Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 158/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek

Částka 45/1996
Platnost od 05.06.1996
Účinnost od 29.02.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

158

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 16. a 29. února 1996 v Bonnu a Praze bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek.

Toto ujednání bylo sjednáno na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994, vyhlášené pod č. 237/1994 Sb.

Ujednání vstoupilo v platnost dnem 29. února 1996.

České znění české nóty a překlad německé nóty se vyhlašují současně.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

Az: 510-511.13/3 TSR

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí má čest navrhnout Velvyslanectví České republiky uzavření Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o zřízení turistických stezek, které má následující znění:

Vláda Spolkové republiky Německo a vláda České republiky sjednávají na základě článku 3 odst. 1 Dohody z 3. listopadu 1994 mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách, jakož i o překračování státních hranic ve zvláštních případech rozšíření rozsahu provozu již existujících turistických stezek, jakož i změnu otevíracích dob.

1. Rozšíření rozsahu provozu

Rozsah provozu dále uvedených turistických stezek, které jsou otevřeny od 1. ledna 1995, bude s působností od 1. března 1996 rozšířen následovně:

Označení turistické stezkyRozšíření o následující druh
Část hranic se Svobodným státem Bavorsko
Stadiem - RybníkJezdci na koních a koňská spřežení
Friedrichshäng - PlešJezdci na koních a koňská spřežení
Waldheim - Přední ZahájíJezdci na koních a koňská spřežení
Část hranic se Svobodným státem Sasko
Ebmath - HraniceJezdci na koních
Bad Brambach - PlesnáJezdci na koních
Deutschgeorgenthal - Český JiřetínJezdci na koních

2. Změna otevírací doby

Na turistické stezce Finsterau - Bučina je dovolena doba překračování státních hranic od 1. ledna 1996 denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod.
v době od1. dubna do 30. září a
od 08.00 hod. do 18.00 hod.
v době od1. října do 31. března.

V případě, že vláda České republiky souhlasí s návrhy vlády Spolkové republiky Německo, budou tvořit tato verbální nóta a souhlas vlády České republiky v odpovědní nótě Ministerstva zahraničních věcí Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, které vstoupí v platnost s datem odpovědní nóty a zůstane v platnosti po stejnou dobu jako Dohoda.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.

Bonn, 16. února 1996

Velvyslanectví

České republiky

Bonn

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

č. j.: 82.641/96

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a má čest potvrdit příjem nóty č. j.: 510-511.13/3 TSR ze dne 16. února 1996, kterou se navrhuje uzavření Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí má čest navrhnout Velvyslanectví České republiky uzavření Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o zřízení turistických stezek, které má následující znění:

Vláda Spolkové republiky Německo a vláda České republiky sjednávají na základě článku 3 odst. 1 Dohody z 3. listopadu 1994 mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách, jakož i o překračování státních hranic ve zvláštních případech rozšíření rozsahu provozu již existujících turistických stezek, jakož i změnu otevíracích dob.

1. Rozšíření rozsahu provozu

Rozsah provozu dále uvedených turistických stezek, které jsou otevřeny od 1. ledna 1995, bude s působností od 1. března 1996 rozšířen následovně:

Označení turistické stezkyRozšíření o následující druh
Část hranic se Svobodným státem Bavorsko
Stadiem - RybníkJezdci na koních a koňská spřežení
Friedrichshäng - PlešJezdci na koních a koňská spřežení
Waldheim - Přední ZahájíJezdci na koních a koňská spřežení
Část hranic se Svobodným státem Sasko
Ebmath - HraniceJezdci na koních
Bad Brambach - PlesnáJezdci na koních
Deutschgeorgenthal - Český JiřetínJezdci na koních

2. Změna otevírací doby

Na turistické stezce Finsterau - Bučina je dovolena doba překračování státních hranic od 1. ledna 1996 denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod.
v době od1. dubna do 30. září a
od 08.00 hod. do 18.00 hod.
v době od1. října do 31. března.

V případě, že vláda České republiky souhlasí s návrhy vlády Spolkové republiky Německo, budou tvořit tato verbální nóta a souhlas vlády České republiky v odpovědní nótě Ministerstva zahraničních věcí Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, které vstoupí v platnost s datem odpovědní nóty a zůstane v platnosti po stejnou dobu jako Dohoda.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s návrhy vlády Spolkové republiky Německo. V souladu s tím tvoří nóta Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a tato nóta Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek, které vstoupí v platnost dne 29. února 1996 a bude platné po dobu platnosti Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou hlubokou úctou.

V Praze dne 29. února 1996

Velvyslanectví

Spolkové republiky Německo

Praha

Přesunout nahoru