Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 24/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany

Částka 8/1996
Platnost od 09.02.1996
Účinnost od 09.02.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

24

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. ledna 1996,

kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany

Vláda nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb.:


Čl. I

V nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany, se z § 13 vypouští odstavec 2.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr životního prostředí:
Ing. Benda CSc. v. r.

Přesunout nahoru