226 93 20
7226 93 80
7226 94 20
Ostatní pokovené a potažené plechytuna
7210 20 10
7210 20 90
7210 50 10
7210 50 90
7210 61 10
7210 61 90
7210 69 10
7210 69 90
7210 70 39
7210 70 90
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7210 90 90
7212 40 91
7212 40 93
7212 50 31
7212 50 51
7212 50 58
7212 60 11
7212 60 19
7212 60 93
7212 60 99
7225 99 10
7225 99 90
Pocínované plechy a páskatuna
7210 11 10
7210 11 90
7210 12 11
7210 12 19
7210 12 90
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 10 93
7212 40 10
Páska za tepla válcovanátuna
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 19 10
7226 19 90
7226 20 20
7226 20 80
7226 91 10
7226 91 90
Ploché výrobky z nerezavějící ocelituna
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
7219 90 90
7220 20 10
7220 90 11
Studená páska (klasická, elektrická, pokovená, ostatní) pod 500 mmtuna
7211 23 91
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
7212 10 99
7212 20 90
7212 30 90
7212 40 95
7212 40 98
7212 50 75
7212 50 91
7212 50 93
7212 50 97
7212 50 99
7220 20 31
7220 20 39
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 20 99
7220 90 19
7220 90 39
7220 90 90
7226 11 90
7226 19 90
7226 92 90
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová oceltuna
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7216 99 90
7222 40 10
7222 40 30
7222 40 93
7222 40 99
7228 70 10
7228 70 31
7228 70 99
7228 80 10
7228 80 90
Válcovaný dráttuna
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
Betonářská ocel v tyčíchtuna
7214 20 00
Tyčová oceltuna
7214 10 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7215 90 90
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 30 51
7222 30 91
7222 30 98
7228 10 10
7228 10 30
7228 10 50
7228 10 90
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 20 60
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 40 10
7228 40 90
7228 60 10
7228 60 81
7228 60 89
Tažená loupaná, broušená oceltuna
7215 10 00
7215 50 11
7215 50 19
7215 50 30
7215 50 90
7222 20 11
7222 20 19
7222 20 21
7222 20 29
7222 20 31
7222 20 39
7222 20 81
7222 20 89
7228 50 20
7228 50 40
7228 50 61
7228 50 69
7228 50 70
7228 50 89
7228 70 91
Tažený dráttuna
7217 10 10
7217 10 31
7217 10 39
7217 10 50
7217 10 90
7217 20 10
7217 20 30
7217 20 50
7217 20 90
7217 30 11
7217 30 19
7217 30 31
7217 30 39
7217 30 50
7217 30 90
7217 90 10
7217 90 30
7217 90 50
7217 90 90
7223 00 11
7223 00 19
7223 00 91
7223 00 99
7229 10 00
7229 20 00
7229 90 50
7229 90 90
Profily vyrobené z plochých výrobkůtuna
7216 61 10
7216 61 90
7216 69 00
7216 91 10
7216 91 30
7216 91 50
7216 91 90
7222 40 91
Štětovnicetuna
7301 10 00
Kolejnice a příslušenství používané pro železniční svršektuna
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10

Příloha B/I k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu se stanoveným množstevním omezením

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY
0102 90 05živý hovězí dobytek do 300 kg7 000 *tuna
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51jalovice a býci10 000*tuna
0102 90 59
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 61krávy2 000*tuna
0102 90 69
0103 91 10živý vepřový dobytek do 50 kg2 000*tuna
0103 92 11živý vepřový dobytek nad 50 kg15 000*tuna
0103 92 19
0201hovězí maso čerstvé,chlazené nebo zmrazené5 000*tuna
0202
0203vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené10 000*tuna
0402sušené a kondenzované mléko40 000*tuna
ROSTLINNÉ VÝROBKY
1001pšenice a sourež150 000*tuna
1002 00 00žito10 000*tuna
1003 00ječmen150 000*tuna
1004 00 00oves20 000*tuna
1005 90 00kukuřice ostatní10 000*tuna
1101 00pšeničná mouka nebo mouka ze sourži30 000*tuna
1104zpracovaná obilná zrna5 000*tuna
1107slad též pražený180 000*tuna
1205 00 90semena řepky ostatní20 000*tuna
1206 00 91slunečnicová semena loupaná proužk.2 000*tuna
1206 00 99slunečnicová semena ostatní10 000*tuna
1210chmel10 000*tuna
VÝROBKY POTRAV. PRŮMYSLU,NÁPOJE A LIHOVÉ TEKUTINY
1701třtinový nebo řepný cukr a chem. čistá sacharoza20 000*tuna
1703melasy10 000*tuna
2207ethylalkohol nedenatur. s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více;
ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované s jakýmkoliv obsahem alkoholu
20 000*hl
2302otruby a vedlejší mlýnské produkty10 000*tuna
2306 40 00řepkové pokrutiny a šroty120 000*tuna

* Kvóty mohou být změněny podle situace a objemu produkce dané klimatickými podmínkami po dohodě s Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 560/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
7204železné a ocelové odpady vč. přetavených a šrot700 000tuna
7404 00měděné odpady a měděný šrot24 600tuna
2620 30 00
7602 00hliníkové odpady a hliníkový šrot16 000tuna
2620 40 00
7802 00olověné odpady a olověný šrot4 000tuna
2620 20 00

Příloha B/II k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhající licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení

Číslo položky celního sazebníkuNázev zbožíměrná jednotka
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
0510 00 00 10mukóza surová, mražená a sušenátuna
0510 00 00 10pankreas vepřovátuna
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505přírodní písky všech druhů též barevné s výjimkou písků obsahujících kovy kap. 26 a to i když jsou součástí
investičních celků nebo stavebních prací
tuna
2507 00 20 10kaolin, kvalita Sedlec Iatuna
2517 10oblázky, štěrk lámaný nebo drcený kámen a to i když jsou součástí investičních celků nebo stavebních pracítuna
2521 00 00vápenec (tavidlo), vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna nebo cementutuna
2522nehašené, hašené a hydraulické vápno vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825tuna
2523 29 00cement a to i když je součásti investičních celků nebo stavebních pracítuna
2523 90 10
2523 90 90
2701černé uhlí,brikety a podobné tuhá paliva vyrobená z černého uhlítuna
2702hnědé uhlí, též aglomerované a paliva z něj vyrobenátuna
2704 00koks z hutních koksoventuna
2704 00koks z báňských koksoventuna
2716 00 00elektrická energieMWh
SUROVÉ KŮŽE A USNĚ
4101 10surové kůže hovězítuna
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30 10
4101 30 90
4102surové kůže ovčí a jehněčítuna
4103 90 00 10surové kůže vepřovétuna
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY
4401 10 00palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobně)m3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné do 3 % kůrym3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné nad 3 % kůrym3
sloupy dřevěné surovém3
4403 20 10
4403 20 30
4403 20 90
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 50
4403 99 99
4403 20 10vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnatém3
4403 20 30
4403 20 90
4403 91 00vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté (vč. štěpin)m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 50
4403 99 99
4403 20 10výřezy průmyslové jehličnatém3
4403 20 30
4403 20 90
4403 91 00výřezy průmyslové listnatém3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 50
4403 99 99
DRAHÉ KOVY
7102diamanty,též opracované, ale nemontované nezasazenéctm
7106stříbro (vč.zlaceného a platin. stříbra), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7108zlato (vč.platinového zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7109 00 00obecné kovy nebo stříbro,plátované zlatem surové, nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
7110platina surová,nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7111 00 00obecné kovy,stříbro nebo zlato plátované platinou,surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7201 **surové železo a ocel v ingotech nebo jiných základních tvarechtuna
7206
Válcovaný materiáltuna
z toho:
PLOCHÉ VÝ ROBKY
Svitky za tepla válcované
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 19 10
7225 20 20
7225 30 00
Plechy za tepla válcované
7208 40 10 **
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30 **
7208 51 50 **
7208 51 91 **
7208 51 99 **
7208 52 10
7208 52 91 **
7208 52 99 **
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10 **
7208 54 90
7208 90 10 **
7208 90 90 **
7211 13 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
Plechy a svitky za studena válcované
7209 15 00 **
7209 16 90 **
7209 17 90 **
7209 18 91 **
7209 18 99 **
7209 25 00 **
7209 26 90 **
7209 27 90 **
7209 28 90 **
7209 90 10
7209 90 90
7211 23 10 **
7211 23 51 **
7211 29 20 **
7211 90 11
7225 19 90
7225 50 00
Svitky a plechy pro elektrotechnické účely
7209 16 10
7209 17 10
7209 18 10
7209 26 10
7209 27 10
7209 28 10
Pozinkované plechy
7210 30 10
7210 30 90
7210 41 10
7210 49 10
7212 20 11
7212 30 11
7225 91 10
7225 91 90
7225 92 10
7225 92 90
7226 93 20
7226 93 80
7226 94 20
Ostatní pokovené a potažené plechy
7210 20 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 61 90
7210 69 10
7210 69 90
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
Pocínované plechy a páska
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 40 10
7212 40 91
Páska za tepla válcovaná
7211 14 10 **
7211 14 90 **
7211 19 20 **
7211 19 90 **
7212 60 91 **
7220 11 00 **
7220 12 00 **
7220 90 31 **
7226 19 10 **
7226 19 90
7226 20 20 **
7226 91 10 **
7226 91 90 **
7226 99 20 **
Ploché výrobky z nerezavějící a ostatní legované oceli
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
7219 90 90
7220 20 10
7220 90 11
7225 11 00
7226 11 10
7226 19 30
7226 20 80
7226 92 10
7226 94 80
7226 99 80
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová ocel
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11 **
7216 31 19 **
7216 31 91 **
7216 31 99 **
7216 32 11 **
7216 32 19 **
7216 32 91 **
7216 32 99 **
7216 33 10
7216 33 90
Válcovaný drát
7213 10 00 **
7213 20 00 **
7213 91 10 **
7213 91 20 **
7213 91 41 **
7213 91 49 **
7213 91 70 **
7213 91 90 **
7213 99 10 **
7213 99 90 **
7221 00 10 **
7221 00 90 **
7227 10 00 **
7227 20 00 **
7227 90 10 **
7227 90 50 **
7227 90 95 **
Betonářská ocel
7214 20 00
Tyčová ocel
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
Štětovnice
7301 10 00
Kolejnice
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Polotovary
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 90
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 90
7218 10 00
7218 99 11
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 08
7224 90 15
Ocelové trubkytuna
z toho:
7304trouby, trubky a duté profily bezešvé ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
7305ostatní trouby a trubky
7306 **jiné trouby, trubky a duté profily např. svařované, nýtované, spojované sponou nebo pod. uzavírané ze železa
nebo oceli

** systém dvojí kontroly vývozu vybraných ocelářských výrobků do Evropské unie na základě Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení

Příloha C k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu do určitých zemí nebo skupin zemí

ČÁST I

TEXTILNÍ ZBOŽÍ

státčíslo kateg.položka cel. sazeb.název zbožíměrná jednotka
x)EU25208 11 10bavlněné tkaniny, jiné než gáza froté tkaniny, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny,
tyly a jiné síťoviny, úzké tkaniny
kg
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
EU25209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
EU25211 43 00
5211 49 10
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex5811 00 00xx)
ex6308 00 00xx)
EU2A5208 31 00z toho jiné než nebělené nebo bělené tkaninykg
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
EU2A5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 10
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
EU2A5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex5811 00 00
ex6308 00 00
EU35512 11 00tkaniny ze syntetických vláken (diskontinuitních nebo odpadových) jiné než úzké tkaniny,
vlasové tkaniny (včetně froté tkanin) a žinylkové tkaniny
kg
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
EU35514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
EU35803 90 30
ex5905 00 70
ex6308 00 00
EU46105 10 00košile, T-shirts, lehké roláky, tílka a polokošile, pulovry (jiné než vlněné nebo z jemných
zvířecích chlupů), vesty apod., pletené
nebo háčkované
kusy
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
EU56101 10 90pulovry, svetry, vesty, tvinsety, kardigany, noční kabátky a svetry (jiné než saka a blazery),
anoraky, větrovky apod., pletené nebo háčkované
kusy
6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
EU66203 41 10pánské nebo chlapecké tkané jezdecké kalhoty, šortky, jiné než koupací,kalhoty
(vč. kalhot pro volný čas), dámské nebo dívčí tkané kalhoty a kalhoty pro volný čas
z vlny, bavlny nebo umělých vláken, dolní část teplákových souprav s podšívkou, jiné než
u kat. 16 nebo 29, z bavlny nebo umělých vláken
kusy
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
EU66204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
EU76106 10 00dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, blůzy i pletené nebo
háčkované,z vlny, bavlny nebo umělých vláken
kusy
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
EU86205 10 00pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny bavlny
nebo umělých vláken
kusy
6205 20 00
6205 30 00
EU95802 11 00froté ručníkovina apod., froté tkaniny z bavlny, toal. a duch. prádlo, jiné než pletené
nebo háčkované
kg
5802 19 00
ex6302 60 00
EU126115 12 00punčochové kalhoty, ponožky, punčochy, podkolenky a pod., pletené nebo háčkované,
jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly
páry
6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
EU156202 11 00dámské nebo dívčí tkané svrchníky, pláště do deště aj., pláštěnky nebo peleriny,
saka a blazery z vlny, bavlny nebo umělých vláken (jiné než oděvy z kat. 21)
kusy
ex6202 12 10
ex6202 12 90
ex6202 13 10
ex6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00
EU166203 11 00pánské nebo chlapecké šaty (obleky) a komplety, jiné než pletené nebo háčkované,
z vlny, bavlny nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů, pánské nebo chlapecké
teplákové soupravy s podšívkou z bavlny nebo umělých vláken
kusy
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
EU176203 31 00pánská nebo chlapecká saka a blazery, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny,
bavlny nebo umělých vláken
kusy
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19
EU206302 21 00lůžkoviny, jiné než pletené nebo háčkovanékg
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
EU246107 21 00pánské nebo chlapecké noční košile pyžama, koupací pláště, župany a podobné
výrobky pletené nebo háčkované
kusy
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
ex6107 99 00
6108 91 90dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, koupací pláště,župany a podobné
výrobky pletené nebo háčkované
6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 10
6108 92 00
6108 99 10
EU266104 41 00dámské nebo dívčí šaty z vlny, bavlny nebo umělých vlákenkusy
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
EU325801 10 00tkaniny vlasové a žinylkové (jiné než bavlněné froté tkaniny nebo úzké tkaniny)
a vpichov. textilie z vlny, bavlny nebo umělých vláken, bavlněný manšestr
kg
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00
EU365408 10 00tkaniny z nekonečných umělých vláken jiné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114kg
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
EU396302 51 10stolní prádlo, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované,
jiné než froté ručníkoviny nebo podobné bavlněné froté tkaniny
kg
6302 51 90
6302 53 90
ex 6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
ex 6302 99 00
EU766203 22 10pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované dámské
nebo dívčí zástěry, pracovní pláště a jiné pracovní oděvy,
jiné než pletené nebo háčkované
kg
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
EU766204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
EU905607 41 00motouzy, šňůry, provazy, lana ze syntetických vláken, spletená či nikolivkg
5607 49 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
EU1106306 41 00tkané nafukovací matracekg
6306 49 00
EU Norsko1175309 11 11lněné nebo ramiové tkaninykg
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
EU1186302 29 10stolní prádlo, toaletní a kuchyňské prádlo ze lnu nebo ramie, jiné než pletené
nebo háčkované
kg
6302 39 10
6302 39 30
6302 52 00
ex6302 59 00
6302 92 00
ex6302 99 00

x) EU Evropská unie: SRN, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko a Finsko. Poslední 3 jmenované země jsou členy EU od 1. 1. 1995.

Kvotované textilní položky při vývozu do Norska - neautomatické licence

státčíslo kateg.položka cel.sazeb.název zbožíměrná jednotka
Norsko16201-6204vesty a saka, blazery, anoraky apod.,parkasy, komplety a kostýmy z tkaného materiálu pro muže, ženy a dětikusy
6211
Norsko76302 21ložní prádlo tkanékg
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39

Nekvotované textilní položky při vývozu do Norska - automatická licence

státčíslo kateg.položka cel.sazeb.název zbožíměrná jednotka
Norsko16211jednodílné obleky (overaly)kusy
Norsko26203-6204kalhoty a pod. mimo plavek a krátkých kalhot z tkaného materiálu pro muže, ženy a dětikusy
6211
Norsko76302 10ložní prádlo pletenékg
USA4105112vlněné tkaniny (s obsahem vlny 36 % a více)m2
USA4336203vlněná pánská a chlapecká saka (s obsahem vlny 36% a více)tucty
USA4356202vlněné dámské a dívčí pláště (s obsahem vlny 36% a více)tucty
USA4436203vlněné pánské a chlapecké obleky (s obsahem vlny 36% a více)kusy
USA6245515tkaniny z umělých vláken (s obsahem vlny od 15 do 35%)m2

Poznámka: licence nejsou vyžadovány na řádně označené zásilky obchodních vzorků oceněné na 250 US dolarů nebo méně.

státčíslo kateg.členění kateg.položka cel.sazebnázev zbožíměrná jednotka
Kanada3a3.16203 11oblekykusy
6203 12
6203 19
3.36203 31saka, blejzry
6203 32
6203 33
6203 39
Kanada31a31.15111 11vlněné tkaniny (s obsahem vlny 17% a více)kg
5111 19
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5515 13
5515 22
5515 92
Kanada42a42.16302 60bavlněné froté ručníky a podobné výrobkykg

Příloha D k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ, podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Část I

Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky, psychotropní látky, prekursory a pomocné chemické látky

