Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 289/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu

Částka 87/1996
Platnost od 29.11.1996
Účinnost od 29.11.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 19. listopadu 1996,

kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (dále jen "zákon"):


§ 1

Druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvádět do oběhu jako obchodní, jsou ozimý ječmen a ozimé žito.

§ 2

Rozmnožovací materiál ozimého ječmene uváděný do oběhu jako obchodní nesmí obsahovat více než 0,5 % příměsi jiných obilovin.

§ 3

Rozmnožovací materiál ozimého žita uváděný do oběhu jako obchodní nesmí mít klíčivost nižší než 82 %.

§ 4

Rozmnožovací materiál ozimého ječmene a ozimého žita uváděný do oběhu jako obchodní musí

a) být vyroben z množitelských porostů uznaných podle § 22 odst. 4 zákona a být označen názvem odrůdy,

b) vlastnostmi neuvedenými v § 2 a 3 vyhovovat požadavkům stanoveným pro certifikované osivo uvedených druhů podle zvláštního předpisu1) a

c) nést označení, z něhož je kupujícímu zřejmé, že se jedná o obchodní rozmnožovací materiál podle této vyhlášky.

§ 5

Kontrola vlastností obchodního rozmnožovacího materiálu se provádí týmž způsobem jako kontrola vlastností certifikovaného rozmnožovacího materiálu uvedených druhů.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

Přesunout nahoru