Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 93/1996 Sb.Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Částka 31/1996
Platnost od 25.04.1996
Účinnost od 01.07.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

93

ZÁKON

ze dne 15. března 1996

o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 132/1989 Sb. a zákona č. 115/1995 Sb., se mění takto:

1. Část první a druhá se vypouštějí.

2. § 29 a 30 se vypouštějí.

3. V § 31 se vypouštějí písmena a), b) a ch).

Dosavadní písmena c), d), e), f), g), h) a i) se označují jako písmena a) až g).

4. V § 32 se vypouští písmeno a).

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

5. V § 35 se vypouštějí slova "s osivy, sadbou včetně chmelové sádě a kořenáčů, školkařskými výpěstky," a "lesního a vodního hospodářství".

ČÁST DRUHÁ

§ 2

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, se mění takto:

§ 2 písm. a) zní:

"a) odrůdou soubor jedinců, náležející k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a rozmnožovatelný bez změny,".


ČÁST TŘETÍ

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru