Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 276/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

Částka 81/1996
Platnost od 26.10.1996
Účinnost od 26.10.1996
Zrušeno k 01.02.2004 (33/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

276

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. října 1996,

kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

Vláda nařizuje k provedení zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky):1)


Čl. I

Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení" nahrazují slovy "26. října 1997".

2. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "uplynutí jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení" nahrazují slovy "26. říjnu 1997".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 26. října 1996.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr hospodářství:
Ing. Schneider v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.

Přesunout nahoru