Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c20/1996 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k postupům účtování pro podnikatele

Částka 20/1996
Platnost od 25.03.1996
Účinnost od 25.03.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/10 488/1996 ze dne 5. března 1996 k postupům účtování pro podnikatele.

Opatření se vydává k postupu účtování finančních rezerv na vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou, které se vytvářejí podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a sice pro případy prodeje a nákupu majetku, ke kterému se vztahují uvedené rezervy. Tímto opatřením se zároveň mění a doplňuje opatření Ministerstva financí č. j. 281/2 020/93 ze dne 1. ledna 1993, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby (částka 22/1993 Sb.).

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Přesunout nahoru