Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 182/1996 Sb.Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky

Částka 53/1996
Platnost od 01.07.1996
Účinnost od 01.07.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

182

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. května 1996

o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky

Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky:


§ 1

Pro zabezpečení ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky1) se stanoví tyto podmínky:

a) při rozhodování o obnově jednotlivých budov i ploch sídla Parlamentu České republiky musí být respektováno diferencované pojetí jednotlivých budov a jejich vztah k prostředí, v němž jsou situovány,

b) obnova sídla Parlamentu České republiky2) musí směřovat k trvalému uchování hmotné podstaty a památkové hodnoty jednotlivých budov a ploch, stavebních detailů a historické umělecké výzdoby. Zůstane zachován vnější vzhled budov a nebude měněn rozsah zastavěných ploch,

c) veškeré zemní práce na území národní kulturní památky musí být v dostatečném předstihu oznámeny příslušnému orgánu, aby na tomto území mohly být provedeny záchranné archeologické výzkumy.3)


§ 2

Zrušuje se nařízení vlády č. 118/1993 Sb., o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr kultury:
Tigrid v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 a 4 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky.

2) § 14 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.

3) § 22 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.

Přesunout nahoru