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jedn.
1211 90 95Rostliny, části rostlin, semena, plody; pouze:kg
1211 90 95 12- koka - list(1)
1211 90 95 19- konopí(1)
1211 90 95 11- maková sláma (makovina)(1)
1302 11 00Opium(1)kg
1302 19 99Ostatní rostlinné šťávy a výtažky; pouze :kg
1302 19 99 10- koncentrát z tobolek a slámy máku(1)
1302 19 99 10- pryskyřice z konopí(1)
2524 00 30Asbestová vlákna(6)kg
2524 00 80 10Krocidolit(2, 7)kg
2804 70 00 10Fosfor (bílý, žlutý)(2)kg
2804 80 00Arsen a jeho sloučeniny(2, 6)kg
2806 10 00Kyselina chlorovodíková (chlorovodík)(5)kg
2807 00 10Kyselina sírová(5)kg
2811 19 90Ostatní anorganické kyseliny; pouze :kg
2811 19 90 10- selenovodík(2)
2811 29 90Ostatní anorganické sloučeniny nekovů; pouze :kg
2811 29 90 10- oxid seleničitý(2)
2812 90 00Ostatní halogenidy a halogenid-oxidy nekovů; pouze :kg
2812 90 00 10- tetrajoddifosfan(2)
2825 90 50Oxid rtuťnatý(7)kg
2827 39 90 10Chlorid rtuťný (kalomel)(7)kg
2830 90 19 10Sirník amonný (vč.kyselého)(6)kg
2830 90 90 10Polysulfid amonný(6)kg
2833 29 70 10Sírany olova(6)kg
2836 70 00Uhličitan olovnatý(6)kg
2837 19 00Ostatní kyanidy a kyanid-oxidy(2)kg
2841 61 00Manganistan draselný (hypergmangan)(5)kg
2842 90 10Soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyseliny seleničité nebo teluričité; pouze:kg
2842 90 10 10- seleničitan sodný(2)
2842 90 10 10- teluričitan sodný(2)
2842 90 90 10- selenan sodný(2)
2843 90 90Ostatní sloučeniny, amalgamy drahých kovů; pouze:kg
2843 90 90 10- oxid osmičelý(2)
2845 90 10 10Tetradeuteromethanol(2)kg
2848 00 00Fosfidy,chemicky definované i nedefinované vyjma ferofosfor pouze:(2)kg
2848 00 00 10- fosfidy mědi(2)
2848 00 00 10- fosfidy jiných kovů nebo nekovů(2)
2848 00 00 10- fosforovodík(2)
2850 00Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované,jiné než sloučeniny,
které jsou také karbidy č.2849 pouze:
kg
2850 00 10 10- pentaboran(2)
2850 00 10 10- arsenovodík(2)
2851 00 90 10Bromkyan(2)kg
2851 00 90 10Jodkyan(2)kg
2902 20Benzen(6)kg
2902 30Toluen /methylbenzen/(5)kg
2903Halogenderiváty uhlovodíku pouze:kg
2903 13 00Chloroform (trichlormethan)(6)kg
2903 14 00Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)(6)kg
2903 15 001,2 - dichlorethan (ethylendichlorid)(6)kg
2903 19 101,1,2-trichloretan(6)kg
1,1,1-trichloretan(6)kg
2903 19 90 101,1,2,2-tetrachloretan(6)kg
2903 19 90 101,1,1,2-tetrachloretan(6)kg
2903 19 90 10pentachloretan(6)kg
2903 21 00Vinylchlorid (chlorethylen)(6)kg
2903 22 00Trichlorethylen(6)kg
2903 23 00Tetrachlorethylen (perchlorethylen)(6)kg
2903 29 00 101,1-dichloretylen(6)kg
2903 30 31 101,2-dibromethan (EDB)(7)kg
2903 30 35
2903 30 33Brommethan (methylbromid)(2)kg
2903 30 90 10Methyljodid(6)kg
2903 51 90 10HCH,směs izomerů(7)kg
2903 59 90 10Aldrin(7)kg
2903 59 90 10Chlordan(7)kg
2903 59 90 10Heptachlor(7)kg
2903 59 90 10Camphechlor (toxafen)(6)kg
2903 62 00Hexachlorbenzen a DDT; pouze:kg
2903 62 00- Hexachlorbenzen(2, 6)
2903 62 00- DDT(7)
2903 69 90 10Polychlorované bifenyly, (PCB)(2,7)kg
polychlorované terfenyly (PCT)(2,7)
polybromované bifenyly (PBB)(2,7)
2904 20Deriváty uhlovodíků obsahující pouze nitro - nebo nitroso skupinu(2)kg
2904 20 90 104-nitrobifenyl(6)kg
2904 90 80 10Quintozen(6)kg
2905 11 00Methanol (methylalkohol)(2)kg
2905 39 102-Methylpentan-2,4-diol (Hexylenglykol)(6)kg
2905 50Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitro- soderiváty acyklických alkoholů; pouze:kg
2905 50 10 10- dicofol(6)kg
2905 50 30 10- ethylchlorvinol (alvinol, normosan)(3)gr
2907 12 00Kresoly a jejich soli(6)kg
2908 10 90 10Pentachlorfenol(6)kg
2908 90 00Ostatní halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů; pouze:kg
2908 90 00 10- 2,4-dinitrofenol(2)
2908 90 00 10- 2,4-dinitrofenolát sodný(2)
2908 90 00 10- 4,6-dinitro-o-kresol(DNOK)(2)
2908 90 00 10Dinoseb(2), (7)kg
2909 11 00Ether (diethylether)(5)kg
2909 19 00 10Bis (chlormethyl) ether(6)kg
2909 30 90 10Nitrofen(6)kg
2910 10 00Ethylenoxid (oxiran)(2), (6)kg
2910 30 001-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)(6)kg
2910 90 00Ostatní epoxydy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlánkovým kruhem
a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze:
kg
2910 90 00 10- endrin(2)
2910 90 00 10- dieldrin(2), (7)
2913 00 00 10O-nitrobenzaldehyd(6)kg
2914 11 00Aceton(5)kg
2914 12 00Methylethylketon (2-butanon)(5)kg
2914 31 00 10Fenylaceton (1-fenyl 2-propanon)(4)gr
2915 24 00Anhydrid kyseliny oct. (Acetanhydrid)(5)kg
2915 39 90Ostatní estery kyseliny octové; pouze:kg
2915 39 90 10- dinoseb acetate(2)
2915 90 80Ostatní nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy,halogenidy,
peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-,sulfo- nebo nitrosoderiváty pouze:
kg
2915 90 80 10- fluoroctan sodný(2)
2915 90 80 10- kyselina fluoroctová(2)
2915 90 80 10- těkavé estery kys.bromoctové (methyl-,ethyl- propyl-a butylbromacetát)(6)
2916 19 80 10Binapacryl(6)kg
2916 34 00Kyselina fenyloctová a její soli(5)kg
2918 13 00Soli a estery kyseliny vinné; pouze:kg
2918 13 00 10- vinan antimonyldraselný(2)
2919 00 90Ost.fosfor.estery a jejich soli; včetně laktofosfátů, jejich halo- gen-, sulfo-, nitro nebo
nitrosode- riváty; pouze:
kg
2919 00 90 10- tris (o-kresyl) fosfát(2)
2919 00 90 10- dichlorvos(2)
2919 00 90 10- heptenophos(2)
2919 00 90 10- mevinphos(2)
2919 00 90 10- tris-(2,3-dibrompropyl) fosfát(7)
2920 10 00Thiofosforečné estery a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze :kg
2920 10 00 10- bromophos-ethyl(2)
2920 10 00 10- parathion(2)
2920 10 00 10- parathion-methyl(2)
