Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 231/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Částka 68/1996
Platnost od 30.08.1996
Účinnost od 01.09.1996
Zrušeno k 01.07.2017 (250/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

231

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 14. srpna 1996,

kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem financí podle § 79 odst. 1 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Paušální částka nákladů řízení o přestupcích, kterou je povinen nahradit občan podle § 79 odst. 1 zákona, činí 1 000 Kč.

(2) Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 2500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 5000 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvýše 10000 Kč.

§ 2

Náklady řízení o přestupcích zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.


§ 3

Zrušuje se vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 252/1990 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 340/2003 Sb. Čl. II

Náklady řízení o přestupcích zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 214/2016 Sb. Čl. II

Náklady řízení o přestupcích zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pravomocně skončena, se stanoví podle vyhlášky č. 231/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Ruml v. r.

Přesunout nahoru