Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 309/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.

Částka 93/1996
Platnost od 31.12.1996
Účinnost od 31.12.1996
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

309

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. prosince 1996,

kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.

Vláda nařizuje podle § 19 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 321/1992 Sb. a zákona č. 254/1994 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb., se mění takto:

V § 1 se slova "nejpozději do 31. prosince 1996" nahrazují slovy "nejpozději do 31. prosince 1997".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1996.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr vnitra:
Ruml v. r.

Přesunout nahoru