Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c78/1996 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996

Částka 78/1996
Platnost od 18.10.1996
Účinnost od 18.10.1996
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 7. října 1996,

kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996

Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 19961) takto:


V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

a) v poř. č. 137 - Věková struktura hmotného investičního majetku, HIM 1996 se v bodě 2. Okruh zpravodajských jednotek, vypouští výraz "60 až 73" a v bodě 4. se lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou mění na "do 30. 5. 1997";

b) doplňuje se:

"150. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku v odvětví VELKOOBCHOD a zprostředkování obchodu za rok 1996 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Velko P-96

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k hodnocení podnikatelské aktivity ve sféře fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku s činností velkoobchod a zprostředkování obchodu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele o příjmech, výdajích a jejich struktuře, dále údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez rozlišení velikosti s převažující činností OKEČ 51 (velkoobchod a zprostředkování obchodu).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad".


Předseda:
Ing. Outrata v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 1996 byl uveřejněn v částce 70/1995 Sb.

Přesunout nahoru