Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 156/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.

Částka 45/1996
Platnost od 05.06.1996
Účinnost od 05.06.1996
Zrušeno k 01.07.2000 (62/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 28. května 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se čárka na konci nahrazuje středníkem a připojuje se tato věta: "to neplatí pro případy zpětného vývozu zboží dovezeného ze Slovenské republiky, je-li místo určení tohoto zboží v jiném státě než ve Slovenské republice,".

2. § 2 odst. 1 se doplňuje písmenem f), které včetně poznámky č. 1b) zní:

"f) k dovozu zboží ze Slovenské republiky nebo vývozu zboží do Slovenské republiky.1b)

1b) Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou byla vyhlášena pod č. 237/1993 Sb.".

3. § 2 odst. 2 se doplňuje písmenem d), které zní:

"d) k dovozu zboží ze Slovenské republiky nebo vývozu zboží do Slovenské republiky.1b)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Přesunout nahoru