Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita

Částka 35/1997
Platnost od 02.05.1997
Účinnost od 02.05.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 28. dubna 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb., zákona č. 113/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 228/1992 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Do režimu volného oběhu se propustí zboží bez předložení dokladu v případě dovozu zboží, které nemá obchodní charakter,2) zboží poskytnuté bezúplatně, s výjimkou zboží dovezeného náhradou za zboží vadné nebo které neodpovídalo podmínkám smlouvy a které bylo vyvezeno zpět do zahraničí, zboží dovezené k úhradě vládních pohledávek a zboží, které je osvobozeno od cla.3)".

2. § 3 odst. 1 zní:

"§ 3

(1) Dovozní depozitum se vkládá u některého z následujících peněžních ústavů: ABN AMRO BANK N. V., Agrobanka Praha, a. s., Bank Austria (ČR), a. s., BANKA HANÁ, a. s., BNP-Dresdner Bank (ČR), a. s., Citibank, a. s., COOP BANKA, akciová společnost, COMMERZBANK AG, Creditanstalt, a. s., CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a. s., Česká spořitelna, a. s., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, Foresbank, a. s., GiroCredit-Sparkassen Banka Praha, a. s., HYPOBANK CZ, a. s., IC Banka, a. s., Praha, ING Bank N. V., Interbanka, akciová společnost, Investiční a Poštovní banka, a. s., Komerční banka, a. s., Konsolidační banka Praha, s. p. ú., Moravia Banka, a. s., PLZEŇSKÁ BANKA, a. s., Pragobanka, a. s., První městská banka, a. s., RAIFFEISSENBANK, a. s., Raiffeissenbank im Stiftland Waldsassen eG odštěpný závod Cheb, SOCIETE GENERALE BANKA, a. s., Sparkasse Mühlviertel-West banka, a. s., pobočka České Budějovice, Union banka, a. s., UNIVERSAL BANKA, a. s., Vereinsbank (CZ), a. s., Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Praha, Volksbank, a. s., Waldviertler Sparkasse von 1842, Zemská banka, a. s., Živnostenská banka, a. s. O složení dovozního depozita vydá peněžní ústav deklarantovi nebo jeho zástupci doklad.".

3. Dosavadní příloha k této vyhlášce se nahrazuje novou přílohou, která zní:

"Příloha k vyhlášce č. 90/1997 Sb.

ČÍSLO HS/KNPOPIS ZBOŽÍ
0102Živý skot
mimo:
0102 10 - živý skot - plemenná čistokrevná zvířata
0103Živá prasata
mimo:
0103 10 - živá prasata - plemenná čistokrevná zvířata
02Maso a poživatelné droby
0301 91Pstruzi živí
0301 93 00Kapři živí
0302 11Pstruzi čerství nebo chlazení
0302 69 11Kapři čerství nebo chlazení
0302 69 19Sladkovodní ryby ostatní, čerstvé nebo chlazené
0303 21Pstruzi zmrazení
0303 79 11Kapři zmrazení
0303 79 19Sladkovodní ryby ostatní,mrazené
04Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
05Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté
06Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň
mimo:
0601 - hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky ve vegetativním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212
0602 - ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí
07Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
08Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
mimo:
0803 00 - banány včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené
0805 - citrusové plody, čerstvé nebo sušené
0909 20 00Semena koriandru
0909 30Semena kmínu
0909 40Semena kořenného kmínu
11Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
12Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny
mimo:
1209 - semena, plody a výtvory k výsevu
13Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
14Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
15Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
16Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
17Cukr a cukrovinky
1802Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
1806Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
19Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
20Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
21Různé potravinářské přípravky
22Nápoje, lihové tekutiny a ocet
23Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
mimo:
2301 - moučky, šroty a peleta z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky
2304 00 00 - pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování sojového oleje
24Tabák a vyrobené tabákové náhražky
mimo:
2401 - nezpracovaný tabák; tabákový odpad
2710 00 61Oleje těžké plynové pro specifické zpracování
2710 00 65Oleje těžké plynové pro chemické zpracování
2710 00 66Oleje těžké plynové, síra do 0,05% hmotnostních, jiné než 2710 00 61 a 2710 00 65 mimo motorové nafty
2710 00 67Oleje těžké plynové, síra přes 0,05% do 0,2% hmotnostních, jiné než 2710 00 61 a 2710 00 65 mimo motorové nafty
2710 00 68Oleje těžké plynové, síra přes 0,2% hmotnostních, jiné než 2710 00 61 a 2710 00 65 mimo motorové nafty
2710 00 71Oleje těžké topné pro specifické zpracování
2710 00 72Oleje těžké topné pro chemické zpracování