2920 90Ostatní estery ostatních anorga- nických kyselin (vyjma estery halogenvodíků) a jejich soli;
jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze:
kg
2920 90 80 10- sulfotep(2)
2920 90 80 10- dimethylsulfát(6)
2921 19 80Ostatní acyklické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli; pouze:kg
2921 19 80 10- methylbis (2-chlorethyl) amin(2)
2921 19 80 10- tris (2-chlorethyl) amin(2)
2921 19 80 10- N-nitrosodimethylamin(6)
2921 45 00 102-naftylamin(6)kg
2921 49 90Ostatní aromatické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli; pouze:gr
2921 49 90 10- PCE (eticyklidin)(3)
2921 49 90 10- amfetamin(3)
2921 49 90 10- dexamfetamin(3)
2921 49 90 10- levamfetamin(3)
2921 49 90 10- levometamfetamin(3)
2921 49 90 10- metamfetamin(3)
2921 49 90 10- metamfetamin racemát(3)
2921 49 90 10- benzfetamin(3)
2921 49 90 10- fentermin(3)
2921 49 90 10- SPA (lefetamin)(3)
2921 49 90 10- fenkamfamin(3)
2921 49 90 10- mefenorex(3)
2921 49 90 10- ethylamfetamin(3)
2921 49 90 10- 4-aminobifenyl(6)
2921 51 90 10Benzidin(6)kg
2921 51 90 103,3 - dichlorbenzidin(6)
2922 19 00Ostatní aminoalkoholy, jejich ethery a estery, jiné než ty, které obsahují více než jeden
druh kyslíkaté funkce; jejich soli; pouze:
gr
2922 19 00 10- acethylmethadol(1)
2922 19 00 10- alfacetylmethadol(1)
2922 19 00 10- alfamethadol(1)
2922 19 00 10- betacetylmethadol(1)
2922 19 00 10- betamethadol(1)
2922 19 00 10- cathin {kathin](3)
2922 19 00 10- dimefeptanol(l)
2922 19 00 10- noracymethadol(1)
2922 19 00 10- dextropropoxyfen(1)
2922 22 00 10N-Hydroxy MDA(3)gr
2922 22 00 10N-Ethyl MDA(3)gr
2922 29 00Ostatní aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí pouze:gr
2922 29 00 10- STP, DOM (2,5 dimethoxy-4-methylfenylamfetamin (3)
2922 29 00 10- DOB (2,5 dimethoxy-4-bromamfetamin)(3)
2922 29 00 10- DMA ( 2,5 dimethoxyamfetamin )(3)
2922 29 00 10- PMA ( para-methoxy-amfetamin)(3)
2922 29 00 10- TMA ( 3,4,5 trimethoxyamfetamin)(3)
2922 29 00 10- DOET ( 2,5 dimethoxy-4-ethyl-amfetamin)(3)
2922 30 00Aminoaldehydy, aminoketony a amino- chinony, jiné než ty, které obsahují více než jeden
druh kyslíkaté funkce; jejich soli; pouze:
gr
2922 30 00 10- isomethadon(1)
2922 30 00 10- methadon(1)
2922 30 00 10- normethadon(1)
2922 30 00 10- amfepramon(3)
2922 30 00- cathinon(3)
2922 30 00- methcathinon(3)
2922 43 00 10Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)(5)kg
2922 49 70 10Tilidin(1)gr
2922 50 00Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a jiné aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí; pouze:gr
2922 50 00 10- dimenoxadol(1)
2923 90 00Ostatní kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy; pouze:kg
2923 90 00 10- benzyltrimethylamonium chlorid(2)
2924 10 00Acyklické amidy (včetně acyklických karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli; pouze:gr
2924 10 00 10- fluoracetamid(2), (7)
2924 10 00 10- monocrotophos(2)
2924 10 00 10- phosphamidon(2)
2924 10 00 10- meprobamát(3)
2924 10 00 10- amid kyseliny monojodooctové(2)
2924 22 00Kyselina N-acetylanthranilová (2-acetamidobenzoová kyselina)(4)kg
2924 29 90Ostatní sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí; pouze:gr
2924 29 90 10- diampromid(1)
2924 29 90 10- ethinamát(3)
2925 19 80 10Captafol(6)kg
2925 19 80 10Chlordimeform(7)kg
2925 19 80 10Glutethimid(3)kg
2926 10 00Akrylonitril(6)kg
2926 90 10Acetonkyanhydrin(2)kg
2926 90 80Ostatní sloučeniny s nitrilovou funkcí; pouze:gr
2926 90 80 10- benzaldehydkyanhydrin(2)
2926 90 80 10- butyronitril(2)
2926 90 80 10- 3-chlorakrylonitril(2)
2926 90 80 10- 4-chlorbutyronitril(2)
2926 90 80 10- 3-chlorpropionitril(2)
2926 90 80 10- kyanacetamid(2)
2926 90 80 10- malonitril(2)
2926 90 80 10- propionitril(2)
2926 90 80 10- ethylester kyseliny kyanmravenčí(2)
2926 90 80 10- methylester kyseliny kyanmravenčí(2)
2926 90 80 10- methadon-meziprodukt(1)
2926 90 80 10- fenproporex(3)
2926 90 80 10- brombenzylkyanid(2)
2926 90 80 10- 2-chlorbenzylidenmalononitril(2)
2926 90 80 10- tetrakyanoethylen(2)
2926 90 80 10- flucythrinate(2)
2927 00 00 10Diazomethan(6)kg
2928 00 90Hydrazin kyseliny maleinové(6)kg
2928 00 90 10Fenylhydrazin(6)kg
2930 90 70Ostatní organické sloučeniny síry; pouze:kg
2930 90 70 10- benzylrhodanid(2)
2930 90 70 10- ethylrhodanid(2)
2930 90 70 10- N-fenylthiomočovina(2)
2930 90 70 10- bis (2 chlorethyl) sulfit(2)
2930 90 70 10- 4 chlorfenyldiazothiomočovina(2)
2930 90 70 10- alfa-naftylthiomočovina(2)
2930 90 70 10- tetramethylen-disulfotetramin(2)
2930 90 70 10- aldicarb(2)
2930 90 70 10- disulfoton(2)
2930 90 70 10- fenamiphos(2)
2930 90 70 10- methamidophos(2)
2930 90 70 10- methomyl(2)
2930 90 70 10- omethoate(2)
2930 90 70 10- oxamyl(2)
2930 90 70 10- phorate(2)
2930 90 70 10- propetamphos(2)
2930 90 70 10- thiofanox(2)
2930 90 70 10- thiokarbonyl-tetrachlorid(2)
2931 00 80Ostatní organicko-anorganické sloučeniny:
pouze:
kg
2931 00 80 10- trialkylolovičité soli(2)
2931 00 80 10- pentakarbonyl železa(2)
2931 00 80 10- rtuti alkylsloučeniny(2)
2931 00 80 10- tetraisopropyl-fosforamid(2)
2931 00 80 10- tetrakarbonyl niklu(2)
2931 00 80 10- tetramethylolovo(2)
2931 00 80 10- tetraethylolovo(2)
2931 00 80 10- fonofos(2)
2931 00 80 10- bis-tributylcinoxid(2)
2931 00 80 10- alkylsloučeniny rtuti(2,7)
2931 00 80 10- alkoxylalkyl a aryl sloučeniny rtuti(2,7)
2931 00 80 10- organické slučeniny cínu(6)
2931 00 80 10- cyhexatin(7)
2931 00 80 10- ostatní anorganické sloučeniny rtuti(7)
2932 19 00 10Carbosulfan(2)kg
2932 19 00 10Furathiocarb(2)
2932 29Ostatní laktony:
pouze:
kg
2932 29 80 10- brodifacoum(2)
2932 29 80 10- beta-propiolakton(6)
