Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 280/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-280
Čísloč. 280/1996 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
AliasNález ÚS ČR o zrušení ust. § 22 odst. 4 č. 72/1994 Sb., o úpravě zák. o vlastnictví bytů, a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 7 odst. 3 č. 102/1992 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-280" title="Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 22 odst. 4 č. 72/1994 Sb., o úpravě zák. o vlastnictví bytů, a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 7 odst. 3 č. 102/1992 Sb.">
Nález č. 280/1996 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 280/1996 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-280]Nález č. 280/1996 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 280/1996 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 280/1996 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-280]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 280/1996 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-280 Nález č. 280/1996 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 280/1996 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 280/1996 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-280


Zpět na předpis