Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka 38/1997
Platnost od 19.05.1997
Účinnost od 01.09.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
22 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 110/1997 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Adaptace zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Poslední změna: 03.06.2020 (Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení)
Návrh vyhlášky o požadavcích na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Hlavním důvodem předložení návrhu nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, banány, brambory a výrobky z nich novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství a přímo použitelným předpisům Evropské unie.

Poslední změna: 21.05.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh vyhlášky o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Vyhláška přizpůsobuje požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.01.2020 pod číslem 18/2020 Sb. s účinností od 01.02.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Novela vyhlášky přizpůsobuje požadavky na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat právní úpravě obsažené v nařízení Evropské Komise.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.08.2019 pod číslem 211/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh vyhlášky o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Vyhláška má za cíl transponovat právní úpravu tří Evropských směrnic, týkajících se požadavků na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.11.2018 pod číslem 253/2018 Sb. s účinností od 09.11.2018
Návrh vyhlášky o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Vymezení požadavků na nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, některé lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.10.2018 pod číslem 248/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018
Návrh vyhlášky o doplňcích stravy

Návrh vyhlášky o doplňcích stravy odstraňuje duplicity některých požadavků na doplňky stravy a slaďuje používanou terminologii s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.04.2018 pod číslem 58/2018 Sb. s účinností od 01.11.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Návrh vyhlášky stanoví další požadavky na elektronické cigarety a náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.02.2017 pod číslem 37/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Novela přizpůsovuje zákon o vinohradnictví a vinařství na nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 26/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Vyhláška o některých způsobech označování potravin

Navrhovaná právní úprava nahradí stávající vyhlášku o označování potravin a tabákových výrobků v návaznosti na rozsáhlé změny zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.12.2016 pod číslem 417/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Navrhovaná vyhláška nahrazuje vyhlášku, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovanou vyhláškou se provádí adaptace platné právní úpravy předpisů Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.12.2016 pod číslem 397/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla a hořčici

Návrh má za cíl přizpůsobit požadavky pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla a hořčici přímo použitelným předpisům Evropské unie, technologickému vývoji v potravinářství a situaci na trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.12.2016 pod číslem 398/2016 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o tabákových výrobcích

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 08.08.2016 pod číslem 261/2016 Sb. s účinností od 07.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh vyhlášky o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Důvodem pro vydání nové vyhlášky je zejména zastaralost a neaktuálnost vyhlášky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.07.2016 pod číslem 231/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a další související zákony

Novela transponuje směrnici EU. Nad rámec transpozice směrnice byla v zákoně o potravinách identifikována ustanovení týkající se potravin, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.06.2016 pod číslem 180/2016 Sb. s účinností od 07.09.2016
Návrh vyhlášky o stanovení malého množství potravin osvobozených od požadavku na povinné deklarování výživových údajů

Cílem navrhované právní úpravy je stanovit malé množství potravin, které budou osvobozené od požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

Návrh neprošel 23.05.2016 (Návrh vzat zpět)
Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Vyhláška přizpůsobuje požadavky na maso, masné výrobky, ryby, produkty akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich přímo použitelným předpisům Evropské unie, vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 04.03.2016 pod číslem 69/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

Účelem navrhované právní úpravy je přesunout požadavky na informační povinnost příjemců potravin živočišného původu z nařízení vlády č. 125/2011 Sb. do vyhlášky č. 320/2014 Sb. Tímto krokem dojde ke sjednocení požadavků pro hlášení zásilek potravin živočišného původu s požadavky pro hlášení zásilek potravin rostlinného původu a doplňků stravy a nastavení jednotných podmínek pro všechny provozovatele potravinářských podniků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.07.2015 pod číslem 172/2015 Sb. s účinností od 01.08.2015