Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 288/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče

Částka 87/1996
Platnost od 29.11.1996
Účinnost od 01.01.1997
Zrušeno k 20.03.2002 (92/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

288

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 11. listopadu 1996

o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 45 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Živnostensky podnikat na úseku rostlinolékařské péče v oboru diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin mohou osoby, které mají úplné střední odborné vzdělání v oboru rostlinolékařství nebo fytopatologie a nejméně pětiletou praxi v oboru ochrany rostlin.

§ 2

(1) Živnostensky podnikat na úseku rostlinolékařské péče v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin mohou osoby, které mají

a) úplné střední odborné vzdělání v některém z těchto oborů:

1. rostlinolékařství nebo fytopatologie,

2. pěstitelství,

3. zahradnictví,

4. vinohradnictví,

5. chmelařství,

6. mechanizace,

7. lesnictví

nebo

b) úplné střední vzdělání

a praxi v oboru ochrany rostlin.

(2) Délka praxe činí,

a) jde-li o obor uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 1, nejméně tři roky,

b) jde-li o ostatní obory uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo o osoby s úplným středním vzděláním, nejméně deset let, popřípadě vykonala-li příslušná osoba komisionální zkoušku1) z předmětu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin na středních odborných školách oborů pěstitelských, zahradnických, vinohradnických, chmelařských nebo lesnických, nejméně pět let.

§ 3

Živnostensky podnikat na úseku rostlinolékařské péče v oboru kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin mohou osoby, které mají

a) úplné střední odborné vzdělání nebo střední odborné vzdělání v některém z těchto oborů:

1. rostlinolékařství nebo fytopatologie,

2. pěstitelství,

3. zahradnictví,

4. mechanizace,

5. lesnictví

nebo

b) úplné střední vzdělání

a dvouletou praxi v obsluze a seřizování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 odst. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách.

Přesunout nahoru