Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 306/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice

Částka 92/1996
Platnost od 13.12.1996
Účinnost od 25.09.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

306

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 12. a 25. září 1996 v Bonnu a Praze bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice.

Ujednání vstoupilo v platnost dnem 25. září 1996.

České znění české nóty a překlad německé nóty se vyhlašují současně.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Č. j.: 510-511.13/3 TSR

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí má čest sdělit Velvyslanectví České republiky následující:

1. V rámci expertních jednání ve dnech 2. a 3. července 1996 v Praze se obě strany dohodly na tom, že k 1. říjnu 1996 otevřou šest dalších turistických stezek protínajících společné státní hranice.

V souladu s článkem 3 odst. 1 větami 1 a 2 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen „Dohoda“) se navrhuje uzavřít Ujednání o následujících turistických stezkách a jejich vyznačeném režimu a otevírací době:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko
NázevHraniční úsekPrůsečík na státních hranicíchRežim Poznámky
Bischofsreut (Marchhäuser) -České Žleby/ /Böhmisch RöhrenXIImezi mezilehlými hraničními znaky 5/4 a 5/5pěší
Část státních hranic se Svobodným státem Sasko
NázevHraniční úsekPrůsečík na státních hranicíchRežim
Poznámky
Bad Elster (Bärenloh) -Hranice/RoßbachXXIIImezi hlavními hraničními znaky 6 a 7pěší,
cyklisté
a vozíčkáři1)
Jöhstadt - Černý Potok/PleylXVmezi hlavními hraničními znaky 9 a 10pěšía cyklisté
Holzhau -Moldava/MoldauXIu hlavního hraničního znaku 8pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři1)
Hinterhermsdorf -Zadní Doubice/ /HinterdaubitzVIu hlavního hraničního znaku 24pěší
Hinterhermsdorf -Mikulášovice/NixdorfVIu hlavního hraničního znaku 17pěší
a cyklisté
Oybin (Hain) -Krompach/KrombachImezi hlavními hraničními znaky 17 a 18pěší, cyklisté a lyžaři

Poznámka:

1) Vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny.

Překračování státních hranic na turistických stezkách je povoleno zpravidla denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. října do 31. března.

Na turistické stezce Bischofsreuth (Marchhäuser) - České Žleby/Böhmisch Röhren je povoleno překračování státních hranic denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod v době od 1. října do 31. října.

V případě, že vláda České republiky vysloví svůj souhlas s tímto návrhem, budou tato nóta a odpovědní nóta tvořit příslušné Ujednání, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědní nóty vlády České republiky.

2. Jak bylo dohodnuto v rámci expertních jednání ve dnech 2. a 3. července 1996 v Praze, navrhuje se zrušit turistické stezky Neurehefeld - Moldava/Moldau v hraničním úseku XI a Bad Elster - Doubrava/Grün v hraničním úseku XXIII, jejichž využívání se stalo bezpředmětným po otevření hraničních přechodů Neurehefeld - Moldava/Moldau a Bad Elster - Doubrava/Grün.

V případě, že vláda České republiky vysloví svůj souhlas s tímto návrhem, budou tato nota a odpovědní nóta tvořit příslušné Ujednání, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědní nóty vlády České republiky.

3. Současně vláda Spolkové republiky Německo sděluje vládě České republiky v souladu s článkem 3 odst. 1 větou 3 Dohody průběh turistických stezek na území Spolkové republiky Německo:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Turistická stezka Bischofsreut (Marchhäuser) - České Žleby/Böhmisch Röhren probíhá od průsečíku v hraničním úseku XII mezi mezilehlými hraničními znaky 5/4 a 5/5 západním směrem přes Marchhäuser do Bischofsreut („Goldener Steig“).

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Turistická stezka Bad Elster (Bärenloh) - Hranice/Roßbach probíhá od průsečíku v hraničním úseku XXIII mezi hlavními hraničními znaky 6 a 7 východním směrem do Bad Elster (zemský okres Vogtland).

Turistická stezka Jöhstadt - Černý Potok/Pleyl probíhá od průsečíku v hraničním úseku XV mezi hlavními hraničními znaky 9 a 10 severním směrem do Jöhstadtu (zemský okres Annaberg).

Turistická stezka Holzhau - Moldava/Moldau probíhá od průsečíku v hraničním úseku XI u hlavního hraničního znaku 8 v oblasti Freiberger Mulde severozápadním směrem přes Teichhaus do Holzhau (zemský okres Freiberg).

Turistická stezka Hinterhermsdorf - Zadní Doubice/Hinterdaubitz probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 24 západním směrem do Hinterhermsdorfu (zemský okres Saské Švýcarsko).

Turistická stezka Hinterhermsdorf - Mikulášovice/Nixdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 17 jižním směrem do Hinterhermsdorfu (zemský okres Saské Švýcarsko).

Turistická stezka Oybin (Hain) - Krompach/Krombach probíhá od průsečíku v hraničním úseku I mezi hlavními hraničními znaky 17 a 18 severovýchodním směrem do Oybinu (zemský okres Löbau-Zittau).

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.

Bonn, 12. září 1996

Velvyslanectví České republiky

Ferdinandstraße 27

53127 Bonn

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Č. j.: 105.625/96-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a má čest potvrdit příjem nóty č. j.: 510-511.13/3 TSR ze dne 12. září 1996 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí má čest sdělit Velvyslanectví České republiky následující:

1. V rámci expertních jednání ve dnech 2. a 3. července 1996 v Praze se obě strany dohodly na tom, že k 1. říjnu 1996 otevřou šest dalších turistických stezek protínajících společné státní hranice.

Se zřetelem k článku 3 odst. 1 větám 1 a 2 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen „Dohoda“) se navrhuje uzavřít Ujednání o následujících turistických stezkách a jejich vyznačeném režimu a otevírací době:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko
NázevHraniční
úsek
Průsečík na státních
hranicích
Režim
Poznámky
České Žleby/XIImezi mezilehlýmipěší
/Bischofsreuthraničními znaky
(Marchhäuser)5/4 a 5/5
Část státních hranic se Svobodným státem Sasko
NázevHraniční úsekPrůsečík na státních hranicíchRežim
Poznámky
Hranice/
/Bad Elster
XXIIImezi hlavními hraničními znaky 6 a 7pěší,
cyklisté
a vozíčkáři1)
Černý Potok/
/Jöhstadt
XVmezi hlavními hraničními znaky 9 a 10pěšía cyklisté
Moldava/
/Holzhau
XIu hlavního hraničního znaku 8pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři1)
Zadní Doubice/ /HinterhermsdorfVIu hlavního hraničního znaku 24pěší
Mikulášovice/
/Hinterhermsdorf
VIu hlavního hraničního znaku 17pěšía cyklisté
Krompach/
/Oybin (Hain)
Imezi hlavními hraničními znaky 17 a 18pěší, cyklisté a lyžaři

Poznámka:

1) Vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny.

Překračování státních hranic na turistických stezkách je povoleno zpravidla denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. října do 31. března.

Na turistické stezce České Žleby/Bischofsreut (Marchhäuser) je povoleno překračování státních hranic denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. října do 31. října.

V případě, že vláda České republiky vysloví svůj souhlas s tímto návrhem, budou tato nóta a odpovědní nóta tvořit příslušné Ujednání, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědní nóty vlády České republiky.

2. Jak bylo dohodnuto v rámci expertních jednání ve dnech 2. a 3. července 1996 v Praze, navrhuje se zrušit turistické stezky Moldava - Neurehefeld v hraničním úseku XI a Doubrava - Bad Elster v hraničním úseku XXIII, jejichž využívání se stalo bezpředmětným po otevření hraničních přechodů Moldava - Neurehefeld a Doubrava - Bad Elster.