2710 00 74Oleje těžké topné, síra do 1% hmotnostních, jiné než 2710 00 71 a 2710 00 72
2711 00 76Oleje těžké topné, síra přes 1% do 2% hmotnostních, jiné než 2710 00 71 a 2710 00 72
2710 00 77Oleje těžké topné, síra přes 2 % do 2,8% hmotnostních, jiné než 2710 00 71 a 2710 00 72
2710 00 78Oleje těžké topné pro jiné účely,síra přes 2,8% hmot., jiné než 2710 00 71 a 2710 00 72
2710 00 81Oleje mazací,ostatní pro specifické zpracování
2710 00 83Oleje mazací,ostatní pro chemické zpracování
2710 00 85Oleje mazací,ostatní pro vytváření směsí
2710 00 87Oleje motorové, mazací oleje pro kompresory a turbiny
2710 00 88Oleje kapalné pro hydraulické účely
2710 00 89Oleje bílé (parafinové), kapalný parafín
2710 00 92Oleje převodové a oleje pro reduktory
2710 00 94Oleje používané při obrábění kovů, uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje
2710 00 96Oleje elektroizolační
2710 00 98Oleje mazací, ostatní jiné než v předchozích podpoložkách
3102Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá
mimo:
3102 10 10 - Močovinu obsahující více než 45% hmotnostních dusíku v suchém bezvodném produktu
3102 80 00 - Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku
3213Barvy pro uměleckou malbu, školní barvy, plakátovací barvy, tónovací barvy, barvy pro zábavné účely a podobné barvy v tabletách, tubách, kelímkách, lahvičkách, miskách a v podobných formách nebo baleních
3214 90 00Nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu fasád, vniřních stěn, podlah, stropů a podobné přípravky
3303 00Parfémy a toaletní vody
3304Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích a ochranných přípravků; přípravky pro manikúru a pedikúru
3305Přípravky na vlasy
3306Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních past a prášků; niť k čištění mezizubních prostor (zubní nit), v samostatném maloobchodním balení
3307Holicí přípravky používané před holením, při holení a po něm, osobní deodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, parfémované i neparfémované, též s desinfekčními vlastnostmi
3401 11 00Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo různých odlévaných tvarů, obsahující nebo neobsahující mýdla; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, natřené nebo pokryté mýdlem nebo detergentem pro osobní použití (včetně medicinálních výrobků)
3402Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací přípravky (včetně pomocných pracích přípravků) a čistící přípravky, též obsahující mýdlo, jiné než patřící do čísla 3401
3403Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů a matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy, založených na mazadlech) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, kůže, kožešin nebo jiných materiálů, ale s výjimkou přípravků obsahujících jako základní složky nejméně 70% hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
3405Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karosérie, sklo nebo kov, čisticí pasty a prášky a podobné přípravky (též ve formě papíru, vaty, plsti netkaných textilií, plastů nebo lehčené pryže, impregnovaných, natřených nebo pokrytých takovými přípravky) s výjimkou vosků čísla 3404
3406 00Svíčky, svíce, voskové sloupky a podobné výrobky
3505 10Dextriny a jiné modifikované škroby
36Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
3701Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než papíru, kartonu, lepenky nebo textilií;ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách
mimo:
3701 10 - pro rentgeny
3701 99 00 - fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, ostatní
3702 20 00Filmy fotografické kopírovací okamžité ve svitcích citlivé, neexponované
3702 31Fotografické filmy pro barevnou fotografii ve svitcích, neperforované, citlivé, neexponované, o šířce nepřesahující 105 mm
3702 32Jiné filmy, s emulzí halogenidů stříbra
mimo:
3702 32 11 - mikrofilmy a filmy pro grafické umění s halogenidy stříbra, neperforované, citlivé, neexponované, Ïsířka do 35 mm
3702 32 31 - mikrofilmy s halogenidy stříbra, neperforované, citlivé, neexponované, Ïsířka větší než 35 mm
3702 39 00Filmy ve svitcích ostatní neperforované, neexponované, šířka do 105mm
3702 51 00Filmy ve svitku pro barevnou fotografii, neperforované, neexponované, šířka do 16mm, délka do 14m
3702 53 00Filmy ve svitku pro barevné diapozitivy, perforované, neexponované, šířka 16-35rnm, délka do 30m
3702 54 00Filmy ve svitku pro barevnou fotografii, perforované, neexponované, šířka 16-35mm délka do 30m,
3702 91Filmy ve svitku, perforované, neexponované, šíře do 16 mm, délka do 14 m
3702 93Mikrofilmy, filmy ve svitku, perforované, neexponované, šíře 16-35rnm, délka do 30 m
3703Fotografický papír, karton, lepenka nebo textilie, citlivé, neexponované
3706 90Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam o šířce menší než 35 mm
