Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 306/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice

Částka 92/1996
Platnost od 13.12.1996
Účinnost od 25.09.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

306

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 12. a 25. září 1996 v Bonnu a Praze bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice.

Ujednání vstoupilo v platnost dnem 25. září 1996.

České znění české nóty a překlad německé nóty se vyhlašují současně.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Č. j.: 510-511.13/3 TSR

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí má čest sdělit Velvyslanectví České republiky následující:

1. V rámci expertních jednání ve dnech 2. a 3. července 1996 v Praze se obě strany dohodly na tom, že k 1. říjnu 1996 otevřou šest dalších turistických stezek protínajících společné státní hranice.

V souladu s článkem 3 odst. 1 větami 1 a 2 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen „Dohoda“) se navrhuje uzavřít Ujednání o následujících turistických stezkách a jejich vyznačeném režimu a otevírací době:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko
NázevHraniční úsekPrůsečík na státních hranicíchRežim Poznámky
Bischofsreut (Marchhäuser) -České Žleby/ /Böhmisch RöhrenXIImezi mezilehlými hraničními znaky 5/4 a 5/5pěší
Část státních hranic se Svobodným státem Sasko
NázevHraniční úsekPrůsečík na státních hranicíchRežim
Poznámky
Bad Elster (Bärenloh) -Hranice/RoßbachXXIIImezi hlavními hraničními znaky 6 a 7pěší,
cyklisté
a vozíčkáři1)
Jöhstadt - Černý Potok/PleylXVmezi hlavními hraničními znaky 9 a 10pěšía cyklisté
Holzhau -Moldava/MoldauXIu hlavního hraničního znaku 8pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři1)
Hinterhermsdorf -Zadní Doubice/ /HinterdaubitzVIu hlavního hraničního znaku 24pěší
Hinterhermsdorf -Mikulášovice/NixdorfVIu hlavního hraničního znaku 17pěší
a cyklisté
Oybin (Hain) -Krompach/KrombachImezi hlavními hraničními znaky 17 a 18pěší, cyklisté a lyžaři

Poznámka:

1) Vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny.

Překračování státních hranic na turistických stezkách je povoleno zpravidla denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. října do 31. března.

Na turistické stezce Bischofsreuth (Marchhäuser) - České Žleby/Böhmisch Röhren je povoleno překračování státních hranic denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod v době od 1. října do 31. října.

V případě, že vláda České republiky vysloví svůj souhlas s tímto návrhem, budou tato nóta a odpovědní nóta tvořit příslušné Ujednání, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědní nóty vlády České republiky.

2. Jak bylo dohodnuto v rámci expertních jednání ve dnech 2. a 3. července 1996 v Praze, navrhuje se zrušit turistické stezky Neurehefeld - Moldava/Moldau v hraničním úseku XI a Bad Elster - Doubrava/Grün v hraničním úseku XXIII, jejichž využívání se stalo bezpředmětným po otevření hraničních přechodů Neurehefeld - Moldava/Moldau a Bad Elster - Doubrava/Grün.

V případě, že vláda České republiky vysloví svůj souhlas s tímto návrhem, budou tato nota a odpovědní nóta tvořit příslušné Ujednání, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědní nóty vlády České republiky.

3. Současně vláda Spolkové republiky Německo sděluje vládě České republiky v souladu s článkem 3 odst. 1 větou 3 Dohody průběh turistických stezek na území Spolkové republiky Německo:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Turistická stezka Bischofsreut (Marchhäuser) - České Žleby/Böhmisch Röhren probíhá od průsečíku v hraničním úseku XII mezi mezilehlými hraničními znaky 5/4 a 5/5 západním směrem přes Marchhäuser do Bischofsreut („Goldener Steig“).

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Turistická stezka Bad Elster (Bärenloh) - Hranice/Roßbach probíhá od průsečíku v hraničním úseku XXIII mezi hlavními hraničními znaky 6 a 7 východním směrem do Bad Elster (zemský okres Vogtland).

