Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

Částka 25/1996
Platnost od 19.04.1996
Účinnost od 19.04.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. března 1996

o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 51 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Vymezení podoby služebního stejnokroje

(1) Služební stejnokroj (dále jen „stejnokroj“) konfekční nebo šitý na míru tvoří povinné oděvní součásti uvedené v příloze č. 1; v téže příloze jsou uvedeny též přípustné oděvní součásti, které mohou být s povinnými oděvními součástmi kombinovány.

(2) Součástí stejnokroje je kovový odznak státní správy lesů. Odznak je z bílého kovu se smaltem, opatřený na zadní straně evidenčním číslem. Odznak se nosí na levé straně saka. Vzor vnější strany odznaku je uveden v příloze č. 2.

§ 2

Přidělení stejnokroje

(1) Vedoucí orgánů státní správy lesů stanoví okruh odborných zaměstnanců těchto orgánů, kterým se k výkonu jejich funkce přiděluje stejnokroj; stejnokroj se přiděluje až po uplynutí zkušební doby.1)

(2) Při prvém přidělení stejnokroje se zaměstnanci přidělí pouze povinné součásti stejnokroje.

(3) Stejnokrojové součásti se obměňují ročně v hodnotě odpovídající 50 % hodnoty povinných součástí stejnokroje.

(4) Při zničení nebo poškození stejnokroje nebo jeho součástí v důsledku mimořádných okolností bez zavinění zaměstnance přidělí příslušný orgán státní správy lesů zaměstnanci povinné součásti stejnokroje, aniž jejich hodnotu započítá do pravidelné obměny stejnokrojových součástí.

(5) Místo přidělení stejnokrojových součástí nelze poskytovat peněžité plnění.

§ 3

Evidence

(1) Nárok na obměnu stejnokrojových součástí vzniká v ročních intervalech. Stejnokrojové součásti v hodnotě finanční částky roční obměny lze čerpat do dvou let od vzniku nároku.

(2) Evidence o vydávání stejnokrojových součástí a o jejich finanční hodnotě se vede na evidenčních listech, na nichž zaměstnanci svým podpisem potvrzují datum vydání, počet a druh převzatých stejnokrojových součástí.

§ 4

Užívání stejnokroje

(1) Stejnokroj, který jsou oprávněni nosit při výkonu své funkce, musí zaměstnanci užívat co nejhospodárněji a udržovat jej v řádném stavu. Nesmí upravovat jednotlivé stejnokrojové součásti tak, aby byl změněn jejich vnější vzhled, nebo nosit na stejnokroji jakékoliv jiné označení nebo ozdoby.

(2) Stejnokroj není dovoleno doplňovat jinými součástmi, než je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky. Ke stejnokroji se nosí nízké boty. V provozních podmínkách lze ke stejnokroji nosit vysoké boty nebo holínky. Součásti stejnokroje se nosí alternativně, s ohledem na roční období.

(3) Zaměstnanci, který při výkonu své funkce stejnokroj pravidelně nenosí, může vedoucí příslušného orgánu státní správy lesů zkrátit finanční limit pro obměnu stejnokrojových součástí pro příští kalendářní rok (§ 2 odst. 3).

(4) V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr, stejnokroj nevrací, vrací pouze odznak státní správy lesů.


Závěrečná ustanovení

§ 5

Zrušuje se výnos Ministerstva zemědělství České republiky č. 58/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 52/1999 Sb. Čl. II

Dosavadní stejnokroje jsou odborní zaměstnanci orgánů státní správy lesů oprávněni při výkonu své funkce nosit až do 31. prosince 2000.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 419/2017 Sb. Čl. IV

Služební stejnokroje podle právní úpravy ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být používány nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 31 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/1996 Sb.

Oděvní součásti stejnokroje

MužiŽeny
Povinné součásti:

sako
kalhoty
vesta
košile zelená s dlouhými rukávy
košile bílá s dlouhými rukávy
vázanka zelená
tříčtvrteční kabát zelený s vložkou
čepice zimní
klobouk zelený
nízké boty
ponožky zelené

Přípustné součásti:

golfky zelené
košile zelená s krátkými rukávy
košile bílá s krátkými rukávy
hubertus zelený
bunda zelená
svetr zelený
šála zelená
pláštěnka zelená
kalhoty pracovní
boty pracovní
gumové nebo gumofilcové holínky
opasek
rukavice
služební brašna
návleky na boty
Povinné součásti:

sako
kalhoty
sukně
vesta
košile zelená s dlouhými rukávy
košile bílá s dlouhými rukávy
vázanka zelená
tříčtvrteční kabát zelený s vložkou
čepice zimní
klobouk zelený
nízké boty
ponožky zelené
punčochové kalhoty tělové barvy

Přípustné součásti:

golfky zelené
košile zelená s krátkými rukávy
košile bílá s krátkými rukávy
hubertus zelený
bunda zelená
svetr zelený
šála zelená
pláštěnka zelená
kalhoty pracovní
boty pracovní
gumové nebo gumofilcové holínky
opasek
rukavice
služební brašna
návleky na boty

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/1996 Sb.

Vzor odznaku státní správy lesů (měřítko 1 : 1)

Přesunout nahoru