Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 211/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987

Částka 61/1996
Platnost od 01.08.1996
Účinnost od 05.07.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

211

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. července 1996 byla v Bruselu přijata Smíšeným výborem Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987.1)

Usnesení č. 1 a č. 2 vstoupila v platnost dnem 5. července 1996 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku. Usnesení budou prováděna od 1. srpna 1996 po dobu šesti měsíců.

Do textu usnesení lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu financí - Generálním ředitelství cel, oblastních celních úřadech a celních úřadech.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena pod č. 179/1996 Sb.

Přesunout nahoru