3707Chemické přípravky k fotografickým účelům (jiné než laky, klihy, lepidla a podobné přípravky); nesmíšené výrobky k fotografickým účelům, v odměřených dávkách nebo upravené pro drobný prodej, připravené k použití
3809 10Přípravky k úpravě povrchu, apretování na podkladě škrobových látek
3917Trubky, hadice a jejich příslušenství (např. spojky, kolena, příruby), z plastů
mimo:
3917 40 - příslušenství z plastů pro trubky a hadice
3918Podlahové krytiny z plastů, též samolepicí, v rolích nebo ve formě obkladaček nebo dlaždic; obklady na stěny a stropy z plastů, definované v poznámce 9 k této kapitole
3919Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a jiné ploché tvary, z plastů, též v rolích
3922Koupací vany, sprchy, umyvadla, bidety, záchodové mísy, jejich sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné výrobky zdravotnické a hygienické, z plastů
3923Výrobky pro přepravu nebo balení zboží z plastů; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry, z plastů
mimo:
3923 29 90 - pytle, sáčky a kornouty z ostatních plastů jiných než polymerů ethylenu a polyvinylchloridu
3924Stolní a kuchyňské nádobí, náčiní a jiné předměty pro domácnost, hygienické a toaletní potřeby z plastů
3926Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914
4011 10 00Pneumatiky nové pryžové pro osobní, kombinovaná osobní a dodávková a závodní motorová vozidla
4011 20Pneumatiky nové pryžové používané pro autobusy a náhradní automobily
4011 40Pneumatiky nové z pryže pro motocykly
4011 50Pneumatiky nové z pryže pro jízdní kola
4012Protektorované nebo použité pryžové pneumatiky; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, pryžové
4013Pryžové duše
mimo:
4013 20 00 - typy používané pro jízdní kola
4016Ostatní výrobky z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku
42Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev
mimo:
4204 - technické potřeby z přírodní nebo kompozitní usně, druhů používaných pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické užití
4303Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin
4304 00 00Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin
4401Dřevo palivové (polena, špalky, větve, otepi apod.); dřevěné štěpky nebo třísky; dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
4402 00 00Dřevěné uhlí (včetně uhlí ze skořápek nebo z ořechů), též aglomerované
4414 00Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty
4415Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obaly; kabelové bubny ze dřeva; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavné rámy palet ze dřeva
4416 00Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části ze dřeva včetně dužin
4417 00Dřevěné nástroje, násady a rukojeti k nástrojům, dřevěné násady ke smetákům, kartáčům a štětcům; dřevěné formy, kopyta a napínáky obuvi
4419 00Stolní a kuchyňské náčiní ze dřeva
4420Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva; nábytek ze dřeva, který nepatří do kapitoly 94
4421Ostatní výrobky ze dřeva
mimo:
4421 90 10 - cívky, potáče, dutinky, cívky na šicí nitě a podobné výrobky ze soustruženého dřeva
4503Výrobky z přírodního korku
4504 10Kostky, cihly, desky, listy a pásy; dlaždice všech tvarů; plné válce, včetně kotoučů z aglomerovaného korku
46Výrobky ze slámy, esparta nebo jiného materiálu na úplety; košíkářské a proutěné výrobky
4813Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost (na formáty) nebo ve tvaru složek, sešitků či trubek (dutinek)
4814Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěnu; okenní transparentní papír
4815 00 00Podlahové krytiny na podkladě z papíru, kartónu nebo lepenky, též přiříznuté do tvaru (formátu)
4817Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a lístky pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky
4818Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, druhů používaných v domácnosti nebo k účelům hygienickým a zdravotnickým, v kotoučích o šíři nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníčky, odličovací ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, hygienické tampóny, prostěradla a podobné zboží používané v domácnosti, k toaletním, hygienickým a nemocničním účelům, oděvy a jejich doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken
mimo:
4818 10 - toaletní papír
4818 40 - hygienické vložky a tampóny, dětské pleny a podobné hygienické výrobky
4818 90 10 - výrobky pro chirurgické, lékařské nebo hygienické účely, neupravené pro drobný prodej
4819Krabice, bedny, pytle, sáčky a jiné obaly z papíru, kartónu nebo lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken; krabicové pořadače, dopisové přihrádky a podobné zboží z papíru, kartónu nebo lepenky, používané v kancelářích, obchodech a podobně
mimo:
ex 4819 40 00 - pouze materiály pro ochranu sterilních nástrojů
4820Rejstříky, účetní knihy, bloky (poznámkové, objednávek, stvrzenek), poznámkové notesy, složky dopisních papírů, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky a spisové mapy, obchodní tiskopisy, sady papírů proložené uhlovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky z papíru nebo kartónu; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky
mimo:
4820 20 - sešity
4821Papírové, kartónové nebo lepenkové nálepky všech druhů, též potištěné
4823 60Podnosy, tácky, talíře, misky, šálky, kelímky a podobné výrobky z papíru, kartonu nebo lepenky
4908Obtisky všeho druhu
4909 00Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami
4910 00 00Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků
4911Ostatní tiskařské výrobky včetně tištěných obrazů, rytin a fotografií
57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky
mimo:
5801 - vlasové tkaniny a žinilkové tkaniny, jiné než tkaniny čísel 5802 nebo 5806
5804 - tyly a jiné síťové textilie, vyjma tkaných, pletených nebo háčkovaných; krajka v metráži v pásech nebo v motivech, jiné než výrobky čísla 6002
5810 - výšivky v metráži, v pásech nebo jako motivy
5904Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaru
5905 00Textilní tapety
5906Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902
61Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované
mimo:
6111 - kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované
6115 93 10 - punčochy na křečové žíly ze syntetických vláken
62Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
mimo:
6209 - kojenecké oděvy a oděvní doplňky
63Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky; hadry
64Obuv, kamaše a podobné výrobky; části těchto výrobků
mimo:
6406 - obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holení a podobné výrobky a jejich součásti
6503 00Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, hotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla6501, též podšívané nebo zdobené
6504 00 00Klobouky a jiné pokrývky hlavy splétané nebo zhotovené z pásků též podšité nebo zdobené
6505Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní metráže (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené
6506Jiné pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené
66Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti
mimo:
6603 - součásti, výstroj a příslušenství pro výrobky čísel 6601 nebo 6602
67Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů
6801 00 00Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky z přírodního kamene, jiné než z břidlice
6803 00Opracovaná břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice
6804Mlýnské kameny a jiné mlecí kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k broušení, ostření, leštění, hoblování nebo řezání, ruční brousky nebo leštící kameny a jejich části, z přírodních kamenů, z lisovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky, též s některými částmi z jiných materiálů
6805Přírodní nebo umělá brusiva ve tvaru prášku nebo zrn, na podložce z textilního materiálu, papíru, lepenky nebo jiných materiálů, též přiříznuté do tvaru, sešité nebo jinak spojené
6810Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
6907Neglazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkladové desky nebo obkladačky; neglazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, též na vhodném podkladu
6908Glazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkladové desky nebo obkladačky; glazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, též na vhodném podkladu
6910Keramické výlevky, umyvadla, bidety, podstavce pod umyvadla, koupací vany, záchodové mísy, splachovací nádrže, záchodové mušle a podobná instalační zařízení k sanitárním a hygienickým účelům
6911Kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty pro domácnost a toaletní předměty, z porcelánu
6912 00Kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty pro domácnost z jiných mater. než z porcelánu
6913Sošky a jiné ozdobné předměty z keramických materiálů
6914Ostatní keramické výrobky
7009Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
7010Demižóny, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice a zavařovačky, kelímky, lékovky, trubičky na tablety, ampulky a jiné skleněné obaly, používané pro dopravu nebo k balení zboží, skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla
mimo:
7010 10 00 - ampulky
7013Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely (vyjma zboží čísel 7010 nebo 7018)
7018 10Skleněné perly, imitace perel, drahokamů a polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží
7113Šperky a klenoty, jakož i jejich části, z drahých kovů nebo plátované drahými kovy
7114Zlatnické a stříbrnické výrobky a jejich části, z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
7116Výrobky z pravých perel (přírodních nebo uměle pěstovaných), drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, umělých nebo rekonstituovaných)
7117Umělá bižuterie