2932 91 00Isosafrol(4)gr
2932 92 003,4-methylendioxyfenyl-2- propanon(4)gr
2932 93 00Piperonal(4)gr
2932 94 00Safrol(4)gr
2932 99 70 10MMDA (5-methoxy-3,4-methylendioxyamfetamin)(3)gr
2932 99 70 10MDMA (3,4-methylen-dioxy-methamfetamin)(3)gr
2932 99 70 10MDA (3,4 - methylendioxyamfetamin)(3)gr
2932 99 90Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy); pouze:gr
2932 99 90 10- carbofuran(2)
2932 99 90 10- DMHP (dimethylheptylpyran)(3)
2932 99 90 10- parahexyl(3)
2932 99 90 10- THC (tetrahydrokanabinoly)(3)
2933 32 00Piperidin a jeho soli(5)gr
2933 39 95Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře nekondezovaný pyridinový kruh (hydrogenovaný
nebo nehydrogenovaný); pouze:
gr
2933 39 95 10- 2-amino-3-nitropyridin(2)
- 2-amino-5-nitropyridin(2)
- allylprodin(1)
- alfaprodin(1)
- alfameprodin(1)
- acetyl-alfa-methylfentanyl(1)
- alfa-methylfentanyl(1)
- 3-methylfentanyl(1)
- PEPAP(1)
- MPPP(1)
- alfentanil(1)
- anileridin(1)
- benzethidin(1)
- betameprodin(1)
- betaprodin(1)
- bezitramid(1)
- difenoxin(1)
- difenoxylát(1)
- dipipanon(1)
- etoxeridin(1)
- fenampromid(1)
- fenoperidin(1)
- fentanyl(1)
- hydroxypethidin(1)
- norpipanon(1)
- pethidin(1)
- pethidin-meziprodukt A(1)
- pethidin-meziprodukt B(1)
- pethidin-meziprodukt C(1)
- piminodin(1)
- piritramid(1)
- properidin(1)
- trimeperidin(1)
- propiram(1)
- ketobemidon(1)
- fencyklidin(3)
- methylfenidát(3)
2933 51Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a její derviáty, její soli; pouze:gr
2933 51 10Fenobarbital (INN) a jeho soli(3)gr
2933 51 30Barbital (INN) a jeho soli(3)gr
2933 51 90 10- sekobarbital(3)
- amobarbital(3)
- cyklobarbital(3)
- pentobarbital(3)
- butalbital(3)
- methylfenobarbital(3)
- allobarbital(3)
- butobarbital(3)
- sekbutabarbital(3)
- vinylbital(3)
2933 59 70Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře pyrimidonový kruh (hydrogenovaný nebo
nehydrogenovaný) nebo piperazinový kruh pouze:
gr
2933 59 70 10- crimidine(2)
- pirimiphos-ethyl(2)
- pirimphos-methyl(2)
- fenetyllin(3)
- meklokvalon(3)
- methakvalon(3)
- zipeprol(3)
2933 79 00Ostatní laktamy; pouze:gr
2933 79 00 10- methyprylon(3)
2933 90 60Diazepinygr
2933 90 60 10Midazolam (Midazolamum)(3)
Loprazolam(3)
Klobazam(3)
Alprazolam(3)
Bromazepam(3)
Chlordiazepoxid(3)
Delorazepam(3)
Diazepam(3)
Estazolam(3)
Ethylloflazepát(3)
Fludiazepam(3)
Flunitrazepam(3)
Flurazepam(3)
Halazepam(3)
Klonazepam(3)
Klorazepát(3)
Lormetazepam(3)
Lorazepam(3)
Medazepam(3)
Nordazepam(3)
Nitrazepam(3)
Nimetazepam(3)
Oxazepam(3)
Pinazepam(3)
Prazepam(3)
Temazepam(3)
Tetrazepam(3)
Triazolam(3)
2933 90 95Parafluorfentanyl(1)gr
2933 90 95Beta-Hydroxyfentanyl(1)gr
2933 90 95Beta-Hydroxy-3-Methyl- fentanyl(1)gr
2933 90 95Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) pouze:gr
2933 90 95 10- triazophos(2)
- etonitazen(1)
- fenazocin(1)
- fenomorfan(1)
- klonitazen(1)
- levorfanol(1)
- levofenacylmorfan(1)
- metazocin(1)
- moramid, meziprodukt(1)
- proheptazin(1)
- racemorfan(1)
- DET (N, N - diethyltriptamin)(3)
- DMT (N, N - dimethyltriptamin)(3)
- rolicyklidin(3)
- kamazepam(3)
- mazindol(3)
- pyrovaleron(3)
- drotebanol(1)
- norlevorfanol(1)
- racemethorfan(1)
- pentazocin(3)
- brotizolam(3)
- etryptamin(3)
- pipradol(3)
- tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA, triethylenfosforamid)(6)
2934 90 98Ostatní heterocyklické sloučeniny; pouze:gr
2934 90 98 10- pyrrolidindithiokarbamát sodný(2)
- methidathion(2)
- dextromoramid(1)
- diethylthiambuten(1)
- dimethylthiambuten(1)
- dioxafetylbutyrát(1)
- ethylmethylthiambuten(1)
- furethidin(1)
- fenadoxon(1)
- racemoramid(1)
- levomoramid(1)
- morferidin(1)
- sufentanil(1)
- TCP tenocyklidin(3)
- fenmetrazin(3)
- fendimetrazin(3)
- haloxazolam(3)
- ketazolam(3)
- klotiazepam(3)
- kloxazolam(3)
- oxazolam(3)
- pemolin(3)
- aminorex(3)
- mesocarb(3)
- 4-Methylaminorex(3)
- Alfa-Methylthiofentanyl(1)
- Thiofentanyl(1)
- 3-Methylthiofentanyl(1)
2936 29 90Ostatní vitaminy a jejich deriváty; pouze:kg
2936 29 90 10- aminopterin(2)
2938 90 90 10Scilliroside(2)
2939 10 00Alkaloidy opia a jejich deriváty; jejich soli; pouze:gr
2939 10 00 10- acetorfin hydrochlorid(1)
- dihydromorfin(1)
- hydrokodon(1)
- hydromorfinol(1)
- hydromorfon(1)
- methyldesorfin(1)
- methyldihydromorfin(1)
- morfi(1)
- morfin methobromid(1)
- morfin N-oxid(1)
- myrofin(1)
- metopon(1)
- nikomorfin(1)
- normorfin(1)
- oxykodon(1)
- oxymorfon(1)
- thebain(1)
- thebakon(1)
- acetyldihydrokodein(1)
- dihydrokodein(1)
- ethylmorfin(1)
- folkodin(1)
- kodein(1)
- nikokodin(1)
- nikodikodin(1)
- norkodein(1)
- desomorfin(1)
- etorfin(1)
- heroin(1)
- benzylmorfin(1)
- kodoxim(1)
- buprenorfin(3)
2939 41 00Efedrin a jeho soli(3)gr
2939 42 00Pseudoefedrin (INN) a jeho soli(4)gr
2939 61 00Ergometrin (INN) a jeho soli(4)gr
2939 62 00Ergotamin (INN) a jeho soli(4)gr
2939 63 00Kyselina lysergová a její soli(4)gr
2939 69 00Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli; pouze:gr
2939 69 00 10- LSD (/ + / Lysergid)(3)
2939 69 00 10- LSD 25(3)
2939 90 11Kokain surový(1)gr
2939 90 19Ostatní kokain a jeho soli(1)gr
2939 90 19Ekgonin(1)gr
2939 90 90Ostatní rostlinné alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou a jejich soli; ethery,
estery a ostatní deriváty; pouze:
kg
2939 90 90 10- anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)(2)
2939 90 90 10- brucin(2)
2939 90 90 10- strychnin(2)
2939 90 90 10Levometorfan(1)gr
2939 90 90 10Meskalin(3)gr
2939 90 90 10Psilotsin(3)gr
2939 90 90 10Psilocybin(3)gr
8107Kadmium a jeho sloučeniny(6)kg
8112 91 50 10Thalium(2)kg
8112 91 89 10
8112 99 90 10

