Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 159/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)

Částka 45/1996
Platnost od 05.06.1996
Účinnost od 01.03.1963
Zrušeno k 01.01.1996 (26/2002 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že 13. prosince 1960 byla v Bruselu přijata Mezinárodní úmluva o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL), doplněná a změněná:

Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - (EUROCONTROL), přijatým v Bruselu dne 6. července 1970,

Protokolem o změnách Dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - (EUROCONTROL), přijatým v Bruselu dne 21. listopadu 1978,

a

Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - (EUROCONTROL), přijatým v Bruselu dne 12. února 1981.

S úmluvou i protokoly vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - (EUROCONTROL), doplněné a změněné Dodatkovým protokolem, Protokolem o změnách Dodatkového protokolu a Protokolem doplňujícím úmluvu, včetně jeho příloh, byla uložena u vlády Belgického království, depozitáře úmluvy a protokolů, dne 27. listopadu 1995.

Úmluva na základě svého článku 40 odst. 3 vstoupila v platnost dnem 1. března 1963.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost podle svého článku 7 odst. 3 dnem 1. srpna 1972.

Protokol o změnách Dodatkového protokolu vstoupil v platnost podle svého článku 3 odst. 3 dnem 1. ledna 1981.

Protokol doplňující Mezinárodní úmluvu vstoupil v platnost podle svého článku XL odst. 3 dnem 1. ledna 1986.

Pro Českou republiku Mezinárodní úmluva o spolupráci při zajišťování letového provozu - (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, doplněná a změněná Dodatkovým protokolem ze dne 6. července 1970 a protokoly ze dne 21. listopadu 1978 a 12. února 1981, vstoupila v platnost na základě článku 36 odst. 4 platného znění úmluvy dnem 1. ledna 1996.

Do textu úmluvy a protokolů lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy.

Přesunout nahoru