7118Mince
7315 20 00Řetězy protismykové ze železa,oceli
7317 00Hřebíky, cvočky, připínáčky, spony vlnité i zkosené, svorky, sponky (vyjma patřící do 8305) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, též z hlavičkou z jiného materiálu, vyjma z mědi
7318Šrouby a vruty, maticové šrouby, šroubové matice, vrtule (do pražců), šroubové háky, nýty, příčné klíny a závlačky, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli
7319Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky, bodce na vyšívání a podobné výrobky, určené pro ruční práce, ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené ani nezahrnuté
7320Pružiny a listy pružin, ze železa nebo oceli
7321Kamna, kotle s ohništěm, sporáky, krby (též s pomocnými kotlíky k ústřednímu topení), rožně, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky používané v domácnostech a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
7322Radiátory ústředního topení, nevytápěného elektricky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče horkého vzduchu (včetně rozvaděčů, které mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), jiné než elektricky vytápěné, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
mimo:
7322 90 - ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení horkého vzduchu
7323Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, železné nebo ocelové; železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze železa nebo oceli
7324Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
7415Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky (vyjma výrobky čísla 8305) a podobné výrobky z mědi nebo ze železa a oceli s měděnými hlavičkami; šrouby, svorníky, matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružinových podložek) a podobné výrobky z mědi
7417 00 00Přístroje na vaření nebo topení pro domácnost, neelektrické, jejich části a součásti z mědi
7418Stolní kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z mědi; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z mědi; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z mědi
7615Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z hliníku; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z hliníku; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z hliníku
8201Ruční nástroje: rýče, lopaty, krumpáče, škrabky, motyky, vidle a hrábě; sekery, sekáčky na větve a podobné sekací nástroje; zahradnické nůžky a prořezávače stromů všech druhů; kosy, srpy, dlouhé nože na řezání sena nebo slámy, nůžky na stříhání keřů, klíny a ostatní ruční nástroje používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
8202 10 00Ruční pily
8203Pilníky, rašple, kleště všech druhů (včetně štípacích), pinzety, kleštičky, nůžky na plech, řezače trub, čepů, děrovací kleště a průbojníky a podobné ruční nástroje
8204Ruční šroubové a napínací klíče (včetně dynamometrických); výměnné klíčové nástavce, též s rukojetí
8205Ruční nástroje (včetně zasazených sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; pájecí lampy, svěráky, upínáky a podobné nástroje, jiné než příslušenství, části a součásti obráběcích strojů; kovadliny; přenosné výhně; ruční nebo pedály ovládané brusné kotouče s konstrukcí
8206 00 00Sady nástrojů obsahující dva nebo několik nástrojů čísel 8202-8205, sestavené v soubory pro drobný prodej
8211Nože s hladkou nebo zoubkovanou řeznou čepelí (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208, a jejich čepele
8212Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky (včetně polotovarů čepelek z oceli v pásech)
8213 00 00Nůžky (krejčovské a podobné), čelisti nůžek
8214Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)
8215Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky
8301Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektrické), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky, z obecných kovů; klíče pro všechny druhy výše uvedených zámků, z obecných kovů
mimo:
8301 60 00 - části a součásti zámků
8302Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím, oknům, roletám, ke karosériím, k sedlářskému zboží, kufrům, truhlám, pouzdrům nebo podobné; věšáky a háčky na šaty, na klobouky, konzoly a podobné výrobky, z obecných kovů; rejdovací kolečka s úchytkami, z obecných kovů; zařízení pro automatické zavírání dveří, z obecných kovů
8304 00 00Kartotékové skříně, pořadače spisů, schránky na ukládání papírů nebo psacích per, zásuvky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, vyjma kancelářský nábytek čísla 9403
8305Mechaniky pro pořadače spisů, rychlovazače nebo desky s volnými listy, drátěné sponky, spínací růžky, sešívací drátky, štítky k rejstříkům a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů; sešívací spony v pásech (např. pro kancelářské potřeby, čalounické výrobky, balící potřeby), z obecných kovů
8306Zvony, gongy a podobné výrobky, neelektrické, z obecných kovů; sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů; rámečky k fotografiím a obrazům, z obecných kovů; zrcadla z obecných kovů
8308Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky, spony, svorky, háčky, očka a podobné výrobky z obecných kovů pro oděvy, obuv, plachty, brašnářské výrobky nebo pro výstroj jiných výrobků; duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a flitry (cetky), z obecných kovů
8309Zátky (včetně korunkových uzávěrů, korunkových čepů se závitem a nalévacích zátek), odtrhovací kapsle (pro uzávěr lahví), víka se závitem, plomby a jiné příslušenství obalů. z obecných kovů
8310 00 00Desky (štíty) a destičky (štítky) s orientačními nápisy, s adresami a podobné číslice, písmena a jiné značky, s obecných kovů, vyjma výrobky čísla 9405
8403Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402
8407 21Závěsné zážehové spalovací pístové motory pro pohon lodí
8413 20Ruční čerpadla, jiná než položek 8413 11 nebo 8413 19
8414 51Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní nebo střešní ventilátory s vlastním elektrickým motorem o výkonu nepřesahujícím 125 W
8419 11 00Ohřívače průtokové plynové
8419 19 00Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody jiné než plynové průtokové ohřívače
mimo:
solární ohřívače
8421 12 00Ždímačky prádla
8422 11 00Myčky nádobí pro domácnost
8423 10Osobní váhy, včetně dětských; váhy pro domácnost
8433 11Sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch, s motorem, se sekacím zařízením otáčejícím se v horizontální poloze
8433 19Sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch, s motorem, se sekacím zařízením otáčejícím se v jiné než horizontální poloze, též bez motoru
8450Pračky pro domácnost nebo prádelny, též spojené se sušičkami
mimo:
8450 20 00 - pračky s obsahem suchého prádla převyšujícím 10 kg
8450 90 00 - části a součásti
8452 10Šicí stroje pro domácnost
8484Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky
8507Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlého průřezu (včetně čtvercového)
mimo:
8507 30 91 - niklo-kadmiové akumulátory hermeticky uzavřené
8507 90 - části a součásti
8508Elektromechanické ruční nástroje s vestavěným elektrickým motorem
8509Elektromechanické přístroje pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem
8511Přístroje a elektrická zapalovací nebo spouštěcí zařízení pro zážehové a vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním (např. magnetické zapalovače [magneta], dynama s magnetem[magdyna], zapalovací cívky, zapalovací svíčky a žhavicí svíčky, spouštěče); generátory např. dynama, alternátory) a regulační spínače používané s těmito motory
mimo:
8511 90 00 - části a součásti
8512Elektrické přístroje osvětlovací a signalizační (vyjma výrobky čísla 8539), stěrače, rozmrazovače a odmlžovače, elektrické, pro jízdní kola a motorová vozidla
mimo:
8512 90 00 - části a součásti
8513 10 00Svítidla přenosná elektrická s vlastním zdrojem energie, jiné než osvětlovací přístroje 8512
8516Elektrické průtokové nebo zasobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače; elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy); elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy (např. vysoušeče vlasů, vlasové kulmy, přístroje na trvalou ondulaci) a vysoušeče rukou; žehličky; ostatní elektrotepelné přístroje používané v domácnostech; elektrické topné odpory, jiné než čísla 8545
mimo:
8516 80 - elektrické topné odpory
8516 90 00 - části a součásti
8518Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické soupravy; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
8519Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku
8520Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízením
8521Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem
8523Hotová nenahraná media pro záznam zvuku nebo podobný záznam, vyjma výrobky kap. 37
8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná media pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak vyjma výrobky kapitoly 37
mimo:
8524 31 00 - disky pro laserové snímací systémy, pro reprodukci jiného záznamu než zvuku nebo obrazu
8524 91 10 - ostatní nahraná media obsahující data nebo instrukce, které se používají v zařízeních pro automatizované zpracování dat
8528Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; videomonitory a videoprojektory
8539Elektrické žárovky nebo výbojky, včetně žárovek pro světlomety, tzv.“zapečetěné světlomety“ a ultrafialové nebo infračervené žárovky; obloukovky
mimo:
8539 41 00 - obloukovky
8539 49 10 - ultrafialové žárovky
8539 49 30 - infračervené žárovky
8539 90 - části a součásti
8701Traktory a tahače (vyjma tahače čísla 8709)
mimo:
8701 90 39 - zemědělské traktory a lesnické traktory, opatřené koly, nové s výkonem motoru převyšujícím 90 kW