Turistická stezka Jöhstadt - Černý Potok/Pleyl probíhá od průsečíku v hraničním úseku XV mezi hlavními hraničními znaky 9 a 10 severním směrem do Jöhstadtu (zemský okres Annaberg).

Turistická stezka Holzhau - Moldava/Moldau probíhá od průsečíku v hraničním úseku XI u hlavního hraničního znaku 8 v oblasti Freiberger Mulde severozápadním směrem přes Teichhaus do Holzhau (zemský okres Freiberg).

Turistická stezka Hinterhermsdorf - Zadní Doubice/Hinterdaubitz probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 24 západním směrem do Hinterhermsdorfu (zemský okres Saské Švýcarsko).

Turistická stezka Hinterhermsdorf - Mikulášovice/Nixdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 17 jižním směrem do Hinterhermsdorfu (zemský okres Saské Švýcarsko).

Turistická stezka Oybin (Hain) - Krompach/Krombach probíhá od průsečíku v hraničním úseku I mezi hlavními hraničními znaky 17 a 18 severovýchodním směrem do Oybinu (zemský okres Löbau-Zittau).

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.

Bonn, 12. září 1996

Velvyslanectví České republiky

Ferdinandstraße 27

53127 Bonn

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Č. j.: 105.625/96-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a má čest potvrdit příjem nóty č. j.: 510-511.13/3 TSR ze dne 12. září 1996 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí má čest sdělit Velvyslanectví České republiky následující:

1. V rámci expertních jednání ve dnech 2. a 3. července 1996 v Praze se obě strany dohodly na tom, že k 1. říjnu 1996 otevřou šest dalších turistických stezek protínajících společné státní hranice.

Se zřetelem k článku 3 odst. 1 větám 1 a 2 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen „Dohoda“) se navrhuje uzavřít Ujednání o následujících turistických stezkách a jejich vyznačeném režimu a otevírací době:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko
NázevHraniční
úsek
Průsečík na státních
hranicích
Režim
Poznámky
České Žleby/XIImezi mezilehlýmipěší
/Bischofsreuthraničními znaky
(Marchhäuser)5/4 a 5/5
Část státních hranic se Svobodným státem Sasko
NázevHraniční úsekPrůsečík na státních hranicíchRežim
Poznámky
Hranice/
/Bad Elster
XXIIImezi hlavními hraničními znaky 6 a 7pěší,
cyklisté
a vozíčkáři1)
Černý Potok/
/Jöhstadt
XVmezi hlavními hraničními znaky 9 a 10pěšía cyklisté
Moldava/
/Holzhau
XIu hlavního hraničního znaku 8pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři1)
Zadní Doubice/ /HinterhermsdorfVIu hlavního hraničního znaku 24pěší
Mikulášovice/
/Hinterhermsdorf
VIu hlavního hraničního znaku 17pěšía cyklisté
Krompach/
/Oybin (Hain)
Imezi hlavními hraničními znaky 17 a 18pěší, cyklisté a lyžaři

Poznámka:

1) Vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny.

Překračování státních hranic na turistických stezkách je povoleno zpravidla denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. října do 31. března.

Na turistické stezce České Žleby/Bischofsreut (Marchhäuser) je povoleno překračování státních hranic denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. října do 31. října.

V případě, že vláda České republiky vysloví svůj souhlas s tímto návrhem, budou tato nóta a odpovědní nóta tvořit příslušné Ujednání, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědní nóty vlády České republiky.

2. Jak bylo dohodnuto v rámci expertních jednání ve dnech 2. a 3. července 1996 v Praze, navrhuje se zrušit turistické stezky Moldava - Neurehefeld v hraničním úseku XI a Doubrava - Bad Elster v hraničním úseku XXIII, jejichž využívání se stalo bezpředmětným po otevření hraničních přechodů Moldava - Neurehefeld a Doubrava - Bad Elster.

