Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 164/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice

Částka 46/1996
Platnost od 12.06.1996
Účinnost od 27.02.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. ledna a 27. února 1996 v Bonnu a Praze byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice.

Tato dohoda byla sjednána na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994, vyhlášené pod č. 237/1994 Sb.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 27. února 1996.

České znění české nóty a překlad německé nóty se vyhlašují současně.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Č. j.: 510-511.13/3 TSR

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí má čest sdělit Velvyslanectví České republiky, vzhledem k jednání mezi expertní delegací Spolkové republiky Německo a expertní delegací České republiky o zřízení turistických stezek protínajících hranice, které proběhlo ve dnech 27. - 29. listopadu 1995 v Chamu, konečný text Ujednaní mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o zřízení turistických stezek protínajících hranice, jehož znění by mělo být následující:

1. Vláda Spolkové republiky Německo a vláda České republiky se dohodly na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen „Dohoda") na zřízení následujících turistických stezek protínajících hranice:

Část hranic Svobodného státu Bavorsko

OznačeníHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiDruhy využití
Poznámky
Ferdinandsthal -Debrník/DeffernikXu hlavního hraničního znaku 5pěší, cyklisté a lyžaři
Hofberg - Fleky/Vorder-FleckenIXu hlavního hraničního znaku 9pěší, cyklisté a lyžaři
Hochstraβe - Ovčí vrch/SchafbergVIIIu hlavního hraničního znaku 17pěší, cyklisté a lyžaři
Kreutzstein - Křížový KámenVu mezilehlého hraničního znaku 12/6pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních a koňské potahy a vozíčkáři
Hatzenreuth - Starý Hrozňatov/AltkinsbergIIIu mezilehlého hraničního znaku 19/3pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři
Hammermühle - Libá (Dubina)/Liebenstein (Eichelberg)IImezi mezilehlými hraničními znaky 20/4 a 20/5pěší, cyklisté a lyžaři

Část hranic Svobodného státu Sasko

OznačeníHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiDruhy využití
Poznámky
Deutschkatharinenberg - Hora sv. Kateřiny/KatharinabergXIIIu hlavního hraničního znaku 3pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři
Fürstenau - Fojtovice/VoitsdorfXu hlavního hraničního znaku 6pěší
Rosenthal - Jílové/Sněžník/SchneebergVIIIu hlavního hraničního znaku 17pěší, cyklisté a vozíčkáři
Sebnitz - Mikulášovice/Tanečnice/NixdorfVImezi mezilehlými hraničními znaky 7/29 a 7/30pěší
Steinigtwolmsdorf -Lobendava/Severní/HilgersdorfIVu hlavního hraničního znaku 26pěší
Waltersdorf - Dolní Světlá/LichtenwaldeIImezi základním hraničním znakem II/1 a mezilehlým hraničním znakem 1/1pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři1)

Poznámka:

1) Vozíčky se spalovacími motory nejsou povoleny.

2. Překračování státních hranic na turistických stezkách uvedených v bodě 1 je povoleno zpravidla denně

od 6.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 8.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. října do 31. března.

Na turistické stezce Kreuzstein - Křížový Kámen je překračování státních hranic povoleno denně

od 6.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. června do 31. října a

od 8.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. prosince do 31. března.

3. Otevření výše uvedených turistických stezek se uskuteční dne 1. března 1996.

4. Průběh turistických stezek na jednotlivých výsostných územích bude sdělen formou zvláštních diplomatických nót.

Pokud vláda České republiky vyjádří souhlas s návrhy Spolkové republiky Německo, vytvoří tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí, vyjadřující souhlas vlády České republiky, Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, které vstoupí v platnost datem odpovědní nóty a bude platit po dobu platnosti Dohody.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.

Bonn, 24. ledna 1996

Velvyslanectví České republiky

Bonn

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Č. j.: 81.852/96-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a má čest potvrdit příjem nóty č. j.: 510-511.13/3 TSR ze dne 24. ledna 1996, kterou se v návaznosti na jedním uskutečněné delegacemi expertů ve dnech 27. - 29. listopadu 1995 v Chamu navrhuje uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí má čest navrhnout Velvyslanectví České republiky, s odvoláním na jednání expertů Spolkové republiky Německo a České republiky o zřízení přeshraničních turistických stezek, která se konala v Chamu ve dnech 27. - 29. listopadu 1995, uzavření Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o zřízení přeshraničních turistických stezek, která má mít následující znění:

1. Vláda Spolkové republiky Německo a vláda České republiky sjednávají na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech z 3. listopadu 1994 (dále jen „Dohoda") zřízení následujících turistických stezek protínajících státní hranice:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

názevhraniční usekprůsečík na státních hranicíchrežim
poznámka
Debrník -FerdinandsthalXu hlavního hraničního znaku 5pěší, cyklisté a lyžaři
Fleky -HofbergIXIXu hlavního hraničního znaku 9pěší, cyklisté a lyžaři
Ovčí vrch -HochstraβeVIIIu hlavního hraničního znaku 17pěší, cyklisté a lyžaři
Křížový Kámen -KreuzsteinVu mezilehlého hraničního znaku 12/6pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních, koňská spřežení a vozíčkáři
Starý Hrozňatov -HatzenreuthIIIu mezilehlého hraničního znaku 19/3pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři
Libá/Dubina -HammermühleIImezi mezilehlými hraničními znaky 20/4 a 20/5pěší, cyklisté a lyžaři

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

názevhraniční úsekprůsečík na státních hranicíchrežim
poznámka
Hora Svaté Kateřiny - DeutschkatharinenbergXIIIu hlavního hraničního znaku 3pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři
Fojtovice -FürstenauXu hlavního hraničního znaku 6pěší
Jílové/Sněžník -RosenthalVIIIu hlavního hraničního znaku 17pěší, cyklisté a vozíčkáři
Mikulášovice/Tanečnice -SebnitzVImezi mezilehlými hraničními znaky 7/29 a 7/30pěší
Lobendava/Severní -SteinigtwolmsdorfIVu hlavního hraničního znaku 26pěší
Dolní Světlá -WaltersdorfIImezi základním hraničním znakem a mezilehlým hraničním znakem 1/1pěší, cyklisté, lyžaři a vozíčkáři 1)

Poznámka:

1) Vozíky se spalovacími motory nejsou dovoleny.

2. Překračování státních hranic na turistických stezkách uvedených v bodě 1 je povoleno zpravidla denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. dubna do 30. září a

od 08.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. října do 31. března.

Na turistické stezce Křížový Kámen - Kreuzstein je povoleno překračování státních hranic denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době od 1. června do 31. října a

od 08.00 hod. do 18.00 hod. v době od 1. prosince do 31. března.

3. Otevření výše uvedených turistických stezek se uskuteční dne 1. března 1996.

4. Průběh turistických stezek na jednotlivých výsostných územích bude sdělen formou zvláštních diplomatických nót.

Pokud vláda České republiky vyjádří svůj souhlas s návrhy vlády Spolkové republiky Německo, bude tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí vyjadřující souhlas vlády České republiky tvořit Dohodu mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, která vstoupí v platnost datem odpovědní nóty a zůstane v platnosti po stejnou dobu jako Dohoda.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svojí úctou."

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s návrhy vlády Spolkové republiky Německo. V souladu s tím tvoří nóta Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a tato nóta Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek, která vstoupí v platnost dne 27. 2. a bude platná po dobu platnosti Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou úctou.

V Praze dne 27. 2. 1996

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Praha

Přesunout nahoru