8703Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů, s výjimkou vozidel rychlé lékařské pomoci vybavených podle vyhlášky č. 49/1993 Sb.,a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8704Motorová vozidla pro nákladní dopravu
8711Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky
8712 00Jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru
8716 10Obytné nebo campingové přívěsy a návěsy karavanního typu
8801Balony a vzducholodě; větroně, rogalla a ostatní bezmotorová vozidla
8802 20 10Civilní letouny a ostatní civilní letadla o vlastní hmotnosti nepřesahující 2000 kg
8903Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe
9005Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; ostatní astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy, vyjma radioastronomických přístrojů
9006 51 00Fotografické přístroje se zaměřením přímo objektivem (jednooké zrcadlovky), pro svitkové filmy o šířce nepřesahující 35 mm
9006 52 00Fotografické přístroje pro svitkové filmy o šířce menší než 35 mm
9006 53Fotografické přístroje pro svitkové filmy o šířce 35 mm
9006 59 00Fotografické přístroje ostatní
9007Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku
mimo:
9007 20 00 - promítací přístroje
9007 91 00 - části, součásti a příslušenství kamer
9007 92 00 - části, součásti a příslušenství promítacích přístrojů
9008Promítací přístroje pro statické snímky, jiné než kinematografické; fotografické přístroje zvětšovací nebo zmenšovací (jiné než kinematografické)
mimo:
9008 90 00 - části, součásti a příslušenství
9009Fotokopírovací přístroje s optickým nebo kontaktním systémem nebo termokopírovací přístroje
mimo:
9009 90 - části, součásti a příslušenství
9101Náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky (včetně stopek), s pouzdrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy (dublé)
9102Náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky (včetně stopek), jiné než čísla 9101
9103Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojkem, jiné než čísla 9104
9104 00Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny
9105Ostatní hodiny
9106Časové kontrolní přístroje a časová počitadla, s hodinovým nebo hodinkovým strojkem nebo se synchronním motorem (např. kontrolní píchací hodiny, hodiny zaznamenávající datum a hodinu, měřicí hodiny)
9113Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti
92Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů
mimo:
9209 - části a součásti (např. mechanismy pro hrací skříňky) a příslušenství hudebních nástrojů (např. karty, kotouče a válečky pro mechanicky hrající nástroje); metronomy a ladičky všech druhů
9302 00Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
9303Ostatní střelné zbraně a zařízení využívající výbuchu střelného prachu (např. lovecké pušky a karabiny, střelné zbraně, které lze nabíjet pouze ústím hlavně, pistole vystřelující rakety a ostatní zařízení určená pouze k vypouštěná signálních raket, pistole a revolvery ke střelbě slepými náboji, jateční pistole, děla k vrhání kotevního lana)
9304 00 00Zbraně ostatní
9305Části, součásti a příslušenství výrobků čísla 9301 až 9304
9307 00 00Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně a jejich části, součásti a pochvy
9401Sedadla (vyjma sedadel zařazených do čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti
mimo:
9401 90 - části a součásti
9403Ostatní nábytek a jeho části a součásti
9404Ložní drátěnky; ložní potřeby a podobné výrobky (např. matrace, prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky), pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem, včetně výrobků z lehčené pryže nebo lehčených plastů, též povlečené
9405Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté
mimo:
9405 60 - světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky
9405 91 - části a součásti skleněné
9405 92 - části a součásti z plastů
9405 99 - části a součásti jiné než skleněné
9504Potřeby pro lunaparkové a pro společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník
9505Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, včetně kouzelnických rekvizit a žertovných výrobků
9506Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku, atletiku nebo ostatní sporty (včetně stolního tenisu) nebo hry pod širým nebem, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; bazény a brouzdaliště
9507Rybářské pruty, udičky a ostatní výrobky pro lov na udici; podběráky všech druhů; umělé volavky (jiné než čísel 9208 nebo 9705) a podobné lovecké potřeby
9508 00 00Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce; kočovné cirkusy, zvěřince a divadla
96Různé výrobky
mimo:
9603 50 00 - ostatní kartáče tvořící části strojů, přístrojů nebo vozidel
9612 - pásky do psacích strojů a podobné barvící pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách
97Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. května 1997.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Přesunout nahoru