V případě, že vláda České republiky vysloví souhlas s tímto návrhem, budou tato nota a odpovědní nota tvořit příslušné Ujednání, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědní nóty vlády České republiky.

3. Současně vláda Spolkové republiky Německo sděluje vládě České republiky v souladu s článkem 3 odst. 1 větou 3 Dohody průběh turistických stezek na území Spolkové republiky Německo:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Turistická stezka České Žleby - Bischofsreut probíhá od průsečíku v hraničním úseku XII mezi mezilehlými hraničními znaky 5/4 a 5/5 západním směrem přes Marchhäuser do Bischofsreut („Goldener Steig“).

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Turistická stezka Hranice - Bad Elster (Bärenloh) probíhá od průsečíku v hraničním úseku XXIII mezi hlavními hraničními znaky 6 a 7 východním směrem do Bad Elster (zemský okres Vogtland).

Turistická stezka Černý Potok - Jöhstadt probíhá od průsečíku v hraničním úseku XV mezi hlavními hraničními znaky 9 a 10 severním směrem do Jöhstadtu (zemský okres Annaberg).

Turistická stezka Moldava - Holzhau probíhá od průsečíku v hraničním úseku XI u hlavního hraničního znaku 8 v oblasti Freiberger Mulde severozápadním směrem přes Teichhaus do Holzhau (zemský okres Freiberg).

Turistická stezka Zadní Doubice - Hinterhermsdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 24 západním směrem do Hinterhermsdorfu (zemský okres Saské Švýcarsko).

Turistická stezka Mikulášovice - Hinterhermsdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 17 jižním směrem do Hinterhermsdorfu (zemský okres Saské Švýcarsko).

Turistická stezka Krompach - Oybin (Hain) probíhá od průsečíku v hraničním úseku I mezi hlavními hraničními znaky 17 a 18 severovýchodním směrem do Oybinu (zemský okres Löbau-Zittau).

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s návrhy vlády Spolkové republiky Německo. V souladu s tím tvoří nóta Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a tato nóta

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek, které vstoupí v platnost dne 25. září 1996 a bude platné po dobu platnosti Dohody.

Současně vláda České republiky sděluje vládě Spolkové republiky Německo v souladu s článkem 3 odst. 1 větou 3 Dohody průběh turistických stezek na území České republiky:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Turistická stezka České Žleby - Bischofsreut (Marchhäuser) probíhá od průsečíku v hraničním úseku XII mezi mezilehlými hraničními znaky 5/4 a 5/5 (most přes Mechový potok) cestou přes Mlaka a Kamennou hlavu do Českých Žlebů.

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Turistická stezka Hranice - Bad Elster (Bärenloh) probíhá od průsečíku v hraničním úseku XXIII mezi hlavními hraničními znaky 6 a 7 po komunikaci do Hranice.

Turistická stezka Černý Potok - Jöhstadt probíhá od průsečíku v hraničním úseku XV mezi hlavními hraničními znaky 9 a 10 po komunikaci do Černého Potoka.

Turistická stezka Moldava - Holzhau probíhá od průsečíku v hraničním úseku XI u hlavního hraničního znaku 8 podél Moldavského potoka do Moldavy.

Turistická stezka Zadní Doubice - Hinterhermsdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 24 přes hraniční most, po komunikaci Kyjovskym údolím do Kyjova.

Turistická stezka Mikulášovice - Hinterhermsdorf probíhá od průsečíku v hraničním úseku VI u hlavního hraničního znaku 17 podél Hraničního vrchu do Mikulášovic.

Turistická stezka Krompach - Oybin (Hain) probíhá od průsečíku v hraničním úseku I mezi hlavními hraničními znaky 17 a 18 po komunikaci do Krompachu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou úctou.

V Praze dne 25. září 1996

Velvyslanectví

Spolkové republiky Německo

Praha

Přesunout nahoru