V případě, že vláda České republiky vysloví souhlas s tímto návrhem, budou tato nota a odpovědní nota tvořit příslušné Ujednání, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědní nóty vlády České republiky.

3. Současně vláda Spolkové republiky Německo sděluje vládě České republiky v souladu s článkem 3 odst. 1 větou 3 Dohody průběh turistických stezek na území Spolkové republiky Německo:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Turistická stezka České Žleby - Bischofsreut probíhá od průsečíku v hraničním úseku XII mezi mezilehlými hraničními znaky 5/4 a 5/5 západním směrem přes Marchhäuser do Bischofsreut („Goldener Steig“).

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Turistická stezka Hranice - Bad Elster (Bärenloh) probíhá od průsečíku v hraničním úseku XXIII mezi hlavními hraničními znaky 6 a 7 východním směrem do Bad Elster (zemský okres Vogtland).

Turistická stezka Černý Potok - Jöhstadt probíhá od průsečíku v hraničním úseku XV mezi hlavními hraničními znaky 9 a 10 severním směrem do Jöhstadtu (zemský okres Annaberg).

Turistická stezka Moldava - Holzhau probíhá od průsečíku v hraničním úseku XI u hlavního hraničního znaku 8 v oblasti Freiberger Mulde severozápadním směrem přes Teichhaus do Holzhau (zemský okres Freiberg).

Turistická stezka Zadní Doubice - Hinterhermsdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 24 západním směrem do Hinterhermsdorfu (zemský okres Saské Švýcarsko).

Turistická stezka Mikulášovice - Hinterhermsdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 17 jižním směrem do Hinterhermsdorfu (zemský okres Saské Švýcarsko).

Turistická stezka Krompach - Oybin (Hain) probíhá od průsečíku v hraničním úseku I mezi hlavními hraničními znaky 17 a 18 severovýchodním směrem do Oybinu (zemský okres Löbau-Zittau).

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s návrhy vlády Spolkové republiky Německo. V souladu s tím tvoří nóta Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a tato nóta

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek, které vstoupí v platnost dne 25. září 1996 a bude platné po dobu platnosti Dohody.

Současně vláda České republiky sděluje vládě Spolkové republiky Německo v souladu s článkem 3 odst. 1 větou 3 Dohody průběh turistických stezek na území České republiky:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Turistická stezka České Žleby - Bischofsreut (Marchhäuser) probíhá od průsečíku v hraničním úseku XII mezi mezilehlými hraničními znaky 5/4 a 5/5 (most přes Mechový potok) cestou přes Mlaka a Kamennou hlavu do Českých Žlebů.

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Turistická stezka Hranice - Bad Elster (Bärenloh) probíhá od průsečíku v hraničním úseku XXIII mezi hlavními hraničními znaky 6 a 7 po komunikaci do Hranice.

Turistická stezka Černý Potok - Jöhstadt probíhá od průsečíku v hraničním úseku XV mezi hlavními hraničními znaky 9 a 10 po komunikaci do Černého Potoka.

Turistická stezka Moldava - Holzhau probíhá od průsečíku v hraničním úseku XI u hlavního hraničního znaku 8 podél Moldavského potoka do Moldavy.

Turistická stezka Zadní Doubice - Hinterhermsdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 24 přes hraniční most, po komunikaci Kyjovskym údolím do Kyjova.

Turistická stezka Mikulášovice - Hinterhermsdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 17 podél Hraničního vrchu do Mikulášovic.

Turistická stezka Krompach - Oybin (Hain) probíhá od průsečíku v hraničním úseku I mezi hlavními hraničními znaky 17 a 18 po komunikaci do Krompachu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou úctou.

V Praze dne 25. září 1996

Velvyslanectví

Spolkové republiky Německo

Praha

Přesunout nahoru