Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c87/1996 Sb.Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách

Částka 87/1996
Platnost od 29.11.1996
Účinnost od 01.12.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. listopadu 1996

o úpravě výše stravného při pracovních cestách

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., stanoví a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:


I

Sazby stravného stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., a zvýšené opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. června 1996, publikovaným v částce 52/1996 Sb., se upravují takto:

1. V § 5 odst. 1 se zvyšuje sazba uvedená v písmenu a) na částku 48 Kč, sazba uvedená v písmenu b) na částku 74 Kč a sazba uvedená v písmenu c) na částku 115 Kč.

2. V § 5 odst. 2 se zvyšuje sazba na částku 48 Kč.

II

Upravené sazby náhrad příslušejí zaměstnancům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru