Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 261/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury o odměnách autorům děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad

Částka 78/1996
Platnost od 18.10.1996
Účinnost od 18.10.1996
Zrušeno k 01.12.2000 (386/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

261

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury

ze dne 8. října 1996

o odměnách autorům děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad

Ministerstvo kultury stanoví podle § 13 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb.:


§ 1

Sazba odměny pro autory děl od výrobců a dovozců technických zařízení, jejichž pomocí lze rozmnožovat autorská díla pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením na jiný hmotný podklad (dále jen "odměna"), činí 3 % z prodejní ceny technických zařízení prodaných výrobcem nebo dovozcem.

§ 2

Odměny podle § 1 odvádějí výrobci nebo dovozci dvakrát ročně DILIA, divadelní a literární agentuře v Praze, (dále jen "vybírající organizace") a jsou splatné do dvou měsíců po uplynutí každého kalendářního pololetí.

§ 3

Vybírající organizace vyúčtuje a rozdělí odměny přijaté podle této vyhlášky do jednoho měsíce po jejich přijetí příslušným ochranným organizacím1) v tomto poměru:

70 % pro autory děl literárních (včetně děl vědeckých a kartografických),

20 % pro autory děl výtvarných,

10 % pro autory děl hudebních.

Příslušné ochranné organizace rozdělí přijaté odměny autorům podle svých vyúčtovacích řádů.2)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Talíř v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.

2) § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 237/1995 Sb.

Přesunout nahoru