Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie

Částka 17/1996
Platnost od 15.03.1996
Účinnost od 15.03.1996
Zrušeno k 10.05.1991 (165/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 22. února 1996,

kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie

Ministerstvo obrany stanoví podle § 36a zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.:


§ 1

Zevní označení vojenského policisty

(1) Zevní označení vojenského policisty tvoří:

a) rukávový znak, jehož tvar je určen štítem shodným se štítem malého státního znaku, barva štítu je modrá, lemování stuhou je v barvě trikolory, figura ve štítu je nahrazena písmeny "VP" bílé barvy,

b) domovenka, jejíž barva je modrá, je lemována stuhou v barvě trikolory, s bílým nápisem "VOJENSKÁ POLICIE",

c) odznak Vojenské policie s identifikačním číslem, jež je tvořen oválem modré barvy, má uprostřed zkřížené meče z bílého kovu a nad nimi číslo; v horní části je nápis "VOJENSKÁ" a v dolní části nápis "POLICIE".

(2) Vyobrazení rukávového znaku a domovenky je v příloze č. 1 této vyhlášky, vyobrazení odznaku Vojenské policie je v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Služební průkaz vojenského policisty

(1) Služební průkaz vojenského policisty (dále jen "služební průkaz") má modročervený podklad a v pravém dolním rohu je trikolora.

(2) Na přední straně je služební průkaz opatřen fotografií o rozměru 3 x 3 cm a nadpisem "MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY". Vedle fotografie je text "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ VOJENSKÉHO POLICISTY". Pod fotografií je identifikační číslo a v modrém poli bílý nápis "VOJENSKÁ POLICIE".

(3) Na zadní straně služebního průkazu je uvedeno jméno, příjmení, titul, hodnost a krevní skupina držitele služebního průkazu, text oprávnění a poučení, datum vydání služebního průkazu a podpis ministra obrany.

(4) Služební průkaz je uložen v černém koženém dvoudílném pouzdře. V levé polovině pouzdra je upevněn odznak Vojenské policie s identifikačním číslem.

(5) Vyobrazení služebního průkazu je v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 3

Barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie

(1) Osobní vozidla Vojenské policie jsou bílé barvy s bočními vodorovnými podélnými pruhy zelené barvy. Na těchto pruzích jsou černými velkými písmeny vyznačena slova "VOJENSKÁ POLICIE".

(2) Osobní terénní vozidla Vojenské policie, která jsou zavedena v Armádě České republiky, jsou tmavé (khaki) barvy buď s bočními vodorovnými podélnými pruhy bílé barvy, na kterých jsou černými velkými písmeny vyznačena slova "VOJENSKÁ POLICIE", nebo bez těchto pruhů s nápisem provedeným bílými velkými písmeny "VOJENSKÁ POLICIE" na bocích vozidla.

(3) Na kapotách motoru, zavazadlového prostoru a na obou předních dveřích je vyobrazen znak Vojenské policie v žlutočerné barvě na bílém podkladu. Dovoluje-li to typ vozidla, je na zadní kapotě kromě znaku Vojenské policie i nápis "VOJENSKÁ POLICIE".

(4) Vojenská policie může v případě naléhavé potřeby používat i vozidla v jakémkoli barevném provedení. Taková vozidla se označí snímatelnými nápisy "VOJENSKÁ POLICIE" a snímatelnými znaky "VOJENSKÁ POLICIE" v provedení uvedeném v odstavcích 1 až 3, a to tehdy, používá-li řidič vozidla snímatelné výstražné světelné zařízení doplněné zvláštním zvukovým výstražným zařízením.1)

(5) Vyobrazení znaku Vojenské policie je v příloze č. 4 této vyhlášky a vyobrazení barevného provedení a označení vozidla Vojenské policie je v příloze č. 5 této vyhlášky.

(6) Pro označení ostatních dopravních prostředků Vojenské policie platí ustanovení předchozích odstavců přiměřeně.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Holáň v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 65 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3 písm. a) a § 67 odst. 3 a 4 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 58/1996 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 58/1996 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 58/1996 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 58/1996 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 58/1996 Sb.

Přesunout nahoru