Vysvětlivky:

(1) omamné látky

(2) zvlášť nebezpečné jedy

(3) psychotropní látky

(4) prekursory

(5) pomocné chemické látky

(6) ostatní jedy a specifické karcinogenní látky a jiné látky poškozující zdraví a/nebo životní prostředí

(7) nebezpečné chemikálie zařazené do procedury předběžného souhlasu v rámci Londýnských směrnic, při nichž je udělení povolení k dovozu nebo vývozu vázáno na souhlas příslušného národního orgánu (t.zv. Designované národní autority).

Část II

JADERNÉ MATERIÁLY

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jedn.
2612 10Uranové rudy a jejich koncentráty (vč. chemického koncentrátu uranu)1* tuna
2844 10Uran přírodní ( při dovozu vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce)1* tuna
2844 20Uran obohacený (při dovozu vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce)1* tuna
2844 40 11Ferro-urankg
2844 50 00Vyhořelé (ozářené) palivové články - pouze DOVOZ (kazety soubory)1* kus
8401 30 00Nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety, soubory); týká se i tečh paliv. článků obsahujících palivo vyrobené z uranu
vytěženého v ČR za účelem jejich výroby.
5* kusů

* množstevní omezení se týká dovozu

Část III

RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jedn.
2844 40Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10, 2844 20, 284430; slitiny, disperze (vč. cermetů),
keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny;radioaktivní odpady pouze:
kg
2844 40 19Ostatní slitiny
2844 40 20Umělé radioaktivní izotopy
2844 40 30Sloučeniny umělých radioaktivních izotopů
2844 40 40Anorganické výrobky druhu používaného jako “luminofory“ aktivovaná radioaktiv. sloučeninami
2844 40 90Ostatní

Část IV

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jedn.
3002 10 10 10Antiséra a jiné krevní složky (z lidské krve)ltr/Kč
3002 10 91 10Hemoglobin pouze z lidská krveltr/Kč
3002 10 95Ostatní lidského původultr/Kč
3002 90 10Lidská krevltr/Kč
3006 60Chemické antikoncepční přípravky - pouze VÝVOZ založené na hormonech nebo spermicidechkg/ Kč

ČÁST V

ODPADY

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jedn.
2505 10 00Písek použitý při slévárenských operacíchm3
2520 10 00Sádrovec vznikající v procesech chemického průmyslukg
2524 00Odpadní asbest (prach a vlákna)tuna
2619 00Strusky, okuje a jiné odpady z výroby železa a oceli železnétuna
2620 11 00Zinkový kamínektuna
2620 19 00Popel a zbytky obsahující zinektuna
2620 19 00Zbytky po loužení ze zpracování zinku jako jarosit,hematit, goesit aj.
2620 20 00Popely a zbytky obsahující olovotuna
2620 50 00Popel a zbytky obsahující vanadtuna
2620 90Popel a zbytky obsahující kovy nebo slitiny kovů, které nejsou jinde specifikovány nebo zahrnutytuna
2620 90Galvanické kalytuna
2620 90Vzácné kovy obsažené ve zbytcích v pevné formě, které obsahují stopy anorg. kyanidůtuna
2620 90Odpadní katalyzátorytuna
2620 90Popel z fotografických filmůtuna
2621 00 00Popel, prach a kaly a jiné zbytky jako jsou:tuna
2621 00 00Popel ze spalování desek tištěných spojů
2621 00 00Struska a popel jinde nespecifikované ani nezahrnuté
2621 00 00Zbytky vznikající ze spalování komunálních a domovních odpadů (popely)
2706 00 00Odpadní dehtové zbytky vč.asfaltocementu vznikající při rafinaci, destilaci, nebo pyrolytickém zpracování
organických materiálů
tuna
2713 90Odpady z výroby (zpracování petrolejového koksu a bitumenu vyjma anodových čel)tuna
2713 90Kaly z olovnatého benzinutuna
2715 00Asfaltocementové odpadytuna
2801Halogeny - odpadykg
2804 80 00Odpady a zbytky obsahující arzentuna
2805 40Odpady a zbytky obsahující rtuťkg
2806 až 2811Roztoky kyselin - odpadykg
2806 10 00Chlorovodík odpadníkg
2811 11 00Fluorovodík odpadníkg
2812 90 00Anorganické halogeny nekovů jinde nezahrnuté-odpadykg
2815Alkalické roztoky - odpadykg
2815 30 00Peroxid sodíku nebo draslíku - odpadykg
2816 30 00Peroxid barya - odpadykg
2817 00 00Peroxid zinku - odpadykg
2818 20 00Odpadní kysličník hlinitýkg
2818 20 00Zbytky z výroby oxidu hlinitého, které nejsou specifikovány nebo zahrnuty jindekg
2818 30 00Odpadní hydráty hliníkukg
2825 90 11Peroxid vápenatý - odpadykg
2825 90 19
2825 90 80Ostatní peroxidy odpadníkg
2826Jiné odpadní anorganické sloučeniny fluoru ve formě kapalin a kalůkg
2826Anorganické halogenidy kovů jinde nezahrnuté ani nespecifikované - odpadykg
2827
2826 19Kaly fluoridu vápenatéhokg
2826 90Fluoridy kovů odpadníkg
2827 39Chloridy kovů odpadníkg
2827 59 00Bromidy kovů odpadníkg
2827 60 00Jodidy kovů odpadníkg
2830 90Nerafinovaný sirník vápníku vznikající při odsiřování kouřových plynůkg
2833 29Nerafinovaný síran vápníku vznikající při odsiřování kouřových plynůkg
2837Anorganické kyanidy odpadníkg
2903 69Polychlorované naftaleny - odpadykg
2903 69Odpady, látky a předměty obsahující, tvořené, nebo kontaminované polychlorovanými bifenoly (PCB) nebo
polychlorovanými terfenyly (PCT) nebo polybromovanými bifenyly (PBB) vč. jakýchkoli jiných polybromovaných
analogů těchto sloučenin(koncentrace 50 mg/kg více)
kg
3824 90
2907Fenoly ve formě kapalin a kalůkg
2908 10Halogen sloučeniny fenolu zahrnující chlorfenoly ve formě kapalin a kalůkg
2909 30Všechny odpadní deriváty polychlorovaných dibenzodioxinůkg
2909 60 00Organické peroxidy - odpadykg
2919 00Organofosforové sloučeniny - odpadykg
2931 00
2921 19 10Triethylaminový katalyzátor pro usazování slévárenských písků - odpadytuna
2926Organické kyanidy - odpadykg
2932 91 00 až 2932 99 00Všechny deriváty polychlorovaných dibenzofuranů - odpadykg
3101 00 00Prasečí kejda, výkaly (hnojivo)tuna
3101 00 00Splaškové kaly (hnojiva)tuna
3204 a 3206Odpady z výroby, přípravy a použití barviv a pigmentůtuna
3208 a 3209Odpady z výroby, přípravy a použití barev a lakůtuna
3210 00
3215Odpady z výroby, přípravy a použiti inkoustůtuna
3401 a 3402Odpadní povrchově aktivní látkykg
3506 99 00Odpady z výroby a použití klihů a lepideltuna
3602 00 00Odpady výbušné povahy pokud se na ně nevztahují jiné právní předpisykg
3707 90Odpady z výroby, přípravy a použiti reprodukčních a fotografických chemikálií a materiálů jinde nespecifikované
ani nezahrnuté
kg
3806 90 00Odpady z výroby a použití pryskyřickg
3811 11Kaly sloučenin s olovem proti klepání motorukg
3812 20 10Odpady z výroby a použiti plastifikátorůkg
3812 20 90
3814 00Složená nehalogenovaná i halogenovaná rozpouštědla odpadníkg
3819 00 00Hydraulické a brzdové kapaliny odpadníkg
3820 00 00Teplonosné kapaliny odpadníkg
3820 00 00Mrazuvzdorné kapaliny odpadníkg
3824 71 00Halogenované a nehalogenované destilační zbytky vznikající z operací regenerace organických rozpouštědelkg
3824 79 00
3824 90
3824 71 00Odpady vznikající při výrobě alifatických halogenovaných uhlovodíků (jako chlormethany, dichlorethan,
vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid a epichlorhydrin)
kg
3824 79 00
3824 90
3824 71 00Odpady z výroby, přípravy a použití biocidů a fytofarmakkg
3824 79 00
3824 90
3824 71 00Odpady z výroby, přípravy a použití chemikálií na konzervování dřevakg
3824 79 00
3824 90
3824 71 00Iontoměniče - odpadykg
3824 79 00
3824 90
3824 71 00Kapaliny k odrezování kovů - odpadykg
3824 79 00
3824 90
3824 71 00Ethery (směsi odpadních rozpouštědel)kg
3824 79 00
3824 90
3824 71 00Odpady z výroby farmaceutických produktůkg
3824 79 00
3824 90
3915Odpady ze systému nezaložených na kyanidech, vznikající při povrchovém zpracování plastů (jedná se o odpady
dvou plastů)
kg
3915 90Nitrocelulóza - odpadytuna
3915 90Odpady z výroby, přípravy a použití pryskyřic (plasty)tuna
4001 10 00Odpady z výroby a použití latexu (kaučuk)tuna
4110 00 00Prach, popel, kaly a prášky z kůžetuna
6309 00 00Obnošené oděvy a jiné opotřebované textilní výrobkytuna
6310 10Použité hadry a opotřebované výrobky - tříděnétuna
6310 90 00Použité hadry a opotřebované výrobky - ostatnítuna
7001 00Odpadní sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklotuna
7205Upotřebený odšlehávací ocelový písektuna
8506Použité baterie vcelku nebo drcené, odpady a šrot vznikající z výroby bateriíks
8548 10
8507 10Olověné akumulátory vcelku nebo drcenéks
8507 20Ostatní olověné akumulátoryks
8507 30Použité akumulátory jiné než olověné vcelku nebo drcené, odpady a šrot vznikající z výroby akumulátorůks
8507 40
8507 80
9007 19 00Kamery pro jedno použití s bateriemi - odpadyks

Příloha E k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Zbraně, střelivo a výbušniny nevojenského charakteru

číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
3601 00 00Prášková výmetné výbušniny např. střelné prachyKč OP/kg
3602 00 00Připravené výbušniny jiné než 3601 např.: trhaviny,třaskaviny, trhací a prachové slože a směsiKč OP/kg
3603 00Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky, zažehovače; el. roznětky, rozbušky, pilule a palníkyKč OP/ks
9013Ostatní optické přístroje (např.zaměřovací dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteruKč OP/ks
9302 00Revolvery a pistoleKč OP/ks
9303Ostatní střelné zbraně např.: kulové, brokové a kombinované pušky a karabiny a dále perkusní a akustické zbraně, plynovky
a zbraně používající náboje typu Flobert, příp. další zařízení jejichž činnost je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie
Kč OP/ks
9304 00 00Ostatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem
vč. obranných sprejů a elektrické paralyzátory
Kč OP/ks
9305Části, součásti, příslušenství a náhradní či výměnné díly výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuKč OP/ks
9306Náboje a ostatní střelivo, nábojky a střely, jejich části a součásti vč. broků všech druhů, zápalek a nábojových krytekKč OP/ks

Příloha F k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

Vzor žádosti o udělení licence pro dovoz nebo vývoz zboží uvedeného v přílohách A, B, C, D
Vzor žádosti o udělení licence pro dovoz nebo vývoz zboží uvedeného v přílohách A, B, C, D

Vysvětlivky k žádosti o udělení licence

Popis jednotlivých položek :

1) lze zapsat maximálně 20 znaků,

2) datum podání žádosti,

3) nehodící se škrtnout,

4) nehodící se škrtnout,

5) identifikační číslo žadatele vč. názvu a sídla žadatele,

6) údaj se vyplňuje pouze u vývozu,

7) název zboží lze zapsat 60 znaků (musí odpovídat celnímu sazebníku),

8) č.položky nebo podpoložky cel.sazebníku, t.j. 4, 6, 8 nebo 10 míst,

9) uvádět množství odpovídající stanovené měrné jednotce, pokud je licencovaná položka množstevní, pokud je položka hodnotová, uvádět Kč FC0; lze zapsat maximálně 3 desetinná místa a 13 cifer před desetinou čárkou,

10) měrnou jednotku - množství nutné uvést podle příloh vyhlášky,

11) předpokládaná dovozní nebo vývozní cena, vyjádřená v Kč FCO podle kursu devizového trhu ČNB, platného v den podání žádosti,

12) maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní,

13) navrhovaná doba platnosti licence (počátek),

14) navrhovaná doba platnosti licence (ukončení),

15) uvádět název státu a jeho kód (kód stavu je uveden ve vyhlásče MF ČR č. 92/93 Sb - příloha č. 7 část IV),

16) uvádět pouze pro vývoz zboží :

P - přímý

K - kompletace IC

V - vazba na dovoz (upřesnit v poznámce)

Příloha G k vyhlášce č. 115/1997 Sb.

Vzor žádosti o udělení úředního povolení (licence) pro zboží uvedené v příloze E
Vzor žádosti o udělení úředního povolení (licence) pro zboží uvedené v příloze E

Přesunout nahoru