Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 221/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Částka 63/1996
Platnost od 08.08.1996
Účinnost od 08.08.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

221

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 26. července 1996,

kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví:


Čl. I

Zrušují se

1. Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, pro které plní úkoly organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů národní výbor, ze dne 16. července 1985 č. j. 22 368/1985 - 42, registrovaný v částce 18/1985 Sb.;

2. vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, pokud jde o úkoly v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu.


Čl. II

1. Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

2. Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.


Ministr:
Ing. Pilip v. r.

Přesunout nahoru