Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 283/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů

Částka 85/1996
Platnost od 21.11.1996
Účinnost od 24.10.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

283

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. září 1996 byl v Santiagu sjednán formou výměny nót Protokol mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů.

Protokol vstoupil v platnost dnem 24. října 1996.

České znění české nóty a překlad chilské nóty se vyhlašují současně.

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Velvyslanectví České republiky projevuje úctu váženému Ministerstvu zahraničních věcí Chilské republiky a s odvoláním na předchozí jednání, která se uskutečnila mezi kompetentními orgány České republiky a Chilské republiky, má čest navrhnout uzavření Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladu následujícího znění:

Článek 1

1. Státní příslušníci Chilské republiky, držitelé platných cestovních pasů, a státní příslušníci České republiky, držitelé platných cestovních pasů nebo cestovních příkazů, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany za účelem pobytu, který neslouží k výdělečné činnosti, a pobývat tam bez víz po dobu maximálně 90 dnů.

2. Státní příslušníci jedné smluvní strany, kteří hodlají na území státu druhé smluvní strany pobývat déle než 90 dnů nebo zde chtějí vykonávat výdělečnou činnost, si musí předem opatřit víza vydaná kompetentními orgány státu druhé smluvní strany.

Článek 2

Státní příslušníci jedné smluvní strany mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na hraničních přechodech, které jsou určeny pro mezinárodní cestovní styk, tj. na příslušném letišti, přístavu nebo hraničním přechodu.

Článek 3

1. Státní příslušníci jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho právní předpisy.

2. Smluvní strany se budou bez prodlení diplomatickou cestou vzájemně informovat o změnách v podmínkách pro vstup a pobyt na území svých států, jakož i o formalitách při výjezdu.

Článek 4

1. Tímto Protokolem není dotčeno právo příslušných orgánů smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt na území svého státu státním příslušníkům druhé smluvní strany, kteří by mohli ohrozit jeho bezpečnost, veřejný pořádek nebo kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky nebo jinak neprokáží zabezpečení svého pobytu.

2. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že přijmou své státní příslušníky na území svého státu bez dalších formalit.

Článek 5

1. Každá smluvní strana může úplně nebo částečně pozastavit provádění tohoto Protokolu z důvodu bezpečnosti, veřejného pořádku nebo ochrany zdraví s jedinou výjimkou druhého odstavce článku 4 tohoto Protokolu.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně sděleno druhé smluvní straně diplomatickou cestou a vstoupí v platnost doručením tohoto oznámení.

Článek 6

Státní příslušníci jedné smluvní strany, kteří ztratí své cestovní pasy nebo cestovní průkazy na území státu druhé smluvní strany, budou moci vycestovat ze státu pobytu s novým cestovním dokladem vydaným kompetentními orgány státu druhé smluvní strany.

Článek 7

1. Smluvní strany si diplomatickou cestou vymění vzory svých platných cestovních pasů nebo cestovních průkazů nejpozději 15 dnů po datu vzájemné výměny příslušných nót.

2. V případě změny platných nebo zavedení nových druhů cestovních dokladů si obě strany zašlou diplomatickou cestou jejich nové vzory, nejpozději 30 dnů před zahájením jejich používání.

Článek 8

Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou, přičemž jej může každá smluvní strana písemně vypovědět. V takovém případě Protokol ztratí svou platnost uplynutím 90 dnů ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Jestliže vláda Chilské republiky vyjádří svůj souhlas s tímto návrhem vlády České republiky, velvyslanectví České republiky má čest navrhnout, aby tato nóta a nóta Ministerstva zahraničních věcí Chilské republiky, která vyjadřuje tento souhlas, tvořily Protokol mezi vládou Chilské republiky a vládou České republiky o podmínkách zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů, který vstoupí v platnost uplynutím 30 dnů po datu vzájemné výměny příslušných nót.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby opětovně ujistilo vážené Ministerstvo zahraničních věcí Chilské republiky svou nejhlubší úctou.

V Santiagu 23. září 1996.

CHILSKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest potvrdit příjem nóty velvyslanectví datované dnešním dnem, v níž uvádí následující text:

„Velvyslanectví České republiky projevuje úctu váženému Ministerstvu zahraničních věcí Chilské republiky a s odvoláním na předchozí jednání, která se uskutečnila mezi kompetentními orgány České republiky a Chilské republiky, má čest navrhnout uzavření Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů následujícího znění:

Článek 1

1. Státní příslušníci Chilské republiky, držitelé platných cestovních pasů, a státní příslušníci České republiky, držitele platných cestovních pasů nebo cestovních průkazů, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany za účelem pobytu, který neslouží k výdělečné činnosti, a pobývat tam bez víz po dobu maximálně 90 dnů.

2. Státní příslušníci jedné smluvní strany, kteří hodlají na území státu druhé smluvní strany pobývat déle než 90 dnů nebo zde chtějí vykonávat výdělečnou činnost, si musí předem opatřit víza vydaná kompetentními orgány státu druhé smluvní strany.

Článek 2

Státní příslušníci jedné smluvní strany mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na hraničních přechodech, které jsou určeny pro mezinárodní cestovní styk, tj. na příslušném letišti, přístavu nebo hraničním přechodu.

Článek 3

1. Státní příslušníci jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho právní předpisy.

2. Smluvní strany se budou bez prodlení diplomatickou cestou vzájemně informovat o změnách v podmínkách pro vstup a pobyt na území svých států, jakož i o formalitách při výjezdu.

Článek 4

1. Tímto Protokolem není dotčeno právo příslušných orgánů smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt na území svého státu státním příslušníkům druhé smluvní strany, kteří by mohli ohrozit jeho bezpečnost, veřejný pořádek nebo kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky nebo jinak neprokáží zabezpečení svého pobytu.

2. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že přijmou své státní příslušníky na území svého státu bez dalších formalit.

Článek 5

1. Každá smluvní strana může úplně nebo částečně pozastavit provádění tohoto Protokolu z důvodu bezpečnosti, veřejného pořádku nebo ochrany zdraví s jedinou výjimkou druhého odstavce článku 4 tohoto Protokolu.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně sděleno druhé smluvní straně diplomatickou cestou a vstoupí v platnost doručením tohoto oznámení.

Článek 6

Státní příslušníci jedné smluvní strany, kteří ztratí své cestovní pasy nebo cestovní průkazy na území státu druhé smluvní strany, budou moci vycestovat ze státu pobytu s novým cestovním dokladem vydaným kompetentními orgány státu druhé smluvní strany.

Článek 7

1. Smluvní strany si diplomatickou cestou vymění vzory svých platných cestovních pasů nebo cestovních průkazů nejpozději 15 dnů po datu vzájemné výměny příslušných nót.

2. V případě změny platných nebo zavedení nových druhů cestovních dokladů si obě strany zašlou diplomatickou cestou jejich nové vzory, nejpozději 30 dnů před zahájením jejich používání.

Článek 8

Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou, přičemž jej může každá smluvní strana písemně vypovědět. V takovém případě Protokol ztratí svou platnost uplynutím 90 dnů ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Jestliže vláda Chilské republiky vyjádří svůj souhlas s tímto návrhem vlády České republiky, velvyslanectví České republiky má čest navrhnout, aby tato nóta a nóta Ministerstva zahraničních věcí Chilské republiky, která vyjadřuje tento souhlas, tvořily Protokol mezi vládou Chilské republiky a vládou České republiky o podmínkách zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů, který vstoupí v platnost uplynutím 30 dnů po datu vzájemné výměny příslušných nót.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby opětovně ujistilo vážené Ministerstvo zahraničních věcí Chilské republiky svou nejhlubší úctou."

Ministerstvo zahraničních věcí má čest potvrdit dohodu, která je mu předkládána, a vyjádřit souhlas s tím, aby nóta velvyslanectví a tato nóta se považovaly za dokumenty tvořící dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost po uplynutí 30 dnů od data předání této nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby opětovně ujistilo Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.

Santiago, 23. září 1996

Přesunout nahoru