Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1996 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč

Částka 5/1996
Platnost od 26.01.1996
Účinnost od 01.02.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

17

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 14. ledna 1996,

kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


Čl. I

Vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč, se mění takto:

V § 2 odst. 3 se v první větě za slovy "74 mm" vkládají tato slova: ", u bankovek vydaných do oběhu po 1. únoru 1996 ve vzdálenosti 50 mm".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1996.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru